З А П О В Е Д. 183-О Гр.София, г. Н А Р Е Ж Д А М : СПЕЦИАЛНОСТ РЕСТАВРАЦИЯ Име, презиме, фамилия Вх. Бал

Размер: px
Започни от страница:

Download "З А П О В Е Д. 183-О Гр.София, г. Н А Р Е Ж Д А М : СПЕЦИАЛНОСТ РЕСТАВРАЦИЯ Име, презиме, фамилия Вх. Бал"

Препис

1 Н А Ц И О Н А Л Н А Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А А К А Д Е М И Я З А П О В Е Д 183-О Гр.София, г. На основание на чл.9 ал.3 и чл. 68, ал.1 и 3 на ЗВО; Решение на МС 437 от 02 юни 2021 г.; Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито образование на студенти във ВУ; Правилника за приемане на студенти в НХА за учебната 2021/22 г., Решение на АС 14 от г. и получените резултати от проведените конкурсни изпити по специалности в Академията за уч.2021/2022 г. Н А Р Е Ж Д А М : I. Да бъдат записани за студенти в I-ви курс за ОКС МАГИСТЪР над средно образование на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, чието обучение се финансира от държавата, както следва: ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕСТАВРАЦИЯ 1 Мая Данаилова Трайчева Ая Димитрова Ночева Любомира Евгениева Генева Велислава Детелинова Димитрова Деница Миленова Бонева Катерина Елизабета Чарлз Гил Анастасия Мирославова Панчева Дарина Такова Стаматова Терентия Галинова Господинова II. Да бъдат записани за студенти в I-ви курс в гр.софия, по специалностите в НХА за окс бакалавър на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, чието обучение се финансира от държавата, както следва : ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА СПЕЦИАЛНОСТ ЖИВОПИС 1 Илияна Йорданова Найденова Максим Димитров Пейнеков Мая Данаилова Трайчева Самуил Евгени Велев Леа Сара Клайв Сойър Виктория Стефани Гайд

2 7 Румен Ивайлов Христов Кристина Ангелова Вънекова Ния Кирилова Димитрова Гергана Георгиева Митрева Антон Димитров Кръстев Деница Тодорова Тончева Калина Каменова Стойкова Станислав Радомир Василев Габриела Александрова Калинова Дебора Добромир Добрева СПЕЦИАЛНОСТ СТЕНОПИС 1 Ана Александрова Сокерова Йоанна Йонкова Петрова Ерик Адриан Даниел Валери Илиянов Веселинов Владислав Юлианов Кръстев Венета Севдалинова Маринова Виктория Русланова Недялкова Ина Николаева Зехирева Вероника Борисова Манчева СПЕЦИАЛНОСТ СКУЛПТУРА 1 Георги Йосифов Стоев Йоанна Валентин Костова Стоян Цветомиров Цветанов Марио Цветанов Ангелов Здравко Явор Захариев Александър Ивайлов Стамболов СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИКА 1 Тереза Рабих Елхалаби Калоян Георгиев Кунев Александра Стефанова Попова Велислава Детелинова Димитрова Венелин Росен Бончев Ясен Цеков Геновски Александър Божидаров Илиев Яница Деянова Спасова Георги Ангелов Вановски

3 СПЕЦИАЛНОСТ КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА 1 Кристиана Лъчезарова Христова Никол Орлинова Кюланова Ина Ивайлова Нешева Мартина Серафимова Гърбова Ния Климент Петрова Денислав Начев Стоянов Мариана Йорданова Камберова Лора Юлианова Ахчийска Александър Радич Банев Стефка Александрова Лозева Калина Фредерик Тошева Катрин Теодорова Бояджиева Сохюн Канг СПЕЦИАЛНОСТ ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 1 Виктория Русалинова Илиева Димитър Димитров Спасов Виктория Руменова Гигова Борислава Ивова Димитрова Венцислав Валентинов Нанов Йоан Евгениев Йотов Аделина Павлова Златарева Гергана Янчева Янкова Пролет Валентинова Борисова Анна Емилова Иванова Стефани Атанасова Атанасова Илиана Петрова Илчева Надежда Димитрова Боянова Ивет Иванова Петрова СПЕЦИАЛНОСТ ИЗКУСТВОЗНАНИЕ 1 Анета Владимирова Манска Антон Димитров Кръстев ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕЗБА 1 Кристиян Живан Велинов Илияна Йорданова Найденова

4 3 Михаела Красимирова Величкова Бойчо Владимиров Владимиров СПЕЦИАЛНОСТ КЕРАМИКА 1 Стефан Кристиан Спасов Вероника Борисова Манчева Биляна Цонева Яръмова Магдалена Стефанова Христова СПЕЦИАЛНОСТ СЦЕНОГРАФИЯ 1 Симона Стойкова Стоева Сохюн Канг Калоян Евгениев Вешков Мартина Марианова Колева Полина Ивайлова Николаева Деница Неделчева Неделчева Кая Каменова Иванова СПЕЦИАЛНОСТ ТЕКСТИЛ ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН 1 Деница Георгиева Георгиева Мария Евгениева Йотова Алекс-Кристофър Кристофър Александров Анита Железова Железова Жаклин Чавдар Попова Василена Йотова Иванова Анна-Мария Петрова Кичева СПЕЦИАЛНОСТ МЕТАЛ 1 Гергана Георгиева Митрева Карина Карен Амбарцумян Виктория Емилова Димитрова Ния Кирилова Димитрова Никола Руменов Михов Теодор Захариев Благоев Александра Стефанова Попова Ния Георгиева Александрова

5 СПЕЦИАЛНОСТ ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН 1 Тони Злати Златева Веселин Петров Гечев Радостина Николаева Кръстева София Николаева Сладкарова Даниела Георгиева Димитрова Лора Юлианова Ахчийска Николай Георгиев Султанов Владимир Владимиров Колев Дея Милкова Петрова Александър Теодосий Балабанов Стилян Ивайлов Ангелов Ангел Методиев Павлов СПЕЦИАЛНОСТ РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН 1 Иван Костадинов Глушков По чл.10 ал.6 и Йоанна Ивкова Атанасова По чл.10 ал.6 и Йоана Константин Карчева Никол Александрова Трайкова Йорданка Танева Бъгова освободена от държавни такси по чл. 68, ал. 3 от ЗВО Димана Михаил Табакова Йоана Георгиева Костова Мирела Миленова Петрова Илиана Йорданова Николова Гергана Янчева Янкова Радимира Сашева Коева Теодора Илиева Барбутова Александра Георгиева Руменова СПЕЦИАЛНОСТ ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО 1 Гергана Иванова Михайлова Ния Найденова Иванова Радослав Иванов Стефанов Гергана Людмилова Добрева

6 СПЕЦИАЛНОСТ ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА 1 Жулиета Ивова Димитрова По чл.10 ал.8 и Радина Пламенова Кафедарова Верена Маринова Лесикова Деница Валентинова Иванова Десислава Атанасова Милова Радостина Яворова Стоянова Мария Николаева Георгиева СПЕЦИАЛНОСТ МОДА 1 Мая Райчева Димова Габриела Илиева Емилова Димитър Тихомиров Батинков Теодора Иванова Бобчева Снежина Емилова Димитрова Светослава Бориславова Петрова Валентин Георгиев Георговски Невелин Валентинов Иванов Рая Яворова Байчева Вероника Яворова Матева Адриана Данкова Данкова Кристина Руменова Русева III. Успешно издържали конкурсните изпити, извън рамките на утвърдените бройки за съответната специалност : СПЕЦИАЛНОСТ КЕРАМИКА 1 Пламен Танев Петров - Възстановява студентски права СПЕЦИАЛНОСТ ТЕКСТИЛ ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН 1 Мариус Николов Пеев - Възстановява студентски права

7 Новоприетите студенти се записват по факултети при съответния ред на 20, 21, 22 юли 2021 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 часа и на 23 юли 2021 г. от до часа. Приетите на първо класиране в две специалности кандидатстуденти са длъжни да се запишат в едната от тях. В противен случай губят студентски права. Когато кандидатстудентът е издържал приемните изпити в две специалности, но е приет в едната от тях има право : а/ да се запише и прекрати понататъчното си класиране б/ да потвърди писменно желанието си да бъде записан след второто класиране, за да изчака възможност за прием и в другата заявена специалнст. Ако след обявяване на второто класиране кандидатстудентът е приет в специалността за която изчаква прием, е длъжен да се запише в нея. В противен случай губи придобитите студентски права. Ако след обявяване на второто класиране кандидатстудентът не е приет е длъжен да се запише в специалността по първо класиране. В противен случай губи придобитите студентски права. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите за сведение и изпълнение. ПРОФ.Георги Янков: /П/ Ректор на Националната художествена академия Изготвил : /П/ Свилена Челебийска - Матеева Началник на Учебно-методичния отдел 7