ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л 10 На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово при следния Д н е в е н р е д: 1.Назначаване на съставите на четиридесет и два броя СИК в община Дулово и утвърждаване списъците с резервните членове. Докладва : Грета Димова - председател 2. Процедура за определяне на поредните номера на инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година. Докладва : Грета Димова - председател ПРИСЪСТВАХА: Грета Миленова Димова, Илхан Етем Ахмед, Вельо Георгиев Михайлов, Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова- Георгиева, Тодор Красимиров Петров, Шенер Адил Вели, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Стелиян Иванов Тотев,Иван Донев Йорданов. ОТСЪСТВАЩИ: няма При наличието на необходимото мнозинство, съгл. чл. 85, ал.3 от ИК заседанието бе открито в 16,00 ч. и председателствано от госпожа Грета Димова председател на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добър ден колеги, свиках днешното заседание във връзка със задължението ни да назначаим съставите на четиридесет и два броя СИК в община Дулово и да утвърдим списъците с резервните членове. Знаете, че на проведените консултации при кмета на общината не е постигнато съгласие между участниците. Предвид липсата на съгласие, ангажимента да бъдат назначени и разпределени членовете се пада на нас.

2 Изготвила съм проект на решение, с което сте запознати. Спазени са изискванията на ИК, методическите указания на ЦИК и разпределение на местата. Проектът на решението е съобразен с предложенията на партиите и коалициите, при максимално удовлетворяване на предложенията им Имате ли възражения или предложения, щом няма преминаваме към процедура по гласуване. Гласували 8 членове на ОИК Дулово: ЗА 8 (Грета Миленова Димова, Вельо Георгиев Михайлов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров, Шенер Адил Вели, Денислава Миленова Маркова, Стелиян Иванов Тотев, Иван Донев Йорданов.). Против 5 ма членове Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Минчо Йорданов Йорданов, Галин Иванов Господинов Илхан Ахмед: В града защо няма ръководни позиции на ДПС? Секции, които традиционно са разпределени на ДПС по селата, сега защо не са? Г.Димова : Какво имате предвид под традиционно разпределени секции на ДПС? От кога определени секции са запазени за дадена партия? Има квоти, разпределение. Не приемам и не разбирам този аргумент. Пак казва, какво означава това, секцията да ви принадлежи ли? Илхан Ахмед : Имаме си и кандидат за община, а нямаме нито едно ръководно място в града. Минчо Йорданов: Искам думата, за да разяснява защо сме против/предложените от БСП/. Затруднява се дейността. Поради липсата на изискуемото по чл. 85, ал. 4 ИК мнозинство и на осн. чл. 91, ал. 13, Общинска избирателна комисия в община Дулово, взе следното РЕШЕНИЕ 71: 1. Отхвърля назначаването на съставите на четиридесет и два броя СИК в община Дулово в следни вид:

3 Председател ГЕРБ Богдана Иванова Станева Председател БСП Росица Грамева Петрова Николова- Секретар ОП Йорданка Николова Тодорова Член ГЕРБ Добринка Димитрова Никова Член ГЕРБ Мюмюне Хамилова Ферхадова Член ВОЛЯ Александър Каменов Иванов Член ДПС Величка Танкова Пехливанова Член БСП Желка Петрова Неделчева Член БСП Радка Цветкова Русева К оалиция Председател БСП Станка Йорданова Илиева Председател ВОЛЯ Маргарита Михайлова Кунева Секретар ГЕРБ Стоянка Димитрова Петрова Член ГЕРБ Габриела Димова Петрова Член ДПС Султан Вели Салим Член БСП Маргарита Андреева Апостолова Член ОП Кремена Рачева Минкова Председател ГЕРБ Анелия Атанасова Христова Председател БСП Иван Петров Николов Секретар ОП Цветалина Христова Беронова Член ГЕРБ Теменужка Тодорова Великова Член ГЕРБ Димитричка Василева Стефанова Член ВОЛЯ Ивелина Иванова Янева Член ДБ Валентина Димитрова Кунева Член ДПС Рахим Халил Салим Член БСП Виолета Добрева Петкова Председател БСП Силвия Огнянова Ангелова Председател ОП Радка Димитрова Камберлийска Секретар ГЕРБ Милена Генчева Колева Член ГЕРБ Галина Димитрова Георгиева Член ДПС Максуд Зюлкер Мюмюн Член ВОЛЯ Минка Йорданова Георгиева Член ДБ Валентина Костадинова Великова Член БСП Желка Владимиров а Стоянова егн

4 Член БСП Саффет Шакирова Александрова Председател ГЕРБ Мариела Милкова Дачева Председател БСП Недка Стоянова Николова Секретар ВОЛЯ Анка Христова Георгиева Член ГЕРБ Томанка Стоянова Кондева Член ГЕРБ Костадинка Костова Христова Член ДПС Халил Салим Мехмед Член БСП Снежанка Тодорова Тодорова Член ДБ Димитричка Тодорова Крумова Член ОП Румяна Тодорова Тодорова Председател ГЕРБ Румяна Желева Калева Председател БСП Жулиета Костадинова Петрова Секретар ОП Росица Велева Петрова Член ГЕРБ Маргарита Атанасова Иванова Член ГЕРБ Минка Илиева Грънчарова Член БСП Анелия Георгиева Стоянова Член ДПС Ердинч Неждет Рушид Член ВОЛЯ Иванка Стоянова Тодорова Член БСП Пенка Иванова Таскова Председател БСП Костадинка Николова Димитрова Председател ВОЛЯ Христо Христов Тодоров Секретар ГЕРБ Ганка Минкова Лазарова Член ГЕРБ Йовка Няголова Андреева Член ГЕРБ Антоанета Кунчева Петрова Член ОП Даниела Николова Христова Член ДПС Елис Лютфи Осман Член ДБ Таня Енчева Енчева Член БСП Вероника Димитрова Иванова Председател ГЕРБ Миглена Костова Иванова Председател БСП Мария Недева Стоянова Секретар ОП Детелина Гинева Янакиева Член ГЕРБ Ширин Фехми Хабил Член ГЕРБ Айхан Сами Муса Член БСП Велика Димитрова Желева Член ДПС Веселин Асенов Маринов

5 Член ДБ Красимир Петров Крумов Член ВОЛЯ Тюркян Митхат Акиф-Шайп Председател ГЕРБ Гюлхан Мехмед Халид Председател БСП Стефка Атанасова Кунева Секретар ОП Иван Йорданов Петров Член ГЕРБ Бейхан Басри Хасан Член ГЕРБ Орхан Назми Аптула Член ГЕРБ Мустафа Ахмед Мустафа Член ВОЛЯ Илия Тодоров Георгиев Член БСП Гинка Димитрова Иванова Член ДПС Гюлден Шенол Сефер Председател ГЕРБ Хаят Сали Садък Председател БСП Милена Димова Петкова Секретар ОП Дочка Колева Матева Член ГЕРБ Айля Халил Ахмед Член ГЕРБ Айбениз Мехмедова Араплъ Член ВОЛЯ Зайниш Мехмед Капрал Член ДПС Айдън Билялов Мустафов Член ОП Вълчо Христов Вълчев Член БСП Марина Иванова Маринова Председател ОП Донка Атанасова Пенева Председател БСП Гергина Желева Недева Секретар ГЕРБ Анифе Юсуф Ахмед Член ГЕРБ Ренгин Исмаил Мустафа Член ГЕРБ Неделчо Илиев Господинов Член ВОЛЯ Петко Райнов Петков Член ДПС Мергюл Мехмед Рамис Председател БСП Минка Костадинова Дечева Председател ДПС Хатидже Хюсеин Думанджъ Секретар ГЕРБ Мария Русева Стоянова Член ДБ Росица Иванова Димитрова Член ВОЛЯ Мария Цонева Цанева Член БСП Иванка Вълчева Славова Член ОП Ангел Колев Матев

6 Председател ГЕРБ Гюлсевим Ахмед Тефик Председател БСП Димитър Славов Желязков Секретар ДПС Ергин Сали Халил Член ГЕРБ Мехти Февзи Селим Член ГЕРБ Зерин Гюншерай Бехчет Член ВОЛЯ Ахмед Рамадан Тахир Член ОП Руска Янкова Пенева Член ОП Петко Райнов Петков Член БСП Йорданка Дафинова Георгиева Председател ГЕРБ Юзджан Иса Ахмед Председател БСП Никола Маринов Недков Секретар ОП Пламен Василев Кирилов Член ГЕРБ Гюнай Назми Демир Член ГЕРБ Дженгиз Исмет Демир Член ВОЛЯ Сурай Хасан Хасан Член ДПС Шенай Мюмюн Али Член БСП Кирил Кирилов Георгиев Член БСП Мария Кънева Колева Председател БСП Ангел Господинова Ангелов Председател ДПС Решат Руфат Ешреф Секретар ГЕРБ Изет Юсеин Юсеин Член ГЕРБ Нериман Бейджет Мехмед Член ОП Ангел Андонов Ангелов Член ВОЛЯ Елисавета Стойменова Маринова Член БСП Павлинка Георгиева Нейчева Председател БСП Тодорка Димитрова Костадинова Председател ОП Тошка Иванова Христова Секретар ГЕРБ Пламен Христов Павлов Член ГЕРБ Димитър Крумов Тодоров Член БСП Стойчо Марков Марков Член ВОЛЯ Нурхет Мехмед Хасан Член ДПС Бирсел Фикрет Юсуф Председател ГЕРБ Али Мехмед Али БСП Руси Петров Петров

7 Председател Секретар ОП Станчо Петров Станев Член ГЕРБ Нурджихан Сюлюш Али Член ГЕРБ Турхан Али Мехмед Член ВОЛЯ Наджия Риза Рашид Член ОП Жулиен Костадинов Желев Член ДПС Билхан Бейзат Докторова Член БСП Пантелей Тодоров Димов Председател ГЕРБ Румен Неделчев Колев Председател БСП Росица Стоянова Минчева Секретар ОП Алеко Бисеров Киров Член ГЕРБ Неджибе Исмет Мехмед Член БСП Атанас Ангелов Петров Член ВОЛЯ Теодорина Стойчева Костадинова Член ДПС Сюлбие Сюлейман Мехмед Председател ГЕРБ Димитричка Иванова Денева Председател ВОЛЯ Марина Георгиева Спирова Секретар БСП Гинка Василева Димитрова Член ГЕРБ Милена Господинова Иванова Член ГЕРБ Мима Михайлова Желева Член ДПС Мюбера Юсеин Назиф Член ОП Милена Георгиева Василева Член ДБ Димитър Петров Димитров Член БСП Янка Петрова Драганова Председател ГЕРБ Стефан Стойчев Стефанов Председател ОП Атанас Стойчев Камберлийски Секретар БСП Снежана Георгиева Стоянова Член ГЕРБ Петя Матева Ангелова Член ВОЛЯ Станчо Ганчев Недков Член БСП Маринка Дочева Божкова Член ДПС Севгюл Ремзи Хамза Председател ГЕРБ Нуртен Мехмед Мустафа Председател БСП Иван Димитрова Иванов Секретар ОП Димо Колев Михнев Член ГЕРБ Елизабета Иванова Минкова

8 Член ДПС Ресми Рамиз Осман Член ВОЛЯ Румяна Димитрова Христова Член БСП Николай Илиев Ангелов Председател ГЕРБ Димитър Георгиев Пехливански Председател БСП Георги Георгиев Добрев Секретар ДПС Орхан Хюсню Мустафа Член ГЕРБ Здравка Николаева Димитрова Член ОП Добри Радев Добрев Член БСП Емил Станев Добрев Член ВОЛЯ Велка Бойкова Кирова Председател ГЕРБ Росица Стоянова Начева Председател БСП Станка Йорданова Петрова Секретар ДПС Хайдер Нуридин Ахмед Член ГЕРБ Катина Ганчева Димитрова Член ГЕРБ Бехчет Яшар Хюсеин Член ОП Данка Денева Златева Член ВОЛЯ Мюмюн Бейтула Салим Член БСП Денка Иванова Великова Член БСП Василка Димитрова Димитрова Председател ГЕРБ Нуртен Матем Мустафа Председател БСП Цветанка Иванова Георгиева Секретар ДПС Нихат Неджмидин Нури Член ГЕРБ Хюсеин Хайредин Юсуф Член ГЕРБ Невзат Февзи Хюсеин Член ГЕРБ Фиген Ружди Сали Член БСП Юмит Митхат Ирфан Член ОП Пламен Бисеров Димитров Член ВОЛЯ Мехмедали Мехмедов Бейтулов Председател ГЕРБ Станка Илиева Петкова Председател ДПС Мехмедемин Мехмед Халид Секретар БСП Пенка Георгиева Николова Член ГЕРБ Ариф Али Ариф Член ГЕРБ Руси Стефанов Щерев Член ОП Руси Стефанов Щерев Член БСП Боряна Георгиева Братоева

9 Член БСП Георги Евдокимов Спаспов Член ВОЛЯ Алекси Обрешков Христов Председател ДПС Решат Акиф Салим Председател БСП Венета Драганова Марчева Секретар ГЕРБ Гинка Димитрова Петрова Член ГЕРБ Цонко Маринов Белчев Член БСП Петър Георгиев Вълев Член ВОЛЯ Анка Колева Ангелова Член ОП Селвия Ахмед Мехмед Председател ГЕРБ Абтула Мехмед Абтула Председател ВОЛЯ Данка Денева Златева Секретар БСП Росица Атанасова Атанасова Член ГЕРБ Ерай Сали Мехмед Член ГЕРБ Нериман Мехмед Хамид Член ДПС Тахир Рашид Мехмед Член ОП Кирчо Иванов Великов Член БСП Веселин Драганов Атанасов Член БСП Цветан Иливе Даневски Председател БСП Катя Петрова Генадиева Председател ДПС Сабахадин Мустафа Хатиб Секретар ГЕРБ Ферихан Мехмед Мехмед Член ГЕРБ Нуртен Бейтулова Галибова Член ГЕРБ Зеррин Абтула Ахмед Член ГЕРБ Мустафа Мехмед Куру Член ВОЛЯ Неази Мюксин Сюлейман Член ОП Нурхан Мюмюн Аптула Член БСП Пенка Ангелова Петрова Председател ГЕРБ Ерол Мухсин Ахмед Председател БСП Милен Михайлов Михайлов Секретар ДПС Зеннун Расим Кьосе Член ГЕРБ Мехмед Йълмаз Голеш Член ГЕРБ Алпер Вадет Халис Член ГЕРБ Гюркан Юнал Мехмед Член ВОЛЯ Колю Стоянов Симеонов Член ОП Севдалин Вълчев Стефанов

10 Член БСП Валентин Борисов Димитров Председател ОП Атанаска Николова Лазарова Председател БСП Иван Великов Йоргов Секретар ГЕРБ Самет Мюмюн Мангър Член ГЕРБ Алчай Ахмед Ефраим Член ГЕРБ Гюрсел Адил Сали Член ГЕРБ Жулвен Шахин Али Член ВОЛЯ Йорданка Георгиева Стойкова Член ДПС Мехмед Юзеир Тоска Член БСП Атанас Крумов Дамянов Председател БСП Гено Колев Генов Председател ВОЛЯ Ренгинар Салим Ходжолу Секретар ГЕРБ Зинеб Февзи Емин Член ГЕРБ Арзу Али Байрам - Хаккъ Член ГЕРБ Сема Бюрхан Хабил Член ГЕРБ Хюсние Севгин Тепик Член ДПС Бейсим Исмаил Ходжаолу Член БСП Труфана Стефанова Колева Член ОП Стойка Илиева Димова Председател ГЕРБ Денис Шерафедтин Ашъм Председател БСП Станчо Тодоров Станев Секретар ДПС Бейсер Рафи Кър Член ГЕРБ Йозлем Бейджан Рафи Член ГЕРБ Гюрсел Дурмасов Равалиев Член ГЕРБ Ибрям Мустафов Ибрямов Член ВОЛЯ Сали Мюмюн Ходжолу Член БСП Керанка Мирева Чакърова Член ОП Васил Николов Петров Председател ГЕРБ Алкин Ергюн Осман Председател БСП Осман Мехмедов Каров Секретар ДПС Севдим Сюлейман Ходжа Член ГЕРБ Сехер Неджати Юсуф Член ГЕРБ Джейлян Руфат Муталиб Член ВОЛЯ Севим Мюмюн Джебеджи Член БСП Панчо Стоилов Неделчев

11 Член БСП Димитър Красимиров Димитров Член ОП Тодор Ангелов Димитров Председател ГЕРБ Фидес Мехмедова Сали Председател ДПС Айнур Мюмюн Ахмед Секретар БСП Николинка Димитрова Стоянова Член ГЕРБ Бакие Мехмед Исмаил Член ВОЛЯ Зейнел Мюстеджеб Сюлейман Член БСП Стоянка Димитрова Димитрова Член БСП Георги Петров Георгиев Председател ГЕРБ Светлана Маркова Маринова Председател БСП Йорданка Драгнева Тодорова Секретар ДПС Айля Гюрсел Реджеб Член ГЕРБ Небахат Изет Ибрям Член ГЕРБ Хъкмет Едает Емин Член ГЕРБ Сейфи Февзи Бедри Член ВОЛЯ Бюлент Абтула Мехмед Член БСП Никола Братанов Ранчев Член БСП Хайрия Мехмед Халид Председател ОП Борис Лазаров Борисов Председател БСП Тодор Георгиев Йорданов Секретар ГЕРБ Пенка Димитрова Димитрова Член ГЕРБ Решат Заит Дилявер Член ДПС Себат Галиб Ешреф Член ВОЛЯ Неджля Садедин Хабил Член БСП Елена Борисова Димитрова Председател ГЕРБ Самир Джелял Садедин Председател БСП Славка Пенева Андреева Секретар ДПС Айтен Ахмед Кадир Член ГЕРБ Ахмед Бекир Ахмед Член ГЕРБ Хасан Кямил Али Член ВОЛЯ Самир Джелял Садедин Член БСП Куна Йорданова Панчева Член БСП Йорданка Василева Енева Член БСП Венета Кирилова Минкова

12 Председател ГЕРБ Марийка Колева Георгиева Председател ВОЛЯ Славка Стойменова Генова Секретар БСП Снежана Георгиева Атанасова Член ГЕРБ Еленка Кралева Йорданова Член ГЕРБ Калинка Маринова Йорданова Член ДПС Васвие Фикрет Али Член ОП Калинка Маринова Йорданова Член БСП Светла Стефанова Димитрова Член БСП Петър Стоянов Русев Стоян Райчев Стоянов Председател ОП Председател БСП Димитра Станчева Георгиева Секретар ГЕРБ Хюлия Акиф Дургут Член ГЕРБ Снежа Илчева Георгиева Член ВОЛЯ Илка Райчева Дончева Член ДПС Хасие Илияз Мюмюн Член ОП Пепа Стойкова Митева Член БСП Михаил Георгиев Михайлов Член БСП Васил Андреев Андреев Председател БСП Йорданка Григорова Желева Председател ВОЛЯ Йорданка Димова Тошева Секретар ГЕРБ Айсел Юмер Феим Член ГЕРБ Реджеб Хюсеин Реджеб Член ГЕРБ Хюсния Садък Тахир Член БСП Росица Андреева Костадинова Член ДПС Исмаил Юсуф Халим Член БСП Георги Йорданов Георгиев Член БСП Димитър Петров Димитров Председател ГЕРБ Веселина Атанасова Бойчева Председател БСП Ваня Чавдарова Йовчева Секретар ДПС Гюлджан Ръжди Назиф Член ГЕРБ Фаик Ваид Реджеб Член ГЕРБ Гюнай Хасиб Юмер Член ВОЛЯ Петър Коев Стоев Член БСП Николинка Димитрова Василева Член БСП Светла Йорданова Янева

13 Член ОП Велка Бойкова Кирова Председател ГЕРБ Нургюл Гюнайдън Зайд Председател БСП Цветан Иванов Копринджийски Стефан Лазаров Желев Секретар ОП Член ГЕРБ Нурсема Нихат Ризова Член ГЕРБ Ерол Осман Расим Член ВОЛЯ Селиха Басри Хюсейн Член ДПС Емир Расим Осман Член БСП Йорданка Димитрова Желязкова Член БСП Величка Русева Илиева 2. Отхвърля утвърждаването на списъците с резервните членове, в следния вид-приложение Решението ведно с цялата документация да се изпрати на ЦИК за назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово. Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. По т. 2 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. Гласували 13 членове на ОИК Дулово: за 13 (Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев, Тодор Красимиров Петров,Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов, Галин Иванов Господинов). против няма Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл.85, ал. 4 от ИК, ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 72: Определя и подрежда поредните номера на инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и закметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., както следва:

14 Пореден номер в бюлетината Независим кандидат, издигнат от инициативен комитет 67 Гюлстун Али Алекбер, независим кандидат за кмет на кметство с. Черник 68 АхмедТахирАхмед, независимкандидатзакметнакметство с. Правда 69 Турхан Мехмед Агаоглу, независим кандидат за кмет на кметство с. Яребица 70 Рейхан Шефкъ Назиф независим кандидат за кмет на кметство с. Раздел Уважаеми колеги, изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Съгласно гласуваните решения, ще ги оповестим по предвидения ред. Закривам заседанието. (Закрито в 16,12 ч.) ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: Стенограф:

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА КУБРАТ НАСЕЛЕНО

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Име, презиме, фамилия Брой точки 1 Анета Боянова Александрова 26,00 2 Лозинка Иванова Трифонова

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА КУБРАТ НАСЕЛЕНО

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 03 - ВАРНЕНСКИ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 18 НС Днес, 24.09.2014 год. от 18,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 23 Добрич, Днес г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 23 Добрич, Днес г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 23 Добрич, 04.10.2014 Днес 04.10.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 РЕШЕНИЕ 15-ЕП Видин 25.04.2019г. ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за произвеждане на избори за

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

кодекс) 046 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС

кодекс) 046 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС кодекс) 046 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния ИЗБОРЕН РАЙОН 21 -

Подробно

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ тел.централа: 086/ РАЗПРЕДЕЛЕ

О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ тел.централа: 086/ РАЗПРЕДЕЛЕ О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6 факс: /086/ 811 646 тел.централа: 086/ 811 610 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8,

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, секция 001 Адрес на избир. секция: НУ Цани Гинчев, ул. Петър Оджаков 1 1. ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ 2. КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА 3. СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4. СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 5. СТОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

Подробно

кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във

кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния ИЗБОРЕН РАЙОН 21 - СЛИВЕНСКИ

Подробно

St_selishte_033

St_selishte_033 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 03 - ВАРНЕНСКИ

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-25.07.2013 г / 10.00 ч 1 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЦЕВ 2 ЛАЗАР ЕМИЛОВ КИРОВ 3 ЕМИЛ ИВОВ ПЕВ 4 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 5 СОНЯ ФИЛИПОВА ДУЕВА 6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЙОРНОВ се явил 7 МАНЧО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

Microsoft Word - R_pr_2_ g.

Microsoft Word - R_pr_2_ g. 3 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет Айтос ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2011-2015

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 14 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 14 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 14 Добрич, 19.09.2014 Днес 19.09.2014 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД / по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД-02-20-8/11.05.2012 г. Наименование 1 Адрес 1. 1528/25.02.2015 СВЕЖЕСТ

Подробно

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ Стара Загора Име и фамилия Длъжност

Подробно

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx П Р О Т О К О Л 1-11.07.2013 г / 09.00 ч 1 ВЛАДИМИР ЙОРНОВ СТАВРЕВ 2 ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА ЧЕВА 3 АЛЕКСАНДРА САРАМАНДОВА 4 СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ТАНЧОВСКА 5 ДИНКО КРАСИМИРОВ КЮЧУКОВ 6 СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ

Подробно