СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО. Антони Валентинов Стойчев

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ШУМЕН УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО. Антони Валентинов Стойчев"

Препис

1 УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Антони Валентинов Стойчев

2 Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Антони Валентинов Стойчев Висше - бакалавър Специален инструмент - китара Общ 15г. Учителски 13г. Учител по музика Китара ЗИП, СИП, Солфеж и начална хармония Класове 1-12кл. Участие в проекти Еразъм + ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Участие в комисии Проверка на музикалните способности

3 ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Социални умения и компетенции Организационни умения и компетенции Технически умения и компетенции Когнитивно-базирани компетенции Артистични умения и компетенции Умения за управление и администрация на хора. Отлични комуникативни умения. Умения за работа в екип. Отлични организаторски умения. Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения. Работа с операционна система WINDOWS Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point и т.н.) Работа с internet приложения. Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие Откриване на детската индивидуалност в груповата общност Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми Отлични умения в музикалното изкуство Езикови умения и Първи чужд език - Английски

4 Слушане EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Разбиране Говорене Писане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение В2 отлично В2 отлично В2 отлично В2 отлично В2 отлично Диплома/и или сертификат/и Повишаване на чуждоезиковата квалификация Издаваща организация Година Европейско ниво Сертификат РД /2016 ШУ Еп. К. Преславски Езиков опит (*) 2016 г. В2 ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, англоговорящи. ШУМЕН Описание От До Лична комуникация(писмена и говорима) с......

5 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Бакалавър Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация Шуменски Университет Епископ Константин Преславски Музикална педагогика Специален инструмент - китара ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Основни предмети и застъпени професионални умения Солфеж Хармония История на музиката Педагогика и психология

6 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите Дати (от - до) Октомври 2016 Име и вид на обучаващата или образователната организация Шуменски Университет Епископ Константин Преславски Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование гр. Варна Английски език ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Основни предмети и застъпени професионални умения Ниво В2

7 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Учителят по музика и дигиталните технологии Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация Шуменски Университет Епископ Константин Преславски Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование гр. Варна Дигитални технологии в обучението по музика ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Основни предмети и застъпени професионални умения

8 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Музикотерапия същност, техники и игри нов подход за провеждане на учебно-възпитателна дейност. Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация Продивайн ЕООД Музикотерапията в клас Основни предмети и застъпени професионални умения ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

9 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Content and language integrated learning. Inquiry based learning. Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация Шуменски Университет Епископ Константин Преславски Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование гр. Варна Английски език. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Основни предмети и застъпени професионални умения Използване в клас на обучение чрез насочващи въпроси.

10 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Talking to people. Inquiry based and Cooperative Methodology Дати (от - до) Име и вид на обучаващата или образователната организация English Matters Английски език. Основни предмети и застъпени професионални умения Проектно-базирано обучение. Обучение по групи. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

11 Наименование на придобитата образователна степен или квалификация Обучение на учители по музика, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас. Дати (от - до) г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Педагогика. Основни предмети и застъпени професионални умения Матури по музикалните дисциплини. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

12 Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на обучението. Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които трябва да се формират чрез обучението във всички учебни предмети. Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си. Да познава съвременни приложни и технологични аспекти. Да владее методиките на обучение. Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес. Да умее да диагностицира, оценява компетентно и справедливо и да отчита постиженията на учениците и на учебния процес. Да притежава отлични организационни умения. Да опазва живота и здравето на учениците. Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика. Да познава основните нормативни актове и документи. ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

13 Методи на преподаване 1. Практическо обучение по китара. 2. Използване на интерактивни методи софтуеър и специални приложения. 3. Индивидуален подход. Бъдещи планове 1. Реализиране на успешна учителска кариера. ДРУГИ 2. Успешна реализация на учениците в сферата на музиката.

14 Сертификати и удостоверения Сертификати и удостоверения

15 Сертификати и удостоверения Сертификати и удостоверения

16 УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО АНТОНИ ВАЛЕНТИНОВ СТОЙЧЕВ Лични: Служебни: