ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 0010 Днес, г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1. Назначаване на състави на -ове на територията на гр. Своге за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 2. Назначаване на състав на с. Батулия / с. Буковец, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 3. Назначаване на състав на с. Бов, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 4. Назначаване на състав на с. Брезе, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 5. Назначаване на състави на -ове с. Владо Тричков, общо 2 на брой, както следва: единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 6. Назначаване на състав на с. Габровница, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 7. Назначаване на състав на с. Гара Бов, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 8. Назначаване на състави на -ове с. Гара Лакатник, общо 2 на брой, както следва: единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 9. Назначаване на състав на с. Губислав, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 10. Назначаване на състав на с. Добърчин, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 11. Назначаване на състав на с. Дружево, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 12. Назначаване на състав на с. Еленов дол, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 13. Назначаване на състав на с. Желен, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 14. Назначаване на състав на с. Заноге, единен , за произвеждане на 1

2 изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 15. Назначаване на състав на с. Заселе, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 16. Назначаване на състав на с. Зимевица, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 17. Назначаване на състави на -ове с. Искрец, общо 3 на брой, както следва: единен , единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 18. Назначаване на състав на с. Лакатник, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 19. Назначаване на състав на с. Лесков дол / с. Редина, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 20. Назначаване на състав на с. Луково, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 21. Назначаване на състав на с. Миланово, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 22. Назначаване на състав на с. Бакьово / с. Огоя, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 23. Назначаване на състав на с. Оплетня / с. Левище, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 24. Назначаване на състав на с. Осеновлаг, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 25. Назначаване на състав на с. Реброво, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 26. Назначаване на състав на с. Церецел, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 27. Назначаване на състав на с. Свидня, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 28. Назначаване на състав на с. Томпсън, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 29. Назначаване на състави на -ове с. Церово, общо 2 на брой, както следва: единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 30. Назначаване на състав на с. Ябланица, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, 2

3 насрочени за 25 октомври 2015 г. 31. Назначаване на състав на с. Брезов дол, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 32. Разни На заседанието на ОИК Своге присъстваха: ОВЕ ОИК: ПРИСЪСТВАЩИ: 1. Димитър Тодоров Димитров Председател ОИК; 2. Петьо Величков Паунов Зам. председател на ОИК; 3. Атанас Ангелов Танев Секретар на ОИК; 4. Юлия Емилова Геошева Член на ОИК; 5. Светлана Михайлова Колева - Член на ОИК; 6. Бойко Христов Йорданов - Член на ОИК; 7. Милена Живкова Славкова - Член на ОИК; 8. Йоана Петьова Йорданова - Член на ОИК; 9. Мария Иванова Владимирова - Член на ОИК; 10. Катя Йосифова Чобанова - Член на ОИК. ОТСЪСТВАЩИ: 1. Марио Розалинов Пунчев Член на ОИК. ЛИЦА ПО ЧЛ. 85, АЛ. 9 ОТ ИК: Не присъстват. Налице е изискуемият от чл. 85, ал. 3 от ИК и Решение 1910-МИ/НР/ г. на ЦИК кворум от повече от половината от членовете й, поради което ОИК Своге може да заседава законно. Заседанието бе открито в 17:00 часа от Председателя на ОИК Димитър Димитров, след което се пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред, както следва: I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД: Председателят предложи днешното заседание на ОИК Своге да протече по предварително обявения дневен ред. Няма предложения и мнения по отношение на обявения дневен ред от останалите членове на ОИК. 3

4 ОИК приема предложения и предварително обявен дневен ред за днешното заседание. II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състави на ове на територията на гр. Своге за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. При условията на чл. 91, ал. 1 от ИК Кмета на Община Своге е определил ден и час, както и мястото за провеждане на консултации за определяне на съставите на на територията на Община Своге, въз основа на своя покана изх / г. Предварително обявените ден, час и място за провеждане на консултациите са както следва: г. от 16:00 часа в кабинета на кмета на общината в сградата на общинската администрация; В насрочените и проведени консултации за определяне на съставите на на територията на Община Своге са присъствали упълномощени представители на следните партии / коалиции: ПАРТИЯ ; КОАЛИЦИЯ ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ; ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ; КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ; КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО ; КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА ; ПАРТИЯ ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ; ПАРТИЯ АТАКА ; КОАЛИЦИЯ АБВ. С вх. 32/ г. в ОИК Своге е регистрирано придружаващо писмо изх / г. на Община Своге по чл. 91, ал. 7 от ИК, с което комисията се уведомява, че не е постигнато съгласие между участващите в консултациите от г. при Кмета на общината представители на партиите и коалициите за определяне на съставите на на територията на Община Своге. Към писмото са приложени 4

5 документите по чл. 91, ал. 4, 5 и 6 от ИК, които са предоставени в деня на консултациите от представителите на участващите партии и коалиции, както и документите, предвидени в т. 19 от Решение 1984-МИ/НР от г. на ЦИК, както следва: - Писмени предложения за съставите на общо 7 броя, предоставени от: ПАРТИЯ ; КОАЛИЦИЯ ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ; КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ; КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО ; КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА ; ПАРТИЯ АТАКА и КОАЛИЦИЯ АБВ. Писмени предложения за съставите на не са предоставени от ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и ПАРТИЯ ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, които са взели участие в консултациите, чрез свои представители по пълномощие; - Копия от удостоверения за актуално състояние и копия на Решения за образуване на коалиции от партии - 7 броя; - Заверени копия от пълномощните от ръководствата на политическите партии и коалиции за представителство на територията на общината и участие в консултациите за определяне на 14 броя; - Списъци на резервните членове на общо 2 броя, предоставени от: ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ. Нито една от останалите партии / коалиции, участвали чрез свои представители по пълномощие в консултациите за съставите на не е предоставила списък с резервни членове; - Протокол от проведените консултации на г., за определяне съставите на в Община Своге. Към протокола е приложено писмено възражение от представляващия по пълномощие КОАЛИЦИЯ ЛЯВА БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ, в което са описани причините за отказа за подписване на протокола. Протокола от проведените консултации не е подписан и от представителя по пълномощие на ПАРТИЯ ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, но няма приложени мотиви или особено мнение; - Покана изх / г. за провеждане на консултациите (в оригинал); - Заповед на Кмета на Община Своге 1385/ г. за назначаване на комисия, която да проведе консултациите за определяне на съставите на. След преглед на горните документи ОИК - Своге констатира, че консултациите при кмета на Община Своге са приключили без да е постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на на територията на Община Своге, поради което комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за състав на, представени от упълномощените представители на: ПАРТИЯ ; КОАЛИЦИЯ ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ; КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ; КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО ; КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА ; ПАРТИЯ АТАКА ; КОАЛИЦИЯ АБВ. Със Заповед 1292/ г., издадена на основание чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, Кметът на Община Своге е образувал 44 (четиридесет и четири) избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. Предвидил е образуването на една секция в лечебно заведение, а така също е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена 5

6 публично, същата не е оспорена пред ОИК - Своге в законоустановения срок и е влязла в законна сила. С влязло в сила Решение 0020/ г., ОИК - Своге е определила броя на членовете на на територията на Община Своге, както следва: за секциите до 500 избиратели (включително) по 7 члена и за секциите над 500 избиратели (включително) по 9 члена. Със свое следващо Решение 63/ г., ОИК - Своге е извършила разпределение на членовете на по партийно представителство - общ брой и секционно ръководство, включващо председател, зам.председател и секретар, както следва: Партия/Коалиция Брой места (общо) Секционно ръководство (Председател / Зам. председател / Секретар) ПП КП -ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПП КП РЕФОРМАТОРСК И БЛОК КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО КОАЛИЦИЯ 20 8 БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА ПП АТАКА 16 6 КП АБВ 16 6 ОБЩО: 344 Налице са законовите предпоставки на чл. 91, ал. 12 от ИК за назначаване на на територията на Община Своге от ОИК Своге, при спазване на условията и реда на Решение 1984-МИ/НР от г. на ЦИК и Приложение 1 от същото Методически указания за определяне съставите на на териториите на общините в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. (без съставите на П). Направено е разпределение от ОИК Своге на съставите на -ове на територията на Община Своге при спазване на изискванията на относимите решения на ЦИК и изискванията на ИК и при съобразяване в максимална степен, доколкото е възможно според общите нормативни изисквания, с направените писмени предложения за съставите на от представителите на консултациите при кмета на Община Своге представители на партии / коалиции. 6

7 Няма други предложения във връзка с направеното разпределение на съставите на. 1. Назначава секционните избирателни комисии (-ове), открити на територията на гр. Своге (общо 9 на брой), за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименни списъци за всяка от 9-те секционни избирателни комисии по отделно, както следва по-долу: ГР. СВОГЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ 1907", УЛ. ЦАР СИМЕОН 29 ЦВЕТАНКА АСПАРУХОВА ДАНОВА МИЛЕН БИСЕРОВ ПАНЧЕВ ЗАМ. АТАКА ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА ИВАН ГУРКОВ МАКСИМ КРУМОВ НАЙДЕНОВ ПОЛИНА ЕРОФИМОВА ГИГОВА - ТОДОРОВА ИВА МЛАДЕНОВА ТАКЕВА ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА РБ МАНОЛОВА МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА ГР. СВОГЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ 1907", УЛ. ЦАР СИМЕОН 29 ЕЛИНА МИХАЙЛОВА ТАКЕВА АБВ СНЕЖАНКА БОЖИЛОВА ЗАМ. ДОНЧЕВА ЕЛКА ИГНАТОВА ЙОТОВА РБ ЦЕНКА БОРИСОВА БОГДАНОВА ЯНЧО НИКОЛОВ СПАСОВ АТАКА ПЕТЯ СТОЯНОВА ЦАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВА КРАСИМИР МЕТОДИЕВ КПФ ДИНКОВ ПЕТЪР ТОШЕВ ДИМИТРОВ ББЦ ГР. СВОГЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ 1907", УЛ. ЦАР СИМЕОН 29 ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА ИРЕНА ДИМИТРОВА ЗАМ. ГЕОРГИЕВА ДИАНА НИКОЛОВА ББЦ ДИМИТРОВА РУМЯНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА - ЗОРОВА ЦВЕТАН ВАСИЛОВ ИВАНОВ ПЕТЯ ДАВИДОВА КРЪСТАНОВА ЗОЯ ДАНЧОВА ТОДОРОВА КПФ СОНЯ АСЕНОВА МИХАЛКОВА ББЦ - АТАНАСОВА БЛАГОВЕСКА ЛАЗАРОВА АБВ 7

8 АПОСТОЛОВА ГР. СВОГЕ - СОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. ЗВЪНЧЕ 2 ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА МАРИАНА МЛАДЕНОВА ЗАМ. ИГНАТОВА МАРИНА ЕМИЛОВА ГЕОШЕВА ЛОРА ГОЛОБИНОВА ТОДОРОВА МАРИЙКА АСЕНОВА МАНОЛОВА ИВАНКА ИСАЕВА ПЕНКОВА РОСИЦА СТЕФАНОВА РБ ПРОДАНОВА ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА КПФ ХРИСТОВА-ЦЕНОВА ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА АБВ ХРИСТОВА - ЦЕНОВА ГР. СВОГЕ - СОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. ЗВЪНЧЕ 2 СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕНУЖКА ИВАНЧОВА ЗАМ. ВЕЛКОВА ВЕРОНИКА ЗЛАТКОВА КПФ АЛЕКСАНДРОВА ДАФИНА ЛЮДМИЛОВА ГЕОШЕВА КРАСИМИРА БОГДАНОВА БОРИСОВА ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПЕЯНКОВ МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА КПФ ПЕТКОВА ИСКРА КИРИЛОВА ПЕШЕВА АТАКА ВАНЯ ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА АБВ ГР. СВОГЕ - СОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. ЗВЪНЧЕ 2 МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ВЕЛКОВА ЕЛКА ИВАНОВА МИНЕВА ЗАМ. ББЦ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ ЦВЕТЕЛИНА ВАНЕВА МАРИНОВА НАДКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА БОЙКА ДИМИТРОВА ВЕНЧЕВА ИСКРА БОЖИЛОВА КИРОВА РБ ЮЛИЯ НИКОЛОВА ДУДОВА ББЦ ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ АТАКА 8

9 ГР. СВОГЕ - НУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", УЛ. ЦИОЛКОВСКИЙ 2 АНИТА ГЕОРГИЕВА ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА ЗАМ. МИТРОВА ДИМИТРИНА КЪНЧЕВА ПЕНЕВА АНЖЕЛА АНГЕЛОВА КРЪСТАНОВА БЛАГОВЕСТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ГАЛЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ТАТЯНА СИРМАНОВА КПФ ГРОЗДАНОВА ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ ББЦ РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА РБ ПЕТРОВА ГР. СВОГЕ КВАРТАЛЕН КЛУБ, УЛ. ПЕТЪР БЕРОН 36 МАРГАРИТА БОЖИЛОВА ПЕШЕВА ИЛИЯН БОРИСОВ НИКОЛОВ ЗАМ. РБ ВАСИЛ МАРИНКОВ МИТРОВ БИСЕРКА СТАЙКОВА ИВАНОВА ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА ГЬОШЕВА СИЛВИЯ ВЕЛИНОВА МЛАДЕНОВА ХРИСИ БОЯНОВА АСЕНОВА АБВ РАДОСЛАВА ТОШКОВА ББЦ ИВАНОВА ПЕТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ АТАКА ГР. СВОГЕ МБАЛ СВОГЕ, УЛ. СТАРОСЕЛСКА 4 АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ РБ ИВАНОВ ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ЗАМ. КПФ РАДОСЛАВА КРУМОВА КРУМОВА ВАЛЕНТИНА ЕВЛОГИЕВА ЛАЗАРОВА ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЕВА СИЛВЕСТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА РБ КОТОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на -ове в гр. Своге да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 9

10 ПРОТИВ : НЯМА III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Батулия / с. Буковец, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. по предходната т. 1 от дневния ред. Други предложения няма. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Батулия / с. Буковец, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. БАТУЛИЯ - КЛУБА ПОД СГРАДА НА КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО ДИАНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ КПФ ЗАМ. ГРОЗДАНОВ БОЙКА АСЕНОВА ГЕНАДИЕВА РБ ГЕОРГИ СЛАВЕЙКОВ ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТАНКА СПАСОВА ЙОРДАНОВА НЕЛИ СПАСОВА СПАСОВА ВЕРКА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА 10

11 назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Батулия / с. Буковец да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. ПРОТИВ : НЯМА IV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Бов, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. Други предложения няма. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Бов, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. БОВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО 11

12 ГЕРГАНА СИМЕОНОВА АЛЕКСИЕВА СИЛВИЯ МИТОВА НИКОЛОВА ЗАМ. ББЦ МАРИАНА БЛАГОЕВА РБ ХРИСТОВА НАТАЛИ МАРИЯНОВА АЛЕКСИЕВА МАГДАЛЕНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА БИСЕР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ КПФ ВЛАДИСЛАВ ЦЕНОВ ИВАНОВ АБВ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Бов да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Брезе, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. Други предложения няма. 12

13 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Брезе, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. БРЕЗЕ - КМЕТСТВОТО СТОЯНКА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА ИСУС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ ЗАМ. ББЦ ЕЛЕННА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА АНТОНИ ЕРИК ГРИГОРОВ АТАКА ТЕМЕНУЖКА МИРОНОВА МИЛЕВА ТОДОРОКА СВИЛЕНОВА НИКОЛОВА АСЯ ЙОВОВА ВАСИЛЕВА АБВ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Брезе да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. VI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състави на ове с. Владо Тричков, общо 2 на брой, както следва: единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. 13

14 Други предложения няма. 1. Назначава секционни избирателни комисии (-ове) в с. Владо Тричков, общо 2 на брой, с единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименни списъци, както следва по-долу: С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, УЛ. 1-ВА 1 СТЕФКА КОЛЬОВА КИРОВА ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ЗАМ. НАЙДЕНОВ ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА РБ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ МАРИАНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА ЛИДИЯ СПАСОВА БОЖИЛОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА САШКА АНКОВА МИЛАНОВА РБ ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ББЦ ЗЛАТКОВА С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН", УЛ. 3-ТА 2 БЕАТРИС РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ ЗАМ. АТАКА РЕНЕТА ЦВЕТКОВА ЗАРКОВА ЗАХАРИ КОЦЕВ ГЕОРГИЕВ ЕЛИЗАБЕТ ПЛАМЕНОВА РБ ТОДОРОВА ИВО МАРКОВ МАРКОВ КПФ МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ББЦ ГЕРАСИМОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на -ове с. Владо Тричков, единен и единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 14

15 VII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Габровница, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Други предложения няма. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Габровница, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ГАБРОВНИЦА - ЗДРАВНАТА СЛУЖБА ПЕТРАНА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ЗАМ. ВЕЛИЧКОВА ЕЛВИРА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА КПФ ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ МИЛОВ МАРИЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА РЕНЕТА ПЕТРОВА ТИНКОВА КПФ МИТКО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 15

16 3. На назначените членове на с. Габровница, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. VIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Гара Бов, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Други предложения няма. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Гара Бов, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ГАРА БОВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА 1896 /МАЛЪК САЛОН/, УЛ. ИЗДРИМЕЦ 6 ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ МИНЧЕВ САШО БОРИСОВ ТОДОРОВ ЗАМ. АНИ ЙОРДАНОВА КИРКОВА КПФ ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА МАРИЕЛА ИГНАТОВА ФИЛИПОВА 16

17 ВАСИЛКА ПЪРВАНОВА ИВАНОВА ЕМИЛИЯ ВИДЕНОВА ЛОЗАНОВА СЛАВЧО ЗЛАТКОВ МИТРОВ РБ ДИМИТРИНА СТАНИСЛАВОВА МИЛЧОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Гара Бов, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. IX. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състави на ове с. Гара Лакатник, общо 2 на брой, както следва: единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Други предложения няма. 1. Назначава секционни избирателни комисии (-ове) в с. Гара Лакатник, общо 2 на брой, с единен и единен , за произвеждане на изборите за 17

18 общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименни списъци, както следва по-долу: С. ГАРА ЛАКАТНИК НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934, ПЛОЩАД ЦЕНТЪРА 2 ДИМИТРИНА АСЕНОВА РБ КРЪСТАНОВА АНТОАНЕТА ИВАНОВА АБВ ЗАМ. ПЕТРОВА АННА СПАСОВА ЯНКОВА ЯННА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА АНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА ИСКРЕН КОСТАДИНОВ КПФ ПЕТРОВ ВАЛЯ СЛАВЧОВА ЙОРДАНОВА С. ГАРА ЛАКАТНИК - ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 14 ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА РБ ПЕТРОВА ГЕОРГИ ПЕЦЕВ ГЕОРГИЕВ ЗАМ. АТАНСКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА НАНСИ ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА НЕВЕНА СТАНКОВА КОЛЕВА КАМЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ТАНЕВ ПЕТРАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА КРИСТИЯН РОМАН ББЦ КАНИЕВСКИ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на -ове с. Гара Лакатник, единен и единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 18

19 X. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Губислав, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Други предложения няма. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Губислав, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ГУБИСЛАВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО НИКОЛА ИЛИЕВ КОЛЕВ НАДЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА ЗАМ. РБ НЕГОДАН ДАНОВ АНГЕЛОВ ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ВЕНЕВ ЛЮБЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ ТОНКА СТОИЛОВА ИВАНОВА НИКОЛАЙ МИРОНОВ ГЕЛЕВ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Губислав, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 19

20 XI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Добърчин, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Добърчин, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ДОБЪРЧИН - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО КРАСИМИР СПАСОВ КРЪСТАНОВ ДИЛЯНА БОНЧОВА ЗАМ. ВЕСЕЛИНОВА ЛИЛИ СТЕФАНОВА РБ НИКОЛОВА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ РОСЕН ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ АТАКА АНДРЕЙ ПАНТАЛЕЕВ ТОТОВ КПФ БЛАГА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Добърчин, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 20

21 XII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Дружево, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Дружево, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ДРУЖЕВО - СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ КРАСИМИР АНАНИЕВ РБ ПЕТРОВ СЛАВЧО БОРИСОВ РАСКОВ ЗАМ. НАТАША НИКОЛОВА ББЦ ПЕТРОВА КАЛИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА ЦВЕТКО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ РЕНЕТА КОРИЛОВА ПЕНЕВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 21

22 3. На назначените членове на с. Дружево, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Еленов дол, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Еленов дол, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЕЛЕНОВ ДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА БОРИСЛАВ СТАМЕНОВ ЗАМ. ИВАНОВ ЦВЕТАНКА ИВАНОВА АБВ ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МИТРОВ 22

23 ПАУЛИНА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА СТОЯН МЛАДЕНОВ КОЛЕВ ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Еленов дол, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XIV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Желен, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Желен, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЖЕЛЕН - БИБЛИОТЕКАТА 23

24 ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА КПФ АТАНАСОВА ОЛГА СТОЯНОВА СПАСОВА ЗАМ. ДЕСИСЛАВ ТОШКОВ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДОНЧЕВ ЮЛИЯ МИЛАНОВА ХРИСТОВА ББЦ ЛИЛЯНА ПЕТРВА СТОЯНОВА СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА МАЛИНОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Желен, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Заноге, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 24

25 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Заноге, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЗАНОГЕ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО КПФ ДАНИЕЛ НАЙДЕНОВ ЗАМ. МАНОЛОВ ЯНАКИ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ АТАКА ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАРИНОВ СТОЯН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА МАНОЛОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Заноге, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XVI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Заселе, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. 25

26 Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Заселе, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЗАСЕЛЕ - МЛАДЕЖКИ КЛУБ МИЛКА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА ЗОЯ ТОШКОВА БОРИСОВА ЗАМ. ПЕТЪР ТЕОФИЛОВ ЗЛАТКОВ ТАНЯ РАШКОВА СИМЕОНОВА ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ЕФТИМОВА ВАЛЕНТИН ЕЛЕНКОВ АНГЕЛОВ ВИОЛЕТА ВЕЛИНОВА РБ ГЕОРГИЕВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Заселе, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 26

27 XVII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Зимевица, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Зимевица, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЗИМЕВИЦА - МЛАДЕЖКИ КЛУБ ЗЕНИТКА ВЕЛЕВА ЗДРАВКОВА СИМОНА ЕВЛОГИЕВА ЗАМ. ВЕНЧЕВА ДЕСИСЛАВА НИКОФОРОВА АТАКА ИВАНОВА ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ ЕМАНУИЛ ПЕТРОВ МИЛЕВ ЦВЕТАНКА СТОЙНОВА ГОГОВА СЛАВЧО СЕРГИЕВ ЛОЗАНОВ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Зимевица, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 27

28 XVIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състави на -ове с. Искрец, общо 3 на брой, както следва: единен , единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционни избирателни комисии (-ове) в с. Искрец, общо 3 на брой, с единен , единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименни списъци, както следва по-долу: С. ИСКРЕЦ - ОУ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 9 ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРКА ИЛИЕВА ВЕНЕВА ЗАМ. ИРЕНА ЕВТИМОВА ТОДОРОВА МАГДАЛЕНА ЗЛАТКОВА ВАСИЛЕВА ВИОЛЕТА ХРИСТОВА РБ МИЛЕНКОВА ВАСИЛ ТОМОВ БОЖИЛОВ ДИАНА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА КПФ НИКОЛОВА ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АТАКА ДИМИТРОВ С. ИСКРЕЦ ОУ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 9 МИЛКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА АННА СТОЯНОВА ПЪРВАНОВА ЗАМ. АБВ КОНСТАНТИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА МИЛЕНКОВА ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ 28

29 ДОБРИНКА ПЪРВАНОВА ПЕТКОВА ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА АНТОВА РБ МАРИЕТА АСЕНОВА АБВ МИХАЛКОВА С. ИСКРЕЦ /САНАТОРИУМА/, УЛ. САНАТОРИУМА 213 СВЕТОЗАР ПЕТКОВ ПАНЧЕВ МАРИЯ СТЕФАНОВА КПФ ЗАМ. ЦВЕТАНОВА БОЖИЛ ТОДОРОВ АНАЧКОВ АБВ ПЕНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА СНЕЖАНКА КАТЕРИНОВА ДОЙЧИНОВА ПЕРЪР ФЕЛИКС КОСТУРКОВ ЕФРОСИМА ПАВЛОВА РБ НИКОЛОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на -ове с. Искрец, единен , единен и единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XIX. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Лакатник, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. 29

30 Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Лакатник, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЛАКАТНИК - МЛАДЕЖКИ КЛУБ ИВАН ДИМИТРОВ ИВЕТКОВ АТАКА КИРИЛКА ИВАНОВА ГАНЕВА ЗАМ. ПРАВДОЛЮБ КИРИЛОВ ПЕТРОВ ГЕРГАНА БОЙКОВА БОРИСОВА БОЙКО ДИМИТРОВ БОРИСОВ ЕВГЕНИ ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЕЛЕНКОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Лакатник, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 30

31 XX. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Лесков дол / с. Редина, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Лесков дол / с. Редина, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЛЕСКОВДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА РОСЕН АНТОВ АТАНАСОВ ЗАМ. ДЕЯНА ДИМИТРОВА АБВ НИКОЛОВА НАДКА ПЕШОВА ПЕТКОВА ВЕЛИНА ПЕШЕВА СПАСОВА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РБ МАРИНКОВ СПАСИЙКА СПАСОВА ББЦ СОКОЛОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Лесков дол / с. Редина, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 31

32 XXI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Луково, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Луково, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЛУКОВО - КЛУБА В КМЕТСТВОТО ЦЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА АЛБЕНА КРАСИМИРОВА КПФ ЗАМ. БОРИСОВА КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ВОЙКОВА ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ТОШКО БОГДАНОВ МАРИНКОВ ПЕНКА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА РБ НЕДЯЛКО ПЕНЕВ ГРОЗЕВ АТАКА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Луково, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 32

33 XXII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 21 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Миланово, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Миланово, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. МИЛАНОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1927, УЛ. МУШАТ 11 ЙОРДАНКА МИЛЧЕВА КОЦЕВА ЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА ЗАМ. ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ ИЛИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МИЛЧЕВА ЦАЦА СТОЙКОВА ЗОРОВА ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 33

34 3. На назначените членове на с. Миланово, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XXIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 22 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Бакьово / с. Огоя, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Бакьово / с. Огоя, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ОГОЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО ГЕОРГИ НАЙЧОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА ЗАМ. АТАНАСОВА НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КПФ ИВАНОВ СЛАВИ ВЕЛИЗАРОВ МИНКОВ 34

35 ВИОЛЕТКА ИЛИЕВА НАЙДЕНОВА МАРИЯ СЛАВЕВА МИЛЕВА КРИСТИНА ПЕТРОВА РБ ИВАНОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Бакьово / с. Огоя, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XXIV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 23 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Оплетня / с. Левище, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Оплетня / с. Левище, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: 35

36 С. ОПЛЕТНЯ КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО ВЕНА ПЕТРОВА ЦЕНОВА ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРОВ ЗАМ. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕДЕЛКОВ ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ЦВЕТОМИРА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА НИКОЛИНКА МИТКОВА РБ ПЕШЕВА СЛАВКА РАНГЕЛОВА АТАКА МАНОЛОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Оплетня / с. Левище, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XXV. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 24 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Осеновлаг, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. 36

37 Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Осеновлаг, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ОСЕНОВЛАГ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ АНГЕЛ ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ КИРИЛ БЛАГОВЕСТОВ РБ ЗАМ. ХРИСТОВ ПЕТКО ВИДЕНОВ ПЕТКОВ ПЕНА ПЕТРОВА ДИЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИТРОВА ТРАЙНА ЦЕНОВА ВУТОВА ХРИСТИНА НИКОЛОВА ББЦ ВАСИЛЕВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Осеновлаг, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XXVI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 25 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Реброво, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. 37

38 Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Реброво, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. РЕБРОВО ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 5 ВАСКО КРУМОВ КРЪСТАНОВ МАРГАРИТА ИЛИЕВА ББЦ ЗАМ. ИГНАТОВА ИЛКА МИТОВА АЛЕКСАНДРОВА ЕФТИМ ДРАГОМИРОВ МЛАДЕНОВ СТОЯНКА ТОДОРОВА МИЛЕВА МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ГЪРГОРОВА КРИСТИНА ДИМИТРОВА РБ ЙОТОВА РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КПФ ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПАНЕВ ББЦ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Реброво, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 38

39 XXVII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 26 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Церецел, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Церецел, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЦЕРЕЦЕЛ - СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ББЦ ТОДОРОВА МАРТИН ВАНЕВ ЦЕНОВ ЗАМ. РБ ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИНОВ ВУТОВ КЕРАЦУДА РАНГЕЛОВА БОЖИЛОВА ИЛИЯНА РАДКОВА ВАСИЛЕВА ЛИЛА БОРИСОВА МАРИНКОВА ВАСИЛКА ТОДОРОВА АЛЕКСОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Церецел, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 39

40 XXVIII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 27 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Свидня, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Свидня, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. СВИДНЯ ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 14 ВАЛЕРИЯ ИСИДОРОВА ТЕРЗИЙСКА ТИНКА СТЕФАНОВА ЗАМ. МАЛИНОВА ПЕТЪР АТАНАСОВ БОРИСОВ ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНКИНА МИХАИЛ СЛАВЧОВ МИХАЙЛОВ АНКА СПАСОВА ПАВЛОВА АСЯ НАЧКОВА МАРИНКОВА КАТЯ ПЕТРОВА ГРИГОРОВА РБ РАДОСЛАВ ИВАНОВ АТАКА РАНГЕЛОВ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Свидня, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 40

41 XXIX. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 28 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Томпсън, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Томпсън, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ТОМПСЪН - КЛУБ НА КМЕТСТВОТО МИЛЕНА МИЛУШЕВА АЛЕКСАНДРОВА ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЗАМ. КРЪСТЕВА ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА ДЕСИСЛАВА РАДЕВА ДАНОВА МАРИНА КРАСИМИРОВА ВЪЛЧЕВА РАДОСЛАВ ГЕОРГИНОВ ВУТОВ РАДОСТИНА ФИЛИПОВА ТАКЕВА НИКОЛАЙ МИТРОВ БОГДАНОВ КПФ ЕМИЛ БЛАГОЕВ СТОЯНОВ АБВ 41

42 назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Томпсън, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. XXX. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 29 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състави на -ове с. Церово, общо 2 на брой, както следва: единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционни избирателни комисии (-ове) в с. Церово, общо 2 на брой, с единен и единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименни списъци, както следва по-долу: С. ЦЕРОВО ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН 12 ВЕНЦИСЛАВ ТАКЕВ ТОДОРОВ 42

43 РАДОСТ АЛЕКСАНДРОВА ЗАМ. АЛЕКСАНДРОВА ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА АТАКА ВАРАДИНОВА РАДОСТИНА БЛАГОЕВА КИТОВА ПЕТРАНКА КОЛЮВА ТОДОРОВА ИВАН ВАСИЛЕВ ТАКЕВ ЗЛАТКА МЛАДЕНОВА РБ ДИМИТРОВА МАРИЯ МАРИНОВА КУНЧЕВА КПФ ЙОСИФ РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ АБВ С. ЦЕРОВО ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН 12 ВАЛЕНТИНА МАКАВЕЕВА ВЕЛИЧКОВА ПЛАМЕН ЛОЗАНОВ КОЛЕВ ЗАМ. КПФ МАРИЯНА ГЕШЕВА АНГЕЛОВА СТАНИМИР ВАСИЛЕВ СТАНЕВ АНТОАНЕТА СТАНИСЛАВОВА РБ АНТОВА БИСЕР БИСЕРОВ СТОЯНОВ ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА СВИЛЕН ДАНАИЛОВ СТОЯНОВ КПФ АНКА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА ББЦ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на -ове с. Церово, единен и единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 43

44 XXXI. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 30 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Ябланица, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Ябланица, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ЯБЛАНИЦА КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО СТОЯН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ АБВ АНАСТАСКА ДОНЧЕВА ЗАМ. ПЕТРОВА ИВА МИНКОВА МИНКОВА ПЕТКО ЛЮБЕНОВ ЕВТИМОВ ЯСЕН ЕФТИМОВ МЛАДЕНОВ БИСТРА ТАШКОВА ЕВТИМОВА ДИМИТРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА МАНОЛОВА назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Ябланица, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 44

45 XXXII. ПО ОТНОШЕНИЕ НА Т. 31 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Назначаване на състав на с. Брезов дол, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.. ДОКЛАДЧИК: Атанас Танев Секретар на ОИК. Няма други предложения. 1. Назначава секционна избирателна комисия () в с. Брезов дол, единен , за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съгласно поименен списък, както следва по-долу: С. ОСЕНОВЛАГ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА ВАСКО АНКОВ АНТОНОВ ЗАМ. ИЛИЯНА СТОЯНОВА КРЪСТАНОВА ПЕТЯ НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА СРЕМКА ИВАНОВА ИВАНОВА СТОЯН МЛАДЕНОВ КОЛЕВ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ РБ назначените членове на при необходимост, предоставени единствено от ПАРТИЯ и КОАЛИЦИЯ АБВ, които представляват неразделна част от това решение. 3. На назначените членове на с. Брезов дол, единен , да се издадат удостоверения в съответствие с утвърдения образец от изборните книжа. 45