НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО"

Препис

1 ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА 3 4 ноември 2016 г. София, нац. парк Витоша, УЦ на ПРБ Трендафила Съдържание: СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ... 2 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО... 3 ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО... 4 ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ

2 ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА 3 4 ноември 2016 г. София, нац. парк Витоша, УЦ на ПРБ Трендафила СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ 1. Габриела Павлова, младши експерт, Върховна касационна прокуратура 2. Петя Богатинова, съдебен деловодител, Върховна касационна прокуратура 3. Боряна Димитрова, съдебен деловодител, Върховна касационна прокуратура 4. Тедислава Лечева, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Варна 5. Иванка Стоянова, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Шумен 6. Илияна Йорданова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Търговище 7. Деница Чолакова-Енчева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Кубрат 8. Цветана Боева-Димова, експерт "Връзки с обществеността", Апелативна прокуратура Велико Търново 9. Янита Партовска, съдебен архивар, Районна прокуратура Плевен 10. Петя Генчева, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Русе 11. Йорданка Йорданова, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Ловеч 12. Генка Загорчева-Томова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Пловдив 13. Мария Стоянова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Свиленград 14. Анна Царска-Петкова, съдебен секретар, Районна прокуратура Пазарджик 15. Райка Колчакова, съдебен секретар, Районна прокуратура Пазарджик 16. Мария Коларска, съдебен деловодител, Софийска градска прокуратура 17. Милена Георева, съдебен деловодител, Софийска районна прокуратура 18. Веселка Струмина, съдебен деловодител, Софийска районна прокуратура 19. Сашка Димитрова, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура София 20. Галя Илчова, съдебен деловодител, Апелативна специализирана прокуратура 21. Симона Тричкова, завеждащ служба "РДА", Специализирана прокуратура 22. Красимира Лозанска, съдебен деловодител, Специализирана прокуратура 23. Марина Рашкова, съдебен секретар, Военноокръжна прокуратура София 24. Спасина Иванова, съдебен секретар, Военноокръжна прокуратура София 25. Мария Ченкова-Режева, съдебен деловодител, Военноокръжна прокуратура Сливен 26. Габриела Мандаджиева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Малко Търново 27. Цвета Ермолаева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Бургас 28. Павлина Тодорова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Бургас 29. Светла Янева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Ямбол Лектори Красимира Стоянова, съдебен администратор, Районна прокуратура Сливен Ирена Далаклиева, административен секретар, Окръжна прокуратура Плевен 2

3 ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА 3 4 ноември 2016 г. София, нац. парк Витоша, УЦ на ПРБ Трендафила ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 8,00 9,00 9,30 10,30 3 ноември 2016 г., четвъртък Закуска Откриване на обучението. Модул 1: Въведение в работата на съдебната система, прокуратурата и нейната администрация 10,30 11,00 Кафе пауза 11,00 11,30 Модул 1: Въведение в работата на съдебната система, прокуратурата и нейната администрация продължение 11,30 12,00 Модул 2: Администрация на органите на съдебната власт 12,00 12,30 Модул 3. Видове преписки, дела и актове на прокурора 12,30 14,00 Обяд 14,00 14,20 Модул 3: Видове преписки, дела и актове на прокурора продължение 14,20 15,30 Модул 4: Работа с деловодни книги 15,30 16,00 Кафе пауза 16,00 16,50 Модул 5: Деловодна дейност 16,50 17,30 Модул 6: Издаване на удостоверения, служебни бележки и преписи от документи. Обобщение на деня 19, Вечеря 4 ноември 2016 г., петък 8,00 9,00 9,00 9,45 Закуска Модул 7: Номенклатура на делата. Съхраняване на документи 9,45 10,00 Модул 8: Взаимодействие с други служби и институции 10,00 10,30 Модул 9: Стандарти за обслужване 10,30 11,00 Кафе пауза 11,00 12,10 Модул 10: Етичен кодекс на служителите в администрацията на прокуратурата 12,10 12,30 12, Обобщение. Закриване на обучението Обяд (сух) 3

4 ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО 1. Обучението ще се проведе в Учебен център на прокуратурата Трендафила в природен парк Витоша, гр. София. Откриването на обучението ще се състои в 9,30 ч. на 3 ноември 2016 г. в залата на УЦ. 2. Участниците ще бъдат извозени с транспорт на НИП до учебната база и в тази връзка сборният пункт за участниците ще бъде вътрешният двор на Националния институт на правосъдието, ул. Екзарх Йосиф 14, гр. София, на 2 ноември (сряда). Участниците ще бъдат извозени на 2 групи (максимален брой пътуващи в група 16 човека) с часове на отпътуване от вътрешния двор на НИП съответно 12,30 ч. и 15,30 ч. Графикът с разпределението по групи ще бъде допълнително изготвен и изпратен на всеки участник. 3. Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи. За всички участници са предвидени по 2 нощувки на 2 и 3 ноември, освобождаване на стаите на 4 ноември до 10,00 ч. 4. Към престоя на участниците са предвидени: - на 2 ноември сух обяд и вечеря за всички участници, настанени за нощувка. Час за вечеря 19,00 ч.; - на 3 ноември закуска, обяд и вечеря за всички участници; - на 4 ноември закуска и сух обяд за всички участници. 5. Във връзка с осигурената храна за участниците не са предвиждат дневни средства в съответните полета на командировъчната заповед се изписва «НЯМА». 6. Участниците следва да изпратят в НИП попълнена и подписана Заявка за нощувки, за да бъде направени съответните резервации (Заявката се намира на последната стр. 7 от настоящия документ). Във връзка с организирания транспорт до УЦ в заявката трябва да бъде отбелязан и ориентировъчен час на пристигане в София! Участниците от София също трябва да посочат час на отпътуване от двора на НИП. 7. При командироване на съдебни служители се издава оригинална индивидуална командировъчна заповед в два екземпляра по приложения образец в раздел «Обучение на съдебната администрация > Практическа информация» на в който е необходимо да се попълнят липсващите полета според приложените указания. Участниците от София също трябва да представят командировъчна заповед във връзка с транспорта и нощувките в УЦ! 4

5 8. Транспортните разходи на участниците се възстановяват срещу представяне на оригинални билети за обществен транспорт за автобус, влак втора класа, самолет или лично МПС. При използване на авиационен транспорт участниците представят самолетен билет и бордна карта, като се възстановява сумата до средна цена на билет за автобус за същата дестинация, когато сумата на самолетния билет я надвишава. Стойността на средната цена на автобусния билет е средноаритметичната цена, представляваща съотношението между най-ниската и най-високата цена на билета на автобусния превоз взета от официалната интернет страницата на Централна автогара София или друга автогара за дадения маршрут или представено удостоверение от автобусен превозвач. Ако съответната автогара не разполага с интернет страница, се взима средната цена от поне двама автобусни превозвачи. При използване на лично МПС се възстановяват разходи само до София! За отсечката София УЦ на ПРБ Трендафила София не се изплаща гориво, защото има осигурен транспорт от НИП. Разходи се възстановяват срещу представени касов бон или фактура за гориво, както и копие от голям регистрационен талон на автомобила. Касовият бон или фактурата следва да са с дати в рамките на периода на командироване. Когато командированият пътува с лично МПС сам, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на средна цена на автобусен билет за същия маршрут. Когато командированият пътува с лично МПС и превозва други участници от същия семинар, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение по цена, посочена в представения касов бон или фактура, но не повече от средната цена на автобусен билет за същия маршрут, умножен по броя на пътуващите в съответния автомобил командировани лица. Разстоянието се изчислява чрез интернет сайт за намиране на маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа. Видът гориво и разходната норма на автомобила се записват задължително в командировъчната заповед. Транспортните разходи се изплащат на шофьора на автомобила. При използване на алтернативно гориво (пропан-бутан, метан), различно от определеното от производителя на автомобила, разходът не е възможно да бъде изчислен и съответно не се изплаща! 9. Датите на пътуване върху билетите трябва да съвпадат с дните на командироване на участника, описани в командировъчната заповед и с датите на семинара. Когато местоживеенето и местоработата на участника са в различни населени места, в командировъчната заповед се посочва точната дестинация. Всякакви поправки и задрасквания по билетите са недопустими! 10. След края на семинара билетите за пътуване в двете посоки, се изпращат до Дирекция Финанси, бюджет и стопански дейности, Национален институт на правосъдието, ул. Екзарх Йосиф 14, София 1000 в рамките на пет работни дни след приключване на семинара (важи датата на пощенското клеймо). 5

6 11. Възстановяването на дневните и пътните разходи се извършва само на посочена от всеки участник банкова сметка (банка, клон на банка, IBAN, BIC) не по-късно от 10 работни дни след приключване на семинара. 12. Прекратяване на участие и отказ на нощувки: участниците своевременно уведомяват организатора на обучението единствено по уважителни причини, че не могат да участват в обучението; за кандидати, отказали участие в обучение, за което са класирани и е направена цялата логистична подготовка, без представяне на уважителни причини, НИП си запазва правото да не разглежда заявките им за бъдещи обучения. за кандидати, отказали предварително заявени и резервирани нощувки, без да предупредят предварително организатора на семинара или хотела, НИП си запазва правото да не разглежда заявките им за бъдещи обучения. Моля подробно да се запознаете и с общата практическа информация, публикувана в едноименния раздел на и да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ (намира се на следващата страница) на факс или сканирана (след подписването ѝ) на електронна поща не по-късно от 17 октомври 2016 г. (понеделник). Организатор на обучението е Лилия Димитрова-Зарева, тел , , е-mail: 6

7 ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ (Mоля изпратете на факс или на ел. поща след подписване и сканиране) от... (трите имена на участника) институция... за семинар ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА, 3 4 ноември 2016 г., УЦ на ПРБ Трендафила към дирекция в НИП: ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ И МАРКИРАЙТЕ С Х: Желая да ползвам нощувки за сметка на Националния институт на правосъдието за следните дати:... включително. (Предвидени са нощувки на 2 и 3 ноември 2016 г.) Не желая да ползвам нощувки за сметка на Националния институт на правосъдието ще пътувам всеки ден с личен транспорт за своя сметка. Желая да заявя вегетарианско меню. Ориентировъчен час на пристигане в НИП на 2 ноември... ч. Мобилен телефон за връзка:... При настъпили промени се задължавам, че ще уведомя своевременно организаторите в НИП. Уведомен съм, че съм длъжен да освободя стаята в УЦ на ПРБ «Трендафила» и да изнеса своя багаж до 10,00 часа в деня, следващ последната нощувка. Задължавам се да заплатя всички допълнителни разходи, възникнали от ненавременното освобождаване на стаята. Дата: Подпис: 7

Microsoft Word - NIJ_info_NO_modul1_new

Microsoft Word - NIJ_info_NO_modul1_new НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ Модул І: 11 14 април 2016 г. Модул ІI: 25 28 април 2016 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие стр. 3 Програма на обучението

Подробно

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ Дирекция "Обучение на съдебната администрация" "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА" 19 20 април 2018 г. гр. Варна, хотел "Аква", зала "Нептун" Съдържание: ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Подробно

Microsoft Word - Za_site.doc

Microsoft Word - Za_site.doc СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, Зала за обучения 4 5 ноември 2010 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр.

Подробно

Microsoft Word - Za_site_SS-GD

Microsoft Word - Za_site_SS-GD гр. София, НИП, зала 32 02 03. 06. 2011 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3 Програма на обучението стр. 4 Практическа информация за участниците

Подробно

Microsoft Word - NIJ_seminar_info_Obsl_sad

Microsoft Word - NIJ_seminar_info_Obsl_sad Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3, 4 Програма на обучението стр. 5 Практическа информация за участниците стр. 6, 7 Списък на нощувките стр. 8,

Подробно

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14, тел/факс: 93 59 101 18 20 януари 2012 година, София, НИП Съдържание: Списък на участниците стр. 2 3 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 4 Програма на обучението

Подробно

Microsoft Word - Copy of za sait

Microsoft Word - Copy of za sait София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14, тел/факс: 93 59 101 E mail: nij@nij.bg, WEB: http://nij.bg СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ 3 4 ноември 2011 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

 АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 

 АСОЦИАЦИЯ  НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ  ФИРМИ  ПОКАНА ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2019 год. В ресторанта на Парк хотел Санкт Петербург - гр. Пловдив стр. 1 от 5 Основен ресторант Основният ресторант на Парк хотел

Подробно

14617

14617 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени

Подробно

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СОФИЯ на 12, 13 и 14 септември 2019

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

Промените в Административнопроцесуалния кодекс

Промените в Административнопроцесуалния кодекс Традиционен национален учебен семинар ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 31 октомври - 2 ноември 2018 г. София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия" Лектори: СОНЯ ЯНКУЛОВА,

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО София 1000, ул. Екзарх Йосиф 14, тел: , факс: е-поща: уебсайт:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО София 1000, ул. Екзарх Йосиф 14, тел: , факс: е-поща: уебсайт: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО София 1000, ул. Екзарх Йосиф 14, тел: 02 9359 100, факс: 02 9359 101 е-поща: nij@nij.bg, уебсайт: http://www.nij.bg Учебно-информационен център Интердисциплинарни теми

Подробно

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема: ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС кк Боровец,

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Транспорт

Транспорт Автогара Разград информация тел.: (084) 660811 Национален телефон на служба "Справки": 0700 10 900 Информация автогари: http://avtogara-rz.com/ Железопътен транспорт - гара Разград информация тел. (084)

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ОДИТ Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх. Б, ап. 9300 Добрич, ПК 38 ул. М. Кусевич, 4, ет. 3, ап. 14; 0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ОДИТ Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх. Б, ап. 9300 Добрич, ПК 38 ул. М. Кусевич, 4, ет. 3, ап. 14; 0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс:

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно