Съвременен превод Copyright and Permission to Copy

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвременен превод Copyright and Permission to Copy"

Препис

1 Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International. PDF generated on from source files dated f81bdf6b-f64b-5c00-a70f-cb43437b4e56 ISBN:

2 1 Яков 1:23 Писмото на Яков 1Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, поздравява Божиите хора, * пръснати по целия свят. Вяра и мъдрост 2 Радвайте се много, братя и сестри, всеки път, когато се изправяте пред всякакви изпитания, 3 защото знаете, че чрез тях се проверява вярата ви и се учите на търпение. 4 Ако позволите на това търпение да работи във вас, крайният резултат ще е добър. Ще достигнете съвършенство и пълнота, без да ви липсва нищо. 5 Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде. 6 Но тя трябва да се поиска с вяра, без всякакви съмнения, защото който се съмнява, е като морска вълна, подхвърляна и блъскана от вятъра. 7 8 Такъв човек се двоуми и в действията си е колеблив, затова да не се надява, че ще получи нещо от Господа. Истинското богатство 9 Бедният брат да се радва на това, че Бог го смята за важен, 10 а пък богатият брат на това, че се случват лоши неща, които го смиряват, защото ще изчезне, както цветът на полската трева. 11 Слънцето изгрява и с палещите си лъчи изсушава растението. Цветът му окапва и хубостта му загива. Така е и с богатия: докато крои планове за работата си, ще повехне. Изпитания и изкушения 12 Какви благословения има за онзи, който бъде изпитан и остане верен! След като успешно издържи изпитанието, той ще получи венеца на живота, обещан от Бога на хората, които го обичат. 13 Никой, когато е изкушен да извърши зло, не трябва да казва: Това изкушение идва от Бога, защото Бог не може да бъде изкушен от злото и той никого не изкушава. 14 От собственото си желание всеки е изкушен, повлечен, подмамен. 15 После желанието зачева и ражда грях, а грехът, когато се развие напълно, ражда смърт. 16 Не се заблуждавайте, скъпи братя и сестри! 17 Всяко добро и всеки съвършен дар са дадени от горе те идват от Отца, твореца на светлините, който не се променя като сенките на тези светлини, а остава неизменен. 18 Той избра да ни даде живот чрез словото на истината, за да бъдем първи по важност сред всичко, което е сътворил. Слушане и спазване 19 Знайте това добре, скъпи братя и сестри: с готовност слушайте и не бързайте да говорите. Въздържайте гнева си, 20 защото той пречи на човек да живее така, както иска Бог. 21 Изхвърлете всяка морална нечистота и всяко зло, и смирено приемете посятото в сърцата ви Божие слово, което може да ви спаси. 22 Бъдете изпълнители, а не само слушатели на Божието слово, иначе сами себе си заблуждавате. 23 Защото * 1:1 Божиите хора Букв.: дванадесетте племена. Вярващите в Христос са сравнени с племената на Израел Божия избран народ в Стария Завет.

3 Яков 1:24 2 Яков 2:15 който само слуша словото, без да го изпълнява, е като човек пред огледало 24 той вижда образа си там, а после си отива и веднага забравя как е изглеждал. 25 А този, който внимателно изучава Божия съвършен закон, носещ свобода, и стои твърд в него, който не е само слушател, бързо забравящ думите му, а и активен техен изпълнител, ще бъде благословен, когато го спазва. Как да се покланяме на Бога 26 Ако някой се мисли за религиозен, а не сдържа езика си, заблуждава сам себе си и неговата религия е без стойност. 27 Поклонението, което Бог приема за чисто и непорочно, се изразява в това да се грижиш за сираци и вдовици, когато са в нужда, и да останеш неосквернен от светското влияние. Обичайте всички хора 2Братя и сестри, като вярващи в нашия славен Господ Исус Христос не проявявайте пристрастия. 2 Ако в събранието ви влязат двама души единият със златен пръстен и облечен в скъпи дрехи, а другият беден и целият в дрипи 3 и ако към богато облечения покажете специално отношение и кажете: Седни на това хубаво място, а на бедно облечения кажете: Стой там прав или Седни при краката ми, 4 вие всъщност правите разлика между хората и се поставяте в ролята на съдии съдии, които вземат лоши решения. 5 Чуйте, скъпи братя и сестри! Нали Бог избра бедните в очите на света да бъдат богати с вяра и да наследят царството, обещано от него на онези, които го обичат? 6 А вие унижавате бедняка! Нали богатите са тези, които ви потискат и ви влачат по съдилищата? 7 Нали те хулят прекрасното име на Христос името, с което сте известни? 8 Ако спазвате царския закон, който според Писанието гласи: Обичай ближния си * както себе си!, правилно постъпвате. 9 Но ако проявите пристрастие, извършвате грях и сте осъдени като закононарушители, 10 защото ако някой спази целия закон, но не се подчини на една единствена заповед, той става виновен в престъпването на всички заповеди. 11 Това е така, защото Онзи, който е казал: Не прелюбодействай!, е казал също и Не убивай! Затова ако не прелюбодействаш, но извършиш убийство, ти си закононарушител. 12 Говорете и действайте като хора, които ще бъдат съдени по закона на свободата. 13 Божият съд ще бъде безмилостен към този, който не е бил милостив. Но човекът, показвал милост, може без страх да застане пред Съдията. Вяра и добри дела 14 Каква е ползата, братя и сестри, ако някой каже, че има вяра, но няма дела? Ще го спаси ли тази вяра? 15 Ако някой брат или сестра в Христос нямат с какво да се облекат или какво * 2:8 ближния си Или: другите. Учението на Исус в Лк. 10:25-37 ясно посочва, че това понятие включва всеки човек в нужда. 2:8 Цитат от Лев. 19:18. 2:11 Цитат от Изх. 20:14; Вт. 5:18. 2:11 Цитат от Изх. 20:13; Вт. 5:17.

4 Яков 2:16 3 Яков 3:13 да ядат 16 и ако някой от вас им каже: Бог да ви благослови! Дано да се стоплите и нахраните!, без да им даде онова, от което се нуждаят, ще им помогне ли с това? 17 Така и вярата сама по себе си е мъртва без дела. 18 Някой може да каже: Възможно е да имаш вяра и да не вършиш добри дела. Ще му отговоря: Покажи ми вярата си без дела, а аз ще ти покажа моята вяра чрез делата си. 19 Ти вярваш, че Бог е един. Добре! Но демоните също вярват това и треперят от страх. 20 Искаш ли да разбереш, ти, глупав човече, че вяра, която не върши нищо, нищо не струва? 21 Не беше ли нашият праотец Авраам оправдан чрез делата си, когато принесе върху жертвеника своя син Исаак? 22 Виждаш, че вярата и делата му взаимно се допълваха и чрез делата вярата стана съвършена. 23 Така се изпълни Писанието, което казва: Авраам повярва на Бога и заради вярата му Бог го прие за праведен * и Авраам беше наречен приятел на Бога. 24 Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра. 25 Друг пример е Раав, която беше проститутка, но Бог я оправда чрез делата й: тя подслони съгледвачите и им помогна да избягат по друг път. 26 Както тялото е мъртво без дух, така и вярата е мъртва без дела. Езикът 3Братя и сестри, не трябва много от вас да се стремят да стават учители, защото знаете, че нас построго ще съдят. 2 Всички ние често грешим. Ако човек е безгрешен в говоренето, значи е съвършен и умее да владее цялото си тяло. 3 В устата на конете поставяме юзда, за да ни се подчиняват, и така владеем цялото им тяло. 4 Същото е и с корабите макар че са така големи и движени от силни ветрове, едно малко кормило ги управлява и те отиват където пожелае кормчията. 5 Езикът ни също е малка част от тялото, но се хвали с големи неща. Помислете само какви големи гори могат да бъдат подпалени с едно малко пламъче! 6 Езикът също е като огън, като свят на злото сред частите на тялото ни. Той заразява цялото тяло и подпалва колелото на живота, а той самият е запален от пламъците в пъкъла. 7 Човек може да укроти и в действителност е укротил всякакъв вид диви животни, птици, влечуги и морски създания, 8 ала никое човешко същество не може да укроти езика. Той е необуздан и зъл, пълен със смъртоносна отрова. 9 С него славим нашия Господ и Отец, а после пак с него проклинаме хората, създадени по Божието подобие. 10 Благословение и проклятие излизат от една и съща уста, а не трябва да бъде така, братя и сестри. 11 Може ли от един и същ извор да блика сладка и горчива вода? 12 Нима може, братя и сестри, смокиново дърво да ражда маслини? Или лоза да ражда смокини? Така и един солен извор не може да дава добра вода. Истинската мъдрост 13 Този от вас, който е мъдър и разумен, трябва да покаже своята * 2:23 Цитат от Бит. 15:6. 2:23 Цитат от 2 Лет. 20:7; Ис. 41:8. 2:25 тя подслони път Историята за Раав се намира в И.Н. 2:1-21.

5 Яков 3:14 4 Яков 4:15 мъдрост чрез доброто си държание, чрез делата си, извършени със смирението, което носи мъдростта. 14 Но ако сърцата ви са пълни с горчива завист и егоизъм, не се хвалете с мъдростта си, не прикривайте истината с лъжа. 15 Такава мъдрост не е от горе тя е земна, плътска, дяволска, 16 защото където има завист и егоизъм, там цари хаос и всякакво зло. 17 А мъдростта, която идва от горе, е първо чиста, а след това миролюбива, внимателна, лесно й се угажда, пълна със състрадание и добри дела, безпристрастна и искрена. 18 Плодът на праведния живот събират онези, които мирно се трудят, за да постигнат мир. Посветете се на Бога 4Знаете ли откъде идват тези боричкания и спорове помежду ви? Зараждат се от егоистичните ви страсти, които непрестанно воюват във вас. 2 Желаете, но нямате и затова убивате и завиждате на другите, но пак не можете да се сдобиете с желаното и тогава се карате и се биете. Нямате, защото не молите Бога да ви даде, 3 а пък когато го помолите, не получавате нищо, защото искате с погрешни мотиви за да пропилеете всичко в собствените си удоволствия. 4 Вие, неверни на Бога хора, не знаете ли, че да обичаш света означава да мразиш Бога и всеки, който иска да е приятел със света, става враг на Бога? 5 Или може би мислите, че Писанието напразно казва: Духът, който Бог е вложил да живее в нас, копнее ревностно да бъдем само негови *? 6 Но Бог ни дава по-голяма благодат и затова Писанието казва: Бог е против горделивите, а на смирените дава благодат. 7 Така че, подчинете се на Бога, съпротивете се на дявола и той ще избяга от вас. 8 Приближете се към Бога и той ще се приближи към вас. Отмийте греха от живота си, вие, грешници! Очистете мисленето си, вие, които непрекъснато се двоумите! 9 Оплаквайте, скърбете и плачете; смехът ви да се превърне в ридание, а радостта ви в тъга. 10 Смирете се пред Господа и той ще ви издигне. Вие не сте Съдията 11 Не се клеветете, братя и сестри, защото който клевети своя брат или сестра в Христос или пък става техен съдник, клевети закона и става съдник на закона. А когато съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия. 12 Има един Законодател и Съдия и само той може да спаси и да унищожи. Кой си ти, за да съдиш ближния си? Оставете Бог да планира живота ви 13 Чуйте вие, които казвате: Днес или утре ще заминем за еди-кой си град, ще останем там една година, ще търгуваме и ще спечелим пари. 14 Та вие дори не знаете какво ще стане с живота ви утре, защото сте като пара, която се появява за кратко и после изчезва. 15 Затова би трябвало да казвате: Ако Господ желае, ще * 4:5 Духът негови Други възможни преводи: Духът, който Бог е вложил да живее в нас, е ревнив. Или: Бог ревностно копнее за духа, който е вложил да живее в нас. Вж. Изх. 20:5. 4:6 Цитат от Пр. 3:34 (Септуагинта). 4:8 Отмийте греха от живота си Букв.: Измийте ръцете си.

6 Яков 4:16 5 Яков 5:18 сме живи и ще направим това или онова, 16 а не както сега надуто да се хвалите, защото такова самохвалство е погрешно. 17 Всеки, който знае кое е добро, а не го прави, извършва грях. Бог ще накаже богаташите егоисти 5Чуйте вие, които сте богати: ридайте и плачете с глас заради нещастията, които ще ви сполетят. 2 Богатството ви ще изгние и молци ще изядат дрехите ви. 3 Ръжда ще покрие златото и среброто ви ръжда, която ще е свидетелство срещу вас и ще разяде плътта ви като огън. В последните дни сте натрупали своите съкровища. 4 Ето: вие не платихте на работниците, ожънали нивите ви, и техните викове достигнаха до ушите на Господа на небесните войнства. * 5 В разкош живяхте на земята и добре се забавлявахте, угоихте сърцата си, както се угояват животни за деня на заколението. 6 Осъдихте и убихте невинни, които не можеха да ви окажат никаква съпротива. Бъдете търпеливи 7 Бъдете търпеливи, братя и сестри, докато Господ дойде. Вижте земеделецът как чака скъпоценния плод на земята търпеливо изчаква, докато паднат есенният и пролетният дъжд. 8 С такова търпение чакайте и вие, запазете надеждата в сърцата си, защото не е далеч денят, когато Господ ще дойде. 9 Престанете да се оплаквате един от друг, братя и сестри, защото иначе ще бъдете осъдени. Вижте! Съдията е пред вратата. 10 Братя и сестри, следвайте примера на пророците, които говореха от името на Господа. Те страдаха, но бяха търпеливи. 11 Помнете, че ги наричаме благословени, защото търпеливо понесоха страданията си. Всички сте чували за търпението на Йов и знаете как накрая Господ му помогна и показа, че е пълен със съчувствие и милост. Внимавайте какво говорите 12 Преди всичко, братя и сестри, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в каквото и да е друго. Нека вашето да наистина означава да и вашето не наистина означава не, за да не бъдете осъдени. Силата на молитвата 13 Ако някой от вас има неприятности да се моли. Ако е щастлив да пее песни на възхвала. 14 Ако е болен да извика църковните презвитери, за да се молят за него и да го помажат със зехтин в името на Господа. 15 Молитвата, казана с вяра, ще излекува болния и Господ ще възстанови здравето му, а ако е извършил грехове, ще му се простят. 16 Изповядвайте греховете си един на друг и се молете един за друг, за да бъдете излекувани. Молитвата на праведния е мощна и ефективна. 17 Илия беше човек като нас, но когато горещо се помоли да не вали, цели три години и половина на земята не капна капка дъжд. 18 След това се помоли отново и от небето заваля дъжд и земята даде своя плод. * 5:4 Господ на небесните войнства Букв.: Господ Саваот, което означава владетел на всички небесни сили.

7 Яков 5:19 6 Яков 5:20 Помощ към съгрешилите 19 Братя и сестри, ако някой се отклони от истината и друг му помогне да се върне, 20 нека знае, че всеки, който върне един грешник от лъжливия му път, спасява душата му от вечна смърт и помага да бъдат простени много грехове.

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия 2018-2019 -та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Илия протойерей Емилиян Костадинов софия 2018 ПРОГРАМА

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd Православни мисли за всеки ден София 2016 През 1909 година с разрешение на духовната цензура е издаден Дневник на православния свещеник. Той е живял през 19 век, но името му не е упоменато. Дневникът съдържал

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Изповедта при децата Автор: прот. Вадим Леонов Изповедта за децата е много важен етап в техния живот. В този момент, когато те започнат да разбират, ч

Изповедта при децата Автор: прот. Вадим Леонов Изповедта за децата е много важен етап в техния живот. В този момент, когато те започнат да разбират, ч Изповедта при децата Автор: прот. Вадим Леонов Изповедта за децата е много важен етап в техния живот. В този момент, когато те започнат да разбират, че носят отговорност за своите постъпки не само пред

Подробно

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ИМЕН ДЕН НА АЛЕКСАНДЪР -30 АВГУСТ 2016

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ИМЕН ДЕН НА  АЛЕКСАНДЪР -30 АВГУСТ 2016 Дълго младей, век поживей, много се смей и във всичко успей! Честит Празник! Нека дните ти бъдат изпълнени с радост, вечерите с топлина, а годините с младост! Вярвай в трудните моменти, смей се когато

Подробно

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

ЗА ГР6ХА Преди да създаде видимата вселена, Бог сътворил невидими разумни същества - духове, които се наричат Ангели. Един от тези светли духове се въ

ЗА ГР6ХА Преди да създаде видимата вселена, Бог сътворил невидими разумни същества - духове, които се наричат Ангели. Един от тези светли духове се въ ЗА ГР6ХА Преди да създаде видимата вселена, Бог сътворил невидими разумни същества - духове, които се наричат Ангели. Един от тези светли духове се възпротивил на добрата воля на Бога - Твореца, и поискал

Подробно