РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение НС от г. на ЦИК. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василина Иванова Кънчева На лице е необходимия кворум по чл. 85, ал. 3 от ИК. седанието протече при следния дневен ред. 1.Преписка с вх. 201/ г., на РИК-Шумен, по вх. 561/17 от г., на ШРП, изпратена по компетентност. 2. Промени в състави на СИК в Община Венец. 3. Промени в състави на СИК в Община Хитрино. 4. Промени в състави на СИК в Община Шумен. 5. Промени в състави на СИК в Община Каолиново. 6. Промени в състави на СИК в Община Нови Пазар. 7. Промени в състави на СИК в Община Велики Преслав. 8. Промени в състави на СИК в Община Върбица. 9. Промени в състави на СИК в Община Никола Козлево. 10. Промени в състави на СИК в Община Смядово. 11. Публикуване списъка на упълномощените представители на КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ,АТАКА и ВМРО в изборите за народни представители на г. 12. Публикуване списъка на упълномощените представители на Коалиция БСП за България в изборите за народни представители на г. 13. Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС в изборите за народни представители на г. 14. Публикуване списъка на упълномощените представители на Коалиция Обединение ДОСТ в изборите за народни представители на г. 15. Публикуване списъка на упълномощените представители на партия ГЕРБ в изборите за народни представители на г.

2 16. Промяна на адреса на РИК Шумен в изборите за народни представители на г. По точка 1 от дневния ред, Председателя на РИК докладва постъпила преписка с вх. 201/ г., на РИК-Шумен, по вх. 561/17 от г., на ШРП, изпратена по компетентност. Преписката е образувана в ШРП по повод сигнал, подаден на г. от Николай Димитров Пашев на тел.112, с оглед данни за престъпление против политическите права на гражданите. По сигнала незабавно е извършена проверка. Председателят запозна комисията с проекта на решение, с което се оставя без уважение сигнал по преписка с вх. 201/ г., на РИК-Шумен, подаден от Николай Димитров Пашев. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 111 от г. По точка 2 от дневния ред, Председателя на РИК докладва предложение с вх. 181 / г. от ГЕРБ, вх. 186/ г от Реформаторски блок, вх. 190/ г от Коалиция АБВ Движение 21 и вх. 213/ г от ГЕРБ, за промени в съставите на СИК във Венец.

3 В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 112 от г. По точка 3 от дневния ред, Председателя на РИК докладва предложение вх. 186/ г.и 227/ г. от Реформаторски блок, вх. 188/ г. от БСП за България, вх. 189/ г. от Движение за права и свободи ДПС, вх. 217/ г. ГЕРБ и вх. 218/ г от Патриотичен Фронт за промени в съставите на СИК в Община Хитрино. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 113 от г. По точка 4 от дневния ред, Председателя на РИК докладва предложение с вх. 179/ г. от Патриотичен фронт и Реформаторски блок Глас народен, вх. 187/ г от Обединени патриоти НФСБ, АТАКА и ВМРО, предложение с вх. 183/ г. от ББЦ, вх. 182/ г. и вх. 211/ г. от ГЕРБ, предложение с вх. 174/ г., вх. 190/ г вх. 203 и вх. 204/ г от Коалиция АБВ-Движение 21, вх. 196/ г. и вх. 208/ г. от Реформаторски блок Глас народен, вх. 202/ г. вх. 228/ г. от АТАКА, вх. 216/ г. вх. 230/ г. от Движение за права и свободи ДПС, вх. 224/ г от БСП за България за промени в съставите на СИК в Община Шумен.

4 В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 114 от г. По точка 5 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение с вх. 172/ г от Движение за права и свободи ДПС, предложение с вх. 187/ г. от ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО и предложение с вх. 190/ г., от Коалиция АБВ Движение 21 за промени в съставите на СИК в Община Каолиново. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 115 от г. По точка 6 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение с вх. 179/ г., от коалиция Патриотичен фронт НФСБ, ВМРО и предложение с вх. 214/ г., от ГЕРБ за промени в съставите на СИК в Община Нови Пазар. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 116 от г.

5 По точка 7 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение с вх. 179/ г.,от Патриотичен фронт НФСБ, ВМРО и вх. 231/ г. от БСП за България за промени в съставите на СИК в Община Велики Преслав. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 117 от г. По точка 8 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение с вх. 187/ г.,от. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО, предложение с вх. 207/ г. от АТАКА и Патриотичен фронт - НФСБ, ВМРО и вх. 213/ г от ГЕРБ за промени в съставите на СИК в Община Върбица. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 118 от г. По точка 9 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение с вх. 171/ г., от ПП ГЕРБ и вх. 184/ г. от Движение за права и свободи ДПС за промени в съставите на СИК в Община Никола Козлево.

6 В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 119 от г. По точка 10 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение с вх. 195/ г. и вх. 212/ г. от ГЕРБ за промени в съставите на СИК в Община Смядово. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 120 от г. По точка 11 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение за публикуване списък на упълномощени представители на КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ,АТАКА и ВМРО в изборите за народни представители на г. Председателят на комисията предложи публикуване на одобрените представители и отказ за лицата с установени нарушения на изискванията и подложи предложението на поименно гласуване.

7 В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 121 от г. По точка 12 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение за публикуване списък на упълномощени представители на Коалиция БСП за България в изборите за народни представители на г. Председателят на комисията предложи публикуване на упълномощени представители и подложи предложението на поименно гласуване. В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 122 от г. По точка 13 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение за публикуване списък на упълномощени представители на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС в изборите за народни представители на г. Председателят на комисията предложи публикуване на упълномощени представители и подложи предложението на поименно гласуване.

8 В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 123 от г. По точка 14 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение за публикуване списък на упълномощени представители на Коалиция Обединение ДОСТ в изборите за народни представители на г. Председателят на комисията предложи публикуване на одобрените представители и отказ за лицата с установени нарушения на изискванията и подложи предложението на поименно гласуване. Иван Асенов Найденов В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 124 от г. По точка 15 от дневния ред, Председателят на РИК докладва предложение за публикуване списък на упълномощени представители на партия ГЕРБ в изборите за народни представители на г. Председателят на комисията предложи публикуване на одобрените представители и отказ за лицата с установени нарушения на изискванията и подложи предложението на поименно гласуване.

9 Иван Асенов Найденов В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 125 от г. По точка 16 от дневния ред, Председателят на РИК, докладва промяна на адреса на РИК Шумен в предизборния и изборния ден в изборите за народни представители на г., а именно СОУ Трайко Симеонов улица Ген. Драгомиров 44 Б гр. Шумен учителска стая. Иван Асенов Найденов В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение 126 от г. Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. Председател: Секретар: