Протокол 27 НС/

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол 27 НС/"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: Протокол 27 НС/ Днес, г., се проведе заседание на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /РИК/ град Пазарджик, на което присъстваха: Председател Антони Христосков Върбев, Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова, Зам. Председател Стефан Йорданов Димитров и членове: Боряна Чавдарова Дунгарова, Красимира Спасова Пейчева, Виржиния Такова Ангелова, Виолета Стефанова Ценова, Али Ахмедов Чешмеджиев, Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева, Иванка Василева Гатина, Васил Мезов. Заседанието се председателства от Антони Върбев - Председател на комисията, която като установи, че е налице кворум и комисията може да взима легитимни решения, докладва следния дневен ред: 1. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 2. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. 3. Заличаване на регистриран застъпник, регистриран от ПП Консервативно обединение на десницата (ПП КОД). 4. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. 5. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на ПП ДПС, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. 6. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция БСП за България в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. 7. Заличаване на регистриран застъпник, регистриран от ПП ДПС 8. Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ БСП за БЪЛГАРИЯ, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. 9. Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. 10. Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП ДПС, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г.

2 11. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 12. Постъпил e сигнал с вх. 11/ЖС от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, координатор на ПП ГЕРБ 13. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП Българска Прогресивна Линия, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 14. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 15. Извършване замяна на членове в ПСИК на територията на Община Велинград по предложение на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА И ВМРО в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. 16. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 17. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА И ВМРО в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. 18. Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП ДПС, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Дневният ред се прие с единодушие от комисията. По точка 1 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 321 НС/ г. Относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Стойко Власев, представител на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!,

3 с вх. 414/ г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение НС от г. на ЦИК. След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 2149-НС от г. на ЦИК, РИК Пазарджик, Публикува на интернет страницата списък на упълномощени представители на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!, както следва: по ред Собствено, бащино и фамилно име и дата на пълномощното 1 Ангел Тодоров Тасев 34/ г. 2 Валентина Цветанова Боерикова Поибренска 2/ г. 3 Василка Димитрова Хамалска 3 / г. 4 Веселина Владимирова Терзиева 4 / г. 5 Владимир Василев Добрев 5 / г. 6 Димитър Йорданов Млячков 1/ г. 7 Дечо Илиев Площаков 7/ г. 8 Димитър Райчев Анчев 8/ г. 9 Иван Димитров Пецанов 10 / г. 10 Илияна Петрова Пълева 11 / г. 11 Йордан Илиев Дойчев 33 / г. 12 Кристина Тодорова Домусчиева 13 / г 13 Любомира Георгиева Шопова 14 / г. 14 Маргарита Георгиева Хамалска 32 / г. 15 Марио Георгиев Божков 15/ г. 16 Мария Георгиева Владова 16/ г. 17 Мария Стефанова Газепова 17/ г. 18 Николинка Иванова Георгиева 19/ г. 19 Петко Костадинов Узунов 20/ г. 20 Петър Грозев Михайлов 21/ г. 21 Петя Димитрова Анчева 22/ г 22 Пламен Костов Павлов 31 / г. 23 Спасийка Иванова Пълева 23 / г. 24 Станислав Христосков Караджов 24/ г. 25 / Стоянка Димитрова Илиева г. 26 Сълза Цочева Даскалова 27/ г. 27 Таня Ангелова Радкова 28/ г. 28 Теодор Николов Тонев 29/ г. 29 Христо Иванов Райков 30 / г. 30 Адриана Димитрова Въргова 35 / г. 31 Стоименка Трендафилова Владова 36 / г.

4 32 Димитър Костадинов Чанджиев 37 / г. 33 Десислава Емилова Герова 38 / г. 34 Данаил Недков Димитров 39 / г. 35 Иван Матев Иванов 40 / г. 36 Виолета Ангелова Найденова 41 / г. 37 Радостина Кирилова Кръстева 42 / г. 38 Атанас Иванов Спасов 43 / г. 39 Ангел Веселинов Шопов 44 / г. 40 Петя Алексиева Шопова 45 / г. 41 Цветина Руменова Ненчева 46 / г. 42 Мария Димитрова Ненчева 47 / г. 43 Иван Красимиров Божков 48/ г. 44 Сема Халилова Шикренова 49/ г. 45 Димитър Георгиев Павлов 50/ г. 46 Лъчезар Ставрев Апостолов 51/ г. 47 Генка Атанасова Атанасова 52/ г. 48 Георги ДИМИТРОВ НАЗИКОВ 53/ г. 49 Нина Григорова Палешникова 54/ г. 50 Иванка АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА 55/ г. 51 Михаела Методиева Гамишева 56/ г. 52 Ирена Борисова Цветкова 57/ г. 53 Денислав Петров Гамишев 58/ г. 54 Ана Величкова Беличкина 59/ г. 55 Василиса Стоянова Божкова 60/ г. 56 Иванка Стоичкова Герова 61/ г. Длъжност име ЗА ПРОТИВ

5 По точка 2 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 322 НС/ г. Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило е предложение от Любомир Стойков, упълномощен представител на ПП ДПС, регистрирано с вх. 411/ г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 69 НС/ г., взето с Протокол 8 НС/ г., РИК Пазарджик, 1. Да се извърши следната замяна: ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Секция Имена Заличаваме Станислав Ангелов Михов Назначаваме Соня Георгиева Стойкова Заличаваме Михаил Запринов Петров Назначаваме Сашо Надков Михайлов 2. Да анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения. Длъжност име ЗА ПРОТИВ

6 По точка 3 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 323 НС/ г. Относно: Заличаване на регистриран застъпник, регистриран от ПП Консервативно обединение на десницата (ПП КОД). Постъпила е Молба с вх. 422/ г. в РИК-Пазарджик от Никол Михайлова Панчева, упълномощен представител на ПП Консервативно обединение на десницата (ПП КОД) за заличаване като застъпник на лицето Живка Величкова Калеева, регистрирана с РЕШЕНИЕ 243 НС/ г.,взето с Протокол 24 НС/ г., на РИК Пазарджик. Постъпила е и Молба с вх. 410/ г. в РИК-Пазарджик от Живка Величкова Калеева, която заявява, че не желае да бъде застъпник от ПП Консервативно обединение на десницата (ПП КОД). На основание чл.72,ал.1,т.15 и т.16 от ИК, РИК-Пазарджик 1. Заличава лицето Живка Величкова Калеева като застъпник на кандидатската листа на ПП Консервативно обединение на десницата (ПП КОД). 2. Анулира издаденото удостоверение на заличения застъпник.

7 окончателно решение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК По точка 4 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 324 НС/ г. Относно : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило е предложение от Петко Петков, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, регистрирано с вх. 412/ г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Брацигово. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 41 НС/ г., взето с Протокол 5 НС/ г., РИК Пазарджик, 3. Извършва следните замени: сик Длъжност ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА председател Любляна Милчева Паунова Красимира Стефанова Мишева член Красимира Стефанова Мишева Татяна Кръстева Начкова 4. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издадат удостоверения.

8 По точка 5 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 325 НС/ г. Относно: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на ПП ДПС, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило е предложение от Петко Радев, упълномощен представител на ПП ДПС - Панагюрище, регистрирано с вх. 415/ г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Панагюрище. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 241 НС/ г. на РИК Пазарджик, 5. Извършва следните замени: сик Длъжност ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА член Нели Любомирова Футекова Ненка Михайлова Лалова 6. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издадат удостоверения.

9 По точка 6 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 326 НС/ г. Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция БСП за България в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило е предложение от Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, упълномощен представител на Коалиция БСП за България, регистрирано с вх. 416/ г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 146 НС/ г. на РИК Пазарджик, 1. Извършва следните замени: СЕКЦИЯ ДЛЪЖНОСТ ОСВОБОЖДАВА: НАЗНАЧАВА: член Илияна Димитрова Кочева Латинка Миткова Гергиминова 2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

10 По точка 7 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 327 НС/ г. Относно : Заличаване на регистриран застъпник, регистриран от ПП ДПС Постъпило е предложение с вх. 418/ г. в РИК-Пазарджик от Зехра Алиш, упълномощен представител на ПП ДПС,с която същата заявява, че желае да бъде заличена като застъпник Светла Антонова Келчова, регистрирана с РЕШЕНИЕ 208 НС/ г., взето с Протокол 23 НС/ г., на РИК Пазарджик. На основание чл.72,ал.1,т.15 и т.16 от ИК, РИК-Пазарджик 1. Заличава лицето Светла Антонова Келчова като застъпник на кандидатската листа на ПП ДПС. 2. Анулира издаденото удостоверение на заличения застъпник.

11 По точка 8 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 328 НС/ г. Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ БСП за БЪЛГАРИЯ, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от Петя Цанкова - упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ БСП за БЪЛГАРИЯ, за изборите за народни представители на 04 април 2021г. към вх ЗС/ г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение 2087-НС/ г. на ЦИК. След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 2087-НС/ г. на ЦИК, РИК Пазарджик, 1.Регистрира застъпници на кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ БСП за БЪЛГАРИЯ, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.: по ред Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ПЕНКА ДИМИТРОВА РАДУЛОВА ЙОРДАН НИКОЛОВ ЦРЪНЧЕВ ИВЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРИФОНОВА МАРИЙКА ЙОСИФОВА РАНГЕЛОВА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПОЛИЗАНОВА ПЕНКА КИРИЛОВА ВИТАНОВА ЕМИЛ СТАНОЕВ МИХОВ ИВАН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ

12 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ШОПОВ ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЧАВДАР АТАНАСОВ ПЕТРОВ ЛИЛЯНА КРЪСТАНОВА ГЪРКОВА ПЕПА ДИМИТРОВА КУЗЕВА МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ШОПОВА МАРИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА НАДЯ ДИМИТРОВА МИШЕВА ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ СПИРИДОНОВ ЕВДОКИЯ АНГЕЛОВА ЛЕСОВА 2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. По точка 9 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 329 НС/ г.

13 Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. Постъпило е предложение от Десислава Костадинова, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, регистрирано с вх. 419/ г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пещера. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 270 НС/ г. на РИК Пазарджик, 1. Извършва следната замяна: НА СИК ОСВОБОЖДАВА ДЛЪЖНОСТ НАЗНАЧАВА МАГДА СТОЙКОВА ИВЕТ ДИМИТРОВА ЧЛЕН БЪКЛЕВА НИКОЛАВА НЕРИМАН МУСТАФА ФИКРИЕ МЕХМЕДОВА ЧЛЕН ЕРДЕН ФОТЕНЛИЕВА 2. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

14 По точка 10 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 330 НС/ г. Относно : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП ДПС, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило е предложение от Абедин Ахмедов Гавазов, упълномощен представител на ПП ДПС, регистрирано с вх. 420/ г., относно извършване на замени на членове в състав на СИК на територията на община Брацигово. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 41 НС/ г., взето с Протокол 5 НС/ г., РИК Пазарджик, 1. Извършва следните замени: СИК ДЛЪЖНОСТ ОСВОБОЖДАВА НАЗНАЧАВА секретар Мария Костадинова Манолчева Пантелей Николов Малинов 2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издадат удостоверения.

15 По точка 11 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 331 НС/ г. Относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Георги Коприщенов, упълномощен представител на ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, с вх. 423/ г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение 2149-НС от г. на ЦИК. След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 2149-НС от г. на ЦИК, РИК Пазарджик, Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители на ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, както следва: по ред собствено, бащино и фамилно име и дата на пълномощното 1 Йорданка Ангелова Ангелиева 180/ Ивайло Михайлов Михайлов 181/ Васил Димчев Иванов 182/ Красимир Андонов Димитров 183/

16 . По точка 12 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 332 НС/ г. Относно: Постъпил e сигнал с вх. 11-ЖС от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, координатор на ПП ГЕРБ. Постъпил e сигнал с вх. 11-ЖС от г., подаден от Антоанета Христова Дачева, координатор на ПП ГЕРБ. В него се твърди, че на фасадата на театъра има изложен рекламен дисплей, на който вървят агитационни клипове на БСП. След направена проверка, РИК Пазарджик констатира, че на рекламния дисплей на театъра не се излъчват агитационни клипове на БСП. С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от Изборния кодекс РИК Пазарджик, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадения сигнал с вх. 11-ЖС от г.

17 По точка 13 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 333 НС/ г. Относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП Българска Прогресивна Линия, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Ангел Минков, упълномощен представител на ПП Българска Прогресивна Линия, с вх. 421/ г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение 2149-НС от г. на ЦИК. След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 2149-НС от г. на ЦИК, РИК Пазарджик, Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на ПП Българска Прогресивна Линия, както следва: по ред собствено, бащино и фамилно име 1 Ангелина Христова Манчева 2 Виолета Тинкова Неделкова 3 Стоил Симеонов Ковачев 4 Красимир Грозданов Узунов 5 Иванка Илиева Узунова 6 Милка Костадинова Петрова 7 Марин Ангелов Мишев 8 Зойка Панчова Боекова 9 Десислава Игнатова Лазарова 10 Тинка Георгиева Живкова

18 По точка 14 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 334 НС/ г. Относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Никол Панчева, упълномощен представител на ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, с вх. 424/ г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение 2149-НС от г. на ЦИК. След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 2149-НС от г. на ЦИК, РИК Пазарджик, Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, както следва: Собствено, бащино и фамилно име на представителите

19 1 Мина Димитрова Герасимова 2 Пламен Сандов Лазаров 3 Саша Атанасова Филипова 4 Филип Борисов Филипов По точка 15 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 335 НС/ г. Относно: Извършване замяна на членове в ПСИК на територията на Община Велинград по предложение на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА И ВМРО в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г. Постъпило е предложение от Кузо Божинов, упълномощен представител на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА И ВМРО, регистрирано с вх. 426/ г., относно извършване на замяна на членове в съставите на ПСИК на територията на община Велинград.

20 На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 58 НС/ г., взето с Протокол 7 НС/ г., РИК Пазарджик, 1. Извършва следните замени: сик Име, презиме и фамилия на НАЗНАЧЕН Длъжност Име, презиме и фамилия на ЗАМЕСТНИК Кирил Георгиев Халваджиев член Асен Иванов Гаджев 2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение. По точка 16 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 336 НС/ г. Относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

21 Постъпило е Заявление за регистрация на упълномощени представители, подадено от Найден Шопов, упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС, с вх. 429/ г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение НС от г. на ЦИК. След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 2149-НС от г. на ЦИК, РИК Пазарджик, Публикува на интернет страницата си списък от упълномощените представители на КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-СДС, както следва: по ред Собствено, бащино и фамилно име 1 Живка Величкова Калеева 2 Лидия Борисова Драганова 3 Любомир Иванов Пенов 4 Делка Илева Дойчинова 5 Светлана Чавдарова Дунгарова 6 Христина Димитрова Райкова 7 Георги Христосков Папазов 8 Айри Юсуфов Амедов 9 Таир Гани Мустафа 10 Александър Атанасов Тафраджиев 11 Никола Иванов Бутраков 12 Панайот Маврудиев Панайотов

22 По точка 17 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 337 НС/ г. Относно : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА И ВМРО в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило e предложенre от Георги Коприщенов, упълномощен представител на Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА И ВМРО, регистрирано с вх. 425/ г., относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, както и РЕШЕНИЕ 69 НС/ г., взето с Протокол 8 НС/ г., РИК Пазарджик, 1. Извършва следните замени: сик ОСВОБОЖДАВА Длъжност НАЗНАЧАВА Любомир Николов Тумбалев член Марио Ангелов Ангелов 2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

23 По точка 18 от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: РЕШЕНИЕ 338 НС/ г. Относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП ДПС, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на г. Постъпило е предложение от Исмаил Моллов, упълномощен представител на ПП ДПС, регистрирано с вх. 427/ г., относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община Велинград. На основание чл.72, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, РЕШЕНИЕ 138 НС/ г., взето с Протокол 18 НС/ г., както и РЕШЕНИЕ 269 НС/ г., взето с Протокол 25 НС/ г., РИК Пазарджик, 1. Извършва следните замени: сик НАЗНАЧЕН Длъжност ЗАМЕСТНИК Салих Халил Халил председател Ибрахим Азис Маджир

24 2. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение. Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР: Антони Христосков Върбев... Васвие Байрамалиева Мехмедова...