ХХІІ Национален конгрес по ултразвук в медицината септември 2019 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХХІІ Национален конгрес по ултразвук в медицината септември 2019 г."

Препис

1 1 Програма ХХІІ Национален конгрес по ултразвук в медицината септември 2019 г. 12 септември, четвъртък Зала А Училище по Ултразвук Училище по ултразвук І част Модератори: Р. Петков, Б. Богов Откриване Ултразвуково изследване при остра дихателна недостатъчност Р. Петков Контраст-усилена трансторакална ехография нови хоризонти в пулмологията. Т. Михалова, Р. Петков Възможности на УЗ диагностика при бъбречни тумори Б. Богов Сателитен симпозиум 1 S&T Кафе-пауза Училище по ултразвук ІІ част Модератори: М. Станева, Р. Ковачева Ехографско проследяване на пациенти след ендоваскуларно протезиране на аневризма на коремната аорта (EVAR) М. Станева Методи за термоаблация на доброкачествени възли на щитовидната жлеза Р. Ковачева Перкутанно алкохолно склерозиране на паратиреоидни жлези и лимфни възли в шията А. Шинков Интервенционални процедури под образен контрол при заболявания на гърдата - И. Гергов, К. Русинов, Г. Алексов

2 Създаване на пневмоперитонеум през точката на Палмър с игла на VERESS, под ултразвуков контрол при лапароскопска хирургия - проф. Илия Лозев Случай на ретроперитонеален невроендокринен тумор. Опит при пункционно лечение на ехинококови кисти - 4 стадий по стандартите на СЗО (Световна здравна организация). Чернодробна метастаза от рядък тип неврогенен тумор. - Д-р Камен Данов, проф. Никола Григоров 13 септември, петък Зала А Училище по Ултразвук Училище по ултразвук - ІІІ част Модератори: А. Алексиев, И. Иванова Абдоминална ехография в условия на спешност при остър корем Б. Големанов, С. Бежанова Как да подобрим чувствителността на абдоминалната ехография при остър апендицит? И. Иванова Сонографска диагностика на свободен газ в коремната кухина. Лозев И., Бежанова С., Пидакев И., Иванова В., Лозев П., Смилов Н Елиминацията на Хепатит С възможна, близка, постижима. Доц. Мариета Симонова: Едно, като Епклуза Д-р Невин Идриз: Реалната клинична практика с Пангенотипните режими Д-р Деница Кофинова: Успешно лечение на хепатит С в детска възраст у нас Кафе-пауза Училище по ултразвук - ІV част Модератори: Д. Попов, М. Любомирова Ролята на ехографията с всички приложения на конвенционалния ултразвук (US, CEUS, Doppler, B-Flow) и интервенционален ултразвук (INVUS) за диагностика и лечение на заболяванията на билиарната система С. Ханджиев Ретроперитонеална фиброза с ангажиране на лимфните съдове. М. Любомирова, М. Крупев, Б. Богов

3 Коремна болка в долния десен квадрант при децата - диагностични възможности на ултразвуковото изследване Е. Пантелеева Хитачи Алока - комби - еластография в клиничната практика - д-р Теодора Комитова, Mr. Johannes Van Elst Saccharomyces Boulardi от Науката към Клиничната практика - Доц. Антония Атанасова Обяд Зала А Национален конгрес по Ултразвук в медицината Откриване на конгреса Й. Генов Сесия Национални правила и препоръки Модератори: Й. Генов, Н. Григоров, Р. Джераси, Р. Митова Национални правила и препоръки за извършване на контрастно-усилена ехография - Р. Митова Национални правила и препоръки за провеждане на контрастно-усилена ехография на черен дроб - Р. Митова Контраст-усилена ехография на бъбреци - Update 2017 (EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications) - Р. Джераси, Р. Кръстева Национални правила и препоръки за провеждане на ултразвукова еластография на черен дроб - Т. Комитова Портативни ултразвукови апарати Й. Генов Кафе-пауза Сателитен симпозиум 6 Ewopharma Сателитен симпозиум 7 MSD Събрание на Управителния съвет на БАУМ Официална вечеря

4 4 14 септември, събота Зала А Сесия Гастроентерология І Модератори: Н. Григоров, Р. Митова Неинвазивна оценка на вирусен хепатит С настояще и бъдеще. Т. Комитова, К. Герджикова, Р. Митова, И. Терзиев, Б. Владимиров, Й. Генов Хепатит В вирус-асоциирана хепатална и екстрахепатална канцерогенеза. К. Герджикова, Й. Генов, Р. Митова, Т. Комитова, П. Гецов, Ив. Терзиев Контрастно-усилена ехография и биопсия при типична чернодробна лезия с неочакван резултат - клиничен случай. Н. Боянов, Д. Димитрова, К. Тодовичин, К. Маджарова Холецистостома атравматична палиативна хирургия. Д. Коемджиев, Р. Цонев, С. Лавчев Усложнения след ТАСЕ. Предиктивни фактори. CEUS, CT и MRI диагностични акценти. С. Ханджиев, Д. Петров, А. Петров, А. Маринов, И. Петров, В. Стойнова Презентация 8 Bayer Сателитен симпозиум 9 Sopharma Trading (GE) Кафе-пауза Сесия Гастроентерология ІІ Модератори: Й. Генов, Е. Пантелеева Роля на транзиентната еластография в комплексната оценка на пациентите с хронични вирусни хепатити. И. Иванова, Д. Дукова, П. Бойкова, С. Банова, Д. Ганчева, А. Атанасова, М. Мирчев, И. Коцев D Shear wave еластография при деца с чернодробни заболявания. Д. Кофинова, П. Хаджийски, Д. Кьосева-Шишкова, М. Байчева, Р. Шентова-Енева, П. Янева, Д. Авджиева-Тзавелла Случай на автозомно-доминантна чернодробна поликистоза. И. Янков, Д. Грозева Клиничен случай на серозен кистаденом у новородено. Е. Пантелеева, Т. Цанова, Е. Пападопулу

5 Фокална аденоматозна хиперплазия на черния дроб при дете. Х. Боронсузов, И. Янков, Д. Грозева, Н. Спасов, А. Стоянова, И. Мумджиев, М. Спасова, Е. Пантелеева Клиничен случай на атипично притичане на холангиоцелуларен карцином. Д. Коемджиев, Р. Цонев, П. Карагьозов, Ив. Тишков Обяд Сесия Гастроентерология ІІІ Модератори: Б. Големанов, С. Ханджиев EUS и APC на стомашна антрална васкуларна ектазия (GAVE).Т. Ангелов, Ст. Чурчев, Б. Големанов, Н. Колев, Й. Генов, Б. Владимиров Ендоскопска ехография в диагностиката на патологични формации в медиастинума - начален опит с игла Acquire TM. П. Карагьозов, И. Тишков, И. Боева, Ц. Минчев, П. Дакова Оценка на солидни панкреасни лезии с ендоскопски ултразвук. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, П. Дакова, Г. Кирова, К. Драганов Приложение на контрастно-усилена ендоскопска ехография при диагностика на доброкачествени и злокачествени новообразувания на гастроинтестиналния тракт и панкреаса. С. Чурчев, Т. Ангелов, Н. Колев, Я. Валериева, Б. Големанов, П. Гецов, И. Терзиев, Р. Митова, Й. Генов, Б. Владимиров Ендоскопската ехография (EUS) и Тънкоиглената биопсия (ТБ) арбитър при случай с невроендокринен тумор, маскиран като хроничен панкреатит след остър панкреатит с псевдокистични еквиваленти. Случай от практиката. С. Ханджиев, П. Карагьозов, А, Маринов, И. Тишков, Б. Кочмаларски, Г. Матева, В. Стойнова, И. Костадинова Комплексно интервенционално лечение под ЕУЗ-контрол нa тласък на хроничен панкреатит с торако-абдоминални компликации. И. Боева, П. Карагьозов, И. Тишков, Ц. Минчев Закриване Събота Зала Б Сесия Нефрология Модератори: Р. Джераси, А. Буева От конвенционалната ехография към диагнозата. Р. Джераси, Е. Атанасов

6 Кога да извършим конвенционална ехография на лица с артериална хипертония? Р. Кръстева Мултикистозна бъбречна дисплазия - клинично проследяване. Е. Костадинова, В. Боцова УЗ скрининг на отделителната система - повод за диагностика на абдоминален тумор В. Боцова, Е. Костадинова Zinner синдром. А. Буева Нефрокалциноза. М. Гайдарова, Г. Златанова, С. Янкова Бъбречни аномалии при клинично здрави кърмачета. А. Буева, Гайдарова М, Боцова В, Цанова Т, Костадинова Е, Маркова П, Лисичкова Т, Гечев Н, Ганева С Симпозиум Sopharma Trading (GE) - зала А Кафе-пауза Зала Б Сесия Ангиология Модератори: М. Станева, И. Лозев Спонтанна дисекация на вътрешна каротидна артерия. Р. Разбойников, Д. Бояджиева, Г. Войнов Ендовенозна аблация или отворена хирургия при лечението на варикозната болест. Лозев И., П. Лозев, И. Пидакев, В. Иванова, Н. Смилов Място на PW Еходоплер методиката в диагностиката и проследяването на пациенти със значими вертебрални стенози и съчетана коронарна и мозъчно-съдова болест. Св. Цонев, Н. Иванов, Пл. Гацов Клинично значение на периферната ултразвукова диагностика при пациенти с високостепенна аортна клапна стеноза преди кардиохирургично лечение. Д. Бояджиева, Р. Разбойников, Г. Войнов, С. Марчев, М. Станева Роля на Цветно-кодираната Дуплекс Сонография при предоперативна оценка на артерия радиалис и колатералната циркулация на ръката преди радиален харвестинг. Ц. Цветанов, М. Станева Ролята на Цветно кодиране дуплекс-скениране при пациенти с лезия на каротидна артерия, клиничен случай. Е. Герова, Д. Марков

7 7 Зала В Сесия Ендокринология Модератор: Р. Ковачева Ехографско проследяване на случай с карцином на проксималния отдел на хранопровода след лъчелечение. А. Шинков Връзка между ехографския образ на щитовидната жлеза и имунологичната активност при пациенти с Базедова болест. М. Стойнова, А. Шинков, Р. Ковачева Бързонарастващи формации в шията диференциално-диагностични трудности. И. Димитрова, А. Шинков, Р. Ковачева, Р. Иванова Диагностични проблеми при първичен хиперпаратиреоидизъм в съчетание със заболяване на щитовидната жлеза. И. Янкова, А. Шинков, Р. Ковачева, Г. Иванова, Р. Иванова Диагностично значение на ехографията при подостър грануломатозен тиреоидит. Р. Димитрова Приложението на склерозиращата терапия с етанол терапевтична алтернатива при щитовидни възли със солидна и преимуществено солидна структура. Н. Райков, А. Райкова-Къчовска, М. Авджийска, Сн. Вичева, Ц. Къчовски, М. Райков Симпозиум Sopharma Trading (GE) - зала А Кафе-пауза Зала В Сесия Ревматология, Ортопедия и Травматология Модератор: С. Монов Откриване С. Монов Ултрасонографска оценка на каротидните съдове при пациенти със системен лупус еритематозус и продължително глюкокортикостероидно лечение. В. Попова УЗ изследване при кристални артропатии. И. Горанов УЗ-контролирана артроцентеза на раменна става. С. Маринчева Ехографска оценка на ротаторния маншон след раменно ендопротезиране. М. Хаджиниколова, Енчев Д, Балтов А, Русимов Л, Рашков М.

8 Честота на синдром на карпалния тунел след воларна остеосинтеза на фрактури на дисталния радиус ехографска оценка. М. Хаджиниколова, Рашков М Дискусия Зала Г ( ) - Сесия Кардиология Ехокардиографската диагностика в ежедневната практика основен инструмент при прогностичната оценка Модератор: проф. Цв. Кътова Ехографската оценка при аортна стеноза. Предиктори за дългосрочна прогноза. Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова Място на Ivabradine в лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност какво ни казват ръководните правила? (Клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова, В. Славеева Новости в ехокардиографската оценка при исхемична болест на сърцето. Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова Симпозиум Sopharma Trading (GE) зала А Кафе-пауза Място на комбинираната антихипертензивна терапия в последните ръководни правила (клиничен случай). Цв. Кътова, В. Костова, Кр. Христова, И. Байрактарова Транстиретинова фамилна амилоидна кардиомиопатия клиничен случай. В. Петрова, С. Марчев, М. Борисова, Д. Бояджиева, Т. Веков Обструкция на механична аортна протеза - клиничен случай. Д. Христова, М. Борисова, С. Марчев, В. Данов, П. Узов, Д. Петрова, Т. Веков