НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО"

Препис

1 ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА 3 4 ноември 2016 г. София, нац. парк Витоша, УЦ на ПРБ Трендафила Съдържание: СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ... 2 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО... 3 ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО... 4 ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ

2 ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА 3 4 ноември 2016 г. София, нац. парк Витоша, УЦ на ПРБ Трендафила СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ 1. Габриела Павлова, младши експерт, Върховна касационна прокуратура 2. Петя Богатинова, съдебен деловодител, Върховна касационна прокуратура 3. Боряна Димитрова, съдебен деловодител, Върховна касационна прокуратура 4. Тедислава Лечева, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Варна 5. Иванка Стоянова, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Шумен 6. Илияна Йорданова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Търговище 7. Деница Чолакова-Енчева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Кубрат 8. Цветана Боева-Димова, експерт "Връзки с обществеността", Апелативна прокуратура Велико Търново 9. Янита Партовска, съдебен архивар, Районна прокуратура Плевен 10. Петя Генчева, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Русе 11. Йорданка Йорданова, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура Ловеч 12. Генка Загорчева-Томова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Пловдив 13. Мария Стоянова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Свиленград 14. Анна Царска-Петкова, съдебен секретар, Районна прокуратура Пазарджик 15. Райка Колчакова, съдебен секретар, Районна прокуратура Пазарджик 16. Мария Коларска, съдебен деловодител, Софийска градска прокуратура 17. Милена Георева, съдебен деловодител, Софийска районна прокуратура 18. Веселка Струмина, съдебен деловодител, Софийска районна прокуратура 19. Сашка Димитрова, съдебен деловодител, Окръжна прокуратура София 20. Галя Илчова, съдебен деловодител, Апелативна специализирана прокуратура 21. Симона Тричкова, завеждащ служба "РДА", Специализирана прокуратура 22. Красимира Лозанска, съдебен деловодител, Специализирана прокуратура 23. Марина Рашкова, съдебен секретар, Военноокръжна прокуратура София 24. Спасина Иванова, съдебен секретар, Военноокръжна прокуратура София 25. Мария Ченкова-Режева, съдебен деловодител, Военноокръжна прокуратура Сливен 26. Габриела Мандаджиева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Малко Търново 27. Цвета Ермолаева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Бургас 28. Павлина Тодорова, съдебен деловодител, Районна прокуратура Бургас 29. Светла Янева, съдебен деловодител, Районна прокуратура Ямбол Лектори Красимира Стоянова, съдебен администратор, Районна прокуратура Сливен Ирена Далаклиева, административен секретар, Окръжна прокуратура Плевен 2

3 ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА 3 4 ноември 2016 г. София, нац. парк Витоша, УЦ на ПРБ Трендафила ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 8,00 9,00 9,30 10,30 3 ноември 2016 г., четвъртък Закуска Откриване на обучението. Модул 1: Въведение в работата на съдебната система, прокуратурата и нейната администрация 10,30 11,00 Кафе пауза 11,00 11,30 Модул 1: Въведение в работата на съдебната система, прокуратурата и нейната администрация продължение 11,30 12,00 Модул 2: Администрация на органите на съдебната власт 12,00 12,30 Модул 3. Видове преписки, дела и актове на прокурора 12,30 14,00 Обяд 14,00 14,20 Модул 3: Видове преписки, дела и актове на прокурора продължение 14,20 15,30 Модул 4: Работа с деловодни книги 15,30 16,00 Кафе пауза 16,00 16,50 Модул 5: Деловодна дейност 16,50 17,30 Модул 6: Издаване на удостоверения, служебни бележки и преписи от документи. Обобщение на деня 19, Вечеря 4 ноември 2016 г., петък 8,00 9,00 9,00 9,45 Закуска Модул 7: Номенклатура на делата. Съхраняване на документи 9,45 10,00 Модул 8: Взаимодействие с други служби и институции 10,00 10,30 Модул 9: Стандарти за обслужване 10,30 11,00 Кафе пауза 11,00 12,10 Модул 10: Етичен кодекс на служителите в администрацията на прокуратурата 12,10 12,30 12, Обобщение. Закриване на обучението Обяд (сух) 3

4 ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО 1. Обучението ще се проведе в Учебен център на прокуратурата Трендафила в природен парк Витоша, гр. София. Откриването на обучението ще се състои в 9,30 ч. на 3 ноември 2016 г. в залата на УЦ. 2. Участниците ще бъдат извозени с транспорт на НИП до учебната база и в тази връзка сборният пункт за участниците ще бъде вътрешният двор на Националния институт на правосъдието, ул. Екзарх Йосиф 14, гр. София, на 2 ноември (сряда). Участниците ще бъдат извозени на 2 групи (максимален брой пътуващи в група 16 човека) с часове на отпътуване от вътрешния двор на НИП съответно 12,30 ч. и 15,30 ч. Графикът с разпределението по групи ще бъде допълнително изготвен и изпратен на всеки участник. 3. Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи. За всички участници са предвидени по 2 нощувки на 2 и 3 ноември, освобождаване на стаите на 4 ноември до 10,00 ч. 4. Към престоя на участниците са предвидени: - на 2 ноември сух обяд и вечеря за всички участници, настанени за нощувка. Час за вечеря 19,00 ч.; - на 3 ноември закуска, обяд и вечеря за всички участници; - на 4 ноември закуска и сух обяд за всички участници. 5. Във връзка с осигурената храна за участниците не са предвиждат дневни средства в съответните полета на командировъчната заповед се изписва «НЯМА». 6. Участниците следва да изпратят в НИП попълнена и подписана Заявка за нощувки, за да бъде направени съответните резервации (Заявката се намира на последната стр. 7 от настоящия документ). Във връзка с организирания транспорт до УЦ в заявката трябва да бъде отбелязан и ориентировъчен час на пристигане в София! Участниците от София също трябва да посочат час на отпътуване от двора на НИП. 7. При командироване на съдебни служители се издава оригинална индивидуална командировъчна заповед в два екземпляра по приложения образец в раздел «Обучение на съдебната администрация > Практическа информация» на в който е необходимо да се попълнят липсващите полета според приложените указания. Участниците от София също трябва да представят командировъчна заповед във връзка с транспорта и нощувките в УЦ! 4

5 8. Транспортните разходи на участниците се възстановяват срещу представяне на оригинални билети за обществен транспорт за автобус, влак втора класа, самолет или лично МПС. При използване на авиационен транспорт участниците представят самолетен билет и бордна карта, като се възстановява сумата до средна цена на билет за автобус за същата дестинация, когато сумата на самолетния билет я надвишава. Стойността на средната цена на автобусния билет е средноаритметичната цена, представляваща съотношението между най-ниската и най-високата цена на билета на автобусния превоз взета от официалната интернет страницата на Централна автогара София или друга автогара за дадения маршрут или представено удостоверение от автобусен превозвач. Ако съответната автогара не разполага с интернет страница, се взима средната цена от поне двама автобусни превозвачи. При използване на лично МПС се възстановяват разходи само до София! За отсечката София УЦ на ПРБ Трендафила София не се изплаща гориво, защото има осигурен транспорт от НИП. Разходи се възстановяват срещу представени касов бон или фактура за гориво, както и копие от голям регистрационен талон на автомобила. Касовият бон или фактурата следва да са с дати в рамките на периода на командироване. Когато командированият пътува с лично МПС сам, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на средна цена на автобусен билет за същия маршрут. Когато командированият пътува с лично МПС и превозва други участници от същия семинар, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение по цена, посочена в представения касов бон или фактура, но не повече от средната цена на автобусен билет за същия маршрут, умножен по броя на пътуващите в съответния автомобил командировани лица. Разстоянието се изчислява чрез интернет сайт за намиране на маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа. Видът гориво и разходната норма на автомобила се записват задължително в командировъчната заповед. Транспортните разходи се изплащат на шофьора на автомобила. При използване на алтернативно гориво (пропан-бутан, метан), различно от определеното от производителя на автомобила, разходът не е възможно да бъде изчислен и съответно не се изплаща! 9. Датите на пътуване върху билетите трябва да съвпадат с дните на командироване на участника, описани в командировъчната заповед и с датите на семинара. Когато местоживеенето и местоработата на участника са в различни населени места, в командировъчната заповед се посочва точната дестинация. Всякакви поправки и задрасквания по билетите са недопустими! 10. След края на семинара билетите за пътуване в двете посоки, се изпращат до Дирекция Финанси, бюджет и стопански дейности, Национален институт на правосъдието, ул. Екзарх Йосиф 14, София 1000 в рамките на пет работни дни след приключване на семинара (важи датата на пощенското клеймо). 5

6 11. Възстановяването на дневните и пътните разходи се извършва само на посочена от всеки участник банкова сметка (банка, клон на банка, IBAN, BIC) не по-късно от 10 работни дни след приключване на семинара. 12. Прекратяване на участие и отказ на нощувки: участниците своевременно уведомяват организатора на обучението единствено по уважителни причини, че не могат да участват в обучението; за кандидати, отказали участие в обучение, за което са класирани и е направена цялата логистична подготовка, без представяне на уважителни причини, НИП си запазва правото да не разглежда заявките им за бъдещи обучения. за кандидати, отказали предварително заявени и резервирани нощувки, без да предупредят предварително организатора на семинара или хотела, НИП си запазва правото да не разглежда заявките им за бъдещи обучения. Моля подробно да се запознаете и с общата практическа информация, публикувана в едноименния раздел на и да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ (намира се на следващата страница) на факс или сканирана (след подписването ѝ) на електронна поща не по-късно от 17 октомври 2016 г. (понеделник). Организатор на обучението е Лилия Димитрова-Зарева, тел , , е-mail: 6

7 ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ (Mоля изпратете на факс или на ел. поща след подписване и сканиране) от... (трите имена на участника) институция... за семинар ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА, 3 4 ноември 2016 г., УЦ на ПРБ Трендафила към дирекция в НИП: ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ И МАРКИРАЙТЕ С Х: Желая да ползвам нощувки за сметка на Националния институт на правосъдието за следните дати:... включително. (Предвидени са нощувки на 2 и 3 ноември 2016 г.) Не желая да ползвам нощувки за сметка на Националния институт на правосъдието ще пътувам всеки ден с личен транспорт за своя сметка. Желая да заявя вегетарианско меню. Ориентировъчен час на пристигане в НИП на 2 ноември... ч. Мобилен телефон за връзка:... При настъпили промени се задължавам, че ще уведомя своевременно организаторите в НИП. Уведомен съм, че съм длъжен да освободя стаята в УЦ на ПРБ «Трендафила» и да изнеса своя багаж до 10,00 часа в деня, следващ последната нощувка. Задължавам се да заплатя всички допълнителни разходи, възникнали от ненавременното освобождаване на стаята. Дата: Подпис: 7