Прием в 8-ми клас за учебната 2021/2022 година Защо да учим професия Изпълнител на термални процедури? Съвременният човек трябва да владее поне 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "Прием в 8-ми клас за учебната 2021/2022 година Защо да учим професия Изпълнител на термални процедури? Съвременният човек трябва да владее поне 2"

Препис

1 Прием в 8-ми клас за учебната 2021/2022 година Защо да учим професия Изпълнител на термални процедури? Съвременният човек трябва да владее поне 2 чужди езика и да има професия, с която може да обезпечи своето съществуване и добро качество на живот на своите близки. В света на много бързо променящи се условия на труд, професията Изпълнител на термални процедури може да е от полза във всеки момент от живота Ви, дори ако дотогава не сте работили по тази специалност. Това са мотивите за гъвкавото поведение на СУ Иван Вазов, гр. Бургас да осъществява прием по специалност Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове", код: , с което отговаря и на търсенето на пазара на труда в сферата на балнеолечението и туризма в Регион Бургас, в страната и в света. Освен диплома за средно образование, завършилите млади хора получават Свидетелство за втора степен на професионална квалификация и Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Получавате разширено обучение по Английски език, който в 8 клас е 12 часа, в 9-ти клас е 6 часа, а от 11 до 12 клас се изучава като Чужд език по професията 5 и 6 часа седмично. От 8 до 12 клас допълнително се изучават 2 часа Химия и опазване на околната среда и 2 часа Биология и здравно образование, което подготвя учениците за бъдещо медицинско образование. Получавате отраслова и специфична професионална подготовка, включваща медицински учебни предмети и много учебнопрактически часове в реална работна среда.

2 Получавате повече професионални знания и умения по Лечебен масаж и Долекарска помощ в часовете за разширена професионална подготовка от 9-ти до 12 клас, които можете да прилагате при необходимост. Можете да продължите образованието си за получаване на бакалавърска или магистърска степен в областта на здравеопазването, за което ще бъдете улеснени с придобитите знания и умения в училище. Как се осъществява обучението? - Професионалните учебни предмети се преподават от специалисти доктори на науките от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас. - Практическите часове се провеждат в 8 рехабилитационни, СПА и УЕЛНЕС-центрове, с които училището има споразумения за практическо обучение. - Кабинетът по рехабилитация и терапия е оборудван с масажни кушетки, медицински онагледяващи табла и постери, анатомични макети, манекени, човешки скелет, дефибрилатор, масажни уреди и др. - Уроците се осъществяват чрез интерактивен дисплей. - За практическите часове по Лечебен масаж се използват всички необходими материали и пособия масажни масла, кремове, чаршафи, кърпи и др.

3 - С часовете по Лечебен масаж се цели учениците да придобият умения и знания за правилно прилагане на лечебен масаж при различни заболявания.

4 -Часовете по Фармакология дават на учениците знания за лекарствените средства, което е необходимо за прилагане на професията. -Часовете по Анатомия и физиология са съществени за професията на рехабилитатора. -Знанията и уменията за оказване на Първа медицинска помощ се придобиват теоретично, но най-вече практически, като се ползват манекени, учебни дефибрилатори, анатомични модели и постери в часовете по Долекарска помощ. -Предвидени са също часове по Латински език и Вътрешни болести. Нашите ученици получават начално медицинско образование, което е добра основа за обучение в медицински специалности на по-високо ниво. Допълнителните часове по Химия и опазване на околната среда и по Биология и здравно образование се осъществяват в учебен кабинет с интерактивен дисплей, мултимедия и специализиран софтуер.

5 Къде мога да работя, след като завърша? -В балнеологични, рехабилитационни, СПА- и Уелнесцентрове, в СПА-хотели у нас и извън страната. -В служби, където се изискват знания и умения за оказване на Долекарска помощ/пожарна, полиция, армия и др./ Как се кандидатства? - Досегашната практика на училището показва, че още на първо класиране се заемат 80% от обявените места, затова е необходимо внимателно да се попълни заявлението за кандидатстване след 7 ми клас:

6 Балообразуване: Тест по Български език и литература/нво / х2 Тест по Математика/НВО/х2 Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование х 1 Оценката по Чужд език от Свидетелството за основно образование х1 Оценките се приравняват към точкова система. Допълнителни предимства от обученито в училището: -СУ Иван Вазов се намира в центъра на гр. Бургас на улица Христо Ботев 42 и връзките с автобуси и други трансортни средства са удобни за учениците. - Пътуващите ученици могат да получат финансиране на транспортните разходи, което ежегодно се урежда с разпореждане на Община Бургас. -Педагогическият екип е висококвалифициран и мотивиран да помага на учениците да развият своите способности и да постигнат успех в часовете по общообразователна и специална подготовка.