ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л. На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л. На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л 8 На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово ПРИСЪСТВАХА: Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев, Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов ОТСЪСТВАХА: Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров, Галин Иванов Господинов. При наличието на необходимото мнозинство, съгл. чл. 85, ал.3 от ИК заседанието бе открито в 16,47 ч., 13 минути преди обявения час. По-ранното откриване на заседанието е свързано с установени от ТЗ ГРАО Силистра несъответствия в списъка подписка на избирателите подкрепящи един от независимите кандидати за кмет на кметство в община Дулово. Председателката на ОИК докладва проект на решение. Проведе се процедура по гласуване. Гласували 10 членове на ОИК Дулово: за 10 (Грета Миленова Димова, 1

2 Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 52: 1. Дава указания на инициативен комитет, представляван от Алтан Фахри Халим за регистрация на Насуф Ремзи Даил с ЕГН ---, като независим кандидат за кмет на кметство с. Правда в срок до 17:00 часа на г. да представи списък, съдържащ 112 /сто и дванадесет/ коректни записа. 2. При неизпълнение в срок, ОИК Дулово ще се произнесе с решение за отказ за регистрация на кандидата. Обявена почивка в 16,48 часа В 18,00 часа, след почивката заседанието продължава по предварителния дневен ред, като от т. Разни се образуват последяващите решения. В залата присъстват: Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев, Тодор Красимиров Петров, Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов, Галин Иванов Господинов. ОТСЪСТВАЩИ: НЯМА ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на Петър Георгиев Петров за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за 3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове,насрочени за г. Докладва :С.Господинова - член 2

3 2. Регистрация на Ирфан Осман Хюсеин за кандидат за кмет на кметство с. Раздел, община Дулово, предложен от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. и регистрация на Сали Сали Сабит за кандидат за кмет на кметство с. Секулово, в община Дулово, предложен от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. Докладва С.Господинова член 3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за Докладва С.Господинова - член 4. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Воля, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Докладва С.Господинова - член 5. Регистрация на Кемал Реджеб Ибрям за кандидат за кмет на кметство с. Окорш, община Дулово, предложен от партия ПП Воля за участие в изборите за общински съветници и за и регистрация на Орхан Акиф Мюрсел за кандидат за кмет на кметство с. Водно, община Дулово за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Д.Маркова - зам.председател 6. Регистрация на Ахмед Тахир Ахмед, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, в община Дулово, предложен от Инициативен 3

4 комитет, представляван от Тахир Ахмед Мехмед за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. Докладва Д.Маркова - зам.председател 7. Регистрация на Гюлстун Али Алекбер, независим кандидат за кмет на кметство с. Черник, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Гюлхан Мехмет Хамид за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. Докладва Д.Маркова - зам.председател 8. Регистрация на Сезгин Рамис Галиб за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от партия Движение за права и свободи за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Д.Маркова - зам.председател 9. Регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Дулово, предложени от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински съветници и за Предложения за кандидати за кметове на кметства, както следва: Сехер Ерол Али с. Грънчарово; Самет Вадет Ахмед с. Златоклас; Митхат Талят Юмер с. Боил; Ехлиман Нихат Ехлиман с.вокил; Юксел Мухарем Алиев с. Водно; Сертел Зейнел Кьосе с. Яребица; Гюрджан Хасан Рахми с.паисиево; Гюнай Назми Демир с. Черковна; Бейджан Фикрет Исмаил с. Чернолик; Сейхан Халим Рахим с. Руйно; Ейсел Билял Халил с. Полковник Таслаково; Мерсин Мухсин Юсуф с. Раздел; Тахир Исмаил Фарис с. Черник; Хаккъ Нуридин Ахмед с. Поройно; Фатме Мюмюн Хабил с. Правда; Хамди Шукри Али с. Окорш; Юмер Февзи Мехмед с. Овен; Динчер Зифула Закир с. Орешене; Георги Василев Георгиев с. Козяк, Юксел Бедри Хакъ с. Колобър и Дженгис Сали Кадир с. Долец Докладва С.Господинова - член 4

5 10. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от партия Движение за права и свободи за участие в изборите за общински съветници и за Докладва С.Господинова - член 11. Регистрация на кандидатите за кметове на кметства в община Дулово, предложени от ППГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за Кандидати и кметства както следва :Петър Димитров Иванов с. Грънчарово; Нермин Неджмидинов Бакиев с. Боил; Карани Мустафа Кадир с.вокил; Хайредин Вайдин Мехмед с. Водно; Халил Халим Халил с. Яребица; Гюрсел Реджеб Феим с.черковна; Себахатин Шакиров Давудов с.руйно; Рейхан Зюлкерим Ефраим с. Раздел; Ахмед Ариф Тупо с. Поройно; Фигел Неждет Фехим с. Правда; Емилия Добрева Кралева с. Окорш; Шукрю Осман Мехмед с. Овен; Димитър Диянов Димитров с. Козяк;Нихат Мехмед Сали с. Долец; Невзад Хакъ Ибрям с. Секулово и Валентин Киров Костадинов с. Межден. Докладва Д.Маркова - зам.председател 12. Регистрация на Юксел Осман Ахмед за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Д.Маркова - зам.председател 13.Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Обединена социалдемокрация за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Ш.Вели - член 14. Регистрация на Георги Димитров Йорданов за кандидат за кмет на община Дулово, предложен от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за 5

6 Докладва Ш.Вели - член 15. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за Докладва Ш.Вели - член 16. Отказ за регистрация на Насуф Ремзи Даил, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, община Дулово, предложен от инициативен комитет, представляван от Алтан Фахри Халим за участи в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. Докладва Ш.Вели член 17.Регистрация на Рейхан Шефкъ Назиф, независим кандидат за кмет на кметство с.раздел, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Алиш Юсеин Юсеин за участие в изборите за общински съветници и за кметове,насрочени за г. По т. 1 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 53: 1. РЕГИСТРИРА Петър Георгиев Петров с ЕГН за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за 6

7 2. Издава удостоверение на регистрирания кандидат; 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 2 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 54 : 1. РЕГИСТРИРА Ирфан Осман Хюсеин с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Раздел, община Дулово, издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. 2. РЕГИСТРИРА Сали Сали Сабит с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.секулово, община Дулово, издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. 3. Издава удостоверения на всеки от регистрираните кандидати. 4. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 3 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 7

8 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 55: 1. РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Петър Георгиев Петров 2 Маргарита Георгиева Ранчева 3 Йорданка Цонева Копринджийска 4 Бобчо Михалев Тодоров 5 Венцислав Минков Георгиев 6 Марияна Стефанова Йоргова 7 Иван Тодоров Минков 8 Александър Велев Антонов 9 Ганка Георгиева Славова 10 Иван Борисов Койчев 11 Георги Георгиев Добрев 12 Сали Сали Сабит 8

9 13 Тошко Димитров Великов 14 Неделчо Стойчев Тодоров 2. Издава удостоверения на всеки от регистрираните кандидати. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 4 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 56: 1. РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Воля за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: по ред Име Презиме Фамилия ЕГН 1. Десислава Петрова Колева Деница Андреева Димитрова - Стоянова Лора Тодорова Радева Мария Николова Димитрова --- 9

10 2. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. 3. Издава удостоверения на регистрираните кандидати. По т. 5 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 57: 1. РЕГИСТРИРА Кемал Реджеб Ибрям с ЕГН ---за кандидат за кмет на кметство с. Окорш, община Дулово, издигнат от ПП Воля, за участие в изборите за общински съветници и за 2.РЕГИСТРИРА Орхан Акиф Мюрсел с ЕГН ---за кандидат за кмет на кметство с. Водно, община Дулово, издигнат от ПП Воля, за участие в изборите за общински съветници и за 2. Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 6 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 10

11 1. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 58: 2. Регистрира Ахмед Тахир Ахмед с ЕГН -----, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Тахир Ахмед Мехмед, за участие в изборите за общински съветници и за 2. Вписва обстоятелствата в съответния регистър; 3. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. По т. 7 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 59: 1. Регистрира Гюлстун Али Алекбер с ЕГН -----, независим кандидат за кмет на кметство с. Черник, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Гюлхан Мехмет Хамид, за участие в изборите за общински съветници и за 11

12 2. Вписва обстоятелствата в съответния регистър; Издава удостоверение на регистрирания кандидат. По т. 8 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 60: 1. РЕГИСТРИРА Сезгин Рамис Галиб с ЕГН --- за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат от партия Движение за права и свободи, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. 2. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 9 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 12

13 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 61: 4. РЕГИСТРИРА: Сехер Ерол Али с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Грънчарово в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 5. РЕГИСТРИРА Самет Вадет Ахмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Златоклас в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 6. РЕГИСТРИРА Митхат Талят Юмерс ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Боил в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 7. РЕГИСТРИРА Ехлиман Нихат Ехлиман с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.вокил в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 8. РЕГИСТРИРА Юксел Мухарем Алиев с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Водно в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 9. РЕГИСТРИРА Сертел Зейнел Кьосе с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Яребица в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 10. РЕГИСТРИРА Гюрджан Хасан Рахми с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.паисиево в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 11. РЕГИСТРИРА; Гюнай Назми Демир с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.черковна в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ 13

14 ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 12. РЕГИСТРИРА Бейджан Фикрет Исмаил с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.чернолик в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 13. РЕГИСТРИРА Сейхан Халим Рахим с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.руйно в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 14. РЕГИСТРИРА Ейсел Билял Халил с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.полк.таслаково в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 15. РЕГИСТРИРА Мерсин Мухсин Юсуф с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Раздел в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 16. РЕГИСТРИРА Тахир Исмаил Фарис с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.черник в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 17. РЕГИСТРИРА Хаккъ Нуридин Ахмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Поройно в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 18. РЕГИСТРИРА Фатме Мюмюн Хабил с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство Правда. в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 19. РЕГИСТРИРА Хамди Шукри Али с.окорш ЕГН ---за кандидат за кмет на кметство с. в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 14

15 20. РЕГИСТРИРА ; Юмер Февзи Мехмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Овен в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 21. РЕГИСТРИРА Динчер Зифула Закир с ЕГН--- за кандидат за кмет на кметство с. Орешене в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 22. РЕГИСТРИРА Георги Василев Георгиев с ЕГН--- за кандидат за кмет на кметство с. Козяк в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 23. РЕГИСТРИРА Юксел Бедри Хакъ с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с.колобър в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 24. РЕГИСТРИРА Дженгис Сали Кадир с ЕГН --- за кандидат за кмет на кметство с. Долец в община Дулово, издигнат от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, за участие в изборите за общински съветници и за 22. Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 23. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 10 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 15

16 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 62: РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от партия Движение за права и свободи, за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Невхис Лютфи Мустафа Гюнер Нихат Ахмед Джюнеид Севджан Вахид Юмер Юксел Хатиб Илкер Неджати Халим Рефие Наджи Мехмед Сали Назми Сали Хюсеин Ешреф Джелил Гюнтер Шенол Сефер Касим Неджми Сали Месут Мехмедемин Али Тунчай Февзи Акиф Ремзи Халид Мехмед Гюнеш Ремзи Хамза Шенур Айдън Мустафа Али Илияз Рашид

17 17 Юмит Тахир Нури Ахмед Ибрям Сюлейман Сечкин Сали Салим Ертач Халил Салим Пембе Рамис Аптула Рафи Реджеб Мустафа Нигяр Фикретова Музаферова-Байрам Фейрди Бекир Исмаил Нурхан Адил Испа Бахар Мехмед Шевкед Бейтула Сейфи Мехмед Нурсел Зихни Али Айваз Хикмет Чакър Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 5. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 11 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 17

18 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 63: 1. РЕГИСТРИРА:Петър Димитров Иванов с ЕГН ---за кмет на кметство с. Грънчарово в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 2. РЕГИСТРИРАНермин НеджмидиновБакиевс ЕГН ---за кмет на кметство с. Боил в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 3. РЕГИСТРИРАКарани Мустафа Кадир с ЕГН ---за кмет на кметство с.вокил в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 4. РЕГИСТРИРАХайредин Вайдин Мехмед с ЕГН ---за кмет на кметство с. Воднов община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 5. РЕГИСТРИРАХалил Халим Халил с ЕГН ---за кмет на кметство с. Яребицав община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 6. РЕГИСТРИРА; Гюрсел Реджеб Феим с ЕГН --- за кмет на кметство с.черковнав община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 7. РЕГИСТРИРАСебахатин Шакиров Давудов с ЕГН ---за кмет на кметство с.руйнов община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 8. РЕГИСТРИРАРейхан Зюлкерим Ефраим с ЕГН ---за кмет на кметство с. Раздел в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за 9. РЕГИСТРИРААхмед Ариф Тупо с ЕГН ---за кмет на кметство с. Поройно в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 10. РЕГИСТРИРАФигел Неждет Фехимс ЕГН --- за кмет на кметство Правда. в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 18

19 11. РЕГИСТРИРАЕмилия Добрева Кралева с ЕГН ---за кмет на кметство с. Окоршв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 12. РЕГИСТРИРА; Шукрю Осман Мехмед с ЕГН ---за кмет на кметство с. Овен в община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 13. РЕГИСТРИРАДимитър Диянов Димитров с ЕГН ---за кмет на кметство с. Козякв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 14. РЕГИСТРИРАНихат Мехмед Сали с ЕГН ---за кмет на кметство с. Долецв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 15. РЕГИСТРИРАНевзад Хакъ Ибрям с ЕГН --- за кмет на кметство с. Секуловов община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 16. РЕГИСТРИРАВалентин Киров Костадинов с ЕГН --- за кмет на кметство с. Межденв община Дулово, издигнат от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 17. Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 18. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 12 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. 19

20 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ РЕГИСТРИРА Юксел Осман Ахмед с ЕГН --- за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат отпп ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за 2. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 3. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. обявяването им пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК По т. 13 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от ПП Обединена социалдемокрация за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Асен Нечев Радев

21 2 Тунай Сезгин Али Билгин Себайдин Белчет Невзат Ахмед Ахмед Северин Искренов Ботев Пламен Ангелов Демиров Милен Романов Михайлов Гюрджан Нурбет Мустафа Издава удостоверение на всеки от регистрираните кандидати. 7. Вписва обстоятелствата в съответните регистри. По т. 14 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 66 1.РЕГИСТРИРА Георги Димитров Йорданов с ЕГН --- за кандидат за кмет на община Дулово, издигнат от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за 2.Издава удостоверение на регистрирания кандидат. 21

22 3.Вписва обстоятелствата в съответните регистри. обявяването им пред Централната избирателна комисия, на осн. чл. 88 от ИК По т. 15 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 67 1.РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в община Дулово, предложена от КП Ние, гражданите за участие в изборите за общински съветници и за, както следва: пореден Име презиме фамилия ЕГН 1 Жулиян Стоянов Кръстев Сали Халил Яшар Вълчо Христов Вълчев Георги Василев Кралев Издава удостоверение на регистрираните кандидати. 3.Вписва обстоятелствата в съответните регистри. 22

23 По т. 16 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 68 Отказва регистрация на Насуф Ремзи Даил, независим кандидат за кмет на кметство с. Правда, община Дулово, предложен от инициативен комитет, представляван от Алтан Фахри Халим за участи в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за г. В залата присъстват : Грета Миленова Димова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Тодор Красимиров Петров, Галин Иванов Господинов По т. 17 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. Гласували 7 членове на ОИК Дулово: за (Грета Миленова Димова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Шенер Адил Вели, Тодор Красимиров Петров, Галин 23

24 ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 69: 1.Регистрира Рейхан Шефкъ Назиф с ЕГН ---, независим кандидат за кмет на кметство с. Раздел, в община Дулово, предложен от Инициативен комитет, представляван от Алиш Юсеин Юсеин, за участие в изборите за общински съветници и за 2.Вписва обстоятелствата в съответния регистър; 3. Издава удостоверение на регистрирания кандидат. Уважаеми колеги, изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Гласуваните решения, ще ги оповестим по предвидения ред. Закривам заседанието. (Закрито в 21:06 ч.) ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: Стенограф: 24

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

St_selishte_033

St_selishte_033 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

Lavino_025

Lavino_025 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

Malko_Yonkovo_018

Malko_Yonkovo_018 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Kitanchevo_019

Kitanchevo_019 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

Kitanchevo_020

Kitanchevo_020 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Lavino_024

Lavino_024 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

Podayva_028

Podayva_028 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

Ludogortsi_023

Ludogortsi_023 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от задължените лица при Общинска администрация

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Община Малко Търново Област Бургас П Р О Т О К О Л 24 Днес 17.10.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.00 часа, проведе заседание в състав: Председател: Димо Грудов Кутлев

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Yonkovo_017

Yonkovo_017 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ИСПЕРИХ НАСЕЛЕНО

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове) по ред Трите имена на лицето; БРОЙ ЧАСОВЕ (в низходящ ред) 1 АДЕМ АДИЛ АЗМИН 80 2 АКИФ

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 23 Добрич, Днес г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 23 Добрич, Днес г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 23 Добрич, 04.10.2014 Днес 04.10.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна

Подробно

Sveshtari_032

Sveshtari_032 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ тел.централа: 086/ РАЗПРЕДЕЛЕ

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ тел.централа: 086/ РАЗПРЕДЕЛЕ О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ 811 646 тел.централа: 086/ 811 610 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ

Подробно

Duhovets_005

Duhovets_005 май 2019 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област РАЗГРАД, община ИСПЕРИХ

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

Vazovo_003

Vazovo_003 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 23/23.09.2014 г. Днес, 23.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 26/30.09.2014 г. Днес, 30.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РЕГИСТЪР на кандидатите за кмет на Община Стамболийски (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство) (по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Регистър за публикуване

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 18 НС Днес, 24.09.2014 год. от 18,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 София, 01.09.2014 г. Днес,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 24 11.11.2016г. Днес 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 3500-ПВР/НР от 15.09.2016г. на ЦИК.

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 16/10.09.2014 г. Днес 10.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 14 23.05.2019г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно