ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО П Р О Т О К О Л 10 На г. се проведе заседание на Общинска избирателна комисия в община Дулово при следния Д н е в е н р е д: 1.Назначаване на съставите на четиридесет и два броя СИК в община Дулово и утвърждаване списъците с резервните членове. Докладва : Грета Димова - председател 2. Процедура за определяне на поредните номера на инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година. Докладва : Грета Димова - председател ПРИСЪСТВАХА: Грета Миленова Димова, Илхан Етем Ахмед, Вельо Георгиев Михайлов, Галин Иванов Господинов, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова- Георгиева, Тодор Красимиров Петров, Шенер Адил Вели, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Стелиян Иванов Тотев,Иван Донев Йорданов. ОТСЪСТВАЩИ: няма При наличието на необходимото мнозинство, съгл. чл. 85, ал.3 от ИК заседанието бе открито в 16,00 ч. и председателствано от госпожа Грета Димова председател на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добър ден колеги, свиках днешното заседание във връзка със задължението ни да назначаим съставите на четиридесет и два броя СИК в община Дулово и да утвърдим списъците с резервните членове. Знаете, че на проведените консултации при кмета на общината не е постигнато съгласие между участниците. Предвид липсата на съгласие, ангажимента да бъдат назначени и разпределени членовете се пада на нас.

2 Изготвила съм проект на решение, с което сте запознати. Спазени са изискванията на ИК, методическите указания на ЦИК и разпределение на местата. Проектът на решението е съобразен с предложенията на партиите и коалициите, при максимално удовлетворяване на предложенията им Имате ли възражения или предложения, щом няма преминаваме към процедура по гласуване. Гласували 8 членове на ОИК Дулово: ЗА 8 (Грета Миленова Димова, Вельо Георгиев Михайлов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Тодор Красимиров Петров, Шенер Адил Вели, Денислава Миленова Маркова, Стелиян Иванов Тотев, Иван Донев Йорданов.). Против 5 ма членове Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Минчо Йорданов Йорданов, Галин Иванов Господинов Илхан Ахмед: В града защо няма ръководни позиции на ДПС? Секции, които традиционно са разпределени на ДПС по селата, сега защо не са? Г.Димова : Какво имате предвид под традиционно разпределени секции на ДПС? От кога определени секции са запазени за дадена партия? Има квоти, разпределение. Не приемам и не разбирам този аргумент. Пак казва, какво означава това, секцията да ви принадлежи ли? Илхан Ахмед : Имаме си и кандидат за община, а нямаме нито едно ръководно място в града. Минчо Йорданов: Искам думата, за да разяснява защо сме против/предложените от БСП/. Затруднява се дейността. Поради липсата на изискуемото по чл. 85, ал. 4 ИК мнозинство и на осн. чл. 91, ал. 13, Общинска избирателна комисия в община Дулово, взе следното РЕШЕНИЕ 71: 1. Отхвърля назначаването на съставите на четиридесет и два броя СИК в община Дулово в следни вид:

3 Председател ГЕРБ Богдана Иванова Станева Председател БСП Росица Грамева Петрова Николова- Секретар ОП Йорданка Николова Тодорова Член ГЕРБ Добринка Димитрова Никова Член ГЕРБ Мюмюне Хамилова Ферхадова Член ВОЛЯ Александър Каменов Иванов Член ДПС Величка Танкова Пехливанова Член БСП Желка Петрова Неделчева Член БСП Радка Цветкова Русева К оалиция Председател БСП Станка Йорданова Илиева Председател ВОЛЯ Маргарита Михайлова Кунева Секретар ГЕРБ Стоянка Димитрова Петрова Член ГЕРБ Габриела Димова Петрова Член ДПС Султан Вели Салим Член БСП Маргарита Андреева Апостолова Член ОП Кремена Рачева Минкова Председател ГЕРБ Анелия Атанасова Христова Председател БСП Иван Петров Николов Секретар ОП Цветалина Христова Беронова Член ГЕРБ Теменужка Тодорова Великова Член ГЕРБ Димитричка Василева Стефанова Член ВОЛЯ Ивелина Иванова Янева Член ДБ Валентина Димитрова Кунева Член ДПС Рахим Халил Салим Член БСП Виолета Добрева Петкова Председател БСП Силвия Огнянова Ангелова Председател ОП Радка Димитрова Камберлийска Секретар ГЕРБ Милена Генчева Колева Член ГЕРБ Галина Димитрова Георгиева Член ДПС Максуд Зюлкер Мюмюн Член ВОЛЯ Минка Йорданова Георгиева Член ДБ Валентина Костадинова Великова Член БСП Желка Владимиров а Стоянова егн

4 Член БСП Саффет Шакирова Александрова Председател ГЕРБ Мариела Милкова Дачева Председател БСП Недка Стоянова Николова Секретар ВОЛЯ Анка Христова Георгиева Член ГЕРБ Томанка Стоянова Кондева Член ГЕРБ Костадинка Костова Христова Член ДПС Халил Салим Мехмед Член БСП Снежанка Тодорова Тодорова Член ДБ Димитричка Тодорова Крумова Член ОП Румяна Тодорова Тодорова Председател ГЕРБ Румяна Желева Калева Председател БСП Жулиета Костадинова Петрова Секретар ОП Росица Велева Петрова Член ГЕРБ Маргарита Атанасова Иванова Член ГЕРБ Минка Илиева Грънчарова Член БСП Анелия Георгиева Стоянова Член ДПС Ердинч Неждет Рушид Член ВОЛЯ Иванка Стоянова Тодорова Член БСП Пенка Иванова Таскова Председател БСП Костадинка Николова Димитрова Председател ВОЛЯ Христо Христов Тодоров Секретар ГЕРБ Ганка Минкова Лазарова Член ГЕРБ Йовка Няголова Андреева Член ГЕРБ Антоанета Кунчева Петрова Член ОП Даниела Николова Христова Член ДПС Елис Лютфи Осман Член ДБ Таня Енчева Енчева Член БСП Вероника Димитрова Иванова Председател ГЕРБ Миглена Костова Иванова Председател БСП Мария Недева Стоянова Секретар ОП Детелина Гинева Янакиева Член ГЕРБ Ширин Фехми Хабил Член ГЕРБ Айхан Сами Муса Член БСП Велика Димитрова Желева Член ДПС Веселин Асенов Маринов

5 Член ДБ Красимир Петров Крумов Член ВОЛЯ Тюркян Митхат Акиф-Шайп Председател ГЕРБ Гюлхан Мехмед Халид Председател БСП Стефка Атанасова Кунева Секретар ОП Иван Йорданов Петров Член ГЕРБ Бейхан Басри Хасан Член ГЕРБ Орхан Назми Аптула Член ГЕРБ Мустафа Ахмед Мустафа Член ВОЛЯ Илия Тодоров Георгиев Член БСП Гинка Димитрова Иванова Член ДПС Гюлден Шенол Сефер Председател ГЕРБ Хаят Сали Садък Председател БСП Милена Димова Петкова Секретар ОП Дочка Колева Матева Член ГЕРБ Айля Халил Ахмед Член ГЕРБ Айбениз Мехмедова Араплъ Член ВОЛЯ Зайниш Мехмед Капрал Член ДПС Айдън Билялов Мустафов Член ОП Вълчо Христов Вълчев Член БСП Марина Иванова Маринова Председател ОП Донка Атанасова Пенева Председател БСП Гергина Желева Недева Секретар ГЕРБ Анифе Юсуф Ахмед Член ГЕРБ Ренгин Исмаил Мустафа Член ГЕРБ Неделчо Илиев Господинов Член ВОЛЯ Петко Райнов Петков Член ДПС Мергюл Мехмед Рамис Председател БСП Минка Костадинова Дечева Председател ДПС Хатидже Хюсеин Думанджъ Секретар ГЕРБ Мария Русева Стоянова Член ДБ Росица Иванова Димитрова Член ВОЛЯ Мария Цонева Цанева Член БСП Иванка Вълчева Славова Член ОП Ангел Колев Матев

6 Председател ГЕРБ Гюлсевим Ахмед Тефик Председател БСП Димитър Славов Желязков Секретар ДПС Ергин Сали Халил Член ГЕРБ Мехти Февзи Селим Член ГЕРБ Зерин Гюншерай Бехчет Член ВОЛЯ Ахмед Рамадан Тахир Член ОП Руска Янкова Пенева Член ОП Петко Райнов Петков Член БСП Йорданка Дафинова Георгиева Председател ГЕРБ Юзджан Иса Ахмед Председател БСП Никола Маринов Недков Секретар ОП Пламен Василев Кирилов Член ГЕРБ Гюнай Назми Демир Член ГЕРБ Дженгиз Исмет Демир Член ВОЛЯ Сурай Хасан Хасан Член ДПС Шенай Мюмюн Али Член БСП Кирил Кирилов Георгиев Член БСП Мария Кънева Колева Председател БСП Ангел Господинова Ангелов Председател ДПС Решат Руфат Ешреф Секретар ГЕРБ Изет Юсеин Юсеин Член ГЕРБ Нериман Бейджет Мехмед Член ОП Ангел Андонов Ангелов Член ВОЛЯ Елисавета Стойменова Маринова Член БСП Павлинка Георгиева Нейчева Председател БСП Тодорка Димитрова Костадинова Председател ОП Тошка Иванова Христова Секретар ГЕРБ Пламен Христов Павлов Член ГЕРБ Димитър Крумов Тодоров Член БСП Стойчо Марков Марков Член ВОЛЯ Нурхет Мехмед Хасан Член ДПС Бирсел Фикрет Юсуф Председател ГЕРБ Али Мехмед Али БСП Руси Петров Петров

7 Председател Секретар ОП Станчо Петров Станев Член ГЕРБ Нурджихан Сюлюш Али Член ГЕРБ Турхан Али Мехмед Член ВОЛЯ Наджия Риза Рашид Член ОП Жулиен Костадинов Желев Член ДПС Билхан Бейзат Докторова Член БСП Пантелей Тодоров Димов Председател ГЕРБ Румен Неделчев Колев Председател БСП Росица Стоянова Минчева Секретар ОП Алеко Бисеров Киров Член ГЕРБ Неджибе Исмет Мехмед Член БСП Атанас Ангелов Петров Член ВОЛЯ Теодорина Стойчева Костадинова Член ДПС Сюлбие Сюлейман Мехмед Председател ГЕРБ Димитричка Иванова Денева Председател ВОЛЯ Марина Георгиева Спирова Секретар БСП Гинка Василева Димитрова Член ГЕРБ Милена Господинова Иванова Член ГЕРБ Мима Михайлова Желева Член ДПС Мюбера Юсеин Назиф Член ОП Милена Георгиева Василева Член ДБ Димитър Петров Димитров Член БСП Янка Петрова Драганова Председател ГЕРБ Стефан Стойчев Стефанов Председател ОП Атанас Стойчев Камберлийски Секретар БСП Снежана Георгиева Стоянова Член ГЕРБ Петя Матева Ангелова Член ВОЛЯ Станчо Ганчев Недков Член БСП Маринка Дочева Божкова Член ДПС Севгюл Ремзи Хамза Председател ГЕРБ Нуртен Мехмед Мустафа Председател БСП Иван Димитрова Иванов Секретар ОП Димо Колев Михнев Член ГЕРБ Елизабета Иванова Минкова

8 Член ДПС Ресми Рамиз Осман Член ВОЛЯ Румяна Димитрова Христова Член БСП Николай Илиев Ангелов Председател ГЕРБ Димитър Георгиев Пехливански Председател БСП Георги Георгиев Добрев Секретар ДПС Орхан Хюсню Мустафа Член ГЕРБ Здравка Николаева Димитрова Член ОП Добри Радев Добрев Член БСП Емил Станев Добрев Член ВОЛЯ Велка Бойкова Кирова Председател ГЕРБ Росица Стоянова Начева Председател БСП Станка Йорданова Петрова Секретар ДПС Хайдер Нуридин Ахмед Член ГЕРБ Катина Ганчева Димитрова Член ГЕРБ Бехчет Яшар Хюсеин Член ОП Данка Денева Златева Член ВОЛЯ Мюмюн Бейтула Салим Член БСП Денка Иванова Великова Член БСП Василка Димитрова Димитрова Председател ГЕРБ Нуртен Матем Мустафа Председател БСП Цветанка Иванова Георгиева Секретар ДПС Нихат Неджмидин Нури Член ГЕРБ Хюсеин Хайредин Юсуф Член ГЕРБ Невзат Февзи Хюсеин Член ГЕРБ Фиген Ружди Сали Член БСП Юмит Митхат Ирфан Член ОП Пламен Бисеров Димитров Член ВОЛЯ Мехмедали Мехмедов Бейтулов Председател ГЕРБ Станка Илиева Петкова Председател ДПС Мехмедемин Мехмед Халид Секретар БСП Пенка Георгиева Николова Член ГЕРБ Ариф Али Ариф Член ГЕРБ Руси Стефанов Щерев Член ОП Руси Стефанов Щерев Член БСП Боряна Георгиева Братоева

9 Член БСП Георги Евдокимов Спаспов Член ВОЛЯ Алекси Обрешков Христов Председател ДПС Решат Акиф Салим Председател БСП Венета Драганова Марчева Секретар ГЕРБ Гинка Димитрова Петрова Член ГЕРБ Цонко Маринов Белчев Член БСП Петър Георгиев Вълев Член ВОЛЯ Анка Колева Ангелова Член ОП Селвия Ахмед Мехмед Председател ГЕРБ Абтула Мехмед Абтула Председател ВОЛЯ Данка Денева Златева Секретар БСП Росица Атанасова Атанасова Член ГЕРБ Ерай Сали Мехмед Член ГЕРБ Нериман Мехмед Хамид Член ДПС Тахир Рашид Мехмед Член ОП Кирчо Иванов Великов Член БСП Веселин Драганов Атанасов Член БСП Цветан Иливе Даневски Председател БСП Катя Петрова Генадиева Председател ДПС Сабахадин Мустафа Хатиб Секретар ГЕРБ Ферихан Мехмед Мехмед Член ГЕРБ Нуртен Бейтулова Галибова Член ГЕРБ Зеррин Абтула Ахмед Член ГЕРБ Мустафа Мехмед Куру Член ВОЛЯ Неази Мюксин Сюлейман Член ОП Нурхан Мюмюн Аптула Член БСП Пенка Ангелова Петрова Председател ГЕРБ Ерол Мухсин Ахмед Председател БСП Милен Михайлов Михайлов Секретар ДПС Зеннун Расим Кьосе Член ГЕРБ Мехмед Йълмаз Голеш Член ГЕРБ Алпер Вадет Халис Член ГЕРБ Гюркан Юнал Мехмед Член ВОЛЯ Колю Стоянов Симеонов Член ОП Севдалин Вълчев Стефанов

10 Член БСП Валентин Борисов Димитров Председател ОП Атанаска Николова Лазарова Председател БСП Иван Великов Йоргов Секретар ГЕРБ Самет Мюмюн Мангър Член ГЕРБ Алчай Ахмед Ефраим Член ГЕРБ Гюрсел Адил Сали Член ГЕРБ Жулвен Шахин Али Член ВОЛЯ Йорданка Георгиева Стойкова Член ДПС Мехмед Юзеир Тоска Член БСП Атанас Крумов Дамянов Председател БСП Гено Колев Генов Председател ВОЛЯ Ренгинар Салим Ходжолу Секретар ГЕРБ Зинеб Февзи Емин Член ГЕРБ Арзу Али Байрам - Хаккъ Член ГЕРБ Сема Бюрхан Хабил Член ГЕРБ Хюсние Севгин Тепик Член ДПС Бейсим Исмаил Ходжаолу Член БСП Труфана Стефанова Колева Член ОП Стойка Илиева Димова Председател ГЕРБ Денис Шерафедтин Ашъм Председател БСП Станчо Тодоров Станев Секретар ДПС Бейсер Рафи Кър Член ГЕРБ Йозлем Бейджан Рафи Член ГЕРБ Гюрсел Дурмасов Равалиев Член ГЕРБ Ибрям Мустафов Ибрямов Член ВОЛЯ Сали Мюмюн Ходжолу Член БСП Керанка Мирева Чакърова Член ОП Васил Николов Петров Председател ГЕРБ Алкин Ергюн Осман Председател БСП Осман Мехмедов Каров Секретар ДПС Севдим Сюлейман Ходжа Член ГЕРБ Сехер Неджати Юсуф Член ГЕРБ Джейлян Руфат Муталиб Член ВОЛЯ Севим Мюмюн Джебеджи Член БСП Панчо Стоилов Неделчев

11 Член БСП Димитър Красимиров Димитров Член ОП Тодор Ангелов Димитров Председател ГЕРБ Фидес Мехмедова Сали Председател ДПС Айнур Мюмюн Ахмед Секретар БСП Николинка Димитрова Стоянова Член ГЕРБ Бакие Мехмед Исмаил Член ВОЛЯ Зейнел Мюстеджеб Сюлейман Член БСП Стоянка Димитрова Димитрова Член БСП Георги Петров Георгиев Председател ГЕРБ Светлана Маркова Маринова Председател БСП Йорданка Драгнева Тодорова Секретар ДПС Айля Гюрсел Реджеб Член ГЕРБ Небахат Изет Ибрям Член ГЕРБ Хъкмет Едает Емин Член ГЕРБ Сейфи Февзи Бедри Член ВОЛЯ Бюлент Абтула Мехмед Член БСП Никола Братанов Ранчев Член БСП Хайрия Мехмед Халид Председател ОП Борис Лазаров Борисов Председател БСП Тодор Георгиев Йорданов Секретар ГЕРБ Пенка Димитрова Димитрова Член ГЕРБ Решат Заит Дилявер Член ДПС Себат Галиб Ешреф Член ВОЛЯ Неджля Садедин Хабил Член БСП Елена Борисова Димитрова Председател ГЕРБ Самир Джелял Садедин Председател БСП Славка Пенева Андреева Секретар ДПС Айтен Ахмед Кадир Член ГЕРБ Ахмед Бекир Ахмед Член ГЕРБ Хасан Кямил Али Член ВОЛЯ Самир Джелял Садедин Член БСП Куна Йорданова Панчева Член БСП Йорданка Василева Енева Член БСП Венета Кирилова Минкова

12 Председател ГЕРБ Марийка Колева Георгиева Председател ВОЛЯ Славка Стойменова Генова Секретар БСП Снежана Георгиева Атанасова Член ГЕРБ Еленка Кралева Йорданова Член ГЕРБ Калинка Маринова Йорданова Член ДПС Васвие Фикрет Али Член ОП Калинка Маринова Йорданова Член БСП Светла Стефанова Димитрова Член БСП Петър Стоянов Русев Стоян Райчев Стоянов Председател ОП Председател БСП Димитра Станчева Георгиева Секретар ГЕРБ Хюлия Акиф Дургут Член ГЕРБ Снежа Илчева Георгиева Член ВОЛЯ Илка Райчева Дончева Член ДПС Хасие Илияз Мюмюн Член ОП Пепа Стойкова Митева Член БСП Михаил Георгиев Михайлов Член БСП Васил Андреев Андреев Председател БСП Йорданка Григорова Желева Председател ВОЛЯ Йорданка Димова Тошева Секретар ГЕРБ Айсел Юмер Феим Член ГЕРБ Реджеб Хюсеин Реджеб Член ГЕРБ Хюсния Садък Тахир Член БСП Росица Андреева Костадинова Член ДПС Исмаил Юсуф Халим Член БСП Георги Йорданов Георгиев Член БСП Димитър Петров Димитров Председател ГЕРБ Веселина Атанасова Бойчева Председател БСП Ваня Чавдарова Йовчева Секретар ДПС Гюлджан Ръжди Назиф Член ГЕРБ Фаик Ваид Реджеб Член ГЕРБ Гюнай Хасиб Юмер Член ВОЛЯ Петър Коев Стоев Член БСП Николинка Димитрова Василева Член БСП Светла Йорданова Янева

13 Член ОП Велка Бойкова Кирова Председател ГЕРБ Нургюл Гюнайдън Зайд Председател БСП Цветан Иванов Копринджийски Стефан Лазаров Желев Секретар ОП Член ГЕРБ Нурсема Нихат Ризова Член ГЕРБ Ерол Осман Расим Член ВОЛЯ Селиха Басри Хюсейн Член ДПС Емир Расим Осман Член БСП Йорданка Димитрова Желязкова Член БСП Величка Русева Илиева 2. Отхвърля утвърждаването на списъците с резервните членове, в следния вид-приложение Решението ведно с цялата документация да се изпрати на ЦИК за назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово. Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. По т. 2 от дневния ред, се проведе процедура по гласуване. Гласували 13 членове на ОИК Дулово: за 13 (Грета Миленова Димова, Денислава Миленова Маркова, Минчо Йорданов Йорданов, Илхан Етем Ахмед, Евдоким Гергов Спасов, Зюмрют Сюлейман Мансър-Акиф, Стоянка Иванова Господинова-Георгиева, Шенер Адил Вели, Стелиян Иванов Тотев, Тодор Красимиров Петров,Иван Донев Йорданов, Вельо Георгиев Михайлов, Галин Иванов Господинов). против няма Предвид наличието на необходимото мнозинство по чл.85, ал. 4 от ИК, ОИК Дулово взе следното РЕШЕНИЕ 72: Определя и подрежда поредните номера на инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и закметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., както следва:

14 Пореден номер в бюлетината Независим кандидат, издигнат от инициативен комитет 67 Гюлстун Али Алекбер, независим кандидат за кмет на кметство с. Черник 68 АхмедТахирАхмед, независимкандидатзакметнакметство с. Правда 69 Турхан Мехмед Агаоглу, независим кандидат за кмет на кметство с. Яребица 70 Рейхан Шефкъ Назиф независим кандидат за кмет на кметство с. Раздел Уважаеми колеги, изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Съгласно гласуваните решения, ще ги оповестим по предвидения ред. Закривам заседанието. (Закрито в 16,12 ч.) ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: Стенограф: