Ръководство на потребителя IQOS 3

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство на потребителя IQOS 3"

Препис

1 Ръководство на потребителя IQOS 3

2 Как да използвате Вашия IQOS 4 1. ВКЛЮЧВАНЕ Натиснете и задръжте бутона на IQOS джобното зарядно устройство за 4 секунди и след това го освободете; светлинните индикатори за статус на холдъра и за статус на батерията ще примигнат. 2. ЗАРЕЖДАНЕ НА ХОЛДЪРА Вкарайте IQOS холдъра, след това затворете за зареждане. При достигане на пълно зареждане светлинният индикатор за статуса на холдъра свети в бяло без прекъсване. IQOS 3 джобно зарядно устройство Капак Статус на холдъра Статус на батерията Вход за зареждане Бутон на джобното зарядно устройство

3 Как да използвате Вашия IQOS 1 3. ПОСТАВЯНЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ СТИК Поставете и внимателно натиснете тютюневия стик до линията на филтъра. 4. СТАРТИРАНЕ НА НАГРЯВАНЕТО Задръжте бутона на холдъра, докато IQOS холдърът завибрира и светлинният индикатор примигне в бяло. IQOS 3 холдър Холдър Капаче Бутон и светлинен индикатор

4 Как да използвате Вашия IQOS 5. НАЧАЛО НА УПОТРЕБА Започнете употреба, след като IQOS холдърът извибрира двукратно и светлинният индикатор светне в бяло без прекъсване. 6. НА ПРИВЪРШВАНЕ За да сигнализира последните 30 секунди, IQOS холдърът ще извибрира двукратно и светлинният индикатор ще примигне в бяло. Адаптер Кабел за зареждане IQOS инструмент за почистване IQOS клечки за почистване

5 Как да използвате Вашия IQOS 7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ СТИК Плъзнете капачето нагоре и след това отстранете използвания тютюнев стик. 3А ПОЧИСТВАНЕ Плъзнете капачето нагоре и отстранете изцяло. Вкарайте IQOS инструмента за почистване и завъртете внимателно. Почиствайте ежедневно за оптимална работа. ОПОЗНАЙТE IQOS За пълното ръководство на потребителя и за съдействие от центъра за обслужване на клиенти посетете Изтеглете приложението IQOS Connect на Google Play* *Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. *Приложението IQOS Connect може да не се предлага във Вашата страна.

6 Бързи съвети 10 ЗА ПРОВЕРКА НА СТАТУСА НА БАТЕРИЯТА Натиснете бутона на IQOS джобното зарядно устройство, за да проверите нивото на заряд на батерията. ЗА РЕСТАРТИРАНЕ Натиснете и задръжте бутона на IQOS джобното зарядно устройство за 10 секунди и след това го освободете; Светлинният индикатор за статус на батерията постепенно ще светне, ще примигне два пъти, след това постепенно ще засили светлината си за потвърждаване на рестартирането. СВЕТЛИННИЯТ ИНДИКАТОР ПРИМИГВА В БЯЛО ДВУКРАТНО IQOS е извън диапазона на температурата, при която може да работи (<0 C/>50 C). Изчакайте, докато устройството влезе в нормални за работа температурни граници. СВЕТЛИННИЯТ ИНДИКАТОР ПРИМИГВА В ЧЕРВЕНО Рестартирайте IQOS. Ако примигването продължава, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.

7 Този символ показва, че е необходимо повишено внимание при употребата на продукта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Предупрежденията и инструкциите за безопасност, включени в този документ, не могат да покрият всички възможни обстоятелства и ситуации, които биха могли да възникнат. Работата с какъвто и да е електронен продукт за лична употреба изисква повишено внимание и грижа. Винаги ползвайте продукта в съответствие с инструкциите на производителя, за да намалите риска от нараняване. Продуктът не съдържа части, които следва да се ремонтират или поддържат от самия потребител. Не правете опити да отваряте/демонтирате, модифицирате или ремонтирате който и да е от компонентите на този продукт или да подменяте някой от компонентите или батериите на продукта - извършването на подобни действия може да доведе до нараняване. Никога не използвайте този продукт в близост до възпламеними материали, течности или газове. Този продукт трябва да се зарежда само с безопасно свръхниско напрежение. Зареждайте този продукт само на закрито. Следният символ показва, че е необходимо специфично отделящо се захранващо устройство за свързване на електрическия уред към мрежата за електрозахранване. Референтният тип на захранващото устройство е обозначен до символа. Референтният тип на захранващото устройство е отчетен като SxxA2x, което означава, че могат да бъдат използвани различни модели адаптери за зареждане на този продукт в зависимост от типа щепсели/контакти, използвани в дадената страна. Зареждайте този продукт само като използвате един от следните одобрени модели IQOS AC адаптери: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Не докосвайте този продукт, ако той е мокър или потопен в каквато и да е течност. Пазете продукта от изтърване и от излагане на силен удар. Никога не опитвайте да докосвате нагряващата пластина, тъй като това може да доведе до нараняване или повреда на нагряващата се пластина. Дръжте този продукт на далече от деца и не допускайте деца да играят с него. Този продукт не е предназначен за употреба от лица с намалени физически,

8 сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, освен ако употребата на продукта е под чужд надзор или след получаване на инструкции за безопасна употреба и разбиране на съпътстващите рискове. Не използвайте този продукт при следните обстоятелства: i) На места, където използването на електронни устройства е забранено; ii) Върху или в близост до източници на топлина, например радиатори или печки; iii) Ако продуктът е повреден, неправомерно отварян или счупен и iv) Ако е бил изложен на прекомерна топлина или влага. ВНИМАНИЕ IQOS се употребява само със специално разработени тютюневи стикове. Никога не използвайте IQOS с цигара или подобни продукти, или с тютюневи стикове, или аксесоари, които не са одобрени от производителя. Не отстранявайте тютюневия стик по време на употреба. Тютюневите стикове са само за еднократна употреба и никога не трябва да се използват повторно, да бъдат запалвани с кибрит, запалка или по друг начин. Тютюнът и ефектите върху здравето IQOS не е безрисков продукт. Тютюневите стикове съдържат никотин, който е пристрастяващо вещество. Най-добрият начин да се намалят рисковете за здравето, свързани с тютюна, е да се откаже употребата на тютюн и никотин изцяло. Никотин Никотинът присъства по естествен начин в тютюна, използван в тютюневите стикове. Никотинът е пристрастяващо вещество и може да причини странични ефекти, подобни на тези, свързани с употребата на други съдържащи никотин продукти, като главоболие, гадене или раздразнение на гърлото. Ако изпитате тези симптоми, спрете употребата на тютюневите стикове и се консултирайте със здравен специалист. IQOS не е предназначен за хора, които имат проблеми със сърцето или са диабетици. IQOS не трябва да се използва по време на бременност или при кърмене. Ако сте бременна, кърмите или мислите, че може да сте бременна, трябва да откажете употребата на тютюн и никотин изцяло и да се консултирате със здравен специалист. Деца и юноши IQOS е предназначен за употреба само от пълнолетни. Деца и юноши не трябва да използват IQOS при никакви обстоятелства. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от задавяне или поглъщане Дръжте тютюневите стикове извън обсега на деца и домашни любимци. ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ тютюневите стикове съдържат дребни частици. ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ При поглъщане на тютюнев стик, незабавно потърсете лекарска помощ поради риск от поглъщане на никотин.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск, свързан с батерията IQOS се захранва от запечатани литиево-йонни (Li-ion) батерии. При нормални условия на употреба, батерията е запечатана. При изтичане на течност от батерията, следвайте тези предпазни мерки: Ако погълнете течността, незабавно потърсете лекарска помощ. Не опитвайте да предизвикате повръщане и не поглъщайте храна или напитки. При вдишване на течност, излезте на чист въздух и потърсете лекарска помощ. В случай на контакт с кожата, измийте ръцете и не пипайте очите. В случай на контакт с очите, незабавно промийте с течаща вода в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ. ВНИМАНИЕ Риск, свързан с горещ аерозол При употреба на IQOS в горещи и влажни климатични условия, водата в аерозола създава усещането, че температурата на аерозола е много висока. За да се избегне това усещане, съхранявайте Вашите тютюневи стикове на хладно и сухо място. Не излагайте продукта на висока влажност или пряка слънчева светлина. Не използвайте IQOS в горещи климатични условия или в период на висока влажност. Ако почувствате дискомфорт, спрете употребата на продукта и се свържете със здравен специалист. ВНИМАНИЕ Риск от алергична реакция IQOS може да причини алергична реакция. Спрете употребата на IQOS и незабавно потърсете лекарска помощ, ако изпитате някой от следните симптоми, които може да са индикация за сериозна алергична реакция: подуване на лицето, устните, езика, венците, гърлото или тялото, затруднено дишане или хрипове. Съобщаване за нежелани събития или инциденти Ако изпитате някакви нежелани ефекти върху здравето при употреба на IQOS, консултирайте се със здравен специалист. Можете да съобщавате за всякакви нежелани събития или инциденти директно, като се свържете с местния отдел за обслужване на клиенти (може да намерите подробна информация в листовката за обслужване на клиенти и гаранцията). Като съобщавате за странични ефекти, Вие може да помогнете за събиране на допълнителна информация за безопасността на този продукт. За повече информация, моля, посетете ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА IQOS 3 Валидна в целия Европейски съюз и ЕИО Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт и неговите компоненти (включително батериите) не трябва да бъдат изхвърляни в контейнери за битови отпадъци. Ваша отговорност е да изхвърлите излязлото от употреба оборудване, като го предадете в обозначен пункт за събиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Освен това изтощените батерии могат да бъдат върнати безплатно в обекта, където са закупени. Разделното събиране и рециклиране на Вашето излязло от употреба оборудване (включително батериите) спомагат за опазването на естествените ресурси и гарантират, че устройството ще бъде рециклирано по начин, който не застрашава човешкото здраве и околната среда. Унищожаването на излязлото от употреба електронно оборудване като битов отпадък (напр. чрез изгаряне или депониране) може да има негативни последици върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно това къде можете да предадете Вашето излязло от употреба устройство за рециклиране, моля, свържете се с местните общински власти, местната служба за събиране на битови отпадъци или търговския обект, откъдето сте за закупили продукта. Местният вносител на продукта ще осигури финансиране на дейностите по третиране и рециклиране на излязлото от употреба оборудване, върнато чрез обозначените пунктове за събиране, в съответствие с местните нормативни изисквания.

10 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ IQOS 3 холдър - Модел: A1404 Вид на батерията: литиевойонна акумулаторна батерия Входящо напрежение: 5V 1,6 A IQOS AC адаптер Модел: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27 Входящо напрежение: 100 V V~ 50/60 HZ 0,3 A Изходящо напрежение: 5V 2A IQOS 3 джобно зарядно устройство - Модел: A1504 Вид на батерията: литиевойонна акумулаторна батерия Входящо напрежение: 5V 2A Bluetooth 4.1 USB кабел тип C Инструкции за отстраняване на батерията (за изхвърляне и рециклиране) Батериите не бива да се отстраняват от потребителя. В края на жизнения цикъл на продукта само оторизирана компания за рециклиране може да отстрани безопасно батериите, използвайки следните стъпки. IQOS 3 джобно зарядно устройство (A1504): Стъпка 1: Батерията на устройството трябва да бъде напълно разредена, преди разглобяването му. Отстранете капака, след което отстранете и винтовете от двете страни Стъпка 2: Отделете зарядното устройство от корпуса. Стъпка 3: Отвийте и отстранете държача Стъпка 4: Отделете гъвкавата печатна платка и конектора, за да отстраните печатната платка на захранващото устройство. Стъпка 5: Отстранете батерията и я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. IQOS 3 холдър (A1404): Стъпка 1: Батерията на устройството трябва да бъде напълно разредена, преди разглобяването му. Отстранете предния корпус от холдъра. Стъпка 2: Отстранете задния корпус Стъпка 3: Отстранете бутона за включване от холдъра Стъпка 4: Отстранете лепилото и спойката, за да отделите батерията от средната част и рамката. Средната част трябва да се разцепи заради лепилото. Стъпка 5: Отстранете батерията и я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. С настоящото Philip Morris Products S.A. декларира, че IQOS е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на: IQOS 3 модел A1504 работи в честотна лента 2,402 2,480 GHz с максимална мощност, излъчвана в радиочестотната лента от 7,0 dbm. Проектирано и произведено под контрола на Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Швейцария. Словната марка Bluetooth и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Philip Morris Products S.A. и нейните филиали е лицензирано. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на техните собственици.

11 2018 Copyright Philip Morris Products S.A.