15389/18 ADD 1 epk/ii/yp 1 RELEX.1 LIMITE BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "15389/18 ADD 1 epk/ii/yp 1 RELEX.1 LIMITE BG"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 декември 2018 г. (OR. en) 15389/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 71 RELEX 1075 ПРОЕКТ ЗА ПРОТОКОЛ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Външни работи) 10 декември 2018 г /18 ADD 1 epk/ii/yp 1

2 СЪДЪРЖАНИЕ Страница Незаконодателни дейности 3. Текущи въпроси Западни Балкани Сътрудничество между ЕС и Африканския съюз Украйна Иран Венесуела Други въпроси... 4 ПРИЛОЖЕНИЕ Изявления за протокола на Съвета... 5 * * * 15389/18 ADD 1 epk/ii/yp 2

3 Незаконодателни дейности 3. Текущи въпроси Върховният представител напомни за Деня на правата на човека, който се отбелязва на 10 декември, по-специално по случай 70-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека. 4. Западни Балкани Съветът проведе обмен на мнения относно развитието на обстановката в Западните Балкани. 5. Сътрудничество между ЕС и Африканския съюз Съветът направи преглед на изпълнението на ангажиментите от срещата на върха в Абиджан и проведе обмен на мнения относно стратегическите области на понататъшно сътрудничество между ЕС и АС (политика, по-специално мир и сигурност, икономическо сътрудничество, миграция и многостранно сътрудничество) с оглед на предстоящата среща на министерско равнище между ЕС и Африканския съюз, която ще се проведе на 21 и 22 януари 2019 г. в Брюксел. 6. Украйна Съветът обсъди последните събития в Украйна. Министрите на външните работи припомниха своето изключително безпокойство от опасното повишаване на напрежението в Азовско море и Керченския проток. 7. Иран На заседание в ограничен състав Съветът проведе обмен на мнения по широк кръг от въпроси, свързани с отношенията между ЕС и Иран /18 ADD 1 epk/ii/yp 3

4 8. Венесуела Съветът обсъди текущата работа по сформирането на международна контактна група, както и позицията на ЕС относно встъпването в длъжност и новия мандат на президента Мадуро. 9. Други въпроси По тази точка от дневния ред не бяха повдигнати въпроси. Точка за обсъждане в ограничен състав 15389/18 ADD 1 epk/ii/yp 4

5 ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ТОЧКИ А, ИЗЛОЖЕНИ В ДОК /18 По точка 5 от списъка на точки А: Декларация на Съвета относно общото финансиране на развръщането на бойните групи на ЕС Приемане ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА 1. Докато приключи текущият преглед на Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета 1 и не покъсно от 31 декември 2020 г., в съответствие с член 15, параграф 3, буква б) от Решение 2015/528 на Съвета, Съветът приема, че ATHENA поема под формата на оперативни общи разходи допълнителните разходи за транспортиране при развръщането по суша, вода и въздух на бойните групи в кратък срок в общата зона на операциите в съответствие с концепцията за бойните групи на ЕС. Разходите за развръщане на бойните групи на ЕС по суша и вода ще се считат за общи разходи единствено когато това е икономически най-изгодното решение и при условие че те дават възможност за спазване на изискваните срокове за развръщане на бойните групи на ЕС. 2. Всички държави членки ще имат право на възстановяване на разходите въз основа на акт от 29 май 2012 г. на специалния комитет и съгласно приложимите фиксирани ставки за възстановяване на разходите за развръщане на бойни групи на ЕС, приети от Съвета на 3 октомври 2012 г. (док /12). 3. Срокът на действие на настоящата декларация изтича при приключване на прегледа на Решение 2015/528 на Съвета или на 31 декември 2020 г., освен ако Съветът постигне съгласие да го удължи. 1 Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета от 27 март 2015 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици (Athena) и за отмяна на Решение 2011/871/ОВППС в OВ L 84, г., стр /18 ADD 1 epk/ii/yp 5 ПРИЛОЖЕНИЕ