ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Начална училищна педагогика

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Начална училищна педагогика"

Препис

1 І курс, І семестър, 2 гр. 4 подгр. 58 бр. 1/2 гр. упр. Психология док-т Маринчешки Лек. Психология проф. Василев I НУПЧЕ+1ПУП +ПУПЧЕ Лек. Съвременен български език доц.д-р Гайдарова +1НУПЧЕ+1ПУП +ПУПЧЕ 2/1 сем. Педагогика гл.ас.д-р Клинков 106 с.з. 2а Упр. Основи на 1б Упр. Основи на Лек. Математика І част проф.маргаритова 324 ауд. + 1НУПЧЕ 1а Упр. Основи на 1,2 гр. спорт Нова спортна зала Лек. Педагогика ас.д-р Димитрова +1НУПЧЕ 2/1 гр.сем. СБЕ ас.куршумова 2/1 гр. сем. Художествена литература гл.ас.д-р В.Георгиева 106 с.з. 2 гр. / 1 гр. упр. Математика І част х.ас.димитрова 316 с.з. 2б Упр. Основи на 2 гр Английски език х.пр. Р.Пенева 504 с.з. 1 гр Английски език х.пр. Р.Пенева 504 с.з. Лек. Основи на музиката гл.ас. д-р М.Борисова +1НУПЧЕ от до ч. Лек. Художествена литература доц. д-р Странджева +1ПНУП +1НУПЧЕ+1Спец.пед дати 4.X,11.X,18.X,25.X,8.XI -

2 ІІ курс, ІІІ семестър, 2 гр. 4 подгр. 65 бр. 2а/2б упр. Основи на човекът и природата Допълнителна подкрепа на ученици със СОП док-т Пачева 1а/1б упр. Основи на човекът и природата Лек. Допълнителна подкрепа на ученици със СОП доц.дпн Ж. Атанасова +3НУПЧЕ 323 ауд. лек. Психологиягл.ас.д-р Славчева 122 ауд. +2НУПЧЕ лек. Основи на човекът и природата 323 ауд. +2НУПЧЕ Психология ас.д-р Стоева Педагогика ас. Къндева 206 с.з. Лек. Основи на изобразителното изкуство проф. Дамянов ИД: Лек.+упр. гл.ас.др Р. Иванова 204 с.з. 2гр. Спорт Нова зала 1гр. Спорт Нова зала ИД: Лек. +упр. Гл.ас.д-р Борисова 504 с.з. Лек. Педагогика гл.ас.д-р Н.Атанасова 323 ауд. +2НУПЧЕ 2а/2б упр. ОИИ д-р Васева 1а/1б упр. ОИИ д-р Васева

3 ІІІ курс, V семестър, 2 гр. 4 подгр. 42 бр. от 8.15 ч. 2б упр. ИКТ в обучението и до ч. 1б упр. ИКТ в обучението и МОМ док-т Николова 2а,2б МОБЕЛ х.пр. Найденова 1а,1б Лек. МОБЕЛ I ч. Проф.Танкова +3НУПЧЕ МОМ док-т Николова 1а,1б МОБЕЛ х.пр. Найденова 2а,2б от 8.15 до 9.40 ч. Лек. ИКТ в обучението и работа в ДС Радев гл.ас.д-р Радев 324 ауд. ФД 2: доц.епитропова дати 15.XI,29.XI - от 9.00 ч. ч. 305 с.з. ИД4 ч. доц.б.янев +3НУПЧЕ дати 3.I,10.I,17.I - от 9.00 до ч. - от 9.40 до ч. 1а упр. ИКТ в обучението и работа в ДС гл.ас.д-р Лек. МОМ I ч. +3НУПЧЕ доц. В. Ангелова 122 ауд. ИД4 ч. гл.ас.д-р Шаркова+3НУПЧЕ 11.X,25.X,8.XI,22.XI - от 9.00 до ч. 324 ауд. ИД4 ч. гл.ас.д-р Б.Ангелова, +3НУПЧЕ дати 4.X,11.X,18.X,25.X,8.XI - от 9.00 до ч. - 2гр. Упр. МОБЕЛ I ч. Ас.Власева 2гр. упр. МОМ I ч. доц. В. Ангелова 405 с.з. 1гр. Упр. МОБЕЛ I ч. Ас.Власева Лек. Педагогическа 1а/1б упр. реторика и общуване в Педагогическа клас гл.ас.д-р реторика и общуване в клас гл.ас.д-р 1гр. упр. МОМ I ч. доц. В. Ангелова 405 с.з. до ч. 2а упр. ИКТ в обучението и 2а/2б упр. Педагогическа реторика и общуване в клас гл.ас.д-р ФД 2: ас.власева дати 22.XI,6.XII от 9.00 ч. до ч. 204 с.з.

4 ІV курс, VІІ семестър, 1 гр. 2 подгр. 25 бр. Текуща педагогическа практика доц. Епитропова, гл.ас.д-р Шаркова МОЧПО в НЕ на СОУ доц. Епитропова 1а,1б МОБЕЛ в НЕ на СОУ ас. Власева 1а,1б Лек. МО по БЕЛ в НЕ на СОУ II ч. проф. Танкова 1аула упр. МОЧПО в НЕ на СОУ доц. Епитропова 323 ауд. +4НУПЧЕ Лек.МОЧПО в НЕ на СОУ доц. Епитропова 122 ауд. ФД VI ч. гл.ас.д-р Тричков 204 с.з. до ч. Лек.+сем. Интеркултурно образование гл.ас.н. Атанасова от до ч. упр. МО по БЕЛ в НЕ на СОУ II ч. ас. Власева

5 ІІ курс, ІІІ семестър, 1 гр. 2 подгр. 18 редовно