ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Ръководство за потребителя

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Ръководство за потребителя"

Препис

1 ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Ръководство за потребителя Юли, 2013

2 Съдържание 1 Влизане в системата Екран НАЧАЛО Основни менюта Изход от системата Предефинирани плащания Контрагенти Образци Експорт на справки Работа с календар СМЕТКИ Бутон Салдо Бутон Движения Бутон Нов превод Бутон Извлечения КАРТИ Активни Бутон Транзакции Бутон Извлечения Бутон Плащане по карта Бутон Покупки на вноски Неактивни ДЕПОЗИТИ Активни Неактивни КРЕДИТИ Бутон Погасявания Бутон Предстоящи плащания Бутон Застраховка Бутон Застраховка по обезпечение ПРЕВОДИ Нов превод Превод в лева

3 6.1.2 Валутен превод Обмен на валута Превод в лева между собствени сметки Вътрешнобанков валутен превод Плащане по карта От/Към Бюджета Масово плащане Бюджетен превод Днешни Чакащи С бъдещ вальор Отказани Справка преводи Регулярни плащания Заявки Директен дебит Директен дебит НОИ Заявка за теглене на каса КОМУНАЛНИ Текущи плащания Ново плащане - комунални Справка плащания Директен дебит комунални плащания ВАЛУТА Валутни курсове Валутен калкулатор ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КУРСОВЕ СЪОБЩЕНИЯ СИГУРНОСТ Сесии Последни IP-адреси Смяна на потребителско име Смяна на парола Сертификати Квалифициран електронен подпис (КЕП) Цифрови сертификати издадени от Пощенска банка

4 Настройки на IE за работа със сертификати Описание на Инсталирането на Postbank Root CA - Internet explorer browser Инсталиране на ActiveX control Capicom от Microsoft Описание на Инсталирането на Postbank Root CA - Mozilla Firefox browser Съхраняване на сертификат върху преносим носител Прехвърляне на сертификат от преносим носител в компютър НАСТРОЙКИ Уведомления Настройки на уиджети Предпочитания БЮДЖЕТНИ Активни Дневен баланс и оборот Движения Неактивни Регистър нареждания по СЕБРА Лимити на бюджетни разпоредители Дневен отчет за текуща счетоводна дата

5 1 Влизане в системата Чрез бутон Internet Explorer Browser или Mozilla Firefox избирате интернет адреса на Юробанк България: В дясната част на прозореца има две полета, където да въведете Потребител и Парола(Username and Password): След успешно въвеждане на входни данни, за потребители със сметки към юридически клиенти се появява екран за избор: Възможният избор е Индивидуални клиенти или Юридически лица. Освен двата избора има допълнителен чек бокс за запомняне на избора. Ако то се маркира и след това се влезе, то при следващо влизане екрана за избор няма да се появява, а директно се влиза в избраният интерфейс. 5

6 При избран и запомнен вход, ако потребителя иска да промени избора си, може да го направи от меню Настройки, таб Предпочитания. При първото ви влизане като потребител на Интернет Банкиране, след въвеждането на потребителското име и парола ще получите код за активация на вашата е-поща. Въвеждате отново потребител, парола и кода за активация. Следва екран в който се изисква, задължително да промените Вашата парола, при което се отваря основния екран на ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Въвеждането на този код е еднократно! 1.1 Екран НАЧАЛО Екрана Начало съдържа три раздела: Всички, Разполагаемост и Задължения по вашите сметки. За да преминете към раздел Разполагаемост, трябва да кликнете върху: 6

7 В меню Начало потребителят получава информация за всички абонирани продукти в банкирането- по тип, валута, салдо, разполагаемост, падеж и задълженията му салдо, валута, сума на следващо плащане, минимално плащане и др. Ако отляво на сметката има иконка, това означава, че можете да наредите превод от тази сметка към друга ваша сметка чрез Drag&Drop(влачене и пускане). Когато хванете (натиснете и задържите лявото копче на мишката) някоя сметка, отляво на другите сметки, в които е позволено да внасяте пари, се появява икона. При пускане на хванатата сметка върху друга ваша сметка, автоматично се визуализира екрана за нареждане на превод, като информацията в полетата за наредител и получател са попълнени автоматично от системата: 7

8 Ако сте били в някои от другите менюта, за да се върнете на меню Начало, трябва да натиснете в горния ляв ъгъл на екрана. 1.2 Основни менюта В горната част на основния екран се намира лентата с основните менюта(уиджети) на системата: Всеки един уиджет може да бъде влачен и пуснат отляво или отдясно на екрана. Моля, имайте предвид, че при ширина на екрана под 1300 px, е видим само левият панел с уиджети. При ширина под 1024 px и двата панела са скрити. Функцията на уиджетите е да предоставят кратка информация докато в основния екран извършвате други действия. Например, ако позиционирате уиджета СМЕТКИ отляво на екрана и отидете в меню ПРЕВОДИ и започнете да въвеждате информация за някакъв превод, уиджета СМЕТКИ ще ви предоставя информация за салдата по сметките ви и ще можете по-лесно да изберете от коя сметка да наредите съответния превод. Също така, чрез уиджетите можете да извършвате действия без да се налага да отваряте съответното меню в основния екран. Например, чрез уиджета СМЕТКИ можете да нареждате превод между собствени сметки или превод от разплащателна сметка към кредитна карта (ако сте позиционирали уиджета КАРТИ отляво или отдясно на екрана) чрез функцията Drag&Drop(влачене и пускане виж подолу). 8

9 1.3 Изход от системата За да излезете от системата натиснете в горния десен ъгъл на екрана. Визуализира се екран, в който системата ви пита дали сте сигурни, че желаете да напуснете системата за онлайн банкиране на Пощенска банка: 1.4 Предефинирани плащания От поле Предефинирани имате възможност за директни преводи от сметката ви към предефинирани получатели. Кликвайки върху полето се появява следния екран: Изберете желания получател и попълнете необходимите данни. С тези преводи процедирате по аналогичен на останалите преводи начин. Указвате дата на изпълнение, срок на валидност и потвърждавате. 9

10 1.5 Контрагенти Тази функция на системата дава възможност да бъдат съхранени попълнените данни за получател в превода. По-късно данните могат да бъдат зареждани автоматично в екрана за иницииране на превод. Ако кликнете върху Контрагенти ще се появи списък на всички съхранени контрагенти. От този списък може да прегледате, редактирате или изтриете съществуващите контрагенти, както и да добавите нови. За добавяне на нов контрагент кликнете върху Нов в горния десен ъгъл. Отваря се екран, където въвеждате необходимите данни: 10

11 След въвеждане на IBAN системата автоматично попълва полетата BIC и Банка. Поле Име също е задължително. Съхранявате с бутон Запиши. Визуализира се следното съобщение: 1.6 Образци Ако кликнете върху Образци ще се появи списък на всички съхранени образци. От този списък може да прегледате, редактирате или изтриете съществуващи образци. 1.7 Експорт на справки Ако в горен десен ъгъл се визуализират следните икони -, това означава, че съответната справка може да се запази на вашия компютър в един от изброените формати. Пример за PDF формат: 11

12 Пример за XLS формат: 1.8 Работа с календар Кликвате върху полето с датата, отваря се календар, където намирате и маркирате желаната от Вас дата: - предходна година - предходен месец - следващ месец - следваща година 12

13 2 СМЕТКИ От меню Сметки можете да получите подробна информация за сметките, които са абонирани към потребителя. Екранът има два раздела Активни(визуализират се активните сметки) и Неактивни(визуализират се неактивните сметки): При позициониране на курсора върху някой от редовете, се визуализират допълнителни бутони: Салдо, Движения, Нов Превод, Извлечения както и възможност за промяна името на сметката от икона : - ако натиснете тази икона ще се появи поле, в което да въведете име на сметката по ваш избор. След промяна на името, за да запаметите промените трябва да натиснете зеленото тикче/човка отдясно на бялото поле. При натискане на червения хикс промените няма да бъдат запаметени. При натискане с лявото копче на мишката върху реда на някоя сметка се визуализира подробна информация в няколко раздела Обороти, Лихви, Блокирани, Последни 5 движения: 13

14 2.1 Бутон Салдо Салдо - визуализира се нов екран, където системата автоматично извежда информация за текущото състояние на избраната сметка: Днешни визуализира се информация за текущия ден; Последна седмица - визуализира се информация за последната седмица; Последен месец - визуализира се информация за последният месец. Повече - визуализират се полета, където въвеждате периода за справката или избирате точна дата: За период дава възможност за генериране на справка към зададен период по Ваш избор. Можете да видите как се работи с календара като отидете на точка 1.2 Работа с календар. 14

15 2.2 Бутон Движения Движения - ще се визуализира следния прозорец: В този случай системата автоматично търси последните 10 движения по съответната сметка. Разширено търсене В горната част на екрана има полета за филтриране на справката: За период от трябва да зададете период за търсене; Последните изберете колко на брой резултата желаете да видите; Покажи с детайли сложете отметка, ако желаете справката да е с повече детайли; Брой резултати на страница възможните опции са 25, 50, 100 или Всички; Тип изберете типът на търсения от вас превод: Дебит/Кредит изберете дали търсите дебитни или кредитни преводи: Сума от/до въведете точна сума или интервал между търсени от вас суми; Генерираната справка може да бъде запазена на вашия компютър във следните формати: HTML, DOC, PDF и XLS. За целта трябва да изберете една от опциите: 15

16 Директни дебити движения Директни дебити движения е специализирана справка за искания и движения по Директни дебити Създай заявка Създай заявка е специализирана функция за извличане на справки по сметки, когато броя движения е много голям. От тук може да зададете справка за период и да продължите работа с другите функции. След като справката бъде изготвена ще получите системно съобщение и ще можете да я свалите от таб Резултати от заявки. Резултат от заявки В това меню ще получите информация за справка движения по сметка, за период от време който е зададен в таб Създай заявка. 2.3 Бутон Нов превод От падащото меню избирате видът превод, който искате да наредите. Видовете преводи са съобразени със спецификата на работа на юридически лица. Превод в лева Валутен превод Обмен на валута Превод в лева между собствени сметки Вътрешнобанков валутен превод Плащане по карта От/Към бюджета Масово плащане Бюджетен превод Не се изисква сертификат при преводи между собствени сметки! 16

17 2.4 Бутон Извлечения Извлечения - ще се визуализира следния прозорец: В поле Търсене от падащото меню избирате сметката, за която искате да направите справка. Избирате от дата до дата за която искате да се покаже информацията и натискате бутон. След като се покажат извлеченията, може да ги разпечатате като натиснете върху Изтегли файл. 3 КАРТИ От меню Карти може да получите информация за Вашите банкови електронни карти. Екранът има два раздела Активни(визуализират се активните карти) и Неактивни(визуализират се неактивните карти): Екранът предоставя информация за: Статус на картата Активирана, Блокирана; Картодържател Извеждат се имената на картодържателя; Валидност месецът и годината на изтичане на валидността на картата; Салдо текуща разполагаемост за ДК и текущо задължение за КК; Лимит лимит за покупки и лимит за покупки на вноски за КК, 24 часов лимит POS и 24 часов лимит AТM за ДК; Минимално плащане минималното плащане за всяка една карта за КК; 17

18 3.1 Активни Когато позиционирате мишката върху някой от редовете, се показват допълнителни бутони с падащи менюта. Кредитни карти: Дебитни карти: Бутон Транзакции Ако натиснете директно върху бутон Транзакции ще се визуализира следния екран с информация за транзакциите за текущия месец: Разширено търсене: За период от/до дава възможност за генериране на справка към зададен период по Ваш избор; можете да видите как се работи с календара като отидете на точка 1.2 Работа с календар. Сума до може да въведете търсена от вас сума за зададения период; След като въведете период (и сума), натиснете бутон Покажи. 18

19 Показват се авторизациите, ако има такива. Авторизацията е одобрението, което банката издател на картата или упълномощеното от нея лице дава за извършване на съответната картова операция. Днешни визуализира се справка с информация за движенията за деня; Последна седмица - визуализира се справка с информация за движенията за последната седмица; Последен месец - визуализира се справка с информация за движенията за последният месец; Повече - визуализират се полета, от където да изберете период за справката: Визуализира се следният екран: Бутон Извлечения Визуализира се следният екран: 19

20 Можете да натиснете върху номер на някое от извлеченията за да видите по-подробна информация за него и да го разпечатате, ако желаете: Бутон Плащане по карта 20

21 Чрез падащите менюта изберете IBAN на наредителя, Номер на карта и въведете Сума. Ако в полето Номер на карта изберете Друга, трябва да въведете ръчно номерът на картата и името на картодържателя. След попълване на всички задължителни полета, натиснете бутон Продължи. Визуализира се следния екран: Бутон Изпрати сега изпраща превода за изпълнение; Бутон Редактирай връща ви в предходния екран за да редактирате плащането; Бутон Преводи - в случай, че не изпратите веднага плащането, можете да го подпишете и изпратите по всяко време в раздел Чакащи на меню Преводи Бутон Покупки на вноски Визуализира се информация, ако сте закупили някаква стока в магазин на POS и ще изплащате на вноски съответната покупка. 3.2 Неактивни Визуализират се всички неактивни карти дебитни и кредитни: При позициониране на мишката върху ред с кредитна карта се визуализират следните бутони: Бутон Транзакции виж точка 3.1.1; 21

22 Текущ месец виж точка 3.1.1; Повече - виж точка 3.1.1; 4 ДЕПОЗИТИ Менюто Депозити има два раздела Активни и Неактивни: 4.1 Активни Екранът предоставя информация за: Име на сметка Валута/Срок валута на депозита: BGN, EUR, USD /срока на депозита: 3, 6, 12 месеца; Салдо текуща наличност по депозита; Дата на падеж Лихвен процент Начислена лихва Към дата текуща дата; При позициониране на мишката върху някой от редовете се визуализира бутон Движения: При натискане на бутон Движения се визуализира следният екран, в който системата автоматично извежда информация за последните 10 движения: Разширено търсене 22

23 Системата дава възможност да филтрирате справката по следните критерии: За период от до - дава възможност за генериране на справка към зададен период по Ваш избор; Последните по подразбиране е зададено да се търсят последните 10 движения; Тип - по подразбиране системата е настроена да генерира справки за всички операции. В полето (Тип) може да изберете определен тип операцията, за която да извикате справка; Дебит/Кредит - по подразбиране системата е настроена да генерира справки за всички операции. Може да изберете определен тип операцията, за която да извикате справка; Сума от до - дава възможност да търсите операция по нейната сума Покажи с детайли по подразбиране справката съдържа основна информация за всяко плащане; ако сложите отметка в полето, справката ще изведе допълнителна информация за всяко движение; Брой резултати на страница по подразбиране справката извежда по 25 резултата на страница; възможно е да смените броя резултати от падащото меню; Генерираната справка може да бъде запазена на вашия компютър във следните формати: HTML, DOC, PDF и XLS. За целта трябва да изберете една от опциите: Създай заявка Създай заявка е специализирана функция за извличане на справки, когато броя движения е много голям. От тук може да зададете справка за период и да продължите работа с другите функции. След като справката бъде изготвена ще получите системно съобщение и ще можете да я свалите от таб Резултати от заявки. 23

24 Резултат от заявки В това меню ще получите информация за справка движения, за период от време който е зададен в Създай заявка. Ако натиснете с лявото копче на мишката върху избран от вас депозит, се визуализира подробна информация за съответния депозит: 4.2 Неактивни Визуализират се закритите депозити: При позициониране на мишката върху някой от редовете се визуализира бутон Движения. Виж точка 4.1. Ако натиснете с лявото копче на мишката върху избран от вас депозит, се визуализира подробна информация за съответния депозит. Виж точка

25 5 КРЕДИТИ От меню Кредити можете да получите информация за Вашите кредити: Ако кликнете върху някой от редовете, ще се визуализира подробна информация за съответния кредит: При позициониране на мишката върху някой ред, се появяват допълнителни функции: - служи за промяна на наименованието на кредита; ако натиснете тази икона ще се появи поле, в което да въведете име на кредита по ваш избор. След промяна на името, за да запаметите промените трябва да натиснете зеленото тикче/човка отдясно на бялото поле. При натискане на червения хикс промените няма да бъдат запаметени. 5.1 Бутон Погасявания Ако натиснете бутон Погасявания или Предстоящи ще се визуализира следният екран: 25

26 Чрез натискане на плюса (+) в горния десен ъгъл на екрана ще се визуализират полета, чрез които можете да филтрирате справката. Изберете един от филтрите като маркирате радио бутона отляво: Всички Предстоящи Просрочени Погасени За период от/до Ако изберете повече ще се визуализират полета за филтриране на справката без да се налага първо да отваряте допълнителен екран: 5.2 Бутон Предстоящи плащания Визуализира се подробна информация за предстоящите плащания по избрания от вас кредит: 26

27 5.3 Бутон Застраховка Визуализира се информация за застраховката по съответния кредит: ID на застраховка Начална дата на застраховката Дата изтичане на застраховката Статус Платени премии Брой платени Просрочени неплатени премии брой и сума Дата и сума на следващата застрахователна премия Кратко име кратко име на застрахователния пакет; Име имената на застрахования; ЕГН ЕГН на застрахования; Процент на застрахователната премия 27

28 Дял на застрахования 5.4 Бутон Застраховка по обезпечение Визуализира се справка за застраховката по обезпечение: 28

29 6 ПРЕВОДИ От меню Преводи може да нареждате преводи от Вашите сметки, както и да получавате необходимата информация относно инициирани/ извършени плащания. Видовете преводи са съобразени със спецификата на работа на юридическите лица. 6.1 Нов превод Първо трябва да изберете типа на плащането. Системата предлага следните възможности: Превод в лева Избирате този вид превод, когато желаете да извършите превод към BGN валута. Не се изисква сертификат при преводи между собствени сметки! Допълнително, за всеки превод е добавено поле за маркиране на превода като много важен. Това дава възможност служителите в съответната корпорация да маркират определени преводи, които мениджърите бързо да разпознават като важни от списъка за подписване. Знака по който могат да се разпознаят е отбелязан с. 29

30 НАРЕДИТЕЛ: В полето за Наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN на наредителя, Име. ПОЛУЧАТЕЛ: IBAN на получателя въвеждате ръчно IBAN на получателя; след преминаване към следващото поле системата автоматично попълва полетата BIC и При банка; Име въвеждате името на получателя; Данни за получателя изберете една от двете опции: местно или чуждестранно лице; СУМА: Сума въведете сумата, която искате да преведете; Валута за кредитните преводи валутата е винаги български лева(bgn); ДЕТАЙЛИ: Основание за плащане въведете основание за превода; Още пояснения не е задължително поле; попълва се в случай на нужда от допълнителни пояснения за превода; Вид плащане изберете от падащото меню видът на плащането BISERA или RINGS; Прозорецът е разделен на четири раздела: Наредител, Получател, Сума и Детайли. Всяка една от тях може да бъде минимизирана, чрез натискане върху знака. При натискане на Покажи допълнителни функции се отваря екран с допълнителни функции: 30

31 Създаване на образец на плащане Тази функция на системата предоставя възможност даден документ да бъде съхранен като образецшаблон и да се използва в бъдеще. За целта след като попълните платежното нареждане, трябва да: 1. маркирате предвиденото поле 2. въведете име на образеца Съхранете с бутон. Създаване на периодично плащане Чрез тази функция системата Ви осигурява автоматично генериране на плащане в точно определен повтарящ се момент от време. За целта трябва да маркирате предвиденото поле, след което трябва да определите периода на извършване на плащането. Системата предлага 2 възможности: В полето с дните на седмица избирате ден, в който регулярно да се създава плащането. В полето с дните на месеца избирате дата, на която регулярно да се създава плащането. - тук определяте колко дни след указаната дата на изпълнение генерираното регулярно плащане ще се поддържа в системата; 31

32 - тук определяте колко дни преди зададената дата за изпълнение на регулярното плащане, то да бъде генерирано в системата. Поставите маркер в полето. В противен случай регулярното плащане ще съществува в списъка от регулярни плащания, но няма да се активира (да бъде създадено) на посочената дата. Съхранете с бутон Запази. Дати на изпълнение и изтичане - в това поле указвате дата, на която желаете да бъде изпълнено плащането; - в това поле указвате крайната дата, до която инициирано плащане се поддържа в системата - като чакащо да бъде подписано и изпратено за осчетоводяване към банковата система. Съхраняване на контрагент Тази функция на системата дава възможност да бъдат съхранени попълнените данни за получател в превода. За целта трябва да маркирате предвиденото поле. Съхранявате с бутон Продължи. По-късно данните могат да бъдат зареждани автоматично в екрана за иницииране на превод. За целта трябва да кликнете върху бутон в поле Получател отваря се листа със съхранените Контрагенти маркирате желания от Вас. Видим за всички пълномощници Тази функция на системата дава възможност съхранения контрагент да бъдат видими за всички потребители към дадения абонат. След попълване на необходимата информация натиснете бутон Продължи. Появява се следния прозорец: 32

33 В случай, че не изпратите веднага плащането, можете да го подпишете и изпратите по всяко време в таб Чакащи на панел Преводи. Можете да отидете в него като натиснете бутона Преводи Валутен превод Този вид превод избирате, когато искате да наредите валутен превод извън Юробанк България АД в страната или извън нея. В поле Маркирай превода като важен за другите потребители, ако сложите отметка това дава възможност служителите в съответната корпорация да маркират определени преводи, които мениджърите бързо да разпознават като важни от списъка за подписване. Знака по който могат да се разпознаят е отбелязан с. НАРЕДИТЕЛ: В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. 33

34 Системата автоматично попълва полетата IBAN, BIC, Име, Адрес, Телефон (на латиница); Полето Телефон не е задължително за попълване и може да се коригира; ПОЛУЧАТЕЛ: Номер на сметка/iban въвеждате ръчно IBAN на получателя или го избирате от падащото меню Получател, ако имате запомнен контрагент преди това; Име въвеждате името на получателя на латиница; Адрес въвеждате адреса на получателя на латиница; SWIFT код въвеждате SWIFT кода на банката на получателя. Може да въведе 4 символа и да натиснете за избор; Данни за получателя изберете една от двете опции: местно или чуждестранно лице; СУМА: Сума въведете сумата, която искате да преведете; Валута изберете валута от падащото меню; ДЕТАЙЛИ: Основание въведете основание за превода на латиница; Вид на превода изберете от падащото меню: 34

35 Вид на SWIFT съобщение изберете от падащото меню: Можете да изберете да използвате един от следните два варианта на SWIFT съобщения: 1. МТ 103 това е стандартното съобщение, което се използва при изпращане на валутни преводи. То съдържа уведомление до банката на получателя (бенефициента) за нареден превод. Предимството на тази опция е, че разноските, които наредителят ще трябва да заплати са предварително известни. 2. МТ MT 202 при тази комбинация от съобщения MT 103 се изпраща директно до банката на бенефициента, а MT 202 до кореспондентска банка. MT 103 съдържа уведомление до банката на бенефициента за нареден превод, т.е. веднага след получаването му банката на бенефициента може да уведоми бенефициента за превода или директно да завери сметката му. MT 202 съдържа информация за плащане между банкови институции. Предимствата на опцията МТ MT 202 са: Преводът се извършва по-бързо, т.е. информацията за превода се получава веднага от банката на бенефициента. В зависимост от политиката на банката на бенефициента, сметката на бенефициента може да бъде заверена веднага със сумата на превода. Недостатъците на опцията МТ MT 202 са: Информацията за комисионите на банката на бенефициента за получен валутен превод не е предварително известна. Ако те са по-високи от обичайно приетите и преводът е с разноски OUR, наредителят ще трябва допълнително да заплати разликата до комисионата на банката на бенефициента. За тази опция, клиентът заплаща допълнителна комисиона, съгласно Тарифата на Банката. Използване на комбинация от съобщения МТ MT 202 се препоръчва при наредени валутни преводи към сметка в друга българска банка. ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА: От падащото меню избирате вид на превода След попълване на необходимата информация натиснете бутон Продължи Обмен на валута Избирате този вид превод, когато искате да наредите превод между Ваши сметки в различни валути. 35

36 НАРЕДИТЕЛ: В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички (без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN на наредителя, Име, Валута. ПОЛУЧАТЕЛ: В полето за получател, чрез бутона избирате номер на сметка/iban към която искате да направите превода. Системата автоматично попълва полетата IBAN на наредителя и Валута. СУМА: Сума въведете сумата, която искате да преведете; Валута от падащото меню може да изберете в зависимост от валутите на сметките на Платец и Получател; Превод в лева между собствени сметки Избирате този вид превод, когато искате да наредите превод между ваши сметки. 36

37 НАРЕДИТЕЛ: В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN и Име; ПОЛУЧАТЕЛ: В полето за получател, чрез бутона избирате номер на сметка/iban СУМА: Сума въведете сумата, която искате да приведете; Валута валутата е винаги български лева(bgn); След попълване на необходимата информация натиснете бутон Продължи. Показва се следният екран: В случай, че не изпратите веднага плащането, можете да го подпишете и изпратите по всяко време в таб Чакащи на панел Преводи. Можете да отидете в него като натиснете бутона Преводи. 37

38 6.1.5 Вътрешнобанков валутен превод Избирате този вид превод, когато искате да наредите превод от валутна към друга валутна сметка в банката (Юробанк България АД) НАРЕДИТЕЛ: В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN и Име; ПОЛУЧАТЕЛ: В полето за получател, чрез бутона можете да изберете създаден контрагент или в номер на сметка/iban да въведете ръчно IBAN на получателя; СУМА: Сума въведете сумата, която искате да преведете; Валута валутата може да изберете от падащото меню, с изключение на български лева(bgn); Плащане по карта НАРЕДИТЕЛ: 38

39 В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN и Име; ПОЛУЧАТЕЛ: В полето за получател, чрез бутона можете да изберете картата, по която искате да направите погасяване. Ако изберете Друга, системата предоставя възможност ръчно да въведете номер на карта: Системата автоматично попълва полетата Номер на карта и Име: СУМА: Сума въведете сумата, която искате да преведете; След попълване на необходимата информация натиснете бутон Продължи, за да запишете превода От/Към Бюджета 39

40 Това дава възможност служителите в съответната корпорация да маркират определени преводи, които мениджърите бързо да разпознават като важни от списъка за подписване. Знака по който могат да се разпознаят е отбелязан с. НАРЕДИТЕЛ: В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN, Име, BIC, Банка, Задължено лице и БУЛСТАТ(ако задълженото лице е фирма) или ЕГН; Данни за платеца изберете една от двете опции: местно или чуждестранно лице; Вид плащане попълва се, когато превода се нарежда от бюджетна сметка; ПОЛУЧАТЕЛ: IBAN на получателя въвеждате ръчно IBAN на получателя; след преминаване към следващото поле системата автоматично попълва полетата BIC и При банка; Име въвеждате името на бюджетната организация; Данни за получателя изберете една от двете опции: местно или чуждестранно лице; Вид плащане избирате от падащото меню: СУМА: Сума въведете сумата, която искате да приведете; Валута за кредитните преводи валутата е винаги български лева(bgn); 40

41 ДЕТАЙЛИ: Основание за плащане въведете основание за превода; Още пояснения не е задължително поле; попълва се в случай на нужда от допълнителни пояснения за превода; Вид плащане изберете от падащото меню видът на плащането BISERA или RINGS; RINGS се избира само за междубанкови преводи; Вид на документа изберете от падащото меню: Номер на документ, по който се плаща въведете номера на документа; Дата на документа въведете датата на създаване на документа; кликнете в полето за да се появи календар, чрез който да въведете дата: Период, за който се отнася плащането кликнете в полето за да се появи календара и изберете датите; 41

42 След попълване на необходимата информация натиснете бутона Продължи, за да запишете превода Масово плащане Файл: В това поле е необходимо да прикачите създаденият.txt файл за масово плащане Бюджетен превод Този вид превод е видим в случай, че потребителя има добавена бюджетна сметка в профила си. 42

43 НАРЕДИТЕЛ: В полето за наредител, чрез бутона можете да изберете код на платеца. Системата автоматично зарежда Наредител име и Код на платеца. Вид плащане избирате от падащото меню: Полето е задължително. ПОЛУЧАТЕЛ: IBAN на получателя въвеждате ръчно IBAN на получателя; след преминаване към следващото поле системата автоматично попълва полетата BIC и При банка; Име въвеждате името на получателя; Вид плащане избирате от падащото меню. Полето при получател не е задължително Полетата до които има знак * са задължителни за попълване. 6.2 Днешни След като бъде създадено едно плащане/ превод, то трябва да бъде подписано от съответните потребители (с права на подпис) и изпратено към банковата система. За целта трябва да влезете в меню Преводи - таб Чакащи или Днешни, където на екран веднага се появяват всички преводи чакащи подписване и изпращане, както и вече подписаните и изпратени или отказани. 43

44 Ако кликнете върху номера на превода може да прегледате самия документ: В Бордерото което Ви излиза може да изтеглите и SWIFT съобщението при успешно извършен валутен превод: 44

45 6.3 Чакащи След като бъде създадено едно плащане/ превод, то трябва да бъде подписано от съответните потребители (с права на подпис) и изпратено към банковата система. За целта трябва да влезете в меню Преводи - таб Чакащи, където на екран веднага се появяват всички преводи чакащи подписване и изпращане: Ако при прегледа забележите, че е допусната грешка при въвеждането на документа може да: Създадете подобен превод - Извършите корекция Откажете плащането Превод може да бъде изтрит или отказан, когато на реда, характеризиращ превода фигурира бутон. Това е възможно при статус Събиране на подписи. След успешно изпращане на превода, иконата изчезва. Натиснете появява се съобщение: Потвърдете с бутон Потвърди. На реда с превода се визуализира съобщение Плащането е отказано успешно: Подписване: системата предоставя възможност да подпишете и изпратите няколко превода наведнъж. За целта трябва да маркирате съответните преводи: 45

46 след което най-отдолу на екрана се визуализират следните бутони: - натиснете бутона за да откажете маркираните преводи; - натиснете бутона за да подпишете и изпратите наведнъж маркираните преводи; - натиснете бутона за да изпратите маркираните и вече подписани преводи; натиснете за да подпишете избран от вас превод Появява се екран, в който трябва да изберете сертификата за текущия абонат. Маркирайте съответния сертификат и потвърдете с ОК: Появява се системно съобщение, което изисква да потвърдите използването на вашия сертификат за подписването на превода. Потвърдете с YES. Появява се системно съобщение, което изисква да потвърдите създаването на Вашия електронен подпис за подписване на превода: 46

47 Потвърдете с YES. Ако за в бъдеще желаете да не се появява втория екран за потвърждаване създаването на електронния Ви подпис, може да маркирате полето както е показано на екрана по-долу натиснете за да изпратите превода за обработка. Появява се съобщение, че преводът е подписан и изпратен успешно. 6.4 С бъдещ вальор През меню Преводи таб С бъдещ вальор се визуализират преводите с бъдещ вальор. Това са преводи, за които е зададена бъдеща дата за изпълнение. Тези преводи трябва да бъдат подписани и изпратени след създаването им, за да се видят през таба С бъдещ вальор. 6.5 Отказани От меню Преводи таб Отказани може да видите вашите отказани плащания и причината за отхвърлянето. 47

48 Ако някой от преводите ви бъде отхвърлен от системата, в най-горната лента на екрана се визуализира съобщение от системата. 6.6 Справка преводи Системата предоставя следните филтри за генериране на справки: Всички визуализират се всички преводи; Изпратени визуализират се само изпратените преводи; Създадени визуализират се само създадените преводи, чакащи за подпис и изпращане; За период от време визуализират се всички преводи за избран от вас период от време; Тип може да филтрирате справката като зададете тип превод от падащото меню: Статус - може да филтрирате справката като зададете статус на превода от падащото меню: Номер на превод въведете номера на превода, който търсите; Име на поръчител въведете името на поръчителя на превода/ите, който търсите; Име на получател - въведете името на получателя на превода/ите, който търсите; Брой резултати на страница от падащото меню изберете колко превода желаете да се визуализират на страница: 48

49 След задаване на избраните от вас филтри натиснете бутон. Визуализира екран с резултатите: За да не се връщате на предния екран, можете да филтрирате справката като натиснете появяват полетата за филтриране:, при което се 6.7 Регулярни плащания В този екран ще Ви излезе информация за създадени Периодични плащания, които е необходимо да подпишете и изпратите. 6.8 Заявки Системата предлага следните възможности: Директен дебит - нареждане за незабавно инкасо; Директен дебит - НОИ - нареждане за незабавно инкасо от НОИ; Заявка за теглене на каса - нареждане на заявка за теглене на каса; 49

50 6.8.1 Директен дебит ПЛАТЕЦ: В полето за Платец, чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички сметки на абоната, от които е възможно да се нареди директен дебит. Системата автоматично попълва полетата IBAN, Платец, BIC, Банка; ПОЛУЧАТЕЛ: Чрез бутона можете да изберете сметката, към която да се извърши плащането. Системата предлага всички сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN на получателя, Платете на име на получателя, BIC, При банка името на банката на получателя; СУМА: Сума въведете сумата, която искате да преведете; Валута за кредитните преводи валутата е винаги български лева(bgn); 50

51 ДЕТАЙЛИ: Основание за плащане въведете основание за превода; Още пояснения не е задължително поле; попълва се в случай на нужда от допълнителни пояснения за превода; След попълване на необходимите данни натиснете бутон Продължи. В случай, че не изпратите веднага плащането, можете да го подпишете и изпратите по всяко време в таб Чакащи на панел Преводи. Можете да отидете в него като натиснете бутона Преводи Директен дебит НОИ Начинът за попълване на данните е както в точка Директен дебит. Разликата е, че тук трябва да се попълни допълнителна информация за НОИ: БУЛСТАТ/ЕГН въведете БУЛСТАТ/ЕГН на задълженото лице; Параграф изберете една от опциите от падащото меню: 51

52 Период от дата до дата изберете месеца и годината чрез падащите менюта: Брой Следващите стъпки са както в точка Заявка за теглене на каса Заявка за теглене на каса се извършва един работен ден предварително до ч за суми над 2000 BGN и суми над USD/EUR 1000 и два работни дни предварително до 12.00ч за други валути независимо от сумата. 52

53 НАРЕДИТЕЛ: Чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извърши плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. Системата автоматично попълва полетата IBAN на получателя, Име, BIC, Банка; ПОЛУЧАТЕЛ: Чрез бутона можете да изберете получателя, при което системата автоматично попълва полето Име; не е задължително за попълване; чрез кликване върху се отваря падащо меню, от което може да изберете финансовия център, където ще извършите тегленето. СУМА: Сума - попълвате сумата, която желаете да изтеглите; Валута - системата попълва автоматично в зависимост от вида на сметката, от която сте заявили, че ще теглите сума; Дата на теглене по подразбиране е въведена текущата дата ; кликнете с лявото копче на мишката върху полето за да се отвори календар, чрез който да зададете датата на теглене: След попълване на необходимата информация натиснете бутон Продължи. В случай, че не изпратите веднага плащането, можете да го подпишете и изпратите по всяко време в таб Чакащи на панел Преводи. Можете да отидете в него като натиснете бутона Преводи. 53

54 7 КОМУНАЛНИ Предоставя възможност на клиентите да регистрират за плащане задълженията си за битови сметки, както и да извършат плащането в удобно за тях време. 7.1 Текущи плащания Предоставя информация за регистрираните за плащане абонатни номера. Редовете със сметки, по който има чакаща сума за плащане имат чек-бокс най-отляво. За да платите някоя чакаща за плащане сметка, трябва да маркирате чек-бокса на съответния ред и да натиснете бутона Плати. - натиснете иконката ако искате да редактирате данните за съответната услуга; появява се следния екран: Изберете сметка или карта чрез бутона можете да смените сметката, от която да се извършва плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) левови сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. За абонатен номер въведете последователно цифрите на Вашия абонатен номер и натиснете бутон Провери; системата прави проверка дали абонатния номер е верен; Име на плащането - въведете значещо за Вас название. След като направите желаните от вас промени натиснете бутон: 1. Запиши за да запишете направените промени; 2. Плати сега за да платите чакащата сметка, без да се записват промените; 3. Запиши и плати сега за да запишете направените промени и да платите чакащата сметка; 54

55 - натиснете иконата ако желаете да изтриете съответното плащане; появява се екран, в който системата ви пита дали сте сигурни, че искате да откажете плащането: Потвърдете с бутон Потвърди или откажете с бутон Откажи. - визуализира се екран, в който има подробна информация за текущото плащане Начало на периода, Край на периода, Сума за плащане, Допълнително такси и т.н.: 7.2 Ново плащане - комунални От бутон можете да регистрирате ново комунално плащане. Услуга - изберете от падащото меню видът услуга: Доставчик - извеждат се само доставчиците за избраната от вас услуга: 55

56 След избиране на Услуга и Доставчик натискате Продължи. Визуализира се следният екран: Изберете сметка или карта- чрез бутона можете да изберете сметката, от която да се извършва плащането. Системата предлага всички(без замразени и депозитни) левови сметки на абоната, които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ; За абонатен номер въведете последователно вашия абонатен номер и натиснете бутон Провери; системата автоматично проверява дали номерът е верен и дава информация за текущото плащане. Име на плащането - Въведете значещо за Вас название, например "вода"; След попълване на необходимата информация натиснете бутон: 1. Запиши САМО записва плащането; можете да го видите от раздел Текущи плащания и да го изпратите за изпълнение от там: 2. Плати сега плащането се извършва на момента, без да се записва; 3. Запиши и плати сега плащането се записва и се изпраща за изпълнение. 56

57 7.3 Справка плащания Системата предоставя възможност да филтрирате справката по Платени или Отхвърлени плащания. По подразбиране е маркиран радио-бутона Платени: Изберете периода на справката. При кликване в полето от/до се визуализира календар, чрез който избирате дата: Поле Брой резултати изберете от падащото меню колко на брой резултата желаете да се визуализират на екрана: След като зададете параметрите за справката натиснете бутон Покажи. Показва се справка за извършените комунални плащания. Кликнете върху номера на плащането за да се визуализира документа, който по желание можете да разпечатате като кликнете върху : 57

58 Генерираната справка може да бъде съхранена в съответния формат по Ваше желание. За целта трябва да кликнете върху някоя от възможните икони, за да съхраните справката в този формат. Следващите стъпки са както в точка Директен дебит комунални плащания От меню КОМУНАЛНИ, таб Директен дебит комунални плащания може да получите информация за директните дебити на абоната. Това са плащания за ток, вода и други, за които абонатът е дал съгласие в офис на банката да бъдат автоматично плащани. Ако кликнете върху маркирания ред ще получите информация за последното плащане сума, дата и статус: 58

59 Отляво се извежда информация за съгласието за плащане: Номер на абонат, Клиент, Номер и дата на съгласието, Активен, Лимит; Отдясно се извежда информация за последното плащане: Клиентска сметка, Последно плащане, Сума, Номер на документ, Такси; 8 ВАЛУТА От меню Валута може да получите информация за котировките на чуждестранните валути (фиксинги на БНБ, курсове купува и продава на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ). 8.1 Валутни курсове В централната част на екрана се визуализира информация за всички валути, които ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ котира към текуща дата. Чрез полетата От до може да извикате по-детайлни справки: Избрана валута може да зададете справка за определен вид валута; Основни валути може да зададете справка за основните видове валути; Всички валути може да зададете справка за всички видове валути. Натиснете бутон Покажи. Визуализира се справка, която дава информация за котировки на чуждестранните валути (фиксинги на БНБ, курсове купува и продава на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ) за определен период от време. 59

60 Генерираната справка може да бъде съхранена в съответния формат по Ваше желание. За целта трябва да кликнете върху някоя от възможните икони, за да съхраните справката в този формат. Следващите стъпки са както в точка 6.6. При натискане на плюса (+) или Разширено търсене, ще се визуализират полета, чрез които можете да филтрирате справката без да се връщате в предния екран: 8.2 Валутен калкулатор Дава възможност да се изчислява равностойността на един вид валута към друг по фиксинг на БНБ. В полето Към дата избирате дата, към която да извършите пресмятането; От падащите менюта избирате подходящите валути; В полето Сума въвеждате сумата, за която искате да извършите пресмятането; Потвърждавате с бутон. В полето Резултат се появя пресметната сума. 60

61 8.3 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КУРСОВЕ Дава информация за преференциален курс, който предлага банката за сума над 5000 EUR. Превод по преференциален курс може да извършите от 08.30ч до 17.30ч. 9 СЪОБЩЕНИЯ Съобщенията от администраторите на системата се появяват в меню СЪОБЩЕНИЯ. За да видите цялото съобщение трябва да кликнете върху съответния ред на съобщението: Ако кликнете върху бутон системата ви пренасочва към таб Системни известявания; 61

62 Може да филтрирате съобщенията: От/До може да зададете период от календара Тип на съобщението може да сортирате по тип съобщение Всички/Непрочетени може да изберете всички съобщения или непрочетени 62

63 10 СИГУРНОСТ 10.1 Сесии От този екран може да прегледате всички ваши сесии в приложението. На основния екран се визуализират неуспешните опити за вход при опит да се влезе с грешна парола. Дата на създаване можете да зададете периода на справката като въведете дати в полетата от до от календара; Справката извеждате с бутон Покажи: При натискане на плюса (+) или Разширено търсене, ще се визуализират полета, чрез които можете да филтрирате справката без да се връщате в предния екран: 63

64 10.2 Последни IP-адреси От таб Последни IP-адреси може да прегледате последните IP адреси, от които сте достъпвали приложението и колко сесии сте имали от всеки адрес: Дата на създаване можете да зададете периода на справката като въведете дати в полетата; Натиснете бутона Покажи за да се генерира справката. При натискане на плюса (+) или Разширено търсене, ще се визуализират полета, чрез които можете да филтрирате справката без да се връщате в предния екран: 10.3 Смяна на потребителско име Можете да смените потребителското си име от меню Сигурност, раздел Смяна на потребителско име. Въведете желаното от вас потребителско име в полето Ново потребителско име и натиснете бутон Потвърди. 64

65 10.4 Смяна на парола През меню Сигурност, раздел Смяна на парола, можете да смените текущата си парола. Новата парола трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Паролата трябва да съдържа минимум 8 символа; 2. Паролата трябва да съдържа комбинация от цифри и букви; 3. Паролата е чувствителна към малки и главни букви. Поне една от буквите трябва да е главна. След успешна смяна на паролата се визуализира следното съобщение: 10.5 Сертификати За да извършвате преводи към трети лица е необходимо да заявите и инсталирате цифров сертификат или регистрирате Квалифициран Електронен Подпис Квалифициран електронен подпис (КЕП) 1. Инсталирате КЕП и придружаващия го софтуер на Вашия компютър, съгласно инструкциите на издателя му 2. Регистрация на Вашия КЕП в e-postbank.bg от меню СИГУРНОСТ таб СЕРТИФИКАТИ; 65

66 Натискате бутон Регистрирай КЕП, след което избирате от списъка със сертификати инсталирани на вашият компютър КЕП, който искате. Въвеждате PIN кода на сертификата и го регистрирате. Регистриране на KЕП в e-postbank.bg се извършва еднократно, за срока на неговата валидност. Може да го използвате на повече от един компютър, след като го инсталирате според инструкциите на издателя. За спиране на използването на Вашия KЕП в e-postbank e необходимо да попълните и регистрирате в клон на банката молба за отхвърляне на сертификат. ВАЖНО! Успешното регистриране на KЕП в e-postbank.bg, анулира използвания до момента цифров сертификат. Препоръчваме и Вие да го изтриете от уеб браузъра си, тъй като Банката няма да приеме подписани с него плащания. При подновяване или замяна на сертификат, всички подписани, но необработени платежни нареждания (с бъдеща дата на изпълнение или със статус "Чака изпълнение ), отказани. Необходимо е да бъдат наредени и подписани отново. ще бъдат Цифрови сертификати издадени от Пощенска банка За да заявите и инсталирате софтуерен сертификат на банката изберете: Стартирайте издаване на цифров сертификат: 66

67 1) Проверка на техническите изисквания- системата прави проверка за браузър, операционна система и автоматично ги разпознава. Цифровият сертификат може да бъде заявен и инсталиран успешно с Internet Explorer и Mozilla Firefox. Продължете издаването на сертификата с. При необходимост, ще Ви излезе съобщение за инсталиране на приложение за автоматични настройки на браузъра, които можете да приемете или откажете. Въведете получения на мобилния телефон, еднократен код за активиране на сертификата и продължете процеса по издаване на сертификат: 2) Подаване на заявка: Потвърдете заявката за цифров сертификат с Yes, след което ще получите съобщение, че заявката е изпратена: 67

68 Продължете процеса с. 3) Инсталиране на сертификат: Потвърдете инсталирането на сертификата на компютъра с Yes и ще получите следното съобщение за успешна инсталация: 68

69 Ако искате да проверите, дали можете да подписвате успешно със сертификата натиснете : 4) Проверка за успешно подписване със сертификат: Маркирайте опцията Проверете дали можете да подписвате Изберете сертификата и потвърдете подписването, след което ще Ви излезе съобщение за успешно или неуспешно подписване. Заявяването и инсталирането на сертификат, трябва да се направи от един и същ компютър, потребител и браузър! Необходимо е да рестартирате браузъра за да се активира сертификата! Настройки на IE за работа със сертификати При заявяване, инсталиране и използване на цифрови сертификати браузърът Internet Explorer използва специален модул - ActiveX control. За това при работа със сертификати в e-postbank е необходимо изпълнението на ActiveX control да бъде разрешено. Необходимите настройки на браузера Ви за работа с ActiveX control-и са следните: Стартирайте Internet Explorer и изберете Tools Internet options Security Trusted sites Sites: 69

70 Напишете отметнете Require Server verification ( for all sites in this zone, натиснете бутона Add и след това OK: Натиснете бутона Default Level или Reset all zones to default level в зависимост от версията на браузера и дръпнете плъзгача на ниво Low. Натиснете Apply и след това OK: 70

71 Рестартирайте браузера! Описание на Инсталирането на Postbank Root CA - Internet explorer browser За използването на сертификат, издаден от Пощенска банка, е необходимо да инсталирате и Postbank Root CA. Postbank Root CA, намира се на следния адрес ( Натиснете Open: Натиснете Install Certificate: 71

72 Натиснете Next: Изберете Place all certificates in the following store и натиснете Browse: 72

73 Внимание! Изберете първо Show physical stores, след това Trusted Root Certification Authorities. Натиснете OK. Натиснете Next и след това Finish. 73

74 Инсталиране на ActiveX control Capicom от Microsoft Внимание! Важи само за Internet Еxplorer. Проблемите при използване на сертификат за подписване обикновено са свързани с инсталирането на ActiveX control capicom.dll на Microsoft в операционната система. Той служи за създаване на цифров подпис на платежни нареждания чрез използването на Вашия цифров сертификат. Използваната и необходима за e-postbank версия на capicom.dll е Важно! Ако използваната от Вас версия на capicom.dll е по-ниска от , моля обновете я от сайта на Microsoft. 74

75 Описание на Инсталирането на Postbank Root CA - Mozilla Firefox browser За използването на сертификат, издаден от Пощенска банка, е необходимо да инсталирате E-Postbank Root CA. E-Postbank Root CA се намира на адрес При отварянето му с крипто модула на браузера изберете всички опции, за да се доверява Вашия браузер на сертификатите, издадени и подписани от това CA, и натиснете ОК: Друг начин на инсталиране: Запишете гореизброените сертификати във Вашия компютър. След това за всеки от сертификатите изберете "Tools > Options > Advanced > Encryption > View certificates > Authorities > Import, изберете файл, Open, изберете всички опции, OK" Съхраняване на сертификат върху преносим носител За да видите Вашия сертификат, трябва да влезете в Tools / Internet Options: 75

76 Отваря се екран, в който кликвате върху таб Content: Кликвате върху бутон компютър:. Отваря се екран със сертификатите, съхранени във Вашия 76

77 Маркирате сертификата, който искате да съхраните на преносим носител и кликнете върху. Отваря се екран: Кликвате върху. Отваря се екран: 77

78 Потвърждавате с. Появява се следващ екран: Кликвате върху за да продължите. Отваря се екран, който изисква да зададете парола, за да защитите копието, което правите на сертификата. Желателно е паролата да бъде най-малко 6 символа (букви на латиница и цифри). 78

79 Кликвате върху. Появява се екран, чрез който трябва да укажете къде и под какво име ще съхраните сертификата. За целта кликвате върху. Отваря се екран, в който в поле Save in трябва да изберете съответното дисково устройство, където ще съхраните сертификата. В поле File name изписвате името, под което ще съхраните сертификата. 79

80 Кликвате върху SAVE, за да активирате съхраняването. Появява се екран, в който се изписва устройството, в което ще бъде съхранен сертификата и под какво име. Кликвате върху, за да продължите по-нататък. Отваря се екран, който Ви дава информация за копието на сертификата. 80

81 Потвърждавате с бутон, за да финализирате записването на сертификата. Появява се съобщение, че сертификатът е записан успешно: Кликнете върху бутон OK. Моля, внимателно прочетете частта, касаеща прехвърлянето на сертификати. Ако по невнимание изтриете Вашия сертификат преди да го съхраните на носител, ще се наложи да подадете заявка към банката за повторно издаване на сертификат Прехвърляне на сертификат от преносим носител в компютър За да проверите какви сертификати има в компютъра, от който ще извършите нареждане на плащания, трябва да влезете в Tools / Internet Options: 81

82 Отваря се екран, в който кликвате върху таб Content: Кликвате върху бутон компютър:. Отваря се екран със сертификатите, съхранени във Вашия 82

83 За да добавите вашия сертификат кликвате върху бутон. Отваря се екран: Кликвате върху, за да продължите. Отваря се екран, чрез който трябва да укажете от кое устройство ще копирате Вашия сертификат и как се казва файла: 83

84 За целта кликвате върху бутон намира носителя. Маркирате сертификата и кликвате върху.. Отваря се екран, чрез който указвате устройството където се Системата зарежда пътя до файла със сертификата. Продължавате с бутон. 84

85 Излиза екран в който е необходимо да въведете паролата, която сте задали при създаването на експортно копие на сертификата. Продължавате с бутон. Отваря се екран, чрез който указвате къде да бъде съхранен вашия сертификат. По подразбиране е маркирана първата възможност не я променяйте, автоматично сертификатът Ви ще бъде съхранен на стандартното за съхранение място. 85

86 Продължавате с бутон сертификат.. Отваря се екран, който съдържа основна информация за Вашия Потвърждавате с бутон. Отваря се следващ екран, който Ви уведомява, че автоматично е заложено средно ниво на защита на Вашия сертификат. 86

87 Желателно е да го промените на високо ниво на защита, за целта кликвате върху бутона Set Security Level. Отваря се екран, в който може да промените нивото на защита на Вашия сертификат. Автоматично системата предлага средно ниво на защита - Medium. Маркирате първата възможност High високо ниво на защита, както е показано на следващия екран: Продължавате с бутон. Отваря се екран, който изисква да въведете: В поле Password for: името на файла, в който е съхранен Вашия сертификат. В поле Password: въвеждате парола на сертификата. В поле Confirm: въвеждате повторно паролата. Желателно е паролата да се състои най-малко от 6 символа (букви на латиница и цифри). 87

88 Кликвате върху бутон. Отваря се екран: Потвърждавате с бутон OK. Появява се съобщение, че сертификатът Ви е прехвърлен успешно: Кликвате върху OK. В прозореца със сертификатите се появява и Вашия. 88

89 11 НАСТРОЙКИ 11.1 Уведомления Можете да активирате нотификациите по всяко време. Моля, имайте предвид, че деактивирането им може да стане само с използване на Квалифициран Електронен Подпис КЕП или с посещение в офис на банката Настройки на уиджети Моля имайте предвид, че при ширина на прозореца под 1300 px, е видим само левият панел с уиджети. При ширина под 1024 px и двата панела са скрити. За да преместите някой от уиджетите от централната лента, трябва да го маркирате и да натиснете съответно стрелката(наляво или надясно) накъдето искате да преместите избрания уиджет: След направените промени натиснете бутон Запиши. Вашите промени ще се отразят след презареждане на страницата Предпочитания В този таб може да промените изборът на сайт при първоначално влизане в системата. 89

90 12 БЮДЖЕТНИ Бутон Бюджетни е видим, в случай че потребителя има добавена бюджетна сметка в профила си Активни Тук може да видите информация за вашите активни и добавени сметки със Салдо, Разполагаемост, Блокирана сума При клик на курсора върху някой от редовете, се визуализират допълнителни бутони: Дневен баланс и оборот, Движения, както и възможност за промяна името на сметката от икона : - ако натиснете тази икона ще се появи поле, в което да въведете име на сметката по ваш избор. След промяна на името, за да запаметите промените трябва да натиснете зеленото тикче/човка отдясно на бялото поле. При натискане на червения хикс промените няма да бъдат запаметени. 90

91 Дневен баланс и оборот Ще се визуализира следният екран от където може да получите и изтеглите справката в един от посочените формати: Към дата от календара, трябва да зададете дата след което натискате бутон Движения Ще се визуализира следния прозорец: В този случай системата автоматично търси последните 10 движения по съответната сметка. В горната част на екрана има полета за филтриране на справката: За период от трябва да зададете период за търсене; Последните изберете колко на брой резултата желаете да видите; Покажи с детайли сложете отметка, ако желаете справката да е с повече детайли; Брой резултати на страница възможните опции са 25, 50, 100 или Всички; Тип изберете типът на търсения от вас превод: Дебит/Кредит изберете дали търсите дебитни или кредитни преводи: 91 Сума от/до въведете точна сума или интервал между търсени от вас суми;

92 Генерираната справка може да бъде запазена на вашия компютър във следните формати: HTML, DOC, PDF и XLS. За целта трябва да изберете една от опциите: 12.2 Неактивни Тук може да видите неактивни/ закрити сметки, както и да направите справка за движения и Дневен баланс и оборот Регистър нареждания по СЕБРА От това меню може да извадите справка за нарежданията наредени през системата СЕБРА по Код на разплащане 12.4 Лимити на бюджетни разпоредители От тук може да извадите справка по код за разплащане на Лимита на бюджетния разпоредител 92

93 12.5 Дневен отчет за текуща счетоводна дата След избор на Код за разплащане и натискане на бутон текущата счетоводна дата. се изкарва на нов екран справка за 93

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з

Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики.... Плащания с кредитен превод... 3 3. Плащания на заплати с кредитен превод.... Плащания с директен дебит

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата:

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: Документ с информация за те Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: 08.04.2019г. Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B>

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B> Документ с информация за таксите Име на доставчика на сметката: Инвестбанк АД Име на сметката: "Разплащателна сметка Екстра+" на физически лица в лева и валута Дата: 31.10.2018 Настоящият документ има

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2 Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 23.07.2019 г. Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно