ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА, СЕМЕЙСТВА/ДОМАКИНСТВА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И С ПРАВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2021 Г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА, СЕМЕЙСТВА/ДОМАКИНСТВА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И С ПРАВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2021 Г."

Препис

1 ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА, СЕМЕЙСТВА/ДОМАКИНСТВА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И С ПРАВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2021 Г. Име, презиме и фамилия Молба вх. Брой членове на семейството /домакинството/ Карт. група Норма за жилищно настаняване 1 ДЖЕМПАРЕ ЗЮЛКЯР ХЮСЕИН 94Р-00-34/ г. 1 четвърта гр., т. 5 едностайно жилище 2 ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ГРОЗДЕВА 94В-00-57/ г. 3 четвърта гр. двустайно жилище 3 ЦАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА 94Ц-00-5/ г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 4 КАМЕЛИЯ ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА 94К / г. 2 четвърта гр., т. 1 едностайно жилище 5 МАЯ ЖИВКОВА НЕДЕВА 94М-00-93/ г. 2 четвърта гр., т. 6 едностайно жилище 6 КРАСИМИРА КОСТАД. СТАНЕВА 94К / г. 5 четвърта гр., т.5 четиристайно жилище 7 ИЛИЯНА МИЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА 94И / г. 2 четвърта гр., т. 6 едностайно жилище 8 СЕВЕРИНА ИВАНОВА ИВЕЛИНОВА 94С / г. 2 четвърта гр. двустайно жилище 9 СТАНИМИРА СНЕЖАНОВА ГЕОРГИЕВА 94С / г. 3 четвърта гр., т. 7 двустайно жилище 10 РАЙМЕ БХАЙДИН РАИМ 94Р / г. 2 четвърта гр., т.6 едностайно жилище 11 ХАНЪМ ИЛМАЗ МУДЕСИР 94Х-00-75/ г. 2 трета гр. едностайно жилище 12 АЛЕКО ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 94А / г. 3 четвърта гр. двустайно жилище 13 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА 94С / г. 1 трета гр. едностайно жилище 14 МИРОСЛАВА МИРЧЕВА ЛАЗАРОВА 94М / г. 2 четвърта гр., т.7 едностайно жилище 15 АНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА 94А / г. 1 трета гр. едностайно жилище 16 АСИЕ ФЕИМОВА МЕХМЕДОВА 94А / г. 4 четвътр гр. т.5 тристайно жилище

2 17 ДЖУМАЗИЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА 94Д / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 18 СЕВДА ИВЕЛИНОВА ИГНАТОВА 94С / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 19 СВЕТЛОЗАР МАРИНОВ ЕНЧЕВ 94С-00-98/ г. 2 четвърта група едностайно жилище 20 СТЕЛИЯНА САШОВА ДИМИТРОВА 94С-00-93/ г. 4 четвърта група, т. 5 тристайно жилище 21 ШАБАН РИФАТ РАСИМ 94Ш-00-25/ г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 22 ХРИСТО НИКОЛАЕВ ДАСКАЛОВ 94Х-00-95/ г. 1 трета гр. едностайно жилище 23 МАРИЙКА СЕРГЕЕВА СИМЕОНОВА 94М / г. 4 четвърта гр., т.4 тристайно жилище 24 ГАНКА СТОЯНОВА МИЛАНОВА 94Г / г. 4 четвърта гр., т.5 тристайно жилище 25 СТЕЛКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА 94С / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 26 ЛЕЙЛЯ МЮСТЕДЖЕБОВА АХМЕД 94Л-00-79/ г. 4 трета гр. тристайно жилище 27 ЕЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА 94Е / г. 2 четвърта гр., т.7 едностайно жилище 28 ГАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА 94Г / г. 1 трета гр. едностайно жилище 29 КРАСИМИРА ИВАНОВА ТОДОРОВА 94К / г. 1 трета гр. едностайно жилище 30 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ 94И / г. 2 трета гр. едностайно жилище 31 ДЕЯНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА 94Д / г. 2 трета гр. т. 6 едностайно жилище 32 ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ДОБРЕВА 94В / г. 3 четвърта гр., т.1 и т.4 двустайно жилище 33 БЕКИР САЙДОВ МЕХМЕДОВ 94Б / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 34 НИЯЗИ ЛЮТФИ НИАЗИ 94Н / г. 3 четвърта гр., т.7 двустайно жилище 35 ГИЦА АСЕНОВА АТАСОВА 94Г / г. 2 трета гр. двустайно жилище 36 ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА 94П / г. 2 четвърта гр. едностайно жилище 37 РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ 94Р / г. 2 трета гр., т.2 едностайно жилище 38 МАРГАРИТА СЛАВОВА КИРОВА 94М / г. 3 четвърта гр., т.4 двустайно жилище 39 ЕРДЖАН ИБРЯМ ХЮСНЮ 94Е / г. 2 четвърта гр. едностайно жилище

3 40 АТАНАС СЛАВЧЕВ ИВАНОВ 94А / г. 3 четвърта гр., т.7 двустайно жилище 41 ЖЕЛЯЗКО МАКСИМОВ СТОЯНОВ 94Ж / г. 4 четвърта гр., т.2 тристайно жилище 42 РАДОСЛАВ МИРОСЛ. СИМЕОНОВ 94Р / г. 4 четвърта гр., т.5 тристайно жилище 43 ЕНЧО МАРИНОВ ИВАНОВ 94Е / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 44 ЙОРДАНКА ГЕОРГ. ДИМИТРОВА 94Й / г. 1 трета гр. едностайно жилище 45 ТОДОРА МИХАЛЕВА ДРАГАНОВА 94Т / г. 1 първа гр. едностайно жилище 46 ЛЮДМИЛА ДИМИТР. МАРИНОВА 94Л-00-89/ г. 2 четвърта гр. двустайно жилище 47 ВЕСИЛЕ АРИФ КАДИР 94В / г. 4 четвърта гр., т.5 тристайно жилище 48 ГЮЛСЕЧЕР АЛИ АЛИ 94Г / г. 2 четвърта гр., т.2 и т.7 едностайно жилище 49 ИСМАИЛ ОСМАН ОСМАН 94И / г. 2 четвърта едностайно жилище 50 СУЛТАНКА КАРАМФИЛ.ХРИСТОВА 94С / г. 3 втора гр. двустайно жилище 51 МИХАИЛ АНДОНОВ ХРИСТОВ 94М / г. 1 втора гр. едностайно жилище 52 ИВАН МИТКОВ МИТЕВ 94И / г. 2 трета гр. едностайно жилище 53 ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ИВАНОВ 94В / г. 2 четвърта гр., т.7 двустайно жилище 54 АЙРЕДИН НИХАТ НАЗИФ 94А / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 55 НИНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА 94Н / г. 1 четвърта гр., т.1 едностайно жилище 56 СЕРГЕЙ РАДЕВ РАДЕВ 94С / г. 3 четвърта гр. двустайно жилище 57 ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА РУСЕВА 94П / г. 4 четвърта гр., т.5 тристайно жилище 58 МАРИЙКА МАРЕВА МИТЕВА 94М / г. 1 втора гр. едностайно жилище 59 СТАНИСЛАВ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 94С / г. 5 четвърта гр., т.3 четиристайно жилище 60 ЗЮХРА ДЖЕВДЖЕТ ДЖЕВРИ 94З / г. 4 втора гр., т.1 тристайно жилище 61 ГЮЛДЖАН ЛЯТИФ РАИМ 94Г / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 62 АНКА ЛАТИНОВА САЛАБАШЕВА 94А / г. 2 четвърта гр. едностайно жилище 63 ДИАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА 94Д / г. 2 четвърта гр. двустайно жилище

4 64 ЕЛЕНА СЛАВОВА ИВАНОВА 94Е / г. 2 четвърта гр., т.1 двустайно жилище 65 БИСЕР АНГЕЛОВ БОРИСОВ 94Б / г. 2 четвърта гр. едностайно жилище 66 МИРКА КРАСИМИР. АНГЕЛОВА 94М / г. 4 четвърта гр., т.4 тристайно жилище 67 СЕМИРА РИДВАН АХМЕД 94С / г. 3 втора гр., т.7 двустайно жилище 68 ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА 94Т / г. 2 четвърта гр. едностайно жилище 69 СТЕФАН ДЕТЕЛИНОВ ДИМОВ 94С / г. 3 четвърта гр. двустайно жилище 70 СИЛВИЯ ДАНАИЛОВА СТЕФАНОВА 94С / г. 2 четвърта гр., т.6 едностайно жилище 71 ДЖУНЕТ ДЖОШКУН ИСМЕТ 94Д / г. 2 четвърта гр. едностайно жилище 72 ЕЛЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА 94Е / г. 4 четвърта гр., т.5 тристайно жилище 73 СТАНИСЛАВА ТОШКОВА АТАНАСОВА 94С / г. 2 четвърта гр., т.7 едностайно жилище 74 БИЛЕНТ ЕРДИНЧ КЯМИЛ 94Б / г. 4 трета гр., т.5 тристайно жилище 75 ВАЛЕНТИН МИЛЕНОВ ИВАНОВ 94В / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 76 НАДЕЖДА АНДОНОВА КОЕВА 94Н / г. 1 четвърта гр. едностайно жилище 77 НАТАЛИЯ ГАЛИНОВА БОРИСОВА 94Н #6/ г. 3 четвърта гр двустайно жилище 78 ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ 94Д #8/ г. 1 четвърта гр едностайно жилище 79 КИЧКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА 94К #6/ г. 2 четвърта гр едностайно жилище 80 ГАЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА 94Г-00-48/ г. 2 трета гр. едностайно жилище 81 ЕМИЛИЯ БОЖАНОВА НЕЙЧЕВА 94Е #6/ г. 2 четвърта гр двустайно жилище 82 АЛКИН АЛИ АХМЕД 9А #6/ г. 4 трета гр. тристайно жилище 83 КРАСИМИРА АНГЕЛОВА МАНОВА 94К #8/ г. 1 четвърта гр едностайно жилище Председател на Комисията по чл.11, ал.1 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич: Добринка Стоилова - зам.-кмет "Финанси и общинска собственост"

5

6

7 ДАТА: год. УТВЪРДИЛ: КМЕТ: (П) /ЙОРДАН ЙОРДАНОВ/ ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ г. ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ВХ. 1 Ведат Хасанов Юсменов 312/ г. IV 2 Павлин Вичев Вичев 193/ г. ІV 3 Лиляна Костова Дочева 430/ г. IV 4 Петя Великова Петрова 367/ г. ІV 5 Емилия Христова Колева 181/ г. ІV 6 Таня Иванова Желева 205/ г. 7 Димитричка Атанасова Костадинова КАРТ. ГРУПА ІV 158/ г. ІV 8 Катя Недялкова Костадинова 225/ г. ІV 9 Ивелин Михайлов Мирчев 169/ г. IV 10 Марияна Николова Станева 164/ г. ІV 11 Дарина Димитрова Василева 234/ г. ІV 12 Димитър Иванов Димитров 182/ г. ІV 13 Светлин Стефанов Драгнев 279/ г. ІV 14 Румяна Пенчева Петрова 589/ г. ІV 15 Деница Николаева Маринова 466/ г. ІV 16 Николай Желев Радев 191/ г. ІV 17 Веселина Иванова Станева 292/ г. ІV 18 Румяна Асенова Иванова 94Р / г. ІV, т.3 19 Митка Христова Илиева 94М / г. ІV, т.3 20 Божо Стоянов Илиев 94Б-00-77/ г. ІV, т.4 21 Айтен Сали Салим 94А / г. ІІІ, т.2 22 Величка Симеонова Димитрова 94В / г. ІІІ, т.2 23 Светослав Севдов Диянов 94С / г. ІV, т.2 24 Снежанка Енчева Калчева 94С / г. ІІІ, т.1 25 Росица Илиева Вълчанова 94Р / г. ІІІ, т.2 26 Иринка Василева Георгиева 94И / г. ІІІ, т.2 27 Стоянка Тодорова Кръстева 94С / г. ІІІ

8 28 Галин Василев Димитров 94Г / г. ІV, т.1 29 Ганка Стефанова Иванова 94Г / г. І 30 Галя Асенова Ангелова 94Г / г. ІV, т.1 31 Юлиян Пламенов Борисов 94Ю-00-71/ г. ІV, т.1 32 Мелек Джавад Ахмедова 94М / г. ІV, т.1 33 Анифе Исеин Исеин 94А / г. ІV, т.1 и 2 34 Севинч Али Демир 04С / г. ІV, т.1 и 2 35 Севгюлер Емин Амед 94С / г. ІV, т.1 и 2 36 Юлвер Мустафа Ахмед 94Ю-00-65/ г. ІV, т.1 и 2 37 Костадин Димитров Аврамов 94К / г. ІV 38 Марияна Петрова Иванова 94М / г. ІV 39 Янислава Николова Янакиева 94Я-00-67/ г. ІV 40 Ненко Стойчев Ненов 94Н / г. ІV 41 Таслиме Зейнун Ахмедова 94Т / г. ІV 42 Диана Иванова Николова 94Д / г. ІV 43 Рефет Хасан Хюсеин 94Р-00-34/ г. ІІ 44 Анета Драгомирова Изетова 94А-00-61/ г. ІІІ, т.2 45 Ивелина Панайотова Христова 94И-00-80/ г. ІІІ, т.2 46 Маринела Атанасова Ангелова 94М-00-68/ г. ІІІ, т.2 47 Мирослава Божидарова Маринова 94М-00-82/ г. ІІІ, т.2 48 Светла Георгиева Асенова 94С-00-82/ г. ІІІ, т.2 49 Хуршида Сайфиевна Михова 94Х-00-6/ г. ІІІ, т.2 50 Гюлсен Неджибова Шукриева 94Г-00-64/ г. ІІІ, т.4 51 Стефан Петков Стефанов 94С-00-80/ г. ІІІ 52 Галина Христова Петрова 94Г-00-86/ г. ІІІ 53 Джахиде Дуран Махмуд 94Д-00-78/ г. ІІІ 54 Ивелина Георгиева Желева 94И-00-77/ г. ІІІ 55 Кадрие Сание Сали 94К-00-47/ г. ІІІ 56 Милка Ангелова Николова 94М-00-83/ г. ІІІ 57 Станимир Стефанов Киров 94С-00-87/ г. ІІІ 58 Семиха Селим Ешереф 94С / г. ІІІ 59 Татяна Стефанова Чолакова 94Т-00-27/ г. ІІІ 60 Гюлюмсер Ибрям Дервиш 94Г-00-49/ г. ІV, т.2

9 61 Десислава Алексиева Демирева 94Д-00-69/ г. ІV, т.2 62 Мергюлер Демир Ахмедова 94Д-00-25/ г. ІV, т.2 63 Леман Себайдин Стоянова 94Л-00-10/ г. ІV, т.2 64 Лилия Ганчева Минчева 94Л-00-11/ г. ІV, т.2 65 Невин Демир Сали 94Н-00-54/ г. ІV, т.2 66 Севда Йосифова Тодорова 94С-00-90/ г. ІV, т.2 67 Севджихан Демир Исмаил 94С-00-93/ г. ІV, т.2 68 Веселина Колева Тодорова 94В-00-52/ г. ІV, т.4 69 Гюнал Рахим Ибрям 94Г-00-55/ г. ІV, т.4 70 Ивелина Стоянова Атанасова 94И-00-82/ г. ІV, т.4 71 Севджан Изет Сейфула 94С-00-96/ г. ІV, т.4 72 Сенджан Исмаил Кязим 94С-00-88/ г. ІV 73 Емилия Атанасова Йорданова 94Е-00-26/ г. ІV 74 Бирсен Рахим Хака 94Б-00-79/ г. ІІІ, т.1 75 Мюлкен Мюслюм Рамисова 94М / г. ІІІ, т.1 76 Рамие Сали Мехмед 94Р / г. ІІІ, т.1 и 2 77 Галя Вичева Асенова 94Г / г. ІІІ, т.2 78 Ивелин Георгиев Димов 94И / г. ІІІ, т.2 79 Людмила Стоянова Чанева 94Л / г. ІІІ, т.2 80 Галя Здравкова Демирова 94Г-00-60/ г. ІV 81 Георги Стоянов Димитров 94Г / г. ІІІ, т.4 82 Денис Ахмед Асан 94Д / г. ІІІ, т.4 83 Валентина Великова Белберова 94В / г. ІІІ 84 Биргюл Асанова Миселим 94Б-00-85/ г. ІІІ 85 Марияна Монева Ганчева 94М / г. ІІІ 86 Такухи Маркарова Гарабедова 94Т / г. ІІІ 87 Хайрие Хрустем Игнатова 94Х-00-76/ г. ІІІ 88 Калинка Маринова Атанасова 94К / г. ІV, т.1 89 Ивелин Андреев Методиев 94И / г. ІV, т.1 90 Румяна Ангелова Денкова 94Р / г. ІV, т.1 91 Неджибе Асан Асанова 94Н / г. ІV, т.1 92 Стоянка Георгиева Иванова 94С / г. ІV, т.1 93 Стефан Андреев Методиев 94С / г. ІV, т.1

10 94 Севджан Осман Митева 94С / г. ІV, т.2 95 Снежана Пламенова Михайлова 94С / г. ІV, т.2 96 Венелина Иванчева Иванова 94В / г. ІV, т.2 97 Надя Юриева Йончева 94Н / г. ІV, т.2 и 4 98 Гюлшан Иса Ахмедова 94Г / г. ІV, т.4 99 Павлина Василева Николова 94П / г. ІV 100 Севда Демир Риза 94С / г. ІV 101 Сехер Мюселин Картал 94С / г. ІV 102 Ялчин Ешреф Ахмед 94Я-00-65/ г. ІV 103 Елица Недкова Николова Георгиева 94Е / г. ІV 104 Николай Василев Василев 94Н / г. ІV 105 Атанаска Иванова Христова 94А / г. ІV 106 Биргюл Азис Сали 94Б-00-29/ г. ІІІ, т Виждан Кемал Исмаил 94В-00-60/ г. ІІІ, т Шенгюлер Мусинова Кадирова 94Ш-00-04/ г. ІІІ, т Мазлъм Акифов Мазлъмов 94М / г. ІІІ, т Тодорка Василева Иванова 94Т-00-37/ г. ІІІ, т Едие Билял Марем 94Е-00-15/ г. ІІІ 112 Миневер Мустафа Салиева 94М-00-99/ г. ІІІ 113 Петър Иванов Николов 94П-00-51/ г. ІІІ 114 Светла Алексеева Манева 94С-00-66/ г. ІІІ 115 Силвия Каменова Башева 94С / г. ІV, т Галина Богданова Атанасова 94Г г. ІV, т Галя Хосет Капрел 94Г-00-61/ г. ІV, т Елка Георгиева Козлова 94Е-00-14/ г. ІV, т Метане Ремзиева Салиева 94М / г. IV, т Росица Симеонова Иванова 94Р-00-40/ г. IV, т Стоянка Тодорова Стоянова 94С-00-93/ г. IV, т Семиха Себайдин Джевджет 94С / г. IV, т Галина Иванова Колева 94Г-00-52/ г. IV, т Драгомир Колев Георгиев 94Д-00-67/ г. IV, т Николинка Жекова Костадинова 94Н-00-65/ г. IV, т Николай Кателиев Койчев 94Н-00-66/ г. IV, т.4

11 127 Теодора Георгиева Богданова 94Т-00-29/ г. IV, т Гюлю Риза Сюлейман 94Г-00-40/ г. IV 129 Гюлджан Себайдин Русева 94Г-00-62/ г. IV 130 Зайде Салимова Османова 94З-00-10/ г. IV 131 Ивелин Георгиев Янков 94И-00-40/ г. IV 132 Иван Тодоров Мавродинов 94И-00-41/ г. IV 133 Левент Гюрсел Расим 94Л-00-14/ г. IV 134 Мелият Сали Мехмед 94М-00-97/ г. IV 135 Руси Рафаилов Георгиев 94Р-00-39/ г. ІV 136 Севгин Фаик Мустафа 94С-00-70/ г. ІV 137 Сезгин Сюлейман Алит 94С / г. ІV 138 Седика Фаредин Реджеб 94С / г. ІV 139 Никола Алексиев Никифоров 94Н / г. І, т Галина Петровна Кессар 94Г / г. ІІІ, т Нела Сашева Христова 94Н / г. ІІІ, т Димитър Венков Алексиев 94Д / г. ІІІ, т Милка Сашева Костадинова 94М / г. ІІІ, т Снежана Николаева Гоондал 94С / г. ІІІ, т Радка Радева Ангелова 94Р / г. ІІІ, т Виждан Шериф Джевджет 94В / г. ІІІ, т Живана Колева Мариянова 94Ж-00-91/ г. ІІІ, т Елис Сезгин Ешреф 94Е / г. ІІІ 149 Семиха Джемалдинова Илиева 94С / г. ІІІ 150 Валентина Кирилова Стоянова 94В / г. ІV, т Маргарита Иванова Михайлова 94М / г. ІV, т Снежана Филипова Симеонова 94С / г. ІV, т Кадрие Гюнайдин Асан 94К / г. ІV, т.1 и Бахрие Мурад Риза 94Б / г. ІV, т Златка Маринова Йорданова 94З-00-56/ г. ІV, т Севгинар Исмаил Мехмед 94С / г. ІV, т Денис Алиева Званова 94Д / г. ІV, т Ренгинар Исмаил Ангелова 94Р / г. ІV, т Димитър Тошков Христов 94Д / г. ІV

12 160 Марин Борисов Райчев 94М / г. ІV 161 Красимира Йорданова Стоянова 94К-00-59/ г. ІІІ, т Марияна Георгиева Райкова 94М-00-82/ г. ІІІ, т Акъ Салим Юсеинов 94А-00-37/ г. ІІІ 164 Галин Енчев Иванов 94Г-00-63/ г. ІІІ 165 Мариана Вичева Мянкова 94М-00-91/ г. ІІІ 166 Севдалина Асенова Янкова 94С / г. ІІІ 167 Георги Иванов Огнев 94Г-00-77/ г. ІV, т Пепа Георгиева Георгиева 94П-00-64/ г. ІV, т.1 и Вилдан Зекерия Акиф 94В-00-67/ г. ІV, т Димитричка Костова Митева 94Д-00-90/ г. ІV, т Зюмбюл Мехмед Али 94З-00-12/ г. ІV, т Невин Исмет Сюлейман 94Н-00-53/ г. ІV, т Несрин Айдънова Кадирова 94Н-00-56/ г. ІV, т Сейда Асан Мехмед 94С / г. ІV, т Севгюл Ибрям Атанасова 94С-00-88/ г. ІV, т Севгинал Кемал Ремзи 94С / г. ІV, т Анъмсер Неджемедин Вейсел 94А-00-52/ г. ІV, т Диана Михайлова Кирова 94Д-00-77/ г. ІV, т Йорданка Великова Димова 94Й-00-14/ г. ІV 180 Елена Борисова Атанасова 94Е-00-27/ г. ІV 181 Илиян Георгиев Илиев 94И-00-75/ г. ІV 182 Мария Петрова Стоянова 94М-00-97/ г. ІV 183 Филип Димитров Кралев 94Ф-00-05/ г. ІV 184 Фериян Ерол Фари 94Ф-00-04/ г. ІV 185 Добрин Василев Добрев 94Д-00-89/ г. ІV 186 Диляна Славчева Николова 94Д / г. І 187 Радостин Илиянов Петков 94Р / г. ІІ 188 Бейзат Алейдинов Акифов 94Б-00-85/ г. ІІІ, т Наталия Георгиева Димитрова 94Н / г. ІІІ, т Силвия Евгениева Великова 94С / г. ІІІ, т.1 и Димитричка Бисерова Димитрова 94Д / г. ІІІ, т Кирил Лазаров Георгиев 94К / г. ІІІ, т.2

13 193 Софроний Мехмед Ахмед 94С / г. ІІІ, т Иван Събев Стоянов 94И / г. ІІІ 195 Силвия Иванова Йованович 94С / г. ІІІ 196 Гергина Ефтимова Маринова 94Г / г. ІV, т Жулиета Борисова Костадинова 94Ж-00-98/ г. ІV, т Златинка Великова Йонкова 94З-00-53/ г. ІV, т Неврие Исмаилова Исмаил 94Н / г. ІV, т Зорница Пламенова Костадинова 94З-00-71/ г. ІV, т.1 и Нели Атанасова Попова 94Н / г. ІV 202 Десислава Василева Илиева 94Д / г. ІV 203 Венелина Иванова Гроздева 94В-00-45/ г. ІV, т Мима Йорданова Горанова 94М-00-85/ г. ІІІ, т Руска Янкова Събева 94Р-00-28/ г. ІІІ, т Гюлтен Вели Хасан 94Г-00-48/ г. ІІІ, т.1 и Анка Василева Желева 94А-00-43/ г. ІІІ, т Илияна Тошкова Кондова 94И-00-78/ г. ІІІ, т Левен Неждет Юсеин 94Л-00-06/ г. ІІІ, т Гюлсевим Исмет Раимова 94Г-00-51/ г. ІІІ, т Диян Сергеев Петков 94Д-00-68/ г. ІІІ 212 Есмерал Реджеб Реджеб 94Е-00-31/ г. ІІІ 213 Слави Иванов Савов 94С / г. ІІІ 214 Фатме Исмет Фахрединова 94Ф-00-05/ г. ІІІ 215 Гюлшен Юсеин Девриш 94Г-00-53/ г. ІV, т Жасмина Данаилова Ангелова 94Ж-00-08/ г. ІV, т Мийрем Кязим Халил 94М-00-65/ г. ІV, т Неврие Хюсеин Шюкри 94Н-00-41/ г. ІV, т Павлета Костадинова Парашкевова 94П-00-37/ г. ІV, т Ферде Али Исмаил 94Ф-00-04/ г. ІV, т Хайрие Кемал Исмаил 94Х-00-15/ г. ІV, т Христина Енчева Георгиева 94Х-00-18/ г. ІV, т Атанаска Тодорова Сютджю 94А-00-37/ г. ІV, т Гюнел Джеладин Мюстеджеб 94Г-00-40/ г. ІV 225 Севджан Изет Исмаил 94С-00-82/ г. ІV

14 226 Севджихан Кемал Муталиб 94С / г. ІV 227 Тюнджел Мералов Мустафов 94Т-00-43/ г. ІV 228 Лазар Михалев Лазаров 94Л-00-88/ г. І, т Димитър Колев Димитров 94Д / г. ІІІ, т Моника Костадинова Маринова 94М / г. ІІІ, т Султанка Дженгис Мехмед 94С / г. ІІІ, т.1 и Ивелина Йорданова Петрова 94И / г. ІІІ, т Дияна Стоянова Добрева 94Д / г. ІІІ, т Жени Маринова Истаткова 94Ж / г. ІІІ, т Кибарие Еролова Кямилова 94К / г. ІІІ, т Сeние Салиева Салиева 94С / г. ІІІ, т Илиян Божанов Петков 94И / г. ІІІ, т Демир Симеонов Митков 94Д / г. ІV, т Иванка Добрева Петкова 94И / г. ІV, т Виолета Стелиянова Кондова 94В / г. ІV, т Гинка Дучева Маринова 94Г / г. ІV, т Мирослава Енчева Маркова 94М / г. ІV, т Райна Тодорова Димитрова 94Р / г. ІV, т Венцислав Атанасов Янакиев 94В / г. ІV 245 Калоян Матеев Василев 94К / г. ІV 246 Наталия Карова Петрова 94Н / г. ІV 247 Руса Лазарова Великова 94Р / г. ІV 248 Димитричка Илиева Илиева 94Д / г. ІV 249 Мелек Гюналова Кароглу 94М / г. ІV 250 Калина Енчева Ганчева 94К / г. ІІІ 251 Иво Виолинов Стамболов 94И / г. ІV 252 Ивелина Йорданова Алтъколачева Николова 94И / г. 253 Виолина Димитрова Цанева 94В / г. ІV т Сермин Хюсеин Али 94С / г. ІІІ 255 Анъмсер Хюсеинова Алиева 94А / г. ІІІ 256 Ирина Стефанова Христова 94И / г. ІV 257 Мюжгян Исмаил Юсмен 94М / г. ІІІ т Петя Йорданова Георгиева 94П / г. ІІІ ІV

15 259 Шанел Исмаил Методиева 94Ш-00-21/ г. ІІІ т Ганка Пламенова Илиева 94Г / г. ІV 261 Юсеин Акиф Кадир 94Ю-00-63/ г. ІV 262 Ридван Мехмедов Салимов 94Р / г. ІІІ 263 Пепа Иванова Стоянова 94П / г. ІV т Димитринка Михайлова Петкова 94Д / г. ІІІ т Иван Илиев Казаков 94И / г. ІІІ 266 Валентин Христов Стойков 94В / г. ІV т Севилян Мусин Акиф 94С / г. ІV т Нурджихан Али Кадир 94Н / г. ІV т Цветомира Цонкова Георгиева 94Ц-00-49/ г. ІV 270 Дияна Христова Михайлова 94Д / г. ІІІ 271 Силвия Янакиева Николова- Ганчева 94С / г. 272 Станка Енчева Славова 94С / г. ІV 273 Цанка Стоянова Христова 94Ц-00-5/ г. ІІІ 274 Стефан Росенов Стефанов 94С-00-92/ г. ІV 275 Десислава Костадинова Колева 94Д-00-80/ г. ІІІ 276 Станислав Николаев Йорданов 94С-00-67/ г. ІІІ 277 Семра Асан Стефанова 94С / г. ІV т Севда Христова Иванова 94С / г. ІV 279 Станислав Ст. Станиславов 94С / г. ІV 280 Стоян Калчев Стоянов 94С / г. ІІІ 281 Нурсес Ялчънова Расим 94Н / г. ІV 282 Светослав Костадинов Иванов 94С / г. ІІІ 283 Станислав Енчев Желязков 94С / г. ІV 284 Камелия Пенева Василева 94К / г. ІІІ т Севджан Назиф Исмаил 94С / г. ІV 286 Сунай Лютфи Али 94С / г. ІV т Живко Кармен Обрешков 94Ж / г. ІV 288 Силвия Аспарухова Мехмед 94С / г. ІІІ 289 Фикрие Кемал Али 94Ф-00-17/ г. ІV 290 Стоянка Петрова Йорданова 94С / г. ІІІ 291 Иван Колев Георгиев 94И / г. ІV ІІІ

16 292 Сервихан Илхан Яхя 94С / г. ІV 293 Георги Великов Георгиев 94Г / г. ІV 294 Имрен Гюрсел Хюсеин 94И / г. ІV 295 Галина Калчева Стойчева 94Г / г. ІІІ 296 Веселин Янчев Недков 94В / г. ІV 297 Мария Петрова Нешева 94М / г. ІV 298 Мирослав Сашев Великов 94М-00-76/ г. ІІІ 299 Сибел Ердоганова Тасимова 94С-00-96/ г. ІІІ 300 Виолета Драгнева Петрова 94В-00-94/ г. ІV 301 Росица Добрева Иванова 94Р / г. ІІІ гр. 302 Грета Иванова Крумова 94Г / г. ІV гр. 303 Атче Юсеин Яшар 94А / г. ІІІ гр. т. 1 и т Гюнайдин Мехмед Вели 94Г / г. ІІІ гр. 305 Христина Дим. Димитрова 94Х-00-80/ г. ІІІ гр. 306 Камелия Пенчева Тодорова 94К / г. ІV гр. т Таня Николова Обретенова 94Т / г. ІV гр. 308 Ани Йорданова Стефанова 94А / г. ІІІ гр. 309 Ивелина Георгиева Недева 94И / г. ІV гр. 310 Георги Митков Димитров 94Г / г. ІІІ гр. 311 Мирослав Валериев Гицов 94М / г. ІV гр. 312 Силвия Симеонова Иванова 94С / г. ІІІ гр. 313 Ивелина Иванова Василева 94И / г. ІV гр. 314 Диана Василева Чернева 94Д / г. ІІІ гр. 315 Красимир Енчев Колев 94К / г. ІV гр. 316 Денис Алиева Званова 94Д / г. ІІІ гр. 317 Сезгин Исмаил Майрям 94С-00-91/ г. ІV гр. 318 Кадрие Мустафа Мехмед 94К-00-61/ г. ІV гр. 319 Дарина Кънчева Желязкова 94Д / г. ІV гр. 320 Улвие Мустан Асан 94У-00-1/ г. ІІІ гр 321 Иван Костадинов Атанасов 94С / г. ІІІ гр. 322 Ивайло Костов Неделчев 94И-00-94/ г. ІV гр. 323 Милена Георгиева Иванова 94М / г. ІV гр. 324 Живка Иванова Кошкошева 94Ж / г. ІV

17 325 Маргарита Георгиева Станчева 94М / г. І 326 Бистра Руменова Божкова 94Б / г. ІІІ 327 Даниела Димитрова Пейкова 94Д / г. ІV т Йорданка Валентинова Ненкова 94Й / г. ІV т Тюркян Исмет Али 94Л-00-99/ г. ІV т Емилия Радославова Исмет 94Е / г. ІVт Димитър Найденов Стоянов 94Д / г. ІІІ 332 Добромир Иванов Колев 94Д / г. ІV т Зюлейха Зия Саами 94З-00-75/ г. ІV 334 Ангелина Стоянова Ефтимова 94А / г. ІV 335 Галина Петкова Манчева 94Г / г. ІV 336 Милена Ангелова Ванкова 94М / г. ІІІ 337 Пламена Добром. Стоянова 94П / г. ІV т Яна Николова Колева 94Я-00-76/ г. ІV 339 Северин Митков Радев 94С / г. ІІІ 340 Маргарита Данчева Василева 94М / г. ІV т Теодора Пламенова Вълчева 94Т / г. ІV т Невен Димитров Атанасов 94Н / г. ІІІ 343 Емилия Божанова Нейчева 94С-00-92/ г. ІV 344 Марийка Георгиева Атанасова 94М-00-99/ г. ІІІ 345 Анелия Здравкова Ариф 94А-00-65/ г. ІV 346 Господин Георгиев Драгнев 94Г / г. ІV 347 Мариян Минчев Георгиев 94М / г. ІV 348 Севда Николова Иванова 94С / г. ІІІ 349 Марияна Христова Цонкова 94М / г. ІV 350 Веселин Петков Василев 94В / г. ІІІ 351 Иванка Филипова Атанасова 94И / г. ІV 352 Камелия Георгиева Иванова 94К / г. ІV т Наталия Мавродиева Мавродиева 94Н / г. ІV 354 Севджан Сали Демир 94С / г. ІV 355 Данаила Ангелова Петрова 94Д / г. ІІІ 356 Сузан Ремзиева Неджмединова 94С / г. ІV 357 Севдие Исмет Мехмед 94С / г. ІІІ

18 358 Димитър Иванов Димитров 94Д / г. ІІІ 359 Недялка Илиева Петкова 94Н-00-31/ г. ІV т Дилияна Славова Стоянова 94Д-00-40/ г. ІV 361 Недялка Симеонова Иванова 94Н-00-41/ г. І 362 Кръстинка Хосет Тодорова 94К-00-44/ г. ІV 363 Изет Исмет Нусрет 94И-00-50/ г. ІV 364 Михаил Георгиев Михайлов 94М-00-82/ г. ІІІ 365 Маргарита Цекова Иванова 94М / г. ІV 366 Евгений Петков Ганчев 94Е / г. ІІІ гр. т Марийка Петрова Йорданова 94М / г. ІІІ гр. т Елена Кръстева Христова 94Е / г. ІV гр. 369 Мирослав Илиев Ангелов 94М / г. ІV гр. т Красимира Николаева Петрова 94К / г. ІV гр. т Мартин Евелинов Митев 94М / г. ІV гр. 372 Елфиде Исуф Хюсеин 94Е / г. ІІ гр. т Мерал Исмет Осман 94М / г. ІV гр. 374 Деян Валентинов Боев 94Д / г. ІV гр. 375 Четин Изет Мехмед 94Ч-00-2/ г. ІV гр. т Цонка Костадинова Пушкова 94Ц-00-41/ г. ІІІ гр. т Мирослав Георгиев Желев 94М / г. ІІІ гр. 378 Таня Георгиева Жекова 94Т / г. ІV гр. т Теодора Христова Георгиева 94Т / г. ІV гр. т Снежана Владимирова Стоянова 94С / г. ІV гр. т Румен Йорданов Стоянов 94Р-00-26/ г. ІV гр. 382 Лидия Евлогиева Георгиева 94Л-00-5/ г. ІV гр. 383 Сребрина Ивелинова Асенова 94С-00-75/ г. ІV гр. т Десислава Стефанова Георгиева 94Д / г. ІV гр. т Ани Надина Красимирова 94А-00-67/ г. ІV гр. т Станислава Георгиева Георгиева 94С / г. ІV гр. т Ерджан Исметов Раимов 94Е-00-46/ г. ІV гр. 388 Росица Пламенова Добрева 94Р / Г. ІІІ т Стоян Иванов Великов 94С / г. ІV 390 Васко Стоилов Стоилов 94В / г. ІІІ т. 4

19 391 Сабие Мехмедова Арнаудова 94С / г. ІІІ 392 Добринка Станева Димитрова 94Д / г. ІV т Мария Ивелинова Дамаскинова 94М / г. ІІІ 394 Георги Ангелов Георгиев 94Г / г. ІV 395 Калинка Иванова Колева 94К / г. ІІІ 396 Жени Николаева Ханзърова 94Ж / г. ІV Т Теодора Николаева Георгиева 94Т / г. ІІІ Т Сашо Стефанов Симеонов 94С / г. ІІІ 399 Ниязи Лютфи Ниази 94Н / г. ІV 400 Гергана Минчева Иванова 94Т / г. ІІІ 401 Иванка Атанасова Атанасова 94И / г. ІІІ 402 Митко Симеонов Димитров 94М / г. ІІІ 403 Красимирова Стоянова Джендова 94К / г. ІІІ 404 Люба Дончева Иванова 94Л-00-86/ г. ІІІ 405 Иван Димитров Иванов 94И / г. ІV 406 Гергана Руменова Панчева 94Г-00-38/ г. ІV т.v 407 Калин Георгиев Георгиев 94К-00-53/ г. ІV 408 Георги Димитров Георгиев 94Г-00-48/ г. ІV 409 Сузана Ангелова Сашева 94С-00-75/ г. ІV 410 Жанел Сюлейман Ариф 94Ж-00-18/ г. ІІІ т Мая Живкова Недева 94М-00-93/ г. ІV т. І 412 Недживан Сали Йоздемир 94Н-00-60/ г. ІV 413 Севда Ибрям Дервиш 94 С / г. ІІІ 414 Кирил Кръстев Камбуров 94К / г. ІІІ т Христинка Йорданова Върбанова 94Х-00-65/ г. III т Десислава Колева Стойчева 94Д / г. III т Мария Титюва Иванова 94М / г. IV т Цветанка Михайлова Мавродиева 94Ц-00-38/ г. III т Павлина Димитрова Тодорова 94П / г. III т Елисавета Ивелинова Маринова 94Е / г. III 421 Дияна Ванева Зурнаджиева 94Д / г. III т Емран Бейкан Али 94E / г. IV т Атанаска Николова Илиева 94А / г. III т. 5

20 424 Мариян Маринов Райнов 94М / г. III т Димитричка Матеева Стоянова 94Д / г. III т Есенгюл Жевайдин Чакърова 94Е / г. IV т Росица Георгиева Иванова 94Р / г. IV 428 Христинка Желязкова Калчева 94Х-00-75/ г. III т. 2 и т Искра Искренова Ефтимова 94И / г. IV т Маринела Колева Тодорова 94М / г. III т Светлана Стойкова Атанасова 94С / г. IV т Севда Йорданова Арифова 94С / г. IV 433 Красимира Костадинова Станева 94К / г. III т Йордан Йорданов Христов 94Й / г. IV 435 Зейнеб Рифат Рашид 94З-00-70/ г. IV т Гюлсюм Али Сали 94Г / г. IV 437 Айтун Джошкун Мемду 94А / г. IV 438 Даниел Иванов Николов 94Д / г. IV т Снежана Атанасова Атанасова 94С / г. IV т Назмие Севим Милекова 94Н / г. IV т Снежана Давидова Христова 94С / г. III т Анатолий Тодоров Йорданов 94А / г. ІІІ 443 Умут Бейзат Рефет 94У-00-4/ г. IV т Илияна Миленкова Георгиева 94И / г. IV т Стоян Георгиев Стоянов 94С / г. IV т Димитър Николаев Димитров 94Д / г. IV т Керанка Василева Инджиева 94К / г. ІІІ 448 Акче Фаик Разим 94А / г. IV т Маноела Георгиева Георгиева 94М / г. IV т Галинка Иванова Георгиева 94Г / г. ІІ 451 Гюнайдин Кадир Яшар 94Г / г. ІІІ 452 Радослав Иванов Йорданов 94Р / г. ІV 453 Георги Рачев Казанлиев 94Г / г. ІV т Анджела Мирославова Атанасова 94А / г. ІV 455 Недрет Сали Бейтула 94Н / г. ІІІ т Ганка Иванова Тодорова 94Г / г. ІІІ

21 457 Моника Илианова Марийкова 94М / г. ІV т Венета Стефанова Добрева 94В / г. ІV т Румяна Даниелова Борисова 94Р / г. ІV т Деница Любомирова Тракийска 94Д / г. ІV т Галина Маринова Тодорова 94Г / г. ІІІ 462 Йорданка Ташева Илиева 94Й / г. ІV 463 Вержиния Антонова Дечева 94В / г. ІV т Жана Ангелова Христова 94Ж / г. ІІІ т Валентина Сашева Йорданова 94В / г. ІV т Светла Андреева Михаилова 94С / г. ІІІ т Огняна Петрова Боянова 94О-00-21/ г. ІІІ 468 Силвия Данаилова Стефанова 94С / г. ІV т Миглена Йорданова Христова 94М / г. ІV 470 Рамадан Джелиали Юмер 94Р / г. ІІІ 471 Ресмие Хасан Юсеин 94Р / г. ІІІ 472 Тюркян Айредин Казакова 94Т / г. ІV т Златин Андреев Стайков 94З-00-87/ г. ІІІ 474 Здравко Василев Василев 94З-00-90/ г. ІІІ 475 Петранка Драгнева Костадинова 94П / г. ІІІ т Северина Иванова Ивелинова 94С / г. ІV 477 Стефан Драгомиров Димитров 94С / г. ІV 478 Октай Четин Сабри 94О-00-24/ г. ІV 479 Станимира Снежанова Георгиева 94С / г. ІV 480 Валентина Димитрова Димитрова 94В / г. ІV т Адриана Янкова Андриянова 94А / г. ІV т Николай Андреев Николов 94Н / г. ІІІ т Валентина Иванова Иванова 94В / г ІV т Румянка Славова Колева 94Р / г ІІІ 485 Красимира Иванова Тодорова 94С / г ІV 486 Иван Сийков Иванов 94И / г ІІІ 487 Георги Александров Желязков 94Г / г І 488 Соня Кирова Стефанова 94С / г ІV т Дарин Христов Желев 94Д / г ІІІ т.5

22 490 Николай Стефанов Драганов 94Н / г ІV 491 Атанас Веселинов Атанасов 94А / г IV 492 Зина Стефанова Симеонова 94З-00-98/ г IV т Дургюл Дурсун Исуф 94Д / г ІІІ т.5 и т Ралица Желева Железова 94Р / г ІV т Диана Тодорова Митева 94Д / г ІІ 496 Светослава Антоанетова Стоянова 94С / г ІV 497 Марин Иванов Маринов 94М / г ІІІ 498 Джулиден Себайдин Юнус 94Д / г ІV 499 Тодора Драганова Михалева 94Т / г ІІ 500 Севда Галева Асенова 94С / г ІV т Кристина Енчева Христова 94К / г ІІІ т Красимир Йорданов Василев 94K / г ІІІ т Силвия Красимирова Костова 94С / г ІV 504 Геновева Димитрова Николова 94Г / г І 505 Айше Ахмед Осман 94А / г ІV 506 Дичка Йорданова Атанасова 94Д / г ІV т Алкин Емин Шабан 94А / г ІV т Антония Красимирова Дончева 94А / г ІV т Крум Иванов Крумов 94К / г ІV 510 Назмие Ахмед Рамадан 94Н / г ІV 511 Стоянка Иванова Иванова 94С / г ІV т Таня Проданова Димитрова 94С / г ІV т Дарина Димитрова Василева 94Д / г ІV т Али Аптулов Садулов 94Д / г ІV т Кичка Иванова Колева 94К / г ІІІ т Ремзия Карани Исмаил 94К / г ІІІ 517 Гюлсечер Мустафа Али 94Г / г ІV 518 Колю Иванов Колев 94К / г ІV 519 Дора Костадинова Маринова 94Д / г ІІ т Севгин Шамсидин Ахмед 94С / г ІІІ т Неделина Стоянова Шопова 94Н / г ІV т Начо Русев Начев 94Н / г ІІІ

23 523 Румян Стойчев Камбуров 94Р / г ІV 524 Станка Стефанова Колева 94С / г ІІІ т Денис Севдалинов Алексиев 94Д / г ІІІ т Яница Андреева Стайкова 94Я-00-12/ г. ІІІ т Галина Славчева Иванова 94Г / г. ІV т Кристина Стойчева Колева 94К-00-74/ г. ІІІ 529 Петьо Александров Христов 94П-00-68/ г. ЦНСТ 530 Расим Денков Петров 94Р-00-49/ г. ЦНСТ 531 Живка Гочева Вълчева 94Ж-00-21/ г. ІV 532 Марияна Марчева Атанасова 94М / г. ІV 533 Атанас Георгиев Георгиев 94А / г. ІV 534 Иван Тодоров Димитров 94И-00-94/ г. ІІІ т.5 ЕЛКА ДИМОВА (П) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НРУУЖНННУРЖОЖФ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40