Ръководство за употреба SI-915 / SI-923

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за употреба SI-915 / SI-923"

Препис

1 Ръководство за употреба SI-915 / SI-923

2 Съдържание Символи Въведение Електромагнитна съвместимост (ЕМС) Разопаковане Съдържание на доставката Указания за безопасност Описание...20 Предна страна...20 Задна страна...21 Педал за управление...22 Микромотор с кабел Пускане в експлоатация Устройство за управление Работа с устройството за управление...26 Смяна на програмите (P1 P5)...26 Смяна на оборотите (P1 P3)...27 Промяна на въртящия момент (P4 P5)...28 Промяна на количеството на охлаждащото средство (P1 P5) Работа Възстановяване на фабричните настройки Функция за режещи инструменти (режим за прекъсване на отрязъка) Съобщения за грешка

3 Съдържание 14. Хигиена и поддръжка...37 Общи...37 Ограничаване на повторната подготовка...38 Първоначална манипулация на мястото на употреба...39 Ръчно почистване...40 Ръчна дезинфекция...41 Машинно почистване и дезинфекция...42 Изсушаване...43 Контрол, поддръжка и проверка...44 Опаковка...45 Стерилизация...46 Съхранение Сервиз Аксесоари и резервни части на W&H Технически данни Изхвърляне като отпадък...54 W&H Сертификат за обучение...55 Гаранция...59 Оторизирани сервизни партньори на W&H...60 Декларация на производителя

4 Символи в ръководството за употреба ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! (ако могат да се наранят хора) ВНИМАНИЕ! (ако нещо може да се повреди) Общи обяснения, без опасност за хора или предмети С възможност за термична дезинфекция Може да се стерилизира до посочената температура Обадете се на следпродажбен сервиз 4

5 Символи върху устройството за управление Спазвайте ръководството за употреба Апарат с клас на защита II Номер на артикул Следвайте ръководството за употреба Педал за управление Сериен номер Дата на производство Вкл. / Изкл. Електрическо напрежение на устройството за управление Не изхвърляйте с битови отпадъци Електрически предпазител Променлив ток XXXX DataMatrix Code за продуктова информация UDI (Unique Device Identification) Mаркировка СЕ с идентификационен номер на нотифицирания орган Работна част на тип B (не е подходяща за интракардиално приложение) Маса Електрическа консумирана мощност на устройството за управление Сила на тока Честота на променливия ток 25UX Медицинският продукт отговаря на електрическата безопасност, защита от пожар и механични повреди съгласно ANSI/AAMI ES :2005, ANSI/AAMI ES : A1: C1:2009/(R) A2:2010/(R)2012, CAN/CSA-C22.2 No :2008, CSA CAN/CSA-C22.2 NO : UX Control No. оборота в минута (= min -1 ) 5

6 Символи върху опаковката XXXX Mаркировка СЕ с идентификационен номер на нотифицирания орган Нагоре DataMatrix Code за продуктова информация UDI (Unique Device Identification) Структура на данните според Health Industry Bar Code Чупливо +70 C (+158 F) Max. Допустим температурен обхват -40 C (-40 F) Min. Пазете от намокряне 8 % 80 % Влажност на въздуха, ограничение 6 Зелената точка търговска марка на Duales System Deutschland GmbH Търговска марка на RESY OfW GmbH за обозначение на рециклируема транспортна и външна опаковка от хартия или картон Внимание! Съгласно федералния закон в САЩ продажбата на това медицинско изделие е допустима само по или съгласно указание на лекар по дентална медицина, лекар или друго медицинско лице с разрешение в щата, в който той или тя практикува, и ще ползва или ще възложи ползването на това медицинско изделие.

7 Символи върху комплекта шлаухи за спрей Следвайте ръководството за употреба Не използвайте повторно Не съдържа латекс XXXX Mаркировка СЕ с идентификационен номер на нотифицирания орган Може да се използва до Стерилизация с етиленов оксид Код за верификация Не използвайте при повредена опаковка Не стерилизирайте отново Внимание! Съгласно федералния закон в САЩ продажбата на това медицинско изделие е допустима само по или съгласно указание на лекар по дентална медицина, лекар или друго медицинско лице с разрешение в щата, в който той или тя практикува, и ще ползва или ще възложи ползването на това медицинско изделие. 7

8 1. Въведение За Вашата безопасност и безопасността на Вашите пациенти Това ръководство за употреба има за цел да Ви обясни боравенето с Вашия продукт. Ние също така трябва да Ви предупредим и за евентуални опасни ситуации. Вашата безопасност, безопасността на екипа Ви и, разбира се, безопасността на Вашите пациенти е много важна за нас. Спазвайте указанията за безопасност. Предназначение Механичен задвижващ механизъм с подаване на охлаждащо средство за инструменти с трансмисия със система за куплиране, съвместима с ISO 3964 (DIN 13940) за приложение в денталната хирургия, имплантологията, устната, челюстната и лицева хирургия (УЧЛ). Използването не по предназначение може да повреди медицинското изделие и така да причини рискове и опасност за пациента, потребителя и трети лица. Квалификация на потребителя Медицинското изделие може да се прилага само след осъществен инструктаж от медицински, професионално и практически подготвен и обучен персонал. При разработката и конструирането на медицинското изделие сме изхождали от целева група лекари. 8

9 Въведение Произведено в съответствие с Директива на ЕС Медицинското изделие е в съответствие с предписанията на Директива 93/42/ЕИО. Отговорност на производителя Производителят се счита отговорен за последствия, въздействащи върху безопасността, надеждността и ефикасността на медицинското изделие само в случай, че се спазват дадените по-долу указания: > > Медицинското изделие трябва да се използва само в съответствие с това ръководство за употреба. > > Медицинското изделие няма части, които потребителят би могъл да ремонтира. > > Промени или ремонтни дейности могат да се извършват само от оторизиран сервизен партньор на W&H (виж страница 60). > > Електрическата инсталация на помещението трябва да отговаря на предписанията на IEC ( Монтаж на електрически съоръжения в помещения за медицинска употреба ), респ. на валидните във Вашата държава предписания. > > При отваряне на устройството за управление от неупълномощени лица се губи правото на гаранционни или други претенции. Неправилната употреба, непозволения монтаж, промяната или ремонта на устройството за управление, микромотора с кабел, инструментите с трансмисия или неспазването на нашите указания ни освобождава от гаранционни и други претенции! 9

10 2. Електромагнитна съвместимост (ЕМС) 10 Медицинските електрически апарати подлежат на специални защитни мерки по отношение на ЕМС и трябва да се инсталират и пускат в действие съобразно указанията за ЕМС. W&H гарантира съответствието на апарата с изискванията за ЕМС само при използване на оригинални аксесоари и резервни части на W&H. Използването на аксесоари и резервни части, които не са одобрени от W&H може да доведе до повишено излъчване на електромагнитни смущения или до намалена устойчивост спрямо електромагнитни смущения. Високочестотно комуникационно оборудване Преносимите уреди за високочестотна комуникация (радиостанции, включително техните аксесоари, като напр. антенни кабели и външни антени) не трябва да се използват на разстояние по-малко от 30 cm (12 инча) от медицинското изделие. Неспазването може да доведе до намаляване на производителността на медицинското изделие. Медицинското изделие може да бъде увредено от други апарати, дори ако тези други апарати отговарят на изискванията за емисии на CISPR (Международен специален комитет по радиосмущенията). Използването на медицинското изделие непосредствено до или с други апарати едно върху друго трябва да се избягва, тъй като това може да доведе до неправилна работа. Ако все пак е необходимо използване по описания начин, медицинското изделие и другите апарати трябва да се наблюдават, за да се уверите, че работят правилно. Медицинското изделие не е подходящо за използване в близост до високочестотни хирургически уреди.

11 3. Разопаковане Отстранете отделните опаковки. Извадете педала за управление, ръководството за употреба и аксесоарите. Извадете микромотора с кабел. Извадете вложката заедно с устройството за управление. Извадете захранващият кабел, статива, универсалната поставка, комплекта шлаухи за спрей, ръководство за употреба. Опаковките на W&H са екологични и могат да бъдат изхвърляни като отпадък чрез браншовите дружества за рециклиране. Ние Ви съветваме обаче да запазите оригиналната опаковка. 11

12 4. Съдържание на доставката Устройство за управление REF Комплект шлаухи за спрей 2,2 m (3 pcs, за еднократна употреба) SI-923 (230 V) / REF Универсална поставка X REF Статив X X SI-915 (120 V) / Захранващ кабел в зависимост от държавата X Опционално е налично като комплект REF REF Микромотор EM-19 без електрически контакти с кабел 1,8 m Педал за управление S-N2 12

13 5. Указания за безопасност Устройство за управление / микромотор > > Преди началното пускане в експлоатация съхранявайте медицинското изделие при стайна температура за 24 часа. > > Преди всяка употреба проверявайте устройството за управление и микромотора с кабел за повреди и хлабави части. > > При повреда не използвайте устройството за управление и микромотора с кабел. > > При всяко рестартиране контролирайте настроените параметри. > > Преди всяка употреба извършете пробно пускане. > > Отговорността за използването и своевременното изключване на системата е на потребителя. > > Погрижете се операцията да може да бъде завършена, дори при отказ на апаратите или инструментите. Не е разрешено използването на медицинското изделие в зони с потенциално експлозивна атмосфера. Не усуквайте и не пречупвайте кабела на микромотора! Не го навивайте твърде стегнато! Влага в микромотора с кабел може да доведе до неправилно функциониране! (Опасност от късо съединение) 13

14 Указания за безопасност Устройство за управление > Използвайте само оригинални предпазители на W&H. > Никога не докосвайте едновременно пациента и електрическите връзки на устройството за управление. Устройството за управление е класифицирано като Обикновен апарат (затворен апарат без защита срещу проникване на вода). Използвайте устройството за управление при програмите P4 и P5 само с одобрените от W&H обратни наконечници. Използването на други обратни наконечници може да доведе до отклонение от посочения въртящ момент. Отговорността за това носи само потребителят. Не се поема гаранция. Проблеми в електрозахранването При проблеми в електрозахранването, изключване на устройството за управление или при смяна на програмите се съхраняват последните настроени стойности и след включване се активират отново. Отказ на системата Пълният отказ на системата не е критична грешка. 14

15 Указания за безопасност Устройство за управление / микромотор Захранващ кабел / мрежови прекъсвач > > Използвайте само захранващия кабел в доставката. > > Включвайте захранващия кабел cамо към заземен контакт. > > Поставете устройството за управление така, че мрежовият прекъсвач и контактът да са леснодостъпни по всяко време. При опасни ситуации изключете устройството за управление от захранващата мрежа! > > Изключете устройството за управление с мрежовия прекъсвач. > > Издърпайте щепсела от контакта! Ротационна енергия Чрез съхранената от задвижващата система ротационна енергия при спиране на инструмента може - за разлика от настроената стойност - да се достигне до кратковременно надвишаване на въртящия момент. Спазвайте указанията на производителя за обороти и въртящ момент на крепежни винтове и супраструктури. Машинното поставяне на тези крепежни винтове представлява потенциална опасност, която трябва да се прецени, и е описана от горните обстоятелства. 15

16 Указания за безопасност Устройство за управление / микромотор / педал за управление Рискове от електромагнитни полета Функционирането на имплантируеми системи като сърдечен пейсмейкър и имплантируем кардиовертердефибрилатор (ICD) може да се повлияе от електрически, магнитни и електромагнитни полета. > > Преди ползване на продукта попитайте пациента и потребителя за имплантирани системи и проверете използването. > > Преценете риска и ползите при употреба. > > Не приближавайте продукта до имплантираните устройства. > > Не поставяйте микромотора върху тялото на пациента. > > Вземете превантивни мерки за евентуален спешен случай и реагирайте веднага при промяна в здравословното състояние. > > Симптоми като повишен пулс, неравномерен пулс и замаяност могат да са признаци за проблеми със сърдечния пейсмейкър или ICD. 16

17 Указания за безопасност Педал за управление S-N2 Спазвайте указанията за безопасност и другите указания в ръководството за употреба на педала за управление. Разрешено е използването педала за управление в зони с потенциално експлозивна атмосфера (AP). > > Имайте предвид, че при употреба или настройка на по-ниски обороти включването и изключването на ротиращия инструмент се разпознава по-трудно. > > Пружинният контакт с електростатично разреждане от долната страна на педала за управление трябва да докосва пода по време на употреба. ESD = Electro Static Discharge (електростатично разреждане). 17

18 Указания за безопасност Подаване на охлаждащо средство Медицинско изделие е пригодно за работа с физиологичен солен разтвор. > > Винаги подготвяйте подходящи условия за работа и охлаждащо средство. > > Винаги подготвяйте достатъчно количество подходящо охлаждащо средство и имайте грижата за осигуряване на подходящата аспирация. > > Използвайте само подходящи охлаждащи средства и спазвайте медицинските данни и указания на производителя. > > Използвайте комплекта шлаухи за спрей от W&H или одобрени от W&H аксесоари. Комплект шлаухи за спрей В съдържанието на доставката са включени стерилно опаковани шлаухи за спрей за еднократна употреба. 18 > > Спазвайте срока на годност и използвайте само шлаухи за спрей за еднократна употреба с неповредена опаковка. > > Сменяйте шлаухите за спрей за еднократна употреба след всяка манипулация. > > Спазвайте валидните в страната Ви местни и национални закони, директиви, стандарти и разпоредби за изхвърляне като отпадък.

19 Указания за безопасност Инструменти с трансмисия > > Спазвайте указанията за безопасност и другите указания в ръководството за употреба на инструментите с трансмисия. > > Използвайте само одобрени от производителя инструменти с трансмисия със система за куплиране съвместима с ISO 3964 (DIN 13940). > > Спазвайте указанията на производителя на инструментите с трансмисия относно предавателното съотношение, максималните обороти и максималния въртящ момент. Хигиена и поддръжка преди първоначалната употреба > > Почистете и дезинфекцирайте устройство за управление, микромотора с кабел, универсалната поставка и статива. > > Стерилизирайте микромотора с кабел и универсалната поставка. Пробно пускане > > Не дръжте микромотора с поставен инструмент с трансмисия на височината на очите! > > Поставете инструмента с трансмисия на микромотора. Насочете инструмента с трансмисия с главата надолу. > > Пуснете в действие микромотора чрез педала за управление. > При функционални неизправности (напр. вибрации, необичайни шумове или загряване), веднага спрете микромотора и се обърнете към оторизиран сервизен партньор на W&H. 19

20 6. Описание Предна страна Програмни бутони P1 P2 P3 P4 P5 Дисплей Капак на помпата Гнездо на статива ОТВОРЕТЕ капака на помпата Връзка за микромотор 20

21 Описание Задна страна Гнездо на статива Връзка за педал за управление Връзка за захранващ кабел Гнездо с 2 предпазителя REF (2 x 250V - T1.6AH) Мрежов прекъсвач ВКЛ. / ИЗКЛ. 21

22 Описание Педал за управление Скоба поставяне / сваляне OРАНЖЕВО Смяна на програмата Програми 1 до 4 Програма 5 (въртящ момент Ncm) ЗЕЛЕНО Помпа ВКЛ. / ИЗКЛ. СИВО Старт на микромотора (педал) ПРОМЕНЛИВ или ВКЛ./ ИЗКЛ. (фабрична настройка = променливо) ЖЪЛТО Смяна на посоката на въртене на микромотора десен/ляв ход 22

23 Описание Микромотор с кабел Микромоторът с кабел не трябва да се демонтира! Mикромоторът с кабел не трябва да се смазва (смазан е за целия живот)! Mикромоторът с кабел е работна част на тип B (не е подходяща за интракардиално приложение). Данни за температурата Работна част микромотор: макс. 55 C (131 F) 23

24 7. Пускане в експлоатация Общи Поставете медицинското изделие върху равна, хоризонтална повърхност. Осигурете лесното изключване на медицинското изделие от захранващата мрежа. Свържете захранващият кабел и педала за управление. Обърнете внимание на позиционирането! Прикачете и фиксирайте универсалната поставка. 24 Включете кабела за микромотора. Обърнете внимание на позиционирането! Поставете статива. Обърнете внимание на позиционирането! (максимална товароносимост 1,5 kg) Поставете/отстранете шлауха за спрей. Обърнете внимание на последователността. > > Отворете капака на помпата (a). > > Поставете шлауха за спрей (b, c, d). > > Затворете капака на помпата (e).

25 8. Устройство за управление включване/изключване Включване на устройството за управление Свържете устройството за управление към електрическата мрежа. Изключете устройството за управление Изключете устройството за управление с мрежовия прекъсвач. Включете устройството за управление с мрежовия прекъсвач. Изключете устройството за управление от захранващата мрежа. При включване на устройството за управление следете LED индикацията на бутоните и дисплея да светне изцяло. 25

26 9. Работа с устройството за управление Смяна на програмите (P1 P5) Активирайте желаната програма (P1 P5) чрез натискане на съответния програмен бутон. При избор се чува звуков сигнал и програмният бутон светва. На дисплея се показва избраната програма с обхват на регулиране в rpm, напр. за P1: rpm Функция на помпата ВКЛ. / ИЗКЛ. Настройки на дисплея > P1 P3 обороти > P4 P5 въртящ момент Ncm rpm Настройки на дисплея > P4 P5 въртящ момент в Ncm > P1 P3 обороти в rpm Съобщения за грешка > Температурата на микромотора е твърде висока > Контактна букса на микромотора 26

27 Работа с устройството за управление Смяна на оборотите (P1 P3) Чрез натискане и задържане на бутона ПЛЮС / МИНУС активирате функцията за повторение и стойностите плавно се увеличават / намаляват. Натиснете програмен бутон (P1 P3) Увеличете оборотите Намалете оборотите Точността на настроените обороти при rpm е ± 10 %. 27

28 Работа с устройството за управление Промяна на въртящия момент (P4 P5) Програма P4: Обхват на регулиране 5 70 Ncm, междинна стойност 32Ncm. При достигане на зададения въртящ момент при десен и ляв ход микромоторът се спира сам. Програма P5: Обхват на регулиране от Ncm. При достигане на зададения въртящ момент устройството за управление автоматично преминава на ляв ход. При освобождаване и повторно задействане на педала устройството за управление преминава отново на десен ход. Чрез натискане и задържане на бутона ПЛЮС / МИНУС активирате функцията за повторение и стойностите плавно се увеличават / намаляват. При смяна от 5 на 70 Ncm (20 на 60) и 70 на 5 Ncm (60 на 20) се чува по-продължителен сигнал за потвърждаване. Натиснете програмен бутон P4 или P5 P4: Увеличаване на въртящия момент на стъпки от по 5 Ncm P5: Увеличаване на въртящия момент на стъпки от по 10 Ncm P4: Намаляване на въртящия момент на стъпки от по 5 Ncm P5: Намаляване на въртящия момент на стъпки от по 10 Ncm Точността на настроения въртящ момент с обратен наконечник WI-75 E/KM при обхват на регулиране на апарата Ncm е 10 %. С други инструменти са възможни по-големи отклонения. 28

29 Работа с устройството за управление Промяна на количеството на охлаждащото средство (P1 P5) Фабрична настройка 100 %. Обхват на регулиране 65 %, 80 % и 100 %. Чрез натискане на бутона ПЛЮС / МИНУС стойностите плавно се увеличават / намаляват. Винаги дръжте програмен бутон P2 натиснат! Задръжте P2 натиснат за около 4 секунди (показва се настроеното количеството на охлаждащото средство) Задръжте още P2 и увеличете дебита с бутона ПЛЮС Задръжте още P2 и намалете дебита с бутона МИНУС След настройката програмният бутон P2 светва и е активен! 29

30 10. Работа Педал за управление Смяна на програмата Натиснете ОРАНЖЕВИЯ бутон, за да смените програми 1 4 във възходящ ред. В програма 5 сменете стъпките на въртящия момент от Ncm. При всяка смяна на програмата посоката на въртене на микромотора автоматично се сменя на десен ход. При смяна от програма 4 към програма 1 и в програма 5 от 60 Ncm на 20 Ncm се чува по-дълъг сигнал за потвърждаване (опасност от нараняване). Помпа ВКЛ. / ИЗКЛ. Помпата може да се включи или изключи само при спрял микромотор чрез натискане на ЗЕЛЕНИЯ бутон. Ако функцията на помпата е активирана, на дисплея се показва символ на помпа. Ляв ход Натиснете ЖЪЛТИЯ бутон и сменете от десен ход на ляв ход. При избор се чува звуков сигнал и избраният програмен бутон мига. Преди пускане на микромотора в ляв ход следват 3 предупредителни сигнала. 30

31 Работа Педал за управление Превключване от ПРОМЕНЛИВО на ВКЛ. / ИЗКЛ. Винаги дръжте програмен бутон P3 натиснат! Задръжте P3 за около 4 секунди Задържайки P3, натиснете едновременно бутони ПЛЮС и МИНУС Задържайки P3 извършете регулирането. 01 = ПРОМЕНЛИВО (фабрична настройка) натиснете бутон ПЛЮС 00 = ВКЛ. / ИЗКЛ. натиснете бутон МИНУС След превключването програмният бутон P3 светва и е активен! 31

32 11. Възстановяване на фабричните настройки Фабричната настройка стартира винаги с програма 1 (P1). Изключете устройството за управление Задръжте P1 натиснат и едновременно с това включете устройството за управление Задръжте P1 натиснат, докато на дисплея се покаже настройка DE FAU 32

33 Фабрични настройки (P1 P3) P1 P2 P3 Предавателно съотношение 1:1 20:1 20:1 Обороти rpm Обхват на регулиране rpm Посока на въртене на микромотора дясно/ляво дясно/ляво дясно/ляво Помпа вкл. вкл. вкл. Въртящ момент Ncm 100 % 100 % 100 % 33

34 Фабрични настройки (P4 P5) P4 дясно P4 ляво P5 дясно P5 ляво Предавателно съотношение 20:1 20:1 20:1 20:1 Обороти rpm Посока на въртене на микромотора дясно ляво дясно ляво Помпа вкл. изкл. вкл. вкл. Въртящ момент Ncm Обхват на регулиране Ncm Междинна стойност Ncm

35 12. Функция за режещи инструменти (режим за прекъсване на отрязъка) При активирана функция за режещи инструменти (P5), оборотите за десен и ляв ход са 20 rpm и не могат да бъдат променени. При задействане на педала за управление (сив) режещият инструмент се завърта до избрания въртящ момент. При достигане на зададения въртящ момент устройството за управление автоматично преминава на ляв ход. При освобождаване и повторно задействане на педала устройството за управление преминава отново на десен ход. Ако функцията за режещи инструменти е в ляв ход, устройството за управление може да стартира и с максимален въртящ момент. Натиснете програмен бутон P5. Увеличете или намалете въртящия момент с Плюс/Минус. 35

36 13. Съобщения за грешка Грешка Описание на грешката Отстраняване 00 Прегряване на електрониката защитно изключване 01 Претоварване на електрониката 02 Прекалено високо електрическо напрежение 07 Грешка при стартиране 09 Грешка педал за управление Изключете апарата, оставете апарата да се охлади най-малко 10 минути, рестартирайте го Изключете апарата, оставете апарата да се охлади най-малко 10 минути, рестартирайте го Изключете апарата, проверете електрическото напрежение, рестартирайте го Изключете апарата, рестартирайте го, не задействайте педала за управление и дисплея при включването Изключете апарата, проверете контактната букса на педала за управление, рестартирайте го 19 Изчерпан лимит от време за работа Изключете апарата, рестартирайте го 99 Отказ на системата Контактна букса на микромотора Изключете апарата, оставете апарата да се охлади най-малко 10 минути, рестартирайте го Изключете апарата, проверете контактната букса на микромотора, рестартирайте > Ако някоя описана неизправност не може да се отстрани е необходима проверка от оторизиран сервизен партньор на W&H. > При пълен отказ на системата изключете и включете отново устройството за управление. 36

37 14. Хигиена и поддръжка Общи указания Спазвайте валидните в страната Ви местни и национални закони, директиви, стандарти и разпоредби за почистване, дезинфекция и стерилизация. > > Носете защитно облекло, предпазни очила, предпазна маска и ръкавици. > > Използвайте обезмаслен и филтриран компресиран въздух за ръчно изсушаване с максимално работно налягане 3 bar. Средства за почистване и дезинфекция > > Спазвайте инструкциите, указанията и предупрежденията на производителя на средства за почистване и/или дезинфекция. > > Използвайте само детергенти, предназначени за почистване и/или дезинфекция на медицински изделия, изработени от метал и пластмаса. > > Трябва да се спазват строго ограниченията за концентрациите и времето за въздействие, определени от производителя на средството за дезинфекция. > > Използвайте дезинфектанти, които са тествани и одобрени от Verbund für Angewandte Hygiene e.v. (VAH = Асоциация по приложна хигиена), Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = Австрийско дружество за хигиена, микробиология и превантивна медицина), от Food and Drug Administration (FDA = Администрацията по храните и лекарствата) и U.S. Environmental Protection Agency (EPA = Американската агенция за опазване на околната среда). > > Ако посочените средства за почистване и дезинфекция не са на разположение, потребителят носи отговорност за валидиране на процедурата. 37

38 Хигиена и поддръжка Ограничаване на повторната подготовка Продължителността на експлоатационния живот и функционалността на медицинското изделие до голяма степен се определят от механичното натоварване при употреба и химическото въздействие на повторната подготовка. > > Изпращайте износени или повредени медицински изделия и/или медицински изделия със съществени промени до оторизиран сервизен партньор на W&H. Цикъл на повторна подготовка > > За микромотора с кабел на W&H ние препоръчваме след 500 цикъла на повторна подготовка или на една година да се извърши редовно сервизно обслужване. > > За универсалната поставка на W&H ние препоръчваме след 250 цикъла на повторна подготовка да се извършва редовно сервизно обслужване. 38

39 Хигиена и поддръжка Първоначална манипулация на мястото на употреба > > Почиствайте и дезинфекцирайте медицинското изделие веднага след всяка манипулация. > > Избършете изцяло устройството за управление, микромотора с кабел, универсалната поставка и статива с дезинфектант. Имайте предвид, че средството за дезинфекция, използвано при предварителната манипулация, служи само за защита на хора и не може да замести стъпката за дезинфекция след почистването. 39

40 Хигиена и поддръжка Ръчно почистване Микромотор с кабел / универсална поставка / статив > > Не поставяйте микромотора с кабел, универсалната поставка и статива в дезинфекционен разтвор или ултразвукова вана! Микромотор с кабел / универсална поставка / статив > > Почистете микромотора с кабел, универсалната поставка и статива под течаща питейна вода (< 35 C / < 95 F). > > Изплакнете и изчеткайте всички вътрешни и външни повърхности. > > Отстранете остатъците от течност с компресиран въздух. Устройство за управление > > Не потапяйте или не почиствайте устройството за управление под течаща вода. Педал за управление > > Редовно почиствайте контакта за електростатично разреждане от долната страна на педала за управление. 40

41 Хигиена и поддръжка Ръчна дезинфекция Микромотор с кабел / универсална поставка / статив > > W&H препоръчва дезинфекция чрез избърсване. Пригодността на микромотора с кабел, универсалната поставка и статива за ефективна ръчна дезинфекция е доказана от независима тестова лаборатория, при използване на дезинфектант»mikrozid AF wipes«(фирма Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) и «CaviWipes» (фирма Metrex). 41

42 Хигиена и поддръжка Машинно почистване и дезинфекция Микромотор с кабел / универсална поставка / статив W&H препоръчва машинно почистване и дезинфекция с апарат за почистване и дезинфекция (АПД). Спазвайте инструкциите, указанията и предупрежденията на производителя на апаратите за почистване и дезинфекция, средствата за почистване и/или дезинфекция. > > Не е одобрено машинно почистване и дезинфекция на устройството за управление и педала за управление. Пригодността на микромотора с кабел, универсалната поставка и статива за ефективна машинна дезинфекция е доказана от независима тестова лаборатория според стандарта ISO 15883, при използване на апарати за почистване и дезинфекция»miele PG 8582 CD«(Firma Miele & Cie. KG, Gütersloh) и на средство за почистване»dr. Weigert neodisher MediClean forte«(dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg). > > Почистване при 55 C (131 F) 5 минути > > Дезинфекция при 93 C (200 F) 5 минути 42

43 Хигиена и поддръжка Изсушаване Микромотор с кабел / универсална поставка / статив > > Внимавайте микромотора с кабел, универсалната поставка и статива да са напълно сухи отвътре и отвън след почистване и дезинфекция. > > Отстранете евентуални остатъци от течност с компресиран въздух. 43

44 Хигиена и поддръжка Контрол, поддръжка и проверка Контрол микромотор с кабел / универсална поставка / статив > > След почистване и дезинфекция проверете микромотора с кабел, универсалната поставка и статива за повреди, видимо остатъчно замърсяване и промени по повърхността. > > Подгответе отново все още замърсените микромотор с кабел, универсалната поставка и статива. > > Стерилизирайте микромотора с кабел и универсалната поставка и след почистване и дезинфекция. 44

45 Хигиена и поддръжка Опаковка Микромотор с кабел / универсална поставка Опаковайте микромотора с кабел и универсалната поставка в опаковки за стерилизация, които отговарят на следните изисквания: > > Опаковката за стерилизация трябва да отговаря на приложимите стандарти по отношение на качество и употреба и да е подходяща за метода на стерилизация. > > Опаковката за стерилизация трябва да е достатъчно голяма за стерилизирания предмет. > > Готовата опаковката за стерилизация не трябва да бъде под напрежение. 45

46 Хигиена и поддръжка Стерилизация Микромотор с кабел / универсална поставка W&H препоръчва стерилизация съгласно EN 13060, EN 285 или ANSI/AAMI ST79. > > Спазвайте инструкциите, указанията и предупрежденията на производителя на парните стерилизатори. > > Избраната програма трябва да е подходяща за микромотора с кабел и универсалната поставка. Препоръчани методи за стерилизация > > Парна стерилизация (Тип B, N) > > Време за стерилизация поне 3 минути при 134 C (273 F), 4 минути при 132 C (270 F), 30 минути при 121 C (250 F) > > Максимална температура за стерилизация 135 C (275 F) 46 Пригодността на микромотора с кабел и универсалната поставка за ефективна стерилизация е доказана от независима тестова лаборатория, при използване на парен стерилизатор LISA 517 B17L (Фирма W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)) и на гравитационен стерилизатор CertoClav MultiControl MC2-S09S273 (Фирма CertoClav GmbH, Traun). > > Dynamic-air-removal prevacuum cycle (Тип B): Температура 134 C (273 F) 3 минути* Температура 132 C (270 F) 4 минути*/** > > Gravity-displacement cycle (Тип N): Температура 121 C (250 F) 30 минути** * EN 13060, EN 285, ISO ** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79

47 Хигиена и поддръжка Съхранение Микромотор с кабел / универсална поставка > > Съхранявайте стерилните продукти на сухо и защитено от прах място. > > Годността на стерилния предмет зависи от условията на съхранение и вида на опаковката. 47

48 15. Сервиз Периодична проверка Редовната периодична проверка, включваща аксесоарите за функциониране и безопасност, е необходима и трябва да се извършва най-малко веднъж на три години, ако в законовите разпоредби не са предписани по-кратки срокове. Проверката трябва да се извърши от квалифициран за целта сервиз и трябва да обхваща следните точки: Устройство за управление > Визуална проверка отвън > Измерване на тока на утечка на апарата > Измерване на тока на утечка към пациента > Визуална проверка отвътре, при съмнения за нарушения на изискванията за техниката на безопасност, напр. при механични повреди на корпуса или признаци на прегряване Педал за управление > Визуална проверка отвън > Измерване на тока на утечка на апарата > Измерване на ESD проводимост > Визуална инспекция на пружинния контакт с електростатично разреждане от долната страна на педала за управление (електростатично разреждане) > Функционална проверка с контрол дали могат да се достигнат максимални обороти 48 Периодична проверка може да се извършва само от оторизиран сервизен партньор на W&H.

49 Сервиз Ремонтна дейност и връщане При функционални неизправности се обърнете към оторизиран сервизен партньор на W&H. Ремонтни дейности и поддръжка могат да се извършват само от оторизиран сервизен партньор на W&H. > > Уверете се че медицинското изделие е преминало целия процес на повторна подготовка преди връщането му. > > При връщане на апарата използвайте оригиналната опаковка! > > Не намотавайте кабела около микромотора и не прегъвайте кабела на мотора! (Опасност от повреждане) 49

50 16. Аксесоари и резервни части на W&H Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части на W&H или одобрени от W&H аксесоари. Доставчици: W&H партньори (връзка: Стерилизационна касета Транспортно куфарче Универсална поставка Статив Предпазител (250V - T1.6AH)

51 Аксесоари и резервни части на W&H Микромотор EM-19 без електрически контакти и кабел 1,8 m Педал за управление S-N Скоба за педал за управление Комплект шлаухи за спрей 2,2 m (6 pcs) Комплект шлаухи за спрей 2,2 m Клипси за шлаух (5 pcs) 51

52 17. Технически данни Устройство за управление SI-923 SI-915 Мрежово напрежение: 230 V 120 V Допустимо колебание на напрежението: V V Номинален ток: 0,3 0,8 A 0,3 1,6 A Честота: Hz Мрежов предпазител (2 pcs): 250 V T1,6AH Максимална необходима мощност: 160 VA Максимална отдавана мощност: 80 W Максимален въртящ момент на микромотора: 5,5 Ncm Обхват на оборотите на микромотора в обхвата на номиналното напрежение: min -1 Дебит на охлаждащото средство при 100 %: най-малко 90 ml/min Размери в mm (височина х широчина х дълбочина): 100 x 235 x 240 Тегло в kg: 2,7 Условия на околната среда Температура при съхранение и транспорт: -40 C до +70 C (-40 F до +158 F) Влажност на въздуха при съхранение и транспорт: 8 % до 80 % (относителна), некондензираща Температура при експлоатация: +10 C до +35 C (+50 F до +95 F) Влажност на въздуха при експлоатация: 15 % до 80 % (относителна), некондензираща 52

53 Технически данни Класификация според глава 6 на Общите положения за безопасност на медицински електрически (МЕ) апарати съгласно IEC / ANSI/AAMI ES МЕ-Апарат с клас на защита II (контактът със защитен проводник се използва само като функционална връзка!) Работна част на тип B (не е подходяща за интракардиално приложение) S-N2 е водоустойчив съгласно IPX8, 1 m дълбочина на потапяне, 1 час (водоустойчив съгласно IEC 60529) Степен на замърсяване: 2 Категория свръхнапрежение: II Работна височина: до m над морското равнище 53

54 18. Изхвърляне като отпадък При изхвърлянето като отпадък гарантирайте частите да не са контаминирани. Спазвайте валидните в страната Ви местни и национални закони, директиви, стандарти и разпоредби за изхвърляне като отпадък. > > Медицинско изделие > > Излезли от употреба електрически апарати > > Опаковка 54

55 W&H Сертификат за обучение за потребителя Потребителят е инструктиран относно правилната употреба на медицинското изделие в съответствие със законовите разпоредби (Директива за медицинските изделия, Закон за медицинските изделия). Обстойно е обърнато внимание на главите Указания за безопасност, Пускане в експлоатация, Работа, Хигиена и поддръжка както и Сервиз (регулярни проверки). Наименование на продукта Сериен номер (SN) Адрес на производителя Адрес на дистрибутора Име на потребителя Рождена дата и/или ЕГН Адрес на клиника / практика / отдел Подпис на потребителя С подписа се потвърждава, че е обучен относно правилното боравенето с медицинското изделие и е разбрал съдържанието. Име на инструктора Дата на инструктажа Адрес на инструктора Подпис на инструктора

56

57 W&H Сертификат за обучение Потребителят е инструктиран относно правилната употреба на медицинското изделие в съответствие със законовите разпоредби (Директива за медицинските изделия, Закон за медицинските изделия). Обстойно е обърнато внимание на главите Указания за безопасност, Пускане в експлоатация, Работа, Хигиена и поддръжка както и Сервиз (регулярни проверки). Наименование на продукта Адрес на производителя Адрес на дистрибутора Име на потребителя Адрес на клиника / практика / отдел Подпис на потребителя Сериен номер (SN) Рождена дата и/или ЕГН С подписа се потвърждава, че е обучен относно правилното боравенето с медицинското изделие и е разбрал съдържанието. Име на инструктора Адрес на инструктора Подпис на инструктора Дата на инструктажа за инструктора

58

59 Гаранция Този продукт на W&H е произведен от висококвалифицирани специалисти с максимална грижливост. Безупречното му функциониране е гарантирано от многобройните изпитвания и проверки. Моля, имайте предвид, че претенциите за гаранция са валидни само при изпълнение на всички инструкции в приложеното ръководство за употреба. W&H като производител поема гаранция за дефекти в материала или производствени дефекти от датата на закупуване за срок от 12 месеца. Гаранцията не покрива аксесоари и консумативи (универсална поставка, шлаухите за охлаждащо средство, статив, предпазител, скоба за педал за управление,халки за шлаух, захранващ кабел, стерилизационна касета). За щети, причинени от неправилна експлоатация или ремонт от лица, неупълномощени за тази цел от W&H, ние не поемаме гаранция! Предявявайте претенции за гаранция, след като представите документ за покупка пред доставчика или оторизиран сервизен партньор на W&H. Извършването на услуги в рамките на гаранцията не удължава гаранционния срок или срока за рекламация. 12 месеца гаранция

60 Оторизирани сервизни партньори на W&H Посетете W&H в интернет на адрес В раздел Сервиз ще откриете най-близкия до Вас оторизиран сервизен партньор на W&H. Или сканирайте QR кода. 60

61

62 Декларация на производителя Декларация на производителя Електромагнитна съвместимост (EMC) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на кабели, захранване и аксесоари, които не отговарят на спецификациите на производителя, може да доведе до по-високи нива на шум и/или намалена устойчивост на смущения. Използвайте само оригинални W&H аксесоари. Кабел и аксесоари Дължина Референция Захранващ кабел в зависимост от държавата според списъка със страни на W&H Микромотор с кабел EM-19 Педал за управление S-N2 2,5 m до 3,1 m Производител: Feller GmbH 1,8 m Производител: W&H 2,85 m Производител: W&H Управлявайте апарата на място с възможно най-голямо разстояние от апарати, които излъчват електрически и магнитни смущения. Ако е необходима работата на апарата в непосредствена близост до други устройства или в стелаж, се уверете, че системата работи правилно. Електромагнитна устойчивост I (Таблица 2, IEC :2007) Разрешено е използването на апарата в специфична електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на апарата трябва да се увери, че се използва в електромагнитна среда, както е описано по-долу. Проверка за устойчивост на смущения Електростатичен разряд (ESD) съгласно IEC Електрически бърз преходен процес/пакет импулси според IEC Отскоци (surges) според IEC Смущения в напрежението, краткосрочни прекъсвания и колебания в напрежението на входните мрежови проводници съгласно IEC IEC Ниво (3-то издание) ± 6 kv Контакт ± 8 kv Въздух ± 2 kv за мрежови проводници ± 1 kv за входящи и изходящи кабели 5 khz честота на повторение ± 1 kv диференциално напрежение ± 2 kv синфазно напрежение <5% UT (>95% смущение на UT) за 0,5 период 40% UT (60% смущение на UT) за 5 периода 70% UT (30% смущение на UT) за 25 периода IEC Ниво (4-то издание) ± 8 kv Контакт ± 15 kv Въздух ± 2 kv за мрежови проводници ± 1 kv за входящи и изходящи кабели 100 khz честота на повторение ± 1 kv диференциално напрежение ± 2 kv синфазно напрежение 0% UT 0,5 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315 0% UT 1 период и 70% UT 25/30* 0 0% UT 250/300* периода Ниво на електромагнитна съвместимост ± 8 kv Контакт ± 15 kv Въздух ± 2 kv за мрежови проводници ± 1 kv за входящи и изходящи кабели И двете честоти на повторение ± 1 kv диференциално напрежение ± 2 kv синфазно напрежение Отговаря на изискванията на двата стандарта Електромагнитна среда насоки Подът трябва да е от дърво, бетон или плочки. Ако подът е покрит със синтетичен материал, относителната влажност на въздуха трябва да бъде поне 30%. Качеството на захранващото напрежение трябва да отговаря на изискванията за стандартна търговска или болнична среда. Качеството на захранващото напрежение трябва да отговаря на изискванията за стандартна търговска или болнична среда. Качеството на захранващото напрежение трябва да отговаря на изискванията за стандартна търговска или болнична среда. Ако потребителят на изделието изисква непрекъсната работа, дори ако мрежовото напрежение е прекъснато, продуктът трябва да бъде свързан към непрекъсваемо захранване или към акумулатор. Магнитно поле при номинална честота (50/60 Hz) <5% UT (>95% смущение на UT) за 5 сек. 3 A/m 30 A/m 30 A/m Магнитните полета при тази мрежова честота трябва да са на нива, типични за употреба в търговска или клинична среда. според IEC Забележка: е променливото мрежово напрежение преди прилагането на тестовото ниво. * 25/30 (250/300) е за периодите при 50/60 Hz. 62

63 Декларация на производителя Устойчивост на електромагнитни смущения II (Таблица 4, IEC :2007) Разрешено е използването на апарата в специфична електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на апарата трябва да се увери, че се използва в електромагнитна среда, както е описано по-долу. Проверка за устойчивост на смущения Кондуктивни високочестотни смущаващи въздействия според IEC IEC Ниво (3-то издание) 3 Vrms 150 khz до 80 MHz IEC Ниво (4-то издание) 3 Vrms 150 khz до 80 MHz 6 Vrms в ISM честотни диапазони между* 0,15 MHz и 80 MHz Ниво на електромагнитн а съвместимост 6 Vrms 10 V/m Електромагнитна среда насоки Разстоянието между преносими или мобилни уреди за високочестотна комуникация, оборудване и части от изделието, включително кабелите, не трябва да бъде по-малко от препоръчаното предпазно разстояние, изчислено чрез уравнението, приложимо за носещата честотата на предавателя. Препоръчано предпазно разстояние: d = 1,2 P Излъчени високочестотни смущаващи въздействия според IEC V/m 80 MHz to 2,5 GHz 10 V/m 80 MHz to 2,7 GHz d = 1,2 P за 80 MHz до 800 MHz d = 2,3 P за 800 MHz до 2,5 GHz Тук P е максималната номинална изходна мощност на предавателя във ватове (W), както е посочено от производителя на предавателя, а d е препоръчителното разстояние в метри (m). Силата на полето на стационарно инсталираните високочестотни предаватели, определена от електромагнитно изпитване на място a, не трябва да надвишава допустимото във всеки честотен диапазон ниво b. Смущенията могат да възникнат в непосредствена близост до апаратите, обозначени с този символ. Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz съответно се прилага по-големият честотен диапазон. Забележка 2: Тези указания може да не важат за всички ситуации. Разпространението на електромагнитни вълни се нарушава от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети, хора и животни. * ISM диапазоните (англ.: Industrial, Scientific and Medical, тоест честотните диапазони използвани за индустриални, научни и медицински цели) между 0,15 MHz и 80 MHz са 6,765 MHz до 6,795 MHz, 13,553 MHz до 13,567 MHz, 26,957 MHz до 27,283 MHz и 40,66 MHz до 40,70 MHz. Непрофесионалните честотни диапазони между 0,15 MHz и 80 MHz са 1,8 MHz до 2,0 MHz, 3,5 MHz до 4,0 MHz, 5,3 MHz до 5,4 MHz, 7 MHz до 7,3 MHz, 10,1 MHz до 10,15 MHz, 14 MHz до 14,2 MHz, 18,07 MHz до 18,17 MHz, 21,0 MHz до 21,4 MHz, 24,89 MHz до 24,99 MHz, 28,0 MHz до 29,7 MHz и 50,0 MHz до 54,0 MHz. а Силата на полето на стационарно инсталираните предаватели, като базови станции за радиотелефония (безжични или мобилни телефони), както и мобилни радиостанции, аматьорски радиопредаватели, AM и FM радио и телевизионни станции, теоретично не могат да се изчисляват с абсолютна точност. За да се определят електромагнитните полета, генерирани от стационарно инсталираните високочестотни предаватели, трябва да се извърши електромагнитно изпитване на място. Ако измерената сила на полето на мястото, където се използва апарата, надвишава допустимата сила на високочестотното поле, посочена по-горе, апарата трябва да бъде наблюдаван. Може да са необходими допълнителни мерки, поради нов монтаж или смяна на местоположението на апарата. b В честотния диапазон между 150 khz и 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 3 V/m. 63

64 Декларация на производителя Устойчивост на смущения от високочестотни електромагнитни полета в в директна близост до уреди за безжична комуникация (Таблица 9, IEC :2014) Честота на изпитване Честотен диапазон a) Радио услуги a) Модулация b) Максималн а мощност Разстояни е НИВО ЗА ПРОВЕРКА ЗА УСТОЙЧИВОС Т НА СМУЩЕНИЯ (MHz) (MHz) (W) (m) (V/m) TETRA GMRS 460, FRS LTE диапазон 13, 17 Пулсираща модулация b) 18 Hz FM c) ± 5 khz отклонение 1 khz синус Пулсираща модулация b) 217 Hz 1,8 0, ,3 28 0,2 0, GSM 800/900, TETRA 800, iden 820, CDMA 850, LTE диапазон 5 Пулсираща модулация b) 18 Hz 2 0, GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE диапазон 1, 3, 4, 25; UMTS Пулсираща модулация b) 217 Hz 2 0, Bluetooth, WLAN, b/g/n, RFID 2450, LTE диапазон 7 Пулсираща модулация b) 217 Hz 2 0, Пулсираща WLAN a/n модулация b) 0,2 0, Hz ЗАБЕЛЕЖКА Ако е необходимо, за постигане на тестовите нива за устойчивост, разстоянието между предавателната антена и апарата може да бъде намалено до 1 m. Съгласно IEC е разрешено тестовото разстояние 1 m. а) За някои радио услуги, в таблицата са включени само честотите за радиовръзка от мобилното комуникационно устройство към базовата станция (англ.: uplink). б) Носещата честота трябва да бъде модулирана с правоъгълен сигнал с 50% коефициент на запълване. в) Като алтернатива на честотната модулация (FM) може да се използва импулсна модулация с 50% коефициент на запълване при 18 Hz, тъй като това би било най-лошия случай, дори и да не е действителна модулация. 64

65 Декларация на производителя Препоръчителни предпазни разстояния между преносими или мобилни уреди за високочестотна комуникация и апарата (Таблица 6, IEC :2007) Разрешено е използването на апарата за специфични електромагнитни среди, при които излъчените високочестотни смущения се контролират. Клиентът или потребителят на апарата може да помогне за предотвратяването на електромагнитни смущения чрез поддържане на минимално разстояние между преносимите и мобилните уреди за високочестотна комуникация (предаватели) и апарата, съгласно следните препоръки, основани на максималната изходна мощност и честота на комуникационните уреди. Максимална номинална мощност на предавателя във ватове (W) Предпазно разстояние от честотата на предавателя в метри (m) 150 khz до 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz до 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz до 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, За предаватели с максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното безопасно разстояние d в метри (m) може да се изчисли от информацията на производителя на предавателя чрез уравнение на честотата на предавателя и максималната изходна мощност на предавателя в ватове (W). Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz съответно се прилага по-големият честотен диапазон. Забележка 2: Тези указания може да не важат за всички ситуации. Разпространението на електромагнитни вълни се нарушава от абсорбцията и отражението от конструкции, предмети, хора и животни. Електромагнитно излъчване (Таблица 1, IEC :2007) Разрешено е използването на апарата в специфична електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на апарата трябва да се увери, че се използва в електромагнитна среда, както е описано по-долу. Измерване на емисиите Съвместимост Електромагнитна среда насоки Високочестотно излъчване съгласно CISPR 11 Високочестотно излъчване съгласно CISPR 11 Висши хармонични според IEC (*) Колебания в напрежението/flicker съгласно IEC (*) Група 1 Този апарат използва радиочестотна енергия само за вътрешни функции. Следователно радиочестотните емисии са много ниски и е малко вероятно да смущават други близки електронни устройства. Въпреки това, се препоръчва разстояние от мин. 30 cm. Клас B Разрешено е използването на апарата Клас A изпълнено във всякакви среди, също и в жилищни райони и директната връзка към обществената захранваща мрежа в жилищни райони. (*) Указание: За апарати с мощност от 75 W до 1000 W 65

66 Производител W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria t , f wh.com Form-Nr ABG Rev. 005 / Правата за промени запазени