Оригинално ръководство за работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "Оригинално ръководство за работа"

Препис

1 Оригинално ръководство за работа Конструкция еднозърнова сеялка Precea 3000-A Precea 3000-ACC SmartLearning

2 Попълнете тук идентификационните данни на машината. Ще намерите идентификационните данни върху фирмената табелка.

3 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ 1 За това ръководство за работа Използвани изображения Предупредителни указания и сигнални думи Допълнителни указания Инструкции за изпълнение на действие Изброявания Номера на позиции в изображенията Други приложими документи Вашето мнение е важно 4 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Значение на ръководството за работа Безопасна организация на работата Познаване и избягване на опасностите Безопасна работа и безопасно боравене с машината Безопасно техническо обслужване и модифициране Рутинни практики за безопасност 22 3 Използване по предназначение 25 4 Описание на продукта Преглед на машината Функция на машината Специално оборудване Защитни устройства Дозиращ механизъм за тор Предупредителни знаци Позиции на предупредителните знаци Структура на предупредителните знаци Описание на предупредителните знаци Фабрична табелка на машината Вентилатор със сгъстен въздух Оборудване за сеитба Устройство за разделяне на зърната Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC Оборудване за тор Резервоар за тор Наторяващ ботуш FerTeC Twin Шнек за пълнене Разпръсквачка за микрогранулат Захранващи линии Електрозахранване Хидравлична връзка Осветление Осветление и разпознавателно обозначение за движение по пътищата Работно осветление Вътрешно осветление на бункера Електронен контрол Радарен сензор Сензори за сигнализиране на изпразване електронно преместване на стъргалките Капсула за съхранение TwinTerminal 46 5 Технически данни Сериен номер Размери 47 I

4 СЪДЪРЖАНИЕ 5.3 Допустимо общо тегло Дозиране Дозиране на посевния материал Дозиране на тор Дозиране на микрогранулат Ботуши Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC FerTeC Twin Разстояния между редовете Категория на монтаж Работна скорост Мощностни характеристики на трактора Мощностни характеристики на машината Данни за шумовите емисии Проходим наклон 53 6 Подготовка на машината Пресмятана на необходимите характеристики на трактора Присъединяване на машината Прикачване на хидравличните маркучи Свързване на електрозахранването Прикачване на 3-точкова монтажна рама Присъединяване на QuickLink Подготовка на машината за работа Регулиране на сензора за работно положение Пълнене на бункера за посевен материал Пълнене на резервоара за тор Подготовка за работа на разпръсквачката за микрогранулат Настройка на оборотите на вентилатора чрез хидравликата Настройка на сензора за скоростта на машината Използване на приспособление за тестване на множествено полагане Настройка на устройството за разделяне на зърната Промяна на количеството за разпръскване на посевен материал Регулиране на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Полагане на технологични колеи Калибриране на електрически задвижваното дозиране на тор Промяна на количеството за разпръскване на течен тор Настройка на дълбочината на полагането на тор Сервизни дейности Обслужване на товарното мостче със стълба Регулиране на шнека за пълнене Подготовка на машината за движение по пътищата Повдигане на машината Изчисляване на полезния товар Използване на машината Експлоатация на машината Обръщане в края на полето Проверка на дълбочината на полагане Използване на технологична колея с преместване Спиране на машината Изпразване на резервоара за тор Изпразване на бункера за посевен материал Изпразване на бункера за посевен материал от клапата за остатъчни количества Изпразване на бункера за посевен материал от разделителния диск Изпразване на дозатора за тор 131 II

5 СЪДЪРЖАНИЕ 8.4 Изпразване на бункера за микрогранулат Разтоварване на покривните ролки за отворите Паркиране на ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC Разкачване на хидравличните маркучи Разкачване на електрозахранването Разкачване на QuickLink Паркиране на комбинацията за засяване Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината План за техническо обслужване Проверка на кухите дискове на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Регулиране на разстоянието на кухия диск на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Регулиране задвижването на кухия диск на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Смяна на браздообразуватели на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Проверка на кухите дискове на ботуш FerTeC Регулиране на кухите дискове на ботуш FerTeC Проверка на вътрешните стъргалки на ботуша FerTeC Проверка на момента на затягане на винтовете на радарния сензор Проверка на затегателния момент на съединението на ботуша Проверка на болтовете на горните и долните съединителни щанги Проверка на хидравличните маркучи Почистване на работното колело на вентилатора Почистване на центробежния сепаратор Почистване на засмукващия кош Почистване на шнека за пълнене Почистване на резервоара за тор Почистване на дозатора на тор Почистване на дозатора за микрогранулат Настройка на дънната клапа на дозатора за микрогранулат Почистване на устройството за разделяне на зърната Почистване на оптичните датчици Отстраняване на неизправности Почистване на машината Смазване на машината Смазване на ролковата верига на електрическото задвижване на дозатора Транспортиране на машината Преместване на машината с кран Приложение Моменти на затягане на винтовете Други приложими документи Указатели Глосар Указател на ключовите думи 182 III

6

7 1 За това ръководство за работа За това ръководство за работа 1 CMS-T D Използвани изображения CMS-T C Предупредителни указания и сигнални думи Предупредителните указания с обозначени с вертикално стълбче с триъгълен символ за безопасност и сигнална дума. Сигналните думи "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" или "ВНИМАНИЕ" описват тежестта на възникващата заплаха и имат следните значения: CMS-T A.1 ОПАСНОСТ Обозначава непосредствена опасност с висок риск от най-тежко физическо нараняване, като загуба на части на тялото или смърт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначава възможна опасност със среден риск от най-тежко физическо нараняване или смърт. ВНИМАНИЕ Обозначава опасност с малък риск от леки или среднотежки физически наранявания. 1

8 1 За това ръководство за работа Използвани изображения Допълнителни указания CMS-T A.1 ВАЖНО Обозначава риск от повреди на машината. УКАЗАНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обозначава риск от щети на околната среда. УКАЗАНИЕ Обозначава съвети за приложението и указания за оптимална употреба Инструкции за изпълнение на действие CMS-T B.1 Номерирани инструкции за изпълнение на действие Действия, които трябва да се изпълняват в определена последователност, са показани като номерирани инструкции за изпълнение на действието. Посочената последователност трябва да се спазва. CMS-T B.1 Пример: 1. Инструкция за изпълнение на действие 1 2. Инструкция за изпълнение на действие Инструкции за изпълнение на действие и реакции Реакциите на указанията за действие са маркирани със стрелка. CMS-T B.1 Пример: 1. Инструкция за изпълнение на действие 1 Реакция на инструкция за изпълнение на действие 1 2. Инструкция за изпълнение на действие 2 2

9 1 За това ръководство за работа Използвани изображения Алтернативни инструкции за изпълнение на действие Алтернативните инструкции за изпълнение на действие се въвеждат с думата "или". CMS-T B.1 Пример: 1. Инструкция за изпълнение на действие 1 или алтернативна инструкция за изпълнение на действие 2. Инструкция за изпълнение на действие 2 Инструкции за изпълнение на действие със само едно действие Инструкции за изпълнение на действие със само едно действие не се номерират, а се показват със стрелка. CMS-T C.1 Пример: Инструкция за изпълнение на действие Инструкции за изпълнение на действие без определена последователност Инструкциите за изпълнение на действия, които не трябва да следват определена последователност, се показват със стрелки под формата на списък. CMS-T C.1 Пример: Инструкция за изпълнение на действие Инструкция за изпълнение на действие Инструкция за изпълнение на действие Изброявания Изброяванията без задължителна последователност са представени като списък с точки на изброяване. CMS-T A.1 Пример: 3

10 1 За това ръководство за работа Други приложими документи Точка 1 Точка Номера на позиции в изображенията CMS-T B.1 Някои цифри, оградени в текста, например 1, сочат номер на позиция в съседното изображение. 1.2 Други приложими документи CMS-T B.1 В приложението се намира списък на включените в доставката документи. 1.3 Вашето мнение е важно CMS-T C.1 Уважаеми читатели, нашите ръководства за работа се актуализират редовно. С Вашите предложения за подобрения ще ни помогнете да оформим още по-лесно за ползване ръководство за работа. Моля изпращайте ни предложенията си с писмо, факс или имейл. AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG Technische Redaktion Postfach 51 D Hasbergen Fax: +49 (0) CMS-I

11 2 Безопасност и отговорност Безопасност и отговорност 2 CMS-T J Основни правила за безопасност CMS-T J Значение на ръководството за работа CMS-T A.1 Спазвайте ръководството за работа: Ръководството за работа е важен документ и част от машината. То е предназначено за потребителя и съдържа данни, свързани с безопасността. Безопасни са само посочените в ръководството за работа начини на работа. Ако ръководството за работа не се спазва, могат да бъдат тежко наранени или убити хора. Преди първата употреба на машината прочетете и спазвайте напълно главата за безопасността. Преди работа прочетете и спазвайте освен това съответните раздели в ръководството за работа. Запазете ръководството за работа. Дръжте ръководството за работа на разположение. Предавайте ръководството за работа на следващите потребители. 5

12 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Безопасна организация на работата CMS-T C Квалификация на персонала CMS-T A Изисквания към всички лица, които работят с машината Когато машината се използва неправилно, могат да бъдат наранени или убити хора. За да се избегнат злополуки поради неправилна употреба, всяко лице, което работи с машината, трябва да отговаря на следните минимални изисквания: CMS-T A.1 Лицето е физически и умствено в състояние да контролира машината. Лицето може да изпълнява безопасно работите с машината в рамките на ръководството за работа. Лицето разбира принципа на действие на машината в рамките на нейната работа и може да разпознае и избегне опасностите при работа. Лицето е разбрало ръководството за работа и може да прилага на практика информацията, която се предава чрез ръководството за работа. Лицето е запознато с безопасното шофиране на превозни средства. При движение по пътищата лицето познава приложимите правила за движение по пътищата и притежава предписаното разрешение за шофиране Квалификационни степени Предпоставка за работа с машината са следните квалификационни степени: CMS-T A.1 Земеделец Земеделски помощник Дейностите, описани в настоящото ръководство за работа, могат да се изпълняват основно от лица с квалификационната степен земеделски помощник Земеделец Земеделците използват селскостопанските машини за обработката на полета. Те CMS-T A.1 6

13 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност вземат решения относно използването на селскостопанската машина за определена цел. Земеделците са основно запознати с работата със селскостопански машини и при необходимост инструктират помощниците относно употребата на селскостопанските машини. Те могат самостоятелно да изпълняват отделни, несложни ремонти и работи по техническата поддръжка на селскостопанските машини. Земеделците могат да бъдат например: Земеделци с висше образование или обучени в специализирано училище Земеделци въз основа на практически опит (напр. наследена ферма, богати познания въз основа на опита) Изпълнители, които работят по възложение на земеделците Примерна дейност: Инструктаж за безопасността на земеделския помощник Земеделски помощник Земеделските помощници използват селскостопанските машини по възложение на земеделеца. Те биват запознати от земеделеца с използването на машината и работят самостоятелно в съответствие с работната задача от земеделеца. CMS-T A.1 Земеделските помощници могат да бъдат например: Сезонни и помощни работници Начинаещи земеделци в процес на професионално обучение Служители на земеделеца (напр. тракторист) Членове на семейството на земеделеца Примерни дейности: Водене на машината Настройка на работната дълбочина 7

14 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Работни места и превозвани хора CMS-T B.1 Превозвани хора При движенията на машината превозваните хора могат да паднат, да бъдат прегазени и тежко наранени или убити. Изхвърчащите при движението предмети могат да уцелят хората и да ги наранят. Никога не позволявайте хора да пътуват върху машината. Не позволявайте никога хора да се качват върху движещата се машина Опасност за децата CMS-T A.1 Деца в опасност Децата не могат да преценяват опасностите и се държат непредсказуемо. Поради това децата са особено застрашени. Дръжте децата на разстояние. Когато потегляте или задействате движения на машината, се уверявайте, че в опасната зона няма деца Експлоатационна безопасност CMS-T C Технически изправно състояние CMS-T C.1 Използвайте само машина, подготвена според изискванията Експлоатационната безопасност на машината не е гарантирана без правилната подготовка в съответствие с настоящото pъководство за работа. Така могат да бъдат причинени злополуки и хора да бъдат тежко наранени или убити. Подготвяйте машината съгласно настоящото ръководство за работа. 8

15 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Опасност при повреди по машината Повредите по машината могат да нарушат експлоатационната безопасност на машината и да предизвикат злополуки. По този начин могат тежко да се наранят или убият хора. Ако подозирате или установите повреди, обезопасявайте трактора и машината. Незабавно отстранявайте повредите, които могат да повлияят на безопасността. Отстранявайте повредите в съответствие с настоящото ръководство за работа. Поверявайте отстраняването на повредите, които съгласно настоящото pъководство за работа не можете да отстраните самостоятелно, на квалифициран специализиран сервиз. Спазване на техническите гранични стойности Когато техническите гранични стойности на машината не се спазени, могат да се предизвикат злополуки и да бъдат тежко наранени или да загинат хора. Освен това машината може да се повреди. Техническите гранични стойности са посочени в техническите данни. Спазвайте техническите гранични стойности. 9

16 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Лични предпазни средства CMS-T B.1 Лични предпазни средства Носенето на лични предпазни средства е важна предпоставка за безопасността. Липсващите или неподходящи лични предпазни средства повишават риска от увреждания на здравето и наранявания на хора. Лични предпазни средства са например: работни ръкавици, защитни обувки, защитно облекло, защита за дихателните пътища, защита за слуха, защита за лицето и защита за очите. Определете личните предпазни средства за съответния вид работа и ги дръжте в готовност. Използвайте само лични предпазни средства, които са в изрядно състояние и предлагат ефективна защита. Съобразявайте личните предпазни средства с човека, например размера. Обърнете внимание на указанията от производителите относно експлоатационните материали, посевния материал, торовете, средствата за растителна защита и почистващите средства. Носене на подходящо облекло Носенето на свободно облекло повишава опасността от захващане или усукване от въртящите се части и опасността от закачане към стърчащите части. По този начин могат тежко да се наранят или убият хора. Носете плътно прилягащо облекло. Никога не носете пръстени, верижки и други бижута. Ако имате дълги коси, носете мрежа за коса. 10

17 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Предупредителни знаци CMS-T B.1 Поддържане на четливостта на предупредителните знаци Предупредителните знаци на машината предупреждават за опасности и са важен елемент от оборудването за безопасност на машината. Липсващите предупредителни знаци повишават риска от тежки и смъртоносни наранявания на хората. Почиствайте замърсените предупредителни знаци. Веднага заменяйте повредените и станалите неразпознаваеми предупредителни знаци. Поставете предвидените предупредителни знаци на резервните части. 11

18 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Познаване и избягване на опасностите CMS-T D Източници на опасност на машината CMS-T D.1 Течност под налягане Изтичащото под високо налягане хидравлично масло може да проникне в тялото през кожата и да причини тежки наранявания. Дори и отвор с големината на глава на топлийка може да доведе до тежки наранявания на хора. Преди да разкачичте хидравличните маркучи или да ги проверите за повреди, освободете налягането от хидравличната система. Ако подозирате, че система под налягане е повредена, осигурете проверка на системата под налягане в квалифициран специализиран сервиз. Никога не опипвайте за течове с голи ръце. Дръжте тялото и лицето си далеч от течовете. Ако в тялото са проникнали течности, незабавно се обърнете към лекар. 12

19 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Опасни зони CMS-T C.1 Опасни зони на машината В опасните зони са налице следните значителни опасности: Машината и нейните работни инструменти се движат поради работа. Хидравлично повдигнатите машини могат незабелязано и бавно да се спуснат. Тракторът и машината могат да се задвижат непредвидено. От машината могат да изхвръкнат или да бъдат изхвърлени материали или чужди тела. Ако опасните зони бъдат игнорирани, могат да бъдат тежко наранени или убити хора. Дръжте хората далеч от опасните зони на машината. Когато в опасната зона навлязат хора, веднага изключвайте двигателите и задвижванията. CMS-I Преди да започнете работа в опасната зона на машината, обезопасявайте трактора и машината. Това важи и за краткотрайните контролни дейности. 13

20 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Безопасна работа и безопасно боравене с машината CMS-T G Прикачване на машини CMS-T C.1 Прикачване на машината към трактора Когато машината се прикачи неправилно към трактора, възникват опасности, които могат да предизвикат тежки злополуки. Между трактора и машината има места с опасност от премазване и срязване в зоната около точките на присъединяване. Когато прикачвате машината към трактора или я откачате, бъдете особено предпазливи. Прикачвайте и транспортирайте машината само с подходящи трактори. Когато машината бъде прикачена към 3-точковата навесна система на трактора, следете категориите на прикачване на трактора и на машината да си съответстват. Прикачете машината към трактора съгласно предписанията. 14

21 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Безопасно шофиране CMS-T D.1 Опасности при движение по пътищата и по полето Монтираните или прикачени към трактора машини, както и предните и задни баластни тежести, влияят върху двигателното поведение, както и върху маневреността и спирачната способност на трактора. Ходовите характеристики зависят също и от работния режим, напълването или натоварването и от терена. Ако водачът не обърне внимание на ходовите характеристики, той може да предизвика злополуки. Винаги следете за достатъчна маневреност и спирачна способност на трактора. Тракторът трябва да осигурява предписаното спирачно закъснение на трактора и прикачената машина. Преди потегляне проверявайте спирачното действие. Предният мост на трактора трябва винаги да бъде натоварен с минимум 20 % от собственото тегло на трактора, за да се гарантира достатъчна маневреност. При необходимост използвайте предни баластни тежести. Закрепвайте предните или задните баластни тежести винаги на предвидените за целта точки за закрепване съгласно предписанията. Изчислете и спазвайте полезния товар на навесната или прикачената машина. Спазвайте допустимите осови натоварвания и натоварвания върху прикачното приспособление на трактора. Спазвайте допустимото опорно натоварване на прикачното устройство и на теглича. Ориентирайте стила си на шофиране така, че по всяко време да упражнавате сигурен контрол над трактора с навесна или прикачена машина. При това се съобразявайте с личните си умения, условията на пътното платно, трафика, видимостта и метеорологичната обстановка, ходовите характеристики на 15 трактора, както и с влиянието, оказвано от

22 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Опасност от произшествие при неконтролирани странични движения на машината при движение по пътищата Фиксирайте долните съединителни щанги на трактора преди движение по пътищата. Подготовка на машината за движение по пътищата Ако машината не се подготви правилно за движение по пътищата, последиците може да са тежки пътнотранспортни произшествия. Проверете функцията на осветлението и разпознавателното обозначение за движение по пътищата. Отстранете грубите замърсявания от машината. Следвайте указанията в глава Подготовка на машината за движение по пътищата. Спиране на машината Спряната машина може да се наклони. Могат да бъдат притиснати и убити хора. Оставяйте машината само върху устойчив и равен терен. Преди да извършвате работи по регулирането и поддържането в изправност, се уверете в стабилното положение на машината. В случай на колебание, подпрете машината. Следвайте указанията в глава "Паркиране на машината". Паркиране без надзор Недостатъчно обезопасения и безнадзорно паркиран трактор и прикачената машина са опасност за хората и играещите деца. Преди да напуснете машината, изгасете трактора и машината. Обезопасете трактора и машината. 16

23 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Безопасно техническо обслужване и модифициране CMS-T D Модифициране на машината CMS-T B.1 Непозволени конструктивни промени Конструктивните промени и допълнения могат да нарушат експлоатационната безопасност на машината и да предизвикат злополуки. По този начин могат тежко да се наранят или убият хора. Поверявайте конструктивните промени и допълнения само на квалифициран специализиран сервиз. За да се запази валидността на разрешителното за експлоатация в съответствие с местните и международни изисквания, уверете се, че специализираният сервиз използва само части за преоборудване, резервни части и специално оборудване, одобрени от AMAZONE. 17

24 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Работи по машината CMS-T C.1 Работа само при спряна машина Ако машината не е спряна, частите могат да се задвижат непредвидено или машината да потегли. По този начин могат тежко да се наранят или убият хора. Преди всички работи по мапината спирайте машината и я осигурявайте. За да спрете машината, извършете следните работи При необходимост обезопасете машината с подложни клинове срещу самоволно потегляне. Спуснете повдигнатите товари до пода. Отстранете налягането в хидравличните тръбопроводи. Ако трябва да извършвате работи до или под повдигнати товари, спуснете товарите или обезопасете товарите с хидравлично или механично блокиращо приспособление. Изключете всички задвижвания. Задействайте ръчната спирачка. Обезопасете машината допълнително с подложни клинове срещу самоволно потегляне, особено по наклон надолу. Извадете контактния ключ и го носете със себе си. Извадете ключа на изключвателя на акумулатора. Изчакайте, докато движещите се по инерция части спрат окончателно, а горещите части се охладят. 18

25 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Работи по поддържане в изправност Неправилните работи по поддържане в изправност, особено по конструктивни части, свързани с безопасността, застрашават експлоатационната безопасност. Така могат да бъдат причинени злополуки и хора да бъдат тежко наранени или убити. Към частите, свързани с безопасността, се числят например хидравличните конструктивни части, електронните конструктивни части, рамката, пружините, тегличното съединение, осите и окачванията на осите, тръбите и контейнерите, съдържащи запалими вещества. Преди да настройвате, поддържате или почиствате машината, обезопасете машината. Поддържайте машината в изправност съгласно настоящото pъководство за работа. Извършвайте само работите, описани в това ръководство за работа. Поверявайте работите по поддържане в изправност, които не са описани в настоящото pъководство за работа, само на квалифициран специализиран сервиз. Поверявайте изпълнението на работите по поддържане в изправност по конструктивните части, свързани с безопасността, само на квалифициран специализиран сервиз. Никога не заварявайте, не пробивайте, не режете, не шлифовайте, не разединявайте по рамата, шасито или присъединителните устройства на машината. Никога не обработвайте конструктивни части, свързани с безопасността. Не разширявайте наличните отвори. Извършвайте всички работи по техническото обслужване в рамките на предписаните интервали за техническо обслужване. 19

26 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Повдигнати машинни части Повдигнатите машинни части могат да се спуснат непредвидено и да премажат и убият хора. Никога не стойте под повдигнати машинни части. Ако трябва да извършвате работи под повдигнати машинни части, спуснете машинните части или обезопасете повдигнатите машинни части с хидравлично или механично блокиращо приспособление или с хидравлично блокиращо приспособление. Опасност при заваръчни работи Неправилните заваръчни работи, особено по конструктивни части, свързани с безопасността, застрашават експлоатационната безопасност на машината. Така могат да бъдат причинени злополуки и хора да бъдат тежко наранени или убити. Към конструктивните части, свързани с безопасността, се числят например хидравличните конструктивни части и електронните конструктивни части, рамката, пружините, присъединителните устройства към трактора, като 3-точкова монтажна рама, теглич, лапа на теглича, теглично съединение, напречна влекачна греда, както и осите и окачването на осите, тръбите и контейнерите, съдържащи запалими вещества. Поверявайте заваряването на конструктивните части, свързани с безопасността, само на квалифицирани специализирани сервизи със съответния оторизиран персонал. Поверявайте заваръчните дейности на всички останали конструктивни части само на квалифициран персонал. Ако се колебаете дали някоя конструктивна част може да се заварява, се обърнете към квалифициран специализиран сервиз. Преди да заварявате по машината, откачете машината от трактора. 20

27 2 Безопасност и отговорност Основни правила за безопасност Експлоатационни материали CMS-T C.1 Неподходящи експлоатационни материали Експлоатационните материали, които не съответстват на изискванията на AMAZONE, могат да предизвикат щети по машината и злополуки. Използвайте само експлоатационни материали, които съответстват на изискванията в техническите данни Специално оборудване и резервни части CMS-T B.1 Специално оборудване, принадлежности и резервни части Специалното оборудване, принадлежностите и резервните части, които не съответстват на изискванията на AMAZONE, могат да нарушат експлоатационната безопасност на машината и да предизвикат злополуки. Използвайте само оригинални части или части, които съответстват на изискванията на AMAZONE. Ако имате въпроси относно с,пециалното оборудване, принадлежностите и резервните части свържете се със своя търговец или с AMAZONE. 21

28 2 Безопасност и отговорност Рутинни практики за безопасност 2.2 Рутинни практики за безопасност CMS-T C.1 Обезопасяване на трактора и на машината Когато тракторът и машината не са осигурени срещу непредвидено стартиране и потегляне, тракторът и машината могат да се задвижат неконтролирано и да прегазят, размажат и убият хора. Спуснете повдигната машина или повдигнатите части на машината. Отстранете налягането в хидравличните тръбопроводи чрез задействане на обслужващото оборудване. Ако трябва да престоите под повдигната машина или конструктивни части, обезопасете повдигнатата машина и конструктивните части чрез механични обезопасяващи подпори или хидравличен блокиращ механизъм. Изключете трактора. Дръпнете ръчната спирачка на трактора. Извадете контактния ключ. Осигуряване на машината След разкачването машината трябва да бъде осигурена. Ако машината или части на машината не бъдат осигурени, съществува опасност от нараняване на хора чрез притискане или срязване. Оставяйте машината само върху устойчив и равен терен. Преди да освободите хидравличните тръбопроводи от налягането и да ги разедините от трактора, приведете машината в работно положение. Пазете хората от пряк контакт с остри и стърчащи части на машината. 22

29 2 Безопасност и отговорност Рутинни практики за безопасност Поддържане на годността за работа на защитните устройства Когато защитните устройства са липсващи, повредени, неизправни или демонтирани, машинните части могат да наранят или да убият хора. Проверявайте машината минимум веднъж на ден за повреди, правилен монтаж и функционална годност на защитните устройства. Ако не сте убедени, че всички защитни устройства са монтирани правилно и годни за работа, осигурете проверка на защитните устройства в квалифициран специализиран сервиз. Преди всяка дейност по машината следете защитните устройства да са монтирани правилно и годни за работа. Сменяйте повредените защитни устройства. 23

30 2 Безопасност и отговорност Рутинни практики за безопасност Качване и слизане При небрежно поведение по време на качване и слизане хората могат да паднат от стълбата. Хората, които използват за качване на машината места, различни от предвидените стълби, могат да се подхлъзнат, да паднат и да се наранят тежко. Използвайте само предвидените за целта стълби Замърсяванията и експлоатационните материали могат да повлияят на стабилността при придвижване и престой. Винаги поддържайте местата за придвижване и престой в изрядно състояние, така че да са гарантирани стабилно стъпване и престой. Никога не се качвайте върху машината, когато тя се движи. Качвайте се и слизайте с лице към машината. При качване и при слизане поддържайте 3- точков контакт със стълбите и парапетите: едновременно двете ръце и един крак или двата крака и една ръка до машината. При качване и слизане никога не използвайте елементите за обслужване вместо ръкохватка. При невнимателно задействане на елементите за обслужване могат неволно да се задействат функции, които да доведат до опасност. При слизане никога не скачайте от машината. 24

31 3 Използване по предназначение Използване по предназначение 3 Машината е конструирана само за специализирана употреба съгласно правилата на земеделската практика за прецизно полагане на посевен материал. CMS-T A.1 Машината е подходяща и предвидена за прецизна сеитба на различни посевни материали. Семената се полагат поединично и на желаната дълбочина и разстояние в почвата. Машината е селскостопанска работна машина за закрепване към 3-точкова навесна система на трактор, който отговаря на техническите изисквания. При движение по обществената пътна мрежа машината, в зависимост от правилата на валидния закон за движение по пътищата, може да се прикачи отзад и да се придвижва с трактор, който отговаря на техническите изисквания. Машината може да се използва и поддържа в изправност само от лица, които отговарят на изискванията. Изискванията към лицата са описани в глава "Квалификация на персонала". Ръководството за работа е част от машината. Машината е предвидена само за употреба съгласно настоящото ръководство за работа. Приложенията на машината, които не са описани в настоящото ръководство за работа, могат да доведат до тежки наранявания или до смърт на хора и до повреди по машината и материални щети. Приложимите правила за предпазване от злополуки, както и останалите общопризнати правила относно техниката на безопасност, трудовата медицина и закона за движение по пътищата, трябва да се спазват от потребителя и собственика. 25

32 3 Използване по предназначение Допълнителни указания за употребата по предназначение е специалните случаи могат да бъдат получени от AMAZONE. Приложенията, различаващи се от посочените като употреба по предназначение, се считат за приложения не по предназначение. Отговорността за щети, които са резултат от употреба не по преназначение, се поема не от производителя, а изключително от оператора. 26

33 4 Описание на продукта Описание на продукта 4 CMS-T C Преглед на машината CMS-T B.1 CMS-I Резервоар за тор 2 Вентилатор със сгъстен въздух 3 Осветление и разпознавателно обозначение за движение по пътищата 5 Радарен сензор 6 Товарно мостче 7 Работно осветление 4 Шнек за пълнене на тор 27

34 4 Описание на продукта Функция на машината CMS-I Сеещ апарат 2 Наторяващ ботуш 3 Опора за паркиране 4 Система за бързо прикачване QuickLink 5 Горна съединителна щанга 6 Контейнер за документация на машината 4.2 Функция на машината За експлоатацията на машинатабе необходима почвообработваща машина с QuickLink интерфейс като носеща машина. CMS-T A.1 В базовата версия машината се състои от рамка със система за бързо прикачване QuickLink, вентилатор със сгъстен въздух и сеещи апарати. За всеки ред работи сеещ апарат, състоящ се от изсяващ ботуш с поединично разделяне на зърното и бункер за посевен материал. Вентилаторът със сгъстен въздух създава свръхналягането за устройството за разделяне на зърната. В зависимост от изискванията, машината може да е снабдена със специално оборудване. 28

35 4 Описание на продукта Специално оборудване 4.3 Специално оборудване Специалното оборудване е оборудване, което Вашата машина може би не притежава или което се предлага само на някои пазари. Моля, направете справка за оборудването на машината си в търговската документация или се обърнете за по-подробна информация към своя търговец. CMS-T B.1 Елементи за почистване на бучки/ звездообразни очистващи дискове Разрохквачи на следи Дискови заривачи Оборудване за тор Шнек за пълнене Електронен контрол и управление Осветление Разпръсквачка за микрогранулат Приспособление за тестване на множествено полагане Хидравлична технологична колея с преместване 4.4 Защитни устройства CMS-T A Дозиращ механизъм за тор CMS-T A Блокировка на защитната решетка За предпазване от наранявания защитните решетки са оборудвани с блокировки 1. CMS-T A.1 1 CMS-I

36 4 Описание на продукта Предупредителни знаци Електрически дозиращ механизъм CMS-T A.1 1 Защита на задвижването 2 Електрически дозиращ механизъм 1 2 CMS-I Предупредителни знаци CMS-T B Позиции на предупредителните знаци CMS-T A.1 CMS-I

37 4 Описание на продукта Фабрична табелка на машината Структура на предупредителните знаци Предупредителните знаци обозначават опасните места на машината и предупреждават за остатъчни опасности. На тези опасни места са налични постоянни или неочаквано възникващи опасности. 1 2 CMS-T D.1 Предупредителният знак се състои от 2 полета: Поле 1 показва следното: Нагледното описание на опасност, оградено от триъгълен символ за безопасност CMS-I Каталожния номер Поле 2 представлява образно представено указание за избягване на опасността Описание на предупредителните знаци CMS-T A.1 MD 082 Опасност от падане на хора от стъпенките и платформите при пътуване върху машината Не позволявайте никога хора да пътуват върху машината. Не позволявайте никога хора да се качват върху движещата се машина. CMS-I Фабрична табелка на машината CMS-T D.1 1 Номер на машината 2 Идентификационен номер на МПС 3 Продукт 4 Допустимо техническо тегло на машината Година на модела 6 6 Година на производство CMS-I

38 4 Описание на продукта Вентилатор със сгъстен въздух 4.7 Вентилатор със сгъстен въздух CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Когато вентилаторът се задвижва със силоотводния вал на трактора, в първите часове на експлоатация от задвижващите лагери може да излезе излишна грес. След първоначалното загряване се образува лек маслен филм. След това вече не трябва да излиза грес или масло. Вентилаторът със сгъстен въздух 1 създава свръхналягане, чрез което семената се задържат към разделителните дискове. В зависимост от оборудването, вентилаторът се задвижва от силоотводния вал на трактора или от хидравличен двигател. Свръхналягането се настройва чрез оборотите на вентилатора. В зависимост от оборудването на машината, свръхналягането се показва от манометър или от терминала за управление ISOBUS. 1 1 CMS-I Оборудване за сеитба CMS-T A Устройство за разделяне на зърната CMS-T D Конструкция и функциониране на устройството за разделяне на зърната CMS-T B.1 Устройството за разделяне на зърната разделя посевния материал чрез въздушно свъръхналягане. Количеството за разпръскване определя необходимото разстояние между зърната. Количеството за разпръскване се настройва чрез избора на разделителните дискове и настройката на оборотите на разделителните дискове. В зависимост от оборудването на машината, оборотите на разделящите дискове се настройват с механичната регулираща предавка или от терминала за управление. Всяко устройство за разделяне на зърната разполага със собствен бункер за посевен материал. Посевният материал преминава през подаващия отвор към устройството за разделяне на зърната. 32

39 4 Описание на продукта Оборудване за сеитба 1 Подаване към бункера за посевен материал 2 Затварящ шибър 3 Въздухопроводен елемент Оптичен датчик 5 Запасна зона 6 Стъргалка 4 5 CMS-I Вентилаторът със сгъстен въздух създава свръхналягането в устройството за разделяне на зърната. Поради свръхналягането зърната от запасната зона 1 се задържат към отворите на разделителните дискове. Въртящият се разделителен диск отвежда разделения посевен материал покрай стъргалките. Стъргалките отделят излишните зърна посевен материал 2. Излишните зърна посевен материал падат обратно в запасната зона. При оптичния датчик отворите на разделителния диск се затварят от покривна ролка за отворите 3. Чрез въздушния поток посевният материал се предава при оптичния датчик 4 в изхвърлящия канал. Оптичният датчик контролира устройството за разделяне на зърната CMS-I Разделителни дискове Разделителните дискове 1 са сменяеми и могат да се съгласуват с условията на работа, както и с характеристиките на посевния материал. Крилата 2 разбъркват посевния материал. Обозначението на разделителните дискове дава информация за броя на отворите 3 и диаметъра на отворите на разделителния диск. Изхвърлящото колело 4 освобождава заклещения посевен материал и осигурява чисти разделителни дискове. CMS-T D.1 CMS-I

40 4 Описание на продукта Оборудване за сеитба Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC CMS-T A Сеещ апарат Сеещият апарат се използва при разорани или мулчирани почви. Сеещият апарат се състои от устройството за разделяне на зърната, бункера за посевен материал и ботуша. Дълбочината на полагане на посевния материал и натискът на ботуша могат да се регулират. Ботушът се води по почвата с носещите колела. Двойните дискове почистват растителните отпадъци пред ботуша по полета с органична маса. Заедно с браздообразувателя, двойните дискове образуват посевната бразда. Разделените зърна от посевния материал се захващат от притъпкващото колело за семената и се притискат за по-добър контакт с почвата към дъното на браздата. Притъпкващите колела затварят посевната бразда. CMS-T C.1 1 Настройка на натиска на ботуша, механична или хидравлична 2 Устройство за разделяне на зърната 3 Вдлъбнати дискове 4 Носещо колело 5 Притъпкващо колело за семената 6 Притъпкващи колела 7 Настройка на ъгъла на наклона на притъпкващите колела CMS-I Настройка на натиска на притъпкващите колела 9 Настройка на дълбочината на полагане на посевния материал 10 Калибриращ датчик 11 Бункер за посевен материал Колела за водене в дълбочина Колелата за водене в дълбочина водят ботуша по почвата. Стъргалките предотвратяват полепването на почва и осигуряват равномерен ход на ботуша. CMS-T C.1 34

41 4 Описание на продукта Оборудване за сеитба 1 Колела за водене в дълбочина 2 Стъргалка 2 1 CMS-I Колело за водене в дълбочина Условия на работа 400 x 65 mm леки почви 400 x 115 mm тежки почви Браздообразувател и притъпкващо колело за семената CMS-T C.1 Браздообразувателят 2 заедно с притъпкващото колело за семената 1 образува централна функционална единица в ботуша. Браздообразувателят образува посевната бразда. Изхвърлящият канал отвежда зърното посевен материал в посевната бразда. За по-добър контакт с почвата притъпкващото колело за семената притиска зърната на посевния материал към дъното на браздата. Позицията на притъпкващото колело за семената може да се настройва. Браздообразувателят и притъпкващото колело за семената трябва да се съобразят с условията на работа. CMS-I V-образни притъпкващи колела CMS-T A.1 V-образните притъпкващи колела затварят посевната бразда. Могат да се настроят натискът на V-образните притъпкващи колела, ъгълът на наклона и разстоянието между притъпкващите колела. 35

42 4 Описание на продукта Оборудване за сеитба CMS-I Номер Притъпкващи колела Условия на работа 1 гладки притъпкващи колела 350x33 леки почви 2 гладки притъпкващи колела 350x50 среднотежки почви 3 назъбени притъпкващи колела 350x50 тежки почви Елементи за почистване на бучки Елементите за почистване на бучки осигуряват равномерния ход на сеещите апарати при почви с груба структура на повърхността. Елементите за почистване на бучки и върхът на елементите за почистване на бучки могат да се настройват във височина. CMS-T A.1 1 Ръкохватка 2 Елементи за почистване на бучки 1 3 Връх на елемента за почистване на бучки 2 3 CMS-I Звездообразни очистващи дискове Звездообразните очистващи дискове премахват органичната маса от зоната на работа на ботуша и осигуряват равномерен ход на ботушите при почви с голямо количество остатъчна растителна маса. Звездообразните очистващи дискове могат да се регулират във височина. CMS-T B.1 36

43 4 Описание на продукта Оборудване за сеитба 1 Ръкохватка 2 Звездообразни очистващи дискове 1 2 CMS-I Дискови заривачи CMS-T A.1 Дисковите заривачи се използват при разорани или мулчирани почви. Те покриват посевната бразда с фина пръст. Натискът на дисковите заривачи може да се регулира. 1 Дисков заривач 2 Лост за настройка на дисковия заривач 1 2 CMS-I Регулиране на вертикалната сила CMS-T A.1 Хидравличната система за натиска на ботушите може да е оборудвана с регулиране на вертикална сила. Сензорите за силата 1 отчитат вертикалната сила на ботушите. Обработката на сигнала 2 изчислява средна стойност за всички ботуши и регулира налягането в хидравличната система за натиска на ботушите. CMS-I

44 4 Описание на продукта Оборудване за тор 4.9 Оборудване за тор CMS-T A Резервоар за тор CMS-T C.1 В зависимост от машината или от конфигурацията, резервоарът за тор съдържа 950 или 1250 литра. Дозирането на тор се извършва с механично зъбно колело или с електрическо задвижване. За контрол на напълването резервоарът за тор притежава големи контролни прозорци отпред и отзад. Задният резервоар за тор е безопасно достижим по товарното мостче. 1 Резервоар за тор 2 Платнище 3 Контролен прозорец 4 Отключващ инструмент 5 Дозиране на тор Товарно мостче CMS-I Контролен прозорец 2 Защита от пръскане 1 3 Отнемане на остатъчното количество 4 Сензор за сигнализиране на изпразване 5 Монтажни положения за сензора за сигнализиране на изпразване CMS-I Наторяващ ботуш FerTeC Twin Наторяващите ботуши FerTeC Twin се използват по изорани почви или за сеитба с мулчиране. Дълбочината на полагането на тор може да се регулира. Разстоянието до изсяващия ботуш е предварително зададено от носача на ботуша. Разстоянието е 60 mm. CMS-T A.1 38

45 4 Описание на продукта Оборудване за тор 1 Режещи дискове 2 Притискателна пружина на наторявашия ботуш 3 Носач на ботуша CMS-I Режещи дискове 2 Свързваща щанга с пружинно окачване 3 Регулиращо устройство CMS-I Връзка за течен тор 2 Изход за течен тор CMS-I Шнек за пълнене С шнека за пълнене процесът на напълване на резервоара за тор се облекчава. Шнекът за пълнене се задейства чрез хидравличната система на трактора. CMS-T B.1 39

46 4 Описание на продукта Разпръсквачка за микрогранулат 1 Шнек за пълнене 2 Фуния за пълнене CMS-I Разпръсквачка за микрогранулат В зависимост от приложението, с разпръсквачката за микрогранулат се разпръсква инсектицид, гранулат против охлюви или микротор. В зависимост от активното вещество, разпръскваният материал се прилага в посевната бразда, в затварящата посевна бразда или в затворената посевна бразда. CMS-T B.1 Разпръсквачка за микрогранулат 1 Дозатор за микрогранулат 2 Дънна клапа 3 Задвижване 4 Затварящ шибър 5 Бункер за микрогранулат 6 Капак на бункера CMS-I

47 4 Описание на продукта Захранващи линии Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC със заривач 1 Приложение в затварящата посевна бразда, за прилагане на гранулат против охлюви. 2 Приложение в посевната бразда, за прилагане на инсектицид или микрогранулат. CMS-I Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC без заривач 1 Приложение по повърхността на почвата, за прилагане на гранулат против охлюви или на хербицид. 2 Приложение в посевната бразда, за прилагане на инсектицид или микрогранулат. CMS-I Захранващи линии CMS-T B Електрозахранване В зависимост от оборудването на машината, не всички електрически захранващи линии са налични. CMS-T C.1 41

48 4 Описание на продукта Захранващи линии 1 Машинни щекери на интегрираното управление на машината 2 Машинни щекери на автономното управление на машината 3 Щекер на осветлението за движение по пътищата CMS-I Хидравлична връзка CMS-T A Хидравлични маркучи на уредите за управление на трактора Всички хидравлични маркучи са оборудвани с ръкохватки. Ръкохватките имат цветови маркировки с число или кодова буква. Маркировките са причислени към съответните хидравлични функции на напорния тръбопровод на трактор. На машината има залепени стикери, които поясняват хидравличните функции, съответстващи на маркировките. CMS-T B.1 В зависимост от хидравличната функция уредът за управление на трактора се използва в различни режими на управление: CMS-I Вид задействане Функция Символ Фиксиращ се Сензорен Плаващ Постоянна циркулация на маслото Циркулация на маслото, докато действието приключи. Свободен поток на маслото в уреда за управление на трактора 42

49 4 Описание на продукта Осветление Стандартна хидравлика CMS-T A.1 Означение Функция Уред за управление на трактора Натурал ен Шнек за пълнене Включване с едностранно действие Червен Двигател на хидравликата на вентилатора 1) Включване с едностранно действие Освобождаване на налягането чрез обратен поток без налягане. 1): Нагнетателен тръбопровод с предимство 4.12 Осветление CMS-T A Осветление и разпознавателно обозначение за движение по пътищата Осветление назад 1 Предупредителни табели 2 Индикатор на посоката на движение 3 Задни светлини и стоп светлини 3 Червени рефлектори 5 Жълти рефлектори 6 Странични предупредителни предупредителни табели CMS-T A.1 CMS-I УКАЗАНИЕ В зависимост от националните предписания. 43

50 4 Описание на продукта Електронен контрол Работно осветление Работното осветление служи за по-добро осветяване на работната зона. CMS-T B.1 CMS-I Вътрешно осветление на бункера Вътрешното осветление на запасния бункер служи за по-добра видимост в резервоара за тор. Вътрешното осветление на запасния бункер се включва чрез осветлението за движение по пътищата. CMS-T A.1 CMS-I Електронен контрол CMS-T C Радарен сензор Радарният сензор отчита работната скорост при електрически задвижвания. От работната скорост се изчисляват обработената площ и необходимите обороти на дозаторите. CMS-T B.1 CMS-I

51 4 Описание на продукта Електронен контрол Сензори за сигнализиране на изпразване CMS-T B Посевен материал CMS-T B.1 Сензорът за сигнализиране на изпразване 1 задейства аларма, когато вече не е покрит от посевен материал. CMS-I Тор Сензорът за сигнализиране на изпразване 1 задейства аларма, когато вече не е покрит от тор. Сензорът за сигнализиране на изпразване може да се монтира в различни позиции 2. По този начин моментът на задействане може да са съгласува с количеството за разпръскване. CMS-T A CMS-I електронно преместване на стъргалките CMS-T B.1 С електронното преместване на стъргалките 1 същите удобно се регулират от терминала за управление. В комбинация със SmartControl стъргалките се управляват автоматично. С помощта на контрола от оптичния датчик се разпознават пропуските и двойното заемане и позицията на стъргалката се адаптира. Така пропуските и двойното заемане се намаляват автоматично. 1 CMS-I

52 4 Описание на продукта Капсула за съхранение 4.14 Капсула за съхранение Капсулата за съхранение съдържа следното: CMS-T B.1 Документи Помощни средства CMS-I TwinTerminal Посредством TwinTerminal могат да се изпълняват следните функции: CMS-T A.1 Калибриране на количеството за разпръскване Изпразване на машината Комуникация с терминала за управление Въвеждане на параметри на калибриране Въвеждане на събрано количество посевен материал CMS-I

53 5 Технически данни Технически данни 5 CMS-T C Сериен номер Серийният номер 1 на машината е гравиран за разпознаване на монтажната рамка вдясно. CMS-T A.1 CMS-I Размери CMS-T B.1 Характеристика на оборудването Precea 3000-A / -ACC [mm] Precea 3000-ACC с шнек за тор [mm] Транспортна ширина Транспортна височина < 4000 < 4000 Обща дължина, в зависмост от оборудването максимална дължина от гнездото Quicklink Работна ширина Разстояние на центъра на тежестта, в зависмост от оборудването от гнездото Quicklink

54 5 Технически данни Допустимо общо тегло 5.3 Допустимо общо тегло CMS-T B.1 Precea 3000-A /-ACC [kg] 2900 kg 5.4 Дозиране CMS-T D Дозиране на посевния материал CMS-T D.1 УКАЗАНИЕ Зададеното разстояние зависи от сорта на посевния материал. УКАЗАНИЕ При електрическо задвижване зададеното разстояние може да се регулира чрез скоростта на движение. Минималното зададено разстояние се отнася за максималната работна скорост, максималните обороти на разделянето и найголемия разделителен диск. Максималното зададено разстояние се отнася за минималната работна скорост, минималните обороти на разделянето и наймалкия разделителен диск. Задвижване Диапазон на оборотите [1/min] Зададено разстояние [cm] Електрическо задвижване ,8-49 Бункер за посевен материал [литри] 55/70 48

55 5 Технически данни Дозиране Дозиране на тор CMS-T D.1 УКАЗАНИЕ При електрическо задвижване количеството за разпръскване може да се регулира чрез скоростта на движение. Максималното количество за разпръскване зависи от дозирания материал. Максималното количество за разпръскване се отнася за работна скорост от 15 km/h. Задвижване максимално количество за разпръскване [килограм / хектар] Електрическо задвижване 250 Механично задвижване 250 Резервоар за тор [литри] 950 / Дозиране на микрогранулат CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ При електрическо задвижване количеството за разпръскване може да се регулира чрез скоростта на движение. Максималното количество за разпръскване зависи от дозирания материал. Максималното количество за разпръскване се отнася за работна скорост от 15 km/h. Задвижване максимално количество за разпръскване [килограм / хектар] Електрическо задвижване 35 Бункер за микрогранулат [литри] 17 49

56 5 Технически данни Ботуши 5.5 Ботуши CMS-T A Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Максималната дълбочина на полагане служи като ориентировъчна стойност. Действителната стойност може да се установи само при работа на полето. Ботуш Натоварван е Натиск на ботуша [kg] Вертикална сила [kg] Собствена маса [Kg] Дълбочина на полагане [cm] Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC, колея Ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC Пружини Хидравлика 100 / / / / FerTeC Twin УКАЗАНИЕ CMS-T A.1 Максималната дълбочина на полагане служи като ориентировъчна стойност. Действителната стойност може да се установи само при работа на полето. Ботуш Натоварване Натиск на ботуша [kg] Предпазител срещу претоварване задействаща сила [kg] Дълбочина на полагане [cm] FerTeC Twin Пружини 80 / 3-12 FerTeC Twin, свързани Настройва се чрез ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC

57 5 Технически данни Разстояния между редовете 5.6 Разстояния между редовете CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Възможно е допълнително преоборудване на броя на редовете. За допълнителна информация се свържете с Вашия отдел за обслужване на клиенти на AMAZONE. Precea Брой редове Разстояние между сеещите ботуши [cm] Работна ширина [m] , A/-ACC , , Категория на монтаж 3-точкова рамка на надстройката CMS-T A.1 Система за бързо прикачване QuickLink 5.8 Работна скорост CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Големите количества за разпръскване могат да доведат до това, че максималната работна скорост да не бъде достигната. Работната скорост трябва да се съгласува с почвообработващото устройство. Дозиращи механизми Електрически Препоръчителен скоростен диапазон 2-15 km/h 5.9 Мощностни характеристики на трактора CMS-T B.1 Мощност на двигателя Precea 3000-A /-ACC от 81 kw / 160 PS 51

58 5 Технически данни Мощностни характеристики на машината Електрическа система Напрежение на акумулатора Основно оборудване на трактора за ISOBUS Контактна кутия за осветлението 12 V 25 A 7-полюсна Хидравлика максимално работно налягане Дебит на помпата на трактора 210 bar Машина с механично вентилаторно задвижване най-малко 20 l/min при 150 bar Машина с хидравлично вентилаторно задвижване най-малко 50 l/min при 150 bar HLP68 DIN51524 Хидравлично масло на машината Уреди за управление възвратен поток без налягане Хидравличното масло е подходящо за комбинираните кръгове на хидравлично масло на всички обичайни производители на трактори. в зависимост от оборудването на машината: Динамичното налягане не трябва да превишава 5 bar Мощностни характеристики на машината CMS-T A.1 Електрическа система Допустимa консумирана мощност на работното осветление 48 вата 5.11 Данни за шумовите емисии Свързаната с работното място стойност на шумовите емисии възлиза на 70 db(a), измерени в режим на работа при затворена кабина на нивото на ухото на тракториста. CMS-T B.1 Нивото шумовите емисии зависи по същество от използваното превозно средство. 52

59 5 Технически данни Проходим наклон 5.12 Проходим наклон CMS-T C.1 Напречно на склона В посока на движение наляво 15 % В посока на движение надясно 15 % Нагоре по склона и надолу по склона Нагоре по склона 15 % Надолу по склона 15 % 53

60 6 Подготовка на машината Подготовка на машината 6 CMS-T B Пресмятана на необходимите характеристики на трактора CMS-T A.1 G V T L G H T H T V a 2 a 1 a b c d CMS-I Обозначение Единица Описание Установени стойности T L kg Собствено тегло на трактора T V T H G V G H a kg kg kg kg m Натоварване на предната ос на готовия за работа трактор без навесна машина или тежести Натоварване на задната ос на готовия за работа трактор без навесна машина или тежести Общо тегло на прикачената отпред машина или предна баластна тежест Допустимо общо тегло на прикачената отзад машина или задна баластна тежест Разстояние между центъра на тежестта на прикачената отпред машина или предната баластна тежест и средата на предната ос 54

61 6 Подготовка на машината Пресмятана на необходимите характеристики на трактора Обозначение Единица Описание Установени стойности a 1 a 2 m m Разстояние между центъра на тежестта на прикачената отпред машина и центъра на връзката на долната съединителна щанга Разстояние на центъра на тежестта: разстояние между центъра на тежестта на прикачената отпред машина и центъра на връзката на долната съединителна щанга b m Междуосие c d m m Разстояние между центъра на задната ос и центъра на връзката на долната съединителна щанга Разстояние на центъра на тежестта: разстояние между центъра на точката на свързване на долната съединителна щанга и центъра на тежестта на задната навесна машина или задния баласт. 1. Пресметнете минималния баласт отпред. G Vmin = ( ) GH c + d - TV b+ 0,2 TL b a+ b G Vmin = G Vmin = CMS-I Пресметнете действителното натоварване на предната ос. T Vtat = ( ) ( ) GV a+ b + TV b- GH c +d b T Vtat = T Vtat = CMS-I

62 6 Подготовка на машината Пресмятана на необходимите характеристики на трактора 3. Пресметнете действителното общо тегло на комбинацията от трактор и машина. G = G + T + G tat V L H G tat = G tat = CMS-I Пресметнете действителното натоварване на задната ос. T Htat = Gtat -T Vtat T Htat = T Htat = CMS-I Определете товароносимостта на гумите за две тракторни гуми според данните на производителя. 6. Запишете определените стойности в следващата таблица. ВАЖНО Опасност от злополука поради прекалено високи натоварвания Проверете дали изчислените натоварвания са по-малки или равни на допустимите натоварвания. Действителна стойност съгласно изчислението Допустима стойност съгласно ръководството за работа на трактора Товароносимост на гумите за две тракторни гуми Минимален баласт отпред kg kg - - Общо тегло kg kg - - Натоварване на предния мост kg kg kg 56

63 6 Подготовка на машината Присъединяване на машината Действителна стойност съгласно изчислението Допустима стойност съгласно ръководството за работа на трактора Товароносимост на гумите за две тракторни гуми Натоварване на задния мост kg kg kg 6.2 Присъединяване на машината CMS-T B Прикачване на хидравличните маркучи CMS-T D.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване до смърт Когато хидравличните връзки са свързани неправилно, хидравличните функции могат да са неизправни. При присъединяване на хидравличните маркучи вземете под внимание цветните маркировки на хидравличните съединители. ВАЖНО Повреди на машината поради недостатъчен връщащ маслопровод. За връщащия маслопровод използвайте само тръбопроводи DN16. Избирайте къси рециркулационни пътища. Свързвайте правилно свободния връщащ тръбопровод. Монтирайте включената в доставката съединителна муфа към безнапорния връщащ маслопровод. 1. Освободете налягането между трактора и машината от уреда за управление на трактора. 2. Почистете хидросъединителя. 57

64 6 Подготовка на машината Присъединяване на машината 3. Свържете хидравличните маркучи 1 в съответствие с обозначението 2 с хидравличните контакти на трактора. 2 Хидросъединителите се фиксират осезаемо. 4. Полагайте хидравличните маркучи с достатъчно свобода на движение и без точки на триене. 1 CMS-I Свързване на електрозахранването CMS-T B.1 1. Включете щекерите 1 за електрозахранването Полагайте захранващите кабели с достатъчно свобода на движение и без точки на триене или заклещване. 3. Проверете функционирането на осветлението на машината. CMS-I Прикачване на 3-точкова монтажна рама CMS-T C.1 1. Регулирайте долните съединителни щанги 1 на трактора на еднаква височина. 2. Прикачете долните съединителна щанги 1 от седалката на трактора. 3. Прикачете горната съединителна щанга Проверете дали захващащата кука на горната съединителна щанга 3 и захващащата кука на долната съединителна щанга 4 са фиксирани правилно. CMS-I

65 6 Подготовка на машината Присъединяване на машината Присъединяване на QuickLink CMS-T B.1 1. Бавно закарайте трактора със свързаното почвообработващо устройство под машината. 2. Бавно повдигнете почвообработващото устройство. Воденето 2 насочва почвообработващото устройство към машината 1. Захващащите профили 3 поемат рамата 4. CMS-I Монтирайте съединителните елементи 1 от двете страни. CMS-I Осигурете съединителните елементи 1 с шплинтовете 2. CMS-I

66 6 Подготовка на машината Присъединяване на машината 5. Регулирайте дължината на горната съединителна щанга. CMS-I Монтирайте горната съединителна щанга Монтирайте болтовете 3 за горната съединителна щанга към машината. 8. Фиксирайте болта на горната съединителна щанга с шплинта. 9. Монтирайте болтовете 1 за почвообработващото устройство. 10. Фиксирайте болта на горната съединителна щанга с шплинта. CMS-I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опорите за паркиране нямат блокировка За да не изпаднат опорите за паркиране от гнездото по време на работа, демонтирайте опорите за паркиране. 11. Повдигнете почвообработващото устройство със свързаната машина. 12. Отстранете опорите за паркиране 2 от машината Оставете почвообработващото устройство със свързаната машина върху равна повърхност. 14. Почвообработващото устройство е насочено хоризонтално. CMS-I

67 6 Подготовка на машината Присъединяване на машината 15. За да подравните машината 1 хоризонтално, Регулирайте дължината на горната съединителна щанга. CMS-I За да свържете сенозра за работно положение и задействането на маркировачите на следи с машината, свържете сигнала на захранващата линия 1 с ротационния култиватор 2. CMS-I Разединете задното осветление от двете страни 1 от ротационния култиватор. 18. Свържете задното осветление на Precea от двете страни с ротационния култиватор 2. УКАЗАНИЕ Хоризонталната настройка на почвообработващото устройство и на Precea са от съществено значение за равномерно полагане на зърната. 19. За да осигурите равномерно полагане на зърната, след кратко придвижване проверете полагането на зърната. CMS-I

68 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 6.3 Подготовка на машината за работа CMS-T B Регулиране на сензора за работно положение Сензорът за работно положение контролира положението на машината в 3-точковата хидравлика и превключва дозиращите механизми. Дължината на задействащия лост може да се настройва. За безопасно задействане лостът за управление трябва да се намира на равна опорна повърхност. CMS-T B.1 1. Развийте гайката За да поставите лоста за управление 2 върху равна контактна повърхност, поставете позицията на лоста за управление в желаното положение при горната CMS-I съединителна щанга Затегнете гайката. 4. За да конфигурирате сензора за работно положение, вижте ръководството за работа на ISOBUS "Конфигуриране на сензора за работно положение" Пълнене на бункера за посевен материал CMS-T A.1 УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Тракторът и машината са обезопасени В посевния материал и в бункера за посевен материал няма чужди тела Посевният материал е сух и не залепва ВАЖНО Неуплътнените запасни бункери водят до неправилно полагане Не стъпвайте върху капаците на запасните бункери. Поддържайте уплътнението на капака и уплътняващата повърхност чисти. 62

69 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 1. Натиснете капака на бункера за посевен материал 1 надолу Освободете затварящия механизъм 2. CMS-I Отворете капака на бункера за посевен материал Напълнете бункера за посевен материал. CMS-I Почистете уплътнението на капака и уплътняващата повърхност Затворете бункера за посевен материал 2. Затварящият механизъм се фиксира осезаемо. CMS-I

70 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Пълнене на резервоара за тор CMS-T C Пълнене на резервоара за тор през мостчето за пълнене CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Защитната и функционалната решетка в резервоара за тор са затворени. Само затворената защитна и функционална решетки предотвратяват попадането на бучки тор и/или чужди тела в резервоара за тор и запушването на дозирането. УСЛОВИЯ Транспортното средство със запаса от тор се намира на равна повърхност 1. Определете допустимия полезен товар на машината и натоварванията на осите на трактора. 2. Присъединете машината към трактора. 3. Обезопасете трактора и машината. 4. При работа през нощта включете вътрешното осветление на резервоара за тор. 5. Качете се на товарното мостче по стъпалата. или За да разгънете стълбата, вижте "Обслужване на товарното мостче със стълба". Качете се на товарното мостче по стълбата. 6. Отворете гумените халки Отворете платнището на резервоара за тор Отстранете остатъците или чуждите тела от резервоара за тор. 9. Напълнете резервоара за тор. 10. Затворете платнището на резервоара за тор с въжето 3. CMS-I

71 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 11. Осигурете платнището на резервоара за тор с гумените халки. 12. За да сгънете стълбата, вижте "Обслужване на товарното мостче със стълба". Приведете стълбата в изходно положение и я фиксирайте Пълнене на резервоара за тор с шнека за пълнене CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Защитната и функционалната решетка в резервоара за тор са затворени. Само затворената защитна и функционална решетки предотвратяват попадането на бучки тор и/или чужди тела в резервоара за тор и запушването на дозирането. УСЛОВИЯ Транспортното средство със запаса от тор се намира на равна повърхност 1. Присъединете машината към трактора. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. При работа през нощта включете вътрешното осветление на резервоара за тор. 4. Отворете платнището 1 на фунията за пълнене Разгънете улея за пълнене Отстранете остатъците или чуждите тела от фунията за пълнене. УКАЗАНИЕ Максималната ефективност на пълнене се достига, когато над червячния транспортьор се образува насипен конус. Ако е възможно, оставете тора да преминава директно във фунията за пълнене. CMS-I Включете уреда за управление на трактора "в натурален цвят" с 32 литра/минута. 65

72 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 8. Бавно включете задвижката на шнека за пълнене от сферичния кран 1. Нивото в резервоара за тор се покачва. УКАЗАНИЕ Определете допустимия полезен товар на машината и натоварванията на осите на трактора Контролирайте нивото на напълване през контролните прозорци. CMS-I Когато нивото на напълване се повиши над ръба на контролния прозорец, намалете оборотите на шнека за пълнене от сферичния кран Когато резевоарът за тор е напълнен, бавно изключете шнековете от сферичния кран Изключете уреда за управление на трактора "в натурален цвят". 13. Сгънете улея за пълнене. 14. Затворете платнището на фунията за пълнене Подготовка за работа на разпръсквачката за микрогранулат CMS-T B Пълнене на бункера за микрогранулат CMS-T A.1 УСЛОВИЯ В микрогранулата няма чужди тела Микрогранулатът е сух и не залепва ВАЖНО Неуплътнените запасни бункери водят до неправилно полагане Не стъпвайте върху капаците на запасните бункери. Поддържайте уплътнението на капака и уплътняващата повърхност чисти. 66

73 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 1. Натиснете надолу капака на бункера за микрогранулат Освободете затварящия механизъм 1. CMS-I Отворете капака на бункера за микрогранулат Напълнете бункера за микрогранулат. CMS-I Почистете уплътнението на капака и уплътняващата повърхност Затворете бункера за микрогранулат 2. Затварящият механизъм се фиксира осезаемо. CMS-I

74 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Смяна на дозиращия валяк CMS-T B.1 1. Поставете затварящия шибър 1 в долната позиция. CMS-I Вкарайте отключващия инструмент 2 в капака на дозатора Отключете капака на дозатора от дозиращата кутия Отворете капака на дозатора. CMS-I Завъртете задвижващия модул 1 срещу часовниковата стрелка. 6. Издърпайте задвижващия модул от дозиращата кутия. CMS-I

75 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 7. Извадете корпуса за валяка 1 заедно с дозиращия валяк от дозиращата кутия. CMS-I Извадете дозиращия валяк 1 от корпуса за валяка За равномерно въртене ориентирайте посоката на въртене на желания дозиращ валяк съгласно маркировката 3. Дозиращо колело Цвят Приложен ия Количеств о за разпръскв ане Дозиращо колело 4 cm 3 оранжев Инсектици д 5-20 kg/ha CMS-I Дозиращо колело 3 cm 3 сребърнос ив Гранулат против охлюви 2-10 kg/ha Дозиращо колело 12 зелен Микротор kg/ha cm Поставете желания дозиращ валяк в корпуса за валяка. 69

76 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 11. Поставете корпуса за валяка 1 заедно с дозиращия валяк в дозиращата кутия. CMS-I Поставете задвижващия модул 1 в дозиращия валяк. 13. Завъртете задвижващия модул по посока на часовниковата стрелка. 14. Затворете капака на дозатора. Заключването се фиксира. 15. Поставете затварящия шибър в горна позиция. CMS-I Промяна на количеството за разпръскване на микрогранулат CMS-T B.1 УСЛОВИЯ Бункер напълнен минимум 1 / 4 С калибрирането проверете дали се разпръсква желаното количество микрогранулат. 1. Извадете сгъваемата кофа 2 от отделението за вещи. 2. Извадете везната 1 от отделението за вещи. 3. Окачете везната в точката за теглене CMS-I

77 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 4. Поставете сгъваемата кофа 2 под изхода за микрогранулата 1. CMS-I С превключващата клапа 1 активирайте желания изход за микрогранулат. 6. За да калибрирате желаното количество за разпръскване на микрогранулат, вижте ръководството за работа със софтуера на ISOBUS "Калибриране на количество за разпръскване за тор и микрогранулат". 7. Изпразнете сгъваемата кофа. 8. Поставете сгъваемата кофа в отделението за вещи. CMS-I Поставете везната в отделението за вещи Промяна на разпръскването на микрогранулат CMS-T B.1 Ботуш PreTec със заривач 1 Приложение в затварящата посевна бразда по избор с целево полагане или дифузор. 2 Приложение в посевната бразда по избор с целево полагане или дифузор. CMS-I

78 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Ботуш PreTec без заривач 1 Приложение върху затворената посевна бразда с дифузора. 2 Приложение в посевната бразда по избор с целево полагане или дифузор. CMS-I За да активирате подходящия за приложението изход, приведете превключващата клапа 1 в желаната позиция. CMS-I Настройка на ъгъла на дифузора CMS-T B.1 1. развийте винтовете Приведете дифузора 2 в желаната позиция. или Ако желаната позиция не може да се настрои, развийте още винтове Приведете дифузора в желаната позиция. 4. завийте винтовете. CMS-I

79 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Настройка на оборотите на вентилатора чрез хидравликата CMS-T D.1 УСЛОВИЯ Бункерите за посевен материал са пълни Вентилаторът е включен Разделителните дискове са покрити със семена за посяване ОПАСНОСТ Опасност от нараняване от изхвърчащи части на внтилатора Когато вентилаторът работи с прекалено високи обороти, частите на вентилатора могат да се отчупят и да изхвърчат. Уверете се, че оборотите на вентилатора на превишават / min-.. Оборотите на вентилатора се променят дотогава, докато хидравличното масло достигне работната си температура. В зависимост от оборудването, манометър или терминалът за управление показва свръхналягането. Посочените стойности на налягането на вентилаторите са ориентировъчни стойности. След кратко придвижване проверете полагането на зърната. Посевен материал Налягане на вентилатора [mbar] Цвекло, рапица сорго или слънчоглед 35 ±5 Царевица, соя или бобови култури 45 ±5 1. За да коригирате налягането на вентилатора, Настройте количеството масло от уреда за управление на трактора. 2. За да контролирате налягането на вентилатора, вижте ръководството за работа с ISOBUS. или Отчетете налягането на вентилатора от манометъра. 73

80 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа УКАЗАНИЕ Ако желаното налягане на вентилатора не се достига, от помощ е голям хидравличен двигател. Моля, сържете се с Вашия отдел за обслужване на клиенти на AMAZONE Настройка на сензора за скоростта на машината За да стартирате дозатора чрез електронния контрол, е необходим сигнал за скоростта. За целта може да се използва сензорът за скоростта на машината. CMS-T A.1 1. Настройте сензора за скоростта на машината. 2. Вижте ръководството за работа AmaCheck "Определяне на импулси за 100 m" или вижте ръководството за работа ISOBUS "Настройка на сензора за скоростта на машината" Използване на приспособление за тестване на множествено полагане CMS-T A Определяне на размера на зърното Определете размера на зърното с приспособлението за тестване на множествено полагане. CMS-T B.1 1. Поставете посевен материал на отворите за сравняване Ако посевният материал се разполага свободно на отвора за сравняване, отчетете диаметъра на отвора. 1 CMS-I

81 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Проверка на разстоянието между зърната Количеството за разпръскване определя необходимото разстояние между зърната. Разстоянието между зърната се регулира чрез избора на разделителните дискове и настройката на оборотите на разделителните дискове. 1 CMS-T B.1 CMS-I Изсявайте по протежение на прибл. 30 m с работна скорост. 2. Използвайте ръба за отчитане на приспособлението за тестване на множествено полагане за отделяне на пръстта на слоеве. 3. Положете 11 зърна в един ред. 4. Поставете приспособлението за тестване на множествено полагане хоризонтално на земята. 5. Измерете 10 разстояния между зърната с линията Изчислете средното разстояние между зърната. K Ab1 K K = K + K + K K Ab K = Ab1-10 Ab10 Ab1 Ab2 Ab3 Ab CMS-I

82 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Проверка на дълбочината на полагане на посевен материал 1. Изсявайте по протежение на прибл. 30 m с работна скорост. 2. Разкрийте зърната на няколко места с приспособлението за тестване на множествено полагане. CMS-T C Използвайте ръба за отчитане на приспособлението за тестване на множествено полагане за отделяне на пръстта на слоеве Поставете приспособлението за тестване на множествено полагане хоризонтално на земята. CMS-I Поставете стрелката 1 на зърното. 6. Отчетете дълбочината на полагане на посевен материал по скалата Ако желаната дълбочина на полагане на посевен материал не може да се настрои, повишете натиска на изсяващия ботуш. Вижте глава Настройка на натиска на изсяващия ботуш" Настройка на устройството за разделяне на зърната CMS-T C Монтаж на разделителен диск CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Условията на работа като форма на зърната, обеззаразител за семена или добавянето на талк влияят на правилния избор на разделителните дискове. Изборът на разделителните дискове трябва да се съгласува със съответните условия на работа и може да се установи само при работа на полето. Позициите на затварящите шибъри и налягането на вентилаторите са ориентировъчни стойности. След кратко придвижване проверете полагането на зърната. 76

83 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Посевен материал Тегло на хиляда зърна TKG Брой отвори Диаметър на отвора [mm] Цвят Диаметър на изхвърля щия канал Позиция на затварящи я шибър Налягане на вентилато ра [mbar] < 4,5 g 120 1,0 Светлосив Ø 12 mm B / C 35 ±5 Рапица 4,5 до 7 g 120 1,3 Антрацитов о сив Ø 12 mm B / C 35 ±5 > 7 g 120 1,6 Черен Ø 12 mm B / C 35 ±5 Сорго 80 2,5 Бордо Ø 16 mm B / C 35 ±5 Соя 80 4,0 Сив Ø 16 mm D / E 45 ±5 Бобови култури 55 6,0 Червен Ø 16 mm G / H 45 ±5 < 220 g 42 4,5 Бежов Ø 16 mm E / F / G 45 ±5 Царевица 220 до 300 g 42 5,0 Зелен Ø 16 mm E / F / G 45 ±5 > 300 g 42 5,5 Лилав Ø 16 mm E / F / G 45 ±5 Захарно цвекло Слънчогле д < 15 mm 34 2,2 Син Ø 12 mm B / C 35 ±5 70 до 85 g 34 3,0 Оранжев Ø 16 mm E / F / G 35 ±5 85 до 95 g 34 3,5 Кафяв Ø 16 mm E / F / G 35 ±5 > 95 g 34 4,0 Розов Ø 16 mm E / F / G 35 ±5 УСЛОВИЯ Оптималният диаметър на отвора е известен 1. Обезопасете трактора и машината. 2. Отворете капачките Свалете капака CMS-I

84 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 4. Развийте капачката, докато точките 1 и 2 съвпаднат. 1 2 CMS-I вземете разделителния диск 1 от главината на задвижването. 6. Изпъкналостите сочат към изсяващия корпус и постоянно разбъркват посевния материал за оптимално полагане. Монтирайте желания разделителен диск. 1 CMS-I Завинтете капачката над гнездото 2. 2 Точките 1 и 3 вече не съвпадат. 1 3 CMS-I

85 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 8. Притиснете държачите на изхвърляча Свалете изхвърлящото колело Цифрата на изхвърлящото колело трябва да съвпада с броя на отворите на разделителния диск 1. Монтирайте подходящо изхвърлящо колело. CMS-I За разделителни дискове 1 с отвори от 1,0 mm, 1,3 mm и 1,6 mm е необходима тясна покривна ролка за отворите Демонтирайте гайката Демонтирайте широката покривна ролка за отворите. 13. Монтирайте тясна покривна ролка за отворите Монтирайте гайката. CMS-I Насочете водещия щифт Затворете капака Затворете капачките. 1 2 CMS-I

86 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Настройка на стъргалките CMS-T B Механична настройка на стъргалките CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Настройката на стъргалките трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. 1. Когато терминалът за управление разпознае дублиране, увеличете настроената стойност на стъргалката Когато терминалът за управление разпознае пропуски, намалете настроената стойност на стъргалката След кратко придвижване по полето проверете настройката на стъргалките. CMS-I Електрическа настройка на стъргалките CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Настройката на стъргалките трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Терминалът за управление разпознава дублиране и пропуски. 1. Когато терминалът за управление разпознае дублиране, увеличете въздействието на стъргалката Когато терминалът за управление разпознае пропуски, намалете въздействието на стъргалката За да приведете стъргалката в желаната позиция, вижте ръководство за работа на ISOBUS "Ръчна настройка на стъргалката". CMS-I След кратко придвижване по полето проверете настройката на стъргалките. 80

87 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Настройка на затварящия шибър CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Настройката на позицията на затварящите шибъри трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Отчетете положението на затварящия шибър от маркировката 1. CMS-I Посевен материал Подаване затворено Захарно цвекло / рапица / сорго Соя Царевица / слънчоглед Бобови култури Позиция на затварящия шибър A B / C D / E E / F / G G / H Със затварящия шибър настройте размера на подаващия отвор. 1. Когато нивото на напълване се повиши над ръба на контролния прозорец 1, постепенно затворете затварящия шибър. 2. Когато се появят пропуски, постепенно отворете затварящия шибър. 3. След кратко придвижване по полето проверете настройката на затварящите шибъри. 1 CMS-I

88 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Смяна на оптичен датчик CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Оптичният датчик трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Посевен материал Оптичен датчик Изхвърлящ канал Царевица, соя, сорго или слънчоглед < 15 mm Ø 16 mm 16 mm Слънчоглед > 15 mm Ø 20 mm 20 mm УСЛОВИЯ Монтиран е желаният браздообразувател 1. Разединете Isobus връзката към трактора. 2. Демонтирайте пружинния шплинт 1. CMS-I Натиснете изхвърлящия канал 3 към уплътнението 2 във фунията Наклонете изхвърлящия канал встрани от оптичния датчик и го издърпайте нагоре. CMS-I

89 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 5. Демонтирайте винтовете Демонтирайте дистанциращата пластина 2. CMS-I Разединете щекерното съединение Придвижете оптичния датчик 1 надолу. 9. Демонтирайте уплътнението 2. CMS-I Демонтирайте оптичния датчик 1. CMS-I

90 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 11. Монтирайте желания оптичен датчик 1. CMS-I Придвижете оптичния датчик 1 нагоре. 13. Монтирайте уплътнението Възстановете щекерното съединение 3. CMS-I Монтирайте дистанциращата пластина Монтирайте винтовете 1. CMS-I

91 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Изхвърлящият канал 3 трябва да се смени в съответствие с оптичния датчик. 17. Натиснете подходящия изхвърлящ канал към уплътнението 2 във фунията Наклонете изхвърлящия канал под оптичния датчик. CMS-I Монтирайте изхвърлящия канал с пружинния шплинт Възстановете Isobus връзката към трактора. 21. Рестартирайте машината. CMS-I Промяна на количеството за разпръскване на посевен материал CMS-T B Математическо пресмятане на разстоянието между зърната CMS-T A.1 Знак във формулата K K/ha R W Обозначение зърна Количество за разпръскване на хектар Ширина на реда [m] 85

92 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Знак във формулата K AB Обозначение Разстояние между зърната [cm] Определете разстоянието между зърната с помощта на уравнението. K K 1 ha = 2 m ha m K m 2 1 K Ab = K R 2 m K = Ab 1 ha = = ha m m 2 W cm 1m 100cm = 1m CMS-I УКАЗАНИЕ При разстояния между зърната 4 cm могат да възникнат дублирания или пропуски в отворите на разделителния диск. За постоянна прецизност на полагането работната скорост трябва да се намали Настройка на електрически задействаното устройство за разделяне на зърната CMS-T D Настройка на устройството за разделяне на зърната със софтуера на ISOBUS УКАЗАНИЕ При разстояния между зърната 4 cm могат да възникнат дублирания или пропуски в отворите на разделителния диск. CMS-T A.1 За постоянна прецизност на полагането работната скорост трябва да се намали. Вижте ръководството за работа със софтуера на ISOBUS "Промяна на количество за разпръскване за посевен материал". 86

93 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Определяне на максималното количество за разпръскване на посевен материал УКАЗАНИЕ Посочените стойности са ориентировъчни стойности. Те се отнасят до постоянно захранване с напрежение от най-малко 12 волта. CMS-T D.1 Разделителен диск с 34 отвора Количество за разпръскване [K/ha] Ширина на реда [m] 0,45 0,50 0,60 0,75 0, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 13,5 12, ,0 15,0 15,0 12,2 11, ,0 15,0 15,0 11,2 10, ,0 15,0 12,9 10,4 9, ,0 14,4 12,0 9,6 9, ,0 13,5 11,2 9,0 8, ,0 12,6 10,5 8,4 7, ,2 11,9 9,9 7,9 7, ,5 11,2 9,4 7,5 7,0 Разделителен диск с 42 отвора Количество за разпръскване [K/ha] Ширина на реда [m] 0,45 0,50 0,60 0,75 0, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 15,0 14, ,0 15,0 15,0 13,9 13, ,0 15,0 15,0 12,8 12, ,0 15,0 14,9 11,9 11, ,0 15,0 13,9 11,1 10, ,0 15,0 13,0 10,4 9, ,0 14,7 12,2 9,8 9, ,0 13,9 11,6 9,2 8,7 87

94 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Разделителен диск с 55 отвора Количество за разпръскване [K/ha] Ширина на реда [m] 0,45 0,50 0,60 0,75 0, ,0 15,0 13,6 10,9 10, ,0 13,6 11,3 9,1 8, ,0 11,7 9,7 7,8 7, ,3 10,2 8,5 6,8 6, ,1 9,1 7,6 6,1 5, ,1 8,2 6,8 5,4 5, ,3 7,4 6,2 5,0 4, ,6 6,8 5,7 4,5 4, ,0 6,3 5,2 4,2 3, ,5 5,8 4,9 3,9 3, ,1 5,4 4,5 3,6 3,4 Разделителен диск с 80 отвора Количество за разпръскване [K/ha] Ширина на реда [m] 0,45 0,50 0,60 0,75 0, ,0 14,9 12,4 9,9 9, ,7 13,2 11,0 8,8 8, ,2 11,9 9,9 7,9 7, ,0 10,8 9,0 7,2 6, ,0 9,9 8,3 6,6 6, ,2 9,1 7,6 6,1 5, ,4 8,5 7,1 5,7 5, ,8 7,9 6,6 5,3 5, ,3 7,4 6,2 5,0 4, ,8 7,0 5,8 4,7 4, ,3 6,6 5,5 4,4 4, ,9 6,3 5,2 4,2 3, ,6 5,9 5,0 4,0 3,7 88

95 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Разделителен диск с 120 отвора Количество за разпръскване [K/ha] Ширина на реда [m] 0,45 0,50 0,60 0,75 0, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 14,9 13, ,0 15,0 15,0 13,2 12, ,0 15,0 14,9 11,9 11, ,0 15,0 13,5 10,8 10, ,0 14,9 12,5 9,9 9, ,0 13,7 11,4 9,1 8, ,1 12,8 10,7 8,6 7, ,2 11,9 9,9 7,9 7, ,5 11,1 9,3 7,5 6, ,7 10,5 8,7 7,1 6, ,9 9,9 8,3 6,6 6, ,4 9,5 7,8 6,3 5, ,9 8,9 7,5 6,0 5,6 Вижте максималната скорост на движение за желаното количество за разпръскване в таблицата Регулиране на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC CMS-T A Настройка на звездообразния очистващ диск CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Настройката на звездообразните очистващи дискове трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. УКАЗАНИЕ Звездообразният очистващ диск трябва да отмества само растителни остатъци. При пълно преместване на почвата, притъпкващите колела нямат достатъчно фина пръст, за да затворят посевната бразда. 89

96 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа ВНИМАНИЕ Звездообразните очистващи дискове са подложени на износване. Поради това могат да се образуват остри ръбове. Носете защитни ръкавици. 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Отстранете шплинта Хванете звездообразния очистващ диск за ръкохватката Дръпнете фиксиращия щифт Приведете звездообразния очистващ диск в желаната позиция, или ако звездообразните очистващи дискове не са необходими, закрепете ги с щифта в най-горна позиция. CMS-I Закрепете фиксиращия щифт в регулиращия сегмент. 8. Осигурете фиксиращия щифт с шплинт. 9. След кратко придвижване по полето проверете настройката на звездообразните очистващи дискове Настройка на елемента за почистване на бучки CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Настройката на елементите за почистване на бучки трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. 90

97 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа УКАЗАНИЕ Елементът за почистване на бучки и върхът на елемента за почистване на бучки трябва да преместват само бучки или камъни. Върхът на елемента за почистване на бучки не трябва да работи по-дълбоко от ботуша. При пълно преместване на почвата от елемента за почистване на бучки и върха на елемента за почистване на бучки притъпкващите колела нямат достатъчно фина пръст, за да затворят посевната бразда. 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Хванете елемента за почистване на бучки за ръкохватката Отстранете шплинта Дръпнете фиксиращия щифт Приведете елемента за почистване на бучки в желаната позиция, CMS-I или ако елементите за почистване на бучки не са необходими, закрепете същите с щифта в най-горна позиция. 7. Закрепете фиксиращия щифт в регулиращия сегмент. 8. Осигурете фиксиращия щифт с шплинт. 9. След кратко придвижване по полето проверете настройката на елементите за почистване на бучки. 10. Отстранете шплинта Дръжте върха на лапата Дръпнете фиксиращия щифт Приведете върха на лапата в желаната позиция. 91

98 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа УКАЗАНИЕ Не закрепвайте върха на лапата прекалено ниско. 14. Закрепете фиксиращия щифт в регулиращия сегмент. 15. Осигурете фиксиращия щифт с шплинт. 16. След кратко придвижване по полето проверете настройката на върха на елемента за почистване на бучки Настройка на дълбочината на полагане на посевен материал CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Настройката на дълбочината на полагане на посевен материал трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Условие на работа Дълбоко полагане Плитко полагане Дълбочина на полагане на посевен материал увеличаване на дълбочината на полагане на посевен материал: + Ограничаване на дълбочината на полагане на посевен материал: - УКАЗАНИЕ Позицията P е необходима само при паркиране на машината. Лостът за регулиране 2 може да се фиксира и в половини стъпки 1 в отворите. 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Деблокирайте лоста за регулиране. CMS-I

99 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Регулирането на вертикалната сила е без функция от дълбочинни позиции F-G. 4. За да превключите към управлението на натиска на ботушите, вижте ръководството за работа на ISOBUS "Конфигуриране на контрола на натиска на ботушите". 5. Приведете дълбочината на полагане на посевен материал в желаната позиция. 6. Фиксирайте лоста за регулиране в отворите. 7. След кратка пропътувана отсечка проверете настройката на дълбочината на полагане на посевен материал, вижте "Проверка на дълбочината на полагане на посевен материал" Регулировка на натиска на ботуша CMS-T A Хидравлично регулиране на натиска на ботуша CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Настройката на натиска на ботуша трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Условие на работа Тежки почви Леки почви Натиск на ботуша Увеличаване на натиска на ботуша: + Намаляване на натиска на ботуша: - 1. С терминала за управление приведете натиска на ботуша в желаната позиция. 2. За да проверите дълбочината на полагане на посевен материал след кратко придвижване по полето, вижте "Проверка на дълбочината на полагане". CMS-I

100 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Механична настройка на натиска на ботуша CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Настройката на натиска на ботуша трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Условие на работа Тежки почви Леки почви Натиск на ботуша Увеличаване на натиска на ботуша: + Намаляване на натиска на ботуша: - 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Деблокирайте лоста за регулиране. 4. Приведете натиска на ботуша в желаната позиция. 5. Фиксирайте лоста за регулиране в отворите Приемете настройката за всички ботуши. или Приведете натиска на ботуша в колеята в желаната позиция. 7. За да проверите дълбочината на полагане на посевен материал след кратко придвижване по полето, вижте "Проверка на дълбочината на полагане на посевен материал". CMS-I Настройка на дисковите заривачи CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Настройката на дисковите заривачи трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. 94

101 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа УКАЗАНИЕ Положение А 2 е необходимо само при паркиране на машината. Интензивността на обработване на дисковите заривачи се настройва от лоста за настройка 1. Условие на работа Тежки почви Леки почви Интензивност на обработка Увеличаване на интензивността на обработка: + Намаляване на интензивността на обработка: - 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Деблокирайте лоста за регулиране Приведете интензивността на обработка на дисковия заривач в желаната позиция Приемете настройката за всички дискови заривачи. или Приведете дисковите заривачи в следите в желаната позиция. 6. Фиксирайте лоста за регулиране в отворите. 7. След кратко придвижване по полето проверете настройката на дисковите заривачи. CMS-I Настройка на притъпкващите колела за семената CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Настройката на притъпкващите колела за семената трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. 95

102 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Притъпкващите колела за семената затварят посевната бразда и осигуряват контакта с почвата. Могат да се настроят натискът на притъпкващите колела за семената, ъгълът на наклона и разстоянието между притъпкващите колела. Притъпкващите колела за семената трябва да се движат плътно до ръба на посевната бразда, да разрушавата ръба посевната бразда и да затварят посевната бразда. УКАЗАНИЕ За да не се изважда посевният от почвата 1, назъбените прутъпкващи колела не трябва да работят по-надълбоко от настроената дълбочина на полагане на посевен материал. Условие на работа Тежки почви Леки почви Натиск на притъпкващото колело Увеличаване на натиска на притъпкващото колело: + Намаляване на натиска на притъпкващото колело: - CMS-I Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Деблокирайте лоста за регулиране Приведете лоста за регулиране в желаната позиция. 5. Фиксирайте лоста за регулиране в отворите След кратко придвижване по полето проверете настройката на притъпкващите колела за семената Ако посевната бразда не се затваря при настроения натиск на притъпкващите колела, настройте допълнително ъгъла на наклона на притъпкващите колела. CMS-I

103 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Условие на работа Тежки почви Леки почви Ъгъл на наклона на притъпкващото колело Увеличаване на ъгъла на наклона на притъпкващото колело: + Намаляване на ъгъла на наклона на притъпкващото колело: - 8. Деблокирайте лоста за регулиране Приведете лоста за регулиране в желаната позиция. 10. Фиксирайте лоста за регулиране в отворите След кратко придвижване по полето проверете настройката на притъпкващите колела за семената. 12. Ако посевната бразда не се затваря при настроения ъгъл на наклона на притъпкващите колела, допълнително настройте разстоянието между притъпкващите колела. - 1 CMS-I Условие на работа Тежки почви Леки почви Разстояние между притъпкващите колела Намаляване на разстоянието между притъпкващите колела: - Увеличаване на разстоянието между притъпкващите колела: Извадете динамометричния ключ от капсулата за съхранение. 14. Развийте вътрешната осигурителна гайка и я свалете. 97

104 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 15. Свалете винта 1 с притъпкващото колело за семената. 16. Приведете притъпкващото колело 3 с регулиращите втулки 2 в желаната позиция. 17. Монтирайте притъпкващото колело за семената с винтове Стегнете осигурителната гайка Поставете отново динамометричния ключ в капсулата за съхранение. CMS-I След кратко придвижване по полето проверете настройката на притъпкващите колела за семената Смяна на браздообразуватели CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Браздообразувателят трябва да се съобрази със съответните условия на работа. УКАЗАНИЕ За по-добра видимост носещото колело и кухият диск са изобразени само частично. За смяната на браздообразувателите носещото колело и кухият диск не трябва да се демонтират. 2 Посевен материал Царевица, соя, сорго или слънчоглед < 15 mm Диаметър на изхвърлящия канал на браздообразувателя Ø 16 mm 25 Nm 1 CMS-I Захарно цвекло или рапица Ø 12 mm Слънчоглед > 15 mm Ø 20 mm 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Развийте винт 1. 98

105 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 4. Демонтирайте винта и осигуровката на винта. 5. Издърпайте браздообразувателя 2 надолу. 6. Монтирайте желания браздообразувател. 7. Монтирайте винта и осигуровката на винта и ги стегнете. 8. За да монтирате подходящо за браздообразувателя притъпкващо колело за семената, вижте "Смяна на притъпкващо колело за семената" Настройка на стъргалките на носещото колело CMS-T C.1 ВАЖНО Повреда на носещата ролка от прилежащата стъргалка За да проверите разстоянието, завъртете носещото колело УКАЗАНИЕ Настройката на стъргалките трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Стъргалките осигуряват равномерния ход на ботушите по почви с лепкава структура на повърхността. 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината Освободете гайките Настройте стъргалката 2 на растояние от 2 mm. CMS-I За да проверите разстоянието, завъртете носещото колело 3. 99

106 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 6. Затегнете гайките. 7. След кратко придвижване по полето проверете настройката на стъргалките на нсоещото колело Използване на повдигнатото положение на ботуша CMS-T B.1 1. Обърнете лоста за управление 1. Блокировката 2 се затваря на долната съсединителна щанга. CMS-I Поставете подходящо помощно средство 1 под ботуша. 3. За да приведете фиксатора 2 в заключващата позиция, бавно спуснете машината. Ботушът е фиксиран в изходно положение. CMS-I Поставете подходящо помощно средство под ботуша. 5. бавно спуснете машината. Блокировката 1 на долната съединителна щанга 1 не е натоварена. CMS-I

107 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 6. За да приведете фиксатора 2 в изходна позиция, Обърнете лоста за управление Повдигайте машината бавно. Ботушът се спуска в работно положение. CMS-I Настройка на стъргалките на притъпкващите колела за семената CMS-T B.1 ВАЖНО Повреда на носещата ролка от прилежащата стъргалка За да проверите разстоянието, завъртете носещото колело УКАЗАНИЕ Настройката на стъргалките трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Стъргалките осигуряват равномерния ход на притъпкващото колело за семената по почва с лепкава структура на повърхността. 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Освободете гайките Настройте стъргалката 1 на растояние от 1 mm. 5. За да проверите разстоянието, завъртете носещото колело 2. CMS-I

108 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 6. Затегнете гайките. 7. След кратко придвижване по полето проверете настройката на стъргалките на нсоещото колело Смяна на притъпкващо колело за семената CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Притъпкващото колело за семената трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. Посевен материал Царевица, соя, сорго или слънчоглед < 15 mm Захарно цвекло или рапица Слънчоглед > 15 mm Ширина на притъпкващото колело за семената 16 mm 20 mm 20 mm 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. CMS-I Демонтирайте гайката Демонтирайте осигуровката на винта Демонтирайте винта. 6. Демонтирайте притъпкващото колело за семената Монтирайте желаното притъпкващо колело за семената. 8. За да монтирате браздообразувател, подходящ за притъпкващото колело за семената, вижте "Смяна на браздообразуватели". 102

109 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Полагане на технологични колеи CMS-T A Конфигуриране на превключването на технологични колеи CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Автоматичното превключване на технологични колеи изисква електрически задействаното устройство за разделяне на зърната. Вижте ръководството за работа със софтуера на ISOBUS "Конфигуриране на превключването на технологични колеи" Калибриране на електрически задвижваното дозиране на тор CMS-T C Извършване на калибриране CMS-T D.1 УСЛОВИЯ Резервоар за тор напълнен най-малко 1 / 4 с тор 1. Изключете вентилатора. 2. Освободете предпазителя 2 и го завъртете надолу. 3. За да изведете калибриращите резервоари от изходно положение при машини с хидравлично вентилаторно задвижване, изтеглете окачените един в друг калибриращи резервоари 1 настрани. или За да изведете калибриращите резервоари от изходно положение при машини с механично вентилаторно задвижване, изтеглете калибриращите резервоари поотделно настрани наляво и надясно. CMS-I

110 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 4. За да приведете калибриращите резервоари в положение за калибриране при машини с хидравлично вентилаторно задвижване, избутайте калибриращите резервоари 2 с отвор, насочен нагоре, под дозаторите. 5. Окачете калибриращите резервоари 1 с отвор, насочен нагоре, и ги избутайте под дозаторите. или За да приведете калибриращите резервоари в положение за калибриране при машини с механично вентилаторно задвижване, избутайте калибриращите резервоари поотделно отляво и отдясно под дозаторите. CMS-I за да приведете лоста на калибриращата клапа в положение за калибриране, задръжте застопоряващия бутон 1 натиснат и бутнете надолу. 7. За да напълните дозаторите на тор, Натиснете калибриращия бутон 2 за 10 секунди. 8. Изпразнете калибриращите резервоари. 9. За да калибрирате количеството за разпръскване на тор, вижте ръководството за работа със софтуера на ISOBUS "Калибриране на количество за разпръскване за тор и микрогранулат". CMS-I Напълнете тора от калибриращите резервоари в сгъваемата кофа Окачете сгъваемата кофа с везната 3 в точката за теглене Въведете установената стойност в терминала за управление. 13. За да въведете количеството за разпръскване в терминала за управление, вижте ръководството за работа със софтуера на ISOBUS "Калибриране на количество за разпръскване за тор и микрогранулат" CMS-I

111 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа УКАЗАНИЕ За да не прелеят калибриращите резервоари, контролирайте нивото на напълване. 14. Изпразнете калибриращите резервоари. 15. За да не се замърсяват калибриращите резервоари, избутайте калибриращите резервоари 1 с отвор, насочен надолу, под дозаторите. 16. Завъртете предпазителя 2 нагоре и го затворете. 17. За да приведете лоста на калибриращата клапа в работно положение, задръжте застопоряващия бутон натиснат и бутнете нагоре. CMS-I Определяне на максималното количество за разпръскване на тор CMS-T C.1 УКАЗАНИЕ Стойностите в таблицата представляват ориентировъчни стойности и се нуждаят от постоянно захранване с напрежение от наймалко 12 волта. Отчетете стойностите от таблицата. KAS / DAP / NPK / фосфат Количество тор [Kg / ha] Ширина на реда [cm] 45,0 50,0 60,0 75,0 80, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 13,5 12, ,0 15,0 14,7 11,7 11, ,0 15,0 12,9 10,4 9, ,0 13,9 11,6 9,3 8, ,0 12,6 10,5 8,4 7, ,8 11,5 9,6 7,7 7, ,7 10,6 8,8 8,0 7,6 105

112 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа KAS / DAP / NPK / фосфат Количество тор [Kg / ha] Ширина на реда [cm] 45,0 50,0 60,0 75,0 80, ,9 9,8 8,1 6,5 6, ,1 9,1 7,6 6,1 5, ,5 8,5 7,1 5,7 5, ,9 8,0 6,7 5,3 5, ,4 7,5 6,3 5,0 4, ,9 7,1 5,9 4,8 4, ,5 6,8 5,6 4,5 4,2 Карбамид Количество тор [Kg / ha] Ширина на реда [cm] 45,0 50,0 60,0 75,0 80, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 15,0 15,0 13,4 12, ,0 15,0 13,8 11,0 10, ,0 14,0 11,6 9,3 8, ,4 12,1 10,1 8,1 7, ,9 10,7 8,9 7,1 6, ,6 9,6 8,0 6,4 6, ,6 8,6 7,2 5,8 5, ,8 7,9 6,6 5,3 4, ,1 7,3 6,1 4,8 4, ,5 6,7 5,6 4,5 4, ,0 6,3 5,2 4,2 3, ,5 5,9 4,9 3,9 3, ,1 5,5 4,6 3,7 3, ,8 5,2 4,3 3,5 3, ,5 4,9 4,1 3,3 3, ,2 4,7 3,9 3,1 2,9 106

113 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Промяна на количеството за разпръскване на течен тор CMS-T A.1 Дозирането на течен тор 1 се свързва с резервоара посредством захранващия маркуч 3. Течният тор тече през маркуча 2 в наторяващия ботуш и се внася в почвата. CMS-I A = използвано количество в литри на хектар A R = чисто използвано количество тор в килограми на хектар A = A G R % 100 r G % = съдържание на тор в проценти ϱ = плътност в килограми на литър A = = 153, , Определете използваното количество за тора с уравнението. A = 100 = CMS-I D = дебит в литри за минута A = използвано количество в литри на хектар v = скорост на движение в километри в час R W = ширина на редовете в метри 2. Определете дебита с уравнението. D A = v 600 R W D = = 2, 89 D = 600 = CMS-I Дебит [ l / min ] Положение на вентила Налягане [bar] 1 1,5 2 2,5 3 3, ,43 0,53 0,61 0,68 0,74 0,80 0,86 2 0,61 0,75 0,87 0,97 1,06 1,15 1,23 3 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68 1,81 1,94 4 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 2,62 2,80 107

114 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Дебит [ l / min ] Положение на вентила Налягане [bar] 1 1,5 2 2,5 3 3, ,15 2,63 3,04 3,40 3,72 4,02 4,30 6 3,10 3,80 4,38 4,90 5,37 5,80 6,20 7 3,97 4,87 5,62 6,28 6,88 7,43 7,95 8 5,06 6,19 7,15 7,99 8,76 9,46 10,11 3. В зависимост от настроеното налягане на помпата Вземете положението на вентила от горната таблица. 4. Приведете вентила 1 в желаната позиция. 5. Тъй като дебитът зависи от разпръсквания материал, проверете настройката чрез калибриране. Спазвайте ръководството за работа за резервоара за течен тор УКАЗАНИЕ Установените стойности представляват ориентировъчни стойности. След всяка смяна на разпръсквания материал проверявайте настройката. CMS-I Настройка на дълбочината на полагането на тор CMS-T A.1 1. Повдигнете машината. 2. Обезопасете трактора и машината. 3. Демонтирайте шплинта Демонтирайте болта 2. Прорезите 4 между 1 и 5 служат за ориентиране. 5. За да регулирате дълбочината на полагането на тор, завъртете регулиращия вал 1 в желаната позиция. CMS-I Монтирайте болта. 108

115 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 7. Монтирайте шплинта. 8. Извършете настройка за всички наторяващи ботуши Сервизни дейности CMS-T C Настройка на дълбочината на полагането на тор CMS-T B.1 УКАЗАНИЕ Условията на работа влияят на правилната настройка. Настройката на натиска на наторяващия ботуш трябва да се съобрази със съответните условия на работа. Оптималната настройка може да се установи само по време на работа на полето. След кратко придвижване по полето проверете настройката на наторяващия ботуш. УСЛОВИЯ Машината е повдигната в сервиза ВНИМАНИЕ Заклещеният с винтове ботуш за тор може да падне от поемащото устройство Не сваляйте винта 2. Винтът 2 служи за ориентиране по скалата 3. Момент на затягане 1 : 160 Nm 1. Извадете динамометричния ключ от капсулата за съхранение Дръжте наторяващия ботуш в настроената позиция, развийте винтовете 1. 1 CMS-I

116 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 3. Приведете наторяващите ботуши 1 в желаната позиция. 4. Дръжте наторяващия ботуш в желаната позиция, завийте винтовете Приемете настройката за всички наторяващи ботуши. 1 или + Приведете натиска на наторяващите ботуши в следите в желаната позиция. CMS-I Поставете отново динамометричния ключ в капсулата за съхранение Регулиране на броя редове за посев CMS-T A Демонтиране на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC CMS-T A xxxмонтиране на ботуш 1. За да приведете монтираните ботуши в желаната позиция, развийте винтовете 1. CMS-T A.1 2. Избутайте ботушите в желаната позиция. 3. При телескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 160 Nm -180, или при нетелескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 200 Nm. CMS-I

117 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа Монтирайте нови ботуши. За да се наклони ботушът леко напред, изберете предното товарозахватно средство по-дълго, отколкото задното товарозхватно средство. 4. Закрепете товарозахватни средства към горния водач на ботуша Закрепете 2 товарозахватни средства към горния водач на ботуша 1. CMS-I Приближете подходящия ботуш 1 до рамата Спуснете ботуша. CMS-I Монтирайте закрепването на ботуша. 9. При телескопиращи се ботуши затегнете винтовете 1 на 160 Nm -180, или при нетелескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 200 Nm. CMS-I За да пуснете желания ботуш в експлоатация, Вижте "Свързване на захранването с въздух и тор". 11. За да пуснете желания ботуш в експлоатация, Вижте "Свързване на енергийното захранване". 111

118 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 12. Ако машината разполага с хидравлична система за натиск на ботушите, Вижте "Свързване на захранването на хидравличната система". 13. Свържете ISOBUS с трактора. 14. Рестартирайте машината. 15. За да въведете променената работна ширина в терминала за управление, вижте "Ръководство за работа със софтуера ISOBUS" > "Задаване на геометрия" xxxсвързване на захранването с въздух и тор CMS-T A xxxмашина със заден бункер CMS-T A xxxзаден бункер с централно задвижване CMS-T A.1 1. Отворете затварящия шибър 1 на дозатора на тор. CMS-I Монтирайте маркуча за тор 1 към дозатора на тор. 3. Монтирайте скобата Монтирайте захранването с въздух 3 на въздухоразпределителя. 5. Монтирайте скобата 4. CMS-I

119 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа xxxмашина с преден бункер 1. За да възстановите потока на тора, задействайте лоста 1. CMS-T A.1 Торът се транспортира в наторяващия ботуш. CMS-I Монтирайте напорния маркуч 1 към наторяващия ботуш Монтирайте скобата 2. CMS-I Монтирайте захранването с въздух 2 на въздухоразпределителя. 5. Монтирайте скобата 1. CMS-I

120 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа xxxсвързване на енергийното захранване CMS-T A.1 1. Разединете ISOBUS от трактора. 2. За да активирате ботуша, разединете кабелния сноп на ботуша 1 от преходника Свържете кабелния сноп на машината 2 с кабелния сноп на ботуша Затворете преходника с прахозащитна капачка. CMS-I xxxсвързване на захранването на хидравличната система CMS-T A.1 УСЛОВИЯ Машината повдигната Вентилаторът изключен Тракторът и машината обезопасени 1. За да можете да настроите желаното разстояние на ботушите, монтирайте хидравлични маркучи 3 с подходяща дължина към всички ботуши. 2. Монтирайте връзката Монтирайте връзката 2. CMS-I

121 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 4. Когато хидравличната система за натиска на ботушите отново е затворена, свържете хидравличния щекер 1 с възвратен поток без налягане. 5. Обезвъздушете системата за натиска на ботушите двустранно. CMS-I Монтиране на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC CMS-T A xxxдемонтиране на ботуша CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ Редовете със сензор за вертикална сила 1 не трябва да се демонтират. Сензорът за вертикална сила се разпознава по обработката на сигнала 2. УКАЗАНИЕ За да се гарантира оптимално прокрване на маркучите след преоборудването на редовете, при преоборудване от 6 на 4 реда демонтирайте ботуши 2 и 5. При преоборудване от 12 на 8 реда демонтирайте ботуши 3, 5, 7 и 9. CMS-I За да демонтирате желания ботуш, Вижте "Разединяване на захранването с въздух и тор". 2. Вижте "Разединяване на енергийното захранване". 3. Ако машината разполага с хидравлична система за натиск на ботушите, Вижте "Разединяване на захранването на хидравличната система". 115

122 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 4. Демонтирайте винтовете Демонтирайте закрепването на ботуша 2. CMS-I За да се наклони ботушът леко напред за демонтажа, изберете предното товарозахватно средство по-дълго, отколкото задното товарозхватно средство. 6. Закрепете товарозахватни средства към горния водач на ботуша Закрепете 2 товарозахватни средства към горния водач на ботуша 1. CMS-I Повдигнете ботуша Освободете подходящия ботуш от рамата 2. CMS-I

123 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 10. За да приведете останалите ботуши в желаната позиция, развийте винтовете Избутайте ботушите в желаната позиция. 12. При телескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 160 Nm -180, или при нетелескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 200 Nm. CMS-I Свържете ISOBUS с трактора. 14. Рестартирайте машината. 15. За да въведете променената работна ширина в терминала за управление, вижте "Ръководство за работа със софтуера ISOBUS" > "Задаване на геометрия" xxxразединяване на захранването с въздух и тор CMS-T A xxxмашина със заден бункер CMS-T A xxxзаден бункер с централно задвижване CMS-T A.1 1. Затворете затварящия шибър 1 на дозатора на тор. CMS-I

124 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 2. Демонтирайте маркуча за тор от дозатора на тор. 3. Затворете отворената връзка с капачка Монтирайте скобата Разединете захранването с въздух на въздухоразпределителя. 6. Затворете отворената връзка с капачка Монтирайте скобата 4. CMS-I xxxмашина с преден бункер 1. За да прекъснете потока на тора, задействайте лоста 1. CMS-T A.1 Торът се транспортира обратно в гофрираната тръба, а транспортиращият въздух се отвежда близо до земята. CMS-I Демонтирайте скобата Демонтирайте напорния маркуч 1 от наторяващия ботуш За да се отвежда транспортиращият въздух близо до земята, фиксирайте напорния маркуч с отвор, насочен надолу, към машината. CMS-I

125 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 5. Разединете захранването с въздух на въздухоразпределителя. 6. Затворете отворената връзка с капачка Монтирайте скобата 1. CMS-I xxxразединяване на енергийното захранване CMS-T A.1 1. Разединете ISOBUS от трактора. 2. За да деактивирате ботуша, разединете кабелния сноп на ботуша 1 от кабелния сноп на машината Свържете кабелния сноп на машината с преходника Затворете кабелния сноп 1 на ботуша с прахозащитна капачка. CMS-I xxxразединяване на захранването на хидравличната система CMS-T A.1 1. Повдигнете машината. 2. Изключете вентилатора. 3. Обезопасете трактора и машината. 4. За да освободите остатъчното налягане от хидравличната система за натиска на ботушите, свържете хидравличния щекер 1 с възвратен поток без налягане. CMS-I

126 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа УКАЗАНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Опасност от изтичащо масло Съберете изтичащото масло. Изхвърлете средствата за отстраняване на маслото по екологосъобразен начин. 5. Прекъснете връзката Прекъснете връзката Демонтирайте хидравличните маркучи 3 на всички ботуши. 8. Затворете с капачки тройниците на всички ботуши, които ще се демонтират. CMS-I Обслужване на товарното мостче със стълба CMS-T A.1 1. Демонтирайте осигурителния шплинт 1. CMS-I

127 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 2. Изтеглете стълбата 1 и завъртете назад. CMS-I Качете се на товарното мостче 2 по стълбата. 4. След употреба завъртете стълбата 1 нагоре и я поставете в изходно положение. 5. Фиксирайте стълбата в изходно положение с шплинт. CMS-I Регулиране на шнека за пълнене CMS-T B.1 УСЛОВИЯ Машината не е свързана с трактора Машината е паркирана според изискванията ВНИМАНИЕ Опасност от препъване при затруднен достъп до шнека за пълнене За безопасен достъп до шнека за пълнене използвайте стълба с платформа. 121

128 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за работа 1. Резервоартът за тор се пълни неравномерно по посока на движението. Развийте винт Развийте винт 1 и го свалете. 3. Приведете изхода в желаната позиция. 4. Поставете винт 1 и го стегнете. 5. Затегнете винта 2. CMS-I ВНИМАНИЕ Опасност от препъване при затруднен достъп до шнека за пълнене За безопасен достъп до шнека за пълнене използвайте стълба с платформа. 6. Резервоартът за тор се пълни неравномерно напречно на посока на движението. Деблокирайте лоста за регулиране Приведете лоста за регулирането в желаната позиция. В крайното положение изходът се затваря. 8. Лостът за регулиране трябва да се фиксира в регулиращите отвори. CMS-I

129 6 Подготовка на машината Подготовка на машината за движение по пътищата 6.4 Подготовка на машината за движение по пътищата CMS-T A Повдигане на машината CMS-T A.1 УСЛОВИЯ Осветителната система е чиста и технически изрядна Маркировачите на следи са сгънати 1. Повдигнете машината с 3-точковата навесна система на трактора. 2. Проверете връзките на хидравличните линии и захранването с електрическо напрежение. 3. Изключете терминала за управление. 4. Изключете работното осветление. 5. Блокирайте уредите за управление на трактора. 6.5 Изчисляване на полезния товар CMS-T B.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от злополука поради надвишен полезен товар Надвишеният полезен товар предизвиква повреди по машината и неконтролируемо транспортно поведение на трактора. Внимателно определяйте полезния товар на машината. Никога не превишавайте полезния товар на машината. Полезен товар = допустимо общо тегло - основно тегло 1. Прочетете допустимото общо тегло от фабричната табелка. 2. За да получите основното тегло, Претеглете машината с празни бункери. 3. Изчислете полезния товар. 123

130 7 Използване на машината Използване на машината 7 CMS-T B Експлоатация на машината 1. Позициониранйте машината успоредно на земята. CMS-T A.1 2. Спуснете машината на полето. 3. Пориведете хидравликата на 3-точковата навесна система в плаващо положение. 4. Включете силоотводния вал на трактора. Съединявайте силоотводния вал на трактора бавно, само на празен ход и при ниски обороти на двигателя на трактора. 5. Потеглете с трактора. УКАЗАНИЕ За да предотвратите отклонения в надлъжното разпределение, избягвайте силно натискане на спирачките и ускоряване. Оборотите на разделителните дискове се адаптират непосредствено към нормалната промяна на скоростта. 6. За да проверите дълбочината на полагане на посевен материал и разстоянието между зърната след първите 30 m, вижте "Проверка на дълбочината на полагане на посевен материал" и "Проверка на разстоянието между зърната". 124

131 7 Използване на машината Обръщане в края на полето 7.2 Обръщане в края на полето CMS-T A.1 1. За да се гарантира заетостта на разделителните дискове, осигурете свръхналягане от най-малко 20 mbar в устройството за разделяне на зърната. 2. За да се избегнат напречни натоварвания при движение по завои в края на полето, повдигнете почвообработващите инструменти. 3. Когато посоката на машината съвпада с посоката на движение, спускайте почвообработващите устройства. 7.3 Проверка на дълбочината на полагане CMS-T A.1 1. Отстранете фината пръст 1 над посевния материал Определете 3 дълбочината на полагане Покрийте отново посевния материал с пръст. 4. Проверете дълбочината на полагане на посевния материал на няколко места. 2 CMS-I Използване на технологична колея с преместване CMS-T A.1 При технологична колея с преместване технологичните колеи се залагат без да се изключват ботуши. Ботушът 1 се избутва хидравлично 2 до съседния ботуш. Технологичната колея с преместване е фабрично настроена на желания ритъм на технологичните колеи. CMS-I

132 7 Използване на машината Използване на технологична колея с преместване УСЛОВИЯ Вентилаторът работи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Определени ботуши се преместват хидравлично Процесът на преместване не може да бъде спрян. Между ботушите остава съвсем малко място. Дръжте хората далеч от опасните зони на машината. 1. За да конфигурирате технологичната колея с преместване, вижте "Ръководство за работа със софтуера на ISOBUS" > "Конфигуриране на системата за превключване на технологични колеи". 2. След конфигирирането на технологичната колея с преместване, проверете дали желаните ботуши се преместват. 3. За да се преместят ботушите, преминете с повдигната машина в следващата колея. или ако ботушите са достигнали крайното положение, потеглете бавно със спусната машина. 126

133 8 Спиране на машината Спиране на машината 8 CMS-T B Изпразване на резервоара за тор CMS-T C.1 1. Отворете защитата срещу пръскане Отворете изпразването на остатъчните количества Съберете остатъчните количества от двете страни от върховете на фунията. 4. Затворете изпразването на остатъчните количества Затворете защитата срещу пръскане. CMS-I

134 8 Спиране на машината Изпразване на бункера за посевен материал 8.2 Изпразване на бункера за посевен материал CMS-T A Изпразване на бункера за посевен материал от клапата за остатъчни количества УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Тракторът и машината са обезопасени CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ 1 Изходното положение на улея е в капака на запасния бункер на ред Извадете улея 1. CMS-I Окачете улея 1 в устройството за разделяне. УКАЗАНИЕ 1 Ако съдът за събиране се окачи на улея, натоварвайте улея с максимално 12 kg. 3. Поставете съд за събиране 2 под улея 2 или Окачете съд за събиране 2 на улея. CMS-I Отворете затварящата пружина 1. Клапата 2 се отваря и остатъчното количество се събира Когато остатъчното количество е събрано, отново върнете улея в капака на запасния резервоар Затворете клапата. 7. Заключете затварящата пружина. CMS-I

135 8 Спиране на машината Изпразване на бункера за посевен материал Изпразване на бункера за посевен материал от разделителния диск УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Тракторът и машината са обезопасени CMS-T A.1 УКАЗАНИЕ 1 Изходното положение на улея е в капака на запасния бункер на ред Извадете улея 1. CMS-I Отворете капачките Свалете капака CMS-I Окачете улея 1 в устройството за разделяне. УКАЗАНИЕ Ако съдът за събиране се окачи на улея, натоварвайте улея с максимално 12 kg Поставете съд за събиране 2 под улея. 2 или Окачете съд за събиране 2 на улея. CMS-I Поставете съд за събиране 2 под улея. 129

136 8 Спиране на машината Изпразване на бункера за посевен материал 7. Развийте капачката 1, докато точките 2 съвпаднат. 1 2 CMS-I За да съберете остатъчното количество, вземете разделителния диск 1 от главината на задвижването. УКАЗАНИЕ 1 Ако съдът за събиране се окачи на улея, натоварвайте улея с максимално 12 kg. 9. Когато остатъчното количество е събрано, отново върнете улея в капака на запасния резервоар. CMS-I Разположете разделителния диск 1 върху главината на задвижването. 11. Завъртете капачката 1 над гнездото 2. Точките 3 вече не съвпадат CMS-I

137 8 Спиране на машината Изпразване на дозатора за тор 12. Затворете капака 2. УКАЗАНИЕ Внимавайте за водещия щифт Затворете капачките. 2 CMS-I Изпразване на дозатора за тор CMS-T B.1 1. Изключете вентилатора. 2. Освободете предпазителя 2 и го завъртете надолу. 3. За да изведете калибриращите резервоари от изходно положение при машини с хидравлично вентилаторно задвижване, изтеглете окачените един в друг калибриращи резервоари 1 настрани. или За да изведете калибриращите резервоари от изходно положение при машини с механично вентилаторно задвижване, изтеглете калибриращите резервоари поотделно настрани наляво и надясно. CMS-I

138 8 Спиране на машината Изпразване на дозатора за тор 4. За да приведете калибриращите резервоари в положение за калибриране при машини с хидравлично вентилаторно задвижване, избутайте калибриращите резервоари 2 с отвор, насочен нагоре, под дозаторите. 5. Окачете калибриращите резервоари 1 с отвор, насочен нагоре, и ги избутайте под дозаторите. или За да приведете калибриращите резервоари в положение за калибриране при машини с механично вентилаторно задвижване, избутайте калибриращите резервоари поотделно отляво и отдясно под дозаторите. CMS-I за да приведете лоста на калибриращата клапа в положение за калибриране, задръжте застопоряващия бутон 1 натиснат и бутнете надолу За да приведете лоста на дънната клапа в положение за изпразване, задръжте застопоряващия бутон 3 натиснат и бутнете надолу Извадете остатъчното количество CMS-I Изпразнете калибриращите резервоари. 10. За да не се замърсяват калибриращите резервоари, избутайте калибриращите резервоари 1 с отвор, насочен надолу, под дозаторите. 11. Завъртете предпазителя 2 нагоре и го затворете. 12. За да приведете лоста на калибриращата клапа в работно положение, задръжте застопоряващия бутон натиснат и бутнете нагоре. CMS-I За да приведете лоста на дънната клапа в работно положение, задръжте застопоряващия бутон натиснат и бутнете нагоре. 132

139 8 Спиране на машината Изпразване на бункера за микрогранулат 8.4 Изпразване на бункера за микрогранулат 1. Затворете затварящия шибър 1 на бункера за микрогранулат. CMS-T A.1 CMS-I Приведете превключващата клапа 1 в позиция A. CMS-I Поставете сгъваемата кофа 2 под активирания изход за микрогранулата 1. CMS-I

140 8 Спиране на машината Разтоварване на покривните ролки за отворите 4. Освободете лоста на дънната клапа Бавно отворете затварящия шибър 1. Микрогранулатът се събира в сгъваемата кофа. CMS-I Когато остатъчното количество е събрано напълно, върнете лоста на дънната клапа 1 в работно положение. 7. отворете докрай затварящия шибър 2. CMS-I Разтоварване на покривните ролки за отворите CMS-T A.1 За да се гарантира равномерният ход на покривните ролки за отворите 1, същите трябва да се разтоварват, ако няма да се използват продължително време. За целта разделителните дискове 2 трябва да се извадят от устройствата за разделяне на зърната. 1 2 CMS-I

141 8 Спиране на машината Разтоварване на покривните ролки за отворите УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Тракторът и машината са обезопасени 1. Отворете капачките Свалете капака CMS-I Развийте капачката 1, докато точките 2 съвпаднат. 1 2 CMS-I вземете разделителния диск 1 от главината на задвижването. 5. Съхранявайте разделителния дииск в бункера за посевен материал. 1 CMS-I

142 8 Спиране на машината Паркиране на ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC 6. Затворете капака 2. УКАЗАНИЕ Внимавайте за водещия щифт Затворете капачките. 2 CMS-I Паркиране на ботуш за сеитба с мулчиране PreTeC CMS-T C.1 В това положение P насочените надолу носещи колела предпазват браздообразувателите 1 и притъпкващото колело за семената 2. CMS-I УСЛОВИЯ Машината е повдигната Вентилаторът е изключен 1. Приведете лоста за регулиране 1 в найгорно положение P. 2. Фиксирайте лоста за регулиране в отворите. CMS-I

143 8 Спиране на машината Разкачване на хидравличните маркучи 8.7 Разкачване на хидравличните маркучи 1. Обезопасете трактора и машината. CMS-T C.1 2. Поставете лоста за управление на трактора в плаваща позиция. 3. Разкачване на хидравличните връзки Поставете прахозащитните капачки върху хидравличните контакти. 1 CMS-I Окачете хидравличните връзки 1 на държача за маркучи. 1 CMS-I Разкачване на електрозахранването 1. Обезопасете трактора и машината. CMS-T C.1 2. Изтеглете щекерите 1 за електрозахранването. 1 CMS-I

144 8 Спиране на машината Разкачване на QuickLink 3. Окачете щекерите 1 на държача за маркучи. 1 CMS-I Разкачване на QuickLink CMS-T B.1 УСЛОВИЯ всички бункери са изпразнени 1. Повдигнете почвообработващото устройство със свързаната машина. 2. Монтирайте опорите за паркиране 2 към машината Бавно спуснете почвообработващото устройство със свързаната машина. Паркирайте машината с опорите за паркиране на равна повърхност. CMS-I Освободете горната съединителна щанга Демонтирайте шплинта. 6. Демонтирайте болтовете 3 за горната съединителна щанга на машината. 7. Демонтирайте болтовете 1 за почвообработващото устройство. 8. Демонтирайте горната съединителна щанга 2. CMS-I

145 8 Спиране на машината Разкачване на QuickLink 9. Отстранете шплинтовете 1 от съединителните елементи 2 от двете страни. CMS-I Демонтирайте съединителните елементи 1 от двете страни. CMS-I Бавно спуснете почвообработващото устройство. Захващащите профили 1 се освобождават от рамата 2. CMS-I

146 8 Спиране на машината Разкачване на QuickLink 12. Бавно закарайте трактора със свързаното почвообработващо устройство напред. 13. Монтирайте съединителните елементи 1 от двете страни. 14. Осигурете съединителните елементи 1 с шплинтовете 2. CMS-I За да разедините сенозра за работно положение и задействането на маркировачите на следи от машината, освободете сигнала на захранващата линия 1 от ротационния култиватор 2. CMS-I Разединете задното осветление на Precea от двете страни 2 от ротационния култиватор. 17. Свържете задното осветление от двете страни с ротационния култиватор 1. CMS-I

147 8 Спиране на машината Паркиране на комбинацията за засяване 8.10 Паркиране на комбинацията за засяване CMS-T A.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване до смърт поради преобръщане на машината Оставяйте машината върху устойчив и равен терен. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване до смърт поради преобръщане на комбинацията за засяване Тъй като опорите за паркиране не са предвидени за свързаната комбинация за засяване, не оставяйте комбинациятаа засяване върху опоприте за паркиране. 1. Освободете горната съединителна щанга От седалката на трактора разкачете горната съединителна щанга 1 от машината. 3. Освободете долната съединителна щанга За да обезопасите комбинацията засяване срещу потегляне по инерция, поставете 2 трупчета с размери най-малко 80 mm x 80 mm пред и зад валяка на почвообработващото устройство. CMS-I От седалката на трактора разкачете долната съединителна щанга 2 от машината. 6. Придвижете трактора напред. 141

148 9 Поддържане на машината в изправност Поддържане на машината в изправност 9 CMS-T B Техническо обслужване на машината CMS-T B План за техническо обслужване след първата експлоатация Проверка на момента на затягане на винтовете на радарния сензор Проверка на затегателния момент на съединението на ботуша виж страница 150 виж страница 150 Проверка на хидравличните маркучи виж страница 151 ежедневно Проверка на болтовете на горните и долните съединителни щанги виж страница 151 на всеки 12 месеца Проверка на момента на затягане на винтовете на радарния сензор Проверка на затегателния момент на съединението на ботуша виж страница 150 виж страница 150 на всеки 10 работни часа / ежедневно Почистване на центробежния сепаратор виж страница 153 Почистване на засмукващия кош виж страница 153 Почистване на устройството за разделяне на зърната виж страница 161 на всеки 50 работни часа / ежеседмично Проверка на хидравличните маркучи виж страница 151 Почистване на дозатора за микрогранулат виж страница

149 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината на всеки 50 работни часа / при необходимост Почистване на работното колело на вентилатора виж страница 152 Почистване на оптичните датчици виж страница 163 на всеки 50 работни часа / на всеки 3 месеца Регулиране задвижването на кухия диск на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC виж страница 146 на всеки 100 работни часа / при необходимост Регулиране на разстоянието на кухия диск на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Смяна на браздообразуватели на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC виж страница 145 виж страница 146 Регулиране на кухите дискове на ботуш FerTeC виж страница 148 на всеки 100 работни часа / на всеки 6 месеца Почистване на дозатора на тор виж страница 157 на всеки 100 работни часа / на всеки 3 месеца Проверка на кухите дискове на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC виж страница 144 Проверка на кухите дискове на ботуш FerTeC виж страница 147 Проверка на вътрешните стъргалки на ботуша FerTeC виж страница 149 на всеки 100 работни часа / на всеки 12 месеца Почистване на шнека за пълнене виж страница 154 Почистване на резервоара за тор виж страница 155 Настройка на дънната клапа на дозатора за микрогранулат виж страница

150 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Проверка на кухите дискове на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 3 месеца CMS-T C.1 1. Определете диаметъра на кухите дискове. 2. Ако диаметърът на кухите дискове е помалък от 360 mm: сменете кухите дискове. 3. Демонтирайте рамото на носещото колело заедно с носещото колело Свалете прахозащитните капачки 2. УКАЗАНИЕ CMS-I Централните винтове имат различна резба: Десният централен винт има дясна резба Левият централен винт има лява резба 5. Развийте централните винтове 3 и ги свалете. 6. Демонтирайте износените кухи дискове Развийте винтовите съединения на лагерното гнездо 6 и ги свалете. 8. Сменете износените кухи дискове с нови кухи дискове. 9. Поставете винтовите съединения на лагерното гнездо и ги затегнете. 10. Монтирайте нови кухи дискове. 11. За да се докосват леко кухите дискове, регулирайте разстоянието на кухите дискове с дистанциращите дискове Монтирайте ненужните дистанциращи дискове с централния винт на срещуположната страна на лагера на кухия диск. 144

151 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 13. Поставете централния винт и го затегнете. 14. Монтирайте прахозащитните капачки. 15. Монтирайте рамото на носещото колело заедно с носещото колело. 16. Поставете винта и го затегнете Регулиране на разстоянието на кухия диск на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Интервал на всеки 100 работни часа или при необходимост CMS-T C.1 1. Демонтирайте носача на носещото колело с носещото колело Свалете прахозащитните капачки Развийте централните винтове 3 и ги свалете. УКАЗАНИЕ Централните винтове имат различна резба: Десният централен винт има дясна резба CMS-I Левият централен винт има лява резба 4. За да се докосват леко кухите дискове, сваляйте дистанциращи дискове 5 според необходимостта или или ги добавяйте. 5. Монтирайте ненужните дистанциращи дискове с централния винт на срещуположната страна на лагера на кухия диск. 6. Поставете централния винт и го затегнете. 145

152 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 7. Монтирайте прахозащитните капачки. 8. Монтирайте носача на носещото колело с носещото колело Регулиране задвижването на кухия диск на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Интервал на всеки 50 работни часа или на всеки 3 месеца CMS-T D.1 1. Демонтирайте 2 винта. 2. Демонтирайте носещото колело 1. Чрез въртенето носещото колело задвижва кухия диск. 3. За да може носещото колело 1 леко да докосва кухия диск 6, регулирайте разстоянието на носещото колело с дистанциращите дискове 3 и Ненужните дистанциращи дискове се закрепват към рамото на носещото колело 5. Монтирайте дисковете с винт на срещуположната страна. CMS-I Смяна на браздообразуватели на ботуша за сеитба с мулчиране PreTeC Интервал на всеки 100 работни часа или при необходимост CMS-T C.1 Браздообразувателите оформят бразда. Браздообразувателите са подложени на износване. Чистата бразда е основата за оптимално полагане на посевния материал. 146

153 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината УСЛОВИЯ Тракторът и машината са обезопасени УКАЗАНИЕ За по-добра видимост носещото колело и кухите дискове са изобразени само частично. За смяната на браздообразувателите носещото колело и кухите дискове не трябва да се демонтират Развийте винт Nm 2. Отстранете винта и осигуровката на винта Издърпайте износения браздообразувател 2 надолу. CMS-I Монтирайте нов браздообразувател. 5. Поставете винта и осигуровката на винта и ги стегнете Проверка на кухите дискове на ботуш FerTeC CMS-T C.1 Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 3 месеца 1. Определете диаметъра на кухите дискове. 32 Nm 2. Ако диаметърът на кухите дискове е помалък от 340 mm, сменете кухите дискове. 3. Свалете прахозащитните капачки Развийте централните винтове 4 и ги 220 Nm свалете УКАЗАНИЕ CMS-I Централните винтове имат различна резба: Десният централен винт има дясна резба Левият централен винт има лява резба 147

154 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 5. Демонтирайте износените кухи дискове Развийте винтовите съединения на лагерното гнездо 1 и ги свалете. 7. Сменете износените кухи дискове с нови кухи дискове. 8. Поставете винтовите съединения на лагерното гнездо и ги затегнете. 9. Монтирайте нови кухи дискове. 10. За да се докосват леко кухите дискове, регулирайте разстоянието на кухите дискове с дистанциращите дискове Монтирайте ненужните дистанциращи дискове с централния винт на срещуположната страна на лагера на кухия диск. 12. Поставете централния винт и го затегнете. 13. Монтирайте прахозащитните капачки Регулиране на кухите дискове на ботуш FerTeC CMS-T C.1 Интервал на всеки 100 работни часа или при необходимост С повишаване на износването на кухите дискове разстоянието между кухите дискове се увеличава. 1. Свалете прахозащитните капачки Развийте централните винтове 2 и ги свалете. УКАЗАНИЕ Централните винтове имат различна резба: Десният централен винт има дясна резба Левият централен винт има лява резба 220 Nm CMS-I

155 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 3. За да се докосват леко кухите дискове 5, сваляйте или добавяйте дистанциращи дискове 4 според необходимостта. 4. Монтирайте ненужните дистанциращи дискове с централния винт на срещуположната страна на лагера на кухия диск. 5. Поставете централния винт и го затегнете. 6. Монтирайте прахозащитните капачки Проверка на вътрешните стъргалки на ботуша FerTeC CMS-T B.1 Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 3 месеца Вътрешните стъргалки осигуряват безаварийно движение на ботуша и са подложени на износване. УСЛОВИЯ Тракторът и машината са обезопасени 1. Свалете прахозащитните капачки Развийте централните винтове 2 и ги свалете. 220 Nm УКАЗАНИЕ Централните винтове имат различна резба: Десният централен винт има дясна резба Левият централен винт има лява резба 3. Демонтирайте режещите дискове CMS-I Вземете предвид броя на дистанциращите дискове Заменете износените вътрешни стъргалки Монтирайте режещите дискове. 149

156 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 7. Поставете централния винт и го затегнете. 8. Монтирайте прахозащитните капачки Проверка на момента на затягане на винтовете на радарния сензор CMS-T C.1 Интервал след първата експлоатация на всеки 12 месеца УКАЗАНИЕ При прекалено високи моменти на затягне пружинно окаченото гнездо на сензора се натяга и радарният сензор не работи изправно. Проверете момента на затягане на радарния сензор. CMS-I Проверка на затегателния момент на съединението на ботуша CMS-T B.1 Интервал след първата експлоатация на всеки 12 месеца На телескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 160 Nm -180 или на нетелескопиращи се ботуши затегнете винтовете на 200 Nm. CMS-I

157 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Проверка на болтовете на горните и долните съединителни щанги Интервал ежедневно CMS-T C.1 1. Проверете болтовете на горните и долните съединителни щанги за скъсвания и изтрити участъци. 2. При значително износване сменете болтовете Проверка на хидравличните маркучи CMS-T A.1 Интервал след първата експлоатация на всеки 50 работни часа или ежеседмично 1. Проверете хидравличните маркучи за повреди като протривания, срязвания, разкъсвания и деформации. 2. Проверете хидравличните маркучи за неуплътнености. Хидравличните маркучи трябва да са максимално на 6 години. 3. Проверете датата на производство 1. CMS-I Износените, повредени или остарели хидравлични маркучи трябва незабавно да се сменят в специализиран сервиз. 5. Затегнете допълнително разхлабените винтови съединения. 151

158 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Почистване на работното колело на вентилатора CMS-T B.1 Интервал на всеки 50 работни часа или при необходимост Засмуканият от вентилатора въздух може да съдържа прах с тор или пясък. Тези замърсявания биха могли да се натрупат върху работното колело и да доведат до дисбаланс на вентилатора. Така вентилаторът може да се повреди. УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Корпусите на разделителите са отворени Разделителите са деминтирани 1. Отворете изхода за отичане на водата 1 на въздухоразпределителя. 2. За да отмиете натрупванията от работното колело, насочете водна струя към засмукващия отвор Когато по-голямата част от водата е изтекла от въздухоразпределителя, оставете вентилатора да работи 5 минути. 2 1 Захранването с въздух ще се изсуши от издухвания въздух. CMS-I Изключете вентилатора. 5. Затворете изхода за отичане на водата на въздухоразпределителя. 152

159 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Почистване на центробежния сепаратор CMS-T A.1 Интервал на всеки 10 работни часа или ежедневно За да може центробежният сепаратор да работи, отворът на сепаратора 3 трябва да е свободен от замърсявания. 1. Проверете отвора на сепаратора Ако отворът на сепаратора е запушен, отворете скобите Развийте крилчатата гайка Свалете покритието и почистете. 5. Монтирайте покритието с крилчатата гайка. CMS-I Закрепете засмукващия кош със скобите Почистване на засмукващия кош CMS-T A.1 Интервал на всеки 10 работни часа или ежедневно Почистете засмукващите кошове 1. CMS-I

160 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Почистване на шнека за пълнене CMS-T A.1 Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 12 месеца УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Вентилаторът е изключен Шнекът за пълнене е изключен Тракторът и машината са обезопасени 1. Поставете съд за събиране 1 под подаващата тръба. 2. Развийте и свалете гайките Свалете капака Изтупайте остатъците от тор от подаващата тръба и ги съберете CMS-I Развийте винтовете 1 и ги свалете. 6. Демонтирайте монтажния капак Почистете основно шнека за пълнене 3 с водна струя. 8. Монтирайте монтажния капак. 9. Поставете винтовете и ги затегнете Монтирайте капака. CMS-I Поставете гайките и ги затегнете. 154

161 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Почистване на резервоара за тор CMS-T B.1 Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 12 месеца УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Тракторът и машината са обезопасени 1. Изключване на шнека за пълнене 2. Изключете вентилатора. 3. Качете се на товарното мостче по стъпалата. или За да разгънете стълбата, вижте "Обслужване на товарното мостче със стълба". Качете се на товарното мостче по стълбата. 4. Отворете гумените халки 1. CMS-I Отворете платнището на резервоара за тор Отстранете остатъците или чуждите тела от резервоара за тор. 7. Вкарайте отключващия инструмент 1 във фиксатора. 8. За да отворите защитните мрежи, отключете блокировката и с ръкохватката 2 завъртете защитната мрежа нагоре. 9. Отстранете остатъците или чуждите тела от резервоара за тор Затворете защитната мрежа. 11. Оставете отключващия инструмент до резервоара за тор. CMS-I

162 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 12. Освободете предпазителя 1 и го завъртете надолу. 13. За да приведете калибриращите резервоари в положение за калибриране при машина с хидравлично вентилаторно задвижване, изтеглете окачените един в друг калибриращи резервоари 2 с 10 cm настрани. или За да приведете калибриращите резервоари в положение за калибриране при машина с механично вентилаторно задвижване, Изтеглете калибриращите резервоари 2 поотделно с 10 cm настрани. CMS-I Завъртете калибриращите резервоари нагоре и насочете отвора към помощта за ориентиране Вкарайте калибриращите резервоари. 16. за да приведете лоста на калибриращата клапа в положение за калибриране, задръжте застопоряващия бутон 1 натиснат и бутнете надолу За да приведете лоста на дънната клапа в положение за изпразване, задръжте застопоряващия бутон 3 натиснат и бутнете надолу Почистете основно дозиращите апарати с водна струя CMS-I Почистете калибриращите резервоари. 156

163 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 20. вкарайте калибриращите резервоари 2 с отвор, насочен надолу. 21. Завъртете предпазителя 1 нагоре и го затворете. 22. За да приведете лоста на калибриращата клапа в работно положение, задръжте застопоряващия бутон натиснат и бутнете нагоре. 23. За да приведете лоста на дънната клапа в работно положение, задръжте застопоряващия бутон натиснат и бутнете нагоре. CMS-I Затворете платнището на резервоара за тор. 25. Осигурете платнището на резервоара за тор с гумените халки Почистване на дозатора на тор CMS-T B.1 Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 6 месеца УСЛОВИЯ Машината е свързана с трактора Вентилаторът е изключен Шнекът за пълнене е изключен 1. За да заключите резервоара за тор от корпуса на дозатора, затворете заключващия шибър Вземете отключващия инструмент от капсулата за съхранение или от мястото на оставянето му до резервоара за тор За да отключите капака на дозатора Вкарайте отключващия инструмент 2 в капака на дозатора. 4. Отворете капака на дозатора 3 с отключващия инструмент. 2 CMS-I

164 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 5. Отстранете остатъците или чуждите тела от дозиращата кутия. 6. Затворете капака на дозатора Поставете отключващия инструмент в капсулата за съхранение или на място до резервоара за тор Почистване на дозатора за микрогранулат CMS-T A.1 Интервал на всеки 50 работни часа или ежеседмично 1. Приведете превключващата клапа 1 в позиция A. CMS-I Затворете затварящия шибър 2 на бункера за микрогранулат. 3. Освободете лоста на дънната клапа 1. CMS-I

165 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 4. Вкарайте отключващия инструмент 2 в капака на дозатора Отключете капака на дозатора от дозиращата кутия Отворете капака на дозатора. CMS-I Завъртете задвижващия модул 1 срещу часовниковата стрелка. 8. Издърпайте задвижващия модул от дозиращата кутия. CMS-I Извадете корпуса за валяка 1 заедно с дозиращия валяк от дозиращата кутия. CMS-I

166 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 10. Почистване на дозиращата кутия 11. Задействайте многократно превключващата клапа задействайте много кратно лоста на дънната клапа Почистете изходи 2 и 3. CMS-I Поставете корпуса за валяка 1 заедно с дозиращия валяк в дозиращата кутия. CMS-I Поставете задвижващия модул 1 в дозиращия валяк. 16. Завъртете задвижващия модул по посока на часовниковата стрелка. 17. Затворете капака на дозатора. Заключването се фиксира. 18. Поставете затварящия шибър в горна позиция. 19. Приведете лоста на дънната клапа в работно положение. CMS-I

167 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината Настройка на дънната клапа на дозатора за микрогранулат Интервал на всеки 100 работни часа или на всеки 12 месеца CMS-T A.1 1. Приведете лоста на дънната клапа 3 в работно положение. 2. За да настроите предварителното натягане, главата на винта 1 трябва да е на 9-10 mm от затягащия лост 2. CMS-I Почистване на устройството за разделяне на зърната Интервал на всеки 10 работни часа или ежедневно CMS-T A.1 Поддържайте устройството за разделяне на семената чисто от прах, наслоявания и чужди тела. УКАЗАНИЕ При много прашни условия на работа контролният интервал трябва да се съкрати Отворете капачките Свалете капака 2. CMS-I Почистете вътрешната страна на капака с четка. 161

168 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 4. Развийте капачката 1, докато точките 2 съвпаднат. 1 2 CMS-I вземете разделителния диск 1 от главината на задвижването. 6. Почистете корпуса на разделителя Монтирайте разделителния диск. CMS-I Завинтете капачката над гнездото 2. 2 Точките 1 и 3 вече не съвпадат. 1 3 CMS-I

169 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 9. Затворете капака 2. УКАЗАНИЕ Внимавайте за водещия щифт Затворете капачките. 2 CMS-I Почистване на оптичните датчици CMS-T C.1 Интервал на всеки 50 работни часа или при необходимост 1. Разединете Isobus връзката към трактора. 2. Отворете капачките Свалете капака CMS-I Развийте капачката 1, докато точките 2 съвпаднат. 1 2 CMS-I

170 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 5. вземете разделителния диск 1 от главината на задвижването. 1 CMS-I За да почистите оптичните датчици, използвайте питейна вода, разредена с препарат за миене на съдове. Намокрете леко замърсяванията за 1 минута с приложената четка 7. Изплакнете оптичния датчик с чиста вода. 8. Монтирайте разделителния диск. 9. Монтирайте капака. 10. За да отстраните упорити замърсявания, демонтирайте оптичния датчик. Демонтирайте пружинния шплинт 1. CMS-I

171 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 11. Натиснете изхвърлящия канал 3 към уплътнението 2 във фунията Наклонете изхвърлящия канал встрани от оптичния датчик и го издърпайте нагоре. CMS-I Демонтирайте винтовете Демонтирайте дистанциращата пластина 2. CMS-I Разединете щекерното съединение Придвижете оптичния датчик 1 надолу. 17. Демонтирайте уплътнението 2. CMS-I

172 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината ВАЖНО Повреда на оптичните датчици при почистването За да избегнете повреда на сензорите, почиствайте оптичните датчици само с приложената четка. За да избегнете повреда на електрониката, не потапяйте в течности конектора в разглобено състояние. 18. Демонтирайте оптичния датчик Накиснете оптичния датчик за 1 минута. 20. Почистете оптичния датчик с приложената четка. 21. Изплакнете оптичния датчик с чиста вода. CMS-I Поставете оптичния датчик 1. CMS-I

173 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 23. Придвижете оптичния датчик 1 нагоре. 24. Монтирайте уплътнението Възстановете щекерното съединение 3. CMS-I Монтирайте дистанциращата пластина Монтирайте винтовете 1. CMS-I Натиснете изхвърлящия канал 3 към уплътнението 2 във фунията Наклонете изхвърлящия канал под оптичния датчик. CMS-I

174 9 Поддържане на машината в изправност Техническо обслужване на машината 30. Монтирайте изхвърлящия канал с пружинния шплинт Възстановете Isobus връзката към трактора. 32. Рестартирайте машината. CMS-I

175 9 Поддържане на машината в изправност Отстраняване на неизправности 9.2 Отстраняване на неизправности CMS-T A.1 Грешка Причина Решение При прекалено малко посевен материал в устройството за разделяне на зърната възникват пропуски. Възниква повишена необходимост от почистване на оптичните датчици. Посевният материал не се обхваща и излиза от браздата. Задръстване пречи на потока на посевния материал в устройството за разделяне на зърната. Талкът в посевния материал съкращава интервала на почистване на оптичните датчици. Посевният материал се удря в хващащото колело или в посевната бразда. виж страница 170 Почистете оптичните датчици. виж страница 170 Терминалът за управление показва грешка в количеството за разпръскване. Изхвърлящият канал е запушен. виж страница 171 Терминалът за управление показва грешка в скоростта. V-образните притъпкващи колела блокират. Електрическите задвижвания не се задвижват или се задвижват в неправилния момент. Осветлението за движение по пътищата показва неправилна функция. Спиране на един или няколко разделителни диска. Колебания на оборотите на хидравличното задвижване. Проверете размера на процепа на индуктивния сензор. Неизправност на механичното задвижване. Между V-образните притъпкващи колела са заклещени бучки или камъни. Точките на превключване на сензора за работно положение са неправилни. Повредена крушка или захранващ проводник на осветлението. Предпазителят за електрическото задвижване е неизправен. Предпазителят за механичното задвижване е неизправен. Възникват колебания на оборотите на хидравличното задвижване. Настройте разстоянието между индуктивния сензор и импулсното колело на 1-2 mm. виж страница 171 За да конфигурирате сензора за работно положение, вижте "Конфигуриране на сензора за работно положение". Сменете крушката. Сменете захранващия проводник на осветлението. виж страница 172 виж страница 172 Моля, сържете се с Вашия отдел за обслужване на клиенти на AMAZONE. 169

176 9 Поддържане на машината в изправност Отстраняване на неизправности При прекалено малко посевен материал в устройството за разделяне на зърната възникват пропуски. CMS-T A.1 Задръстване пречи на потока на посевния материал в устройството за разделяне на зърната. УКАЗАНИЕ Талкът в посевния материал съкращава интервала на почистване на оптичните датчици. Не използвайте графит. Графитът пречи на функцията на оптичните датчици. За да подобрите потока на посевния материал, Настройте затварящия шибър. или Ако формата на зърната и обеззаразяването водят до задръстване, подобрете способността за плъзгане на посевния материал, като добавите 1,6 g талк на 1 kg посвене материал Посевният материал не се обхваща и излиза от браздата. CMS-T B.1 Посевният материал се удря в хващащото колело или в посевната бразда. УКАЗАНИЕ Когато посевният материал се удря в притъпкващото колело за семената 1 или в посевната бразда 2, той не се обхваща със сигурност. Позицията на притъпкващото колело за семената може да се настройва в тази позиция. Позицията на притъпкващото колело за семената трябва да се настройва от обучен специализиран персонал. CMS-I Моля, сържете се с Вашия отдел за обслужване на клиенти на AMAZONE. 170

177 9 Поддържане на машината в изправност Отстраняване на неизправности Терминалът за управление показва грешка в количеството за разпръскване. CMS-T A.1 Изхвърлящият канал е запушен. 1. Свалете пружинния шплинт Натиснете изхвърлящия канал 2 надолу към пружинния елемент Извадете изхвърлящия канал нагоре Почистете изхвърлящия канал. 5. Монтирайте изхвърлящия канал Фиксирайте изхвърлящия канал с пружинен шплинт 1. CMS-I V-образните притъпкващи колела блокират. CMS-T A.1 Между V-образните притъпкващи колела са заклещени бучки или камъни. УКАЗАНИЕ Във връзка с дисковите заривачи не е възможен монтажът с разместване. 1. Развийте и свалете гайката Демонтирайте притъпкващото колело За да увеличите проходимостта на притъпкващите колела, монтирайте притъпкващото колело разместено. 2 CMS-I Монтирайте притъпкващото колело с винта 2 в отвора Поставете гайката и я затегнете. 171

178 9 Поддържане на машината в изправност Отстраняване на неизправности Спиране на един или няколко разделителни диска. CMS-T A.1 Предпазителят за електрическото задвижване е неизправен. CMS-I Предпазител 10 ампера Обезопасени редове F1 Ред 1 до 4 F2 Ред 5 до 8 F3 Ред 8 до 12 Сменете повредения предпазител. Предпазителят за механичното задвижване е неизправен. CMS-I Отстранете неизправния предпазен шифт

179 9 Поддържане на машината в изправност Почистване на машината 2. Отстранете неизправния предпазен шифт от задвижващия вал Монтирайте нов предпазен щифт Почистване на машината CMS-T C.1 ВАЖНО Опасност от повреди на машината от почистваща струя на дюзата под високо налягане Никога не насочвайте почистващата струя на уред за почистване с високо нялагане или уред за почистване с гореща вода под високо налягане към към обозначени части. Никога не насочвайте почистващата струя на уред за почистване с високо нялагане или уред за почистване с гореща вода под високо налягане към електрически или електронни конструктивни части. Никога не насочвайте почистващата струя на машината за почистване под високо налягане директно към места за смазване, лагери, фабричната табелка, предупредителни символи и залепващи фолиа. Спазвайте винаги минимално разстояние от 300 mm между дюзата за почистване под високо налягане и машината. Настройвайте водно налягане от максимално 120 bar. Почистете машината с уред за почистване под високо налягане или с уред за почистване с гореща вода под високо налягане. 173

180 9 Поддържане на машината в изправност Смазване на машината 9.4 Смазване на машината CMS-T A Смазване на ролковата верига на електрическото задвижване на дозатора Интервал след първите 10 работни часа на всеки 50 работни часа или в края на сезона CMS-T A.1 1. Демонтирайте винтовете Демонтирайте капака 2. CMS-I ВАЖНО Повреди по машината поради неправилно смазване Смазвайте машината в съответствие със смазочния план на посочените места за смазване. Преди смазване почиствайте веригите само с нисковискозно масло и с четка. Смазвайте машината само със смазочните материали, изброени в техническите данни. Не допускайте смазочните материали да капят от веригите. 174

181 9 Поддържане на машината в изправност Смазване на машината 3. Смажете ролковата верига 1 отвътре навън. 4. Проверете свободния ход на опъвача на веригата Монтирайте капака. 6. Монтирайте винтовете. CMS-I

182 10 Транспортиране на машината Транспортиране на машината 10 CMS-T C Преместване на машината с кран Машината разполага с точки за закрепване на подемни колани. CMS-T C.1 2 точки за закрепване се намират в резервоара за тор. CMS-I При машини със шнек за пълнене точките за закрепване се намират на шнека за пълнене 1. CMS-I

183 10 Транспортиране на машината Преместване на машината с кран При машини без шнек за пълнене точките за закрепване се намират на средните изсяващи ботуши 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от злополука при неправилно монтирани товарозахващащи приспособления Когато товарозахващащите приспособления се монтират на неподходящи за целта места, машината може да се повреди при товаренето и да застраши безопасността. CMS-I Монтирайте товарозахващащите приспособления само на обозначените места. Използвайте подемни колани с издръжливост на опън от най-малко 1000 kg на подемен колан. Неправилно поставени товарозахващащи приспособления в резервоара за тор. CMS-I УСЛОВИЯ Машината е разделена от към почвообработващата машина Опорите за паркиране са монтирани 1. Закрепвайте товарозахващащите средства само към обозначените места. 2. Окачете подемните колани с траверса към крана. 3. Преместете машината с кран. CMS-I

184 10 Транспортиране на машината Преместване на машината с кран 4. Когато машината е разтоварена, демонтирайте точките за закрепване от средните изсяващи ботуши 1. Запазете демонтираните части за по-късна употреба в контейнера с винтова капачка. CMS-I