ПРОЕКТНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБ ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, БЛАГОЕВГРАД

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБ ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, БЛАГОЕВГРАД"

Препис

1 ПРОЕКТНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБ ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, БЛАГОЕВГРАД ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО БЛАГОЕВГРАД Търговско промишлена палата Благоевград, ул. Тодор Александров 23, ет. 6, тел , факс: ел. mоща:

2 Организацията на симулативната игра «Избори за европарламент» включва издигане на кандидати на кандидати за евродепутати, предизборна кампания, в която всеки кандидат представя своето послание и накрая се провежда самото гласуване. Гласуването се организира от избирателна комисия, която подготвя избирателните списъци (учениците от 4 пилотни паралелки), изборни правила и избирателните бюлетини с имената на кандидатите. Самото гласуване се извърши в средата на м. май 2018 г., като най-успешно представилите се ученици ще получат възможността да участват в подобна симулация на национално равнище заседание на (ученически) Европейски съвет (във Велико Търново).

3 В проекта учениците от евроклуб «Общество на знанието» въвеждат различните форми на активност на българските представители в Европейския парламент, като за всяка от тях се получават съответен брой точки. Целта е според описаните критерии да се изработи рейтинг на българските евродепутати - междинен в края на м. юни на годината и годишен в края на м. декември. Тримата най-активни български евродепутати ще получат специален благодарствен адрес от учениците в НХГ и покана за среща в Благоевград. Инициативата е подкрепена и от Европейския информационен център Европа директно в Благоевград. ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ. РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОПЕПУТАТИ

4 Критерии за оценка на българските евродепутати: 1.Член (редовен) на парламентарна комисия 5 точки 2.Участие в ръководството на парламентарна комисия или политическа група 5 точки 3.Участие на политически орган на Европейския парламент (Председателски съвет, Бюро, Квесторска колегия, Съвет на председателите на групи, Съвет на председателите на делегации, Ръководна група по въпросите на Брекзит) 5 точки 4.Участие в делегация на Европейския парламент 3 точки 5.Докладчик, координатор, докладчик за становище 3 точки 6.Изказвания и питания в Европейския парламент 1 точка 7.Участие в обществена инициатива 2 точки 8.Участие (изява) в българска или международна медия 1 точка 9.Публична среща с обществеността/избиратели 1 точка 10. Индивидуален рейтинг на евродепутатите според MEPranking.eu, умножен с коефициент 0.1. ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ. РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОПЕПУТАТИ

5 Ангел Джамбазки Светослав Малинов Андрей Ковачев Илхан Кючук ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ. РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОПЕПУТАТИ

6 Реализиран в партньорство между Европейския информационен център Европа директно (Europe Direct) в Благоевград и Ученически евро клуб Общество на знанието европейски перспективи към НХГ Св.св. Кирил и Методий Благоевград, с ръководител учителят Николай Куколев. Срокът за изпълнение на проекта бе удължен, поради започналата КОВИД епидемия, а част от заниманията се проведоха в онлайн среда. Целева публика на проекта бяха младежите на години в средни училища от Благоевград, а ядрото на събитията бяха участниците в Европейски ученически клуб Общество на знанието европейски перспективи. ПРОЕКТ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЕ Е ИСТИНА?

7 Разгледани бяха темите: 1. Фалшиви новини и дезинформация: Въведение 2. Социалният феномен дезинформация 3. Как да разпознаваме фалшивите новини? 4. Фалшиви новини и дезинформация нека анализираме 5. Защо и как се разпространяват фалшивите новини? 6. Влиянието на дезинформацията 7. Дезинформация и антиевропейска пропаганда 8. Внимание, фалшива новина! Spot and report. ПРОЕКТ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЕ Е ИСТИНА?

8 Комуникационните потребности, към които бе насочен проектът, бяха изграждане на умения за критично мислене и разграничаване на вярната от невярната информация. Уменията за критично мислене са свързани със способността да се анализират социалните феномени фалшиви новини и дезинформация и разпознаване на белезите на антиевропейската пропаганда. Учениците, участници в проекта, изработиха и общодостъпен информационен блог, посветен на тематиката на проекта: ПРОЕКТ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЕ Е ИСТИНА?

9 Николай Куколев Ръководител на Европейски клуб на Национална хуманитарна гимназия Св. св. Кирил и Методий, Благоевград