ПРОТОКОЛ 15/ г. гр. София

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 15/ г. гр. София"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, район Изгрев, ул. А.П. Чехов, 16А, ет. 2, конферентна зала, телефон за контакт , , , ПРОТОКОЛ 15/ г. гр. София Днес, г. от 16:30 ч., в конферентна зала в гр. София, район Изгрев, ул. А.П. Чехов, 16А, ет. 2, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти район - София (РИК 23), за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., назначена с Решение 47-НС от г. на ЦИК и Решение 161-НС от г. на ЦИК. След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се констатира присъствието на следните членове на РИК 23-София: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: СЕКРЕТАР: 1. Живка Василева Котева 2. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова 3. Даниел Иванов Стоянов 4. Красимир Георгиев Сираков 5. Райна Константинова Евтимова - онлайн 6. Милен Събинов Ревански 7. Стоян Красимиров Кожухаров - онлайн 8. Надя Асенова Ангелова 9. Васил Наумов Бошнаков 10. Метин Мехмед Сюлейман Отсъстват: 1. Полина Василева Витанова 2. Димитър Петров Шалъфов 3. Снежана Тодорова Инкова 4. Миладин Петров Рангелов 5. Дарина Маркова Пачева 6. Параскева Иванова Димитрова 7. Мирослава Здравчова Николова На заседанието присъстват повече от половината членове на РИК 23, поради което, е налице законово предвидения кворум за провеждането му и приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи за гласуване обявения за днешното заседание дневен ред, както следва: Т.1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Красно село Т.2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Младост Т.3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Панчарево Т.4. Публикуване на списък с представители на КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ 1

2 Т.5. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица Т.6. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Лозенец Т.7. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша Т.8. Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК Т.9. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред, поради което заседанието протече при посочения по-горе дневен ред и РИК пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: По т.1 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Красно село В РИК 23 са постъпили писма с вх. 220/ г. и вх. 225/ г. от кмета на район Красно село с предложение за освобождаване на общо 115 членове в 70 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 27 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 27 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 14 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 8 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 6 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 33 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 103 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Красно село като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: ЕГН на Секция Длъжност Заместващ заместващ Заместван Милослав Димитров Член Мартин Цветанов Мицев Димитров Любима Велинова председател Тони Станиславов Петкучев Карадачка Член Благовест Стефанова Димитър Радославов 2 ЕГН зам

3 Димитрова Марков Член Светла Василева Стефанова Антоанета Николаева Василева Андриан Александров Десислава Георгиева председател Любенов Костова Секретар Христо Йорданов Цонев Алмина Розалинова Ицова Председател Владислав Влатков Димов Юлиян Асенов Русев Секретар Ивалин Йончев Цветков Пламен Христов Бамбуков председател Маргарита Христова Гичева Кънчо Кирчев Спасов Костадин Николаев Председател Анета Савова Андонова Ашиков Член Илиян Георгиев Илиев Георги Кирилов Караколев Преслав Венциславов Председател Иржина Костова Параскова Манолов Член Недялко Тихомиров Йосифов Златина Милкова Манолова Секретар Димитър Кирилов Василев Митко Йорданов Божилов Член Николай Димитров Чобаников Любомира Георгиева Божилова Председател Юлия Стефанова Чобаникова Виолета Иванова Кичева Член Юлиян Асенов Русев Методи Кирчев Спасов Секретар Ана Александрова Димова Йордан Емилов Станчев Член Даяна Руменова Димитрова Петьо Петков Гюдюлев Александър Николов председател Червенков Юлиан Юлианов Владички Член Радослав Белчев Колев Мануела Василева Янкова Член Ел Кирилова Тенева Румяна Димитрова Димитрова Член Димитър Андреев Ерменков Васко Димитров Димитров Член Зоя Венкова Радайска Лозинка Петранкова Райкова Секретар Симеон Георгиев Йорданов Павлина Петрова Иванова Член Руслан Руменов Иванов Ивайло Емилов Тончовски Наталия Александрова Председател Момчил Юриев Миланов Майлер-Кънева председател Мая Харалампиева Бакърджиева Татяна Цонкова Димитрова Николета Николаева Член Караджова Иво Атанасов Байчев Член Татяна Цонкова Димитрова Виктор Данаилов Пежгорски Борислав Орлинов председател Любомир Лилков Маринов Атанасов Милена Валентинова Член Големинова Божидар Ивайлов Божилов Секретар Стоян Пламенов Гюлемеров Росен Огнянов Бухларски председател Антони Руменов Николаев Маргарита Боянова Войска Председател Мериън Ядран Белин Мариела Стоянова Милева Член Соня Атанасова Щуркова Боян Руменов Боев 3

4 Член Мария Харалампиева Димитрова Блага Петрова Борисова Член Василена Юриева Бовянска Андриан Александров Любенов Председател Павлина Петрова Иванова Иван Атанасов Василев Член Ясен Халид Бендера Илиана Декарт Цветанова Член Десислава Христова Малинова-Страхилова Александър Атанасов Маринов Член Паулина Николаева Караджова Ана Декарт Цветанова Член Йорданка Матеева Първанова Янко Янков Командов Член Ивет Теодорова Спасова Любомир Пламенов Велков Секретар Симеон Ангелов Гелев Габриела Юксел Кадриева Член Алекс Младенов Миланов Адриана Георгиева Славчева Член Евелина Валентинова Дачева Томислав Богомилов Банков Секретар Божидар Ивайлов Божилов Симона Иванова Паунчева Секретар Илиана Декарт Цветанова Марин Георгиев Маринов председател Петър Георгиев Фурнаджиев Петя Николаева Стоевска Александър Атанасов Десислава Христова Член Маринов Малинова-Страхилова Секретар Янко Янков Командов Йорданка Матеева Първанова председател Бисер Давидов Пенков Боян Маринов Георгиев Юлия Стефанова Председател Симеон Радославов Нецов Чобаникова Член Веселка Манолова Гълъбова Лора Иванова Хинова Павлинка Стойова Атанасова председател Георгиева Тинка Георгиева Кръстева председател Соня Петрова Динчева Иванка Христова Христова Член Диана Методиева Колибарова Николай Янчев Николов Член Стоян Стефанов Алексиев Еждан Хасан Ремзиоглу Красиан Красимиров председател Калоян Радославов Нецов Митев Член Иво Пламенов Минчев Милен Димитров Димитров Член Емил Емилов Иванов Райко Александров Стоянчев Секретар Галина Димитрова Николова Живко Илиянов Вълков Член Симеон Василев Иванов Светлана Симеонова Иванова Член Живко Илиянов Вълков Галина Димитрова Николова Секретар Мариана Иванова Спасова Ганка Аспарухова Щъркелова Член Жени Павлова Шуменова Камен Стефанов Петков Секретар Катрин Христова Христова Мериън Ядран Белин Секретар Теодора Филимонова Катрин Христова Христова 4

5 Филимонова Председател Димитър Лъчезаров Динев Виктор Николаев Босаков Член Веселин Христов Димитров Александра Руменова Везенкова Член Росица Владимирова Димчева Димитър Тодоров Димитров Секретар Хенриета Емилова Добринова Елина Лазарова Лакова Член Райко Александров Стоянчев Мартин Антонов Попов Росица Владимирова Председател Димитър Тодоров Димитров Димчева Член Мариела Стоянова Милева Теодора Филимонова Филимонова Председател Петя Николаева Стоевска Георги Марио Данаилов председател Ивайло Емилов Тончовски Руслан Руменов Иванов Председател Атанас Георгиев Йончев Стефан Хенри Белев Член Йоана Лука Юрукова Марина Николова Христова Член Яна Красимирова Нейчева Христослав Лазаров Христов Член Антония Любомирова Попова Надежда Цанова Нинова Член Жана-Мари Ивайлова Вацова Симеон Радославов Нецов Член Мариела Веселинова Станулова Атанас Илиев Мандаджиев Секретар Мая Григорова Попова Йордан Велизаров Михайлов Член Станислав Димитров Събев Пламен Бориславов Панчев Председател Николай Милчев Златков Емил Емилов Иванов Председател Мартин Антонов Попов Николай Милчев Златков председател Татяна Стоянова Тодорова Симеон Василев Иванов Борислава Бориславова Член Караджова Силвия Христова Стоилова Член Иван Стоянов Калаузки Илиян Валентинов Иванов Председател Стойна Манолова Станкова Димитър Лъчезаров Динев Член Лазаринка Върбанова Дакова Владислав Влатков Димов Член Лозинка Петранкова Райкова Росица Михайлова Манолова Член Маргарита Боянова Войска Стойна Манолова Станкова Член Иван Борисов Бъчваров Ивалин Йончев Цветков Секретар Росица Михайлова Манолова Радостина Александрова Цонева Даниела Атанасова Председател Любомир Антонов Попов Иванова Секретар Клара Кирилова Павлова Мария Христославова Христова Член Виктория Василева Николова Пенчо Сашев Пенчев Член Адриана Георгиева Славчева Алекс Младенов Миланов председател Антон Красимиров Кирков Силвия Милчева Тошева 5

6 Член Мариана Георгиева Илиева Ивайло Даниелов Иванов Член Добринка Белчева Добрева Цветелина Славчева Илиева председател Ана Декарт Цветанова Ясен Халид Бендера Член Венцислав Петров Вълков Стефан Веселинов Ковачев Член Мариана Златкова Николова Гюлшен Галип Василева Председател Ивайло Даниелов Иванов Мариана Георгиева Илиева Член Румяна Георгиева Пашова Антония Красимирова Тодорова Председател Александра Руменова Везенкова Веселин Христов Димитров Член Нина Георгиева Алексиева Драган Атанасов Митов Член Ванеса Димитрова Владимирова Нина Георгиева Алексиева Член Ваня Георгиева Георгиева Димитрина Константинова Александрова Член Драган Атанасов Митов Надежда Филиповна Шишова Секретар Олег Данаилов Данаилов Ирина Славчева Вълчовска-Петкова 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма По т.2 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Младост В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 221/ г. от кмета на район Младост с предложение за освобождаване на общо 80 членове в 61 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 15 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 52 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 6 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 4 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 104 НС/ г. 6

7 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Младост като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ ЕГН на заместващ Заместван Мартин Божидаров Секретар Мадлена Николаева Николова Стоилков Аделина Валентинова Член Жорж Иванов Франков Великова Член Дилян Ангелов Диманов Панко Велев Пеев Ивелина Николаева Иванова Член Айранова Петър Георгиев Колев Член Цветан Георгиев Новаков Петя Господинова Дзоварас Рени Любенова Велинова- Даниела Драгиева Председател Добрианова Панайотова Антон Динков Член Александър Иванов Цветанов Дерменджиев Член Силвия Иванова Пухтова Пламен Костов Кеков Член Веселина Емилова Къртева Румяна Димова Стоянова Драгостина Мариянова Председател Калин Димитров Рушков Плачкинова Секретар Лиляна Валериева Василева Милена Иванова Атанасова Радослав Любомиров Член Яне Илиев Кателиев Тушев Член Тинка Стайкова Цветанова Иван Димитров Иванов Член Венелин Димитров Йолов Пламен Кръстев Петков Член Калоян Венелинов Йолов Радослав Иванчев Тошев Веселка Сашкова председател Милена Светозарова Борисова Александрова Член Иван Петков Николов Йордан Атанасов Йорданов Радостина Емилова Член Марияна Пенчева Хаджийска Василева Любомир Трифонов Секретар Екатерина Ангелова Велчева Статков Член Емона Василева Къртева Борислав Боянов Стефанов Евгения Александрова председател Маргарита Георгиева Костова Александрова Владимир Симеонов Член Мариела Димитрова Симеонова Андреев Десислава Иванова Екатерина Ангелова Секретар Граматикова Велчева Член Мария Румянова Хаджийска Румен Петров Костадинов Михаела Вилиянова Председател Десислава Теодорова Хубанова Миленкова Росица Венциславова Член Доротея Енчева Янкова Ружева Член Денка Михайлова Диманова Васил Стефанов Павлов Ивка Костадинова Член Валери Михайлов Иванов Георгиева Десислава Илиева Мангърова- Мария Георгиева Бончева 7 Е за

8 председател Тончева Член Анита Венциславова Николова Светлин Марков Димитров Член Венцислав Николов Николов Десислава Илиева Мангърова-Тончева Член Стефан Стефанов Терзиев Димитър Димитров Вринчев Член Виктория Николова Николова Станимир Райков Недев Член Елена Рафаилова Петкова Татяна Димитрова Коцева Секретар Никола Петрова Василев Кристиян Здравков Воденичаров Член Мария Кръстева Йорданова Наталия Кирилова Иванова Председател Владимир Стоянов Димов Иван Петков Николов Член Анита Йорданова Йорданова Веселин Илиев Тодоров Член Светла Веселинова Тодорова Катя Иванова Фотева Секретар Светослав Атанасов Иванов Игнат Найденов Игнатов Член Надежда Михайлова Петранова Албена Благоева Бобоцова Секретар Нанси Сашкова Василева Маргарита Георгиева Спасова Член Владимир Марков Велев Татяна Тодорова Атанасова Член Валентина Ерменкова Векова Ана Александрова Карабунарова Член Валентина Каменова Тодорова Теодора Александрова Александрова Член Бойко Сергиев Герасимов Ангелина Петрова Чолева- Николова Член Йордан Василев Кънев Тодорка Стефанова Джабилова Секретар Васил Теодосиев Димитров Мадлена Николаева Николова Член Кристина Георгиева Иванова Фатме Ахмедова Ибрямова Член Николай Веселинов Пехливанов Венцислава Йорданова Гьорева Член Радиана Стефанова Караиванова Цветан Борисов Спасов Председател Кристияна Димитрова Ганецовска Беатрис Станиславова Петелкова Член Михаела Вилиянова Миленкова Таня Димитрова Стефанова председател Таня Димитрова Стефанова Илия Георгиев Узунов Председател Гергана Димитрова Ганецовска Росица Боянова Петелкова Секретар Диана Любенова Колева Николай Александров Милев Секретар Вихра Красимирова Кюркчийска Александър Миленов Иванов Член Илиян Антонов Наков Кирил Василев Евлогиев Член Паулина Симеонова Георгиева Кирил Тодоров Кирилов Член Мария Недева Денева Светлана Цветанова Лучева-Иванова Секретар Васил Стефанов Павлов Еркал Ефраимов Феимов Председател Адрияна Георгиева Начева Лилия Стефанова Славева 8

9 Член Беатрис Станиславова Петелкова Кристияна Димитрова Ганецовска Член Росица Боянова Петелкова Гергана Димитрова Ганецовска Член Христо Василев Гложев Мариана Стоилкова Костова Председател Весела Георгиева Данчева Адрияна Георгиева Начева Член Иван Цветков Петраков Александър Вилиянов Топузов Панайот Бориславов Председател Надежда Костова Иванова Бориславов Член Деяна Кръстева Арнаудова Цветелина Николова Григорова Член Славчо Герасимов Златков Иван Никифоров Иванов Член Мария Мартинова Дикова Цветомира Мариова Великова-Савова Валентина Иванова председател Мартин Божидаров Стоилков Цветкова Член председател Константин Димитров Чаракчиев Юри Лазаров Гаврилов Теодора Ванчева Димитрова Томас Валериев Тодоров председател Валери Иванов Тодоров Виолета Тодорова Вълчева Секретар Валентина Иванова Цветкова Тодор Димитров Давидков Иванна Бориславова Член Моника Иванова Илиева Иванова Член Валя Атанасова Иванова Милена Русева Илиева Константин Димитров Чаракчиев Член Венетка Петрова Георгиева председател Бранимир Петков Колев Красимир Кирилов Митов 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма По т.3 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Панчарево В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 225/ г. от кмета на район Панчарево с предложение за освобождаване на общо 19 членове в 15 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 1 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 10 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 4 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание 9

10 чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 105 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Панчарево като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ ЕГН на заместващ Заместван председател Байка Асенова Земеделска Боян Мирчев Грозев Елена Александрова Секретар Маринова Росица Антонова Бързова Кристиан Живков Мирослава Петева Председател Маринов Стоянова Председател Светла Димитрова Илиева Диана Николова Йосифова Дарина Пламенова Председател Симеонова Борис Георгиев Стоименов Дарина Пламенова Председател Юлия Веселинова Янкова Симеонова Член Светла Василева Сотирова Мая Фиданова Младенова Гергана Георгиева Гергана Василева Член Козарска Александрова Член Кико Киров Несторовски Алекс Валентинов Киров Мариета Мартинова Член Иванова Дима Сашева Тодорова Член Иван Кънчев Иванов Венцислав Митков Велков Виктория Иванова Член Валери Димитров Трайков Кръстанова Евгения Георгиева председател Гьорева Давид Пламенов Лиджев Антоанета Тодорова председател Цветелин Руменов Петров Крумова Член Васил Симеонов Постолов Елка Стоянова Венева Мартина Николай Николета Валентинова Член Спиродонова Петкова Гергина Тодорова Председател Любомир Петров Христов Симеонова Златина Миткова Боряна Георгиева Секретар Йорданова Първанова Член Боряна Георгиева Първанова Златина Миткова Йорданова ЕГ заме 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. 10

11 Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма По т.4 от Дневния ред: Публикуване на списък с представители на КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ Постъпило е заявление с вх. 227/ г. на РИК 23 от КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов чрез Николай Димитров Гергинов, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 51 (петдесет и един) представители на КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР Списъкът с предложените представители е проверен от Информационно обслужване АД, като са установени следните несъответствия: Име, презиме, фамилия ЕГН Пълномощно Грешка 1 Алена Николова Ковачева 00125/ Лицето е регистрирано като член на СИК Фитие Хамидова Заимова 00149/ Лицето е регистрирано като член на СИК Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване. За общо 49 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение 184-НС/ г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 106-НС/ г. 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с устовени от Информационно обслужване АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение. 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23), списък с 49 представители на КП БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва: Име, презиме, фамилия ЕГН Пълномощно 1 Славка Бориславова Янкова 0096/ Людмила Христова Георгиева 0097/ Яна Емилова Иванова 0098/ Антония Станоева Митрева 0099/

12 5 Иван Тодоров Атанасов 0100/ Василка Минкова Цветкова 0101/ София Сашова Божинова 00102/ Виктория Александрова Александрова 00103/ Бойко Димитров Виденов 00104/ Мирослава Костадинова Златанова 00105/ Йордан Добрев Стойчев 00106/ Елена Петрова Янева-Младенова 00107/ Антон Живков Шапков 00108/ Даниела Теодорова Янева 00109/ Георги Михайлов Янев 00110/ Десислава Любомирова Караиванова - Гумнерова 00111/ Данка Иванова Христова 00112/ Ваня Венциславова Стамболиева 00113/ Светослав Георгиев Георгиев 00114/ Даниел Симеонов Тодоров 00115/ Татяна Цветанова Петрова 00116/ Коце Коцев Близнашки 00117/ Маня Георгиева Иванова 00118/ Стиляна Данаилова Коцева 00119/ Валентин Василев Манолов 00120/ Юлиян Димитров Котев 00121/ Христо Николов Данчев 00122/ Вероника Антоанова Кекова 00123/ Иван Тодоров Йонов 00124/ Велин Тодоров Недков 00126/ Даниела Венциславова Андонова 00127/ Никола Петров Марков 00128/ Елена Стоянова Илиева 00129/ Ася Крумчова Христова 00130/ Денис Христов Атанасов 00131/ Людмила Крумова Иванова 00132/ Елеонора Иванова Русева 00133/ Радостин Проданов Проданов 00134/ Славка Георгиева Илиева 00135/ Евгения Николаева Николова 00136/ Димитър Георгиев Илиев 00137/ Теодора Миткова Панагонова 00138/ Милена Сашова Рачева 00139/ Бетина Петкова Лиданска 00140/ Лозанка Димитрова Богданова 00141/ Радостина Цветкова Маринова 00150/ Гергана Димитрова Пашова 00151/ Цветелина Бойкова Тодорова 00152/ Дарий Владимиров Гаврилов 00153/

13 Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма По т.5 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 230/ г. от кмета на район Триадица с предложение за освобождаване на общо 190 членове в 99 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 17 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 98 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 18 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 21 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 3 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 33 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 107 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Триадица като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ ЕГН на заместващ Заместван Антоанета Александрова Адриана Методиева Секретар Георгиева Методиева Теодора Дончева Славейка Велкова Член Георгиева Векилска Вихрен Димитров Владислав Валериев Член Михайлов Стоянов Лиляна Цветанова Секретар Маринска Боян Ерхан Чаушев Мартин Владимиров Член Йоана Яворова Димитрова Загоров Славейка Велкова Теодора Дончева Председател Векилска Георгиева Секретар Петър Димитров Петров Айдън Борисов Шолов Радостина Маринова Председател Христова Ясен Севдалинов Петков Михаил Михайлов Член Стефания Тонева Гергова Петков 13 ЕГН замес

14 Секретар Маргарита Петрова Панова Рени Борисова Петрунова Член Диана Пенкова Тотева Йордан Асенов Георгиев Александър Светославов Председател Мартин Бойков Митков Николов Валерия Ивайло Бисер Венциславов Член Георгиева Борисов Член Нонка Николова Йорданова Евгени Василев Христов Председател Антоанета Златкова Тодорова Мария Мирославова Ценова Член Златина Владимирова Даракова Емилия Фанфанова Стоименова Член Сава Теофилов Чорбаджиев Маргарит Дончев Добрев Член Мария Мирославова Ценова Антоанета Златкова Тодорова Кристиян Йорданов Председател Яница Сашова Кръстева Иванов Секретар Десислава Любомирова Корчева Иван Николаев Сулаков Член Десислава Николаева Владимирова Петър Крумов Евтимов Светослава Николова председател Бейнова-Малчева Мадлен Апиос Таниелян Надежда Георгиева Член Томанова Христина Вътова Вътова Станимир Киряков Председател Пламен Огнянов Кирилов Стоянов председател Милена Величкова Величкова Виолета Асенова Светозарова Маринела Емилиянова Секретар Петкова Емил Стефанов Райков Емилия Вангелова Председател Мария Петкова Кирова Вангелова Член Мариана Ангелова Цветкова Стефан Иванов Иванов Член Дарина Стефанова Цацова Десислава Любомирова Корчева Член Ради Цветков Цветков Христина Николайчева Йорданова председател Денислав Бисеров Георгиев Член Христо Христов Бозуков Маринела Георгиева председател Витекова Валентин Веселинов Секретар Величков Александър Йорданов Георгиев Константин Христов Касъров Надежда Георгиева Томанова Константин Георгиев Петров 14

15 Член Димана Младенова Пеева Александър Димитров Секретар Григоров Секретар Янка Петрова Петкова председател Член председател Секретар Член Член Николай Благоев Благоев Мила Христова Караджова Михаил Михайлов Петков Константин Христов Касъров Красимир Динев Копринков Константин Георгиев Петров Член Елена Събева Иванова Снежка Александрова председател Тодорова Любо Винченцо председател Поптодоров Теодора Георгиева Станоева Елена Събева Иванова Радина Богомилова Евгениева Мила Христова Караджова Николай Благоев Благоев Татяна Цветанова Иванова Христо Христов Бозуков Стефания Тонева Гергова Валентин Веселинов Величков Александър Димитров Григоров Алекс Александров Джамбазки Даниел Благоев Пеев Член Елена Борисова Николова Петър Миладинов Мирчев Секретар Красимир Иванов Новаков Кирил Георгиев Пенев Людмила Кръстева Майя Иванова Пачникова председател Кръстева - Маврикова - Риминчан председател Иванка Миткова Иванова Бехрин Рамадан Билял Мирон Николаев Екатерина Лазарова Председател Грънчаров Тонова Член Светла Николова Петрова Евгения Миткова Генкова Член Алексей Ганчев Сандов Лидия Костадинова Ангелова Член Ирена Иванова Додева Владислава Борисова Владимирова Член Стефани Стефанова Георгиева Драган Илиев Петров Член Емилия Емануилова Сиракова Иван Добрев Каменски Член Валентина Сергеевна Симченкова Красимир Атанасов Джуров Член Петър Петров Иванов Илиян Стоянов Стоянов Габриела Георгиева Яна Любомирова председател Пападопова-Чомова Георгиева 15

16 Член Майя Иванова Пачникова - Риминчан Людмила Кръстева Кръстева - Маврикова Член Даниела Любенова Иванова Емилия Божидарова Николова Член Ивайло Цветанов Митов Деница Михаилова Тодорова Член Лора Божанова Михайлова Димитринка Генчева Хубенова Председател Кристиана Христова Ангелова Силвия Атанасова Антонова Татяна Цветанова Алекс Мартинов председател Иванова Александров Любен Павлов Член Петя Ангелова Костова Владимиров Член Рени Стоянова Алексиева Росица Михайлова Христова Председател Жана Василева Антонова- Иванова Христо Иванов Райков Член Петя Любенова Бабукова Стилиан Иванов Куцаров Член Стефан Иванов Бабуков Иванка Антонова Сербезова Член Елза Кирилова Тодорова Лилия Атанасова Илиева Джулиола Люсиен Председател Иванова Вяра Руменова Маринова Силвия Атанасова Кристиана Христова Член Антонова Ангелова Джулиола Люсиен Секретар Васил Цеков Николов Иванова Росица Михайлова Член Христова Георги Митков Стефанов Дарина Емилова Валентина Ангелова Председател Николова Шавулева Невена Григорова Член Аделина Иванова Спасова Иванова Гергана Атанасова Антоанета Георгиева Член Петрова Петрова Огняна Малинова Георги Трифонов Член Панайотова Божиков Антоанета Георгиева Гергана Атанасова председател Петрова Петрова Кристиян Светозаров Жана Василева Председател Кръстев Антонова-Иванова председател Елка Минчева Мишонова Иван Кирилов Велинов Димитринка Иванова Методи Ангелакиев Секретар Рибарска Гоцев Член Диана Динкова Сивинова Петя Любенова Бабукова Борислав Димитров Председател Динко Борилов Балкански Славов 16

17 Член Георги Спасов Спасов Анелия Людмилова Недялкова Александър Ивов Габриела Георгиева председател Бързашки Василева Виолета Николова Секретар Мюжгян Мохамед Халил Цветкова-Георгиева Член Николай Атанасов Сивинов Стефан Иванов Бабуков Секретар Владислав Валериев Стоянов Крум Георгиев Мушев Член Климент Яворов Григоров Азис Екрем Азис Член Румяна Дечева Сивеновач Слави Красимиров Петров Димитринка Иванова Председател Методи Ангелакиев Гоцев Рибарска Член Цветелина Симеонова Скодрани Ангел Димитров Василев Член Розита Методиева Тодорова Зоя Владимирова Михайлова Борислав Михайлов председател Ясен Севдалинов Петков Владов Маргарита Йорданова Председател Иванова Огнян Николов Георгиев Виолета Николова Член Цветкова-Георгиева Ралица Петрова Стаматова Мюжгян Мохамед Халил Секретар Филип Божидаров Костов Мехмедали Ферад Член Иван Станков Тодоров Исмаил Климент Яворов председател Азис Екрем Азис Григоров председател Стоян Цветанов Цветков Наталия Иванова Шопова Виктория Симеонова Георги Валентинов Член Микова Шумаров Иглика Пантелеева Мишел Петрова Член Пантелеева Гемеджиева Елена Георгиева Анина Пламенова Секретар Касапинова Юрукова Кристофър Руди Йенер Йовка Минчева Член Фон Фергуц Атанасова Член Павел Любомиров Иванов Делян Тошков Трифонов Красимир Кирилов Председател Васил Никифоров Танчев Вангелов председател Божидар Евгениев Йоловски Секретар Рени Борисова Петрунова Сашо Юриев Мартинов Катерина Кирилова Димитрова 17

18 Секретар Емил Иванов Вряшков Виолетка Петрова Димитрова Калоян Евгениев Велизар Емилов председател Стефанов Александров Член Мирослав Иванов Петров Рени Стоянова Алексиева Росица Георгиева Председател Весела Боянова Котева Мурджова Член Донка Йотова Братанова Натали Веселинова Христова председател Тина Ивайлова Каменова Цанка Иванова Сергиева Боряна Кирилова Денислав Николаев Секретар Никифорова Костов Член Вяра Руменова Маринова Виктория Рускова Джумпарова Член Венета Димитрова Божкова Атанас Николаев Грънчаров Даниел Даниелов Председател Валери Василев Славчов Сазонов Цветомир Любомиров председател Андрей Евгениев Николов Арсов председател Димитър Николаев Манев Емил Маринов Асенов Мария Пантелеева Мирослава Добринова Член Пантелеева Тодорова Валерия Ивайло председател Аня Александрова Генина Георгиева Наталия Тодорова Член Антоан Георгиев Филипов Николова Член Йордан Асенов Георгиев Елена Боянова Петрова Кристина Филипова председател Русинова Тереза Илиева Илиева Николина Александрова Максим Найденов Председател Христова Цветанов Член Диана Валентинова Божинова Милка Йорданова Господинова Секретар Невена Иванчева Кисова Пламен Огнянов Кирилов Член Анна Емилова Иванова Иван Ненов Мерджов Член Велислав Димитров Пилитов Теодора Гечова Георгиева Член Евгения Евгениева Щерева Станислав Милошев Тодоров Член Красимир Василев Скорчев Васил Асенов Койчев Член Веска Иванова Иванова Мария Иванова Караджиева Член Надежда Борисова Грънчарова Александра Валентинова Тодорова 18

19 Член Мариана Георгиева Скорчева Ангел Петков Стойков Член Антония Георгиева Георгиева Николета Цветолюбова Цакова Председател Красимира Иванова Кръстева Димитрина Илиева Евтимова Член Десислава Петрова Цачева Иван Петров Долев Секретар Анелия Александрова Йотова Мария Петкова Кирова Мария Иванова председател Караджиева Веска Иванова Иванова председател Елина Лазарова Лакова Кирил Димитров Смирнов Член Емил Руменов Вучков Борис Богомилов Йончев Секретар Мария Иванчева Кисова Виктория Симеонова Владимирова Ивайло Александров председател Ангелов Зоя Радойчева Масова Христина Тодорова Председател Василева Галина Енчева Иванова Член Симона Илиянова Илиева Милена Георгиева Член Драганова Анета Георгиева Брашнарова Член Дара Емилова Иванова Марчела Цветкова Секретар Кръстева Георги Рангелов Иванов Ивайло Александров Член Ирен Димитрова Дянкова Ангелов Вероника Михалова Елеонора Костова Член Борисова Кивуцова Любослав Пламенов Ивайло Цветанов Секретар Петров Апотолев Теодора Маргаритова Добринка Горанова Председател Пенева Минкова Антоанета Любенова Велияна Георгиева Секретар Чешмеджиева Георгиева Виолетка Кирилова Член Теодор Христов Автански Петрова Мариета Светославова Член Валери Димитров Кузмин Антонова Кристина Велкова Елена Красимирова Секретар Горчилова Зеленкова Евгения Владимирова Евгения Евгениева Председател Костова Щерева председател Петър Йорданов Пенев Бояна Стоянова Чалъкова Велислав Димитров Председател Теодора Гечова Георгиева Пилитов Татяна Златкова Димитрова Моника Милчева Васева 19

20 Член Христиана Димитрова Христова Филип Томиславов Иванов Десислава Петрова председател Иван Петров Долев Цачева Даниел Красимиров Секретар Георгиев Райчо Дончев Колев Член Никалас Николов Петров Тонка Стефанова Георгиева Член Константин Борисов Тасков Божидар Здравков Дюлгеров Член Младенка Ивова Алексова Коста Петров Янков Член Денис Баженов Стоянов Аксиния Андреева Мартинова Председател Венцислав Иванов Иванов Антон Асенов Димитров Секретар Борис Богомилов Йончев Емил Руменов Вучков Секретар Калоян Василев Киров Георги Петров Георгиев Симона Николаева Александър Стефанов председател Василева Алексиев Владимир Стефанов Секретар Иванов Роберт Здравков Павлов Член Благой Кирков Гергов Ерджан Идризов Назифов Секретар Божидар Лъчезаров Вълев Кристиян Димитров Желев Цветанка Петкова Председател Захари Рангелов Захариев Лозанова Секретар Мариета Светославова Антонова Мартин Иванов Ефремов Председател Виктория Петрова Йорданова Албена Николова Атанасова Член Владислав Костадинов Симеонов Ангелина Александрова Еленкова Ернесто Робертович Председател Сашка Славчева Радонова Цатуров Член Веселин Димов Димитров Илиян Максимов Йорданов Секретар Владимир Василев Василев Иво Николов Кюхов Радослава Георгиева председател Ненова Благой Анкин Аспарухов председател Галин Стоянов Ганев Владислав Костадинов Симеонов Наташка Петкова Андрей Евгениев Член Андреевска Николов Член Росен Иванов Тодоров Цаню Денев Камов Наташка Петкова Секретар Илиян Запрянов Славов Андреевска Член Цаню Денев Камов Росен Иванов Тодоров 20

21 Член Петя Иванова Стоянова Павел Полев Димитров 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма По т.6 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Лозенец В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 233/ г. от кмета на район Лозенец с предложение за освобождаване на общо 42 членове в 37 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 0 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 12 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 13 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 9 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 4 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 108 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Лозенец като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ ЕГН на заместващ Заместван Секретар Кристиан Евгениев Иванов Асен Петков Петков Евгений Николаев Валентин Веселинов Член Константинов Андреев Радина Василева Член Емил Емилов Темелков Миладинова Член Звезда Стефанова Тенева Йонко Николов Йончев Живка Маноилова Член Ева Емилова Калчева Ставрева Надежда Емилова Член Христина Симеонова Петрова Рекарска Христина Симеонова Член Надежда Емилова Рекарска Петрова ЕГ заме 21

22 Член Бистрла Кръстанова Чарбаджийска Силвия Стефанова Арабова Александър Александров председател Камен Красимиров Павлов Бойнов Александър Богомилов Петко Деянов Член Кръстев Калагларски Председател Даниела Станиславова Благоева София Веселинова Димитрова Член Весела Юлиянова Димитрова Сребрина Кирилова Хашъмова Член Стефан Митков Стоилов Томи Иванов Цонев Член Васко Василев Шелявски Евгени Пламенов Милков Член Мария Димитрова Карпузова Георги Михалев Георгиев Член Даниела Иванова Митков Емил Григоров Найденов Елена Георгиева Председател Людмила Цакова Кънчева Касапинова Секретар Тодор Колев Иванов Яничка Методиева Якимова Красимира Стефанова Председател Катрин Кирилова Митова Найденова Николинка Методиева Мария Борисова Член Стоилова Минчева Красимир Мартинов председател Мериан Кирилова Митова Грудев Жулиета Николова Член Иванка Минкова Калоянова Пенчева Член Зорница Емилова Клисуркина Мериан Кирилова Митова Председател София Веселинова Димитрова Даниела Станиславова Благоева Секретар Валентин Веселинов Андреев Стефан Пенев Пенев Секретар Стефани Цветанова Михайлова Дона Пенева Пенева Секретар Иванна Тодорова Милешка Васко Василев Шелявски Член Стефани Даниелова Благоева Албена Бойчева Бойчева Член Добромир Георгиев Иванов Велина Александрова Драгийска Секретар Федя Витанова Петкова Радостин Радославов Рангелов Член Любка Димитрова Маджарова Севдалин Златков Огнянов Член Янка Христова Димитрова Юлиян Бориславов Тошков Секретар Николай Димитров Карпузов Снежана Господинова Дочева председател Никола Стайков Спотинов Делян Кременов Койчев Никола Стайков Член Димитър Емилов Дедиков Спотинов Член Николай Кирилов Коцев Роберт Борисов Ковачев 22

23 Член Петър Венциславов Михалев Йордан Иванов Генов Член Невена Асенова Кръстева Красимир Иванов Новаков Председател Красимир Иванов Новаков Невена Асенова Кръстева Член Алекс Илиев Андонов Никола Асенов Стефанов Член Стефани Василева Василева Росен Стойчев Канев 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Райна Константинова Евтимова, Милен Събинов Ревански, Васил Наумов Бошнаков, Метин Мехмед Сюлейман, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма По т.7 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 234/ г. от кмета на район Витоша с предложение за освобождаване на общо 50 членове в 36 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 22 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 10 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 3 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 8 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 0 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 7 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 109 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Витоша като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ Член Сокол Кънев Киров ЕГН на заместващ Заместван Нина николина Юриева Кюлева Член Фиданка Методиева Миланова Йордан Пепов Димитров Член Камелия Стоянова Димитрова Павел Костадинов Костадинов Председател Мадлен Славчева Георгиева Теодор Владимиров Димитров 23 ЕГН на заместв

24 Член Георги Красимиров Кръстев Радостина Владимирова Тасева Секретар Ивона Петьова Събева Владимир Кирчев Николов Член Йоана Цветанова Димитрова Цветанка Златанова Митрева Член Румяна Николаева Димитрова Яна Николаева Първанова Секретар Елизабет Драгиева Симончева Валери Милчев Димитров Председател Деяна Енчева Симончева Александър Цветанов Попов Член Веселин Стефанов Мелчев Бисер Асенов Илиев председател Лиана Цветанова Тодорова Димитър Атанасов Петрунов Член Албена Василева Асенова Емануил Спасов Кордев Член Кристина Росенова Александрова Данаил Георгиев Йорданов Член Димитър Атанасов Петрунов Лиана Цветанова Тодорова председател Силва Сашова Асенова Иванка Димитрова Ставрева Председател Деси Красимир Манчева Веска Божилова Пулийска Секретар Евгени Колев Георгиев Валери Любенов Стаменов председател Христо Досев Христов Мария Георгиева Влайкова Член Николина Свилкова Антова Моника Василева Вангелова Член Росица Стефанова Костадинова Ивона Георгиева Петрова- Паисова Председател Иванка Димитрова Ставрева Йорданка Борисова Каменска Член Георги Цветанов Попиванов Василена Юриева Бовянска председател Данаил Георгиев Йорданов Николай Тошков Николов Член Румяна Димитрова Димитрова Елиза Кирилова Танева Вергиния Любомирова председател Емил Димитров Гудев Стоичкова Секретар Иван Красимиров Иванов Гергана Ивайлова Цветкова Председател Валентина Димитрова Симеонова Данислава Живкова Димитрова Член председател Нинаниколина Юриева Кюлева Сокол Кънев Киров Валентина Димитрова Симеонова Радка Димитрова Бранкова председател Евгения Атанасова Христова Радка Димитрова Бранкова Председател Димитър Тодоров Алексиев Елза Данаилова Арсова председател Николай Тошков Николов Ива Ицкова Гьонева Секретар Васка Кирилова Николова Иво Симеонов Йотовски Председател Натали Живкова Дянкова Митко Викторов Арсов Председател Ваня Стоянова Борумова Веселка Йорданова Георгиева Вергиния Любомирова Член Стоичкова Емил Димитров Гудев Секретар Ивета Василева Димитрова Верка Стоянова Андонова Член Татяна Райчова Венева Величка Василева Петрова Маргарета Георгиева Член Мария Стоянова Горанова Георгиева Даниела Кръстанова Секретар Мариана Георгиева Аладжова Методиева 24