ПРОТОКОЛ 12/ г. гр. София

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 12/ г. гр. София"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, район Изгрев, ул. А.П. Чехов, 16А, ет. 2, конферентна зала, телефон за контакт , , , ПРОТОКОЛ 12/ г. гр. София Днес, г. от 16:30 ч., в конферентна зала в гр. София, район Изгрев, ул. А.П. Чехов, 16А, ет. 2, се проведе заседание на Районна избирателна комисия в 23-ти район - София (РИК 23), за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., назначена с Решение 47-НС от г. на ЦИК и Решение 161-НС от г. на ЦИК. След извършена проверка на кворума, при откриване на заседанието се констатира присъствието на следните членове на РИК 23-София: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: СЕКРЕТАР: Отсъстват: 1. Живка Василева Котева 2. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова 3. Надя Асенова Ангелова 4. Снежана Тодорова Инкова 5. Миладин Петров Рангелов 6. Васил Наумов Бошнаков 7. Дарина Маркова Пачева 8. Даниел Иванов Стоянов 9. Метин Мехмед Сюлейман 10. Красимир Георгиев Сираков 11. Параскева Иванова Димитрова 12. Райна Константинова Евтимова 13. Милен Събинов Ревански 1. Стоян Красимиров Кожухаров 2. Димитър Петров Шалъфов 3. Полина Василева Витанова 4. Мирослава Здравчова Николова На заседанието присъстват повече от половината членове на РИК 23, поради което, е налице законово предвидения кворум за провеждането му и приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи за гласуване обявения за днешното заседание дневен ред, както следва: 1. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша; 2. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица; 3. Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Лозенец; 4. Определяне броя на членовете в Ковид ПСИК; 1

2 5. Категории длъжностни лица, съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК по време на приемане на изборните книжа и до Изчислителния пункт на РИК и ред на допускане; 6. Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. ИК на 11 юли 2021 г.; ИР. 7. Одобряване на презентация за обучението СИК; 8. График за съвместни демонстрационни пробни гласувания за избиратели в 23 ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма В резултат на гласуването, Комисията приема направеното предложение за дневен ред, поради което заседанието протече при посочения по-горе дневен ред и РИК пристъпи към разглеждане и гласуване на следните решения: По т.1 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Витоша В РИК 23 са постъпили писма с вх. 198/ г. и вх. 204/ г. от кмета на район Витоша с предложение за освобождаване на общо 109 членове в 78 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 0 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 89 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 12 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 0 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 3 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 91 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Витоша Секция Длъжност Заместващ Председател Цветелина Антонова Ишева Секретар Лиляна Методиева Миланова ЕГН На Заместващ Заместван Дима Николова Убчева Асен Несторов Илиев ЕГН На Заместван 2

3 Член Алиса Атанасова Константинова Член Стефан Пепов Димитров Нинаниколина Юриева Член Кюлева Член Цветанка Красиева Пешева Павел Костадинов Член Костадинов Член Йордан Пепов Димитров Председател Генчо Иванов Генев Член Милена Снежанова Николова Владислав Димитров Член Димитров Секретар Йордан Ивайлов Йорданов Член Трайчо Методиев Пешев Габриела Валентинова Член Вакова Председател Светлана Тодорова Кучинова Член Петя Ганева Вакова Член Мирабел Хабиб Ал-Банна- Лачева Председател Борислава Лазарова Николова Член Яна Костадинова Томова Павлина Алексиева Секретар Стамболиева Член Янко Димитров Илиев Председател Борней Борисов Кайнакчиев Член Петър Тошков Сретенов Председател Любомир Викторов Евтимов Маргарита Валентинова Член Стефанова Член Емил Драгомиров Михайлов Айше Мехмед Хасан Йорданка Малинова Илиева Албена Иванова Милева Росен Асенов Несторов Михаил Тодоров Велков Валентин Валентинов Виденов Камен Никифоров Цанков Денис Илиянов Дойков Янко Данаилов Дончев Маргарита Валентинова Стефанова Диана Симеонова Георгиева Юлияна Иванова Парушева Димитър Василев Пачеджиев Анка Атанасова Тодорова Антоанета Тодорова Николова Борис Никифоров Цанков Бойко Енев Стайков Виктор Николаев Николов Кирил Николов Георгиев Диман Радков Радев Иванка Николова Стоилкова Кирил Веселинов Вичев Валентин Емилов Съменов Валентин Тодоров Динков 3

4 Член Милен Стефанов Иванов Член Слав Христов Колев Председател Кирил Веселинов Вичев Член Сийка Трайкова Димитрова Член Нели Милчова Илиева Председател Даниела Димитрова Панкева Член Радослав Руменов Ангелов Член Живко Георгиев Гочев Секретар Лиляна Николова Георгиева Член Данчо Руменов Асенов Председател Костадин Николаев Колчев Председател Аделина Иванова Любикова Председател Наташа Руменова Маринова Член Атанас Стоянов Георгиев Член Борислав Иванов Денков Председател Росен Ангелов Тимчев Председател Цветан Петров Найденов Член Петрана Димитрова Христова Александра Лазарова Секретар Николова Председател Светлозар Желев Димитров Председател Йониела Иванова Борисова- Димитрова Член Ивет Венцилавова Иванова Илиана Драгомирова Манолова Йордан Тенев Йорданов Юлия Борисова Атанасова Виктория Борисова Велкова Валери Димитров Зарчев Десислава Владова Петрова Огнян Бецов Велков Васил Гочев Петков Ивайло Боянов Николов Йорданка Методиева Харизанова Емил Данчев Йорданов Нина Иванова Русева Калоян Стефанов Стефанов Милка Кирилова Петрова Вейсял Хасанов Ахмедов Софи Николаева Петкова Милена Христова Цветкова Ваня Георгиева Георгиева Георги Евгениев Ценев Богомил Стефанов Пеев Николай Венизелов Станков Калин Ганчев Ганев Нина Димитрова Секретар Йова Иванова Стефанова Петрова Виктор Тодоров Член Димитър Георгиев Ганчев Георгиев Член Александър Линков Стефанов Цецка Христова 4

5 Член Юлия Тодорова Стефанова Член Натали Томиславова Якимова Секретар Владислав Бойков Гойлашки Член Методи Венциславов Иванов Мая Александрова Председател Панайотова Председател Мария Георгиева Влайкова Секретар Кремена Димитрова Трайкова Председател Боянка Василева Гойлашка Председател Божидар Любенов Жеков Секретар Александър Христов Събчев Мариана Тодорова Председател Димитрова Председател Владислав Орлинов Венков Председател Василка Стоянова Иванчева Член Даниела Петрова Димитрова Член Георги Георгиев Станчев Секретар Елин Иванов Иванчев Член Йордан Красимиров Иванов Председател Петя Петрова Милошова Председател Маргарита Савова Савова Секретар Босилка Асенова Митева Член Диман Радков Радев Председател Мариана Илиева Михалева Александър Александров Председател Атанасов Цекова Генчо Иванов Генев Камелия Димитрова Велинова Олег Мариянов Огнянов Владимир Ценов Ангелов Нинаниколина Юриева Кюлева Павел Костадинов Костадинов Павел Людмилов Павлов Алиса Атанасова Константинова Петър Симов Симеонов Гергана Иванова Симеонова- Игнатова Емил Иванов Вълчев Габриела Иванова Домбева Росен Ангелов Тимчев Христо Георгиев Александров Цветелина Костадинова Венева Пламен Листеров Тошев Тодорка Георгиева Закова Борислав Бориславов Панов Светлин Иванов Дандаринов Пламен Петров Стамболов Ташо Асенов Рангелов Артур Василев Стефчов Силвия Георгиева Томова 5

6 Член Силвия Георгиева Томова Галя Николова Кирова Член Сокол Кънев Киров Страхил Божидаров Цветков Секретар Христо Петров Христов Розета Илиева Филипова Член Цветан Николаев Панкев Петър Тошков Сретенов Член Камен Никифоров Цанков Георги Драгомиров Вачев Член Камен Никифоров Цанков Георги Драгомиров Вачев Член Борис Никифоров Цанков Сара Димитрова Стефанова Член Юлия Борисова Атанасова Данаил Павлов Методиев Секретар Радостин Огнянов Атанасов Васил Орлинов Попов Билян Недков Председател Елза Данаилова Арсова Балинов Член Габриела Иванова Домбева Даниел Иванов Тодоров Секретар Стефан Георгиев Станчев Румяна Методиева Янева Член Венцислав Иванов Неджин Мариана Тодорова Иванова Член Горица Цветкова Домбева Даниела Димитрова Воденичарова Мая Гергинова Председател Митко Викторов Арсов Иванова Деян Георгиев Председател Ваня Маринова Станчева Чавдаров Джулия Захариева Член Христина Атониос Ригатос Добрева Член Емил Иванов Вълчев Мариана Тодорова Димитрова Любомир Председател Диана Паунова Бекярова Антонов Попов Председател Людмила Владимирова Хардалиева Сокол Кънев Киров Румяна Ромеева Секретар Елена Спасова Крумова Райчева Владимир Нанчев Председател Георги Николаев Стоянов Дончев Член Александър Трайков Иванов Михаела 6

7 Председател Даниела Василева Савова Секретар Ивайло Боянов Николов Александрина Колева Член Иванова Член Димитър Георгиев Георгиев Член Вергиния Димитрова Василева Член Лара Асенова Джакова Член Явор Бориславов Тинков Димитър Александров Член Костадинов Секретар Васил Минков Илиев Председател Северина Наскова Панева Член Албена Валериева Борисова Михайлова Михайлова Любомир Викторов Евтимов Руско Димитров Михайлов Марийка Янкова Георгиева Евгени Веселинов Атанасов Емануил Людмилов Димитров Иван Василев Парушев Деян Димитров Йорданов Иван Костадинов Станев Димитър Александров Костадинов Петя Йорданова Таушанова Гроздю Йорданов Георгиев Гергана Благоева Дунчева Секретар Христина Христова Коцовска 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов «Против»: няма На заседанието след т. 1 присъства и Васил Наумов Бошнаков. По т.2 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Триадица В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 200/ г. от кмета на район Триадица с предложение за освобождаване на общо 57членове в 39 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 9 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 12 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 8 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 0 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 7

8 ОБЕДИНЕНИЕ 23 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 5 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 92 НС/ г. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Триадица като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ ЛАЗАРИНКА Председател ТОДОРОВА ГЕЛЕВА ДЕНИСЛАВ ИВОВ Председател ГРУДЕВ КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА Председател ГАРГОВА ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ Секретар БОЖИНОВ КАРИНА НИКОЛОВА Председател КОЛЕВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ Член ЯНКОВ ИЛИЯН ВАСИЛЕВ Секретар БОТУШАРОВ ИЛИЯН МАКСИМОВ Член ЙОРДАНОВ ДЖУЛИЯ РУМЕНОВА Член ТОМОВА ДАНИЕЛА РУМЕНОВА Член ТОШКОВА НИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА Член ИВАНОВА МАРТИН САШЕВ Секретар АЛЕКСИЕВ РОСИЦА ИВАНОВА Член МУТАФОВА ЕГН на заместващ Заместван ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШЕКЕРДЖИЕВ АНАНИ НИКОЛОВ АНАНИЕВ ДАНИЕЛ БОРИСОВ ВЪЛЧЕВ ВИКТОР КИРИЛОВ СТОЯНОВ СОНЯ МИХАЙЛОВА ЯНКОВА ИЛИЯН ВАСИЛЕВ БОТУШАРОВ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ ДЖУЛИЯ РУМЕНОВА ТОМОВА ИЛИЯН МАКСИМОВ ЙОРДАНОВ НИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА-ИВАНОВА ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ТОШКОВА РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА МАРТИН САШЕВ АЛЕКСИЕВ ЕГН на заместван 8

9 Секретар Член Член Член Член Секретар Член председател Секретар Член Член Член Член Член Секретар Член Член Секретар МАРТИН САШЕВ АЛЕКСИЕВ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА НЕСТОРОВА КЛИМЕНТИНА КЛИМЕНТИНОВА БАЛТАДЖИЕВА РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА- ВАНГЕЛОВА ГЮРА АСЕНОВА БОРИСОВА ИВАН БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ БОЯНА РОСЕНОВА ДРОСЕВА ЖОРЖЕТА ДИМИТРОВА МАТВЕЕВА РОСИЦА ГРИГОРОВА НЕОФИТОВА НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА- ВЛАДИМИРОВА ЕВГЕНИЯ МИТКОВА ГЕНКОВА ТОНИ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ГОРИЦОВА ИЗАБЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ НИКОЛОВ ДЖАНА-МАРИЯ СТОЙКОВА СТОЙКОВА АЛЕКСАНДЪР ФИКОВ ФИКОВ РОСИЦА ИВАНОВА МУТАФОВА КЛИМЕНТИНА КЛИМЕНТИНОВА БАЛТАДЖИЕВА РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА- ВАНГЕЛОВА ДЕЙЗИ ХРИСТАНОВА СТОЯНОВА АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТОНКОВА ВАНЯ МИХАЙЛОВА ДОДУНЕКОВА ТОМА ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ РОСИЦА ГРИГОРОВА НЕОФИТОВА ВИВИЯН ПЕТРОВА КАМЕНОПОЛСКА МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПАНЧЕВА НИНА РОСЕНОВА КАРАБЕЛЬОВА ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА ИЗАБЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ГОРИЦОВА НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ ИВАН АСЕНОВ АСЕНОВ АЛЕКСАНДЪР ФИКОВ ФИКОВ МАДЛЕНА ЦВЕТАНОВА ФИКОВА 9

10 Член Член Член Член Член Член Член Член Член Председател Член Член Член Секретар Член Член Секретар АНТОАНЕТА АНТОНОВА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ИВАНОВА ДЕНИС СВЕТЛОЗАРОВ ГЪЛЪБОВ СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ ЙОАНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА ИРЕН ЕВГЕНИЕВА ТОМОВА ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ РУМЯНА ПЕТРОВА ПОПОВА ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ БОЖИНОВ ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЧАКОВА- КОСТОВА СВЕТЛА ИЛИЯНОВА СТОЙЧЕВА АЛБЕНА ДИМИТРОВА КАРАЛЕЕВА ДЕЯН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ РУМЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА АНДЖЕЛ НИКОЛОВ СЕДЛОВ ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ГАНКА ТОДОРОВА МЯХОВСКА ЙОАНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА ВЕРА АСЕНОВА АСЕНОВА МИНКО ТАНЕВ ТАНЕВ РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ВЕСКА ТЕНЧЕВА МИТРАКИЕВА ЯНИЦА ТРАЯНОВА ПАШОВА АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ ЛИДИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА АНТОНИЯ ЙОСИФОВА БОНЕВА ДИАНА МИТКОВА ВАНЧЕВА ЗОЯ ВЕНКОВА РАДАЙСКА АМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ПЕЕВА АЛБЕНА ВАЛЕРИЕВА БОРИСЛАВОВА ХРИСТИНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА НИКОЛАЙ РОСЕНОВ НИКОЛОВ КРАСИМИР ВАСИЛЕВ СКОРЧЕВ МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СКОРЧЕВА Секретар КОЦЕВА САШО МИРОСЛАВОВ АЛЕКСЕЙ ГАНЧЕВ Председател ЯНКОВ САНДОВ Член РОЗА ГЕОРГИЕВА ДАРА ЕМИЛОВА 10

11 Член Член председател Председател Председател Секретар ГЪЛЪБОВА ЛИДИЯ НАЙДЕНОВА СЛАВЧЕВА МИГЛЕНА ТОШКОВА ЕЛЕНКОВА СИМЕОН ГЕОРГИЕВ БРАНДИЙСКИ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЗРИПАРОВ РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЛЮБИКОВА ГЕРГАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА ИВАНОВА СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДЮЛГЕРОВА МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА ШУРАЙ ЮНАЛ НУРИ ТЕОДОР ХРИСТОВ АВТАНСКИ 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма По т.3 от Дневния ред: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район Лозенец В РИК 23 е постъпило писмо с вх. 212/ г. от кмета на район Лозенец с предложение за освобождаване на общо 110 членове в 66 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ СДС - 10 бр. членове, ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 52 бр. членове, КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 16 бр. членове, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 30 бр. членове, КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 1 бр. членове, КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 93 НС/ г. 11

12 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район Лозенец като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва: Секция Длъжност Заместващ ГЕОРГИ АТАНАСОВ Член ШИВАРОВ ВИЛИНЕЯ ДИМИТРОВА Секретар МИШЕВА ПЕТЯ ПАВЛИНОВА Член МИЛОВА АЛБЕНА НЕДЯЛКОВА Член КОНДАРЕВА КРИСТИАН БОГОМИЛОВ Член ПЕТРОВ АНТОАНЕТА НИКОЛОВА Член МАРИНОВА председател ВАСКО ВАСКОВ ГИГОВ ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА Член САВОВА БОРЯНА СТЕФАНОВА Член ЕРОТЕЕВА Валентина Николова ЕГН на заместващ Заместван БОЯН ТОМОВ МИСЛИЕВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ ИВАННА ТОДОРОВА МИЛЕШКА ИВАН ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ ДЕНИЦА МЕТОДИЕВА МУСЕВА ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА НАКОВА ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ЧУРИЛОВА РУМЕН ХРИСТОВ ДРЕЗГАЧЕВ ХРИСТО ИВАНОВ КОЦЕВ Росица Петрова Николаева Секретар Енчевска АНТОАНЕТА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - БИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА Член ГЕНАДИЕВА ЗДРАВКОВА СТЕФАН ЛЮБЕНОВ НИКОЛА БОРИСОВ Член ЕРОТЕЕВ НИКОЛОВ ИЛОНКА МАТЕЕВА Член НАЙДЕН ЯНЕВ ИВАНОВ ПЕНЕВА ГАЛЕНА МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ Секретар МАЗГАЛОВА КОНСТАНТИНОВ МАРТИНА ЧАВДАРОВА ДАМЯНКА АТАНАСОВА Член ВОЛЕВА АТАНАСОВА МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА МИХАИЛ ИВАНОВ председател ВЪЛКОВА КРЪСТЕВ СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ СИЯНА БОЙКОВА Член АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВА СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ ЖЕСИКА БИСЕРОВА Секретар БОЯНОВ ДУГАНОВА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИАНА ДАНЧОВА Член ВЪЛКОВ ЛИНКОВА МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА АЙЛИНА ЙОСИФОВА Член АНГЕЛОВА МЕХМЕД МИЛИЦА СВЕТОЗАРОВА Член КАЛИПАЦЕВА - ПЕТКОВА ГЕОРГИ НЕНОВ ГЕОРГИЕВ Член ЦВЕТЕЛИНА МИНЧЕВА БИСТРА ВАЛЕНТИНОВА 12 ЕГН на зам

13 ХОРОЗОВА ПОПОВА Член СИЛВИЯ ХРИСТОВА МОРАВСКА ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ Член ПЕТЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ ТОЛИЯ АЛЕКСИЕВА БОЖИЛОВА Член ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА МАРИНОВА НАДЕЖДА АСЕНОВА ЕНЕВА ДИМИТЪР ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА Председател ВЕНЦИСЛАВОВ СИВКОВ ШЕПКОВА председател ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ САШО ПЕТРОВ САШЕВ Секретар НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ СВЕТЛАНА РАНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА Член СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ФИЛИПОВ КОРАЙ АКЪН Член МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА СТЕФАН ПЕНЕВ ПЕНЕВ Член АЛДИН АЛДИНОВ БАЛАБАНОВ МАРИЯ ЦЕНКОВА ГАРГОВА Член ДЖЕСИКА ЗДРАВКОВА ДАМЯНОВА ДОНА ПЕНЕВА ПЕНЕВА председател ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОЕВ СЕВЕМГЮЛ ЕРГИН ПОМАКОВА Член КАТРИН РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА - СИНГХ ВИЛИНЕЯ ДИМИТРОВА МИШЕВА Председател СОФИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА ДАНИЕЛА СТАНИСЛАВОВА БЛАГОЕВА Член ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ БОРИС ИВАНОВ КИРИЛОВ Член ЛЮБЕН ИВАНОВ КРУМОВ ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ПЪТЕВА Член ФАНИ СТОЯНОВА КАЛОЯНОВА АТАНАС ВАСКОВ НАЙДЕНОВ Председател ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ДИАНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА Член ТОМИ ИВАНОВ ЦОНЕВ БОРЯНА ДИМИТРОВА ШОЛИНОВА Член БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРЦЕНКОВ АННА ПЕТРОВА ШОПОВА Секретар КИРИЛ ТОШКОВ НИКОЛОВ СПАСКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА Член ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ Член ЕМИЛ ГРИГОРОВ НАЙДЕНОВ МАРИАНА ДИМИТРОВА ЦАКОВА Председател МИХАИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ Член СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕНКА АНГЕЛОВА 13

14 КРУМОВА ДИМИТРОВА Секретар МИШО ЦВЕТАНОВ МИШЕВ НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧАКАЛОВ Член ЛЮБОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА КРИСТИАН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ Член ХРИСТИНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА КАТЯ АТАНАСОВА ЧЕРВЕНКОВА Секретар ЖЕЛЯЗКО АНТОНОВ ПАНАЙОТОВ ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ БЛАГОЕВ Член АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА ЦВЕТЕЛИН ЛЮДМИЛОВ СЕМОВСКИ Член ХРИСТИНА МИЛЧЕВА КОНСУЛОВА ГЕОРГИ НЕНЧЕВ КАБАДЖОВ Член АДЕЛИНА АРА МАКЕДОНСКА МИЛЕНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Секретар ДИМИТЪР ЙОСИФОВ РУСИН НИКОЛИНА АТАНАСОВА ЧЕРВЕНКОВА Член ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪРБАНОВ МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА Велика Георгиева АНГЕЛИНА ИВАНОВА Член Хаджикостова СТОИЧКОВА Член ЕМИЛ ИВАНОВ ЖИВКОВ ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ВЪРБАНОВ Секретар ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЖИВКОВА МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ КОВАЧЕВ Член ВЕНЦИСЛАВ КЪТОВ КЪТОВ СИМОНА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА Член МАРИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА ДЖЕСИКА ЗДРАВКОВА ДАМЯНОВА Председател КРАСИМИРА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА Секретар ПАУЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА СТЕЛИЯНА РУМЕНОВА БАЕВА Член ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСТОВА ИЛОНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА Член ЛИА МОМЧИЛОВА КОТЕРОВА ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ председател ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА МАЙЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА Секретар СТЕФАНИ БОЙКОВА НИНОВА ЛЮБОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА Член ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ Член АННА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА ЕКАТЕРИНА РУМЕНОВА ВИСОКАЛИЙСКА ЕКАТЕРИНА РУМЕНОВА АННА АТАНАСОВА Секретар ВИСОКАЛИЙСКА ЧОЛАКОВА Член ТЕРВЕЛ ЖЕЛЕВ КОСТОВ СОФИЯ ВЕСЕЛИНОВА 14

15 ДИМИТРОВА Председател ДИАНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА ВЕЛИЗАР РОМАНОВ ВЕСЕЛИНОВ Член РАДИ НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ КРАСИМИР ЕМИЛОВ ВУЧКОВ Председател ДАНИЕЛА СТАНИСЛАВОВА БЛАГОЕВА СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА Секретар ВАСИЛКА КРУМОВА МИТЕВА АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ВАСИЛЕВ Член МЕРИАН КИРИЛОВА МИТОВА ВЕНЦИСЛАВ МАРИОВ ВЛАДИМИРОВ Секретар СТЕФАН ПЕНЕВ ПЕНЕВ ИВАНКА ЗДРАВКОВА БЛАГОЕВА Секретар ДОНА ПЕНЕВА ПЕНЕВА РАДИНА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА-БЛАГОЕВА Член АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА МИЛЕНА КАЛИНОВА ГЕМЕДЖИЕВА Секретар ВАСКО ВАСИЛЕВ ШЕЛЯВСКИ ПЕТЯ ПАВЛИНОВА МИЛОВА Член ДАРИО ЦВЕТОЗАРОВ ПЕТРОВ ПЕТЪР АРТУР ГРИНОВЕР Председател НИКОЛ КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОНИНА Председател НИКОЛ МАНОЛОВА ТОПОЗЛИЙСКА МАЯ РАХАМИН САВОВА Член ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОСКОВ КРУМ БОРИСЛАВОВ САВОВ Член СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА МАРИНОВА МАРИНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА Секретар ДИМИТЪР МИХАИЛОВ МИТКОВ ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА Член ХРИСТОМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ ЖЕЛЯЗКО АНТОНОВ ПАНАЙОТОВ Член ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА ТАШО ТОДОРОВ ТОДОРОВ председател РАДИНА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА-БЛАГОЕВА АНАСТАСИЯ ТРАЯНОВА ДИМИТРОВА Член ВЕЛИЗАР РОМАНОВ ВЕСЕЛИНОВ ВАНЕСА МАРТИН СТОЯНОВА Член ДАЯНА ЮЛИЯНОВА ДОСПАТЛИЕВА СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ФИЛИПОВ Председател ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ГАЦОВ КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ДОБРЕВ председател ТЕОДОР ЕМИЛОВ ИВАНОВ ЛЮДМИЛА ЦАКОВА КЪНЧЕВА председател ВЯРА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Член МЕЛИНА РАДОСЛАВ АТАНАСОВ 15

16 Член Член Председател Председател АЛЕКСАНДРОВА САВОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА АНДРОВА ТЕОДОР КИРИЛОВ НИКОЛОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ Секретар РОСЕН ЕМИЛОВ ПОПОВ РОБЕРТ БОРИСОВ Член КОВАЧЕВ КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА Секретар ГЕОРГИЕВА НИКОЛАЙ ХРИСТОВ Председател ХРИСТОСКОВ КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА Председател ГЕОРГИЕВА РЕНА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА Секретар ЙОВАНОВИЧ Председател ЖИВКО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ ПЛАМЕН ИВАНОВ Член ИВАНОВ НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ Член КРЪСТАНОВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ Председател ГАЦОВ ИВАНКА ЗДРАВКОВА Член БЛАГОЕВА Член ОГНЯН БЕЦОВ ВЕЛКОВ КУРТЕВ ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ПОПОВА МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПОПОВА НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КОЦЕВ МИЛИЦА СВЕТОЗАРОВА КАЛИПАЦЕВА - ПЕТКОВА ВЕНЕЛИН МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ МИШЕЛ ТОДОРОВА СТОЯНОВА НИКОЛА ИВАЙЛОВ ВЕЛЧЕВ КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ГАЛЕНА МИХАЙЛОВА МАЗГАЛОВА ТАТЯНА ГАЛИНОВА ЛАЛОВА ВЯРА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА ТЕРВЕЛ ЖЕЛЕВ КОСТОВ СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АНЧОВА ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ ЦВЕТАН ИЛИЯНОВ БОРИСОВ КАПКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА 2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове. 3. Издава удостоверения на назначените членове. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма 16

17 По т.4 от Дневния ред: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в Двадесет и трети район София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, във връзка с т. 3 от Решение 350- НС/ г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 94-НС/ г. Броят на членовете на всяка от евентуалните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия (ПСИК), за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на11 юли 2021г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс и Решение 350-НС/ г на ЦИК, да бъде от 3 членове - включително председател, заместник-председател и секретар. Съставът на всяка евентуално създадена подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, се назначава при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК. С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет страницата на комисията, едновременно с документите от проведените консултации на хартиен носител, в РИК 23 се представят в електронен вид, формат doc, docx, xls, xlsx или еквивалентен: а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; б) извън случаите по б. а - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма 17

18 По т.5 от Дневния ред: Категории длъжностни лица, съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК по време на приемане на изборните книжа и до Изчислителния пункт на РИК и ред на допускане Във връзка с Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID 19, утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването и доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и като взе предвид разпоредбата на чл. 288а от Изборния кодекс и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 95-НС/ г. Утвърждава режим на достъп до зоната на РИК 23 София в МФЗС Арена Армеец София, както следва: Право на достъп до Изчислителния пункт /ИП/ на РИК 23 София и до залата, в която се приемат книжата от СИК в изборния ден имат: отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК, членовете на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК/ССИК/ПСИК, регистрирани кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, регистрирали кандидати, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване. Регистрираните кандидати, наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на СИК/ССИК/ПСИК на предварително определените от РИК места, при осигурена пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни. Наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати имат право на по един свой представител, който се придружава до и от определената за тях зона от технически сътрудник на РИК 23 София. Регистрираните кандидати от една и съща кандидатска листа на кандидати за народни представители се допускат при спазване на Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID 19, утвърдени от д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването и доц. Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и при съблюдаване на максималния капацитет на определеното за това място. При запълване на капацитета на мястото, допускането на допълнителен брой хора от различните категории длъжностни лица, съгласно чл. 288а ИК, ще се осъществи при освобождаване на пространство. Във всички хипотези, посочени в настоящото решение, Председателят на РИК 23 София дава изрично указание за допускане. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ: 18

19 «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма По т.6 от Дневния ред: Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 23 и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията на РИК 23 по чл. 287 и сл. ИК на 11 юли 2021 г. С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК 23 по приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване края на изборния ден на г., на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София (РИК 23) утвърждава План-схема на разположението на личния състав и материално-техническото обезпечение на РИК 23, и Изчислителния пункт към РИК 23 при упражняване на правомощията по чл. 287 и сл. ИК на г. в МФСЗ "Арена Армеец София". Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район София (РИК 23) прие РЕШЕНИЕ 96-НС/ г. Утвърждава схема на зала Арена Армеец, която не се публикува. Упълномощава г-жа Живка Котева, Председател на РИК 23 и г-жа Полина Витанова секретар на РИК 23, да подпишат план-схемата за Съгласувал от името на комисията. Схемата не се публикува. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма По т.7 от Дневния ред: Одобряване на презентация за обучението СИК След обсъждане на изготвената от г-жа Надя Ангелова презентация за обучение на СИК, същата беше одобрена за използване при обученията на СИК в 23 ИР. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, 19

20 Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма По т.8 от Дневния ред: График за съвместни демонстрационни пробни гласувания за избиратели в 23 ИР. Изготвеният график за съвместни демонстрационни пробни гласувания за избиратели е съгласуван с районните администрации и следва да се публикува на страницата на РИК 23. ГЛАСУВАЛИ: «За»: Живка Василева Котева, Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова, Миладин Петров Рангелов, Дарина Маркова Пачева, Метин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов Ревански, Даниел Иванов Стоянов, Васил Наумов Бошнаков «Против»: няма Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на РИК 23 се закри в ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: П СЕКРЕТАР: П 20