МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за обучение по Български език и литература в детската градина в богата на технологии среда

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за обучение по Български език и литература в детската градина в богата на технологии среда"

Препис

1 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за обучение по Български език и литература в детската градина в богата на технологии среда 2 група Съдържание Игри с думи и изречения. Къде от Леда Милева... 2 Весели игри в парка. Игри с думи и изречения... 3 Капризната котка от Витали Сутеев... 3 Новото другарче от Панчо Панчев... 4 Що е то?... 5 Медена пита... 6

2 Игри с думи и изречения. Къде от Леда Милева Образователно ядро: Свързана реч. Граматически правилна реч Пресъздаване на литературно произведение Участва в диалог. Говори за събития в миналото и в бъдещето. Казва наизуст художествен текст. Към ситуацията са подготвени изображения, които да служат за провеждане на диалог, за описание на действия, за съставяне на изречения. В първата задача учителят задава въпроса Какво прави момченцето? В дясната част на екрана са подготвени две подвижни щори. С тях учителят може да закрие две от илюстрациите, за да концентрира вниманието на децата само върху една от илюстрациите. По втората картинка се задава въпроса: Кой какво прави? А по третата е предвидено да се задават въпроси в минало и в бъдеще време: Какво е правила Ани вчера? Какво ще прави утре? Учителят рецитира стихотворението на Леда Милева Къде : Къде най-сладко пеят птичките?/ В клоните зелени,/ където са родени./ Къде най- бистро е поточето?/ Горе в планините,/ Скрито сред тревите./ Къде като цветя в полята/ най-хубави растат децата?/ В своята родина,/ В детската градина. Децата активно възприемат текста. Беседва се върху смисъла на текста и новите думи в него. Работи се за заучаване на стихотворението.

3 Весели игри в парка. Игри с думи и изречения Образователно ядро: Свързана реч. Граматически правилна реч. Речник. Цел: Формиране на комуникативно-речеви умения и умения за граматически правилна реч. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи). Образува множествено число на думи и обратно. По темата е разработена богата илюстрация, от която всяка избрана част (до която има лупа) може да се визуализира на цял екран. Провежда се беседа с децата за видовете игри в парка, за предметите, с които се играе, за хората, които можем да срещнем там. Капризната котка от Витали Сутеев Образователно ядро: Възприемане на литературно произведение. Пресъздаване на литературно произведение. Звукова култура Възприема приказка. Определя ролята на героите в приказката. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва епизод от приказка по дадени опори. Говори ясно и отчетливо.

4 За онагледяване на произведението са разработени серия от илюстрации. В помощ на педагога е включен и аудио-запис на приказката. Учителят може да спре прочита или прослушването на приказката до последния епизод и децата сами да предложат край на историята. След това се дочита приказката. Провежда се беседа по епизодите, за героите, за постъпките и мислите. Приказката е подготвена и като поредица от кадри на филмова лента. Чрез последователно изместване на лентата от дясно на ляво, учителят отново превежда децата през хода на историята. Последната задача изисква епизодите да се подредят в хронологически правилен ред. Новото другарче от Панчо Панчев Образователно ядро: Възприемане на литературно произведение. Пресъздаване на литературно произведение. Възприема стихотворение. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Заучава и казва наизуст стихотворение. В ситуацията се третира темата за домашните любимци и за грижите за тях. В стихотворението не се споменава думата куче, а то е наречено с изразите: лаещо малко другарче, таен гостенин. Учителят разяснява смисъла на непознати думи и изрази. Беседва се върху отношението ни към бездомните животни. Дискутира се

5 постъпката на героя, неговите мисли и опасения. За удобство на педагога е включен аудио-запис на стихотворението Новото другарче на Дядо Пънч. Що е то? Образователно ядро: Възприемане на литературно произведение. Пресъздаване на литературно произведение. Звукова култура. Възприема и отгатва гатанки. Заучава и казва наизуст гатанки. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. За работа по темата са подготвени илюстрации и гатанки към тях. Използвани са гатанки на Панчо Панчев Балерина, Папагал, Заек и Мечка, и Заек на Дядо Благо. Първо се изслушва гатанката, а след като децата отгатна се измества встрани щората, която скрива картинката.

6 Медена пита Образователно ядро: Свързана реч. Речник. Възприемане на литературно произведение. Участва в диалог. Назовава правилно предмети, лица, събития. Съставя въпросителни изречения. Възприема стихотворение. По илюстрацията учителят въвежда децата в темата за пчелите и тяхната важност. Преминава към работа по литературно произведение. Може да използва стихотворението Пчелица от Елин Пелин: Зън зън пчелица,/ нарамила торбица,/ рано преди слънце/ и хвръкнала,/ и литнала/ от цвет/ на цвет/ да събира мед:/ за тебе лъжица,/ за мене паница. Към ситуацията са включени и аудио-записи на приказката Пчелите на разузнаване от Константин Ушински и гатанка за пчелата от Лъчезар Станчев.