1. Баланс на предлагането и потреблението на сектор Плодове и зеленчуци септември, 2019 г Плодове

Размер: px
Започни от страница:

Download "1. Баланс на предлагането и потреблението на сектор Плодове и зеленчуци септември, 2019 г Плодове"

Препис

1 1. Баланс на предлагането и потреблението на сектор Плодове и зеленчуци септември, 2019 г Плодове Ябълки Малини Праскови Круши Сливи Предлагане, Производство 2019г., *Внос и вътреобщностни доставки, Потребление, Потребление за прясна консумация, Потребление за преработка в страната, ** *Износ и ** вътреобщностни доставки, Остатък за преработка, консумация и търговия, *Данните за експорт и импорт са от г. до г. ** При малините в графите внос и износ са включени пресните малини+замразени малини/първично преработени/

2 По оперативни данни до г. са прибрани: 98% от ябълките 98% от крушите 93% от малините 93% от сливите 91% от прасковите 1.2. Зеленчуци Домати Картофи Пипер Дини Предлагане, Производство г., Внос и вътреобщностни доставки, Потребление, Потребление за прясна консумация, Потребление за преработка в страната, Износ и вътреобщностни доставки, Остатък за преработка, консумация и търговия,

3 2.Анализ на пазара. Цени на едро /тържища/ и цени на дребно през септември 2.1.Цени на едро Средномесечни цени на едро на основни плодове, лв./кг, септември 2019г. ПРОДУКТ промяна в % септември/август 2019 Септ промяна в % 2019/2018 Юли 19 Август 19 Септември 19 ЯБЪЛКИ СЛИВИ ПРАСКОВИ Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна информация (САПИ) При плодовете С близо 5,0% поевтиняват ябълките през август 0,96 лв./кг. спрямо предходния месец. С почти 25,0% поскъпват прасковите и с 6,0% сливите през септември 1,57 лв./кг. и 1,07% спрямо август 2019г. На годишна база - септември 2019/2018г., при ябълките се отбелязва найголямото намаление на средномесечната цена през 2019г. с близо 12,0%, а при прасковите намалението е 8,7%. Увеличение се наблюдава при сливите с близо 19,0%. Средномесечни цени на едро на основни зеленчуци лв./кг, септември 2019г. Юли 19 Август 19 Септември 19 промяна в % септември/август 2019 Септември 2018 промяна в % 2019/2018 КАРТОФИ ЛУК зрял ДОМАТИ , КРАСТАВИЦИ ПАТЛАДЖАНИ ЗЕЛЕ ЧУШКИ ЧЕРВЕНИ Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна информация (САПИ)

4 При зеленчуците Най-голямо месечно увеличение през септември има при патладжаните - 1,00 лв./кг спрямо август 2019 г. (0.82 лв./кг) или поскъпване с близо 22,0%. Зелето през септември също поскъпва до 0,62 лв./кг спрямо август 2019г./0,53 лв./кг/ или със 17,0%. През септември червените чушки поевтиняват с близо 20,0% спрямо предходния месец. Намаление на цените са наблюдава при краставиците с близо 11.0% и при доматите с 10.0% спрямо август 2019 г. На годишна база, цената на краставиците през август поскъпва с 24,4%, на патладжана с 12,3% и картофите със 7,0%. В сравнение с 2018г., през 2019г. на по-ниска цена се реализират доматите с -20,7%. Същата тенденция се отбелязва и при зелето и червените чушки понижение на цената през септември 2019г. спрямо 2018г. съответно със - 7.5% и -5,4%. Сравнение на цената на едро на зеленчуците през септември, 2019/2018г., лв./кг Sep-19 Sep-18

5 2.2.Цени на дребно Средномесечни цени на дребно на основни плодове лв./кг, септември 2019г. Плодове Цена за 1 кг Дини 0,77 Киви 3,89 Круши 3,12 Нектарини 2,11 Праскови 2,01 Пъпеши 1,65 Сливи сини 1,37 Ябълки 2,13 Източник: Система за агропазарна информация (САПИ) Средномесечни цени на дребно на основни зеленчуци лв./кг, септември 2019г. Вид зеленчук Цена за 1 кг Домати 2,14 Зеле 0,94 Копър - вр. 0,72 Картофи 1,19 Корнишони 1,92 Краставици 2,29 Лук кромид 1,31 Моркови 1,35 Пипер зелен 1,67 Пипер червен 1,97 Източник: Система за агропазарна информация (САПИ)

6 2.3. Структура на продажбите/ дял на българските продукти / в сектор Плодове и зеленчуци Наблюденията върху пазара на плодовете и голяма част от зеленчуците през м. август показват, че предлаганите количества българска продукция се увеличават и техният дял надхвърля продажбите от внос. Източник: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ)

7 3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИТО САНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ КЪМ г. Времето през месец септември беше типично лятно, сухо с високи температури, без валежи. В края на месеца температурите се понижиха, но се наблюдаваха само слаби локални превалявания. Липсата на валежи затрудни подготовката на площите и сеитбата на рапица. Климатичните условия бяха благоприятни за узряване и прибиране на реколтата от късни сортове праскови. Ускори се протичането на последните фази от развитието на късните полски култури. КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ Фенофаза: Праскови: консумативна зрялост" за късните сортове праскови Контрол на вредителите: Източен плодов червей /Grapholita(Aspila) molesta/ В насажденията с праскови в района на Благоевград е установено удължаване на летежа на пеперудите от последното трето поколение. По късните сортове са отчетени 8-14% повреди по плодовете. Отчетената червивост е под ПИВ. Прасковен (клонков) молец /Anarsia lineatella/ През месец септември са отчетени 10-13% повреди по плодовете, червивостта е под ПИВ. Черничевата щитоносна въшка /Pseudaulacspis pentagona/ В края на месец септември женските от трето поколение на неприятеля са под щитчета. Установената плътност е бр./1 метър клонка. В началото на месец септември са проведени комбинирани третирания срещу гъсеници на Източния плодов червей IGrapholita (Aspila) molesta/ и Прасковения (клонков) молец /Anarsia lineatella/. Проведени са третирания срещу Късно кафяво гниене /Monilinia fructigena/n Брашнеста мана по праскова /Sphaerotheca pannosa var. Persicae/ ЛОЗЯ Фенофаза: узряване на плода " Контрол на вредителите: Шарен гроздов молец /Lobesia botrana/ При проведените обследвания от инспекторите по растителна защита през месец септември е

8 установен летеж на пеперуди от трето поколение на неприятеля, с плътност под ПИВ. Отчетени са 19 бр. пеперуди в област Благоевград. В областите Бургас и Търговище повреди от гъсениците по гроздовете на узряващите сортове са под ПИВ за целия вегетационен сезон. В края на месеца е установен край на летежа на пеперудите. КАРТОФИ Фенофаза: изсъхване на стъблата" - готов продукт за прибиране" Контрол на вредителите: Картофен молец /Phthorimaea operculella/ неприятеля в област Благоевград. В област Кюстендил са нападнати 0-8% клубени. През изтеклия месец е установено начало на излюпване на гъсеници от четвърто поколение в област Благоевград (Разлог). Не са отчетени повреди по клубените. В област Кюстендил са констатирани от 0-4 % нападнати клубени. Повреди от неприятеля са установени и в област Перник (АЕР Радомир) върху 25% от клубените. Третирани срещу неприятеля са общо 463 ха от един до три пъти. Зимен сив червей /Agrotis segetum/ През месец септември са установени единични повреди по клубените от гъсениците на второ поколение на