Педал. Ръководство за дилъри PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Размер: px
Започни от страница:

Download "Педал. Ръководство за дилъри PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995"

Препис

1 (Bulgarian) DM-PD Ръководство за дилъри Педал PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50

2 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 5 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ... 8 МОНТАЖ SPD-SL педали (PD-9000/PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/PD-R550/PD-R540-LA) Типове зацепки Прекачване на зацепките Когато се използва сепаратор за зацепки SM-SH20 (не е включен) Нагласяване положението на зацепката Монтиране на педали към курбелите SPD педали/click R (Зацепки с единичен режим на освобождаване: SM-SH51/Зацепки с многократен режим на освобождаване: SM-SH56) Типове зацепки Прекачване на зацепките Когато се използват сепаратори за зацепки Нагласяване положението на зацепката Непромокаем уплътнител Монтиране на педали към курбелите SPD-SL педали (PD-9000/PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/ PD-R550/PD-R540-LA) Настройте опъна на пружината на педалите Подмяна на зацепките Осов модул (PD-9000) Осов модул (PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/PD-R550/ PD-R540-LA) Монтиране на рефлекторите SPD педали (Зацепки с единичен режим на освобождаване: SM-SH51/Зацепки с многократен режим на освобождаване: SM-SH56) Настройте опъна на пружината на педалите Осов модул (PD-M9000/PD-M9020/PD-M8000/ PD-M8020/PD-M990/PD-M995) Подмяна на покритието на тялото Монтиране на рефлекторите Click'R (Зацепки с единичен режим на освобождаване: SM-SH51/Зацепки с многократен режим на освобождаване: SM-SH56) Настройте опъна на пружината на педалите Поддръжка на повдигащата функция Осов модул (PD-T700/PD-T420/PD-T400/PD-MT50) Подмяна на покритието на тялото Смяна на корпуса

3 Монтиране на рефлекторите

4 ВАЖНО ВАЖНО Настоящото ръководство за дилъри е предназначено предимно за употреба от професионални механици на велосипеди. Потребители, които не са професионално обучени за сглобяване на велосипеди, не трябва да се опитват да монтират компоненти самостоятелно, използвайки ръководствата за дилъри. Ако някоя част от информацията в ръководството е неясна за вас, не продължавайте с инсталирането. Вместо това, обърнете се за помощ към мястото на покупката или към дилър на велосипеди. Уверете се, че сте прочели всички ръководства за употреба, приложени към продукта. Не демонтирайте или променяйте продукта по никакъв друг начин, освен този, посочен в информацията, която се съдържа в това ръководство за дилъри. Всички ръководства за дилъри и ръководства за употреба могат да бъдат намерени онлайн на нашия уебсайт ( Моля, спазвайте съответните правила и наредби на страната, щата или региона, в които извършвате дейността си като дилър. С цел безопасност, уверете се, че сте прочели изцяло ръководството за дилъри и следвайте инструкциите за правилна работа. Следващите инструкции трябва да бъдат следвани през цялото време, за да се предотвратят наранявания на хора и физическо увреждане на оборудването и обкръжението. Инструкциите са класифицирани съгласно степента на опасност или повреда, които могат да настъпят, ако продуктът се използва неправилно. ОПАСНОСТ Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на инструкциите може да доведе до смърт или сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Неспазването на инструкциите може да причини нараняване на хора или физическо повреждане на оборудване и обкръжение. 4

5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК За безопасността на децата, уверете се, че детето използва този продукт правилно, като следвате инструкциите по-долу. Както родителите/настойниците, така и децата трябва да се запознаят добре със съдържанието на това ръководство. Неспазването на приложените инструкции може доведе до сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При монтиране на компоненти, уверете се, че следвате инструкциите, дадени в ръководствата за употреба. Препоръчваме да се използват само оригинални резервни части Shimano. Ако части, като например болтове и гайки, се разхлабят или повредят, велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Освен това, ако настройките не се извършат правилно, могат да възникнат проблеми и велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Уверете се, че носите предпазни очила, за да предпазите очите си, когато извършвате техническа поддръжка, например смяна на части. След като внимателно прочетете ръководството за дилъри, приберете го на сигурно място за бъдещи справки. Погрижете се да информирате потребителите за следното: Ако предупрежденията по-долу не се следват, вашите обувки може да не излязат от педалите, когато се опитвате да направите това или да излязат неочаквано или внезапно, а това може да доведе до нараняване. Общи описания, свързани с педалите SPD-SL/SPD/Click'R SPD-SL/SPD/Click'R педалите са проектирани така, че да се освобождават само тогава, когато възнамерявате да го направите. Те не са проектирани да се освобождават автоматично, когато паднете от велосипеда. Преди каране с тези педали и обувки, се уверете, че разбирате работата на зацепващия/освобождаващия механизъм за педалите и зацепките (обувките). Преди каране с тези педали и обувки, натиснете спирачките и след това поставете единия си крак на земята и изпробвайте зацепването и освобождаването на всяка обувка с педала, докато това не ви стане лесно и естествено с минимум усилие. Карайте първо по равен терен, докато не станете опитни в зацепването и освобождаването на обувките от педалите. Преди каране, настройте опъна на пружините на педалите така, както ви харесва. Ако опънът на пружините на педалите е малък, зацепките могат неочаквано да се освободят и можете да изгубите равновесие и да паднете от велосипеда. Ако опънът на пружините на педалите е голям, зацепките не могат да се освободят лесно. Когато карате бавно или когато има вероятност да се наложи да спрете (например, когато правите обратен завой, приближавате пресечка, карате нагоре или когато завивате в остър завой), освободете обувките от педала предварително, така че да можете бързо да поставите крака си на земята по всяко време. Използвайте малък опън на пружината за прикрепване на педалните зацепки, когато карате в неблагоприятни условия. Поддържайте чисти зацепките и ограничителите, за да осигурите правилно зацепване и освобождаване. Проверявайте зацепките периодично за износване. Когато зацепките се износят ги подменете и винаги проверявайте опъна на пружините преди да колоездите и след подмяна на педалните зацепки. Не продължавайте колоезденето, ако рефлекторите са мръсни или повредени. В противен случай ще бъде по-трудно за другите да ви виждат. Описания, свързани с педалите SPD-SL Използвайте само SPD-SL обувки с този продукт. Другите видове обувки може да не се освободят от педалите или може да се освободят неочаквано. 5

6 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА Използвайте само Shimano зацепки (SM-SH10/SM-SH11/SM-SH12) и се уверете, че монтажните болтове са притегнати плътно към обувките. Уверете се, че сте поставили рефлектори на велосипеда, когато карате по обществени пътища. PD-R550 Тези педали имат широк диапазон на настройка, което позволява зацепките да бъдат закрепени върху тях с по-малка сила, отколкото се изисква за педалите SPD-SL; поради това те могат да бъдат зацепвани и освобождавани от зацепките по-лесно. * Ако силата за задържане на зацепката е регулирана така, че да бъде по-слаба, използването на педалите за агресивно каране или състезания може да доведе до неочаквано освобождаване на зацепките от педалите и можете да паднете от велосипеда. PD-R540-LA Тези педали са за използване на шосе при каране за удоволствие и поради това са проектирани да се зацепват и освобождават от зацепките по-лесно, отколкото педалите SPD-SL. Ако тези педали се използват в състезание или агресивно, зацепките могат да се освободят ненадейно от педалите и можете да паднете от велосипеда. SM-SH20 сепаратор за зацепки Този сепаратор за зацепки е предназначен за настройване на дължините както на левия, така и на десния крак, когато зацепки на Shimano са монтирани на състезателни обувки за шосе на Shimano. Никога не използвайте други комбинации. Зацепките, които са съвместими с този сепаратор за зацепки са SM-SH10, SM-SH11 и SM-SH12. Вижте също и ръководствата за експлоатация за съответните обувки и педал преди да монтирате този сепаратор за зацепка на обувка. Описания, свързани с педалите SPD Използвайте само SPD обувки с този продукт. Другите видове обувки може да не се освободят от педалите или може да се освободят неочаквано. Използвайте само Shimano зацепки (SM-SH51/SM-SH56) и се уверете, че монтажните болтове са притегнати плътно към обувките. Предлагат се рефлектори (SM-PD60) за този педал, които се продават отделно. Уверете се, че сте поставили рефлектори на велосипеда, когато карате по обществени пътища. Описания, свързани с педалите Click'R Тези педали са за колоездене за удоволствие и поради това са проектирани да се зацепват и освобождават от зацепките по-лесно, отколкото педалите SPD. Ако тези педали се използват в състезание или агресивно, зацепките могат да се освободят ненадейно от педалите и можете да паднете от велосипеда. Използвайте само SPD обувки с този продукт. Другите видове обувки може да не се освободят от педалите или може да се освободят неочаквано. Използвайте само Shimano зацепки (SM-SH51/SM-SH56) и се уверете, че монтажните болтове са притегнати плътно към обувките. PD-MT50 Предлагат се рефлектори (SM-PD60) за този педал, които се продават отделно. Уверете се, че сте поставили рефлектори на велосипеда, когато карате по обществени пътища. Погрижете се да информирате потребителите за следното: Преди да карате велосипеда, проверете дали няма разхлабени връзки или съединителни елементи. Преди да карате велосипеда, проверете дали няма хлабини в зацепките или сепараторите. Ако работата на педалите не е нормална, проверете велосипеда още веднъж. Ако изпитвате каквото и да било неудобство при въртене на педалите, то те може би трябва да се настроят. Консултирайте се с дилър или търговско представителство. Периодично притягайте курбелите и педалите на мястото на покупка или при дилър на велосипеди. Продуктите не са гарантирани срещу естествено износване и влошаване по време на нормална работа и остаряване. Действителният продукт може да се различава от илюстрациите, тъй като това ръководство е предназначено главно за разяснение на процедурите за използване на продукта. 6

7 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

8 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ За монтажа, настройката и техническата поддръжка са необходими следните инструменти. Инструмент Инструмент Инструмент 2,5mm шестограмен ключ 8mm гаечен ключ Торкс [ 10] 3mm шестограмен ключ 10mm гаечен ключ TL-PD33 4mm шестограмен ключ 15mm гаечен ключ TL-PD40 5mm шестограмен ключ 17mm гаечен ключ TL-PD63 8mm шестограмен ключ 20mm гаечен ключ 7mm гаечен ключ Отвертка [ 2] 8

9 МОНТАЖ

10 МОНТАЖ МОНТАЖ SPD-SL педали (PD-9000/PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/PD-R550/PD-R540-LA) Типове зацепки SM-SH10 SM-SH11 (PD-6800/5800/5700-C/R550/R540-LA: стандартни) SM-SH12 (PD-9000: стандартна) Червена Жълта Синя Широка Тясна Широка Фиксиран режим Няма хлабавина, когато обувките са добре зацепени с педалите. Няма хлабавина. Самоцентриращ режим Има известна странична хлабавина, когато обувките са зацепени с педалите. Режим с опорна точка отпред в центъра Има известна странична хлабавина в предната част на обувките. 10

11 МОНТАЖ Прекачване на зацепките Настройте зацепката отдолу на всяка обувка, както е показано на илюстрацията и след това затегнете монтажните болтове на зацепката, временно. (A) Монтажен болт на зацепка (B) Шайба на зацепка (C) Зацепка (D) 4mm шестограмен ключ Когато монтирате зацепката, използвайте шайбата за зацепки и монтажния болт за зацепки, приложени към педала на Shimano. Ако се използват други монтажни болтове за зацепките, монтажният модул на зацепките може да се повреди. 11

12 МОНТАЖ Когато се използва сепаратор за зацепки SM-SH20 (не е включен) Прикрепете временно сепаратора за зацепки и зацепката от задната страна на обувката в реда, показан на илюстрацията. (A) Монтажен болт на зацепка (B) Шайба на зацепка (C) Зацепка (D) Сепаратор за зацепки (E) 4mm шестограмен ключ Когато монтирате зацепката, използвайте специалния монтажен болт на зацепки (стандартен болт, приложен към педала или среден или дълъг болт, приложен към SM-SH20) и шайбата на зацепката, приложена към педала. Различните диапазони на регулиране имат свои собствени правилни дължини на болтовете. Използвайте болта с правилната дължина според следната таблица. Диапазон на регулиране 1mm сепаратор за зацепки 2mm сепаратор за зацепки Правилен болт 1mm 1 - Стандартен или М 2mm - 1 M 3mm 1 1 M или L 4mm - 2 L 5mm 1 2 L * Използвайте няколкократно Регулирайте на 1-5mm Ако бъде използван болт с неправилна дължина, той може да не достигне гайката или монтажният модул на зацепките може да се повреди. * Справка Стандартно: 8mm M: 10mm L: 13,5mm 12

13 МОНТАЖ Нагласяване положението на зацепката 1. Зацепката има диапазон на нагаждане от 15mm отпред назад и 5mm от дясно наляво. След временно фиксиране на зацепките, нагласете ги като няколкократно ги зацепвате и освобождавате една по една, за да намерите оптималните необходими позиции на зацепките. 2. След определяне на оптималното положение, затегнете докрай монтажните болтове на зацепката с шестограмен ключ 4mm. Момент на затягане 4mm шестограмен ключ 5-6 N m 13

14 МОНТАЖ Монтиране на педали към курбелите. 1. Смажете с малко грес резбите, за да се предотврати слепване. 2. Използвайте 8mm шестограмен ключ или 15mm гаечен ключ, за да монтирате педалите на курбелите. Десните педали имат дясна резба; левите имат лява. (A) 8mm шестограмен ключ Момент на затягане 8mm шестограмен ключ N m 1 Обърнете внимание на маркировките: R: Десен педал, L: Ляв педал (A) 15mm гаечен ключ Момент на затягане 15mm гаечен ключ N m 1 Обърнете внимание на маркировките: R: Десен педал, L: Ляв педал 6mm шестограмен ключ не може да осигури достатъчен момент на затягане. Винаги използвайте 15mm гаечен ключ. 3. Отстранете неравностите и грапавините върху връзката, ако бъдат установени такива. 14

15 МОНТАЖ SPD педали/click R (Зацепки с единичен режим на освобождаване: SM-SH51/Зацепки с многократен режим на освобождаване: SM-SH56) 2. Извадете стелката и поставете гайките на зацепката в овалните отвори. Типове зацепки Зацепки с единичен режим на освобождаване Зацепки с многократен режим на освобождаване SM-SH51 (черно) SM-SH56 (сребрист, златист) (A) Гайка на зацепка (B) Стелка 1 Отпред Прекачване на зацепките Тази стъпка може да не е необходима в зависимост от типа обувка. Настройте зацепката отдолу на всяка обувка, както е показано на илюстрацията и след това затегнете монтажните болтове на зацепката, временно. 1. С плоски клещи или подобен инструмент издърпайте гумената капачка, за да се видят отворите за монтаж на зацепките. (A) Гумен капак за монтажни отвори на зацепка (B) SPD обувки Тази стъпка може да не е необходима в зависимост от типа обувка. 15

16 МОНТАЖ 3. Разположете зацепката и след това адаптора на зацепката върху подметката на обувката и след това временно ги затегнете с болтовете за монтиране на зацепката. Зацепките са съвместими с леви и с десни педали. 1 Поставете триъгълната част от зацепката сочеща към предната част на обувката. (A) 4mm шестограмен ключ (B) Монтажен болт на зацепка (C) Адаптор на зацепка (D) Зацепка Предварителни моменти на затягане на монтажните болтове на зацепката 4mm шестограмен ключ 2,5 N m 16

17 МОНТАЖ Когато се използват сепаратори за зацепки Разположете сепаратора на зацепката, след това зацепката и след това адаптора на зацепката върху подметката на обувката и след това временно ги затегнете с болтовете за фиксиране на зацепката. (A) 4mm шестограмен ключ (B) Монтажен болт на зацепка (C) Адаптор на зацепка (D) Зацепка (E) Сепаратор за зацепки Предварителни моменти на затягане на монтажните болтове на зацепката 4mm шестограмен ключ 2,5 N m 1 Страна, която да се постави в зацепката 2 Страна, която да се постави в подметката (страната с малките издатини) Използвайте сепаратори за зацепки само в следните случаи. Когато използвате сепаратори, моля, използвайте само един за всяка SPD съвместима обувка. Ако грайферът на подметките на обувките е висок, в резултат на което те се закачат върху педалите и да не позволяват гладко зацепване на обувките с педалите. Ако по подметките на обувките или по педалите се насъбере замърсяване, което не позволява гладко зацепване на обувките с педалите. TECH TIPS Сепараторът за зацепки е съвместим само със зацепки на Shimano (SM-SH51/SM-SH56). 17

18 МОНТАЖ Нагласяване положението на зацепката 1. Зацепката има диапазон на нагаждане от 20mm отпред назад и 5mm от дясно наляво. След временно фиксиране на зацепките, нагласете ги като няколкократно ги зацепвате и освобождавате една по една, за да намерите оптималните необходими позиции на зацепките. Непромокаем уплътнител 1. Извадете стелката и прикачете непромокаемия уплътнител. (A) Непромокаем уплътнител (B) Стелка 2. След определяне на оптималното положение, затегнете докрай монтажните болтове на зацепката с шестограмен ключ 4mm. Непромокаемия уплътнител е в комплект с обувките на Shimano, което означава, че тази стъпка трябва да бъде извършена. Момент на затягане 4mm шестограмен ключ 5-6 N m 18

19 МОНТАЖ Монтиране на педали към курбелите. 1. Смажете с малко грес резбите, за да се предотврати слепване. 3. Отстранете неравностите и грапавините върху връзката, ако бъдат установени такива. 2. Използвайте 8mm шестограмен ключ или 15mm гаечен ключ, за да монтирате педалите на курбелите. Десните педали имат дясна резба; левите имат лява. (A) 8mm шестограмен ключ Момент на затягане 8mm шестограмен ключ N m (A) 15mm гаечен ключ Момент на затягане 15mm гаечен ключ N m 6mm шестограмен ключ не може да осигури достатъчен момент на затягане. Винаги използвайте 15mm гаечен ключ. 19

20

21 SPD-SL педали (PD-9000/PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/ PD-R550/PD-R540-LA) Настройте опъна на пружината на педалите. Опънът на пружините на педалите може да бъде регулиран чрез завъртане на болта за настройка. Щракването на болта за настройка променя обтягането с една стъпка. В един оборот има четири щраквания. Болтът за настройка се намира отзад на всеки ограничител. Нагласете силата на пружината на оптималната сила за задържане на зацепката при необходимост, когато освобождавате зацепките от ограничителите. Изравнете опъна на пружината за двата педала спрямо индикаторите на опън и като броите завъртанията на болтовете за настройка. Въртене на болта за настройка в посока на часовниковата стрелка увеличава опъна на пружината, а въртене в посока обратна на часовниковата стрелка го намалява. Не завъртайте до точката, при която индикаторът показва максимален или минимален опън. За да се предотврати ненадейно освобождаване на обувката и за да се гарантира, че ще е възможно освобождаване, когато е необходимо, се уверете, че всички опъни на пружините са настроени правилно. Ако зацепките не са настроени еднакво, това може да причини трудности на ездача при зацепване и освобождаване от педалите. Опъните на пружините за десния и левия педал трябва да бъдат настроени така, че да са еднакви. Подмяна на зацепките Зацепките се износват и трябва да бъдат подменяни периодично. Зацепките трябва да бъдат подменени, когато стане трудно освобождаването за ездача или когато започнат да освобождават прекалено лесно в сравнение с първоначалното им състояние. Ако цветната част на зацепките се износи, подменете зацепката с нова. 1 Намаляване 2 Увеличаване (A) 2,5mm шестограмен ключ (B) Болт за настройка (C) Индикатор 1 Отпред: Подменете зацепките, когато от долната страна на зацепките се види черния слой. 2 Отзад: Необходима е подмяна след като зацепката се износи до нивото на референтната линия за подмяна. 3 Референтна линия за подмяна (A) Зацепка 21

22 Осов модул (PD-9000) Необходимо е регулиране, ако въртящите се части не функционират правилно. Следвайте процедурата, показана по-долу. 2. Монтирайте частите към оста, както е показано на фигурата и поставете грес на върха на оста и на конуса с резба. 3. Комбинирайте [1] с [2]. Демонтиране на оста 1. Разхлабете контрагайката като използвате 20mm гаечен ключ, като напр. TL-HS Разхлабете конуса с резба като използвате 17mm гаечен ключ, като напр. TL-HS37 и отстранете оста. 3. Отстранете игления лагер и сачмите (9 броя) в отвора на тялото на педала. 1 17mm гаечен ключ 2 20mm гаечен ключ (A) Гумено уплътнение (B) Конус с резба (C) Застопоряваща гайка (D) Сачми (17 броя) (E) Сачми (9 броя) И контрагайката, и конусът с резба имат лява резба за десния педал и дясна резба за левия педал. Сглобяване на оста 1. Поставете сачмите (9 броя) в отворите на тялото на педала и след това впръскайте 0,9 g грес. 1 При сглобяване на гуменото уплътнение и контрагайката, моля, обърнете внимание на посоката на частите. 2 17mm гаечен ключ 3 20mm гаечен ключ (A) Гумено уплътнение (B) Конус с резба (C) Застопоряваща гайка (D) Сачми (17 броя) (E) Сачми (9 броя) Почистете старата смазка. И контрагайката, и конусът с резба имат лява резба за десния педал и дясна резба за левия педал. 22

23 Настройка на въртенето на оста 1. Завъртете конуса с резба като използвате 17mm гаечен ключ, за да настроите въртенето. 2. При заключен конус с резба, затегнете контрагайката (20mm). Момент на затягане 20mm гаечен ключ N m Осов модул (PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/PD-R550/ PD-R540-LA) Необходимо е регулиране, ако въртящите се части не функционират правилно. Следвайте процедурата, показана по-долу. 1. Разхлабете застопоряващата втулка и отстранете осовия модул. Регулирайте така, че да бъде постигнато гладко въртене без хлабавина, когато осовият модул е поставен в педала. 1 Използвайте TL-PD40, за да отстраните застопоряващата втулка на PD-R550/PD-R540-LA. (A) Застопоряваща втулка (B) Конус (C) Застопоряваща гайка (D) TL-PD40 23

24 Дясна резба: В черен цвят (без процеп) Ако поставената контрагайка е в черен цвят (без процеп), конусът и контрагайката имат дясна резба. Лява резба: В черен цвят (с процеп), в сребрист цвят Ако поставената контрагайка е в сребрист или черен цвят (с процеп), конусът и контрагайката имат лява резба. 1 Използвайте 17mm гаечен ключ, за да отстраните застопоряващата втулка на PD-6800/PD-5800/PD-5700-C. (A) Застопоряваща втулка Регулирайте конуса така, че да бъде постигнато гладко въртене без хлабавина, когато осовият модул е поставен в педала. (B) Конус (C) Застопоряваща гайка Застопоряващата втулка на десния педал има лява резба; застопоряващата втулка на левия педал има дясна резба. 2. Използвайте оригиналния инструмент TL-PD63 или TL-PD33 на Shimano или 7mm или 10mm гаечен ключ отворен ринг, за да завъртите конуса (10mm) и да настроите въртенето. 3. При заключен конус, затегнете контрагайката (7mm). TECH TIPS Въртящите части се затягат, когато осовият модул е поставен в педала. Разхлабете ги леко преди монтаж. 4. Отстранете стара смазка и намажете с подходящото количество нова грес до долната част на свързването на педала. TECH TIPS Смажете с толкова грес, колкото е необходимо, така че да не излиза навън, когато оста е поставена в педала (около 1,5 g). Момент на затягане 17mm гаечен ключ 5-7 N m 24

25 5. Затегнете застопоряващата втулка и вкарайте осовия модул. 1 При сглобяване на гуменото уплътнение и капачката на тялото, моля, обърнете внимание на посоката на частите. (A) Гумено уплътнение (B) Застопоряваща втулка (C) Капачка на тялото (D) TL PD40 Момент на затягане TL PD N m 1 При сглобяване на гуменото уплътнение и капачката на тялото, моля, обърнете внимание на посоката на частите. (A) Гумено уплътнение (B) Застопоряваща втулка (C) Капачка на тялото Момент на затягане 17mm гаечен ключ N m 25

26 Монтиране на рефлекторите Разположете рефлектора върху педала и го закрепете с предоставените болт и планка. * Илюстрацията показва десен педал. (A) Болт (B) Планка (C) Педал (D) Рефлектор Момент на затягане Отвертка [ 2] 2 N m 26

27 SPD педали (Зацепки с единичен режим на освобождаване: SM-SH51/Зацепки с многократен режим на освобождаване: SM-SH56) Настройте опъна на пружината на педалите. Опънът на пружините на педалите може да бъде регулиран чрез завъртане на болта за настройка. Щракването на болта за настройка променя обтягането с една стъпка. В един оборот има четири щраквания. Болтът за настройка се намира отзад на всеки ограничител, в резултат на което има общо четири позиции. Нагласете силата на пружината на оптималната сила за задържане на зацепката при необходимост, когато освобождавате зацепките от ограничителите. Изравнете силите на задържане на зацепката на всички позиции, като проверявате позицията на пластината за настройка и като броите завъртанията на болтовете за настройка. Въртене на болта за настройка в посока на часовниковата стрелка увеличава опъна на пружината, а въртене в посока обратна на часовниковата стрелка го намалява. 1 Намаляване 2 Увеличаване 3 Най-неустойчива позиция 4 Най-устойчива позиция (A) Болт за настройка (B) Пластина за настройка (C) 2,5mm шестограмен ключ За да се предотврати ненадейно освобождаване на обувката и за да се гарантира, че ще е възможно освобождаване, когато е необходимо, се уверете, че всички опъни на пружините са настроени правилно. Ако зацепките не са настроени еднакво, това може да причини трудности на ездача при зацепване и освобождаване от педалите. Опъните на пружините за десния и левия педал трябва да бъдат настроени така, че да са еднакви. Ако пластината за настройка е в крайна най-устойчива позиция или в крайна най-неустойчива позиция не въртете повече болта. 27

28 Осов модул (PD-M9000/PD-M9020/PD-M8000/ PD-M8020/PD-M990/PD-M995) Необходимо е регулиране, ако въртящите се части не функционират правилно. Следвайте процедурата, показана по-долу. 1. Разхлабете застопоряващата втулка и отстранете осовия модул. 3. При заключен конус, затегнете контрагайката (7mm). Момент на затягане 17mm гаечен ключ 5-7 N m Дясна резба: В черен цвят (без процеп) Ако поставената контрагайка е в черен цвят (без процеп), конусът и контрагайката имат дясна резба. Лява резба: В черен цвят (с процеп), в сребрист цвят Ако поставената контрагайка е в сребрист или черен цвят (с процеп), конусът и контрагайката имат лява резба. 1 Използвайте 17mm гаечен ключ, за да отстраните застопоряващата втулка. (A) Застопоряваща втулка Регулирайте конуса така, че да бъде постигнато гладко въртене без хлабавина, когато осовият модул е поставен в педала. (B) Конус (C) Застопоряваща гайка Застопоряващата втулка на десния педал има лява резба; застопоряващата втулка на левия педал има дясна резба. 2. Използвайте 7mm и 8mm гаечен ключ отворен ринг, за да завъртите конуса (8mm) и да настроите въртенето. В случай на PD-M8000/PD-M8020, използвайте 7mm и 10mm гаечен ключ да завъртите конуса (10mm) и да настроите въртенето. TECH TIPS Въртящите части се затягат, когато осовият модул е поставен в педала. Разхлабете ги леко преди монтаж. 4. Отстранете стара смазка и намажете с подходящото количество нова грес до долната част на свързването на педала. TECH TIPS Смажете с толкова грес, колкото е необходимо, така че да не излиза навън, когато оста е поставена в педала (около 1,5 g). 28

29 5. Затегнете застопоряващата втулка и вкарайте осовия модул. Подмяна на покритието на тялото Момент на затягане Торкс [ 10] 2,5-3,5 N m Затегнете трите винта еднакво. 1 При сглобяване на гуменото уплътнение и капачката на тялото, моля, обърнете внимание на посоката на частите. (A) Гумено уплътнение (B) Застопоряваща втулка (C) Капачка на тялото Монтиране на рефлекторите Моля, вижте педала Click'R, когато прикрепвате рефлектора. Момент на затягане 17mm гаечен ключ N m 29

30 Click'R (Зацепки с единичен режим на освобождаване: SM-SH51/Зацепки с многократен режим на освобождаване: SM-SH56) Настройте опъна на пружината на педалите. Опънът на пружините на педалите може да бъде регулиран чрез завъртане на болта за настройка. Щракването на болта за настройка променя обтягането с една стъпка. В един оборот има четири щраквания. Болтът за настройка се намира отзад на всеки ограничител, в резултат на което има общо четири позиции. (Общо две точки на педалите за PD-T420) Нагласете силата на пружината на оптималната сила за задържане на зацепката при необходимост, когато освобождавате зацепките от ограничителите. Изравнете силите на задържане на зацепката на всички позиции, като проверявате позицията на пластината за настройка и като броите завъртанията на болтовете за настройка. Въртене на болта за настройка в посока на часовниковата стрелка увеличава опъна на пружината, а въртене в посока обратна на часовниковата стрелка го намалява. 1 Намаляване 2 Увеличаване 3 Най-неустойчива позиция 4 Най-устойчива позиция (A) Болт за настройка (B) Пластина за настройка (C) 3mm шестограмен ключ За да се предотврати ненадейно освобождаване на обувката и за да се гарантира, че ще е възможно освобождаване, когато е необходимо, се уверете, че всички опъни на пружините са настроени правилно. Ако зацепките не са настроени еднакво, това може да причини трудности на ездача при зацепване и освобождаване от педалите. Опъните на пружините за десния и левия педал трябва да бъдат настроени така, че да са еднакви. Ако пластината за настройка е в крайна най-устойчива позиция или в крайна най-неустойчива позиция не въртете повече болта. 30

31 Поддръжка на повдигащата функция Педалите са оборудвани с повдигащо функция, която поддържа повдигнат ограничителя, така че зацепките да могат да бъдат захванати лесно. Действието на повдигащата функция може да бъде нарушено от кал или липсва на смазка; поради това, за да се поддържа най-доброто техническо ниво, периодично отстранявайте замърсяванията от кал и смазвайте показаните части с масло. Осов модул (PD-T700/PD-T420/PD-T400/PD-MT50) Необходимо е регулиране, ако въртящите се части не функционират правилно. Следвайте процедурата, показана по-долу. 1. Разхлабете застопоряващата втулка и отстранете осовия модул. (A) Масло 1 Използвайте 17mm гаечен ключ, за да отстраните застопоряващата втулка на PD-T700. (A) Застопоряваща втулка (B) Конус (C) Застопоряваща гайка 31

32 3. При заключен конус, затегнете контрагайката (7mm). Момент на затягане 7mm гаечен ключ 5-7 N m Дясна резба: В черен цвят (без процеп) Ако поставената контрагайка е в черен цвят (без процеп), конусът и контрагайката имат дясна резба. 1 Използвайте TL-PD40, за да отстраните застопоряващата втулка на PD-T420/PD-T400/PD-MT50. (A) Застопоряваща втулка Лява резба: В черен цвят (с процеп), в сребрист цвят Ако поставената контрагайка е в сребрист или черен цвят (с процеп), конусът и контрагайката имат лява резба. (B) Конус (C) Застопоряваща гайка (D) TL-PD40 Регулирайте конуса така, че да бъде постигнато гладко въртене без хлабавина, когато осовият модул е поставен в педала. Застопоряващата втулка на десния педал има лява резба; застопоряващата втулка на левия педал има дясна резба. 2. Използвайте оригиналния инструмент TL-PD63 или TL-PD33 на Shimano или 7mm или 10mm гаечен ключ отворен ринг, за да завъртите конуса (10mm) и да настроите въртенето. TECH TIPS Въртящите части се затягат, когато осовият модул е поставен в педала. Разхлабете ги леко преди монтаж. 4. Отстранете стара смазка и намажете с подходящото количество нова грес до долната част на свързването на педала. TECH TIPS Смажете с толкова грес, колкото е необходимо, така че да не излиза навън, когато оста е поставена в педала (около 1,5 g). 32

33 5. Затегнете застопоряващата втулка и вкарайте осовия модул. 1 При сглобяване на гуменото уплътнение и капачката на тялото, моля, обърнете внимание на посоката на частите. (A) Гумено уплътнение (B) Застопоряваща втулка (C) Капачка на тялото 1 При сглобяване на гуменото уплътнение и капачката на тялото, моля, обърнете внимание на посоката на частите. (A) Гумено уплътнение (B) Застопоряваща втулка (C) Капачка на тялото (D) TL-PD40 Момент на затягане 17mm гаечен ключ N m Момент на затягане TL PD N m 33

34 Подмяна на покритието на тялото 2. Подравнете дупката на втулката с канала с прореза на тялото на педала и поставете тялото на педала в корпуса. Момент на затягане Отвертка [ 2] 2,5-3,5 N m Затегнете трите винта еднакво. Смяна на корпуса 1. Поставете втулката в корпуса, както е илюстрирано на фигурата. 1 Тяло на педала след подвъзела 2 Прорез върху тялото на педала за позициониране на втулката (A) Отвор на втулката (B) Прорез на корпуса (A) Втулка (B) Отвор на втулката (C) Корпус 34

35 3. Монтирайте пружината за корпуса в корпуса. Вкарайте по-дългата страна на пружината в отворите на втулката и тялото на педала и издърпайте по-късата страна на пружината към прореза на корпуса. 4. Монтирайте обтегача на пружината, както е показано на фигурата. (A) Обтегач на пружината 1 Дълъг 2 Къс Поставете грес върху пружината. 35

36 5. 6. Монтирайте гумената капачка и шайбата на капачката и след това ги затегнете с болта за фиксиране на корпуса. Както е показано на фигурата, гресирайте втулката и монтирайте осовия модул. (A) Фиксиращ болт за корпуса (B) Шайба на капачката (C) Гумена капачка Момент на затягане 5mm шестограмен ключ 7-8 N m Нанася се закрепващо вещество на болта за фиксиране на корпуса. Не използвайте повторно вече използвани болтове, тъй като може да доведат до хлабавост. (A) Грес (B) Осов модул 36

37 Монтиране на рефлекторите 2. Поставете ухото на рефлектора на А на педала. SM-PD60 (PD-MT50) 1 За ляв 2 За десен 1 A Рефлекторите за левия и десния педал се различават. (A) Ухо 3. Използвайте тъп инструмент, за да поставите ухото върху другия край на рефлектора върху B на педала. Монтаж Илюстрацията показва десен педал. 1. Завъртете болта за регулиране на педала за регулиране на опъна на пружината към най-слабите настройки. 1 B 4. Завъртете болта за регулиране на педала за регулиране на опъна на пружината към най-силните настройки. 1 Най-неустойчива позиция (A) 3mm шестограмен ключ (B) Болт за настройка (C) Пластина за настройка 1 Най-устойчива позиция (A) 3mm шестограмен ключ (B) Болт за настройка (C) Пластина за настройка 37

38 Демонтаж 1. Завъртете болта за регулиране на педала за регулиране на опъна на пружината към най-слабите настройки. 1 Най-неустойчива позиция (A) 3mm шестограмен ключ (B) Болт за настройка (C) Пластина за настройка 2. Използвайте тъп инструмент, за да отворите ухото на рефлектора от част B на педала. 1 B (A) Ухо 38

39 Моля, обърнете внимание: спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобрения. (Bulgarian)