ХАЛОТЕРАПИЯ ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОЛЗИ HALOTHERAPY - ORIGIN, DEVELOPMENT AND THERAPEUTIC BENEFITS

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХАЛОТЕРАПИЯ ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОЛЗИ HALOTHERAPY - ORIGIN, DEVELOPMENT AND THERAPEUTIC BENEFITS"

Препис

1 Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ХАЛОТЕРАПИЯ ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОЛЗИ Теодора Николова 1, Силвия Филкова 2, Мерием Моллова 1, Айлин Исмаилова 1 1 Студенти, УС Рехабилитатор, Медицински колеж, Медицински университет - Варна 2 УС Рехабилитатор, Медицински колеж, Медицински университет - Варна HALOTHERAPY - ORIGIN, DEVELOPMENT AND THERAPEUTIC BENEFITS Teodora Nikolova, Silviya Filkova, Meriem Mollova, Aylin Ismailova 1 TRS Rehabilitation Therapist, Medical College, Medical University of Varna 2 students, TRS Rehabilitation Therapist, Medical College, Medical University of Varna РЕЗЮМЕ Халотерапията е метод за профилактика, лечение и красотата, предлаган в центрове по цял свят. Възникнала като спелеотерапия в солните пещери, днес тя e актуална под формата на солни стаи. Целта на този доклад е да обобщи информацията относно зараждане, развитие и приложение на халотерапията за профилактика и в комплексната терапия при заболявания на дихателна система. Методи и материали: Проучена е достъпната литература, научни изследвания с анализиране на профилактични мероприятия и като част от терапията на дихателните пътища. Резултати: Ползите от инхалацията на солни аерозоли са били обект на множество значителни научни изследвания, в резултат на което този метод се счита за високоефективен срещу широк кръг от дихателни проблеми и обструктивни заболявания на дихателните пътища. Клиничните изследвания показват, че частиците на солта могат да помогнат за лекуването и намаляването на дихателни възпаления, абсорбция на оток (подуване), причинено от течност в тъканите и може да помогне за отпушване на областта на бронхите. Заключение: Халотерапията успешно се съчетава с медикаментозно лечение, както и профилактика. Доказателствата относно ползите не са категорични и съществува дискусия по темата. Все още липсва надеждна информация за солените пещери, необходими са допъл- ABSTRACT Halotherapy is a method of disease prevention, treatment and wellness practiced in Halotherapy centres all over the world. It first came into existence as Speleotherapy in salt caves. Over the years it has gained popularity under the name of salt rooms. This report aims to summarize information related to the origin, development and practical application of Halotherapy in the prevention and overall treatment of respiratory diseases. Materials and Methods: We have conducted research on available literature, scientific studies with analyses of carried out preventive activities as a part of respiratory tract therapy. Results: The benefits of salt aerosol inhalations have been subject to various significant scientific studies and as a result, this method is considered to be highly effective in the prevention and treatment of a vast range of respiratory problems and obstructive respiratory diseases. Clinical researches show that salt particles can help with the treatment and reduction of respiratory inflammation; absorption of oedema caused by fluid in the tissues and can also help cleanse the area of the bronchi. Conclusion: Halotherapy can be used as a precention method but it is also successfully combined with medication treatment. Proof about the benefits is not explicit and there is a discussion on the topic. Still there is no reliable information about salt caves. There is a need to carry out additional investigation in order to evaluate the effect of salt. Keywords: speleotherapy, halotherapy, prevention, 213

2 Халотерапия възникване, развитие и терапевтичните ползи Спелеотерапията води началото си от древността и представлява нелекарствено лечение - вид климатотерапия. В превод от латински думата Speleon означава пещера, а therapia лечение,лечение в пещера. Неговата същност се състои в дълъг престой при условия в специфичния микроклимат на солните пещери. Уникалните характеристики на микроклимата в тези пещери са постоянна температура на въздуха, умерена до висока влажност, присъствие на фини аерозолни елементи (натрий, калий, магнезий и калций), както и липса на замърсители и полени (12). Още в древността гърците вярвали в лечебната сила на богатото на сол Средиземно море. По-късно в средата на 19-ти век, полския лекар F. Bochkowsky забелязал, че миньорите във въгледобивните мини страдали от тежки хронични респираторни заболявания, докато миньорите в солните рудници рядко се разболявали и в действителност те били по-здрави, отколкото повечето хора в общността (12). И двете категории работници били миньори, като единствената разлика между тях е бил материалът, който се добива. През 1843г. той за първи път формулира и описва благоприятния ефект на солните пещери, а именно че присъствието на въздух в солните рудници, наситен с частици суха сол водеща до лечебен ефект върху хора с дихателни проблеми (12,22). Известно е, че солените мини са се използвали за терапевтични цели и в Австрия (Solzbad-Salzetnan), Румъния (Sieged), Полша (Wieliczka), Азербайджан (Нахичеван), Киргизия (Чон-Туз), Русия (Березники, Пермский край), Украйна (Солотвино, Карпаты), Донецки регион (Артьомовск) (4). По време на Втората световна война, солните мини в Германия са били използвани като бомбоубежища. При бомбардировки, хората често е трябвало да престоят в мините за продължителни периоди от време, дишайки солните аерозоли. След напускане на убежищата много астматици са били в състояние да дишат значително по-лесно (22). Като терапевтичен метод, използнителни проучвания за оценка на ползите от солта. complex therapy Ключови думи: спелеотерапия, халотерапия, профилактика, комплексната терапия ВЪВЕДЕНИЕ ван в Източна Европа в Салини е известен от началото на 19 век (30). През 50-те години на 20-ти век продължават научните търсения в тази насока (18). През 1968г. в Солотвино (сега в Украйна) е открита първата Спелеологична терапевтична клиника в СССР, а на следващата година на нейна територия за първи път в света е разширена след изграждането на допълнително производство на специален проект. През 1977г. в област Перм са открити първите спелеологични клиники в света в солна мина. Този период се смята за начало на съвременната история на Халотерапията като алтернатива на Спелеотерапия. Помещението, където се провежда халотерапия се нарича солна стая, солен комплекс, спелео стая и др. По това време възникват клиники в редица страни в Източна и Централна Европа (3). Положителното влияние на естествените солни пещери и морския микроклимат върху здравето на хората и ограниченото наличие на подходящи солни мини в света, стана повод за пресъздаване на този климат в специално адаптирани изкуствени интериори в контролирана въздушна среда, която пресъздава естествения микроклимат на солената пещера и така възниква Халотерапията (15,19). През 80-те години в Съветския съюз изобретяват и използват халокамери, които пресъздават идентичния микроклимат на солните пещери. При него пациентите се оставят в специална солна стая, във въздуха на която постоянно се впръскват от халогенератори солни аерозоли, които се вдишват от тях (7). Първите съоръжения за изкуствен микроклимат са представлявали помещения, чиито стени са облицовани с материали от сол. Започва серийно производство на лечебнопрофилактични комплекси Халокамера в няколко модификации и тяхното разпространение в Европа и Азия. Създаден е метод за халоинхалации, при който се дава халит (аерозол Na Cl) директно в дихателните пътища чрез маска с помощта на халоинхалатор. Методът на инхалационната халотерапия се явява най-вече вид аерозолна терапия, където се използва природен фактор (4). Сухият аерозол на 214

3 Теодора Николова, Силвия Филкова, Мерием Моллова и съавт. NaCl е природна каменна сол, халоаерозол, който е налице в подземните спелеолечебници и се прилага при халотерапия, има редица ефекти. Подобрява реологичните свойства на бронхиалния секрет и улеснява работата на цилиарния апарат на респираторния епител, има мукорегулиращо действие, подобрява дренажната функция на бронхите. Физикохимичните свойства на сухия аерозол определят спецификата на методиката на халотерапията (4). Постепенно методът се разпространява в цяла Европа, Азия и Северна Америка, не само за профилактика, но се включва и в комплесното лечение на астмата (12). Днес Халотерапия се прилага за профилактика и лечение на респираторни и други заболявания в здравните курорти в Австрия, Полша, Словакия, Румъния, Азербайджан, Киргизстан, Русия, Украйна, България (12), Австралия, Съединените американски щати и Канада (24). Ползите от инхалацията със солни аерозоли са били обект на множество изследвания, в резултат на което този метод се счита за високо ефективен срещу широк кръг от дихателни проблеми и обструктивни заболявания на дихателните пътища (1,2,5,6,8,10,11,13,17,18,26,27). Ефективността на лечението със сол се дължи главно на две причини (30): 1. Солта има антибактериално, антимикотично и противовъзпалително действие (установено е, че средата в солните стаи е 3 пъти по-стерилна дори и от най-чистата хирургическа зала). 2. Солта при вдишване отделя отрицателни йони, с което се неутрализира положителния заряд в организма. Положителните йони се излъчват от всички електроуреди, с които сме заобиколени ежедневно. Те се натрупват в организма, при което нарушават естествения баланс на йоните. Последствията са влошено здраве, силна умора, безсъние, стрес, раздразнителност. Халотерапията въздейства благоприятно и е препоръчителна при следните основни области: дихателни заболявания, дерматологични заболявания, психично здраве и имунна система (30). Болести на дихателните пътища като бронхиална астма, хроничен бронхит, кашлица вследствие на пушене, тонзилит, отит на средното ухо и фарингит, сенна хрема, ринит, синузит и повтарящи се вирусни инфекции (23). Horvath 1986г. и Chervinskaya 1995г. установяват в свои проучвания, че халотерапия допринася за подобряване на качеството на живот на пациенти, страдащи от ХОББ (12,20). Заболявания като дерматоза, екзема и псориазис се повлияват успешно от проведена халотерапия в проучвания на Horvath T. (1986г.) и Horowitz S. (2010г.). Подобрява се психичното здраве и свързаните с него стрес, умора и депресия. Терапията със сол допринася за релаксация на мускулите. Халотерапията подобрява бързината на имунния отговор (15). Противопоказания за посещение на солна стая са: наличие на хронично или инфекциозно заболяване в обострен период и повишена температура. Преди провеждане на Халотерапия е необходима консултация с лекар (19,21,25). Съораженията пресъздаващи условията в солните пещери може да бъдат преносими или стационарни. Преносимите устройства могат да се използват в линейки, в болници, в домашни условия. В Унгария е създадена керамична тръба, която съдържа микроорганизми физиологичен разтвор и през които въздухът се вдишва. В Румъния компанията TehnoBionic е създала филтърна касета с физиологични солеви микрочастици, които се разпръскват посредством сила при натиск на въздух или изсушен кислород и са свързани с лицевата кислородна маска (28). За така наречените солни стаи се използва Аерозолен генератор (халогенератор) за суха сол (30). Солните стаи може да бъдат с различни размери, предназначени от един до 30 пациента. Стените, тавана и пода на помещението за халотерапия са покрити с поне четири слоя сол. Тази сол е суха и е около 1-15 см в дълбочина. За тази цел е необходимо кг чиста, бяла, каменна сол - NaCl. В солната стая, пациентите се намират при влажност на въздуха %, температура на въздуха от 20 - до 24 C и аерозолна концентрацията - 0,5-15 мг/м 3. Халогенератора може да бъде настройван в различни режими на работа в зависимост от изискванията на пациентите и конкретните заболявания. Концентрацията на аерозола и продължителността на лечението може да се коригира в зависимост от необходимостта. Броя на сесиите зависи от повода за посещение профилактика или част от комплексно лечение. Обикновено, сесията в солната стая е с продилжителност около минути. В продължение на 10 дни. Препоръчително е лечението да се повтаря 2-3 пъти в годината. При симптоми на грип и настинка, ушни 215

4 Халотерапия възникване, развитие и терапевтичните ползи инфекции или временни респираторни проблеми, се препоръчват от 3 до 8 сесии. За хронични дихателни и дерматологични заболявания, като астма, бронхит, синузит, алергии, псориазис и т.н., е препоръчително да се извършат поне 12 до 20 сесии, по 40 минути всяка и то в колкото е възможно най-кратък период от време (важно е да има 48 часа между две процедури). За отдих, релаксация и облекчаване на стреса, може да се проведат толкова сесии, колкото е необходимо. Мощността на халогенератора не трябва да надвишава 200W. Разходът на сол за една сесия е максимум 100 г. Пациентите в солната стая трябва да са седнали или легнали на подходящи легла и да престоят минутна сесия. Приглушената светлина и успокояващата музиката допълнително спомагат за отпускане на ползвателите. Децата могат да играят пясъчни пещерни приключения в солния сандък, където пясъкът е заместен от солта. Аерозолът излизащ от халогенератора е лечебен за дихателната система и кожата. Терапията със сол е подходяща за пациенти от всички възрасти. ЗАКЛЮЧЕНИЕ От този преглед на литературата става ясно, че са публикувани малко научни проучвания по тази тема и следователно това намалява потенциала за доказателства в подкрепа на тази терапия. Необходими са допълнителни проучвания за оценка на ефекта на приложението на Халотерапията, като профилактично и подпомагащо основното лечение действие. ЛИТЕРАТУРА 1. Eфтимова, JI.K., Jl.П. Женеватюк, Л.Й Дворцина, B.Д. Cимулик, B.M. Билак. Влияние спелеотерапии на имунологическую резистентность детей, больных бронхолегочными заболеваниями. В кн. Современные методы иммунологии при бронхолегочной патологии. Ленинград, 1990 с Задорожная, T.A., Е.Я.Кирей, И.И. Копинец. Гормональнме взаимодействия при бронхиальной астме и влияние на них спелеотерапии. Курортология и физиотерапия, вьт.19.киев, с.43-46). 3. Дебевец. В. Speleotherapy. // Енциклопедия на пещерите и карстовите науки / Джон Гън. - Routledge, ISBN Петкова, И. Халотерапията един малко познат метод за лечение. Физикална медицина, рехабилитация, здраве. (4) Симйонка, Ю.М. Некоторые особенности инфекционно-воспалительного процесса и иммунного статуса у болынх инфекционно-зависимой бронхиальной астмой при спелеотерапии в условиях микроклимата солекопей. В кн. Бронхиальная астма. Ленинград, 1989 с Сливко, Р.Я. Динамика уровня гистаминопексии снворотки крови у больннх бронхиальной астмой под влиянием лечения в условиях соляннх шахт. Иммунология и аллергия. 1980, 14, Файнбург, Г.З. Спелеотерапия - лечение подземным воздухом // Введение в аэровалеологию: Воздушная среда и здоровье человека. - 2-е изд., испр. и доп. -Пермь: ПГТУ, с. (Условия труда). ISBN X. 8. Abdullaev AA, Gadzhiev KM, Eiubova AA. The efficacy of seleotherapy in salt mines in children with bronchical asthma based on the data from immediate and late observations. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1993; 5: Anderson SD, Spring J, Moore B, Rodwell LT, Spalding N, Gonda I, Chan K, Walsh A, Clark AR. The effect of inhaling a dry powder of sodium chloride on the airways of asthmatic subjects. Eur Respir J. 1997; 10 (11): Bobrov LL, Ponomarenko GN, Sereda VP, Chervinskaia AV. The therapeutic effects of a dry sodium chloride aerosol in bronchical asthma patients. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1999; (4): Bobrov LL, Ponomarenko GN, Sereda VP. The clinical efficacy of haloinhalation therapy in bronchial asthma patients. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2000; 1: Chervinskaya,AV, NA,Zilber. Halotherapy for Treatment of Respiratory Diseases Jour- 216

5 Теодора Николова, Силвия Филкова, Мерием Моллова и съавт. nal of aerosol medicine Volwne 8, Nwnber 3, p Chervinskaya AV, Kvetnaia AS, Cherniaev AL, Apul tsina ID, Amelina EL, Molodtsova VP, Faustova ME. Effect of halogen aerosol therapy on resistance parameters of the respiratory tract. Ter Arkh. 2002; 74(3): Chervinskaya AV. Halotherapy of respiratory diseases. Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation. 2003;6: Chervinskaya A.V. Effect of dry sodium chloride aerosol on the respiratory tract of tobacco smokers. Eur Respir J 2006; 28: Suppl. 50, 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany.- 106s-107s. 16. Chervinskaya A. Salt rooms and halotherapy in European Health Resorts and Spas: fashionable trend or real therapy? Med Hydrol Balneol: Environ Aspects. 2012; 10: Grinshtein I, Shestovitskii VA, Kuligina-Maksimova AV. Clinical significance of cytological characteristics of bronchial inflammation in obstructive pulmonary diseases. Ter Arkh. 2004; 76(3): Nagy K, Kavasi N, Kovacs T, Somlai J. Radon therapy and seleotherapy in Hungary. Press Therm Climat. 2008; 145: Hedman J.,Hugg T., Saudell J., Haahtela T. Number 61, January 2006,Pages Horvath T. Speleotherapy: a special kind of climatotherapy, its role in respiratory rehabilitation. Int Rehabil Med. 1986; 8: Horowitz S. Salt Cave Therapy: Rediscovering the Benefits of an Old Preservative. Alternative and Complementary Therapies. 2010; 16: Opriţa B.,Pandrea C.,Dinu B., Aignătoaie B.Vol XIV,Number 3, September 2010 Pages Rabbini B, Makki SSM, Najafizadeh K. Efficacy of Halotherapy for Improvement for Pulmonary Function Tests and Quality of Life of Non-Cystic Fibrosis Bronchiectatic Patients. Tanaffos. 2013;12: Rashleigh,R. SMS Smith, N.J Roberts. A review of halotherapy for chronic obstructive pulmonary diseaseint J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9: Sandu I, Canache M, Vasilache V, Sandu IG. The effects of salt solutions on the health of human subjects. Present Environ Sustain 2011; 5(2): Sokolova MI, Ivanova NA, Shabalov NP. Optimal therapy of children with bronchical astma AT Pyatigorsk Spa. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2007; (3): Stribu C, Stribu C, Sandu I. Impact assessment of saline aerosols on exercise capacity of athletes. Procedia Soc Behav Sci. 2012; 46: Tudorache V, Mihăicuţă S, Potre Rodica, Kigyosi Anca. Aeroionizarea forţată a aerului din încăpere ca şi terapie adjuvantă în terapia astmului şi bronşitei cronice. blogspot.com Halotherapy Adjuvant therapy in the treatment of respiratory disorders; 30. Zając J, Bojar I, HelbinJ, Kolarzyk E, Owoc A. Salt caves as simulation of natural environment and significance of halotherapy. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(1): Адрес за кореспонденция: Теодора Николова Варна, бул. Цар Освободител 84 tedi_nikolova19821@abv.bg 217

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участи

РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участи РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

КАТАЛОГ АПРИЛ лв.

КАТАЛОГ АПРИЛ лв. КАТАЛОГ АПРИЛ 2019 1465 12 45 2 Разбива 8 симптома на простуда и грип - БЪРЗО! 1225 1041 www.theraflu.bg Силата да се чувстваш добре * Попитайте вашия фармацевт СЕГА! Терафлу е лекарствен продукт без лекарско

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

lay-summary_bulgarian

lay-summary_bulgarian Ефект на линаглиптин върху сърдечно-съдовото здраве и бъбречната функция при пациенти с диабет тип 2 със сърдечно-съдов риск (проучването CARMELINA, 1218.22) Хората с диабет тип 2 са с 2 до 4 пъти пъти

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други Организатор: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно.

МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно. МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ Защо кожата ме сърби? Колкото повече

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

Microsoft PowerPoint - ELACI-K21V_AIHA ppt

Microsoft PowerPoint - ELACI-K21V_AIHA ppt ИНДУСТРИАЛНА ХИГИЕНА: защита на хората на работното им място ЕЛАЦИТЕ МЕД АД - РК Елаци 23.10 10.2008, Етрополе 1 Какво е индустриална хигиена? Специалистите по индустриална хигиена : Предвиждат Разпознават

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Туристически пакет за здравен туризъм и активно дълголетие Тридневна /3 дни/програма здраве и дълголетие - 2 нощувки за български клиенти /петък-недел

Туристически пакет за здравен туризъм и активно дълголетие Тридневна /3 дни/програма здраве и дълголетие - 2 нощувки за български клиенти /петък-недел Туристически пакет за здравен туризъм и активно дълголетие Тридневна /3 дни/програма здраве и дълголетие - 2 нощувки за български клиенти /петък-неделя/ Когато се стремим към здраве и дълголетие възниква

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Концепция за терапия и регенериране на кожата www..com 1 SQOOM clinical е първото устройство от типа си, което комбинира магнитно поле с ултразвук. С това ново и уникално взаимодействие, той се бори със

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Диана Георгиева Медицински факултет, СУ Св. Климент Охридски, София, България, УБ Лозец, Козяк 1, 1407 София, Тел: +359

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ВЛИЯНИЕТО НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В СЕЛО ЯГОДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕГЕНЕРАТИВНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Га

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ВЛИЯНИЕТО НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В СЕЛО ЯГОДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕГЕНЕРАТИВНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Га Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ВЛИЯНИЕТО НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В СЕЛО ЯГОДА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕГЕНЕРАТИВНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Галина Чавдарова 1, Славена Лазарова 1, Гергана Ненова²

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно