ХХІІ Национален конгрес по ултразвук в медицината септември 2019 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХХІІ Национален конгрес по ултразвук в медицината септември 2019 г."

Препис

1 1 Програма ХХІІ Национален конгрес по ултразвук в медицината септември 2019 г. 12 септември, четвъртък Зала А Училище по Ултразвук Училище по ултразвук І част Модератори: Р. Петков, Б. Богов Откриване Ултразвуково изследване при остра дихателна недостатъчност Р. Петков Контраст-усилена трансторакална ехография нови хоризонти в пулмологията. Т. Михалова, Р. Петков Възможности на УЗ диагностика при бъбречни тумори Б. Богов Сателитен симпозиум 1 S&T Кафе-пауза Училище по ултразвук ІІ част Модератори: М. Станева, Р. Ковачева Ехографско проследяване на пациенти след ендоваскуларно протезиране на аневризма на коремната аорта (EVAR) М. Станева Методи за термоаблация на доброкачествени възли на щитовидната жлеза Р. Ковачева Перкутанно алкохолно склерозиране на паратиреоидни жлези и лимфни възли в шията А. Шинков Интервенционални процедури под образен контрол при заболявания на гърдата - И. Гергов, К. Русинов, Г. Алексов

2 Създаване на пневмоперитонеум през точката на Палмър с игла на VERESS, под ултразвуков контрол при лапароскопска хирургия - проф. Илия Лозев Случай на ретроперитонеален невроендокринен тумор. Опит при пункционно лечение на ехинококови кисти - 4 стадий по стандартите на СЗО (Световна здравна организация). Чернодробна метастаза от рядък тип неврогенен тумор. - Д-р Камен Данов, проф. Никола Григоров 13 септември, петък Зала А Училище по Ултразвук Училище по ултразвук - ІІІ част Модератори: А. Алексиев, И. Иванова Абдоминална ехография в условия на спешност при остър корем Б. Големанов, С. Бежанова Как да подобрим чувствителността на абдоминалната ехография при остър апендицит? И. Иванова Сонографска диагностика на свободен газ в коремната кухина. Лозев И., Бежанова С., Пидакев И., Иванова В., Лозев П., Смилов Н Елиминацията на Хепатит С възможна, близка, постижима. Доц. Мариета Симонова: Едно, като Епклуза Д-р Невин Идриз: Реалната клинична практика с Пангенотипните режими Д-р Деница Кофинова: Успешно лечение на хепатит С в детска възраст у нас Кафе-пауза Училище по ултразвук - ІV част Модератори: Д. Попов, М. Любомирова Ролята на ехографията с всички приложения на конвенционалния ултразвук (US, CEUS, Doppler, B-Flow) и интервенционален ултразвук (INVUS) за диагностика и лечение на заболяванията на билиарната система С. Ханджиев Ретроперитонеална фиброза с ангажиране на лимфните съдове. М. Любомирова, М. Крупев, Б. Богов

3 Коремна болка в долния десен квадрант при децата - диагностични възможности на ултразвуковото изследване Е. Пантелеева Хитачи Алока - комби - еластография в клиничната практика - д-р Теодора Комитова, Mr. Johannes Van Elst Saccharomyces Boulardi от Науката към Клиничната практика - Доц. Антония Атанасова Обяд Зала А Национален конгрес по Ултразвук в медицината Откриване на конгреса Й. Генов Сесия Национални правила и препоръки Модератори: Й. Генов, Н. Григоров, Р. Джераси, Р. Митова Национални правила и препоръки за извършване на контрастно-усилена ехография - Р. Митова Национални правила и препоръки за провеждане на контрастно-усилена ехография на черен дроб - Р. Митова Контраст-усилена ехография на бъбреци - Update 2017 (EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications) - Р. Джераси, Р. Кръстева Национални правила и препоръки за провеждане на ултразвукова еластография на черен дроб - Т. Комитова Портативни ултразвукови апарати Й. Генов Кафе-пауза Сателитен симпозиум 6 Ewopharma Сателитен симпозиум 7 MSD Събрание на Управителния съвет на БАУМ Официална вечеря

4 4 14 септември, събота Зала А Сесия Гастроентерология І Модератори: Н. Григоров, Р. Митова Неинвазивна оценка на вирусен хепатит С настояще и бъдеще. Т. Комитова, К. Герджикова, Р. Митова, И. Терзиев, Б. Владимиров, Й. Генов Хепатит В вирус-асоциирана хепатална и екстрахепатална канцерогенеза. К. Герджикова, Й. Генов, Р. Митова, Т. Комитова, П. Гецов, Ив. Терзиев Контрастно-усилена ехография и биопсия при типична чернодробна лезия с неочакван резултат - клиничен случай. Н. Боянов, Д. Димитрова, К. Тодовичин, К. Маджарова Холецистостома атравматична палиативна хирургия. Д. Коемджиев, Р. Цонев, С. Лавчев Усложнения след ТАСЕ. Предиктивни фактори. CEUS, CT и MRI диагностични акценти. С. Ханджиев, Д. Петров, А. Петров, А. Маринов, И. Петров, В. Стойнова Презентация 8 Bayer Сателитен симпозиум 9 Sopharma Trading (GE) Кафе-пауза Сесия Гастроентерология ІІ Модератори: Й. Генов, Е. Пантелеева Роля на транзиентната еластография в комплексната оценка на пациентите с хронични вирусни хепатити. И. Иванова, Д. Дукова, П. Бойкова, С. Банова, Д. Ганчева, А. Атанасова, М. Мирчев, И. Коцев D Shear wave еластография при деца с чернодробни заболявания. Д. Кофинова, П. Хаджийски, Д. Кьосева-Шишкова, М. Байчева, Р. Шентова-Енева, П. Янева, Д. Авджиева-Тзавелла Случай на автозомно-доминантна чернодробна поликистоза. И. Янков, Д. Грозева Клиничен случай на серозен кистаденом у новородено. Е. Пантелеева, Т. Цанова, Е. Пападопулу

5 Фокална аденоматозна хиперплазия на черния дроб при дете. Х. Боронсузов, И. Янков, Д. Грозева, Н. Спасов, А. Стоянова, И. Мумджиев, М. Спасова, Е. Пантелеева Клиничен случай на атипично притичане на холангиоцелуларен карцином. Д. Коемджиев, Р. Цонев, П. Карагьозов, Ив. Тишков Обяд Сесия Гастроентерология ІІІ Модератори: Б. Големанов, С. Ханджиев EUS и APC на стомашна антрална васкуларна ектазия (GAVE).Т. Ангелов, Ст. Чурчев, Б. Големанов, Н. Колев, Й. Генов, Б. Владимиров Ендоскопска ехография в диагностиката на патологични формации в медиастинума - начален опит с игла Acquire TM. П. Карагьозов, И. Тишков, И. Боева, Ц. Минчев, П. Дакова Оценка на солидни панкреасни лезии с ендоскопски ултразвук. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, П. Дакова, Г. Кирова, К. Драганов Приложение на контрастно-усилена ендоскопска ехография при диагностика на доброкачествени и злокачествени новообразувания на гастроинтестиналния тракт и панкреаса. С. Чурчев, Т. Ангелов, Н. Колев, Я. Валериева, Б. Големанов, П. Гецов, И. Терзиев, Р. Митова, Й. Генов, Б. Владимиров Ендоскопската ехография (EUS) и Тънкоиглената биопсия (ТБ) арбитър при случай с невроендокринен тумор, маскиран като хроничен панкреатит след остър панкреатит с псевдокистични еквиваленти. Случай от практиката. С. Ханджиев, П. Карагьозов, А, Маринов, И. Тишков, Б. Кочмаларски, Г. Матева, В. Стойнова, И. Костадинова Комплексно интервенционално лечение под ЕУЗ-контрол нa тласък на хроничен панкреатит с торако-абдоминални компликации. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, Ц. Минчев Закриване Събота Зала Б Сесия Нефрология Модератори: Р. Джераси, А. Буева От конвенционалната ехография към диагнозата. Р. Джераси, Е. Атанасов

6 Кога да извършим конвенционална ехография на лица с артериална хипертония? Р. Кръстева Мултикистозна бъбречна дисплазия - клинично проследяване. Е. Костадинова, В. Боцова УЗ скрининг на отделителната система - повод за диагностика на абдоминален тумор В. Боцова, Е. Костадинова Zinner синдром. А. Буева Нефрокалциноза. М. Гайдарова, Г. Златанова, С. Янкова Бъбречни аномалии при клинично здрави кърмачета. А. Буева, Гайдарова М, Боцова В, Цанова Т, Костадинова Е, Маркова П, Лисичкова Т, Гечев Н, Ганева С Симпозиум Sopharma Trading (GE) - зала А Кафе-пауза Зала Б Сесия Ангиология Модератори: М. Станева, И. Лозев Спонтанна дисекация на вътрешна каротидна артерия. Р. Разбойников, Д. Бояджиева, Г. Войнов Ендовенозна аблация или отворена хирургия при лечението на варикозната болест. Лозев И., П. Лозев, И. Пидакев, В. Иванова, Н. Смилов Място на PW Еходоплер методиката в диагностиката и проследяването на пациенти със значими вертебрални стенози и съчетана коронарна и мозъчно-съдова болест. Св. Цонев, Н. Иванов, Пл. Гацов Клинично значение на периферната ултразвукова диагностика при пациенти с високостепенна аортна клапна стеноза преди кардиохирургично лечение. Д. Бояджиева, Р. Разбойников, Г. Войнов, С. Марчев, М. Станева Роля на Цветно-кодираната Дуплекс Сонография при предоперативна оценка на артерия радиалис и колатералната циркулация на ръката преди радиален харвестинг. Ц. Цветанов, М. Станева Ролята на Цветно кодиране дуплекс-скениране при пациенти с лезия на каротидна артерия, клиничен случай. Е. Герова, Д. Марков

7 7 Зала В Сесия Ендокринология Модератор: Р. Ковачева Ехографско проследяване на случай с карцином на проксималния отдел на хранопровода след лъчелечение. А. Шинков Връзка между ехографския образ на щитовидната жлеза и имунологичната активност при пациенти с Базедова болест. М. Стойнова, А. Шинков, Р. Ковачева Бързонарастващи формации в шията диференциално-диагностични трудности. И. Димитрова, А. Шинков, Р. Ковачева, Р. Иванова Диагностични проблеми при първичен хиперпаратиреоидизъм в съчетание със заболяване на щитовидната жлеза. И. Янкова, А. Шинков, Р. Ковачева, Г. Иванова, Р. Иванова Диагностично значение на ехографията при подостър грануломатозен тиреоидит. Р. Димитрова Приложението на склерозиращата терапия с етанол терапевтична алтернатива при щитовидни възли със солидна и преимуществено солидна структура. Н. Райков, А. Райкова-Къчовска, М. Авджийска, Сн. Вичева, Ц. Къчовски, М. Райков Симпозиум Sopharma Trading (GE) - зала А Кафе-пауза Зала В Сесия Ревматология, Ортопедия и Травматология Модератор: С. Монов Откриване С. Монов Ултрасонографска оценка на каротидните съдове при пациенти със системен лупус еритематозус и продължително глюкокортикостероидно лечение. В. Попова УЗ изследване при кристални артропатии. И. Горанов УЗ-контролирана артроцентеза на раменна става. С. Маринчева Ехографска оценка на ротаторния маншон след раменно ендопротезиране. М. Хаджиниколова, Енчев Д, Балтов А, Русимов Л, Рашков М.

8 Честота на синдром на карпалния тунел след воларна остеосинтеза на фрактури на дисталния радиус ехографска оценка. М. Хаджиниколова, Рашков М Дискусия Зала Г ( ) - Сесия Кардиология Ехокардиографската диагностика в ежедневната практика основен инструмент при прогностичната оценка Модератор: проф. Цв. Кътова Ехографската оценка при аортна стеноза. Предиктори за дългосрочна прогноза. Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова Място на Ivabradine в лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност какво ни казват ръководните правила? (Клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова, В. Славеева Новости в ехокардиографската оценка при исхемична болест на сърцето. Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова Симпозиум Sopharma Trading (GE) зала А Кафе-пауза Място на комбинираната антихипертензивна терапия в последните ръководни правила (клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова Транстиретинова фамилна амилоидна кардиомиопатия клиничен случай. В. Петрова, С. Марчев, М. Борисова, Д. Бояджиева, Т. Веков Обструкция на механична аортна протеза - клиничен случай. Д. Христова, М. Борисова, С. Марчев, В. Данов, П. Узов, Д. Петрова, Т. Веков

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА к. к. Златни пясъци

12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА к. к. Златни пясъци 12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА 2 0 1 9 к. к. Златни пясъци Уважаеми колеги, За а мен е чест, от името на Българската асоциация по ултразвук в медицината, да ви поканя на ежегодния XXII

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) 18.30 18.45 Официално откриване 18.45 19.30 Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностиката? 18.45 19.00 Фибрите в храненето при болест и здраве

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия

Подробно

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА Четвъртък, 26 септември 2019 17.30 17.40 Откриване 17.40 19.00 Научна сесия Фармакотерапия Медикаментите, които промениха света, проф. Пламен Пейков Регулация на лекарства

Подробно

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението 10-12 октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хотел Пловдив Слънчев бряг Четвъртък 10 октомври Уточняват

Подробно

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г.,

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., петък 8:00 8:20 ч. Откриване на Конференцията 8:20

Подробно

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ BULENDO 2017 Международен симпозиум по гастроинтестинална

Подробно

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2 9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 26 29 септември 2019 Сол Несебър Ризорт гр. Несебър

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

Bel_Geriatria_1fev2019.indd

Bel_Geriatria_1fev2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов xx xx 2 Г. Косева xx xx 3 А. Андонов xx xx 4 В. Джамбазка xx xx 5 Д. Димитрова 0886

НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов xx xx 2 Г. Косева xx xx 3 А. Андонов xx xx 4 В. Джамбазка xx xx 5 Д. Димитрова 0886 НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов 0877 09 xx xx 2 Г. Косева 0894 94 xx xx 3 А. Андонов 0883 37 xx xx 4 В. Джамбазка 0888 53 xx xx 5 Д. Димитрова 0886 21 xx xx 6 Ц. Ковачева 0890 92 xx xx 7 Д. Стоилкова

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други Организатор: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Подробно

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 26 29 септември 2019 Сол Несебър Ризорт гр. Несебър ИНФОРМАЦИЯ Фондация Академия-Кардиология,

Подробно

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, 16-19 МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИСТРАЦИЯ лектор модератор 15:00 15:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Подробно

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет Варна, ет. 3, зала 322 Времетраене: 120 минути, от

Подробно

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2 9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 26 29 септември 2019 Сол Несебър Ризорт гр. Несебър

Подробно

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 17 19 май 2019 Интер Експо Център София НАУЧНА ПРОГРАМА 17 май 2019 (петък) ЗАЛА 4 13.45 14.00 Откриване на конференцията 14.00

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА: R 14.06.2019 ПЕТЪК П Р О Г Р А М А 11:00-19:00 Регистрация 15:00-15:30 Официално откриване 15:30-16:30 Симпозиум Pfizer Модератор: Проф. д-р Ив. Донев, дм, МБАЛ Надежда Терапевтични

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Никола Григоров д.м.н. на дисертационния труд Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някои заболявания на коремните и

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Никола Григоров д.м.н. на дисертационния труд Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някои заболявания на коремните и РЕЦЕНЗИЯ от проф. Никола Григоров д.м.н. на дисертационния труд Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някои заболявания на коремните и ретроперитонеалните органи от гастроинтестиналния тракт

Подробно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Константин Чернев ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАУМ: Д-р Румяна Митова ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л Протокол Избори 9.06.2015г. Стр. 1 oт 5 П Р О Т О К О Л за избор на Председател и заместник-председател на Общото събрание, Декан и членове на Факултетния съвет, Председател на Атестационната комисия от

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

Microsoft Word - КЛАСИРАНЕ-СЦЕНА г.

Microsoft Word - КЛАСИРАНЕ-СЦЕНА г. 29.04.2018 година СЦЕНА 3 Камерни състави, групи и хорове за народно пеене и вокално-инструментални ансамбли ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ Организация, населено място Име на колектива ръководител Репертоар Възр. гр.

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4141-35/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.пролом, ЕКАТТЕ 58616,

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

РП Бургас РП Гълъбово РП Елена РП Карлово РП Лом РП Несебър РП Нова Загора РП Оряхово РП Пловдив РП Русе РП Сандански РП Свиленград СРП РП Смолян РП С

РП Бургас РП Гълъбово РП Елена РП Карлово РП Лом РП Несебър РП Нова Загора РП Оряхово РП Пловдив РП Русе РП Сандански РП Свиленград СРП РП Смолян РП С ВТОРО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участници в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 43 /четиридесет и три/ длъжности "ПРОКУРОР" в РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ, съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилата за

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /за специализанти след II-та година обучение и сформиране на група от 5 кандидата/ Място на провеждане: СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна, Заседателна зала, ет.1 Основен курс

Подробно

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, 16-19 МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИСТРАЦИЯ лектор модератор 15:00 15:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Подробно