РЕЦЕНЗИЯ. от доц. Станко Славчев Войков, преподавател в НХА ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. от доц. Станко Славчев Войков, преподавател в НХА ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от доц. Станко Славчев Войков, преподавател в НХА ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ бр. 23 от година с кандидат д-р Димитър Енев Димитров Тема на художествено-творческата продукция: Реализация на художествено оформление на корици на книги за представително издание на пиеси от Уилям Шекспир и проекти на корици за поредица Избрани френски поети Творческа дейност и резултати: Изкуството на художественото оформление на книгата е едно от най-интересно развиващите се изкуства в исторически план от древността до наши дни. От глинените плочки при шумерите и асирийците, през пергаментовите и папирусовите свитъци в Египет до изобретяването на хартията в Китай, е един многохиляден исторически период на развитие. Книгата е един от основните носители и съхранители на човешките познания, бит, култура и изкуства. Огромно е нейното значение за развитие на човешката цивилизация. Въпреки развитието на съвременните електронни и дигитални технологии, изкуството на книгата остава с непреходно значение в нашето съвремие. Поради тези причини, доктор Димитър Димитров насочва своя творчески хабилитационен труд към тази област на изкуствата и приложната графика, и по-точно към творчеството на великия 1

2 драматург от английския Ренесанс Уилям Шекспир г. За всеки художник, работещ в областта на книгата и печатната графика, оформлението на пиесите на Шекспир е примамливо, както ролята на Хамлет и Отело за артиста. Корицата на книгата е синтез от съдържанието на дадено произведение и основните послания на автора. В една страница трябва да бъде пресъздадена цялостната идея на автора със средствата на художественото творчество и композиция. Поредицата на Димитров включва 26 пиеси на великия драматург. Авторът си поставя за цел да създаде поредица от книги с обединяващ стил, както и да съхрани индивидуалността на отделните произведения. За да разгледаме цялостно хабилитационния труд трябва да се спрем поотделно на всяка една от творбите. Поредицата започва с корица на пиесата Хамлет. В експресивен фотоколаж от фигурата на Офелия и в едър план ръка, между чиито пръсти изтича времето, с подчертан цветен акцент в кърваво червено, е пресъздаден основния смисъл на трагедията. Шрифтът също подчертава драматичния ефект. Корицата на Отело е контраст между бяла дантела, символ на чистотата на Дездемона и отпечатък от черна длан, символ на завистта и безумната ревност, довели до гибелта на главната героиня. Произведението Крал Лир е представено чрез замисления образ на краля пред изгорелите си илюзии (две кибритени клечки).корицата излъчва тъгата на самоизлъгалия се монарх. Трагедията Макбет е пресъздадена със символите, характерни за безкомпромисността и бруталността на борбата за власт. Напукана глинена фигура зад крепост и окървавена длан са основните 2

3 илюстративни средства на тази корица. Постигнат е ефектен драматизъм. Ричард II, като пиеса за непрестанна дворцова борба, е илюстрирана с трон на фона на улични павета и образът на крещящ човек. Добре е пресъздадено обсебването на личността, до което води властта. Корицата на Ричард III е оформена с корона, от която тече кръв и кръст, изграден от домино, символизиращо дворцовите интриги, на които става жертва и самият крал. Както в Ричард II и тук решението е ефектно, без много елементи и детайли, в което е достойнството на оформлението. Хенри VIII е илюстрирана с образа на краля и неговите жени кукли кегли на фона на мистичен пейзаж. Корицата е синтез на цялостното съдържание на пиесата и демонстрира умението на Димитров да си служи с алегорията в изобразителното изкуство. Ромео и Жулиета е една от най-популярните пиеси на Шекспир. Димитров си служи със символично илюстрирани четири елемента. Прозорец с ридаещата Жулиета, стълба, която води наникъде и сърце на фона на каменна фасада. Композиционния и цветовия климат са изградени отново с похватите на алегорията и подтекста на цялостното произведение. Трагедиите Тир Андроник и Юлий цезар са оформени със символите, характерни за римската епоха, окървавен шлем и бюст на Юлий Цезар. И двете корици демонстрират владеене на художествените похвати и стилизацията като основно изразно средство. 3

4 Антоний и Клеопатра е драма за една любов между Марк Антоний и Клеопатра, завършила трагично. Авторът подчертава в тази корица чрез змията и покритата с бяла плащеница женска фигура трагичният избор на Клеопатра. Демонстрирано е завидно боравене със съвременните компютърни техники и технологии. Троил и Кресида е илюстративна корица с елементи от червенофигуралната керамична техника и образа на жена, подчертаващ сюжета на драмата. Последната пиеса от цикъла драми е Кориолан със сюжет от историята на древния Рим. Ефектната корица е реализирана със стилизирания образ на боси крака обувки на фона на Колизеума и образа на римски войн. Този похват е демонстриран и в други негови творби и допринася за синтезираното представяне на основната идея на твореца. Цикълът от корици на комедии започва с известната творба Укротяване на опърничавата. Шедьовърът на Шекспир е илюстриран с образа на главната героиня и нейната амбиция за себедоказване. Това е едно сполучливо решение, избягващо от създадения образ на гениалната Елизабет Тейлър. Комедията Както ви се харесва е илюстрирана с елементи от женската фигура и образа на един шут. С тези символи се представя основната идея на пиесата за младостта и любовта. В Комедия от грешки е използвано за графичното решение образа на котарак, като символ на мъдростта и очила, с образа на близнаци. Решението е симетрично и подчертава основният сюжет и подтекст на комедията. 4

5 Сън в лятна нощ е лирична комедия, чиято корица авторът оформя с известна доза хумористична нотка, използвайки контраста между спящо амурче и магарешка глава, символи на мъжествеността и невинността. Интересно е хрумването за графичното решение на пиесата Много шум за нищо, закодирано в мъжките и женските фигури, подчертаващи подтекста на творбата. Дванайста нощ е илюстрирана с ренесансова женска фигура с балон и пеперуди около нея, подчертаващи скритата женственост и неочакваната любов. Контрастът между амурчета и женска фигура в сапунен мехур, е използван за корицата на пиесата Напразните усилия на любовта. Графичното решение е синтез на символите на любовта и човешките мечти. Комедията Двамата веронци е оформена със символите, характерни за мистичното съдържание на творбата. Мистични образи, легенди и религии са в основата на илюстративното решение. Венецианският търговец е разглеждана като комедия с известни драматични нотки заради нейният сюжет. Графичното решение е подкрепено от реалистични символи на женски профил зад маска на фона на златни монети и длан предлагаща къс месо, което е в подкрепа на основната идея на Шекспир. Псевдопуританизмът в човешката психология на Мяра за мяра е пресъздаден със средствата на контраста между скулптурата на ангел и рисунката на монахиня, като същевременно с това е търсен баланс на изразните средства и композиционните прийоми. 5

6 Корицата на фантастично приказната пиеса Бурята е решена в унисон с Шекспировия сарказъм към утопичните човешки мечти и блянове по идеалният обществен ред. Ридаещата женска фигура на фона на буреносни мистични облаци пресъздават една драматична обстановка. В последната комедия от поредицата Веселите уиндзорки е илюстрирана с фабулите и визията, характерни за тези видове комедия. На фона на похотлив мъжки поглед един дамски ансамбъл по синхронно плуване демонстрира своето изящество. В поредицата от корици за пиеси на Шекспир д-р Димитров използва изключително богат спектър от символи и прийоми в илюстрирането. Значително внимание е обърнато на единството между илюстративната част, шрифта, детайлите и цветовите решения. Известно е, че трагедиите на Шекспир не са били гледани, ако в тях няма поне няколко убийства, а комедиите ако няма поне няколко изневери. Тези особености на творчеството на великия драматург са професионално и творчески използвани от Димитров за графичното оформление на кориците. Като цяло това е една изключително интересна и по нов начин звучаща поредица, която със сигурност ще привлече потенциалният любител на книгите. Хабилитационният труд е представен от шест корици за Избрани френски поети. Илюстрирани с авторски графики, плод на чувствата, които поражда всяко едно от изданията, е пресъздадена чувствителността на тези стихосбирки. Със средствата на съвременния синтез между фигурални и детайлни трансформации е постигнат ефекта на идеализирания художествен образ. Чернобялото решение допълнително подчертава ефектния характер на поредицата. 6

7 Д-р Димитров е автор със значителни творчески изяви и участия в изследователски проекти. За периода г. е участник в 27 проекта. Има художествени оформления на печатни и предпечатни алманаси и книги 31 броя. Има цялостно страниране на 27 брошури и дипляни. Участвал е в девет проекта с изследователска дейност, изготвил е 3 броя учебни програми по дисциплини, изучавани в НБУ. От г. е доктор към НБУ. Значителни са приносите на настоящия хабилитационен труд в изкуството на българската книга и печатна графика. В тях се смесват почти всички прийоми на този вид художествено творчество. Представеният хабилитационен труд ще представлява изключителен интерес за студенти, докторанти и професионалисти в областта на оформлението на корици на книги. Д-р Димитров е изявен преподавател в бакалавърските и магистърските програми на НБУ. Неговите студенти завършват с голям творчески потенциал и са изявени професионалисти в областта на графичния дизайн. На базата на гореспоменатото, предлагам на многоуважаемото Научно жури да допусне д-р Димитър Енев Димитров до избор от Академичния съвет за академичната длъжност доцент в Нов български университет. Убедено гласувам с ДА г. София Рецензент: доц. Станко Войков 7

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. Цветан Цветанов Илиев научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство (графичен дизайн) Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ,,ДОЦЕНТ в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СТЕПЕН

СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СТЕПЕН СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ бр. 23 от 27.03.2015 година с кандидат д-р Димитър Енев Димитров Рецензент:

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Илия Илиев Кожухаров департамент: Кино, реклама и шоубизнес към НБУ професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, н

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Илия Илиев Кожухаров департамент: Кино, реклама и шоубизнес към НБУ професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, н РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Илия Илиев Кожухаров департамент: Кино, реклама и шоубизнес към НБУ професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС ПРОГРАМА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Р Е Ц Е Н З И Я от доц. Станко Славчев Войков, ръководител на

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС ПРОГРАМА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Р Е Ц Е Н З И Я от доц. Станко Славчев Войков, ръководител на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС ПРОГРАМА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Р Е Ц Е Н З И Я от доц. Станко Славчев Войков, ръководител на катедра Дизайн в НХА Относно: КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

Microsoft Word - za sait.doc

Microsoft Word - za sait.doc ПЛЕНЕР ЗВУК И ЦВЯТ В ЗИМНИЯ СОЗОПОЛ февруари 2007 г. Проект за развитие на творческа дейност, реализиран със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Фонд Учебни програми на Бакалавърския

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и т

Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и т Р Е Ц Е Н З И Я За получаване на научното звание ДОЦЕНТ по Хореографска композиция и Хореографска режисура професионална направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, специалност Хореографска композиция

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит

РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразит РЕЗЮМЕ на хабилитационен труд на гл. ас. д-р Момчил Мирчев за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по специалност 8.2. Изобразително изкуство, Скулптура за нуждите на катедра Керамика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Полина Георгиева Куюмджиева, АМТИИ Пловдив, професор в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Портрет на концептуална икона. Образи на Христос в творчеството на Лъчезар Бояджиев Даниела Радева, публикувано в Сп. Артизанин, бр. 3, 2017 На пръв п

Портрет на концептуална икона. Образи на Христос в творчеството на Лъчезар Бояджиев Даниела Радева, публикувано в Сп. Артизанин, бр. 3, 2017 На пръв п Портрет на концептуална икона. Образи на Христос в творчеството на Лъчезар Бояджиев Даниела Радева, публикувано в Сп. Артизанин, бр. 3, 2017 На пръв поглед Християнството и средновековието нямат много

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софий

СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софий СТАНОВИЩЕ на проф. д.ф.н. Паисий Христов относно участието на доц. д.ф.н. Весела Кирчева Генова, преподавател в катедра Романистика към ФКНФ при Софийския университет Климент Охридски в конкурса за професор

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството Съживено наследство

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Резюме Драматургични похвати за създаване на фолклорно танцово произведение Монографичен труд на гл. ас. д-р Рослана Моравенова-Станева Едно от най-пъ

Резюме Драматургични похвати за създаване на фолклорно танцово произведение Монографичен труд на гл. ас. д-р Рослана Моравенова-Станева Едно от най-пъ Резюме Драматургични похвати за създаване на фолклорно танцово произведение Монографичен труд на гл. ас. д-р Рослана Моравенова-Станева Едно от най-първичните проявления на художественотворческата дейност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на конкурс за присъждане на академичната длъжност професор с кандидат доц. д-р Емилия Панайотова по специалност 8.2 Изкуствознание и и

Р Е Ц Е Н З И Я на конкурс за присъждане на академичната длъжност професор с кандидат доц. д-р Емилия Панайотова по специалност 8.2 Изкуствознание и и Р Е Ц Е Н З И Я на конкурс за присъждане на академичната длъжност професор с кандидат доц. д-р Емилия Панайотова по специалност 8.2 Изкуствознание и изобразителни изкуства, обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ 1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМА Проф.П.Владигеров, обявен в Държавен вестник от 13.09.2016

Подробно