ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л. На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л. На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л 8 На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово ПРИСЪСТВАХА: Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев, Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов ОТСЪСТВАХА: Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров, Галин Иванов Господинов. При наличието на необходимото мнозинство, съгл. чл. 85, ал.3 от ИК заседанието бе открито в 16,47 ч., 13 минути преди обявения час. По-ранното откриване на заседанието е свързано с установени от ТЗ ГРАО Силистра несъответствия в списъка подписка на избирателите подкрепящи един от независимите кандидати за кмет на кметство в община Дулово. Председателката на ОИК докладва проект на решение. Проведе се процедура по гласуване. Гласували 10 членове на ОИК Дулово: за 10 (Грета Миленова Димова, 1

2 Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 52: 1. Дава указания на инициативен комитет, представляван от Алтан Фахри Халим за регистрация на Насуф Ремзи Даил с ЕГН ---, като независим кандидат за кмет на кметство с. Правда в срок до 17:00 часа на г. да представи списък, съдържащ 112 /сто и дванадесет/ коректни записа. 2. При неизпълнение в срок, ОИК Дулово ще се произнесе с решение за отказ за регистрация на кандидата. Обявена почивка в 16,48 часа В 18,00 часа, след почивката заседанието продължава по предварителния дневен ред, като от т. Разни се образуват последяващите решения. В залата присъстват: Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев, Тодор Красимиров Петров, Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов, Галин Иванов Господинов. ОТСЪСТВАЩИ: НЯМА ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на Петър Георгиев Петров за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за 3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове,насрочени за г. Докладва :С.Господинова - член 2

3 2. Регистрация на Ирфан Осман Хюсеин за кандидат за кмет на кметство с. Раздел, община Дулово, предложен от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. и регистрация на Сали Сали Сабит за кандидат за кмет на кметство с. Секулово, в община Дулово, предложен от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. Докладва С.Господинова член 3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за Докладва С.Господинова - член 4. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Воля, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Докладва С.Господинова - член 5. Регистрация на Кемал Реджеб Ибрям за кандидат за кмет на кметство с. Окорш, община Дулово, предложен от партия ПП Воля за участие в изборите за общински съветници и за и регистрация на Орхан Акиф Мюрсел за кандидат за кмет на кметство с. Водно, община Дулово за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Д.Маркова - зам.председател 6. Регистрация на Ахмед Тахир Ахмед, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, в община Дулово, предложен от Инициативен 3

4 комитет, представляван от Тахир Ахмед Мехмед за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. Докладва Д.Маркова - зам.председател 7. Регистрация на Гюлстун Али Алекбер, независим кандидат за кмет на кметство с. Черник, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Гюлхан Мехмет Хамид за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. Докладва Д.Маркова - зам.председател 8. Регистрация на Сезгин Рамис Галиб за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от партия Движение за права и свободи за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Д.Маркова - зам.председател 9. Регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Дулово, предложени от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници и за Предложения за кандидати за кметове на кметства, както следва: Сехер Ерол Али с. Грънчарово; Самет Вадет Ахмед с. Златоклас; Митхат Талят Юмер с. Боил; Ехлиман Нихат Ехлиман с.вокил; Юксел Мухарем Алиев с. Водно; Сертел Зейнел Кьосе с. Яребица; Гюрджан Хасан Рахми с.паисиево; Гюнай Назми Демир с. Черковна; Бейджан Фикрет Исмаил с. Чернолик; Сейхан Халим Рахим с. Руйно; Ейсел Билял Халил с. Полковник Таслаково; Мерсин Мухсин Юсуф с. Раздел; Тахир Исмаил Фарис с. Черник; Хаккъ Нуридин Ахмед с. Поройно; Фатме Мюмюн Хабил с. Правда; Хамди Шукри Али с. Окорш; Юмер Февзи Мехмед с. Овен; Динчер Зифула Закир с. Орешене; Георги Василев Георгиев с. Козяк, Юксел Бедри Хакъ с. Колобър и Дженгис Сали Кадир с. Долец Докладва С.Господинова - член 4

5 10. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от партия Движение за права и свободи за участие в изборите за общински съветници и за Докладва С.Господинова - член 11. Регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Дулово, предложени от ППГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за Кандидати и кметства както следва :Петър Димитров Иванов с. Грънчарово; Нермин Неджмидинов Бакиев с. Боил; Карани Мустафа Кадир с.вокил; Хайредин Вайдин Мехмед с. Водно; Халил Халим Халил с. Яребица; Гюрсел Реджеб Феим с.черковна; Себахатин Шакиров Давудов с.руйно; Рейхан Зюлкерим Ефраим с. Раздел; Ахмед Ариф Тупо с. Поройно; Фигел Неждет Фехим с. Правда; Емилия Добрева Кралева с. Окорш; Шукрю Осман Мехмед с. Овен; Димитър Диянов Димитров с. Козяк;Нихат Мехмед Сали с. Долец; Невзад Хакъ Ибрям с. Секулово и Валентин Киров Костадинов с. Межден. Докладва Д.Маркова - зам.председател 12. Регистрация на Юксел Осман Ахмед за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Д.Маркова - зам.председател 13.Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Обединена социалдемокрация за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Ш.Вели - член 14. Регистрация на Георги Димитров Йорданов за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за 5

6 Докладва Ш.Вели - член 15. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Ш.Вели - член 16. Отказ за регистрация на Насуф Ремзи Даил, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, община Дулово, предложен от инициативен комитет, представляван от Алтан Фахри Халим за участи в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. Докладва Ш.Вели член 17.Регистрация на Рейхан Шефкъ Назиф, независим кандидат за кмет на кметство с.раздел, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Алиш Юсеин Юсеин за участие в изборите за общински съветници и за кметове,насрочени за г. По т. 1 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 53: 1. РЕГИСТРИРА Петър Георгиев Петров с ЕГН за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за 6

7 2. Издава удостоверение на регистрирания кандидат; 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 2 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 54 : 1. РЕГИСТРИРА Ирфан Осман Хюсеин с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Раздел, община Дулово, издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. 2. РЕГИСТРИРА Сали Сали Сабит с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.секулово, община Дулово, издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. 3. Издава удостоверения на всеки от регистрираните кандидати. 4. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 3 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 7

8 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 55: 1. РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Петър Георгиев Петров 2 Маргарита Георгиева Ранчева 3 Йорданка Цонева Копринджийска 4 Бобчо Михалев Тодоров 5 Венцислав Минков Георгиев 6 Марияна Стефанова Йоргова 7 Иван Тодоров Минков 8 Александър Велев Антонов 9 Ганка Георгиева Славова 10 Иван Борисов Койчев 11 Георги Георгиев Добрев 12 Сали Сали Сабит 8

9 13 Тошко Димитров Великов 14 Неделчо Стойчев Тодоров 2. Издава удостоверения на всеки от регистрираните кандидати. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 4 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 56: 1. РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Воля за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: по ред Име Презиме Фамилия ЕГН 1. Десислава Петрова Колева Деница Андреева Димитрова - Стоянова Лора Тодорова Радева Мария Николова Димитрова --- 9

10 2. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. 3. Издава удостоверения на регистрираните кандидати. По т. 5 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 57: 1. РЕГИСТРИРА Кемал Реджеб Ибрям с ЕГН ---за кандидат за кмет на кметство с. Окорш, община Дулово, издигнат от ПП Воля, за участие в изборите за общински съветници и за 2.РЕГИСТРИРА Орхан Акиф Мюрсел с ЕГН ---за кандидат за кмет на кметство с. Водно, община Дулово, издигнат от ПП Воля, за участие в изборите за общински съветници и за 2. Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 6 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 10

11 1. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 58: 2. Регистрира Ахмед Тахир Ахмед с ЕГН -----, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Тахир Ахмед Мехмед, за участие в изборите за общински съветници и за 2. Вписва обстоятелствата в съответния регистър; 3. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. По т. 7 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 59: 1. Регистрира Гюлстун Али Алекбер с ЕГН -----, независим кандидат за кмет на кметство с. Черник, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Гюлхан Мехмет Хамид, за участие в изборите за общински съветници и за 11

12 2. Вписва обстоятелствата в съответния регистър; Издава удостоверение на регистрирания кандидат. По т. 8 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 60: 1. РЕГИСТРИРА Сезгин Рамис Галиб с ЕГН --- за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат от партия Движение за права и свободи, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. 2. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 9 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 12

13 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 61: 4. РЕГИСТРИРА: Сехер Ерол Али с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Грънчарово в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 5. РЕГИСТРИРА Самет Вадет Ахмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Златоклас в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 6. РЕГИСТРИРА Митхат Талят Юмерс ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Боил в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 7. РЕГИСТРИРА Ехлиман Нихат Ехлиман с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.вокил в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 8. РЕГИСТРИРА Юксел Мухарем Алиев с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Водно в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 9. РЕГИСТРИРА Сертел Зейнел Кьосе с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Яребица в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 10. РЕГИСТРИРА Гюрджан Хасан Рахми с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.паисиево в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 11. РЕГИСТРИРА; Гюнай Назми Демир с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.черковна в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ 13

14 ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 12. РЕГИСТРИРА Бейджан Фикрет Исмаил с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.чернолик в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 13. РЕГИСТРИРА Сейхан Халим Рахим с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.руйно в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 14. РЕГИСТРИРА Ейсел Билял Халил с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.полк.таслаково в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 15. РЕГИСТРИРА Мерсин Мухсин Юсуф с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Раздел в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 16. РЕГИСТРИРА Тахир Исмаил Фарис с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.черник в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 17. РЕГИСТРИРА Хаккъ Нуридин Ахмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Поройно в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 18. РЕГИСТРИРА Фатме Мюмюн Хабил с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство Правда. в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 19. РЕГИСТРИРА Хамди Шукри Али с.окорш ЕГН ---за кандидат за кмет на кметство с. в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 14

15 20. РЕГИСТРИРА ; Юмер Февзи Мехмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Овен в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 21. РЕГИСТРИРА Динчер Зифула Закир с ЕГН--- за кандидат за кмет на кметство с. Орешене в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 22. РЕГИСТРИРА Георги Василев Георгиев с ЕГН--- за кандидат за кмет на кметство с. Козяк в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 23. РЕГИСТРИРА Юксел Бедри Хакъ с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.колобър в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 24. РЕГИСТРИРА Дженгис Сали Кадир с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Долец в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 22. Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 23. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 10 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 15

16 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 62: РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от партия Движение за права и свободи, за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Невхис Лютфи Мустафа Гюнер Нихат Ахмед Джюнеид Севджан Вахид Юмер Юксел Хатиб Илкер Неджати Халим Рефие Наджи Мехмед Сали Назми Сали Хюсеин Ешреф Джелил Гюнтер Шенол Сефер Касим Неджми Сали Месут Мехмедемин Али Тунчай Февзи Акиф Ремзи Халид Мехмед Гюнеш Ремзи Хамза Шенур Айдън Мустафа Али Илияз Рашид

17 17 Юмит Тахир Нури Ахмед Ибрям Сюлейман Сечкин Сали Салим Ертач Халил Салим Пембе Рамис Аптула Рафи Реджеб Мустафа Нигяр Фикретова Музаферова-Байрам Фейрди Бекир Исмаил Нурхан Адил Испа Бахар Мехмед Шевкед Бейтула Сейфи Мехмед Нурсел Зихни Али Айваз Хикмет Чакър Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 5. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 11 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 17

18 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 63: 1. РЕГИСТРИРА:Петър Димитров Иванов с ЕГН ---за кмет на кметство с. Грънчарово в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 2. РЕГИСТРИРАНермин НеджмидиновБакиевс ЕГН ---за кмет на кметство с. Боил в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 3. РЕГИСТРИРАКарани Мустафа Кадир с ЕГН ---за кмет на кметство с.вокил в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 4. РЕГИСТРИРАХайредин Вайдин Мехмед с ЕГН ---за кмет на кметство с. Воднов община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 5. РЕГИСТРИРАХалил Халим Халил с ЕГН ---за кмет на кметство с. Яребицав община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 6. РЕГИСТРИРА; Гюрсел Реджеб Феим с ЕГН --- за кмет на кметство с.черковнав община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 7. РЕГИСТРИРАСебахатин Шакиров Давудов с ЕГН ---за кмет на кметство с.руйнов община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 8. РЕГИСТРИРАРейхан Зюлкерим Ефраим с ЕГН ---за кмет на кметство с. Раздел в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 9. РЕГИСТРИРААхмед Ариф Тупо с ЕГН ---за кмет на кметство с. Поройно в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 10. РЕГИСТРИРАФигел Неждет Фехимс ЕГН --- за кмет на кметство Правда. в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 18

19 11. РЕГИСТРИРАЕмилия Добрева Кралева с ЕГН ---за кмет на кметство с. Окоршв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 12. РЕГИСТРИРА; Шукрю Осман Мехмед с ЕГН ---за кмет на кметство с. Овен в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 13. РЕГИСТРИРАДимитър Диянов Димитров с ЕГН ---за кмет на кметство с. Козякв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 14. РЕГИСТРИРАНихат Мехмед Сали с ЕГН ---за кмет на кметство с. Долецв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 15. РЕГИСТРИРАНевзад Хакъ Ибрям с ЕГН --- за кмет на кметство с. Секуловов община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 16. РЕГИСТРИРАВалентин Киров Костадинов с ЕГН --- за кмет на кметство с. Межденв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 17. Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 18. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 12 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 19

20 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ РЕГИСТРИРА Юксел Осман Ахмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат отпп ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 2. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. обявяването им пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК По т. 13 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Обединена социалдемокрация за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Асен Нечев Радев

21 2 Тунай Сезгин Али Билгин Себайдин Белчет Невзат Ахмед Ахмед Северин Искренов Ботев Пламен Ангелов Демиров Милен Романов Михайлов Гюрджан Нурбет Мустафа Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 7. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 14 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 66 1.РЕГИСТРИРА Георги Димитров Йорданов с ЕГН --- за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за 2.Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 21

22 3.Вписва обстоятелствата в съответните регистри. обявяването им пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК По т. 15 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 67 1.РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Жулиян Стоянов Кръстев Сали Халил Яшар Вълчо Христов Вълчев Георги Василев Кралев Издава удостоверение на регистрираните кандидати. 3.Вписва обстоятелствата в съответните регистри. 22

23 По т. 16 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 68 Отказва регистрация на Насуф Ремзи Даил, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, община Дулово, предложен от инициативен комитет, представляван от Алтан Фахри Халим за участи в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. В залата присъстват : Грета Миленова Димова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Тодор Красимиров Петров, Галин Иванов Господинов По т. 17 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. Гласували 7 членове на ОИК Дулово: за (Грета Миленова Димова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Тодор Красимиров Петров, Галин 23

24 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 69: 1.Регистрира Рейхан Шефкъ Назиф с ЕГН ---, независим кандидат за кмет на кметство с. Раздел, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Алиш Юсеин Юсеин, за участие в изборите за общински съветници и за 2.Вписва обстоятелствата в съответния регистър; 3. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. Уважаеми колеги, изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Гласуваните решения, ще ги оповестим по предвидения ред. Закривам заседанието. (Закрито в 21:06 ч.) ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: Стенограф: 24