ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)"

Препис

1 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 18 - РАЗГРАДСКИ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛОЗНИЦА КМЕТСТВО... СЕКЦИЯ 008 адрес на избирателната секция ул. Дружба СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ АВИША САЛИЕВА БОШНАКОВА АЙДЪН АЛИЕВ ХАСАНОВ АЙДЪН БАКИЕВ АХМЕДОВ АЙДЪН НАЗИФОВ АКИФОВ АЙДЪН НИХАДОВ ШАБАНОВ АЙСЕЛ ОСМАНОВА АХМЕДОВА АЙТЕН МУСТАФА АЛИЕВА АЙХАН ШАИБ ДЕЛИЮМЕР АЙША АХМЕДОВА ХОЙРОВА АЙШЕ АКИФ СУЛЕЙМАН АЙШЕ АЛИ СУЛЕЙМАН АЙШЕ АХМЕДОВА РАМИС АЙШЕ МЕХМЕДОВА БИЧКОВА АЙШЕ МЕХМЕДОВА БОШНАКОВА АЙШЕ САЛИЕВА БИЧКОВА АЙШЕ САЛИХ ЗИННОРЕЙН АКИФ САБРИ СУЛЕЙМАН АКИФ ФАИК СУЛЕЙМАН АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ КАЛИНОВ АЛИ ЗЕНЕРОВ ВЕХОВ АЛИ ИБРАХИМ МУСА АЛИ МЕХМЕД БИЧКОВ АЛИ МЕХМЕДОВ ЛЮТОВ АЛИ МУСОВ АЛИОВ АЛИ НАСУФ МЕХМЕД АЛИ ХАСАНОВ ХАСАНОВ АЛИШ АХМЕДОВ КУНГЬОВ АЛПЕР ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ АНА СИМОВА ЧАЛЪШКАН АНАХРАН РАШИДОВА ИБРЯМОВА АНГЕЛ ВЪРБАНОВ ИВАНОВ АНГЕЛ ЕНЕВ ЯНКОВ АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ 1

2 АНДЖЕЛА СПАСИЧ АНЕЛИЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА АНЕЛИЯ ДАЧЕВА ИВАНОВА АНЕЛИЯ ЗАМФИРОВА АРСОВА АНЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ХИНЕВА АНЕЛИЯ ФИЛЕВА МИХАЙЛОВА АНЕТА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА АНКА НЕНКОВА АТАНАСОВА АННА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА АНТОАНЕТА АНТОНОВА АСЕНОВА АНТОН МАРТИНОВ АСЕНОВ АНТОНИЯ ВАСИЛЕВА КАРАИВАНОВА АСАН МЕДЖИТОВ ХОЙРЬОВ АСЕН ГЕОРГИЕВ ТРЕНЧЕВ АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ АТАНАС ЙОРДАНОВ КАЛУДЕВ АТАНАСКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА АТАНАСКА ГЕНОВА ПЕТРОВА АТИДЖЕ ИСМАИЛ СУЛЕЙМАН АТИДЖЕ МЕХМЕДОВА БЕКИР АТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ПАШОВА АТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ЮСУФОВА АТИДЖЕ МУСОВА БЕКИРОВА АТИДЖЕ МУСТАФОВА ТЮТЮНОВА АТИДЖЕ НАЗИФОВА ГОРЕЛСКА АТИДЖЕ САЛИЕВА МУСОВА АТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА ТУПЕВА АТЧЕ ДАИЛ АДИЛ АХМЕД АХМЕД ХАСАН АХМЕД БАКИЕВ АХМЕДОВ АХМЕД САЛИХОВ КУНГЬОВ АХМЕД ФЕХМИ ЗИННОРЕЙН БАКИЗЕ ИБРАХИМОВА РАШИДОВА БАТУХАН ГЮЛЕР БЕЛЧО МИНКОВ ДИМИТРОВ БЕРГ ЖАСМИНОВ ИБРАИМОВ БИСЕР БОРИСОВ ИЛИЕВ БОГДАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ БОЙКА ИВАНОВА ЦОНЕВА БОЙКО СЛАВОВ БОЙКОВ БОРИС НИКОЛОВ ЧОПАКОВ БОРИСЛАВ БИСЕРОВ БОРИСОВ БОРЯНА СПАСОВА АЛЕКСОВА БОЯН НИКОЛОВ ХРИСТОВ ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ АВРАМОВ ВАЛЕНТИН АСЕНОВ НИКОЛОВ ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ 2

3 ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ СТОЕВ ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ХАДЖИЕВ ВАЛЕНТИН ДИНКОВ ШУМАНКОВ ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА СТОЕВА ВАЛЕНТИНА РАДЕВА ВАСИЛЕВА ВАНГЕЛ СИМЕОНОВ ВАНГЕЛОВ ВАСИЛ КИРОВ КАРАИВАНОВ ВАСИЛА ХРИСТОВА ПЕТРОВА ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ШОПОВА ВЕДАТ НЕЖДИЕВ САЛИЕВ ВЕЛИКА АТАНАСОВА ТАНЕВА ВЕЛИКА ДИМИТРОВА КАЛУДЕВА ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ ВЕНЕЛИН КИРИЛОВ ИГНАТОВ ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ВЕНЦИСЛАВ БИСЕРОВ БОРИСОВ ВЕСЕЛИН МИТКОВ ИЛИЕВ ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ ВЕСКА ЦВЕТАНОВА МИЛАДИНОВА ВЕХБИ ДАХИЛ ОСМАНЛЪ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ГОРЕЛЬОВА ВИЛДАН ЮМЕР ХАСАН ВИОЛЕТА КРУМОВА СИМЕОНОВА ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТОЯНОВА ВИОЛЕТА СТОЯНОВА БАНОВА ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ ВЛАДИСЛАВ МЛАДЕНОВ СТАНЧЕВ ВЯРА СТАНКОВА ВАСИЛЕВА ГАЛЕНТИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ ГАЛИН ЗАМФИРОВ АРСОВ ГАЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА СТОИЧКОВА ГАНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА ГЕНАДИ РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АВРАМОВ ГЕОРГИ ГРИГОРОВ МИНГАЧЕВ ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ БАНОВ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГРУЕВ ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХАРАЛАМБИЕВ ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИНКОВ ГИНКА ДОНЕВА ХРИСТОВА ГИНКА ЙОРДАНОВА МИНКОВА ГОРИЦА ИВАНОВА КАЛУДОВА ГРИГОР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ ГЪЛАБИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА ГЮЛТЕН ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА ГЮЛФИЯ МУСТАФОВА МУСТАФОВА ГЮЛШАН ИСМАИЛ МУСТАФА 3

4 ГЮЛШЕН НАЗИФ ШАБАНОВА ГЮНЮЛ МУХАРЕМ ИСУФ ДАНАИЛ ВЕНЕЛИНОВ ОГНЯНОВ ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КАЛУДЕВ ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПАВЛОВА ДЕНИС ДЖЕВЖЕТОВ АДЕМОВ ДЕСИСЛАВА ВИКТОРОВА ГОРЕЛЬОВА ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ЦАНКОВА ДЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЛАЗАРОВА ДЕЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ДЖЕВЖЕТ АДЕМОВ АЛИЕВ ДЖЕВРИЕ ШАКИР МЕХМЕДОВА ДЖЕЛИЛ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ ДЖЕМАЛ РЕСИМОВ ПАШОВ ДЖЕМИЛЕ АЛИЕВА ВЕХОВА ДЖЕМИЛЕ ДЖЕЛИЛОВА САЛИ ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА КЬОСОВА ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА ЛЮТОВА ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИНОВА МУХАРЕМ ДЖЕМИЛЕ ЮСУФОВА МЕХМЕДОВА ДЖЕМИЛЯ АХМЕДОВА ЗИННОРЕЙН ДЖЕНАН СЕДАТОВА АЛИЕВА ДИАНА ЙОРДАНОВА КОЦЕВА ДИАНКА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА ДИЛЯН ЦОНЕВ ХРИСТОВ ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР САВОВ НИКОЛОВ ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ДИНКО РОСЕНОВ ХРИСТОВ ДИЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ДОНКА КОСТОВА ИВАНОВА ДОНКА МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА ДОЧО НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ ДУРСУН-ДЖАН КУНДУРАДЖЪ ЕБРУ ЧАЛЪШКАН ЕГЕМЕН РИДВАН ХЮСЕИН ЕЛВИН-ГЬОНЮЛ КУНДУРАДЖЪ ЕЛЕНА АНДОНОВА КАРАИВАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕЛИЦА НЕДЯЛКОВА МИНЧЕВА ЕЛМАС АЛИЕВА МЕХМЕДОВА ЕМА АНТОНОВА МАРТИНОВА ЕМЕЛ ФАХРЕДИНОВА ГЮВЕНМАН ЕМЕЛ ХЮСЕИНОВА ХАСАНОВА 4

5 ЕМИЛ АТАНАСОВ ХИНЕВ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ЕНЕВ ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА ЕМИЛИЯ МАЛИНОВА ДАНАИЛОВА ЕМИЛИЯ РУСЛАНОВА ХИНЕВА ЕМИЛИЯН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ ЕМИНЕ АХМЕДОВА ПАШОВА ЕМИНЕ ДАХИЛОВА ЕТЕМОВА ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА КЬОСОВА ЕМИНЕ МУСОВА МИЗУРСКА ЕМИНЕ МУСТАФОВА АТИПОВА ЕМИНЕ МУСТАФОВА ГОРЕЛСКА ЕМИНЕ ОСМАНОВА ИСУФОВА ЕРГЮЛ ДЕМИРАН ИСМЕТ ЕРДЖАН ОСМАНОВ АХМЕДОВ ЕРЕН ТЕКИН ГЮВЕНМАН ЕРХАН МЕХМЕДОВ ЗЮЛКАНИЕВ ЕСИН ЕМИЛОВА АТАНАСОВА ЖАСМИН ИБРАИМОВ АДИЛЕВ ЖИВКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ЖЮЛВЕНТ ЖАСМИНОВ ИБРАИМОВ ЗАКИР ХАСАН ХАЛИД ЗДРАВКО ТРЕНДАФИЛОВ ДЕЯНОВ ЗЕЙНИШ МУСТАФОВА ХЮСЕИНОВА ЗЕКИЕ МУСТАФОВА УРУЧОВА ЗЕЛИХА САБРИЕВА АКИФОВА ЗЛАТКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА ЗЛАТКО ИВАНОВ КОЛЕВ ЗОРНИЦА КАРАМФИЛОВА ДЖЕМБАЗКА ЗЮЛБИЕ ОСМАН ШАБАНОВА ЗЮЛБИЯ НАЗИФОВА КАДИРОВА ЗЮЛФЕ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА ЗЮМБЮЛ ШЕФКЕТОВА МЕХМЕДОВА ЗЮХТЮ ТАМЕР АХМЕД ИБРАХИМ МУСОВ АЛИЕВ ИБРАХИМ НИЯЗИ ИБРЯМ ИВА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА ИВАЙЛО ГАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ ИВАЙЛО КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ СЪБЕВ ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ИВАН ДИМИТРОВ ТРЕНКОВ ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ ИВАН ДОНЕВ ГЕОРГИЕВ ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ 5

6 ИВАН СТЕФАНОВ ПЕНЕВ ИВАН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ ИВАН ХАРАЛАНОВ ИВАНОВ ИВАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ИВАНКА ЯНКОВА ЕНЧЕВА ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА-НЕДЯЛКОВА ИВЕЛИНА МИРЧЕВА СТОЯНОВА ИВО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ ИВО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ ИДИРИЗ СЪТКЪЕВ ИБРЯМОВ ИКБАЛ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА ИЛИЯ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ИЛИЯ МАКСИМОВ НИКОЛОВ ИЛИЯН ИВАНОВ ДОНЕВ ИЛКА РАЙКОВА ИВАНОВА ИЛКНУР ИБРАХИМОВА ДАУДОВА ИЛКО РОСЕНОВ ХРИСТОВ ИРИНКА ВЪРБАНОВА ЯНКОВА ИСМАИЛ АЛИЕВ ЕТЕМОВ ИСМАИЛ ЗЮЛКЮФОВ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛ МУСТАФА ИСУФ ИСМЕТ ДЕМИРАН ИСМЕТ ИСУФ МУСТАФА ГОРЕЛСКИ ИСУФ НАЗИФОВ ГОРЕЛСКИ ЙЕЛИЗ ДУЙГУЧ ЙОВЧО НИКОЛОВ ЖЕКОВ ЙОРДАН АТАНАСОВ КАЛУДЕВ ЙОРДАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ КАЗИЕ АХМЕД ЗИННОРЕЙН КАЛИНКА РУСЕВА БОБЕВА КАТЯ НИКОЛАЕВА КОНОВА КИРИЛ НИКОЛОВ ЮРУКОВ КИРИЛ РАНГЕЛОВ ВЪЛКОВ КИРИЛ ЦЕНКОВ ЦОЧЕВ КОЛЮ СТОИМЕНОВ СТАМЕНОВ КРАСИМИР МИХАИЛОВ ГЕНОВ КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ФЕРАДОВА КРУМ ДИМИТРОВ ЗАЕКОВ КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ ЛАЗАР КРУМОВ ЗАЙКОВ ЛАЗАРЕНА КРУМОВА ЗАЕКОВА ЛАТИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА ЛЕБИБЕ АДИЛОВА ДЕЛИЮМЕР ЛЕНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА ЛИЛЯНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА 6

7 ЛОРА МАРТИНОВА ДУЙГУЧ ЛОРА СИМЕОНОВА ГЕНОВА ЛЪЧЕЗАР МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ ЛЮБКА СТАНОЕВА ТРЕНКОВА ЛЮБЧО ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА МАРИАНА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА МАРИАНА СТЕФАНОВА ДАНЧЕВА МАРИЙКА ЛЮБЕНОВА ВАНГЕЛОВА МАРИЙКА ПЕТРОВА КОСТОВА МАРИЯ ВАСИЛЕВА АВРАМОВА МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА МАРИЯНА ТОДОРОВА ЦОНЕВА МАРТИН АТАНАСОВ ХИНЕВ МАРТИН ПАВЛОВ МАРИНОВ МЕДЖИТ АСАН ХОЙРОВ МЕЛИХА МУСТАФОВА АЛИЕВА МЕРГЮЛ ВАХИДИНОВА АДИЛОВА МЕРГЮЛ ИБРЯМОВА ЮСЕИНОВА МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ МЕХМЕД АЛИ БИЧКОВ МЕХМЕД АЛИЕВ МИЗУРСКИ МЕХМЕД ДЖАЛИЛОВ ХАСАНОВ МЕХМЕД ДЖЕМАЛОВ ПАШОВ МЕХМЕД ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ МЕХМЕД МУСА МЕХМЕДОВ МЕХМЕД МУСА ПАША МЕХМЕД МУСОВ КЬОСОВ МЕХМЕД МУСТАФА САЛИ МЕХМЕД МУСТАФОВ БИЧКОВ МЕХМЕД МУСТАФОВ БОШНАКОВ МЕХМЕД ОСМАНОВ МЕХМЕДОВ МЕХМЕД РЕСИМОВ ПАШОВ МЕХМЕД САЛИХ БОШНАК МЕХМЕД ХЪКМЕТОВ ИСУФОВ МЕХМЕД ЮСУФОВ МЕХМЕДОВ МЕХМЕТ ЧАЛЪШКАН МЕХНУР НЕДЖАТИНОВ МЕХМЕДОВ МЕХРИБАН МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА МИГЛЕНА АНГЕЛОВА АВРАМОВА-ИСАЕВА МИГЛЕНА СЪБИНОВА ЧЕРЕШОВСКА МИКАЕЛА ГАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА МИЛА СПАСИЧ МИЛАНА ИЛИЕВА НЕДЯЛКОВА МИЛЕН НИКОЛАЕВ МИЛЕТЕВ МИЛКА ИВАНОВА СЛАВОВА МИРОСЛАВ МИНКОВ АНАСТАСОВ МИРЧО СТОЯНОВ СЛАВОВ МИТКО ИЛИЕВ РАЙЧЕВ 7

8 МИХАИЛ НАТАЛИЕВ МИХАЙЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ МИШО ДИМИТРОВ СПАСОВ МЛАДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ МЛАДЕН СТАНЧЕВ МАРКОВ МУСА АХМЕДОВ КУНГЬОВ МУСА ИБРАХИМОВ МУСОВ МУСА МЕХМЕД ПАША МУСА МЕХМЕДОВ АЛИЕВ МУСА МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ МУСА МЕХМЕДОВ КЬОСОВ МУСА МЕХМЕДОВ ПАШОВ МУСА МУСТАФОВ ДЖИВГОВ МУСА ПЛАМЕНОВ СЪРТЕВ МУСА САЛИЕВ МУСОВ МУСТАФА АХМЕДОВ МУСТАФОВ МУСТАФА ИСМАИЛ МУСТАФА МУСТАФА МЕХМЕДОВ БИЧКОВ МУСТАФА МЕХМЕДОВ БОШНАКОВ МУСТАФА МУСОВ ДЖИВГОВ МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ МУСТАФА САЛИ БЕКИР МУХАРЕМ МЕХМЕД МУХАРЕМ МЮНЕВЕР АХМЕДОВА ЙОЗДЕМИР НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЗАЕКОВА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА НАДЕЖДА МАНЕВА КАЛИНОВА НАДКА СТЕФАНОВА ГРИГОРОВА НАЗИФ АКИФОВ ЛЯТИФОВ НАЗИФ ИСУФОВ ГОРЕЛСКИ НАЗИФЕ ИБРЯМОВА АЛИЕВА НАИТ АЙДОГАН НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА НАТАЛИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА НАУМ НЕЙЧЕВ СЕВЕРИНОВ НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА НЕВИН РЕМЗИЕВА ИБРЯМОВА НЕДЖИБ АЛИЕВ ХАСАНОВ НЕДЖИЕ АХМЕД АЛИ НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ЕНЕВА НЕДЯЛКО ПЕТКОВ НЕДЯЛКОВ НЕЖДИ САЛИЕВ АЛИЕВ НЕЖДИЕ НЕЖДИЕВА САЛИЕВА НЕЛА ДЕНЕВА МАРИНОВА НЕРИМАН АХМЕДОВА МУСТАФОВА НЕРМАН ХАМДИЕВА РАШИДОВА НЕФИЗЕ ФАТМОВА ТЮТЮНОВА НЕФИЗЕ ШЮКРИЕВА ЧОБАНОВА НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ НИКОЛА КОСТАДИНОВ КАЛИНСКИ 8

9 НИКОЛА СТОЙНЕВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТЕФАНОВ НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИНОВ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОНОВ НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЦЕВ НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КОНОВ НИКОЛАЙ ЦЕНКОВ ЦОЧЕВ НИКОЛИНКА ПЕЕВА ВЪЛЧЕВА НИНА МАРТИНОВА МИХАЙЛОВА НИХАД ШАБАНОВ АБИЛЕВ НИХАТ РАМИС САЛИМ НИХАТ ЮСЕИНОВ ЮСЕИНОВ НИХРИН РАМИС САЛИМ НИЯЗИ ИБРАХИМОВ ХЮСЕИНОВ НУРАЙ НИХАДОВ ШАБАНОВ ОЛДЖАН ЕРДЖАНОВ ОСМАНОВ ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ ПАВЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ ПАВЛИНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА ПЕНА АТАНАСОВА ПОПОВА ПЕНКА НЕНОВА ПЕТРОВА ПЕТРАНКА ПЕТРОВА МИЛЕТЕВА ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ ПЕТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАВЛОВ ПЛАМЕН МОМЧИЛОВ СЪРТЕВ ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ ПЛАМЕН САВОВ ЕНЧЕВ РАДМИЛА ЙОРДАНОВА СПАСИЧ РАДОСВЕТ КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ РАНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ РАШИД ХЮСЕИНОВ РАШИДОВ РАШИДЕ АЛИЕВА АЛИЕВА РЕДЖЕБ АХМЕДОВ КУНГЬОВ РЕДЖЕБ САЛИЕВ РЕДЖЕБОВ РЕЙХАН МУСТАФОВА ШЕИПОВА-МЕХМЕДОВА РЕКШЕН ИБРАИМОВА АЛИЕВА РЕМЗИЕ ЗИЯЕВА АХМЕДОВА РЕМЗИЕ ИБРАИМОВА АБИЛЕВА РЕМИЗЕ ЮСУФ СЪРТЕВА РЕСИМ МЕХМЕДОВ ПАШОВ РЕСМИЕ АХМЕДОВА ХАЛИБРЯМ РЕХАН МЕХМЕДОВ САЛИЕВ 9

10 РЕШИДЕ АЛИ МЕХМЕД РЕШИДЕ ПЛАМЕНОВА СЪРТЕВА РЕШИДЕ РЕШИДОВА ДЖИВГОВА РИДВАН ХЮСЕИНОВ РАШИДОВ РИЛКА ЕВТИМОВА РАЙЧЕВА РОЗА БОРИСОВА МИЛУШЕВА-АТАНАСОВА РОСЕН ВАНГЕЛОВ ИВАНОВ РОСЕН КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ РОСЕН ХРИСТОВ МАРИНОВ РОСИЦА МИРЧЕВА СТОЯНОВА РОСИЦА САВОВА ЗЛАТЕВА РУКИЕ МЕХМЕДОВА ГОРЕЛСКА РУКИЕ ФЕВЗИ ЗИННУРЕЙН РУМЯНА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА РУМЯНКА ДЯНКОВА КОНОВА САБРИ ФАИК СУЛЕЙМАН САВИ КРЪСТЕВ ЕНЧЕВ САДЕТ САЛИМОВА ИСМАИЛОВА САЙДЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА САЛИ МУСТАФА САЛИ САЛИХ МЕХМЕД БОШНАК САЛИХ МУСОВ ДЖИВГОВ САЛИХ МУСТАФОВ УРУЧОВ САЛИХА АЛИШЕВА МУСОВА САЛИХА САЛИЕВА ДЖЕМАЛОВА САЛИХЕ ФЕВЗИ ЗИННУРЕЙН САФИЕ МУСТАФОВА ИБРЯМ СВЕТЛА АРБЕНОВА ШУМАНКОВА СВЕТЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА СВЕТЛА ЛЕВЕНОВА ИСАНОВА СВЕТЛА СЪБИНОВА БЕЙРАМ СВЕТОСЛАВА СЛАВЧЕВА КОППЕН СВИЛЕН ИВАНОВ СЪБЕВ СЕБИЛЕ АХМЕД МАХМУД СЕБИЛЕ ХЮСЕИНОВА МАХМУДОВА СЕВДА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА СЕВДА ИСМАИЛОВА ИСМАИЛОВА СЕВИНЧ МЕХМЕДОВА СУЛЕЙМАН СЕДАТ АЛИЕВ ИСМАИЛОВ СЕЙДЕ КАДИР АХМЕДОВА СЕНИХА БАСРИ МЕХМЕД СЕХЕР МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА СЕХЕР ХАБИЛ КАСИМ СИБЕЛ ЗЕКЕРИЕВА ХАСАНОВА СИЙКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА СИЛВИЯ ВЕРГИЛОВА МИЗУРСКА СИМЕОН ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ СИМО ХАРИЗАНОВ СЪБЕВ СИЯ ИВАНОВА ШОПОВА 10

11 СЛАВЧО ИВАНОВ БОЙКОВ СНЕЖАНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА СНЕЖАНА КРУМОВА ДЕЯНОВА СНЕЖАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА СОНЯ ДЕНЕВА МАРИНОВА СОНЯ СТАНКОВА ЦОНЕВА СТАНИМИР РАДОСЛАВОВ СЪБЕВ СТАНИСЛАВ МАЛИНОВ МИХОВ СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ МЕТОДИЕВ СТЕЛА ИЛИЙЧЕВА НИКОЛОВА СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ СТЕФАН ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ СТЕФАН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ СТЕФКА ГЕНАДИЕВА МАРКОВА СТЕФКА НИКОЛОВА ТОТЕВА СТИЛИАНА ИВАНОВА ХАРАЛАНОВА СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА СУНАЙ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ СУНАЙ ЮМЕР ХАСАН ТАМЕР ЗЮХТЮ АХМЕД ТАНЖУР СУНАЙ ЮМЕР ТАНЮ НИКОЛОВ ТАНЕВ ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА МАНАСТИРЕ ТЕМЕНУГА ДИМИТРОВА МАРИНОВА ТЕМЕНУЖКА МИНКОВА КРЪСТЕВА ТЕОДОРА НЕНЧЕВА РАНГЕЛОВА ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КОНОВА ТЕФИК МУСОВ ПАЛОВ ТОДОР ТОТКОВ ДИМИТРОВ ТОДОР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ ТОДОРКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА ТОДОРКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА ТОТКА ЦОНЕВА ИГНАТОВА ТРЕНДАФИЛ МЛАДЕНОВ ДЕЯНОВ ТУЧЕ ТУНДЖАЙ НИКОЛОВА ФАИК САБРИ СУЛЕЙМАН ФАТИМА ИБРАИМОВА ГОРЕЛСКА ФАТИМА МУСТАФОВА ДЖИВГОВА ФАТИМА МУСТАФОВА ЦРЪНГАЛОВА ФАТИМА ЮСУФОВА ВЕХОВА ФАТМЕ АЛИЕВА КУНГЬОВА ФАТМЕ АЛИШЕВА АХМЕДОВА ФАТМЕ ДЖАВИТОВА ШАБАНОВА ФАТМЕ ДЖЕМАЛОВА ПАШОВА ФАТМЕ МЕХМЕДОВА АМИШЕВА ФАТМЕ МЕХМЕДОВА АРИФОВА ФАТМЕ МУСТАФОВА ТЮТЮНОВА 11

12 ФАТМЕ СОКОЛОВА КУНГЬОВА ФЕВЗИ ФЕХМИ ЗИННОРЕЙН ФЕВЗИЕ АЛИ ХАСАН ФЕИМ ФЕИМОВ ФЕРАДОВ ФЕРАЙ ВИЖДАНОВА АХМЕДОВА ФИКРИЯ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА ХАВА АКИФ СУЛЕЙМАН ХАВА ИСМЕТОВА САЛИ ХАВА ХЮСЕИНОВА НИКОЛОВА ХАВА ХЮСЕИНОВА ПАЛОВА ХАЙРИЕ ДЖАЛИЛОВА КЕРИМОВА ХАКАН НИХАТОВ ЮСЕИНОВ ХАКАН РАШИДОВ ХЮСЕИНОВ ХАЛИМЕ ИСМАИЛОВА ФЕРАДОВА ХАЛИМЕ ТЕФИКОВА ПАЛОВА ХАЛИМЕ ШЕФКЕДОВА ХЮСЕИНОВА ХАРИКА ТАМЕР АХМЕД ХАСАН ЗЕКЕРИЕВ ХАСАНОВ ХАТИДЖЕ АЛИШЕВА АЛИШЕВА ХАТИДЖЕ ДЖЕМАЛОВА ДРАНГОВА ХАТИДЖЕ МУСТАФА БИЧКОВА ХАТИДЖЕ РИЗА ПАША ХАТЧЕ ИБРЯМОВА ХАШИМОВА ХАТЧЕ МУСТАФА ХАСАН ХИНКО ЕМИЛОВ ХИНЕВ ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА МИЛЕТЕВА ХРИСТО РАДКОВ ПЕТРОВ ХЪКМЕТ ИСУФОВ МЕХМЕДОВ ХЮЛИЯ ТУНЖАЙ МЕТОДИЕВА ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ ХЮСЕИН ХЮСЕИН НИХАТОВ ЮСЕИНОВ ЦАНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА ЦВЕТАН ТОДОРОВ ГАНЧЕВ ЦЕНКО КЪНЧЕВ ЦОЧЕВ ЦОНА МИХОВА ВЕЛИНОВА ЦОНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА ШАИБ АЙХАН ШАИБ ШАКИР МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ ШЕНДА АЙХАН ШАИБ ШЕРМИН МУСТАФА АХМЕД ЩЕЛЯНА НАУМОВА ТЮДЖДЖАР ЮКСЕЛ АЛИ ЧЕЛЕК ЮЛБИЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА ЮЛИЯН ИСАЙЕВ КАРАМФИЛОВ ЮЛКА КИРОВА БОЙКОВА ЮМГЮСЮН АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА ЮНЗУЛЕ ФЕРАДОВА ЕРДОГДУ ЮСЕИН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ ЮСУФ ДЖАМАЛОВ ИСУФОВ ЮСУФ МЕХМЕДОВ ЮСУФОВ 12

13 ЯНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА ЯНА ПАВЛОВА КЪНЕВА ЯНИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА Кмет/Кметски наместник:... Секретар на община/район:... 13