НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ"

Препис

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ЦЕНТРАЛНА СГРАДА СОФИЯ 1504 БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ Проф. Др Тодор Веселов Кантарджиев 2. Проф. Др Ива Стефанова Христова 3. Доц. Др Искра Георгиева Райнова 4. Гергана Петрова Веселинова 5. Снежана Георгиева РЪКОВОДСТВО: Зам. директор Зам. директор Aдмин.Секре тар Нк уние на Стайкова качеството 6. Румен Кирилов Стоянов Рл сигурност и охрана Директен. (02) Директор Таня Георгиева Гюрова ЮРИСТ: Юрисконсулт 337 ОТДЕЛ ФИНАНСОВ И АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ : Счетоводство 8. Елена Борисова Делчева 9. Стефан Василчов Вълев 10. Антоанета Благоева Ботева 11. ЕленаГригорова Матева Гл. счетоводител Зам. гл. 216 счетоводител Счетоводител 338 Касиер 355

2 12. Диана Димитрова Николова Служба Личен състав Централа: Силвия Томова Петрова 14. Янко Милчев Янчев Завеждащ АСС Планиране и снабдяване 15. Лъчезар Маринов Димитров Счетоводител 356 Завеждащ ЛС 321 ОТДЕЛ АСС ЦЕНТРАЛНА СГРАДА 347 Икономист Адриана Александрова Величкова Нк Склад Деловодство, Библиотека и УНОМД Централа: Петя Любомилова Цачева УНОМД Николай Леонидов Кралев 19. Снежанка Димчева Рангелова 20. Библиотека 399 Техническа служба Централна сграда 21. Васил Милев Дончев Общ работник 22. Росен Емилов Алексиев Деловодител Ел. Техник 375 ОТДЕЛ АСС ВИРУСОЛОГИЯ София 1233; бул. Ген. Столетов 44А; Централа: ; ; ; 23. Зоя Иванова Гълъбова Нк склад Росен Емилов Алексиев Ел. Техник Славейко Иванов Каменов 26. Христо Митков Михайлов Монтьор 259, 242 Общ работник

3 ДЛЪЖНОСТ 27. Дежурна охрана през нощта Номератор централа 02/ ; 02/ ; ИТ специалисти Централна сграда 28. Инж. Иво Иванов Станев Иво Бойков Георгиев Тодор Иванов Георгиев 209 Служба по трудова медицина 31. Доц. Др Румен Ненков Харизанов 32. Юлияна Иванова Ангелова Портал Лекар 226 Мед. Сестра Дежурен през нощта Охрана централен 300 вход 35. Охрана вход за 293 автомобили Стол 218 ОТДЕЛ ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ : Централа: Доц. Зав. ЕНЗБ АннаМстиславовна Курчатова, дм 37. Др Надежда Асистент Владимирова Стоянова 38. Ани Панчева Антоанета Иванова Статистик Минкова 40. Анета Васкова Гандева Здравен инспектор 41. Анни Петкова Спасова Лаб. раб. 252 ДДД централна сграда 42. Надя Миткова Иванова Александрова Асистент София Костадинова Гл. асистент 324

4 БоневаБуковска 44. Тамара Георгиева Биолог 324 Лазарова 45. Емилия Николова Лаб.раб. 324 Вешева ДДД сграда Вирусология София 1233; бул. Ген. Столетов 44А; Централа: ; ; ; 46. Милена Асенова Гл. асистент 216 Стоянова 47. Светла Йорданова Гл. асистент Росица Стоянова Химик 201 Маджарова 49. Ирена Людмилова Технолог 201 ХристосковаДачева хим. процеси 50. Емил Чавдаров Биолог 216 Алексов 51. Луиза Жерар Савова Ст.мед.лаб Мария Любомирова Лаборант 200 Филипова 53. Ели Георгиева Лаборант 200 Димитрова 54. Елка Стоянова Янчева Лаб.раб Бистра Станимирова Александрова Лаб.раб. 216 ОТДЕЛ ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА : ; Централа: Доц.Др Искра Райнова, дм НРЛ Диагностика на паразитозите местни и тропически Централа: Доц. Нина Цветкова, Зав.лаборатор 316, дб ия Др Ирина Маринова, Гл.асистент 316 дм 59. Александра Иванова Биолог 316 Иванова 60. Теодора Найденова Ст. 316, Джасем Елена Лосева Мед. 316, 329 Зав.отдел Галина Мездралийска Лаборант Силвия Колева Лаб.раб. 316 ДЛЪЖНОСТ Лаборатория Експериментална и приложна паразитология

5 64. Огнян Миков, дб Гл.асистент Елеонора Кънева Биолог 310, Иван Стойков Биолог 310, Мария Попова Лаб.раб. 310, 315 Национален Консултативен кабинет Паразитни и тропически болести 68. Доц.Др Румен Зав.кабинет 360 Харизанов 69. Др Искрен Ординатор 360 Кафтанджиев 70. Светла Попова Санитар 360 ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИЯ : София 1233; бул. Ген. Столетов 44А; Централа: ; ; ; Лаборатория Хепатитни вируси Директен телефон Др Тенчо Тенев Зав. 297 лаборатория 72. Елица Голкочева Гл.асистент 219 Маркова 73. Диляна Трандева Биолог 224 Банкова 74. Цветанка Стефанова Мед. Лаборант 224 Герова Лаборатория СПИН Директен телефон: Доц. Ивайло Алексиев Ренета Димитрова Биолог Ася Костадинова Биолог Анна Ганчева Биолог 253 Лаборатория "Морбили, паротит, рубеола" 79. Стефка Крумова, дб Гл.асистент Красимира Петрова Касабова 81. Емилия Петкова Стефанова Лаборатория "Ентеровируси" 82. Доц. др Любомира НиколаеваГломб Ст. мед. 240 Мед Ася Стоянова Биолог 215, Директен. (02)

6 247, Ирина Георгиева Биолог 247, Виолета Добринова Ст. мед. 247 Лаборатория. Херпесни и онкогенни вируси Директен телефон: Доц. Др Евелина Шикова Антония Куманова Химик Севдалина Ралева Биохимик 204 Лаборатория "Грип и ОРЗ" Директен телефон: Проф.Др Нели Корсун Светла Ангелова Гл.асистент 208, Донка Драганова Лаборант 208 Лаборатория Рикетсии и тъканни култури Директен телефон: Петя ГеноваКалу Гл.асистент Екатерина Райчева Ст. Мед. 248 Михайлова Лаборант 94. Катя Георгиева Димитрова Лаборант 255 Приемнодиагностичен кабинет 95. Станка Стойчева Мед. Лаборант 233 НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ: 96. Др Мария Христянова Николова 97. Др Георги Стоянов Николов 98. Мария Николова Мухтарова 99. Радослава Емилова Грозданова Зав. Лаборатория, професор Доцент 260, 345 Гл.асистент 240, 285 Биолог 240, ДЛЪЖНОСТ

7 100. Славейка Методиева Славева 101. Илияна Рангелова Божилова 102. Цветелина ТрояноваКесова Мед. 240, 285 Мед. 240, 285 Лаб.раб. 340, 368 ОТДЕЛ МИКРОБИОЛОГИЯ НРЛ Кърлежово/векторно преносими инфекции : 103. Проф. Др Ива Христова 104. Теодора Гладнишка Гл.асистент 224, Ива Трифонова Гл.асистент 224, Владислава Иванова Биолог 224, Евгения Тасева* Биолог 272 Завеждащ Елица Панайотова* Докторант Мариела Захариева* Лаб.Раб. 272 НРЛ Молекулярна и радиационна микробиология : 110. Стефан Въчев Доцент 290, Панайотов,дмн 111. Виктория Стефанова Гл.асистент 290, Левтерова,дм 112. Надя Боянова Бранкова Гл.асистент 290, Ненчовска 113. Иван Маринов 290, Симеоновски 114. Кристин Пламенова 290, Танкова 115. Красимира 290, Владимирова Василева 116. Тодор Иванов Георгиев 209 (* В сградата на Отдел Вирусология : София 1233; бул. Ген. Столетов 44А; Централа: ; ; ;) НРЛ Контрол и мониториране на антиб. резистентност : 117. Доц. др Иван Иванов, дм Завеждащ лаборатория 206,

8 118. Елина Добрева, дм Гл.асистент 206, Румяна Христова, дх Гл.асистент др Мартин Недялков Лекар 312 специализант др Ивайло Биков Лекарспециализант Екатерина Биолог 312 Александрова Красимира Иванова Редовен 206, докторант Веселин Добринов Редовен 206, докторант Радка Крумова Лаборант НРЛ Микология и сексуалнопредавани инфекции : 126. Гл. Ас. Др Андрей Зав. 318, Христов Кузманов Лаборатория Зоя Василева Микробиолог Иванова 128. Др Ива Огнянова Филипова 129. Др Любомира Ангелова Боянова 130. Лиляна Петрова Ст. медицински Лозанова 131. Добринка Жекова Медицински Маринова 132. Любка Димитрова Ковачева Акушерка НРЛ Патогенни коки и дифтерия : 133. Др Антоанета Дечева Главен 314 асистент, завеждащ 134. Димитър Мерджанов Даниела Спасова 317 * НРЛ Особено опасни бактериални инфекции : Централа: Директен:

9 136. Др Румяна Ненова Гл.асистент Др Искра Томова, дм Гл.асистент Владимир Толчков, Биолог 326 д.б Лилия Горянова Биолог Антонина Младжова Биолог Гатанка Ризова Ст. Лаборант Антоанета Радева Мед. Лаборант Емилия Панчева Лаб. раб Станислава Владова Лаб. раб. 326 НРЛ Чревни инфекции : 145. Др Петър Киров Доцент, 265 Петров, дм Завеждащ 146. Др Галина Гл. асистент 268 Димитрова Асева 147. Др Пламен Иванов Лекар 267 Падешки 148. Стела Иванова Ст. мед. 268 Любенова 149. Чайка Найденова Лаб. раб. 267 Атанасова 150. Рени Любомирова Лаб. раб. 267 Симеонова 151. Мария Радославова Павлова Докторант * НРЛ Туберколоза 152. Др Елизабета Доцент, зав. 262 Бачийска лаборатория 153. Яна Тодорова Гл. асистент, 226, биолог Ана Байкова Биолог 226, Станислава Йорданова Биолог 226, Юлияна Атанасова Биолог 226, Габриела Василева Лаб.раб. 226, 230 (* В сградата на Отдел Вирусология : София 1233; бул. Ген. Столетов 44А; Централа: ; ; )