ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г."

Препис

1 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА ИСПЕРИХ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КИТАНЧЕВО КМЕТСТВО... СЕКЦИЯ 020 Адрес на избирателната секция Собствено, бащино и фамилно име АДЕМ АХМЕД АЛИШ АДЕМ СЮЛЕЙМАН АХМЕД АДНАН НАДЖИ ВЕЛИ АЙДЖАН АДНАН НАДЖИ АЙДЖАН СЕВДИМ САБРИ АЙДЪН МЕДЖИД КЯЗИМ АЙДЪН ОСМАН ВЕЛИ АЙДЪН РИДВАН САЛИ АЙДЪН РУЖДИ РИЗА АЙЛИН СЕЗГИН НЕБИЕВА АЙЛЯ БЕДРИ ХАМИЛ АЙНУР РАМАДАН АХМЕД АЙНУР РУЖДИ МУСТАФА АЙНУР СЮЛЕЙМАН КЯЗИМ АЙСЕЛ ДАФИНОВА ДАВИДОВА АЙСУН АДНАН МУСТАФОВА АЙСУН ГЮЛЮМСЕР МЕХМЕД АЙСУН ГЮНТЕКИН САЛИ АЙТЕН АХМЕД ХЮСЕИН АЙТЕН БЕЙТИ ДЖАВИД АЙТЕН ВЕЛИ ШАБАН АЙТЕН РУЖДИ РУШИД АЙХАН АХМЕД РУФИ АЙХАН ИСМАИЛ АХМЕД АЙХАН РЕЙХАН ЕХЛИМАН АЙЧИН КЕМАЛ МЮМЮН АЙШЕ АДЕМ МЮРСЕЛ АЙШЕ АДИЛ САЛИ АЙШЕ АХМЕД САМИ АЙШЕ ЛЮТФИ ШАБАН АЙШЕ МАХМУД КАДИР АЙШЕ МЕХМЕДАЛИ АХМЕД АЙШЕ ФЕИМ ОСМАН АЙШЕ ХАЛИЛ АБТУЛА АЙШЕ ХАМДИ ХАМДИ АЙШЕ ХАСАН АХМЕД АЙШЕГЮЛ КАМБЕР ИСМАИЛ АЙШЕГЮЛ МУСТАФА КЯЗИМ АКИФ РИЗА АБТУЛА АЛБЕНА АЛДИНОВА РАДОСЛАВОВА АЛБЕНА АЛИПИЕВА АНГЕЛОВА АЛБЕНА ВЕЛИНОВА ЕМИЛОВА АЛЕКСИ СТЕФАНОВ КАБАКОВ АЛИ АЛИ НАЗИФ АЛИ АХМЕД ХАЛИЛ АЛИ ВЕЙСАЛ САЛИМ АЛИ КЯЗИМ ЕХЛИМАН АЛИ РИДВАН РАМАДАН АЛИЕ ЧЕТИН АЛИ АЛПАЙ ЮНДЕР АХМЕД АЛПЕР БЕЙСИМ РУЖДИ АЛПЕР САШЕВ РУСЕНОВ АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ ИЛИЕВА КИРИЛОВА АНИ СТЕФАНОВА ИВАНОВА АНИФЕ АРИФ МЕХМЕДАЛИ АНИФЕ АХМЕД СЮЛЕЙМАН АНИФЕ АХМЕД ЮСУФ АНИФЕ МЕХМЕД МУСТАФА АНИФЕ РЕДЖЕБ ЮСУФ АНИФЕ САЛИ АЛИШ АНКА ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА АНТОН СТЕФАНОВ ВЕСКОВ АРИФ ДИЛЯВЕР ШЕРИФ АРИФ САЛИМ ХАЛИЛ АСЕН ВЕЛИНОВ ЕМИЛОВ АСЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

2 АСИЕ МЕХМЕДОВА АДЕМ АТИКЕ РУШУД ЧОБАНОВА АТИКЕ ЮСЕИН АХМЕД АТЧЕ БАСРИ ВАХИД АТЧЕ САБРИ ВЕЛИ АФИЗЕ ОСМАН БАЙРАКТАР АФИЗЕ САЛИ МЕХМЕД АХМЕД ИСМАИЛ ВЕЙСАЛ АХМЕД МЕХМЕД ОСМАН АХМЕД РАМАДАН АХМЕД АХМЕД РЕЙХАН ЕХЛИМАН АХМЕД СЮЛЕЙМАН АХМЕД АХМЕД ХЮСЕИН АЛИ АШКЪН МЕХМЕД ИБРЯМ АШКЪН РИДВАН САЛИ БАКТИШЕН ШЕЗАН МЕХМЕД БАСРИ ВАИД МЕХМЕД БАСРИ МЕХМЕД БЕЙТУЛА БАСРИ САБРИ ВЕЙСАЛ БАСРИ САБРИ ШАБАН БАТИЕ ЮКСЕЛ МЕХМЕТ БАХАР САМИ ШАБАН БАХРИ БАХАР САМИ БАХРИЕ ХЮСЕИН ИБРЯМ БАХТИШЕН МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ БЕДРЕДИН ХЮСЕИН МЕХМЕД БЕДРИ САБРИ ШАБАН БЕЙДЖА МЕХМЕТ МЕХМЕД БЕЙСИМ РУЖДИ РИЗА БЕЙТИЕ НАЗИМ ЗЕКЕРИЕ БЕЙТУЛА АЛИ САЛИ БЕЙХАН ХАСАН ХЮСЕИН БЕЙХАНЕ ДЖЕМАЛ РИЗА БЕЛГИН АХМЕД ХЮСЕИН БЕЛКИСЕ БАКИР ШАБАН БЕНГЮЛ НИЯЗИ АХМЕД БЕРНА СЕЗГИН МУСТАФА БЕХЧЕТ ФИКРЕТ ХАМИД БИДАТ САЛИ ИБРЯМ БИЛГИН МЕХМЕД БЕЙТУЛА БИЛГИН МУДИН ЕБАЗЕР БИЛХАН БЕХАДИН АХМЕД БИРГЮЛ ХЪКМЕТ НАЗИФ БИРДЖАН ГЮРДЖАНОВ ИСМАИЛОВ БИРДЖАН ГЮРСЕС МЕХМЕД БИРСЕЛ БЕЙХАН ХЮСЕИН БИРСЕН НЕЖАТИ АДЕМ БИРСЕН НИАЗИ КАРАНИ БИРСЕН СИНАН РЕДЖЕБ БИРХАЯТ ГЮРСЕС МЕХМЕД БИСЕР КАЛИНОВ ВЕЛЕВ БИСТРА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА БИЯМИН КАРАНИ КЯМИЛ БОЖАНКА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА БОЯН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ БУРЧИН СУРАЙ ХАСАН ВАИД БАСРИ ВАХИД ВАИД ХАМЗА ИБРЯМ ВАЙДЕ ВЕЙСАЛ АХМЕД ВАСИЛ НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ ВАХИД АЛИ САЛИ ВЕЗИХА МЕХМЕД ИСМАИЛ ВЕЙСАЛ АХМЕД ОСМАН ВЕСИЛЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД ВЕСКА ИЛИЕВА ИГНАТОВА ВИЖДАН ГАЛИБ МУХАРЕМ ВИЖДАН ДЖЕЛЯЛ АХМЕД ВИЛДАН АХМЕД РУШУД ВИЛДАН КАДИР ИБРЯМ ВИЛДАН КАСИМ АХМЕД ГАЛИНА АСЕНОВА РУСЕВА ГАЛЯ СТОЯНОВА АНДРЕЕВА ГЬОКСЕЛ СЕВГИН АЛИ ГЬОКХАН ГЮНЕР НАЗЪМ ГЮЛА БИСЕРОВА БОРИСОВА ГЮЛБАР ВЕДАТ МУСТАФА ГЮЛБЕЯЗ ШЕЗАИЛ МЕХМЕД ГЮЛДЕНИЗ НАЗМИ ХЮСЕИН ГЮЛДЖАН МЮРСЕЛ ХЮСЕИН ГЮЛДЖАН СЕВДИМ САБРИ ГЮЛЕРДЖАН НУРИ ХЮСЕИН

3 ГЮЛЖАН САМИ АХМЕД ГЮЛЗАДЕ РАИМ ШАБАН ГЮЛЗАДЕ РЕДЖЕБ АЛИ ГЮЛНАЗИЕ ЕНВЕР РЮСТЕМ ГЮЛНИХАР ЕФТИМОВА ДЕМИРОВА ГЮЛНУР ГЮРСЕЛ МЕДЖИД ГЮЛСЕВЕН НУРИ ХЮСЕИН ГЮЛСЕВИМ САБРИ КАБИЛ ГЮЛСЕР САБРИ ШАБАН ГЮЛСЮМ МУСИН АХМЕД ГЮЛТЕН АЛИ БИЛЯЛ ГЮЛТЕН РАМАДАН КЯЗИМ ГЮЛТЕН САЛИМ МЕХМЕД ГЮЛТЕН ШЮКРИ ИБРЯМ ГЮЛТЕН ЯШАРОВА ХАСАНОВА ГЮЛТЕРИЯ ДЖЕВДЕТ САЛИ ГЮЛФИЕ ХЮСЕИН САЛИ ГЮЛХАН БЕЙЗАТ АХМЕД ГЮЛХАН ЛЮТФИ СЪДКЪ ГЮЛХАН РЕМЗИ ВЕЛИ ГЮЛЧИН ТАНЕР ЮСУФ ГЮЛШЕН РЕАМЗИ САЛИМ ГЮЛЮМСЕР АХМЕД МЕХМЕД ГЮЛЮМСЕР САБИТОВА КАДИР ГЮЛЯЙ АКИФ ЮСУФ ГЮНАЙ СЕВДЖАН БИДАТ ГЮНЕЛ ЗЕЛКИФ ОСМАН ГЮНЕР НАЗЪМ ЗЕКЕРИЕ ГЮНТЕКИН САЛИ СЪДКЪ ГЮРА СЕРАФИМОВА СЮЛЕЙМАН ГЮРДЖАН АХМЕД МЕХМЕД ГЮРСЕЛ МЕХМЕД ИБРЯМ ГЮРСЕЛ МУТАЛИБ РЮСТЕМ ГЮРСЕС МЕХМЕД ИБРЯМ ДАНЧО АСПАРУХОВ АНГЕЛОВ ДАФИНКА ДАВИДОВА СИМЕОНОВА ДАФИНКА СПАСОВА СТОЯНОВА ДЕЛЯН НАУМОВ МИЛЕНОВ ДЕНИС ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ ДЕНИС ИВАНОВ ВЕСКОВ ДЕНИС ХАЙРЕДИН САМИ ДЖАНАН БЕЙТИ ЗИКРИ ДЖАНАН ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ДЖАНЕР БИЯМИН КАРАНИ ДЖАНЕР ФЕВЗИ МЮМЮН ДЖАНСЕЛ ГЮРСЕЛ МЕХМЕД ДЖАНСУ РАМАДАН РАМАДАН ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ ЮСУФ ДЖЕВАТ СЕЛЯЙДИН МЮМЮН ДЖЕВРИЕ АЛИ САЛИ ДЖЕВРИЕ БЕЙТИ ИБРЯМ ДЖЕЙЛЯН НЕДЖАТИН ЕЛВЕР ДЖЕЙСУН ХАСАН АЛИ ДЖЕЙХАН ДЖЕМИЛ АХМЕД ДЖЕЛИЛ АХМЕД РЕДЖЕБ ДЖЕЛИЛХАН ДЖЕМХАНОВ НЕБИЕВ ДЖЕМАЛ КЯЗИМ МАХМУД ДЖЕМИЛ ФИКРИЕВ ХЮСЕИНОВ ДЖЕНГИС ЕДАЕТ БАСРИ ДЖЕНГИС МЕХМЕД ИСМАИЛ ДЖЕНГИС РЕДЖЕБ ИДИРИЗ ДЖИНГИС АЛИ АХМЕД ДЖУМАСИЕ АЛИШ ИБРЯМ ДИЛЕК АЙХАН ИСМАИЛ ДИЛЯВЕР ШЕРИФ БЕКИР ДИНЧЕР ЗИКРИ ЗИКРИ ДЮНДАР ЗИКРИ ЗИКРИ ЕБАЗЕР МУДИН ЕБАЗЕР ЕБАЗЕР МЮРСЕЛ САЛИ ЕБРУ АЙНУР РУШИД ЕВГЕНИ НАСКОВ АНДРЕЕВ ЕВГЕНИ ПЕТКОВ БОРИСОВ ЕДАЕТ АЛИ ВЕЙСАЛ ЕДАЕТ БАСРИ ШАБАН ЕДИЕ АХМЕД МУСТАФА ЕЛВИН АЛИ ВЕЙСАЛ ЕЛВИН БАСРИ САБРИ ЕЛЕНА МИТЕВА ШЕРИФ ЕЛИС АЛИ ИБРЯМ ЕЛИС СЕЗГИН АЛИОСМАНОВА ЕЛМАЗ ХАСАН ОСМАН

4 ЕЛНАР ШЕФКЕДОВА ХАМИД ЕМЕЛ ИСМАИЛ РИЗА ЕМЕЛ ХАЙРЕДИН ХАККЪ ЕМЗАДЕ АХМЕД МУСТАФА ЕМЗАДЕ ВЕЙСАЛ ФЕРАД ЕМЗАДЕ НАИМ МАЛЯ ЕМЗАДЕ РЕДЖЕБ АБЕДИН ЕМИЛ ГЕРГИНОВ СТОЯНОВ ЕМИЛИЯ ГЕРГИНОВА СТОЯНОВА ЕМИНЕ АЛИШ АХМЕД ЕМИНЕ АСПАРУХОВА АСЕНОВА ЕМИНЕ АХМЕД ХАМДИ ЕМИНЕ ЕХЛИМАН ШАБАН ЕМИНЕ ЗЕЛКИФ ОСМАН ЕМИНЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН ЕМИНЕ РУФИ ХАЛИЛ ЕМИНЕ САЛИМ МАКСУД ЕМИНЕ ФИКРЕТ КАДИР ЕМИНЕ ХАЙРЕДИН АХМЕД ЕМИНЕ ХАСАН АКИФ ЕМРЕ ЕРДОВАН КАДИР ЕРАЙ ХАЛИД САБРИ ЕРГИН АДЕМ АХМЕД ЕРГИН МУДИН ЕБАЗЕР ЕРГИН МУСТАФА САЛИ ЕРГИН НЕВЗАТ ЕБАЗЕР ЕРДЖАН АХМЕД САМИ ЕРДЖАН БАХРИ РУШУД ЕРДЖАН БЕЙТУЛА АЛИ ЕРДЖАН ГЮРДЖАН АХМЕД ЕРДИНЧ ИБРЯМ РАМАДАН ЕРДИНЧ САЛИМ ФЕИМ ЕРДОВАН КАДИР АХМЕД ЕРКАЛ ПЛАМЕНОВ МАТЕВ ЕРКАЛ РУШАН ИСМАИЛ ЕРКАН НЕЖДАТ МЮМЮН ЕРОЛ ИСМЕТ АХМЕД ЕРСИН АХМЕД ИСМАИЛ ЕРСИН БЕДРЕДИН ХЮСЕИН ЕРСИН ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ ЕРХАН ИЛХАН ХЮСЕИН ЕРХАН НАЗИФ САЛИ ЕСЕН ЗИЯ АЗЕМ ЕСИН САЛИ САМИ ЕСМИХАН МЕЛИХА АЛИ ЕСРА САЛИ АХМЕД ЕФТИМ ЕФТИМОВ ДЕМИРЕВ ЕХЛИМАН МАКСУД МЕХМЕД ЗАЙДЕ АЛИШ НУРИ ЗАЙДЕ ХАМИД МАКСУД ЗАТИЕ АХМЕД МЕХМЕД ЗАТИЯ ОСМАН ОСМАН ЗАФЕР САБРИ БАСРИ ЗЕЙНЕБ ЗЕЙНЕЛ АХМЕД ЗЕЙНЕБ ХАСАН МУСТАФА ЗЕЙТИ НАЗИМ ЗЕКЕРИЕ ЗЕКИЕ ЯХА ШАБАН ЗЕЛИХА САЛИ АТАУЛА ЗИЙНЕБ НЕЖДЕТ ВАИД ЗИЙНЕБ ХЮСНЮ ЗИКРИ ЗИКРИ ЗИКРИ МЕХМЕД ЗИХНИ НЕДЖАТИН ХЮСНЮ ЗЮМБЮЛ МЕХМЕД АЛИШ ЗЮХРЕ АДИЛ ЮМЕР ИБРЯМ ВАИД ХАМЗА ИБРЯМ СЕВДИМ ИБРЯМ ИВАЙЛО АЛДИНОВ ДЕМИРЕВ ИВАН ВЕЛИНОВ ЕМИЛОВ ИВАНКА СТЕФАНОВА ВЕСКОВА ИДЖАБИ ИСМЕТ ИСМАИЛ ИЛДЪЗ РАШИДОВНА ЯХОВА ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ ИЛКЕР АРИФ САЛИМ ИЛХАН КАСИМОВ МУСТАФОВ ИЛХАН ХЮСЕИН ВЕЛИ ИНДЖИЛ САБИТ ОСМАН ИСАК АНКОВ СТОЯНОВ ИСКРА РАДКОВА СТАНЕВА ИСМАИЛ АЛИШ КАРАГЮЛ ИСМАИЛ АХМЕД МЕХМЕД ИСМАИЛ ИСМАИЛ ХЮСЕИН

5 ИСМАИЛ МЕДЖИД ДЖЕЛИЛ ИСМАИЛ МЕХМЕД ИСМАИЛ ИСМАИЛ НАИЛ БАЙРАКТАР ИСМАИЛ НИЯЗИ АХМЕД ИСМЕТ ХЮСЕИН МЕХМЕД ИСУФ ИСМЕТ МЕХМЕД ИХСАН АЛИ КЯЗИМ ЙОЗГЮР БЕДРИ САБРИ ЙОЗДЖАН ГАЛИНОВ СТОЯНОВ ЙОЗДЖАН СЮЛЕЙМАН АХМЕД ЙОЗЛЕМ ЗИХНИ ЕХЛИМАН ЙОЗНУР ОСМАН АЗЕМ КАДЕР РЕЙХАН ХЮСМЕН КАДИР АХМЕД ОСМАН КАДИР НАДЖИ ОСМАН КАРАМФИЛ МИРЧЕВ АНГЕЛОВ КАРАНИ ЗАКИР РУШУД КАРАНИ ТРОЯНОВ ПЛАМЕНОВ КАСИМ ТАХСИН ШЕРИФ КАТЯ БОРИСОВА ХРИСТОВА КЕМАЛ ИЛМИ ХАМИЛ КЕНАН ХАЛИС ШЕРАФЕДИН КИБАРИЕ НАДЖИ ХАСАН КЪЙМЕТ ШАИБ АПТИ КЯМИЛЕ САЛИ МАХМУД КЯМИЛЕ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ ЛЕЙЛИФЕР ЗЕВЧЕТОВА ИСМАИЛ ЛЕМАН ЗИЯ ИДИРИЗ ЛЮТФИ ЛЯТИФ ОСМАН ЛЮТФИ НУРИДИН ЛЮТФИ ЛЮТФИ РАМАДАН ИБРЯМ ЛЮТФИЕ ЛЮТФИ ХЮСЕИН МАГДАЛЕНА МИЛКОВА МИЛКОВА МАРИЙКА СИМЕОНОВА ПАНЧЕВА МЕВАЙДИН МЮМЮН ШАБАН МЕДИНЕ СЕВДЖАН БАСРИ МЕДИХА ШЕРИФ САЛИ МЕЛИС ЕРОЛ ИСМЕТ МЕЛИС ИДЖАБИ ИСМЕТ МЕЛИС ОСМАН ФИКРЕТ МЕЛИХА АЛИОСМАН АХМЕД МЕЛИХА МЕХМЕД САЛИ МЕЛИХА РАСИМ САЛИ МЕЛЯТ ЕТЕМ РЕДЖЕБ МЕРАЛ РУШАН ИСМАИЛ МЕРГЮЛ БЕЙХАН ХАМЗА МЕРСИН ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ МЕСУТ ДИЛЯВЕР ШЕРИФ МЕТИН АЛИ АЛИШ МЕТИН САБРИ НИЯЗИ МЕХМЕД АЛИ КАДИР МЕХМЕД БЕЙТУЛА ХАМДИ МЕХМЕД ИСМАИЛ НИЯЗИ МЕХМЕД ИСМАИЛ ШАБАН МЕХМЕД ЮСУФ МЕХМЕД МЕХМЕТ НИХАТ МЕХМЕТ МИЛЕНА АТАНАСОВА МИТЕВА МИЛЕНА ГЕНАДИЕВА АТАНАСОВА МИНКА ИСАЙЕВА АЛЕКСИЕВА МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА МИТКО МЛАДЕНОВ МАЛИНОВ МИТХАТ СЪДКЪ ЮСУФ МИХАИЛ ВЕЛИНОВ ЕМИЛОВ МЛАДЕН МАЛИНОВ СЪБЕВ МУКАДИС ИБРЯМ АХМЕД МУСТАФА ЗИНЕЛ РЕДЖЕБ МУСТАФА САБРИ БАСРИ МУСТАФА САБРИ ХАМДИ МУХАБЕР МУСТАФА АХМЕД МЮЖГЕН МЕХМЕД ХАСАН МЮЖГЕН РИДВАН ИСМАИЛ МЮЖГЯН ИБРАХИМ ВЕЙСАЛ МЮЗЕЯМ МЕХМЕДАЛИ АДИЛ МЮКЕРЯМ ШУКРИ КАДИР МЮЛКИЕ АХМЕД ХЮСЕИН МЮНЕДЖИЯ ИСУФ МЕХМЕД МЮРВЕТ АХМЕТ АБТУЛА МЮРЕБЕТ ЗЕЛКИФ АЛИШ МЮРСЕЛ ШЕРИФ МУСТАФА МЮСЕМЕ МУЗАФЕР АЛИ МЮСТИДЖЕБ ЗИКИРИ МЮСТИДЖЕБ

6 МЮШКЯН ШЮКРИ ИСМАИЛ НАДЖИ АЛИ РЕДЖЕБ НАДЖИ ВЕЛИ МЕХМЕД НАДЖИ ИСМАИЛ БИЛЯЛ НАДЖИ КАДИР ОСМАН НАДЖИ МЕВАЙДИН ШАБАН НАДЖИЕ ЕЛИФ БИЛЯЛ НАДЖИЕ МЕХМЕД КИРОВА НАДИЕ НУРИДИНОВА САБРИЕВА НАЗИЕ СЮЛЕЙМАН САЛИ НАЗИМ НИХАТ ХЮСНЮ НАЗИФ АЛИ САЛИ НАЗЛЕ ХАЛИМ ХАСАН НАЗМИ АЛИ РЕДЖЕБ НАЗМИЕ РАИМ КАБАКОВА НАЗМИЕ САЛИ САЛИ НАЗМИЕ ХЮСЕИН БАСРИ НАЙДЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ НАЙДЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ НАРГИС БЕЙЗАТ АЛИ НАСУФ СЕВГИН НАСУФ НЕБАЕТ ЮЗЕИРОВА ОСМАНОВА НЕБИ МЕХМЕДОВ КАДИРОВ НЕБИЕ БАСРИ НУРИ НЕБИЕ МУСТАФА ХАЛИЛ НЕВЗАТ ЕБАЗЕР МЮРСЕЛ НЕВИН АХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА НЕВИН ЕМБИЕ САЛИМ НЕВИН ИСУФ ОСМАН НЕВИН МЕХМЕД НАЗИФ НЕВРИЕ МЕХМЕД РЕДЖЕБ НЕДЖАТИН ЕЛВЕР РУШУД НЕДЖАТИН ЕРГИН АДЕМ НЕДЖАТИН ХЮСНЮ ЮМЕР НЕДЖМИ ИДИРИЗ РЕДЖЕБ НЕДЖМИЕ МУСТАФА МАЛЛЯ НЕДЖМИЕ РАСИМ САЛИ НЕЖДАН ОСМАН РЕДЖЕБ НЕЗИХА ШЕРИФ ОСМАН НЕЙДИН САЛИ МУСТАФА НЕЙЛЯН ЗЕЙТИЕВА МЕХМЕД НЕЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА НЕРГИС НЕВЗАТ ЕБАЗЕР НЕРИМАН ШИНАСИ ХАМИД НЕРМИН АКИФ АХМЕД НЕСЛИН НУРДОДУ НАЗИФ НЕСРИН АХМЕД ЮСУФ НЕСРИН ХАМИД ХАМДИ НИАЗИ ЛЮТФИ ЛЯТИФ НИГЕР СЕЛЯМИН ЯНКОВА НИКОЛАЙ АЛДИНОВ АЛЕКОВ НИКОЛАЙ АТАНАСОВ МАКОВ НИЛЮФЕР РИДВАНОВА ЯХОВА НИЛЯЙ РЕДЖЕБ ХЮСЕИН НИХАТ МЕХМЕД АХМЕД НИХАТ ХАСАН ХАСАН НУРАЕТ ХАЛИЛ МИЛЕНОВА НУРАЙ АЙДЪН МЕДЖИД НУРАЙ РЕМЗИ ДЖЕЛИЛ НУРБИН НУРИ ОСМАН НУРГЮЛ ХАККЪ РЕДЖЕБ НУРДЖАН СЕВДЖАН БИДАТ НУРДЖЕТ МУРАД АДЕМ НУРДЖИХАН АЛИЕВА АМЗА НУРДЖИХАН ДЖЕМАЛ КЯМИЛ НУРДОДУ НАЗИФ РИЗА НУРИ ХЮСЕИН АХМЕД НУРИДИН ЛЮТФИ НУРИ НУРИЕ ТАХИР РУФИ НУРТЕН СЕЗГИН ХЮСЕИН НУРХАН АЙДЪН МЕДЖИД НУРХАН АЙХАН РУФИ НУРХАН НАЗМИ АЛИ НУТФИЕ САЛИ ИЛЯЗ ОКТАЙ ЛЮТФИ РАМАДАН ОНУР НЕЛЕВ ДЕМИРЕВ ОНУР ОСМАН АЗЕМ ОНУР САЛИ САЛИ ОРЛИН АНГЕЛОВ САБИНОВ ОРХАН ЛЮТФИ РАМАДАН ОРХАН НАДЖИ КАДИР

7 ОРХАН САБРИ КАДИР ОРХАН СЕБАЙДИН АДЕМ ОРХАН ХЪЛМИ САБРИ ОСМАН САБРИ ОСМАН ОСМАН ФИКРЕТ ОСМАН ОСМАН ЮКСЕЛ ОСМАН ПЕМБЕГЮЛ ХЮСЕИН АХМЕД ПЕНБЕГЮЛ ИСМАИЛ ХАСАН ПЕПА ПЕТКОВА БОРИСОВА ПЛАМЕН АЛДИНОВ ДЕМИРЕВ ПЛАМЕН МАТЕВ АНГЕЛОВ ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ РАБИЕ ЗЕКЕРИЕ РУФИ РАВИЕ АЛИ МАХМУД РАВИЕ ЯКУБ АКИФ РАИМ САЛИ ШЕРИФ РАМАДАН АХМЕД СЮЛЕЙМАН РАСИМ ТАХСИН ОСМАН РЕДЖЕБ ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ РЕЙХАН ВАИД ХАМЗА РЕЙХАН ЕХЛИМАН МАКСУД РЕЙХАН ИСМАИЛ ИСМАИЛ РЕЙХАН РИДВАНОВ ЯХОВ РЕЙХАН САЛИ АЛИ РЕЙХАН ХЮСМЕН АХМЕД РЕМЗИ ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ РЕМЗИЕ НАИМ АХМЕТ РЕНГИНАР ХАСАН АХМЕД РЕСМИЕ МАКСУД МУСТАФА РЕФИЕ АХМЕД МЕХМЕДОВА РЕФИЕ САЛИ ИБРЯМ РЕШАТ ЮСМЕН АХМЕД РИДВАН АРИФ АХМЕД РИДВАН ИСМАИЛ ИСМАИЛ РИДВАН МЕТИН АЛИ РИДВАН РАМАДАН АМЗА РИДВАН САЛИ ОСМАН РИДВАН ЯХОВ САЛИЕВ РОЗА РАСИМОВА КЯМИЛ РУЖДИ ОСМАН АБЕДИН РУЖДИ РИЗА МАЛЛЯ РУЗИЕ РАМАДАН РЕДЖЕБ РУМЕН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ РУМЯНА АСЕНОВА ХРИСТОВА РУМЯНА ХРИСТОВА ЕНЕВА РУШАН ИСМАИЛ ИСМАИЛ РЮКИЕ АХМЕД ШАБАН САБИШ СЕВДА ПАША САБРИ БАСРИ САЛИ САБРИ ВЕЙСАЛ САЛИ САБРИ ОСМАН ЮСУФ САЛИ АЛИ НАЗИФ САЛИ ОСМАН САЛИ САЛИ САМИ ШАБАН САЛИ ШЕРИФ БЕКИР САЛИМ ЕРДИНЧ САЛИМ САМЕТ ИБРЯМ ЯХЯ САМЕТ РУЖДИЕВ ОСМАНОВ САМЕТ САЛИМ КАДИР САМИ САЛИМ ХАЛИЛ САШО РУСИНОВ ХЮСЕИН СВЕТЛА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА СЕБАЙДИН АДЕМ АХМЕД СЕБАЙДИН ЕРГИН АДЕМ СЕБИЛЕ ЮМЕР КАДИР СЕВГИН АЛИ АЛИ СЕВДА МАКСУД РИЗА СЕВДА ПАША ШУКРИ СЕВДА СЕВЕРИНОВА АТАНАСОВА СЕВДА СИЛЯНОВА СТОЯНОВА СЕВДЖАН БИДАТ САЛИ СЕВДЖАН ЮСУФ ШАКРАК СЕВДИМ ИБРЯМ ЯХЯ СЕВДИМ САБРИ АХМЕД СЕВЕРИН СЕРГЕЕВ КОЛЕВ СЕВЕРИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА СЕВИЛ АХМЕД АРИФ СЕВИМ ДЖЕЛИЛ ШАБАН СЕВИНЧ БАХРИ РЕДЖЕБ СЕВИЯ БЕЙЗАТ АДЕМ СЕДАТ ВАХИД АЛИ

8 СЕЗГИН ЗЕКЕРИЕ МУСТАФА СЕЗГИН МУСТАФА САЛИ СЕЗЕЛ РУХБИЕВА МЮМЮН СЕЙДЕ ШЮКРЮ ОСМАН СЕЙНУР РЕЙХАН САЛИ СЕЙНУР СЕЙРАНИ МУСТАФА СЕЙРАНИ МУСТАФА САЛИ СЕЙХАН РЕЙХАН САЛИ СЕЙХАН САЛИ АЛИ СЕЛВЕР ЕМИН КЯЗИМ СЕЛИМЕ АЛИ ЮМЕР СЕЛЯЙТИН МЮМЮН ШАБАН СЕМА АНДРЕЕВА ИСАКОВА СЕМРА РИДВАН ИСМАИЛ СЕНИХА АЗЕМ АЛИ СЕРАФИМ САВОВ АНГЕЛОВ СЕРГЕЙ АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ СЕРИЯТ МУСТАН МУСТАФА СЕРКАН ДИНЧЕР ЗИКРИ СЕРКАН СИЛВИЕВ АНТОНОВ СЕРКАН ХАЛИС ШЕРАФЕДИН СЕРХАН РЕЙХАН ИСМАИЛ СЕЯРЕ КЕМАЛОВА АБТУЛОВА СИБЕЛ ЕМИН САЛИ СИБЕЛ МЕХМЕД МЕДЖИД СИБЕЛ СЕБАХАТИНОВА КАДИРОВА СИЛВИЯ АНГЕЛОВА КАБАКОВА СИЛВИЯ АНТОНОВА МИТЕВА СИНАН АЛИ СЮЛЕЙМАН СЛАВКА АСЕНОВА РЬОРНБАХЕР СЛАВКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА СОНГЮЛ СЕЙРАНИ МУСТАФА СТАНИМИР ГЮРОВ СЕРАФИМОВ СТЕФАН АНГЕЛОВ КАБАКОВ СТЕФАН АСЕВ СТЕФАНОВ СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ СТЕФКА ВЕСКОВА САВОВА СТОЯН АНТОНОВ ЕМИЛИЯНОВ СТОЯН СПАСОВ СТОЯНОВ СУЗАН РЕЖДИ ОСМАН СУЗАН РЕМЗИ ХАСАН СУЗАН СЕБАЙДИН САМИ СУЗАНА АСЕНОВА ВЕЛИКОВА СУЛТАН РУШИД МУСТАФА СУРАЙ ЗЕКЕРИЕ МУСТАФА СЮЛБИЕ АЛИ АЛИШ СЮЛБИЕ МУСТАНОВА ОСМАНОВА СЮЛБИЕ РИДВАН РАМАДАН СЮЛБИЕ ФЕВЗИ МЮМЮН СЮЛЯБИТ ТАХСИН ОСМАН ТАИР АЛИ ХЮСЕИН ТАНЕР МЕХМЕДАЛИЕВ АХМЕДОВ ТАНЕР НУРДЖИХАН ДЖЕМАЛ ТАНЕР СТАНИМИРОВ ГЮРОВ ТАНЕР ХАСАН АХМЕД ТЕЗГЮЛ БЕДРИ САБРИ ТЕЗЕР ТАМЕР КАДИР ТЕШРИФЕ ХАЛИД РЕДЖЕБ ТИХОМИР АСЕНОВ ХРИСТОВ ТОЛЧАЙ ЮКСЕЛ ШАБАН ТУРГАЙ РЕМЗИ ИБРЯМ ТУРГУТ ШЕНОЛ ЗИЯ ТЮРКШЕН ОСМАН САБРИ ТЮРКЯН АЙДЪН РУЖДИ ТЮРКЯН МЮБЕРРИН ХАМЗА ТЮРКЯН НАДЖИ АХМЕД ТЮРКЯН НАДЖИ МУСТАФА ФАКАТ АЗЕМ АБЕДИН ФАРИЕ ДИЛЯВЕР АХМЕД ФАТМЕ ЕМИН ФЕИМ ФАТМЕ КАБИЛ АТАУЛА ФАТМЕ КАРАНИ АХМЕДОВА ФАТМЕ МАКСУД САЛИ ФАТМЕ МУСТАФА ЗИНЕЛ ФАТМЕ МЮСРЕФ САЛИ ФАТМЕ НАЗИФ АЛИ ФАТМЕ САЛИ КЯЗИМ ФАТМЕ ТАХИР ОСМАН ФАТМЕ ЧЕТИН АЛИ ИБРЯМ ФАТМЕ ЮКСЕЛ ИСМАИЛ ФАТМЕГЮЛ КЕМАЛ ЮСУФ

9 ФАТМЕГЮЛ МЮСТЕДЖЕБ НАЗИФ ФАХРЕДИН САМИ САЛИМ ФЕВЗИ МЮМЮН МАЛЯ ФЕВЗИЕ АДЕМОВА НАЗИФОВА ФЕВЗИЯ ОСМАН ЮСУФ ФЕИМЕ МЮМЮН АЛИОСМАН ФЕЙЗУЛА ЮСУФ АХМЕД ФЕМИ ЗИХНИ НЕДЖАТИН ФЕТИЕ ФЕЙЗУЛА ЮМЕР ФИДАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА ФИКРЕТ АХМЕД ХЮСЕИН ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД ФИКРЕТ ХАМИД АТАУЛА ФИКРИЕ ВЕЙСАЛ МЕХМЕД ФИКРИЕ МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ ФИКРИЕ МЕХМЕД ЮСУФ ФИКРИЕ МУСТАФА БЕКИР ФИКРИЕ САЛИМ ХАСАН ФИКРИЯ МЕХМЕД МЕХМЕД ФИКРИЯ ОСМАН ХАЛИД ФИЛИС ПЛАМЕНОВА МАТЕВА ХАБИБЕ АЛИОСМАН МЕХМЕД ХАВА ИБРЯМ МЕХМЕД ХАЗИМЕ САЛИ КАДИР ХАЙРЕДИН САМИ САЛИМ ХАЙРИДИН АХМЕД РУФИ ХАЛИД САБРИ НИЯЗИ ХАЛИС ШЕРАФЕДИН САЛИ ХАМИД ДЖЕМАЛ КЯЗИМ ХАМИДЕ АТУФ ОСМАН ХАМИТ ШИНАСИ ХАМИТ ХАННС МЕТИН КЯМИЛ ХАСАН АЛИ КАДИР ХАСАН АЛИШ ИСМАИЛ ХАФИЗЕ МУСТАФА САЛИ ХЪЛМИ ХАМИЛ МУСТАФА ХЮЛЕЯ ШАБАН МЕХМЕД ХЮЛИЯ БИЯМИН КАРАНИ ХЮЛИЯ ШЕРИФ ЛЮТФИ ХЮСЕИН АСАН СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН АХМЕД АЛИОСМАН ХЮСЕИН НУРИ ХЮСЕИН ХЮСНИЕ ШАБАН МЕХМЕД ЦВЕТА ВЕЛИЕВА ИБИШЕВА ЧЕТИН АЛИ НАИМ ШАКИРЕ САЛИ АЛИ ШЕНАЙ ИСМАИЛ САБРИ ШЕНАЙ НЕДЖМИ ИДИРИЗ-МУСТАФА ШЕНГЮЛ МУСТАФА КАРАМАХМУД ШЕНЕР ДЖЕМИЛОВ ФИКРИЕВ ШЕНОЛ БАКИЕВ МЕХМЕДОВ ШЕНОЛ ИСМЕТ АХМЕД ШЕРИФЕ ОСМАН ХАЛИД ШЕФИКА КАДИР ВЕЛИ ШЕФКА АРИФ СЮЛЕЙМАН ШИНАН БАКИЕВ МЕХМЕДОВ ШИНАСИ ХАМИД МАКСУД ЮДЖЕЛ ИСМАИЛ БАЙРАКТАР ЮЗДЖАН БАХРИ РУШИД ЮКИЯ КЯМИЛ ИБРЯМ ЮКИЯ МЕХМЕД МАЛЯ ЮКИЯ ФЕРАД БЕКИР ЮКСЕЛ ОСМАН МЕХМЕД ЮКСЕЛ СЕВГИН АЛИ ЮКСЕЛ ШАБАН ВЕЛИ ЮМЕР ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ ЮМЮГЮЛ АЛИ ВЕЙСАЛ ЮМЮГЮЛ ВЕЙСАЛ ЯКУБ ЮМЮГЮЛ МУСТАФА НАИМ ЮМЮГЮЛ ФАРИДИН ИСМАИЛ ЮМЮГЮЛ ХАКЪ САЛИ ЮМЮГЮЛ ШАБАНОВА САЛИЕВА ЮСМЕН АХМЕД МУСТАФА ЮСУФ ТАНЕР ЮСУФ Кмет/кметски наместник:... Секретар на община/район:...