ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ"

Препис

1 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

2 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 2

3 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане преди бетонирането намаляване на напрягащата сила 3

4 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането намаляване на напрягащата сила 4

5 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането намаляване на напрягащата сила 5

6 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането намаляване на напрягащата сила 6

7 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането увеличаване на напречното сечение при закотвяне на кабелите 7

8 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането увеличаване на напречното сечение при закотвяне на кабелите 8

9 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането увеличаване на напречното сечение при закотвяне на кабелите 9

10 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането увеличаване на напречното сечение при закотвяне на кабелите 10

11 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането увеличаване на напречното сечение при закотвяне на кабелите 11

12 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането 12

13 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането c ϕ (1.2ϕ) c 40mm c 1 ;c 2 0.8ϕ (1.0ϕ) 13

14 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането греда с отвор 58m 14

15 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането греда с отвор 58m 15

16 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането греда с отвор 58m 16

17 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане след бетонирането - напречни сечения 17

18 3. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ напрягане преди бетонирането - напречни сечения 18

19 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - ТОВАРЪТ Е ВЗАИМНО УРАВНОВЕСЕН И НЕ ВЪЗНИКВАТ ВЪНШНИ РЕАКЦИИ. - ДЕФОРМАЦИИТЕ НЕ СА ОГРАНИЧЕНИ -ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ -НОРМАЛНИ СИЛИ -ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ -НОРМАЛНИ СИЛИ -НАПРЕЧНИ СИЛИ 19

20 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - ВЪЗНИКВАТ ВЪНШНИ РЕАКЦИИ. - ДЕФОРМАЦИИТЕ СА ОГРАНИЧЕНИ УСИЛИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ЧРЕЗ СУПЕРПОНИРАНЕ НА ДВЕ СЪСТОЯНИЯ : - ПРИ СВОБОДНА ДЕФОРМАЦИЯ; - ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ОПОРНИТЕ РЕАКЦИИ. 20

21 УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЦЕПЛЕНИЕ В МОМЕНТА НА НАПРЯГАНЕ 2 21

22 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - ПРИ ЛИПСА НА СЦЕПЛЕНИЕ В МОМЕНТА НА НАПРЯГАНЕ 22

23 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - ПРИ ЛИПСА НА СЦЕПЛЕНИЕ В МОМЕНТА НА НАПРЯГАНЕ РАДИАЛЕН НАТИСК 23

24 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - СУМАРНА МОМЕНТОВА ДИАГРАМА В ПРОСТА ГРЕДА 24

25 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - СУМАРНА МОМЕНТОВА ДИАГРАМА В КОНЗОЛНА ГРЕДА 25

26 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ - ДИАГРАМА НА ОГЪВАЩИТЕ МОМЕНТИ ОТ НЕПРЕЧЕН РАДИАЛЕН ТОВАР 26

27 УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ ПРОМЯНА НА РАДИУСА НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО, ПРИЧИНЕНО ОТ РАЗЛИКА В ДИАМЕТРИТЕ НА КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛЯ И НАПРЯГАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ 27

28 4. УСИЛИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИЛИ В МЯСТОТО НА ЗАКОТВЯНЕ НА КАБЕЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО 28

29 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ ОСНОВНА ПРИЧИНА -СКЪСЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИЯ ЕЛЕМЕНТ, КОЕТО ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА НАПРЯГАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ, А ОТТАМ И ДО НАПРЕЖЕНИЯТА В НЕГО. Δε s = Δl/l Δσ s =- E s Δε s В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ДЪЛЖИНАТА ВЪВ ВРЕМЕТО, ЗАГУБИТЕ БИВАТ : - БЪРЗО ПРОТИЧАЩИ (ПЪРВА ГРУПА) - ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРОТИЧАЩИ ВЪВ ВРЕМЕТО (ВТОРА ГРУПА) 29

30 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ПРОТИЧАТ В СРАВНИТЕЛНО КЪС ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ОТ ЕЛАСТИЧНО СКЪСЯВАНЕ НА БЕТОНА ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ТЕМПЕРАТУРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ; ОТ ПРИПЛЪЗВАНЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ПРИПЛЪЗВАНЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ДЕФОРМАЦИИ НА ЗАКОТВЯЩИТЕ УСТРОЙСТВА И ОТ СМАЧКВАНЕ НА БЕТОНА В ЗОНАТА НА ЗАКОТВЯНЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ТРИЕНЕ В ОТКЛОНЯВАЩИТЕ УСТРОЙСТВА ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕТО; ОТ РЕЛАКСАЦИЯ НА СТОМАНАТА; ОТ НЕЕДНОВРЕМЕННО НАПРЯГАНЕ НА КАБЕЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕФОРМАЦИИ ВЪВ ФУГИТЕ ПРИ СЕГМЕНТНО ИЗГРАЖДАНЕ И НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ОТ ОПОРНИТЕ УСТРОЙСТВА; 30

31 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ПРОТИЧАТ В СРАВНИТЕЛНО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ОТ СЪСЪХВАНЕ НА БЕТОНА; ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА. 31

32 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ЕЛАСТИЧНО СКЪСЯВАНЕ НА БЕТОНА ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; σ z b= -N p /A b -N p e 2 /J b M g e/j b ; деформации ε z b= σ z b /E b ; ε z s =ε z b загуби Δ σ s = ε z se s = σ z b E s /E b ; ΔNp = Δ σ s A ps =α σ z b A ps 32

33 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ; ОСНОВНА ПРИЧИНА ТЕРМИЧНАТА ОБРАБОТКА НА БЕТОНА В РАННА ВЪЗРАСТ 33

34 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ; σ s =ε s E s = (Δl/l) E s при напрягане Δl- удължение от напрягането Δl t =α t Δt 0 l σ s1 = Δl/(l+ Δl t ) E s l+ Δl t дължината на елемента след нагряване-увеличава се загуби Δσ st = σ s - σ s1 Δσ st = σ s - Δl/(l+ Δl t ) E s Δσ st = σ s - Δl/(l+ α t Δt 0 l ) E s Δσ st = σ s α t Δt 0 /(1+ α t Δt 0 ) α t Δt 0 << 1 α t = Δσ st = σ s α t Δt 0 34

35 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПРИПЛЪЗВАНЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ЗАКОТВЯЩИ УСТРОЙСТВА С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАКЛИНВАНЕ; ЗАКОТВЯЩИ УСТРОЙСТВА СЪС САМОЗАКЛИНВАНЕ ПРИПЛЪЗВАНЕ ОКОЛО 2-10mm; ОТ ПРИПЛЪЗВАНЕ НА НАПРЯГАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕТО; ПРИПЛЪЗВАНЕ В ЗАКОТВЯЩИТЕ УСТРОЙСТВА; ПРИПЛЪЗВАНЕ В БЕТОНА ПРОЯВЯВА СЕ В ЗОНИ С ОГРАНИЧЕНА ДЪЛЖИНА; ОТ ДЕФОРМАЦИИ НА ЗАКОТВЯЩИТЕ УСТРОЙСТВА И ОТ СМАЧКВАНЕ НА БЕТОНА В ЗОНАТА НА ЗАКОТВЯНЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕТО; ДЕФОРМАЦИЯ НА ЗАКОТВЯЩИТЕ УСТРОЙСТВА - ЗАВИСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ТИПА НА ЗАКОТВЯЩОТО УСТРОЙСТВО. ДЕФОРМАЦИИТЕ СА ОКОЛО (0-1,5)mm; ДЕФОРМАЦИЯ ОТ СМАЧКВАНЕ НА БЕТОНА ОКОЛО 1mm 35

36 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛИТЕ НАЙ-ЧЕСТО СА ОТ СПИРАЛНО НАВИТА И ПРИЩИПАНА ПЛОСКА ЛАМАРИНА (ЧЕМБЕР); ДРУГИ ВАРИАНТИ МАРКУЧИ, ПЪЛНИ С ВОДА ИЛИ СГЪСТЕН ВЪЗДУХ; 36

37 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ПРИ ПРАВИ КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛИ 37

38 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ПРИ КРИВОЛИНЕЙНИ КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛИ 38

39 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ПРИ КРИВОЛИНЕЙНИ КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛИ p = P/r натиск върху стените на каналообразувателя dt = p * μ * ds сила на триене в диференциален елемент ds =r * dα дължина на дъгата От равновесието на силите P + dt = P dp dt=- dp dp = -P(α) * μ * dα диференциално уравнение, с решение от вида : P (α) = P 1 e- μα P (x) = P 1 e-μ (Σαx+βΣlx) Загуби в напрягаща сила От триене в каналите ΔP = P 1 - P(x) = P 1 (1-e -μ (Σαx+βΣlx) ) 39

40 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ МНОГОКРАТНО НАПРЯГАНЕ И ОТПУСКАНЕ; НАПРЯГАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕЛЕМЕНТА; ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМАЗКИ. 40

41 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; 41

42 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В КАНАЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; 42

43 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ТРИЕНЕ В ОТКЛОНЯВАЩИТЕ УСТРОЙСТВА ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕТО; 43

44 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ РЕЛАКСАЦИЯ НА СТОМАНАТА; РЕЛАКСАЦИЯТА СЕ ИЗМЕРВА С ПАРАМЕТЪРА ρ 1000 ЗАГУБИ ЗА 1000 часа СЛЕД НАПРЯГАНЕТО, КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВА ПРИ НАПРЕЖЕНИЕ, РАВНО НА 70% ОТ ЯКОСТТА НА ОПЪН. ПРИ МАСОВО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИ МОСТОВЕТЕ СТОМАНИ С НИСКА РЕЛАКСАЦИЯ - КЛАС 2, ρ 1000 =2.5%. 44

45 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ НЕЕДНОВРЕМЕННО НАПРЯГАНЕ НА КАБЕЛИТЕ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ΔN p2 загуби от напрягане на втори кабел; ΔN p3 - загуби от напрягане на трети кабел; ΔN p2 = Δσ s2 A sp = (Δl 1 /l) E s A sp ΔN p3 = Δσ s3 A sp = (Δl 2 /l) E s A sp ΔN p4 = Δσ s4 A sp = (Δl 2 /l) E s A sp 45

46 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕФОРМАЦИИ ВЪВ ФУГИТЕ ПРИ СЕГМЕНТНО ИЗГРАЖДАНЕ И НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО; ПРИ ФУГИ, ОФОРМЕНИ С РАЗТВОР ( МОКРИ ФУГИ) ПОРАДИ ПО-ГОЛЯМАТА ДЕФОРМИРУЕМОСТ НА ФУГАТА И ПО-НИСКАТА ВЪЗРАСТ НА ФУГИРАЩИЯ МАТЕРИАЛ ОКОЛО 0,3mm НА ФУГА; СМАЧКВАНЕ НА БЕТОНА ОТ НЕЕДНОВРЕМЕННО ПРЕДАВАНЕ НА НАТИСКОВИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ ПО ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ НА ФУГАТА (ГЛАВНО ПРИ ЛЕПЕНВИ СУХИ ФУГИ) ОКОЛО 0,5mm НА ФУГА. СТОЙНОСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОПИТНО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 46

47 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ОПОРНИТЕ УСТРОЙСТВА ; 47

48 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 1) ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ОПОРНИТЕ УСТРОЙСТВА ; 48

49 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА; Пълзенето е пластична деформация на бетон, подложен на натиск, която се изразява в относително скъсяване, нарастващо във времето Деформацията на пълзене на бетона в момент t=, при постоянно натисково напрежение, приложено при възраст на бетона t=t 0, може да се изчисли по израза : c cc, t0, t0 E c ЧИСЛО НА ПЪЛЗЕНЕ :, t 0 el el pl 49

50 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА; ПРИ ГОЛЕМИ СТОЙНОСТИ НА НАТИСКОВИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ СЕ ОТЧИТА И НЕЛИНЕЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ПЪЛЗЕНЕТО ЧИСЛО НА ПЪЛЗЕНЕ : k t C fck t 1.5 k 0.45, t t e 0, 0 0 k f c cm t 0 50

51 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА; ПРИ НЕ ГОЛЕМИ СТОЙНОСТИ НА НАТИСКОВИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ C t fck t СЕ ДОПУСКА ЧИСЛОТО НА ПЪЛЗЕНЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО НОМОГРАМИ 0 Коефициент на пълзене при относителна влажност RH=50% 51

52 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА; ПРИ НЕ ГОЛЕМИ СТОЙНОСТИ НА НАТИСКОВИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ C t fck t СЕ ДОПУСКА ЧИСЛОТО НА ПЪЛЗЕНЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО НОМОГРАМИ 0 Коефициент на пълзене при относителна влажност RH=80% 52

53 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА; Кривите S, N и R се отнасят за бетони, приготвени с различни класове цимент, както следва : S цименти с клас по якост CEM 32.5N; N - цименти с клас по якост CEM 32.5R, CEM 42.5N; R - цименти с клас по якост CEM 42.5R, CEM 52.5N, CEM 52.5R 53

54 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ НА БЕТОНА; ПРИМЕР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛОТО НА ПЪЛЗЕНЕ h 0 2A u c 54

55 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ СЪСЪХВАНЕ НА БЕТОНА; СЪСЪХВАНЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ КОМПОНЕНТИ cd ca cs cd ca деформация от съсъхване при изсъхване. Тя се развива бавно, тъй като е функция на преминаването на водата през втвърдения бетон деформацията от собствено съсъхване. Тя е линейна функция на якостта на бетона. Развива се по време на втвърдяването му. основната ѝ част се проявява в ранния етап след полагането на бетонната смес 55

56 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОТ СЪСЪХВАНЕ НА БЕТОНА; СЪСЪХВАНЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ КОМПОНЕНТИ деформация от съсъхване при изсъхване. k cd, h cd,0 2A h c h k h u RH cd f cm 0, RH RH ds2 fcm ds1 e RH 0 3 Клас на Цимента S N R α ds α ds RH ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА 56

57 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ РАЗПРЕДЕЛНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ОТ СЪСЪХВАНЕ И ПЪЛЗЕНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО; ДЕФОРМАЦИИ ОТ ПЪЛЗЕНЕ ДЕФОРМАЦИИ ОТ СЪСЪХВАНЕ ОБЩИ ДЕФОРМАЦИИ 57

58 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОПРОСТЕН ИЗРАЗ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ СЪСЪХВАНЕ, ПЪЛЗЕНЕ И РЕЛАКСАЦИЯ p, c s r t t 0, E 0.8, cs p pr c QP Ap Ac z 1 0,8, cp t t 0 Ac I c Загуби в напрягаща сила ΔP c+s+r = A p Δσ p,+s+r 58

59 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОПРОСТЕН ИЗРАЗ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ СЪСЪХВАНЕ, ПЪЛЗЕНЕ И РЕЛАКСАЦИЯ където: Δσ p,+s+r е абсолютната стойност на загубите в напрежение е в напрягащите елементи поради съсъхване, пълзене и релаксация на стоманата на ниво център на тежестта на напрягащата армировка след време t; ε cs е абсолютната стойност на деформациите от съсъхване за време t; E p и E cm еластичните модули на напрягащата армировка и бетона; α= E p / E cm ; φ(t,t 0 ) коефициентът на пълзене от момента на прилагане на товара до разглеждания момент; 59

60 5. ЗАГУБИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 2) ВТОРА ГРУПА ЗАГУБИ ОПРОСТЕН ИЗРАЗ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ СЪСЪХВАНЕ, ПЪЛЗЕНЕ И РЕЛАКСАЦИЯ Δσ pr -абсолютната стойност на загубите в напрягащите елементи на ниво център на тежестта за време t от прилагане на напрягането поради релаксацията на стоманата. Определя се за началното напрежение в напрягащата армировка собствено тегло, началната напрягаща сила и квазипостоянни товари, при които се проявява тази релаксация; σ p,qp -е напрежението в бетона на ниво център на тежестта на напрягащата армировка (на съответния кабел) от собствено тегло, начално напрягане и квази постоянни товари, A p - площ на напречното сечение на напрягащите елементи; A c площ на напречното сечение на бетонния елемент; I c инерционен момент на напречното сечение; z cp разстояние от центъра на тежестта на бетонното сечение до центъра на напрягащата армировка (съответния напрягащ елемент) 60

61 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 1) ИЗБОР НА СТЕПЕН НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ ПЪЛНО НАПРЯГАНЕ НЕ СЕ ДОПУСКАТ ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕНО НАПРЯГАНЕ ДОПУСКАТ СЕ ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ, НО ПО-МАЛКИ ОТ ОПЪННАТА ЯКОСТ НЯМА ПУКНАТИНИ; ЧАСТИЧНО НАПРЯГАНЕ ДОПУСКА СЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ПУКНАТИНИ, КАТО СЕ ОГРАНИЧАВА ОТВАРЯНЕТО ИМ. ПРИЛАГА СЕ СМЕСЕНО АРМИРАНЕ С НАПРЕГНАТА + ОБИКНОВЕНА АРАМИРОВКА условен количествен показател за степента на напрягане може да бъде отношението на площта на напрегнатата армировка към общата площ на напрегнатата и ненапрегнатата, умножени по съответните граници на провлачане: A p f A p f p0.1, k p0.1, k A s f yk 61

62 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 1) ИЗБОР НА СТЕПЕН НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ ВИД НА НАТОВАРВАНЕТО И ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОЯВЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИЧНИТЕ ТОВАРИ; СТАТИЧЕСКА СХЕМА НА КОНСТРУКЦИЯТА; МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА РАЗГЛЕЖДАНОТО СЕЧЕНИЕ; АГРЕСИВНОСТ НА СРЕДАТА; ВИД НА НАПРЯГАНЕТО ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ СЕ МОЖА ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛЯ 62

63 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 2) ТИПОВЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРУТНИ НЕ СЕ ОТЧИТА НАЛИЧИЕТО НА АРМИРОВКА; НЕТНИ ПРИСПАДАТ СЕ ОТВОРИТЕ КАНАЛООБРАЗУВАТЕЛИТЕ В РАЗГЛЕЖДАНОТО СЕЧЕНИЕ ПРИВЕДЕНИ (РЕДУЦИРАНИ) СТОМАНАТА СЕ ПРИВЕЖДА КЪМ БЕТОНА 63

64 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 64

65 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 65

66 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 66

67 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 67

68 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 68

69 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 69

70 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 3) ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЯГАЩАТА СИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПРИ НАПРЯГАНЕ С НАЧАЛНАТА НАПРЯГАЩА СИЛА СЛЕДИ СЕ НАТИСК В ДОЛНИ И ОПЪН В ГОРНИ НИШКИ (ЗА ПРОСТИ ГРЕДИ) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ С ОТЧИТАНЕ И НА ЗАГУБИТЕ СЛЕДИ СЕ ОПЪН В ДОЛНИ И НАТИСК В ГОРНИ НИШКИ. (ЗА ПРОСТИ ГРЕДИ) 70

71 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ 3) ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЯГАЩАТА СИЛА 71

72 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА НАПРЕЖЕНИЯТА; КОНТРОЛ НА ПУКНАТИНИТЕ; КОНТРОЛ НА ПРЕМЕСТВАНИЯТА; ИЗСЛЕДВАТ СЕ КОМБИНАЦИИТЕ I. ПРИ НАПРЯГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТА СОБСТВЕН ОТЕГЛО И НАПРЯГАЩА СИЛА II. III. IV. С ПЪРВА ГРУПА ЗАГУБИ; КВАЗИПОСТОЯННА КОМБИНАЦИЯ, вкл. НАПРЯГАНЕТО С ВСИЧКИ ЗАГУБИ; ЧЕСТО ПОВТАРЯЩА СЕ КОМБИНАЦИЯ, вкл НАПРЯГАНЕТО С ВСИЧКИ ЗАГУБИ; РЯДКО ПОВТАРЯЩА СЕ КОМБИНАЦИЯ, вкл НАПРЯГАНЕТО С ВСИЧКИ ЗАГУБИ. 72

73 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА НАПРЕЖЕНИЯТА; НАТИСКОВИ НАПРЕЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНО ПЪЛЗЕНЕ С НЕЛИНЕЙНО ПЪЛЗЕНЕ t C fck t t C fck t

74 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА НАПРЕЖЕНИЯТА; ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ НАДЛЪЖНА СХЕМА НА ВРЪХНАТА КОНСТРУКЦИЯ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМ А ПРОВЕРКА НА ПУКНАТИНИ ДЕКОМПРЕСИЯ ПУКНАТИНИ ДЕКОМПРЕСИЯ НАДЛЪЖНО НА МОСТА Не често повтаряща се Често повтаряща се Често повтаряща се ПРОВЕРКА НА НАПРЕЧНИ СЕЧЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ Често повтаряща се Рядко повтаряща се Често повтаряща се Рядко повтаряща се НАПРЕЧНО НА МОСТА Квазипостоянна С ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ Не често повтаря се Често повтаряща се Не често повтаряща се Често повтаряща се 74

75 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА НАПРЕЖЕНИЯТА; ОПЪННИ НАПРЕЖЕНИЯ доказателството за декомпресия изисква бетонът в рамките на 100mm от напрягащите елементи или от техните каналообразуватели да остане натиснат 75

76 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА ПУКНАТИНИТЕ допустими широчини [mm]; Класове на средата Обикновен стоманобетон и ПН без сцепление ПН елементи със сцепление квази-постоянна комбинация често повтаряща се комбинация Х0,ХС1 0.4-свързана е с външен вид, а не с дълговечност 0.2 ХС2,ХС3,ХС допълнително за квази постоянна комбинация - декомпресия XD1, XD2,XS1, XS2,XS3 0.3 декомпресия 76

77 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРИ ПЪТНИ МОСТОВЕ СВЪРЗАНО Е С : С ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ВЯТЪР; С КОМФОРТ НА ПЪТУВАНЕ. ПРИ ЖП МОСТОВЕ СРЪВЗАНО Е С : КОМФОРТ НА ПЪТУВАНЕ ; ПОЯВА НА НЕДОПУСТИМИ НАПРЕЖЕНИЯ В РЕЛСИТЕ; НЕДОПУСТИМИ ПРОМЕНИ НА ГЕОМЕТРИЯТА НА КОЛОВОЗА; НАМАЛЯВАНЕ НА СЦЕПЛЕНИЕТО МЕЖДУ КОЛЕЛАТА И РЕЛСИТЕ ПОРАДИ ГОЛЕМИ ВИБРАЦИИ 77

78 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРИ ЖП МОСТОВЕ : КОМФОРТ НА ПЪТУВАНЕ ; 78

79 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРИ ЖП МОСТОВЕ : КОМФОРТ НА ПЪТУВАНЕ ; 79

80 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРИ ЖП МОСТОВЕ : СИГУРНОСТ НА ТРАФИКА ; 80

81 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ A. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ КОНТРОЛ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРИ ЖП МОСТОВЕ : СИГУРНОСТ НА ТРАФИКА ; за s=1435mm : t 1 =4.5mm t 2 =3.0mm t 3 =1.5mm 81

82 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ B. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НОСИМОСПОСОБНОСТ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ линейно разпределение на деформациите по височина на сечението (в случаите на сцепление между бетон и армировка); деформациите на стоманата следват деформациите на бетона; критерий за разрушени от към натисковата зона е достигането на относително скъсяване на най-отдалеченото влакно 3.5 и не повече от 2 в центъра на тежестта на сечението; критерий за разрушение от към опъната напрегната армировка е достигане на деформации в нея ε ud приемано като 0.9 ε uk а при липса на данни може да се приеме 20 ; нормирани работни диаграми на бетона; нормирана работна диаграма за стоманата. 82

83 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ B. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НОСИМОСПОСОБНОСТ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ ПЪРВА СТЪПКА ПРИЕМА СЕ ЕДНОВРЕМЕННО РАЗРУШАВАНЕ ОТ ОПЪННА И ОТ НАТИСКОВА ЗОНА 83

84 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ B. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НОСИМОСПОСОБНОСТ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ F p < F b РАЗРУШАВАНЕ ОТ ОПЪННА ЗОНА 84

85 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ B. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НОСИМОСПОСОБНОСТ ПО НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ F p < F b РАЗРУШАВАНЕ ОТ БЕТОНА 85

86 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ B. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НОСИМОСПОСОБНОСТ ПО НАКЛОНЕНИ СЕЧЕНИЯ ФЕРМОВ МОДЕЛ 86

87 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ B. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ НОСИМОСПОСОБНОСТ ПО НАКЛОНЕНИ СЕЧЕНИЯ ФЕРМОВ МОДЕЛ 87

88 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ C. ПРОВЕРКИ В НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕТАЙЛИ ПРИ НАПРЯГАНЕ ПРЕДИ БЕТОНИРАНЕ КЛИНОВ ЕФЕКТ ОТ ПРОМЯНА НА ДИАМЕТЪРА НА СТРУНИТЕ 88

89 A B C A B C 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ C. ПРОВЕРКИ В НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕТАЙЛИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕ НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ЗАКОТВЯНЕТО 89

90 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ C. ПРОВЕРКИ В НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕТАЙЛИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕ СМАЧКВАНЕ НА БЕТОНА ПОД ЗАКОТВЯЩОТО УСТРОЙСТВО 90

91 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ C. ПРОВЕРКИ В НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕТАЙЛИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕ РАЗЦЕПВАЩИ СИЛИ ПОД ЗАКОТВЯЩОТО УСТРОЙСТВО 91

92 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ НА ОГЪВАНЕ C. ПРОВЕРКИ В НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕТАЙЛИ ПРИ НАПРЯГАНЕ СЛЕД БЕТОНИРАНЕ РАЗЦЕПВАЩИ СИЛИ ПОД ЗАКОТВЯЩОТО УСТРОЙСТВО 92

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

An investigation of the static and dynamic behaviour of shrouded bladed disks of 4-th and 5-th stage of LP turbine

An investigation of the static and dynamic behaviour of shrouded bladed disks  of 4-th and 5-th stage of LP turbine Изследване експлоатационните повреди на корабни валови линии ас. инж. Севдалин Вълчев Технически университет - Варна Въведение Повредите във валовите линии не са чести, но са потенциално много опасни,

Подробно