ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II"

Препис

1 ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II Цена: 2700 лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модел: Прецизно земеделие ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II

2 Година: 2019 модел: СЕГА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 2700 ЛВ. БЕЗ ДДС до изчерпване на количествата ISOBUS Навигационна система марка Mueller Elektronik модел Track-Guide II * УДОБСТВО В НАПРАВЛЕНИЕТО * ТОЧНОСТ В ОБРАБОТКИТЕ * КОНТРОЛ НА ВСЕКИ ISOBUS ИНВЕНТАР НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Навигационната система TRACK GUIDE II на немския производител MULLER ELEKTRONIK помага на водача на машината, направлявайки гов прави линии при обработки като торене, пръскане и др. Снабдена е със 7-инчов дисплей и меню на български език. Системата е проектирана с изключително опростена структура, с лесен достъп и визуализация на всички функции върху дисплея на терминала. Изобразява се работната скорост на машината и се отчита както обработената площ, така и оставащата част от полето. Терминала позволява безпроблено извършване на обработките, дори в нощно време или при намалена видимост. Системите за навигация Track Guide II са снабдени с USB стик, на който се запаметяват не само незавършените полета, а и граничните файлове за очертаване в реални граници, които се използват в Поземлената комисия. В навигационната система могат да се въведат и запаметят работните ширини на всички инвентари, с които работи машината. По време на работа в полето, при презастъпване или пропуск, върху диспея на терминала се визуализира припокриването и показва посоката на отклонение от основната линия. Изключително важна е употребата им при пръскане с хербицид, с цел опазване на посевите от предозиране и изгаряне. Навигациите на Muller Elektronik Track Guide могат да служат като универсален терминал, който едновременно изпълнява ролята на навигационна система и на контролер за

3 управление, спестявайки средства за закупуване на терминали, при всеки нов инвентар. Track Guide II може да бъде надградена със софтуер ISOBUS, който дава възможност за управление на всеки ISOBUS инвентар. Това прави тези терминали съвместими с всички Isobus машини, независимо от марката и годината на производство. Навигацията може да се използва за очертаване на полетата в реални граници пред ИСАК. За целта е необходимо само да окрайчите вашето поле и да запаметите неговото граница на флаш паметта.периодично на клиента се предоставя възмжност да прави update на софтуера на Навигационната система. НавигациятаTrack Guide II поддържа много приложения, които клентът може да използва спрямо своите нужди. Тази иновативна концепция се нарича APP&GO и съдържа следните приложения: ISO UT Софтуерът позволява комуникацията на терминала с други ISOBUS устройства или инвентар, оборудвани с ISOBUS, независимо от марката или годината на производство. Стандартно този Софтуер е активиран при терминала Touch ME, на Track Guide II трябва да бъде активиран допълнително. Track Leader Навигация. Стандартно активиран в модела TRACK Guide II. Този софтуер позволява навигиране в паралелни линии при 9 различни навигационни режимa. Направлява водача в правилната посока за максимална точност при обработките, като избягва излишното препокриване и спестява разходи за препарати, семена, гориво и най-вече време. Отчита моментната скорост при движение на машината и дава възможност за маркиране и запаметяване на препятствия. При зададени границите в полето, софтуера изобразява на терминала общия размер и вече обработената площ. При задаване на граничните линии автоматично се генерира файл за очертаване на полето в реални граници, който може да бъде използван пред ИСАК. HEADLAND Control Стандартно активирано в модела TRACK-Guide II. Софтуера позволява на маханизатора да въведе предварително броят на необходимите линии в полето. След първото минаване по граничните линии в полето, навигацията автоматично генерира следите за последващите линии вземайки в предвид зададената ширина на инвентара и броя преминавания. По този начин водачът на машината знае къде точно да вдигне инвентара за извършване на маневра в края на полето. SECTION-Control-Това е офтуер, позволяващ на Терминала автоматично да включва и изключва секциите на инвентара при препокриване. Изключително необходима и полезна опция при използване на инвентар с голяма работна ширина. DISTANCE Control - Софуера контролира автоматично работната височина на щангите на пръскачката

4 Track Leader TOP Софтуер, който осъществява връзката между Навигационната система и Система за автоматично управление. Благодарение на тези съвременни технологии се постига точност на работа в полето до 2 сантиметра. Variable Rate Control това приложение позволява на Терминалите да използват предварително изготвена карта с променлива норма на приложение, като анализира данните от картиране на добивате, които са извършени от Комбайна при жътва. По този начин се оптимизират разходите за тор и препарати. ISO TC - Приложениеторазрешава комуникацията между настолния компютър и Терминалите при контрол и обработка на задачите. Това приложение позволява обмен на информация в формат ISO-XML. ISO TC е съвместим с карти, подготвени от картирането на комбайн. Информацията от картирането позволява на терминала да работи с инвентара (пръскачка/торачка) с променлива норма. FIELD-Nav Софтуера улеснява водача при навигирането на машината до съответния блок. FARMpilot е приложение позволява online наблюдение на работния процес в реално време посредством GPRS пренос на данни. Този софтуер дава възможност за пренос на данни относно работния процес от настолният компютър в офиса към Терминала в машината и обратно. ASD - Връзкамежду терминал и контролер за пръскачки за автоматично изключване на секциите AGRICON -Софтуер, позволяващ работа с YARA N sensor, който сканира азотното съдържание на растенията в момента и определя автоматично торовата норма МULTIControl - Обработване на полето с няколко продукта при различни норми едновременно ПРИЗАКУПУВАНЕНАНАВИГАЦИЯТАВИЕПОЛУЧАВАТЕ: - Монтиране наgpsнавигацията на място - Обучениенаслужителите, коитощеработят с нея. - Външнаантена сegnosсигнал с точност на работа см - ОпцияSection Viewпоказвасекциитенапръскачкатаприпрепокриване. - Дневенилинощенрежимнаекрана.

5 - Цветендисплей150 мм. - 2D и 3D режим на изгледа - ФлашпаметUSB +обновяваненасофтуера. - ВъзможностзаочертаванепоИСАКвреалниграници. - Отчитаненаобработенатаиоставащаплощ от полето. - Отчитане скоросттанаработа в полето. ТЕРМИНАЛА TRACK-GUIDE II предлага още опции: - Връзка със Системазаавтоматичноуправлениенамашинатасточностот15до2см. - Пъленавтоматизиранконтролнапръскачката - Автоматичновключванеиизключваненасекциитенапръскачкатаприпрепокриване. - ДистанционноGPSпроследяваненаработнияпроцес - Контролнамашинитеснабденис ISOBUS - Работанаданниоткартиране. - Автоматичнорегулираненанорматазаторене, спрямокартиране - Камеризанаблюдениеработатанамашината - ДистанционнакомуникациястерминалапосредствомGPRS АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЪРГОВСКИЯ ОТДЕЛ НА "УНИВЕРСАЛ-НВГ" Телефон за връзка: Универсал НВГ Град: Долна Оряховица Адрес: Долна Оряховица

6 Телефон: Телефон: Сайт: