Ръководство на потребителя IQOS 3

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство на потребителя IQOS 3"

Препис

1 Ръководство на потребителя IQOS 3

2 Как да използвате Вашия IQOS 4 1. ВКЛЮЧВАНЕ Натиснете и задръжте бутона на IQOS джобното зарядно устройство за 4 секунди и след това го освободете; светлинните индикатори за статус на холдъра и за статус на батерията ще примигнат. 2. ЗАРЕЖДАНЕ НА ХОЛДЪРА Вкарайте IQOS холдъра, след това затворете за зареждане. При достигане на пълно зареждане светлинният индикатор за статуса на холдъра свети в бяло без прекъсване. IQOS 3 джобно зарядно устройство Капак Статус на холдъра Статус на батерията Вход за зареждане Бутон на джобното зарядно устройство

3 Как да използвате Вашия IQOS 1 3. ПОСТАВЯНЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ СТИК Поставете и внимателно натиснете тютюневия стик до линията на филтъра. 4. СТАРТИРАНЕ НА НАГРЯВАНЕТО Задръжте бутона на холдъра, докато IQOS холдърът завибрира и светлинният индикатор примигне в бяло. IQOS 3 холдър Холдър Капаче Бутон и светлинен индикатор

4 Как да използвате Вашия IQOS 5. НАЧАЛО НА УПОТРЕБА Започнете употреба, след като IQOS холдърът извибрира двукратно и светлинният индикатор светне в бяло без прекъсване. 6. НА ПРИВЪРШВАНЕ За да сигнализира последните 30 секунди, IQOS холдърът ще извибрира двукратно и светлинният индикатор ще примигне в бяло. Адаптер Кабел за зареждане IQOS инструмент за почистване IQOS клечки за почистване

5 Как да използвате Вашия IQOS 7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ СТИК Плъзнете капачето нагоре и след това отстранете използвания тютюнев стик. 3А ПОЧИСТВАНЕ Плъзнете капачето нагоре и отстранете изцяло. Вкарайте IQOS инструмента за почистване и завъртете внимателно. Почиствайте ежедневно за оптимална работа. ОПОЗНАЙТE IQOS За пълното ръководство на потребителя и за съдействие от центъра за обслужване на клиенти посетете Изтеглете приложението IQOS Connect на Google Play* *Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. *Приложението IQOS Connect може да не се предлага във Вашата страна.

6 Бързи съвети 10 ЗА ПРОВЕРКА НА СТАТУСА НА БАТЕРИЯТА Натиснете бутона на IQOS джобното зарядно устройство, за да проверите нивото на заряд на батерията. ЗА РЕСТАРТИРАНЕ Натиснете и задръжте бутона на IQOS джобното зарядно устройство за 10 секунди и след това го освободете; Светлинният индикатор за статус на батерията постепенно ще светне, ще примигне два пъти, след това постепенно ще засили светлината си за потвърждаване на рестартирането. СВЕТЛИННИЯТ ИНДИКАТОР ПРИМИГВА В БЯЛО ДВУКРАТНО IQOS е извън диапазона на температурата, при която може да работи (<0 C/>50 C). Изчакайте, докато устройството влезе в нормални за работа температурни граници. СВЕТЛИННИЯТ ИНДИКАТОР ПРИМИГВА В ЧЕРВЕНО Рестартирайте IQOS. Ако примигването продължава, свържете се с центъра за обслужване на клиенти.

7 Този символ показва, че е необходимо повишено внимание при употребата на продукта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Предупрежденията и инструкциите за безопасност, включени в този документ, не могат да покрият всички възможни обстоятелства и ситуации, които биха могли да възникнат. Работата с какъвто и да е електронен продукт за лична употреба изисква повишено внимание и грижа. Винаги ползвайте продукта в съответствие с инструкциите на производителя, за да намалите риска от нараняване. Продуктът не съдържа части, които следва да се ремонтират или поддържат от самия потребител. Не правете опити да отваряте/демонтирате, модифицирате или ремонтирате който и да е от компонентите на този продукт или да подменяте някой от компонентите или батериите на продукта - извършването на подобни действия може да доведе до нараняване. Никога не използвайте този продукт в близост до възпламеними материали, течности или газове. Този продукт трябва да се зарежда само с безопасно свръхниско напрежение. Зареждайте този продукт само на закрито. Следният символ показва, че е необходимо специфично отделящо се захранващо устройство за свързване на електрическия уред към мрежата за електрозахранване. Референтният тип на захранващото устройство е обозначен до символа. Референтният тип на захранващото устройство е отчетен като SxxA2x, което означава, че могат да бъдат използвани различни модели адаптери за зареждане на този продукт в зависимост от типа щепсели/контакти, използвани в дадената страна. Зареждайте този продукт само като използвате един от следните одобрени модели IQOS AC адаптери: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Не докосвайте този продукт, ако той е мокър или потопен в каквато и да е течност. Пазете продукта от изтърване и от излагане на силен удар. Никога не опитвайте да докосвате нагряващата пластина, тъй като това може да доведе до нараняване или повреда на нагряващата се пластина. Дръжте този продукт на далече от деца и не допускайте деца да играят с него. Този продукт не е предназначен за употреба от лица с намалени физически,

8 сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, освен ако употребата на продукта е под чужд надзор или след получаване на инструкции за безопасна употреба и разбиране на съпътстващите рискове. Не използвайте този продукт при следните обстоятелства: i) На места, където използването на електронни устройства е забранено; ii) Върху или в близост до източници на топлина, например радиатори или печки; iii) Ако продуктът е повреден, неправомерно отварян или счупен и iv) Ако е бил изложен на прекомерна топлина или влага. ВНИМАНИЕ IQOS се употребява само със специално разработени тютюневи стикове. Никога не използвайте IQOS с цигара или подобни продукти, или с тютюневи стикове, или аксесоари, които не са одобрени от производителя. Не отстранявайте тютюневия стик по време на употреба. Тютюневите стикове са само за еднократна употреба и никога не трябва да се използват повторно, да бъдат запалвани с кибрит, запалка или по друг начин. Тютюнът и ефектите върху здравето IQOS не е безрисков продукт. Тютюневите стикове съдържат никотин, който е пристрастяващо вещество. Най-добрият начин да се намалят рисковете за здравето, свързани с тютюна, е да се откаже употребата на тютюн и никотин изцяло. Никотин Никотинът присъства по естествен начин в тютюна, използван в тютюневите стикове. Никотинът е пристрастяващо вещество и може да причини странични ефекти, подобни на тези, свързани с употребата на други съдържащи никотин продукти, като главоболие, гадене или раздразнение на гърлото. Ако изпитате тези симптоми, спрете употребата на тютюневите стикове и се консултирайте със здравен специалист. IQOS не е предназначен за хора, които имат проблеми със сърцето или са диабетици. IQOS не трябва да се използва по време на бременност или при кърмене. Ако сте бременна, кърмите или мислите, че може да сте бременна, трябва да откажете употребата на тютюн и никотин изцяло и да се консултирате със здравен специалист. Деца и юноши IQOS е предназначен за употреба само от пълнолетни. Деца и юноши не трябва да използват IQOS при никакви обстоятелства. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от задавяне или поглъщане Дръжте тютюневите стикове извън обсега на деца и домашни любимци. ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ тютюневите стикове съдържат дребни частици. ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕ При поглъщане на тютюнев стик, незабавно потърсете лекарска помощ поради риск от поглъщане на никотин.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск, свързан с батерията IQOS се захранва от запечатани литиево-йонни (Li-ion) батерии. При нормални условия на употреба, батерията е запечатана. При изтичане на течност от батерията, следвайте тези предпазни мерки: Ако погълнете течността, незабавно потърсете лекарска помощ. Не опитвайте да предизвикате повръщане и не поглъщайте храна или напитки. При вдишване на течност, излезте на чист въздух и потърсете лекарска помощ. В случай на контакт с кожата, измийте ръцете и не пипайте очите. В случай на контакт с очите, незабавно промийте с течаща вода в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ. ВНИМАНИЕ Риск, свързан с горещ аерозол При употреба на IQOS в горещи и влажни климатични условия, водата в аерозола създава усещането, че температурата на аерозола е много висока. За да се избегне това усещане, съхранявайте Вашите тютюневи стикове на хладно и сухо място. Не излагайте продукта на висока влажност или пряка слънчева светлина. Не използвайте IQOS в горещи климатични условия или в период на висока влажност. Ако почувствате дискомфорт, спрете употребата на продукта и се свържете със здравен специалист. ВНИМАНИЕ Риск от алергична реакция IQOS може да причини алергична реакция. Спрете употребата на IQOS и незабавно потърсете лекарска помощ, ако изпитате някой от следните симптоми, които може да са индикация за сериозна алергична реакция: подуване на лицето, устните, езика, венците, гърлото или тялото, затруднено дишане или хрипове. Съобщаване за нежелани събития или инциденти Ако изпитате някакви нежелани ефекти върху здравето при употреба на IQOS, консултирайте се със здравен специалист. Можете да съобщавате за всякакви нежелани събития или инциденти директно, като се свържете с местния отдел за обслужване на клиенти (може да намерите подробна информация в листовката за обслужване на клиенти и гаранцията). Като съобщавате за странични ефекти, Вие може да помогнете за събиране на допълнителна информация за безопасността на този продукт. За повече информация, моля, посетете ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА IQOS 3 Валидна в целия Европейски съюз и ЕИО Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт и неговите компоненти (включително батериите) не трябва да бъдат изхвърляни в контейнери за битови отпадъци. Ваша отговорност е да изхвърлите излязлото от употреба оборудване, като го предадете в обозначен пункт за събиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Освен това изтощените батерии могат да бъдат върнати безплатно в обекта, където са закупени. Разделното събиране и рециклиране на Вашето излязло от употреба оборудване (включително батериите) спомагат за опазването на естествените ресурси и гарантират, че устройството ще бъде рециклирано по начин, който не застрашава човешкото здраве и околната среда. Унищожаването на излязлото от употреба електронно оборудване като битов отпадък (напр. чрез изгаряне или депониране) може да има негативни последици върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно това къде можете да предадете Вашето излязло от употреба устройство за рециклиране, моля, свържете се с местните общински власти, местната служба за събиране на битови отпадъци или търговския обект, откъдето сте за закупили продукта. Местният вносител на продукта ще осигури финансиране на дейностите по третиране и рециклиране на излязлото от употреба оборудване, върнато чрез обозначените пунктове за събиране, в съответствие с местните нормативни изисквания.

10 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ IQOS 3 холдър - Модел: A1404 Вид на батерията: литиевойонна акумулаторна батерия Входящо напрежение: 5V 1,6 A IQOS AC адаптер Модел: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27 Входящо напрежение: 100 V V~ 50/60 HZ 0,3 A Изходящо напрежение: 5V 2A IQOS 3 джобно зарядно устройство - Модел: A1504 Вид на батерията: литиевойонна акумулаторна батерия Входящо напрежение: 5V 2A Bluetooth 4.1 USB кабел тип C Инструкции за отстраняване на батерията (за изхвърляне и рециклиране) Батериите не бива да се отстраняват от потребителя. В края на жизнения цикъл на продукта само оторизирана компания за рециклиране може да отстрани безопасно батериите, използвайки следните стъпки. IQOS 3 джобно зарядно устройство (A1504): Стъпка 1: Батерията на устройството трябва да бъде напълно разредена, преди разглобяването му. Отстранете капака, след което отстранете и винтовете от двете страни Стъпка 2: Отделете зарядното устройство от корпуса. Стъпка 3: Отвийте и отстранете държача Стъпка 4: Отделете гъвкавата печатна платка и конектора, за да отстраните печатната платка на захранващото устройство. Стъпка 5: Отстранете батерията и я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. IQOS 3 холдър (A1404): Стъпка 1: Батерията на устройството трябва да бъде напълно разредена, преди разглобяването му. Отстранете предния корпус от холдъра. Стъпка 2: Отстранете задния корпус Стъпка 3: Отстранете бутона за включване от холдъра Стъпка 4: Отстранете лепилото и спойката, за да отделите батерията от средната част и рамката. Средната част трябва да се разцепи заради лепилото. Стъпка 5: Отстранете батерията и я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. С настоящото Philip Morris Products S.A. декларира, че IQOS е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на: IQOS 3 модел A1504 работи в честотна лента 2,402 2,480 GHz с максимална мощност, излъчвана в радиочестотната лента от 7,0 dbm. Проектирано и произведено под контрола на Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Швейцария. Словната марка Bluetooth и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Philip Morris Products S.A. и нейните филиали е лицензирано. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на техните собственици.

11 2018 Copyright Philip Morris Products S.A.

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

_DW913_DW915_DW918__BG.indd

_DW913_DW915_DW918__BG.indd 359203-71 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

МАЛКО, НО МОЩНО T-SONIC TM ПОЧИСТВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ЛИЦЕ

МАЛКО, НО МОЩНО T-SONIC TM ПОЧИСТВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ЛИЦЕ МАЛКО, НО МОЩНО T-SONIC TM ПОЧИСТВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ЛИЦЕ ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕ- БИТЕЛЯ ПЪРВИ СТЪПКИ Поздравления, Вие предприехте първата стъпка към един истински ритуал по почистване, като закупихте

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

НАЙ-МАЛКИЯТ, ИНОВАТИВЕН УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ!

НАЙ-МАЛКИЯТ, ИНОВАТИВЕН УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ! НАЙ-МАЛКИЯТ, ИНОВАТИВЕН УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ! ПОДРОБНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЪРВИ СТЪПКИ Поздравления за покупката на уреда за почистване на лице LUNA TM play T-Sonic TM, с който ще разберете какво

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Manual_BG

Manual_BG Ho me Control Motion Se nsor Сензор за движение за домашен контрол първи стъпки 2 Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт. Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда,

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Робот за почистване Инструкция за експлоатация

Робот за почистване Инструкция за експлоатация Робот за почистване Инструкция за експлоатация Вашият Braava jet m6 робот за почистване Изглед отгоре Заден сензор за позициониране върху станцията Камера Дръжка за лесно носене Заключване на капака Бутон

Подробно