Програмируем индикатор за скорост / брояч модел 4003-TR

Размер: px
Започни от страница:

Download "Програмируем индикатор за скорост / брояч модел 4003-TR"

Препис

1 гр. София 1616, кв. Бояна, ул. 732-ра 20 (+359 2) , (+359 2) M e a s u r e m e n t & C o n t r o l I n s t r u m e n t s Програмируем индикатор за скорост / брояч модел 4003-TR 4-разрядна ярка LED индикация и бутони Импулсен входен сигнал PNP или NPN Програмируемо измерване на линейна или ротационна скорост (напр. rpm или m/min) 0 до 2 програмируеми релейни изхода за сигнализация или ON/OFF управление Опция: аналогов изход 4-20 ma, пасивен Опция: 24VDC/50mA вград. захранване за трансмитер ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ Тази специална TR версия на индикатора модел 4003 е разработена за измерване и визуализация на скорост (като брояч) използвайки импулсен вход, който се приема от въртящ се сензор с транзисторен изход (напр. PNP, NPN) и програмируем коефициент на изчисление на скоростта на база брой импулси за единица разстояние (например за един оборот или за един линеен метър). Може да бъде използван и за разход, стига резолюцията да е достатъчна. В стандартен режим 4-цифреният дисплей визуализира текущата стойност, която може да бъде конфигурирана да показва разстояние за секунда, минута или час. В зависимост от избраната времева единица, се прилага различна формула на изчисление: N = f C N визуализирана стойност; f входна честота, Hz; C импулси за единица разстояние; N = 60 f C N = 3600 f C Индикаторът позволява и настройка на позицията на десетичната точка. Входната честота може да варира между 0.5 Hz и 1 khz. Ако честотата падне под 0.5 Hz, дисплеят ще покаже надпис LO. Ако изчислената стойност N стане по-голяма от максималната възможна стойност за визуализация на дисплея (9.999, 99.99, или 9999 в зависимост от десетичната точка), дисплеят ще покаже надпис HI. Стр. 1 от 7

2 48 ( width 96) 44 ( width 92) 44 МОНТАЖ хоризонтален в панел 1/8 DIN, прорез 44 х 92 mm: ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Захранващо напрежение (избор) 230 VAC ( V), <6 VA или 24 VDC, <6W Измервателен вход импулсен PNP или NPN от изходен транзистор (по заявка кустомизиран за NAMUR сензор) Входна честота 0.5 Hz до 1 khz Базова точност < 0.05 % от обхвата ±1 цифра Измервателен обхват Задава се за секунда, минута или час Околна температура С...55 C Разделителна способност Зависи от зададения обхват Индикация - 4-цифрена ярка LED индикация, 20mm височина - 2 светодиода за сигнализация при аларми Релейни изходи (опция) 1 или 2 изходни релета SPDT 5А / 250 VAC Доп. захранване (опция) 24V DC ± 2V, 50mA, галв. разделено, за трансмитер Аналогов изход (опция) 4-20 ma DC, галв. изолиран, пасивен Монтаж За преден панел / табло (прорез 44 x 92 mm) Размери и тегло 48 х 96 х 135 mm, тегло < 0.3 kg Степен на защита на предния панел IP50, на задните клеми IP30 Стр. 2 от 7

3 Като опция уредът може да разполага с до 2 изходни релета. Всеки релеен изход може да се програмира като гранично ниво за сигнализация или ON/OFF регулиране, като се задава съответното ниво и хистерезис. В зависимост от типа на граничното ниво (горно/долно, управляващо/алармено), се различават четири режима на работа на всеки релеен изход: - Управляващо горно ниво (OnOff, HI) - релейният изход се изключва, когато измерената величина надхвърли зададеното гранично ниво и се включва, когато измерената величина спадне под нивото минус хистерезиса. - Управляващо долно ниво (OnOff, LO) - релейният изход се изключва, когато измерената величина спадне под зададеното гранично ниво и се включва, когато измерената величина надхвърли нивото плюс хистерезиса. - Алармено горно ниво (ALArm, HI) - релейният изход се включва, когато измерената величина надхвърли зададеното гранично ниво и се изключва, когато измерената величина спадне под нивото минус хистерезиса. - Алармено долно ниво (ALArm, LO) - релейният изход се включва, когато измерената величина спадне под зададеното гранично ниво и се изключва, когато измерената величина надхвърли нивото плюс хистерезиса. Индикаторът позволява задаване и на времезакъснение за задействането до 60 секунди в алармен режим. Светодиодите L1 и L2 също показват дали има преминаване на зададените граници. Различните режими на работа са пояснени със следната фигура: Като опция уредът може да разполага и с аналогов изход 4-20 ma, пропорционален на изчислената стойност за скорост. Друга опция е наличието на допълнително захранване за трансмитер 24 VDC, което може да се ползва или за входния трансмитер, или за изходния сигнал, но не го ползвайте и за двете едновременно, понеже ще наруши галваничната изолация между входа и изхода. Стр. 3 от 7

4 СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ (клемореди на задния панел) Номер на клемата Описание 1, 2 Захранване 230 VAC ( V) или 24 VDC 3, 4, 5 Релеен изход 1, (5,4-Н.О. или 5,3-Н.З.) 6, 7, 8 Релеен изход 2, (8,7-Н.О. или 8,6-Н.З.) 9, 10 Аналогов изход 4-20 ma, пасивен 11, 12 Доп. захранване 24 VDC / 50mA 13, 14 Вход от транзистор PNP или NPN Свързване към сензор с NPN изходен сигнал: Свързване към сензор с PNP изходен сигнал: Свързване на аналоговия изход 4-20 ma, ако използваме доп. захранване за него: Стр. 4 от 7

5 КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКИ Многофункционалната клавиатура има 4 бутона, които имат надписите MODE,,, ENT. Промени в конфигурацията са възможни след коректното въвеждане на съответна парола за всяко меню, както е описано по-долу. ЗАДАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ДЕСЕТИЧНАТА ТОЧКА Натиснете едновременно MODE и ENT и устройството излиза от нормалния си режим на визуализация. На индикацията се появява надпис 'P000'. Използвайки бутони и задайте парола 'P111'. Натиснете ENT и ако паролата е въведена правилно, ще се появи надпис 'PASS'. След това натиснете бутон MODE и започнете конфигурирането. Индикацията показва надпис 'dp'. Индикацията ще покаже текущата настройка, в един от тези варианти: '0000.' '000.0' '00.00' '0.000' При необходимост с бутоните и изберете друга настройка. ЗАДАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ЕДИНИЦА И БРОЯ ИМПУЛСИ ЗА ЕДИНИЦА РАЗСТОЯНИЕ Натиснете едновременно MODE и ENT и устройството излиза от нормалния си режим на визуализация. На индикацията се появява надпис 'P000'. Използвайки бутони и задайте парола 'P112'. Натиснете ENT и ако паролата е въведена правилно, ще се появи надпис 'PASS'. След това натиснете бутон MODE и започнете конфигурирането. ЗАДАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ЕДИНИЦА ЗА СКОРОСТ Индикацията показва надпис 'Unit'. Индикацията ще покаже текущата настройка, в един от тези варианти: 'SEC' скоростта се измерва като единица разстояние в секунда '60 S' скоростта се измерва като единица разстояние в минута 'hour' скоростта се измерва като единица разстояние в час При необходимост с бутоните и изберете друга настройка. Забележка! Единица разстояние трябва да се разбира според приложението Ви например оборот, метър, километър, градуси, а защо не и единица за обем например литър. ЗАДАВАНЕ НА ДЕСЕТИЧНАТА ТОЧКА ЗА БРОЯ ИМПУЛСИ ЗА ЕДИНИЦА РАЗСТОЯНИЕ Индикацията показва надпис 'P dp'. Индикацията ще покаже текущата настройка, в един от тези варианти: '0000.' '000.0' '00.00' '0.000' При необходимост с бутоните и изберете друга настройка. Стр. 5 от 7

6 ЗАДАВАНЕ НА БРОЯ ИМПУЛСИ ЗА ЕДИНИЦА РАЗСТОЯНИЕ Индикацията показва надпис 'PULS'. Индикацията ще покаже текущата настройка, в следния формат: 'хххх' КОНФИГУРИРАНЕ НА РЕЛЕЙНИТЕ ИЗХОДИ (Само при опциите с изходни релета) Натиснете едновременно MODE и ENT и устройството излиза от нормалния си режим на визуализация. На индикацията се появява надпис 'P000'. Използвайки бутони и задайте парола 'P113'. Натиснете ENT и ако паролата е въведена правилно, ще се появи надпис 'PASS'. След това натиснете бутон MODE и започнете конфигурирането. Релеен изход 1 Индикацията показва надпис 'rel1'. 'ALAr' алармена (сигнализираща) логика '0n0F' - ОN/OFF управляваща логика Задаване на типа граница: 'HL' горна граница 'LL' долна граница Задаване на стойността на границата: Индикацията ще покаже L1. Натиснете ENT. Задаване на хистерезиса на границата: Индикацията ще покаже H1. Натиснете ENT. Ако релеен изход 1 е настроен с алармена логика, индикацията ще покаже още една възможна настройка - 'txxx' времезакъснение на задействане от 0 до 60 секунди (След преминаване на граничната стойност се включва таймер на закъснение, който се нулира, ако междувременно стойността влезе обратно в нормата. След изтичането му се задейства релейният изход). Стр. 6 от 7

7 Релеен изход 2 (само при опциите с 2 изходни релета) Индикацията показва надпис 'rel2'. 'ALAr' алармена (сигнализираща) логика '0n0F' - ОN/OFF управляваща логика Задаване на типа граница: 'HL' горна граница 'LL' долна граница Задаване на стойността на границата: Индикацията ще покаже L2. Натиснете ENT. Задаване на хистерезиса на границата: Индикацията ще покаже H2. Натиснете ENT. Ако релеен изход 1 е настроен с алармена логика, индикацията ще покаже още една възможна настройка - 'txxx' времезакъснение на задействане от 0 до 60 секунди (След преминаване на граничната стойност се включва таймер на закъснение, който се нулира, ако междувременно стойността влезе обратно в нормата. След изтичането му се задейства релейният изход). КОНФИГУРИРАНЕ НА ТОКОВИЯ ИЗХОД (Само при опциите с токов изход) Натиснете едновременно MODE и ENT и устройството излиза от нормалния си режим на визуализация. На индикацията се появява надпис 'P000'. Използвайки бутони и задайте парола 'P114'. Натиснете ENT и ако паролата е въведена правилно, ще се появи надпис 'PASS'. След това натиснете бутон MODE и започнете конфигурирането. Индикацията показва надпис outb. Натиснете ENT. Индикацията ще покаже 'xxxx' текущата настроена стойност в единици скорост, която съответства на долната граница на изходния обхват изходен сигнал 4 ma. Индикацията показва надпис oute. Натиснете ENT. Индикацията ще покаже 'xxxx' текущата настроена стойност в единици скорост, която съответства на горната граница на изходния обхват изходен сигнал 20 ma. Стр. 7 от 7