РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - РЕГИСТЪР Г. УПИ/п.и. нас.място описание възложител

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - РЕГИСТЪР Г. УПИ/п.и. нас.място описание възложител"

Препис

1 дата квартал местност РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - РЕГИСТЪР Г. УПИ/п.и. нас.място описание възложител г. 52 IХ-760 п.и "Преустройство на съществуваща сграда в студио за красота" Н.А.П г. 11 III-57 Брусен "Еднофамилна жилищна сграда" Т.Г.Хр г. 112 VIII-1229 п.и " Пристройка и вътрешно преустройство на част от същ. административна сграда в Хостел" Р.В.Д г. 85 I "Покрит пазар и благоустрояване на околното пространство" Община Г г. II п. и п.и м-ст."тихова глава" "Трафопост и когенерация" "Ариел - ТН" ЕООД Горна Кремена "Ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво" "ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД г. п.и Върбешница г. п.и Руска Бела г. 90 УПИ I п.и "Ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво" "Реконструкция-подмяна на резервоар за светли горива 25м3 нов остров с двустр.колон помпа и навес,преместване на коломаслоуловител на бензиностанция" "Външнво ел.захранване с кабел 1kV на гараж 7 за компл. жилищно строителство" "ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД "МЕДПЕТРОЛ" ООД "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, ОБЩИНА МЕЗДРА

2 г. п.и г. 64 п.и г. 118а п.и Ребърково г. 73 I Зверино "Сграда за съхранение на селскостопанска продукция" " Преустройство на част от банков офис за заведение за бърза закуска" "Фотоволтаична инсталация до 30kV " Подобряване жизнената среда на с.зверино, паркоустройство и благоустрояване на централното площадно пространство" И.Цв.И. "РОЯЛ" ООД "ЕКС ЕИЧ ИНВЕСТ" ЕООД Община г. 39 V -334 Върбешница г. 60 ХI-634 Долна Кремена "Фотоволтаична централа 30кВт урегулиран поземлен имот "Второстепенна постройка на доп. застрояване с предназначение - Лятна кухня" М.Г.М Д.Г.Г. и М.П.Б г. 23 II Царевец " Гараж със склад" А.Кр.Т г. 63 I-107 Боденец "Пристройка към жилищна сграда и самостоятелна сграда гараж" КПИИ Хр.Ст.С г. 48 ХХI-86 п.и "Лятна кухня с размери 5.40х7.00м." Хр.Г.Д и С.С.Д.

3 г. 21 УПИ II п.и Игнатица "Фотоволтаична централа 30кВт Т.Н.Н г. п.и м.ст."герена" Кален "Преустройство на съществуваща приемопредавателна станция VRC0019.А004"КALEN" с чест.обхват MHZна А1 България" "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД г. п.и м-ст."драг дол" Горна Кремена "Трафопост 1000 kva 20/0.4kV и кабелни линии" "Председник" ООД г. 39 ХV-662 п.и Заповед 272/ г. За допълване на РС 28/ г. Цв.Т.П г. Брусен Заповед 301/ г. За допълване на РС 56/ г. Община г. Долна Кремена Заповед 302/ г. За допълване на РС 49/ г. Община г. 33 VI-288 п.и Типченица М.П.П и Г.П.П г. 12 VIII-71 п.и Ребърково Т.А.М и В.А.М

4 г. 15 II-45 п.и Брусен г. 37 III-353 Царевец г. 32 VI-165 Боденец "Плътна ограда по западната регулационна линия с дължина 7.14 м." В.Д.Цв. П.Хр.П. Т.Й.Й, Община, ЧЕЗ Разпределение България АД г. п.и м-ст"острога" Дърманци "Преустройство на БКТП" I етап"пристройка и преустройство но същ. склад за каменни блокове за производствено хале" II етап"пристройка към същ. производствено хале със склад долепен до производствено хале с идентификатор "Йотов Стоун" ЕАД ЧЕЗ Разпределение Българиа АД г. 94 а I-1528 п.и "Разширение на обслужваща сграда на бензиностанция към автоснабдителна станция" "КОСАНЯ ОЙЛ" ООД г. Дърманци Заповед 201/2021г. за допълване на РС 51/ г. "Йотов Стоун" ЕАД г. ХI-1079 " Групови гаражи - 6 броя" Й.Ив.Зл., И.Ив.А., Д.Б.Хр., Б.К.Ив., Ат.Ив.П. и Д.Д.Ал.

5 г. 63 I-69 Зверино " Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда" М.Ил.М г. 19 IХ-389 " Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване за гараж" Цв.Д.Й г. п.и " Пристройка към производствена сграда за изостатична преса" "ТЕХКЕРАМИК-М" АД