1 Атриум Фоайе / Atrium Lobby - 100m2

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 Атриум Фоайе / Atrium Lobby - 100m2"

Препис

1 ЛЕГЕНДА LEGEND Атриум Фоайе / Atrium Lobby - 00m Информация + Продажба на билети / Information + Tickets Sale - 0m Магазин и библиотека / store and library - 0m Охрана и склад за общи нужди / Security and storage for common needs - 0m 5 Гардероб за посетители / Cloakroom for visitors - 0m, m 6 Кафе-бар и сцена / Coffee-bar and stage - 0m Външна тераса Кафе-бар / Outdoor terrace Coffee-bar Голяма зала / Grand hall - 0m Стъклена галерия / Glass galery 0 Mалко фоайе / Small lobby - 0 m Камерна зала / Chamber hall 0m Зона артисти, Входно пространство / Actors zone, Entrance area - 0m Събирателно място за артисти / Gathering point for artists - 5m Гримьорни / Makeup rooms - x 0m 5 Творческо студио / Creative studio - 0m 6 Офиси / Offices - 0m Тоалетни и хигиенно помещение / Toilets and sanitary premises - 0m, 0m, m, m Складове за декори и инвентар / Decor storage and equipment - 50m, m, 6m Tехнически помещения за обслужване на сградата/ 0 Technical premises for the building maintenance - 6m Bременен демонтируем сценичен подиум / Removable stage podium Място за прибиращи се трибуни, затворена позиция / Storage Telescopic gradins, closed position Събития на открито / Outdoor events ПОГЛЕД ОТ ПАРКА VIEW FROM THE PARK ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО THE ENTRY AREA ВХОД ДОСТАВКИ DELIVERY ENTRY ВХОД ПЕШЕХОДЦИ PEDESTRIAN ENTRY СИТУАЦИЯ SITE PLAN :000 ПРИЗЕМНО НИВО FLOOR LEVEL -.00/+0.00 :00 0

2 ДОСТАВКИ DELIVERY ПОСЕТИТЕЛИ VISITORS АКТЬОРИ ACTORS ПОСЕТИТЕЛИ VISITORS слънцезащитни хоризонтални щори стъклена галерия /glass galery стъклена галерия /glass galery ПЪРВИ ЕТАЖ FIRST FLOOR +0.0/+.5/+.5 :00 слънцезащитни хоризонтални щори кумин естествена вентилация и димоотводен сценичен люк chimney natural ventilation and smoke extraction hatches горно остъкление / skydome озеленен покрив / landscaped roof ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВАТА AREA DISTRIBUTION ЗОНА ВХОД ENTRY AREA ЗОНА СЪБИТИЯ EVENTS AREA ЗОНА АРТИСТИ ARTISTS AREA слънцезащитни хоризонтални щори ВЪНШЕН АМФИТЕАТЪР OUTSIDE AMPHITHEATER СЪБИТИЯ НА ОТКРИТО OUTSIDE EVENTS кумин естествена вентилация и димоотводен сценичен люк chimney natural ventilation and smoke extraction hatches СРЕЩИ/КАФЕ НА ОТКРИТО CAFE/MEETING AREA ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО ENTRY AREA ДОСТАВКИ DELIVERY ВТОРИ ЕТАЖ +.0/ПОКРИВ SECOND FLOOR +.0/ROOF :00 ЛЕГЕНДА LEGEND Изложбена зала / Exhibition hall - 0m Детски Ателиета, Сигурно място / Workshop for children, Secure space - 0m Озвучителна и осветителна кабина / Sound and lighting control booth - 5m, 5m Решетка алуминиеви греди / Grid aluminium beams 5 6 Фон завеса / Fond curtain Tехн. курсив / technical overpass Горна механизация (чиги, практикабли, cценичното осветление / Technical Grill ( decor, stage light) 0 Зона артисти, Място за почивка / Actors zone, Rest area - 00m Студиo за гостуващи артисти / Studio for visiting artists - x 5m Тоалетни и хигиенно помещение / Toilets and sanitary premises - m Склад / Warehouse - m Tехнически помещения за обслужване на сградата / Technical premises for the building maintenance - 6m Работни места - индивидуални и групови / Open Co-working space - individual and group - 0m (0m+60m) 0

3 ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО THE ENTRY AREA НОЩНА АТМОСФЕРА NIGHT ATMOSPHERE ГОЛЯМАТА ЗАЛА ТHE GRAND HALL ГОЛЯМАТА ЗАЛА THE GRAND HALL КАМЕРНА ЗАЛА CHAMBER HALL ЛЕТЕН БИОКЛИМ. ПРИНЦИП SUMMER BIOCLIM.PRINCIPLE КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЛИ CONFIGURATION HALLS ЗИМЕН БИОКЛИМ. ПРИНЦИП WINTER BIOCLIM. PRINCIPLE ЛEГЕНДА LEGEND 5 6 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ _ АТРИУМ CROSS SCECTION _THE ATRIUM :00 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ SUSTAINABLE DEVELOPMENT БИ ИОКЛИМАТИЧНА К ОНЦЕПЦИЯ B IOCLIMATIC DESIGN N БИОКЛИМАТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ BIOCLIMATIC 0 Лятна слънчева светлина и слънцезщитни щори /Summer sun light and heat screened out Пасивна слънчева енергия през зимата /Passive solar gains in winter Топъл въздух -обитателите/оборудването /Warm air - occupants/equipments Допълнително обновяване на въздуха / Additional Refreshment by air treatment Допълнително отопляване на въздуха / Heating supplement by air treatment Свеж въздух - инерция на почвата /Fresh air by heat-storing capability of the soil Екстракция на топъл въздух -регулируеми решетки /Warm air extraction by adjustable grids Входящ свеж въздух / Incoming fresh air Кумин естествена вентлация и димоотводен сценичен люк / Chimney Natural ventilation and Smoke extraction hatches Постоянна естестена светлина /Constant natural lighting Допълнителна изолация чрез подвижна завеса / Additional Insulation by removable curtain ЛEГЕНДА РАЗРЕЗ LEGEND_SECTION 5, Cъбития на открито / outdoor events Външна тераса Кафе-бар/ Outdoor terrace Coffee-bar Кафе-бар и сцена / Coffee-bar and stage Изложбена зала / Exhibition hall Обслужващи помещения / Facilities Работни места - индивидуални и групови / Co-working space - individuel and group Атриум Фоайе / Atrium Lobby Детски Ателиета, Сигурно място / Workshop for children, Secure space Гардероб за посетители / Cloakroom for visitors Голяма зала / Grand hall Озвучителна и осветителна кабина / Sound and lighting control booth Място за прибиращи се трибуни, затворена позиция/ Storage Telescopic gradins, closed position Прибиращи се трибуни /Telescopic gradins Временен демонтируем сценичен подиум / Removable stage podium Техн. курсив / technical overpass, Горна механизация (чиги, практикабли, cценичното осветление / Technical Grill ( decor, stage light) Cъбирателно място за артисти / Gathering point for artists Гардероб за посетители / Cloakroom for visitors Малко фоайе / Small lobby Камерна зала / Chamber hall Решетка алуминиеви греди / Grid aluminium beams Фон завеса / fond curtain НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ LONGITUDINAL SECTION :00 0

4 ФАСАДА ЮГОЗАПАД SOUTHWEST ELEVATION :00 ФОАЙЕ, АТРИУМ FOYER, ATRIUM Рециклирани материали Recycling Materials ФАСАДА ЮГОИЗТОК SOUTHEAST ELEVATION :00 Зелена архитектура Green architecture тухлена brick Запазване на индустриалния характер на сградата Preserve the industrial character of the building бетон concrete Запазвзне на графитите Conservation of the graffiti дърво wood перфорирана стомана perforated sheeting façade Прозрачност и отражение Transparency and reflection МАТЕРИАЛИ И ИДЕНТИЧНОСТ MATERIALS AND IDENTITY ФАСАДА СЕВЕПОЗАПАД NORTHWEST ELEVATION :00 0

5