ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II"

Препис

1 ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II Цена: 2700 лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модел: Прецизно земеделие ПРОМО ЦЕНА ISOBUS Навигационна система Muller Elektronik Модел Track-Guide II

2 Година: 2019 модел: СЕГА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 2700 ЛВ. БЕЗ ДДС до изчерпване на количествата ISOBUS Навигационна система марка Mueller Elektronik модел Track-Guide II * УДОБСТВО В НАПРАВЛЕНИЕТО * ТОЧНОСТ В ОБРАБОТКИТЕ * КОНТРОЛ НА ВСЕКИ ISOBUS ИНВЕНТАР НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Навигационната система TRACK GUIDE II на немския производител MULLER ELEKTRONIK помага на водача на машината, направлявайки гов прави линии при обработки като торене, пръскане и др. Снабдена е със 7-инчов дисплей и меню на български език. Системата е проектирана с изключително опростена структура, с лесен достъп и визуализация на всички функции върху дисплея на терминала. Изобразява се работната скорост на машината и се отчита както обработената площ, така и оставащата част от полето. Терминала позволява безпроблено извършване на обработките, дори в нощно време или при намалена видимост. Системите за навигация Track Guide II са снабдени с USB стик, на който се запаметяват не само незавършените полета, а и граничните файлове за очертаване в реални граници, които се използват в Поземлената комисия. В навигационната система могат да се въведат и запаметят работните ширини на всички инвентари, с които работи машината. По време на работа в полето, при презастъпване или пропуск, върху диспея на терминала се визуализира припокриването и показва посоката на отклонение от основната линия. Изключително важна е употребата им при пръскане с хербицид, с цел опазване на посевите от предозиране и изгаряне. Навигациите на Muller Elektronik Track Guide могат да служат като универсален терминал, който едновременно изпълнява ролята на навигационна система и на контролер за

3 управление, спестявайки средства за закупуване на терминали, при всеки нов инвентар. Track Guide II може да бъде надградена със софтуер ISOBUS, който дава възможност за управление на всеки ISOBUS инвентар. Това прави тези терминали съвместими с всички Isobus машини, независимо от марката и годината на производство. Навигацията може да се използва за очертаване на полетата в реални граници пред ИСАК. За целта е необходимо само да окрайчите вашето поле и да запаметите неговото граница на флаш паметта.периодично на клиента се предоставя възмжност да прави update на софтуера на Навигационната система. НавигациятаTrack Guide II поддържа много приложения, които клентът може да използва спрямо своите нужди. Тази иновативна концепция се нарича APP&GO и съдържа следните приложения: ISO UT Софтуерът позволява комуникацията на терминала с други ISOBUS устройства или инвентар, оборудвани с ISOBUS, независимо от марката или годината на производство. Стандартно този Софтуер е активиран при терминала Touch ME, на Track Guide II трябва да бъде активиран допълнително. Track Leader Навигация. Стандартно активиран в модела TRACK Guide II. Този софтуер позволява навигиране в паралелни линии при 9 различни навигационни режимa. Направлява водача в правилната посока за максимална точност при обработките, като избягва излишното препокриване и спестява разходи за препарати, семена, гориво и най-вече време. Отчита моментната скорост при движение на машината и дава възможност за маркиране и запаметяване на препятствия. При зададени границите в полето, софтуера изобразява на терминала общия размер и вече обработената площ. При задаване на граничните линии автоматично се генерира файл за очертаване на полето в реални граници, който може да бъде използван пред ИСАК. HEADLAND Control Стандартно активирано в модела TRACK-Guide II. Софтуера позволява на маханизатора да въведе предварително броят на необходимите линии в полето. След първото минаване по граничните линии в полето, навигацията автоматично генерира следите за последващите линии вземайки в предвид зададената ширина на инвентара и броя преминавания. По този начин водачът на машината знае къде точно да вдигне инвентара за извършване на маневра в края на полето. SECTION-Control-Това е офтуер, позволяващ на Терминала автоматично да включва и изключва секциите на инвентара при препокриване. Изключително необходима и полезна опция при използване на инвентар с голяма работна ширина. DISTANCE Control - Софуера контролира автоматично работната височина на щангите на пръскачката

4 Track Leader TOP Софтуер, който осъществява връзката между Навигационната система и Система за автоматично управление. Благодарение на тези съвременни технологии се постига точност на работа в полето до 2 сантиметра. Variable Rate Control това приложение позволява на Терминалите да използват предварително изготвена карта с променлива норма на приложение, като анализира данните от картиране на добивате, които са извършени от Комбайна при жътва. По този начин се оптимизират разходите за тор и препарати. ISO TC - Приложениеторазрешава комуникацията между настолния компютър и Терминалите при контрол и обработка на задачите. Това приложение позволява обмен на информация в формат ISO-XML. ISO TC е съвместим с карти, подготвени от картирането на комбайн. Информацията от картирането позволява на терминала да работи с инвентара (пръскачка/торачка) с променлива норма. FIELD-Nav Софтуера улеснява водача при навигирането на машината до съответния блок. FARMpilot е приложение позволява online наблюдение на работния процес в реално време посредством GPRS пренос на данни. Този софтуер дава възможност за пренос на данни относно работния процес от настолният компютър в офиса към Терминала в машината и обратно. ASD - Връзкамежду терминал и контролер за пръскачки за автоматично изключване на секциите AGRICON -Софтуер, позволяващ работа с YARA N sensor, който сканира азотното съдържание на растенията в момента и определя автоматично торовата норма МULTIControl - Обработване на полето с няколко продукта при различни норми едновременно ПРИЗАКУПУВАНЕНАНАВИГАЦИЯТАВИЕПОЛУЧАВАТЕ: - Монтиране наgpsнавигацията на място - Обучениенаслужителите, коитощеработят с нея. - Външнаантена сegnosсигнал с точност на работа см - ОпцияSection Viewпоказвасекциитенапръскачкатаприпрепокриване. - Дневенилинощенрежимнаекрана.

5 - Цветендисплей150 мм. - 2D и 3D режим на изгледа - ФлашпаметUSB +обновяваненасофтуера. - ВъзможностзаочертаванепоИСАКвреалниграници. - Отчитаненаобработенатаиоставащаплощ от полето. - Отчитане скоросттанаработа в полето. ТЕРМИНАЛА TRACK-GUIDE II предлага още опции: - Връзка със Системазаавтоматичноуправлениенамашинатасточностот15до2см. - Пъленавтоматизиранконтролнапръскачката - Автоматичновключванеиизключваненасекциитенапръскачкатаприпрепокриване. - ДистанционноGPSпроследяваненаработнияпроцес - Контролнамашинитеснабденис ISOBUS - Работанаданниоткартиране. - Автоматичнорегулираненанорматазаторене, спрямокартиране - Камеризанаблюдениеработатанамашината - ДистанционнакомуникациястерминалапосредствомGPRS АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЪРГОВСКИЯ ОТДЕЛ НА "УНИВЕРСАЛ-НВГ" Телефон за връзка: Универсал НВГ Град: Долна Оряховица Адрес: Долна Оряховица v.georgiev@universal-nvg.bg

6 Телефон: Телефон: Сайт:

Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто

Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V1.20190731 3030248965a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще. Обърнете

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V1.20190731 30302436a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V15.20191001 30302432a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V3.20180409 3032258305-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

Сеялки - пролет Цена: Запитване Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kubota Модел: Сеялки Сеялки - пролет Година: 2018 Модел PP1300,

Сеялки - пролет Цена: Запитване Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kubota Модел: Сеялки Сеялки - пролет Година: 2018 Модел PP1300, Сеялки - пролет Цена: Запитване Номер на обявата: 66273 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kubota Модел: Сеялки Сеялки - пролет Година: 2018 Модел PP1300, PP1450V, PP1450, PP1600F, PP1600, PP1450TF, PP1600TF

Подробно

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2

Kioti RX7330PC Цена: лв. Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2 Kioti RX7330PC Цена: 49500 лв. Номер на обявата: 46915 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Kioti Модел: Трактори Kioti RX7330PC мощност (к.с.): 73 Година: 2018 моточасове: 0.00 Възползвайтесе от възмжността

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V9.20191001 31302713-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх

Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V2.20191001 30302670-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Просто подобрява вашата позиция. SM Ръководство на оператора Cruizer

Просто подобрява вашата позиция. SM Ръководство на оператора Cruizer Просто подобрява вашата позиция. SM Ръководство на оператора Cruizer Съдържание Съдържание....................... 1 Съдържание на комплекта.......... 1 Общ преглед....................... 2 Инсталиране......................

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

XMS Пръскачки ПРЪСКАЧКИ KUBOTA XMS210/213/216/218 XFT211 с работна широчина от 15 до 30м

XMS Пръскачки ПРЪСКАЧКИ KUBOTA XMS210/213/216/218 XFT211 с работна широчина от 15 до 30м XMS Пръскачки ПРЪСКАЧКИ KUBOTA XMS210/213/216/218 XFT211 с работна широчина от 15 до 30м НОВ СТАНДАРТ В ПРЪСКА KUBOTA XMS210/213/216/218 и XFT211 2 ЕТО Навесната пръскачка XMS е разработена с фокус върху

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V8.20191001 30322511-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

СЕРИЯ EXACTA ТОРОРАЗПРЪСКВАЩИ KVERNELAND EXACTA RANGE МАШИНИ1

СЕРИЯ EXACTA ТОРОРАЗПРЪСКВАЩИ KVERNELAND EXACTA RANGE МАШИНИ1 СЕРИЯ EXACTA ТОРОРАЗПРЪСКВАЩИ KVERNELAND EXACTA RANGE МАШИНИ1 КОГАТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОЗНАЧАВА БИЗНЕС Реализирането на пълния потенциал в земеделието е тогава, когато бизнесът се разраства и развива, като същевременно

Подробно

Microsoft Word - Forster1

Microsoft Word - Forster1 ЛЕТЯЩ СТАРТ С ХРАНИЛКАТА ECO Автоматичните хранилки на Förster Technik са се доказали в много страни по света като най-доброто решение за отглеждане на агнета и ярета. Те осигуряват бърз растеж и отлично

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Ремарке Pronar Цена: Запитване Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Pronar Модел: Ремаркета и цистерни Ремарке Pronar Ремарке Pronar

Ремарке Pronar Цена: Запитване Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Pronar Модел: Ремаркета и цистерни Ремарке Pronar Ремарке Pronar Ремарке Pronar Цена: Запитване Номер на обявата: 42944 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Pronar Модел: Ремаркета и цистерни Ремарке Pronar Ремарке Pronar модел Т 653 Допустима маса (кг) : 5950 Товароподемност

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

Словенският производител на огъващи машини BG

Словенският производител на огъващи машини BG Словенският производител на огъващи машини BG HKS-CNC Profi HKS-CNC Profi работна дължина 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm дължина на машината 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm ъгъл на огъване 145 145 145 дълбочина

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Категория Ивент Център Визуална реклама Представете Вашия хотел като Ивент Център Ключови факти Местоположение Категория Капацитет

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

Corporate Call Recorder (Корпоративен запис на разговори) Какво е CCR? Ползи от внедряването на CCR Подслушване на мрежов трафик (общи положения) Мреж

Corporate Call Recorder (Корпоративен запис на разговори) Какво е CCR? Ползи от внедряването на CCR Подслушване на мрежов трафик (общи положения) Мреж Corporate Call Recorder (Корпоративен запис на разговори) Какво е CCR? Ползи от внедряването на CCR Подслушване на мрежов трафик (общи положения) Мрежи за пренос на глас (общи положения) Основни принципи

Подробно

LPG sale points

LPG sale points Фабрична газова уредба Въведение Автомобилите GREAT WALL с бензинови двигатели могат да бъдат допълнително оборудвани с фабрична газова уредба с течно впръскване на горивото (Liquid Propane Injection ),

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

MINISTERIUM FÜR  LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN Защита на устойчивите горски екосистеми в Странджа/Йълдъз планина при изменение на климата Дейност 5. Финална прес-конференция по Проект Защита на устойчивите екосистеми в Странджа /Йълдъз планина при

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0.

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0. ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ 150-1 СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0.1 гр 0.01 гр 0.1 гр 0.01 сt ТЕЕ 150-1 Блюдо, 60 х 64

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм до 60 х 60 х 60 см Те са универсални пощенски услуги,

Подробно

AXIS EMC ISOBUS for Spreader AXIS-H EMC and AXIS-M EMC

AXIS EMC ISOBUS for Spreader AXIS-H EMC and AXIS-M EMC ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Прочетете внимателно преди пускане в експлоатация! Запазете за бъдеща употреба! Ръководството за експлоатация и монтаж е част от машината. Доставчиците на нови и употребявани

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно