РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД Гр. Велико Търново, г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ (посл. изм. ДВ, бр. 25 от 2012 г.), във вр. с чл. 75а, ал. 1, т. 1, предложение първо (посл. изм. ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от г.), във вр.с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ (Нов ДВ, бр. 39 от 2011 г.), във вр. с чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие и Доклад с вх. РД / г. на комисията, назначена със Заповед РД / г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Велико Търново и подписано доброволно споразумение по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ /посл. изм. ДВ, бр. 25 от 2012 г./ с рег. 19/ г. ОДОБРЯВАМ: І. Разпределението на масивите за ползване за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Виноград, община Стражица, съгласно протокол по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както следва: Масив Ползвател Площ /дка/ 1. ШИШКОВ" ЧЗК ШИПА СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ ЕТКАМЕН ШИШКОВ" НИКОЛАЙ П. НИКОЛАЕВ ЦВЕТАН ИВАНОВ ШИРОКАНОВ МЕТОДИ КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ ЕТ"СИМЕОН КОЛЕВ" МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ ДЕСИСЛАВА Д.ДИМИТРОВА АСЕН ВИОЛЕТОВ МАРИНОВ ЕКО ДЕН ЕООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ИГНАТОВ СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ Всичко: ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ да внесат по банкова сметка за чужди средства на община Стражица следните суми: 1

2 ред Средна рентна вноска съгласно 2е от ЗСПЗЗ Сума за внасяне в извънбюджетната сметка на общината Ползвател Допълнителна площ ЕТ ДЕКАДАНС ДИМИТЪР ШИШКОВ" ЧЗК ШИПА СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ ЕТ КАМЕН ШИШКОВ НИКОЛАЙ П. НИКОЛАЕВ ЦВЕТАН ИВАНОВ ШИРОКАНОВ МЕТОДИ КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ ЕТ "СИМЕОН КОЛЕВ" МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ ДЕСИСЛАВА Д.ДИМИТРОВА ЕКО ДЕН ЕООД ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ Общо: Средното рентно плащане за с.виноград, община Стражица, съгласно 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена от директора на ОД Земеделие Велико Търново със заповед РД / г. С протокол от г. комисията определя за землището на с. Виноград средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 24,88 лева/дка. Определените суми следва да се внесат по банкова сметка за чужди средства на община Стражица: Банка ДСК ЕАД гр. Стражица IBAN 59STSA BIC STSABGSF Площ сечение (дка) ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ: Имот площ (дка) Имот идент. Имот НТП Собст. име Лозови насаждения Средна рентна цена Обща сума /нетерасирани/ АДВАНС ТЕРАФОНДАДСИЦ земя АДВАНС ТЕРАФОНДАДСИЦ Нива АДВАНС ТЕРАФОНДАДСИЦ Нива БОНА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА Нива БОНА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА Нива БОРИС МИРЧЕВ ДЖАМБАЗОВ БУЛЛЕНД земя ИНВЕСТМЪНТСАДСИЦ Нива БУМЕКСООД земя ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ВИДА СТАНЕВА ТОДОРОВА земя ГАНА НЕНОВА КУМАНОВА Нива ГЕОРГИ БОТЕВ МАЛЧЕВ Нива ГЕОРГИ ДИМОВ УЗУНОВ Нива ГЕОРГИ ДИМОВ УЗУНОВ

3 Нива ГЕОРГИ ДИМОВ УЗУНОВ Нива ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЙОРГОВ Нива ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИНЧЕВ Нива ГЕОРГИ МАРИНОВ БОСЕВ Нива ГЕОРГИ МАРИНОВ БОСЕВ Нива ГЕОРГИ МАРИНОВ БОСЕВ Нива ГЕОРГИ МАРИНОВ БОСЕВ Нива ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ Нива ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ Нива ГЕОРГИ ТОДОРОВ УЧЕГАНОВ Нива др Нива др Нива др Нива др Нива др Нива ДЕЛТАЕООД Нива ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Нива ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ САМСИЕВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ САМСИЕВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ САМСИЕВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ САМСИЕВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ САМСИЕВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ САМСИЕВ земя ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ Нива ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ земя ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ Нива ДИМИТЪР СТАНЧЕВ СТАЙКОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Нива ДИМО ДИМОВ ЦАЧЕВ земя ДОБРА МАНЕВА ДЕНЕВА земя ДОБРА МАНЕВА ДЕНЕВА

4 земя ДОНА КОЛЕВА БИТЕВА Нива ДОНА МИНЧЕВА АНГЕЛОВА Нива ДОНЧО РАДКОВ ИВАНОВ земя ДОНЧО РАДКОВ ИВАНОВ земя ДОНЧО ТОДОРОВ ГРАДИНАРОВ земя ДОНЧО ТОДОРОВ ГРАДИНАРОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ Нива МАРИНОВ земя ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЕТ "КАМЕН ШИШКОВ" Нива ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ Нива ЗКПУ"ПЕЙЧИНОВО" Нива ИВАН ВЕНКОВ ПЕНЕВ Нива ИВАН ГЕНЕВ БОЧУКОВ Нива ИВАН ГЕНЕВ БОЧУКОВ Нива ИВАН КАЛЧЕВ ШИШКОВ Нива ИВАН КАЛЧЕВ ШИШКОВ Нива ИВАН КАЛЧЕВ ШИШКОВ Нива ИВАН МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ Нива ИВАН МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ Нива ИВАН НЕДЯЛКОВ РАШЕВ

5 Нива ИВАН НЕДЯЛКОВ РАШЕВ Нива ИВАН НИКОЛОВ БОРУНСУЗОВ Нива ИВАН НИКОЛОВ БОРУНСУЗОВ земя ИВАН РАЧЕВ КУМАНОВ Нива ИВАН СТЕФАНОВ МИНЧЕВ Нива ИВАН СТЕФАНОВ МИНЧЕВ Нива ИВАН СТЕФАНОВ МИНЧЕВ Нива ИВАН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ Нива ИВАНКА ИВАНОВА РАШЕВА Нива ИВАНКА ИВАНОВА РАШЕВА Нива ЙОНКО ДОНЧЕВ КОВАЧЕВ Нива ЙОРДАН И МАРИЯ ИВАНОВИ Нива ЙОРДАН И МАРИЯ ИВАНОВИ Нива ЙОРДАН И МАРИЯ ИВАНОВИ Нива ЙОРДАН И МАРИЯ ИВАНОВИ Нива ЙОРДАН И МАРИЯ ИВАНОВИ Нива ЙОРДАН И МАРИЯ ИВАНОВИ Нива ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕБРЕВСКИ Нива ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕБРЕВСКИ Нива ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕБРЕВСКИ Нива ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕБРЕВСКИ Нива ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕБРЕВСКИ земя КАМЕН ДИМИТРОВ ШИШКОВ земя КАМЕН ДИМИТРОВ ШИШКОВ Нива КАПИНСКИ ЕООД Нива КИНА БОНЕВА ГАНЕВА Нива КИНА БОНЕВА ГАНЕВА Нива КИНА БОНЕВА ГАНЕВА Нива КОЙЧО АНГЕЛОВ СЕМЕРДЖИЕВ Нива КРЪСТЮ НИКОЛОВ СИМЕОНОВ Нива МАНО ГАНЧЕВ МАНЕВ Нива МАНО ГАНЧЕВ МАНЕВ Нива МАРИЙКА МИНЧЕВА БЕШЕВА Нива МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА Нива МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЛЕВА Нива МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЯКИМОВА Нива МАРИЯ МИНЧЕВА ПАШОВА Нива МАРИЯ МИНЧЕВА ПАШОВА Нива МАРИЯ МИНЧЕВА ПАШОВА земя МАРИЯ ПЕТКОВА ШИШКОВА Нива МАРИЯ ПЕТКОВА ШИШКОВА Нива МИЛАН ДИМИТРОВ КОСТОВ Нива МИЛЮ ЦАНЕВ МИЛЕВ Нива МИЛЮ ЦАНЕВ МИЛЕВ Нива МИНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА Нива МИНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА Нива МИНКА ХРИСТОВА СТОЙКОВА земя МИНЧО ДОНЧЕВ ПАШОВ Нива МИНЧО МИНЧЕВ ПАШОВ Нива МИНЮ ВЪРБАНОВ ГАДЖУЛОВ

6 земя МИТА ЦАНЕВА ЦАЧЕВА Нива МИТЮ ДОНЧЕВ КОЛЕВ Нива НЕДА ДИМИТРОВА НЕДЕВА БОЕВА Нива НЕДА ДИМИТРОВА НЕДЕВА БОЕВА Нива НЕДКА ПАНАЙОТОВА САМСИЕВА Нива НЕЛИ ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА Нива НЕЛИ ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА Нива НИКОЛА ИВАНОВ САМСИЕВ Нива НИКОЛА ИВАНОВ САМСИЕВ Нива НИКОЛА ИВАНОВ САМСИЕВ Нива НИКОЛА НЕДЯЛКОВ РАШЕВ Нива НИКОЛА ПЕЕВ ГОВЕДАРОВ Нива НИКОЛА ПЕТРОВ КОНАРОВ Нива Н-ЦИ ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива Н-ЦИ ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива Н-ЦИ ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЯТКОВ Нива Н-ЦИ ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЯТКОВ ПЕНА ГОСПОДИНОВА земя СТОЯНОВА Нива ПЕНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА Нива ПЕНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА Нива ПЕНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА земя ПЕНКА НИКОЛОВА ДОЙНОВА Нива ПЕНЧО ГЕНЧЕВ СТАНЧЕВ Нива ПЕНЧО ГЕНЧЕВ СТАНЧЕВ Нива ПЕНЧО ТОДОРОВ КЬОСЕИВАНОВ Нива ПЕНЮ МИРЧЕВ МИРЧЕВ Нива ПЕТКО ПЕТКОВ ГАНЧЕВ Нива ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ Нива ПЕТЪР СТОЙКОВ ИЛИЕВ Нива ПЕТЪР ТОДОРОВ ВЛАДОВ Нива ПИМЕНС ООД Нива ПИМЕНС ООД Нива ПИМЕНС ООД Нива ПИМЕНС ООД Нива ПИМЕНС ООД Нива РАДИ МАРИНОВ ПЕРДОВ Нива РАДКА БЕЛЧЕВА ПАРУШЕВА и др Нива РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА Нива РАЧО ЙОНКОВ ДОМУСЧИЕВ Нива РАЧО ЙОНКОВ ДОМУСЧИЕВ Нива РАЧО ЙОНКОВ ДОМУСЧИЕВ земя РАЧО ЙОНКОВ ДОМУСЧИЕВ Нива РУСИНКА ЦАНЕВА КУШЕВА Нива РУСИНКА ЦАНЕВА КУШЕВА Нива РУСИНКА ЦАНЕВА КУШЕВА

7 земя СИМЕОН СТОЙКОВ ДУШКОВ земя СТАНЮ ТОДОРОВ ГРАДЕВ Нива СТЕФАН КОЙЧЕВ АНГЕЛОВ земя СТОЙЧО КАЛЧЕВ СТОЙЧЕВ Нива СТОЯН ДИМОВ НЕДКОВ Нива ТОДОР ВЕЛЕВ БОЧУКОВ Нива ТОДОР ВЕЛЕВ БОЧУКОВ Нива ТОДОР ВЕЛЕВ БОЧУКОВ Нива ТОДОР ВЕЛЕВ БОЧУКОВ Нива ТОДОР ВЕЛЕВ БОЧУКОВ Нива ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕНКОВ Нива ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕНКОВ Нива ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕНКОВ земя ТОДОР ИВАНОВ КАНДЖЕВ Нива ТОДОР ПЕЕВ УЗУНОВ Нива ТОДОР СЛАВОВ ХРИСТОВ Нива ТОДОР СЛАВОВ ХРИСТОВ Нива ТОДОРКА КОСТАДИНОВА МИРЧЕВА Нива ТОДОРКА КОСТАДИНОВА МИРЧЕВА Нива ТРИФОН ЙОНКОВ СТАЙКОВ Нива ТРИФОН ЙОНКОВ СТАЙКОВ Нива ТРИФОН ЙОНКОВ СТАЙКОВ Нива ХРИСТО ТОДОРОВ ГРАДЕВ Нива ЦАНА БЕЛЧЕВА КАРАГАНЕВА Нива ЦАНИ ВЪРБАНОВ РУСИНОВ;ГАДЖУЛОВ; Нива ЦАНЮ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ Нива ЦАНЮ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ Нива ЦАНЮ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ Нива ЦАНЮ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ Нива ЦЕНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА Нива ЦЕНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА Нива ЦЕНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА Нива ЦЕНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА Нива ЦЕНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА Нива ЦЕНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА Нива ЦОНЮ КОЛЕВ ЦОНЕВ Нива ЦОНЮ КОЛЕВ ЦОНЕВ Нива ЦОНЮ КОЛЕВ ЦОНЕВ Нива ЦОНЮ КОЛЕВ ЦОНЕВ Нива ЯНА ДОНЕВА ДЖУРОВА Общо: ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: Ползвател Площ сечение /дка/ Площ имот на имот НТП Собственик ЕТКАМЕН ШИШКОВ" Нива ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДЪРЖАВЕН НИКОЛАЙ П. НИКОЛАЕВ Нива ШИШКОВ" орна земя ПОЗЕМЛЕН ФОНД ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД 7

8 СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ ШИШКОВ" орна земя орна земя ЕТКАМЕН ШИШКОВ" Нива ШИШКОВ" Нива ШИШКОВ" Нива ШИШКОВ" Нива ШИШКОВ" Нива ШИШКОВ" Нива ЧЗК ШИПА орна земя СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ орна земя СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ Нива ЕТКАМЕН ШИШКОВ" орна земя ШИШКОВ" орна земя ШИШКОВ" орна земя ШИШКОВ" орна земя ШИШКОВ" орна земя ЕТКАМЕН ШИШКОВ" Нива КМЕТСТВО СЕЛО ВИНОГРАД КМЕТСТВО СЕЛО ВИНОГРАД ОБЩИНА СТРАЖИЦА За имотите от ДПФ и ОПФ цената ще бъде определена, съответно от Директора на ОД Земеделие - гр. Велико Търново и кмета на община Стражица. V Въводът във владение в определените за ползване имоти се извършва при условията и по реда на чл. 37в, ал. 7 и ал. 8 от ЗСПЗЗ след заплащане на дължимите суми за ползване на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2. Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметството на с Виноград и в сградата на Общинска служба по земеделие Стражица, да се публикува в интернет страницата на община Стражица и на ОД Земеделие - Велико Търново. Съгласно 19,ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 39 от 2011 г., заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред съответния районен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА П ДИРЕКТОР ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 8

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-230, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-349, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-391/29.09.2012 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-218/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-386/29.09.2012 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-233/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-208/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-90/9.09.01 г. На основание чл. в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД--/9.9. г. На основание чл. в, ал. от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ (посл. изм.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/24.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно