Отменени заседания, пренасрочени в периода г г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Отменени заседания, пренасрочени в периода г г."

Препис

1 Второ Отменено Гражданско дело No 1349/2017, XVIII състав Я.Д.И.,З.Г.Г. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА - АД ГР. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :00 Второ Отменено Гражданско дело No 945/2018, V състав Делба М.М.Ш. М.М.Ш. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА2 Второ Отменено Гражданско дело No 1343/2018, V състав Първо Отменено Гражданско дело No 1480/2018, XVIII състав Второ Отменено Гражданско дело No 2/2019, VI състав В.Г.Б. М.П.Б.,М.Г.О.,П.С.О.,И.С.А. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :00, ЗАЛА2 Г.А.Ю.,Р.А.Ю. Б.В.Щ.,Г.Т.Щ. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :30 Д.С.Й.,Е.С.Й.,И.С.Й.,И.Й.Й. С.Д.Я :30 Първо Отменено Гражданско дело No 11/2019, XVIII състав Делба В.Х.Ц.,Т.Х.Д. П.А.Г.,А.П.Г.,А.П.Т. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :30 Първо Отменено Гражданско дело No 132/2019, V състав Искове по КЗ Второ Отменено Гражданско дело No 179/2019, VI състав Второ Отменено Гражданско дело No 234/2019, XVIII състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГРАД Д.Р.Х. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :00 ОБЩИНА ГРАД Н.Т.Ж.,А.Т.Г.,И.Ю.Т :00 Н.Й.А. И.Й.Г. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :45 Първо Отменено Гражданско дело No 390/2019, XVIII състав Делба Н.Г.Ф. М.Д.А.,А.Д.Ф.,Д.Г.Ф.,С.Г.М. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :15 Второ Отменено Гражданско дело No 426/2019, XVIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за ви срещу китора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.И.П. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК- ТП НА ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН СЪС АДРЕС ВЕЛИНГРА,К.М.А. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :00 Първо Отменено Гражданско дело No 443/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака И.А.К. Л.И.К :30 Второ Отменено Гражданско дело No 484/2019, V състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГРАД С.Й.М. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :00 Второ Отменено Гражданско дело No 548/2019, XVIII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Ф.Д.Б. Г.З.М. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :45 Първо Отменено Гражданско дело No 611/2019, XVIII състав АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД СЪС З.С.В. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :15, ЗАЛА1 Второ Отменено Гражданско дело No 641/2019, XVIII състав Искове по КЗ Х.С.Д. ЗД БУЛ ИНС АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :30 Второ Отменено Гражданско дело No 674/2019, VI състав Делба М.Г.В. Д.П.Г.,П.Г.Г.,Д.И.Г.,В.Д.Л.,Г.Д.Г :30 Първо Отменено Гражданско дело No 891/2019, XVIII състав Павлов иск ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД СЪС К.Н.П.,Й.Д.П. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :30 Първо Отменено Гражданско дело No 945/2019, XVIII състав Искове за трудово възнаграждение Б.И.К. СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ ЕООД СЪС Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :20 Първо Отменено Гражданско дело No 1027/2019, XVIII състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.Б.П. С.В.Г. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :00 Второ Отменено Гражданско дело No 1044/2019, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.С.Ц. Г.И.М.,П.Г.М. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА2 Първо Отменено Гражданско дело No 1069/2019, XVIII състав Второ Отменено Гражданско дело No 1070/2019, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Второ Отменено Гражданско дело No 1074/2019, V състав Искове по КЗ А.Ф.Ф. С.Д.К. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ГРАД Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :45 Г.В.Б. Л.В.Б. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :00, ЗАЛА2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА2 Второ Отменено Гражданско дело No 1163/2019, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Н.Г. Д.С.А. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА2

2 Първо Отменено Гражданско дело No 1245/2019, XVIII състав АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД СЪС Л.А.Б. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :45 Първо Отменено Гражданско дело No 1258/2019, XVIII състав АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГРАД В.Д.А. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :20, ЗАЛА1 Първо Отменено Гражданско дело No 1262/2019, V състав Делба Е.Г.К. Ж.И.И. Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30 Първо Отменено Гражданско дело No 1266/2019, XVIII състав Искове за развод и недействителност на брака В.Г.Н. А.А.Н. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :00 Първо Отменено Гражданско дело No 1360/2019, XVIII състав Първо Отменено Гражданско дело No 1370/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за ви срещу китора по Регл.(ЕС) 655/2014 КОС ХОЛ 1 ЕООД СЪС КОСТАНДОВО СИМТРАНС 05 ЕООД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА ПЛЕВЕН Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :10 А.К.Б. ОБЩИНА РАКИТОВО Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА2 Първо Отменено Гражданско дело No 1376/2019, V състав Облигационни искове между съсобственици С.Н.М. ОБЩИНА Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА1 Първо Отменено Гражданско дело No 8/2020, XVIII състав ЕСЕЛДЕ 21 ЕООД СЪС М.С.Б. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :25, ЗАЛА1 Второ Отменено Гражданско дело No 23/2020, XVIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.М.Ш. Д.Ш.К. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :30 Първо Отменено Гражданско дело No 43/2020, V състав Първо Отменено Гражданско дело No 120/2020, XVIII състав Първо Отменено Гражданско дело No 130/2020, VI състав Първо Отменено Гражданско дело No 150/2020, XVIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.И.Х. ОБЩИНА ГРАД Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :30, ЗАЛА2 ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГРАД М.А.Б. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГРАД 0 Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :15, ЗАЛА1 ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР :00 0 Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :45 Първо Отменено Гражданско дело No 156/2020, XVIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.М.М.,М.Р.М. 0 Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :10 Първо Отменено Гражданско дело No 171/2020, XVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА А.С.С. ОБЩИНА ГРАД СЪРНИЦА Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :40 Първо Отменено Гражданско дело No 186/2020, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.А.Б.,А.Б.Б.Б. 0 Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА :00 Първо Отменено Гражданско дело No 192/2020, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ф.А.К. С.М.М :00, ЗАЛА2 Първо Отменено Гражданско дело No 196/2020, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.З.,П.И.З. 0 Докладчик:ВАЛЕНТИНА Д. ИВАНОВА : Отменено НОХД No 445/2018, II състав Престъпления против горското стопанство Отменено НЧХД No 222/2019, VI състав Отменено НЧХД No 223/2019, II състав Отменено НЧХД No 235/2019, II състав Отменено НЧХД No 253/2019, II състав ГРАД А.Т.П.,И.Д.К.,Х.И.Б :30, ЗАЛА1 Г.А.Г. Н.В.Б.,И.И.Б.,М.Х.К.,Х.М.К.,С.В.Б :00 Н.Х.Я. Н.В.Б :00, ЗАЛА1 М.М.Ю. Ш.А.А.,Х.А.Ю :30, ЗАЛА1 Х.Н.Г. Н.В.Б :15, ЗАЛА1

3 Отменено НОХД No 333/2019, II състав Отменено НЧХД No 336/2019, II състав - М.О.Б :30, ЗАЛА1 М.М.Х. М.М.У :00, ЗАЛА Отменено АНД No 354/2019, II състав ДНСК ОБЩИНА ГРАД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГРАД :30, ЗАЛА Отменено АНД No 405/2019, VI състав КАТ Й.Г.Н Отменено НОХД No 407/2019, II състав Измама Отменено НОХД No 413/2019, II състав Противозаконно отнемане на МПС Отменено НЧХД No 440/2019, II състав Отменено НОХД No 458/2019, VI състав Измама ГРАД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР :00 Б.А.Я :00, ЗАЛА1 В.М.М.,Г.Р.М.,Ф.М.С.,И.Г.Б :30, ЗАЛА1 А.М.Е. М.Ф.Ю.,Ф.М.В :30, ЗАЛА1 ГРАД С.Н.Н : Отменено АНД No 493/2019, VI състав КАТ Л.Д.Т. РАЙОННО : Отменено НОХД No 509/2019, VI състав Неплащане на издръжка ГРАД А.Б.Б : Отменено АНД No 525/2019, II състав КАТ Х.Ю.А. РАЙОННО :45, ЗАЛА Отменено АНД No 533/2019, II състав НАП Отменено НЧХД No 536/2019, II състав РОСГРУП 1 ЕООДСЪС УПРАВЛЕНИЕ ГР :45, ЗАЛА1 Л.Б.С. И.А.М.,С.В.Т.,Л.И.У.,М.П.К :30, ЗАЛА Отменено АНД No 537/2019, VI състав КАТ В.П.К. РАЙОННО : Отменено АНД No 538/2019, II състав КАТ М.Л.П. РАЙОННО :30, ЗАЛА Отменено НОХД No 539/2019, VI състав Неплащане на издръжка Отменено НЧХД No 550/2019, II състав ГРАД Отменено АНД No 552/2019, VI състав НАП ЕТ Р.-А.П. М.Ю.М :30 Е.Ц.К. А.А.Ч :45, ЗАЛА1 ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП,ТД НА НАП ПЛОВДИВ : Отменено АНД No 2/2020, VI състав КАТ Г.Т.К. РАЙОННО :15 Разпоително Разпоително Разпоително Разпоително Разпоително Отменено НОХД No 3/2020, II състав Отменено НОХД No 10/2020, VI състав Престъпления против а на управлението ГРАД ГРАД Отменено АНД No 13/2020, II състав ИААА Б.С.Р Отменено НОХД No 16/2020, II състав Неплащане на издръжка Отменено НОХД No 17/2020, VI състав Неплащане на издръжка Отменено НОХД No 18/2020, II състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ Отменено НОХД No 19/2020, II състав Хулиганство Отменено НОХД No 24/2020, XVIII състав Блудство с лице, навършило 14 г. ГРАД ГРАД ГРАД ГРАД ГРАД В.Д.П :30, ЗАЛА1 К.Б.Х :30 ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД :45, ЗАЛА1 И.С.Ш :30, ЗАЛА1 К.К.З :45 А.Ю.Г :30, ЗАЛА1 С.П.Б :30, ЗАЛА1 Ю.Н.Т. Докладчик:ЛИЛИЯ Г. ТЕРЗИЕВА :55

4 Отменено АНД No 28/2020, II състав МВР С.А.Б. РАЙОННО :00, ЗАЛА Отменено НЧХД No 30/2020, VI състав Отменено НЧХД No 31/2020, VI състав В.С.К. Г.Б.С :00 Г.Б.С.,М.Б.С. В.С.К :30 Разпоително Отменено НОХД No 37/2020, VI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно сство без съгласието на собственика. ГРАД Д.Г.Д :00 Разпоително Отменено НОХД No 39/2020, II състав Привилегирован състав на кражба Отменено НОХД No 46/2020, VI състав ГРАД ГРАД Д.Ф.А :30, ЗАЛА1 А.С.Г : Отменено АНД No 49/2020, VI състав Комисия за защита на потребителите АН-2008 ЕООД Отменено АНД No 50/2020, VI състав Комисия за защита на потребителите АН-2008 ЕООД : : Отменено АНД No 51/2020, VI състав НАП АНГЕЛ ЧОПЕВ 59 ЕООД СЪС :30 Разпоително Разпоително Отменено АНД No 53/2020, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК Отменено НОХД No 54/2020, VI състав Сна телесна пова Отменено НОХД No 55/2020, II състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК ГРАД ГРАД ГРАД Отменено АНД No 56/2020, VI състав КАТ И.Н.Г. И.М.К :15 Е.Н.У :45 К.С.Ю :30, ЗАЛА1 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ГРАД : Отменено АНД No 57/2020, VI състав НАП АНГЕЛ ЧОПЕВ 59 ЕООД СЪС :30 Разпоително Отменено АНД No 58/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 59/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 61/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 62/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 67/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 68/2020, II състав ДИТ Отменено НОХД No 70/2020, II състав Кражба, пставляваща опасен рецидив ГРАД :30, ЗАЛА :50, ЗАЛА :10, ЗАЛА :30, ЗАЛА :00, ЗАЛА :10, ЗАЛА1 Р.А.Г.,Г.Д.Х :00, ЗАЛА Отменено АНД No 73/2020, II състав КАТ Е.Ц.К. РАЙОННО :00, ЗАЛА1

5 Отменено АНД No 74/2020, II състав КАТ Е.Ц.К. РАЙОННО :30, ЗАЛА Отменено АНД No 76/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 77/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 78/2020, II състав ДИТ Отменено АНД No 79/2020, VI състав НАП ЛЕБЕД-ВАСИЛ ЯНАКИЕВ ЕТ СЪС :30, ЗАЛА :40, ЗАЛА :00, ЗАЛА : Отменено АНД No 80/2020, II състав КАТ А.М.А. РАЙОННО :30, ЗАЛА Отменено АНД No 81/2020, VI състав КАТ Е.Ц.К. РАЙОННО :30, ЗАЛА2 Разпоително Разпоително Разпоително Разпоително Разпоително Отменено АНД No 82/2020, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Отменено АНД No 83/2020, II състав Комисия за защита на потребителите Отменено АНД No 86/2020, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК Отменено АНД No 87/2020, VI състав БАБХ ГРАД НИП ИНВЕСТ ООД СЪС ВАРНА ГРАД ДЕЙЗИ СТИЛ 88 ЕООД СЪС К.Р.К :30, ЗАЛА1 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ПЛОВДИВ :00, ЗАЛА1 М.И.М :15 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР : Отменено АНД No 89/2020, VI състав НАП М.-6.-Г.П. ЕТ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП :45, ЗАЛА Отменено АНД No 90/2020, VI състав НАП Отменено НОХД No 91/2020, II състав Квалифицирани състави на кражба Отменено НОХД No 92/2020, II състав Отменено НОХД No 93/2020, VI състав Неплащане на издръжка КАРЪКОВА ЕООД СЪС УПРАВЛЕНИЕ ГРАД ГРАД ГРАД Отменено АНД No 97/2020, II състав КАТ П.Я.Г Отменено АНД No 99/2020, VI състав НАП Отменено НОХД No 100/2020, II състав Квалифицирани състави на измама Отменено НОХД No 101/2020, II състав Престъпления против младежта Отменено АНД No 104/2020, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК Отменено АНД No 105/2020, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК Отменено АНД No 107/2020, II състав Комисия за защита на потребителите Отменено АНД No 108/2020, II състав Комисия за защита на потребителите ЕЛИСТЕЛ ООД СЪС ГРАД ГРАД ГРАД ГРАД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП :30, ЗАЛА2 И.Х.Б :00, ЗАЛА1 Д.Ц.Б :30, ЗАЛА1 С.З.С :45 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ГРАД :45, ЗАЛА :15 Г.П.Б :00, ЗАЛА1 Т.Й.Г :30, ЗАЛА1 С.М.Ч :30, ЗАЛА2 М.М.Т :30, ЗАЛА :30, ЗАЛА :45, ЗАЛА1

6 Отменено АНД No 109/2020, II състав Комисия за защита на потребителите Отменено АНД No 110/2020, II състав Комисия за защита на потребителите Отменено АНД No 114/2020, VI състав ИААА Отменено АНД No 115/2020, VI състав ИААА Отменено АНД No 123/2020, VI състав НАП Отменено АНД No 128/2020, VI състав ДИТ БУЛ ЛЕС ЕООД СЪС БУЛ-ЛЕС ЕООД СЪС СТИЛ И УЮТ ЕООД СЪС ТЕКСА-2013 ЕООД СЪС РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД :00, ЗАЛА :15, ЗАЛА :30, ЗАЛА :45, ЗАЛА :00, ЗАЛА :15, ЗАЛА2