ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)"

Препис

1 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 18 - РАЗГРАДСКИ ОБЩИНА ЗАВЕТ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗАВЕТ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ адрес на избирателната секция: Дирекция Социално подпомагане ул. Лудогорие СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ АВГУСТИН ПЕТРОВ КИРИЛОВ АДРИАН ЛАЗАРОВ ВЕЛИКОВ АДРИАНА ИВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА АДРИАНА СЕВДАНОВА САРЪДЖА АЙГЮЛ ГЮЛБИЕВА ИБРЯМОВА АЙГЮЛ ШЕНОЛОВА АХМЕД АЙКУТ РАМИС ИСМЕТ АЙЛИН ХАЛИЛОВА ИСМАИЛОВА АЙЛИН ХАСАН БАШЕВА АЙЛЯН МЕХНУР СТЕФАНОВА АЙСЕЛ БЕЯН ЮНУЗ АЙСЕЛ КЯЗИМОВА НЕДЖИБОВА АЙХАН БАСРИЕВ ИМАМОВ АЙХАН ЗЮХТЮ МЕХМЕД АЙХАН РУМЕНОВ АСЕНОВ АЙХАН ХЮСНЮ ЮДАИМ АЙШЕ АЛИ ХЮСЕИН АЙШЕ ЮСЕИН САЛИМ АЙШЕГЮЛ МАХМУД МАДЖАР АЙШЕГЮЛ РАХИМ ШЕФКЕТ АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ЦВЕТКОВА АЛБЕНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА АЛДИН ЮНУЗ ЮНУЗ АЛЕКО АСПАРУХОВ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ АЛИ МУРТАЗОВ САДЪКОВ АЛИСЕ МЕХМЕДОВА ХАЛИМ АЛПЕР ЕРОЛ АЛИ АНА МИТКОВА ИВАНОВА АНА САБИНОВА КРАСИМИРОВА АНАТОЛИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ АНАТОЛИЙ ВЪРБАНОВ ВЕЛКОВ АНГЕЛ КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ АНЕЛИЯ СЕВДАНОВА ЯНКОВА АНЕТА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА АНИФЕ САБРИ ЮНУЗ АНИФЕ ХАСАН ГЕРДЖИК АНТОН СТОИМЕНОВ ИВАНОВ АРИФ БАСРИЕВ ИМАМОВ АСАН ХЮСЕИН АХМЕД

2 АСЕН ПЛАМЕНОВ БУЧУКОВ АСИЕ ХАСАН КУЛА АТАНАС ПАВЛОВ ЗАРКОВ АХМЕД ЗИЯ АХМЕД АХМЕД СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН АХМЕД ФИКРЕТ ФЕРХАД БАРЪШ ДЖАН ЕЮБ ИЗЕТ БАСРИ АРИФОВ ИМАМОВ БАХТИШЕН ЕРОЛ РУФИ БЕДРИ ФИКРЕТ ШУКРИ БЕЙХАН НЕДЖМИ ВЕЛИ БЕРК КЕМАЛ ХАТИБ БЕРКАН ГЮНЕР ОСМАН БЕРКАНТ ФАЙДАЛЪТЮРК БЕРКЕ ФАЙДАЛЪТЮРК БИЛЯЛ ГАФУР АХМЕД БИЛЯНА ИВЕЛИНОВА РИЗОВА БИЛЯНА НАЧЕВА РОМАНОВА БОГОМИЛ ГАЛИНОВ РАШКОВ БОГОМИЛ ПЕТРОВ БОНЕВ БОГОМИЛ ТОДОРОВ ПИШМИШЕВ БОЖАНКА КИРИЛОВА РАЧЕВА БОНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА БОНКА ЯНКОВА ИЛИЕВА БОРИС АУРЕЛОВИЧ ЛУПАШКО БОРИС НИКОЛОВ БОГДАНОВ БОРИС РОСЕНОВ БОГДАНОВ БОРИС ТОДОРОВ СТЕФАНОВ БОРИСЛАВ МИНЧЕВ БАНКОВ БОРИСЛАВ ПЕТКОВ НИКОЛОВ БОРИСЛАВА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА БОЯН ВЛАЕВ ВЛАЕВ БОЯНКА КОЕВА БАНЕВА БУРЧИН ЮЛМИ ДАУД БЮЛЕНТ АНДРЕЕВ БИЛЯНОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАТЕВ ВАЛЕНТИН МИХОВ СТОЯНОВ ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ ВАЛЕНТИНА КЪНЧЕВА СЛАВЧЕВА ВАЛЕРИ МЛЕЧКОВ ВАЛЯ ИСКРЕНОВА ЙЪЛМАЗ ВАСИЛ НЕЙКОВ НЕЙКОВ ВАСИЛКА БАНОВА ГАНЧЕВА ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СИДЕРОВА ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА ВЕЛИЧКА ДОСЕВА КОЛЕВА ВЕНЕТА ЦОНЕВА ПЕЕВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ ВЕСЕЛИН МИТКОВ ПЕТРОВ ВЕСИЛЕ БЕЙТИ НОВМАН ВЕСИЛЕ ЮМЕР МЕХМЕД ВИКТОР АНТОНОВ СТОИМЕНОВ ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ ВИОЛЕТА НИКОЛОВА РАШКОВА ВИОЛЕТКА ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПЕТРОВ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

3 ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ВЛАЙО БОЯНОВ ВЛАЕВ ВЪРБАН АТАНАСОВ ВЕЛКОВ ВЯРА РАДЕВА ИВАНОВА ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ГАЛИН ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ ГАЛИН ХРИСТОВ РАШКОВ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАМЯНОВА ГАЛИНА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ГАНА НЕНОВА КЛИМОВА ГАНЧО МИТЕВ ГАНЕВ ГАНЧО НИКОЛОВ СЕМОВ ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ИВАЛИНОВ КОЛЕВ ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ КУНЧЕВ КУНЧЕВ ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ ГЕРГАНА МАРИОВА ЛАЗАРОВА ГЕРГАНА НИКОЛОВА ДИМОВА ГРАЦИЕЛ ДИМИТРОВ ХАЛАДЖОВ ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ДРОБНЕВ ГЮЛБИЕ МЕХМЕДАЛИ ИБРЯМ ГЮЛВЕР АЛИОСМАН АЛИ ГЮЛЕР АЛИОСМАН АЛИ ГЮЛЗАР ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД ГЮЛНАЗИЕ МАХМУД ИСМАИЛ ГЮЛТЕН ХАСАН ПЕТРОВА ГЮЛШЕН ХАЛИМ ЮЗЕИР ГЮНАЙ ФИКРИ ШУКРИ ГЮНЕР ОСМАН ЮЗЕИР ГЮСЮМ ХЮСЕИН НЕБИ ДАНИЕЛ СЛАВЧЕВ ИВАНОВ ДАНИЕЛА ПЕНЧЕВА СТАНЕВА ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА МИХАЙЛОВА ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ДЕМОСТЕНОВА ДАРИНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА ДАРИНКА ХАРАЛАНОВА КЕРАНОВА ДЕНИЗ ИБРЯМ ИБРЯМ ДЕНИС БОЯНОВ СТОЯНОВ ДЕНИС ЮМИТ САЛИ ДЕНИСЛАВ ДРУМЕВ СТЕФАНОВ ДЕНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДАКОВ ДЕНИЦА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА ДЕНИЦА НЕНЧЕВА МОСКОВА ДЕНКА АНГЕЛОВА ЖЕКОВА ДЕНКА ВЕЛИКОВА ЯНКОВА ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ДЕСИСЛАВ ПЕТКОВ КЕРАНОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА СТОЕВА ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ЛАЗАРОВА ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА БУЧУКОВА ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА НЕДЕЛЧЕВА ДЕЯН АСЕНОВ АСЕНОВ ДЕЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ

4 ДЖАНСЕР ЛИЛЯНОВА СТОЯНОВА ДЖЕВДЕТ ФИКРЕТ ИБРЯМ ДЖЕВРИЕ КЕМАЛ БАЙРАМ ДЖЕЙЛЯН ЖОРОВА ЕФЕ ДЖЕЙЛЯН КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА ДЖЕЙЛЯН НАЗМИ ЮНУЗ ДЖЕЙЛЯН ФЕИМ МЮМЮН ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА ИМАМОВА ДЖЕНГИЗ АКИФ МЕХМЕД ДИАН ДИМИТРОВ МАКСИМОВ ДИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ДИЛБЕР РЕМЗИЕВА ХАСАН ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ПОПОВА ДИЛЯНА МАРИНОВА ИЛИЕВА ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ДИМКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА ДИЯН ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ ДИЯНА ВЕЛКОВА НЕЙКОВА ДИЯНА ИВАНОВА КАСАБОВА ДИЯНА ИЛИЯНОВА ПЕТКОВА ДОБРОМИР ПЕТКОВ СТОЯНОВ ДОНА ГАТЕВА СТОЕВА ДОНКА ГЕНЧЕВА СТЕФАНОВА ДОРА ВАСИЛЕВА СЕМОВА ДОРОТЕЯ НОРОВА ХРИСТОВА ДОЧО НИКОЛОВ НЕНОВ ДУЙГУ ЙЪЛМАЗ ЕВА ИЛИНОВА МАНОЛОВА ЕВГЕНИ СТАНЧЕВ СИМЕОНОВ ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ ЕВДА ОГНЯНОВА СЪБЕВА ЕЙЛЕМ БЕДРИ ФИКРЕТ ЕКАТЕРИНА ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА СТОЕВА ЕЛЕНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКА ДЯНКОВА КОВАЧЕВА ЕЛЕНКА СЛАВЧЕВА ВАСИЛЕВА ЕЛИНА ДИАНОВА МАКСИМОВА ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА ЕЛИФ СИНАН МЕХМЕД ЕЛФИДА АХМЕДОВА ИБРЯМОВА ЕЛФИДЕ САЛИ ХАСАН ЕМБИЕ ТАСИН КАДИР ЕМЕТУЛА МЮРСЕЛ ХЮСЕИН ЕМИЛ ОГНЯНОВ ИЛИЕВ ЕМИЛИЯ ЩЕРЕВА ИВАНОВА ЕМИНЕ КЯМИЛ МЕХМЕД ЕМИНЕ САБРИ МЮМЮН-КИРИЛОВА ЕРАЙ СЕВДИЕВ ИСМЕТОВ ЕРЖАН РУЖДИ МЕДЖИ ЕРОЛ АЛИ ФЕДАИЛ ЕРТАН САЛИ БАХАР ЕЮБ ИЗЕТ ЕЮБ ЖИВКО МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

5 ЖИВКО СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ ЗАИР МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ ЗАКИР КЯНИ ХЮСЕИН ЗАХАРИНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА ЗДРАВКО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ ДАКОВ ЗЕВЖАН РУМЕНОВ АСЕНОВ ЗЕЙНЕБ КЯЗИМ ХАЛИЛ ЗЕЙНЕБ ХЮСЕИН ЗЕЙНУЛА ЗЕКИЕ ХАЛИЛОВА ИСМАИЛОВА ЗЕЛЯ ТАСИН ЮДАИМ ЗЕХРА ЮЛМИ ДАУД ЗЛАТА ЮРИЕВНА ПОПОВИЧЕНКО ЗЮБЕЙДЕ ОСМАН РЮСТЕМ ЗЮЙРЯ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА ЗЮЛФИЕ МЮЗЕИР КАРАМЕХМЕД ЗЮМБЮЛ ХАСАН ИБРЯМ ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА ИСМАИЛ ЗЮРЕ БОРИСОВА НАЙДЕНОВА ИБРАХИМ ФЕВЗИ ИБРАХИМ ИВА ЛЮБОМИРОВА ЙОВЧЕВА ИВАЙЛО БИСЕРОВ ПЕТКОВ ИВАЛИН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ ИВАЛИН МИТКОВ ВЪРБАНОВ ИВАЛИН СТОЯНОВ КЛИМОВ ИВАН АНДРЕЕВ РАЧЕВ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ МЛЕЧКОВ ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ ИВАН КОСТОВ ХРИСТОВ ИВАН МИРЧЕВ АПРИЛОВ ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ ИВАН НЕДЕЛЧЕВ БАНЕВ ИВАН ПЕТРОВ ЦВЯТКОВ ИВАН САШЕВ КАРАМФИЛОВ ИВАН СТЕФАНОВ ЦОНЕВ ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ ИВАН СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ ИВАН ЦАНКОВ КОЛЕВ ИВАНА АФАНАСИЕВНА МЛЕЧКОВА ИВАНИЧКА ДАМЯНОВА СТОЯНОВА ИВАНКА ВЪЛКОВА ИВАНОВА ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА ИВАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНКА КАЛЕВА КЛИМОВА ИВАНКА КИРОВА ВЕЛКОВА ИВАНКА МАРИНОВА КЛИМЕНТОВА ИВАНКА НАНЕВА МАРКОВА ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА ИВАНКА ПЛАМЕНОВА КЛИМОВА ИВАНКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ НЕЙКОВ ИВЕЛИН ИВОВ СТЕФАНОВ ИВЕЛИН СТОЕВ ЛАЗАРОВ ИВО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

6 ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ ИЛИЯН МИТЕВ ИЛИЕВ ИЛИЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ ИЛИЯН СТАНЧЕВ ИЛИЕВ ИЛИЯНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ИРИНА МЛАДЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА ИСА ФАИК СЮЛЕЙМАН ИСКРА МЛАДЕНОВА БАНКОВА ИСМАИЛ ГЮЛБИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ ИСУФ ВЕЙСАЛ ЯХЯ ЙОВКА ИВАНОВА НОЕВА ЙОВКА МАРКОВА СТАНЧЕВА ЙОЗДЖАН РУЖДИ МЕХМЕД ЙОНЕТА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА ЙОРДАН ДОНЕВ ТОДОРОВ ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ КАДИР АЛИ ЮМЕР КАЛИН БОЯНОВ ВЛАЕВ КАЛИНКА НЕДЯЛКОВА ВЛАЕВА КАЛОЯН СЕРГЕЕВ ИЛИЕВ КАРОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА КАТЯ ИВАНОВА СТАНЕВА КАТЯ НИКОЛОВА БАНКОВА КЕМАЛ АХМЕД ХАТИБ КЕРА ВЪЛЧЕВА ЯНКОВА КЕРАН АНГЕЛОВ КРАСИМИРОВ КЕРАН ФИДАНОВ РОМАНОВ КЕРАНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА КЕРИЙМЕ АСАН ЮМЕР КЕРИМЕ АЗИЗОВА АХМЕДОВА КЕРКА СИМЕОНОВА ГЕНЧЕВА КИРИЛКА ВАСИЛЕВА ДРАГАНОВА КОЛЮ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ КОРНЕЛИЯ ИВАНОВА НЕЙКОВА КРАСЕН МИТКОВ ТОДОРОВ КРАСИМИР АНДРЕЕВ ИВАНОВ КРАСИМИР КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ КРАСИМИР ХРИСТОВ АТАНАСОВ КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА КРАСИМИРА ВЪРБАНОВА ВЕЛКОВА КРАСИМИРА МИТЕВА ИЛИЕВА КРАСИМИРА СТАНЕВА ДОБРЕВА КРАСИМИРА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА-БОГДАНОВА КРАСИМИРА ТОДОРОВА ИЛИЕВА КРИСТИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА КРИСТИНА МЛАДЕНОВА КОСТАДИНОВА КРИСТИНА НАЙДЕНОВА КОЕВА КРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ КРЪСТИНКА ДИМОВА БАНКОВА КЪЙМЕТ ШАБАН ИСМАИЛ КЪНЮ ИЛИЕВ КЪНЕВ ЛАЗАР ВЕЛИКОВ СТОЕВ ЛАЗАРИНКА МИНЧЕВА ЛАЗАРОВА ЛЕВЕНТ РЕЙХАТ АЛИШ ЛЕМАН ГЮЛЕР АЛИОСМАН ЛЕМАН ЮСЕИН ХАСАН ЛИЛИЯ ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА ЛЮБЕН ЦВЕТКОВ ВЪЛКОВ

7 ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЙОВЧЕВ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ МИРОШНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА НАЧЕВА ГЕОРГИЕВА ЛЮТФИ НУРИ ЯКУБ МАГДАЛЕНА БОНЧЕВА КОВАЧЕВА МАЙКЪЛ ВАЛЕНТИНОВ МАТЕВ МАРА ДИМИТРОВА ХАДЖИИЛИЕВА МАРГАРИТА ГЕНАДИЕВА ЕФРЕМОВА МАРГАРИТА РАДКОВА МИТЕВА МАРИЕЛА МИТКОВА ИВАНОВА МАРИЙКА ДИМИТРОВА ВЛАЕВА МАРИЙКА ИВАНОВА БАНКОВА МАРИЙКА ИВАНОВА ИВАНОВА МАРИН ГРОЗЕВ МИТЕВ МАРИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА МАРИНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА МАРИО АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА МАРИЯ ДОНКОВА АРНАУДОВА МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАДЕВА МАРИЯ ИВАНОВА НЕНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА ШИШКО МАРИЯ КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА МАРИЯ МАРИНОВА ПЕНЧЕВА МАРИЯ МЛАДЕНОВА БАНКОВА МАРИЯ НЕНЧЕВА СТОЯНОВА МАРИЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА МАРИЯ ЯКИМОВА НАНЕВА МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА МАРИЯНА ЕНЧЕВА ЦОНЕВА МАРИЯНА КОЛЕВА КЬОСЕВА МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА МАДЖИР МАХМУД ХЮСЕИН МАДЖИР МАЯ БОРИСОВА ИВАНОВА МЕЛЕК ЗЕВРИ ШЮКРИ МЕЛЕХАТ МЕХМЕД РЕДЖЕБ МЕХМЕД АКИФ МЕХМЕД МЕХМЕД БАЙСЕР ЮМЕР МЕХМЕД МЕХМЕД БЕЛБЕР МЕХМЕД ОСМАН НОВМАН МЕХМЕД ХАСАН БЕЛБЕР МЕХМЕД ХЮСЕИН САЛИМ МЕХМЕД ХЮСНЮ МЕХМЕД МЕХНУР МУЗАФЕР АБИЛ-РАСИМ МИГЛЕНА ПЕТРОВА ЦВЯТКОВА МИЛА КОСТАДИНОВА ЗЛАТЕВА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ СИДЕРОВ МИЛЕН НЕНОВ НИКОЛОВ МИЛЕН ПЕНЧЕВ ИВАНОВ МИЛЕНА БОНЧЕВА МИНЧЕВА МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА МИЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА МИЛКА АСЕНОВА ДАВИДОВА МИЛКА СТОЕВА СТОЕВА МИНКА ВЕЛИКОВА НИНОВА

8 МИНЧО ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ МИНЧО ПЕТКОВ СТОЯНОВ МИРАЙ РАШИДОВ УЗУНОВ МИРЕЛА ПЕТРОВА МИРОШНИЧЕНКО МИРЕМ АКИФ АХМЕД МИРОСЛАВ РУМЕНОВ РАЧЕВ МИРОСЛАВ СТОЯНОВ СТАНЧЕВ МИРОСЛАВА ИВАНОВА ХРИСТОВА МИТА МАЛЧЕВА ДИМИТРОВА МИТКА КРЪСТЕВА СЛАВЧЕВА МИТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ МИТКО КРЪСТЕВ НЕДКОВ МИТКО ТОДОРОВ ЯНКОВ МИТЬО ИЛИЕВ МИТЕВ МИТЮ ИЛИЕВ ДРАГАНОВ МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ МИХАИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ МИХАИЛ СТОЯНОВ ДИМОВ МИХАИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ МЛАДЕН БАНКОВ БАНКОВ МЛАДЕН ВЕСЕЛИНОВ РАЧЕВ МЛАДЕН ДОНЧЕВ ВЪРБАНОВ МЛАДЕН КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ МЛАДЕН ПЕТКОВ МИНЕВ МЛАДЕН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ МЛАДЕН ТОТЕВ ИЛИЕВ МЛАДЕН ЯКИМОВ БОБЕВ МОНИКА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА МОРИС ДИАНОВ МАКСИМОВ МУРАДИЕ РАИМ ХАТИБ МУСТАФА ИБРЯМ КУРТЕВ МЮДЖЕЛИА ЛЮДМИЛОВ ИСАКОВ МЮЗЕЯМ ХЮСНЮ МЕХМЕД МЮРСЕЛ ОСМАН БИЛЯЛ НАДЕЖДА АФАНАСИЕВНА АВРАМОВА НАДЕЖДА НЕДЕЛЧЕВА КОЛЕВА НАДЖИЯ ЛЮТФИ ДЕРВИШ НАЖИЕ ХАСАН АХМЕД НАЗИКЕ МАХМУД МЕХМЕД НАЗМИЕ САЛИ ЯХЯ НАЙДЕН КОЕВ НЕДЯЛКОВ НАЛЯН НЕДРЕТ ГЮЛЕР НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ЛАКОВА НЕВЕН РУМЕНОВ РАЧЕВ НЕВИН ИСМЕТ ЮМЕР НЕВРИЕ ЮЗЕИР ХАСАН НЕДЕЛЧО СПАСОВ КОЛЕВ НЕДЕЛЯ ДЯНКОВА НАНЕВА НЕДЖМИЯ ОСМАН ЙЪЛМАЗ НЕДКА ДЕНЕВА ПЕТРОВА НЕДКА КОЛЕВА КЪНЕВА НЕДКА МИНЧЕВА БУЧУКОВА НЕДКА СТОЯНОВА ВЛАЕВА НЕДРЕТ АЛИ ИСМАИЛ НЕЛИ ГЕШЕВА МОСКОВА НЕНО НИКОЛОВ НЕНОВ НЕНЧО СТОЯНОВ МОСКОВ НЕСРИН ИСМЕТ МУСТАФА

9 НЕШЕ ФИКРЕТ ШУКРИ НИВИЛИН НИКОЛОВ НЕДКОВ НИКОЛ ПЕТРОВА БОНЕВА НИКОЛА НИКОЛОВ ЦАНКОВ НИКОЛА СИМЕОНОВ СЕМОВ НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ЗАРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕЙКОВ НИКОЛАЙ ДАКОВ ДАКОВ НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ МИТКОВ СИМЕОНОВ НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАШКОВ НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА БОГДАНОВА НИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА НИХАТ САЛИ АКБУЮК НУРАЙ ШЕФКЪЕВА ХАККЪЕВА-ФЕРХАД НУРТЕН ИБРАХИМ ЮМЕР НУРТЕН ОСМАН АХМЕД НУРТЕН СЮЛЕЙМАН КАДИР НУРХАЯТ ОСМАН ЗЕНГИН ОГНЯН АНАНИЕВ ОГНЯНОВ ОГНЯН ИЛИЕВ МАРИНОВ ОГНЯН ЛЮДМИЛОВ ИСАКОВ ОГНЯН СЪБЕВ САВОВ ОКТАЙ ОРХАН АХМЕД ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ АВРАМОВ ОСМАН ИСМАИЛ МУТАЛИБ ПАВЕЛ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА ПАРАШКЕВА ГАНЕВА СЕМОВА ПЕНКА КУНЧЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКА МИЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА ПЕНКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА ПЕНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА ПЕНКА СЕМОВА ДИМИТРОВА ПЕНКА СТАНЕВА ИВАНОВА ПЕНЧО ПЕТКОВ ПЕНЧЕВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ ПЕТКО ДЯНКОВ КЕРАНОВ ПЕТКО КОЛЕВ ПЕТКОВ ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ ПЕТРАНКА АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРАНКА ИЛИЕВА КЪНЕВА ПЕТЪР БОНЕВ ПЕТРОВ ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ ПЛАМЕН БОРИСОВ КЛИМОВ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ ПЛАМЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ ПЛАМЕН МИЛЕНОВ СИДЕРОВ ПЛАМЕН РОСЕНОВ ПЕТКОВ ПЛАМЕН СТАНЧЕВ БУЧУКОВ ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ПЕНЧЕВ ПЛАМЕНА МИЛЕНОВА СТОЯНОВА ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА СТАНЕВА ПОЛИНА МИТКОВА НЕДКОВА РАДИНКА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА

10 РАДКА ВЪЛКОВА ЙОВЧЕВА РАДКА ИВАНОВА НИКОЛОВА РАДКА ПРОДАНОВА МИНЧЕВА РАДОСЛАВ АЛЕКСЕЕВ СТОЕВ РАДОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА РАДОСТИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА РАДОСТИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА РАЙКА ПЕТКОВА ЦАНКОВА РАЙНА МИТКОВА ПЕНЕВА РАЙНА СИМЕОНОВА ЙОВЧЕВА РАЛИЦА ВЪРБАНОВА НИКОЛОВА РАЛИЦА СТОЯНОВА НЕДКОВА РАСИМ ОСМАН КУЛА РАШИД АЛИ ОСМАН РАШИД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ РЕДЖЕБ ИСМАИЛОВ РЕДЖЕБОВ РЕМЗИЯ ХЮСЕИН ХАСАН РЕНГИНАЙ НИХАТ ТУНАЛЪ РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНДРЕЕВА РЕНИЗАЛ РАМИС ЮМЕР РЕСМИЕ ХАСАН ААЧБАЖАК ШУКРИ РЕФИЕ БЮНЯМИНЕВА АБИЛ РЕФИЯ ИСМАИЛ АКБУЮК РЕШИДЕ ЯШАРОВА ХАСАН РОСА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА РОСЕН БОРИСОВ БОГДАНОВ РОСЕН ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ РОСЕН КОСТАДИНОВ КИРОВ РОСЕН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ РОСИЦА ВЪРБАНОВА КОЕВА РОСИЦА ГАНЧЕВА ЕНЕВА РОСИЦА ЛЕНИНОВА МИНЧЕВА РОСИЦА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА РУЖДИ МЕХМЕД ДЕРВИШ РУКИЕ АЛИ ДЖАМБАЗ РУМЯНА АСЕНОВА АСЕНОВА РУМЯНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА РУСЛАН ИЦКОВ ХРИСТОВ САБИН ФИДАНОВ РОМАНОВ САБРИЕ РАИМ ИМАМОВА САДИЕ САЛИ ФЕДАИЛ САДЪК АЛИЕВ МУРТАЗОВ САЛИ НИХАТ АКБУЮК САМЕТ ХАЛИЛ РАСИМ САРА ИЛИЯНОВА МИТЕВА САШКО ВЕЛКОВ КАРАМФИЛОВ СВЕТЛА СТОЯНОВА ЗАРКОВА СВЕТЛАНА БОЖКОВА СТОЯНОВА СВЕТЛАНА ЦОНЕВА НЕДЕЛЧЕВА СВЕТЛИН АНГЕЛОВ КРАСИМИРОВ СВЕТЛИН АНТОНОВ СТОИМЕНОВ СВЕТЛИН АСЕНОВ ЯСЕНОВ СВЕТЛИН СТАНЧЕВ СИМЕОНОВ СВЕТЛОМИР ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ СВЕТЛОМИРА БОРИСОВА БОЙЧЕВА-ДАКОВА СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ СВИЛЕН ЛЮБЕНОВ СИДЕРОВ

11 СВИЛЕН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ СЕБИЛЕ МУХАРЕМОВА ЮМЕР СЕВГЮЛ РЮКИЕ ДЖАМБАЗ СЕВДА ХАРИЗАНОВА ИВЕЛИНОВА СЕВДАЛИН ИСКРЕНОВ СЕВДАЛИНОВ СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА МАРИНОВА СЕВДАЛИНА КОЛЕВА ДРАГАНОВА СЕВДЖАН САБРИ ШУКРИЕВА СЕВДЖАН САЛИ АХМЕД СЕВДИЕ АХМЕД СЕЛИМ СЕВДИЕ ИСМЕТОВА МУСТАФОВА СЕВДИЕ САБРИ ХАСАН СЕВЕРИН ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ СЕВЕРИНА МАРИЯНОВА ДАНАИЛОВА СЕВИЛ КЯШИФ НЕДЖИБ СЕВИЛ МЕХМЕД МЮМЮН СЕЗЕР СЕЗГИН САЛИ СЕЛИН ГЮРСЕЛОВА СЕБАЙДИНОВА СЕЛИН СЛАВОВА РИЗОВА СЕЛИН ТЮРКЯЙ ИСМАИЛ СЕМА БАСРИ ШУКРИ СЕМРА ХАЛИЛ РЕДЖЕБ СЕНА САШЕВА ГЕМЕДЖИЕВА СЕРДАР МУТЛУТЮРК СЕРКАН ФАИК СЮЛЕЙМАН СИБЕЛ СЕБАЙДИН СЮЛЕЙМАН СИДИКА ИСМАИЛ ЮНУЗ СИЙКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА СИЙКА ЧЕРНИКОВА ТОДОРОВА СИЛВЕНА САВИНОВА АХМЕД СИЛВИЯ ИВАНОВА ДАКОВА СИМЕОН КЪНЧЕВ ПЕТКОВ СИМЕОН НИКОЛОВ СЕМОВ СИМЕОНА ИВАНОВА МИТЕВА СИНАН ЮМЕР ЮЗЕИР СИЯНА ПЕТРОВА БОНЕВА СКЕНДЕР РЕДЖЕБ ХАСАН СЛАВИ АЛЕКОВ РИЗОВ СЛАВКА КОЛЕВА РАДАНОВА СЛАВКА НИКОЛОВА КОЛЕВА СЛАВЧО ДЕНКОВ ИВАНОВ СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА СНЕЖИНА МОМЧИЛОВА РАЧЕВА СОНГЮЛ ИВОВА ХРИСТОВА СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ СТАНИМИР ИВАНОВ ДЕНЕВ СТАНИМИР КОСТАДИНОВ СТАНЕВ СТАНИМИР СТАНЧЕВ СТАНЕВ СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ СТАНИСЛАВ МЛАДЕНОВ БУЧУКОВ СТАНИСЛАВ НАЙДЕНОВ КОЕВ СТАНИСЛАВА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА СТАНИСЛАВА МЛАДЕНОВА КОСТАДИНОВА СТАНИСЛАВА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА СТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА СТАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА СТАНКА НИКОЛАЕВА СТАНЕВА СТАНЧО МЛАДЕНОВ СТАНЧЕВ

12 СТАНЧО СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ СТЕФКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА СТИЛИЯН ГЕНЧЕВ СЕЙКОВ СТИЛИЯНА МИНЕВА ИЛИЕВА СТИЛЯНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА СТОЙКА АНГЕЛОВА СТОЕВА СТОЙКА МАРИЕВА ГЕОРГИЕВА СТОЮ ЛАЗАРОВ СТОЕВ СТОЯН ИВАНОВ ЙОВЧЕВ СТОЯН НЕДКОВ МИНЧЕВ СТОЯН НЕНЧЕВ МОСКОВ СТОЯН НИКОЛАЕВ ДИМОВ СТОЯН РУМЕНОВ СТОЯНОВ СТОЯН СТЕФАНОВ ХАДЖИПЕНЧЕВ СТОЯНА ХРИСТОВА МАРИНОВА СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЛАЕВА СТОЯНКА СТОЯНОВА НАНЕВА СУЗАНА ЗДРАВКОВА ВАСИЛЕВА СУЛИХА АЛИЕВА САДЪКОВА СУНАЙ ЗЮЛКЯР ЗЮЛКЯР СУРАЙ ГЮРОВ МАРИНОВ СЪБКА СТЕФАНОВА МАКСИМОВА СЮЛБИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН РИДВАН ЮМЕР СЮЛЕЯ ОСМАН ТУГРА ТАИСИЯ ИВАНОВНА ОСМАН ТАНЕР ЗИЯ АХМЕД ТАНСЕР ЕРОЛ АЛИ ТАСИН ОРХАН АХМЕД ТАТЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ТЕОДОР НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ ТИХОМИР АСЕНОВ АЛЕКОВ ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ ТОДОРА МАРКОВА НЕНОВА ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА ТОДОРКА ЦОНЕВА КОЛЕВА ТОТКА ХРИСТОВА ДРОБНЕВА ТОШО ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ ТОШО ДИМИТРОВ ИВАНОВ ТРАЯНКА ГИЦЕВА ЯНКОВА ТУРГАЙ СЕВДИ ЗЕНГИН ТЮРКЯЙ ИСМАИЛ КАРАМЕХМЕД ФАИК СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН ФАТМЕ МЕХМЕД ЗЕЙФУЛА ФАТМЕ МУХАРЕМОВА МЕХМЕДОВА ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН ЮМЕР ФЕВЗИ АХМЕД ХАСАН ФЕВЗИ ИБРАХИМ ЮМЕР ФЕВЗИЕ АЛИ ЮМЕР ФЕВЗИЕ ХАСАН МУСТАФА ФЕИМ МЮМЮН КЬОСЕОЛУ ФЕРАЙ ФАЙДАЛЪТЮРК ФИГЕН ТАЛИЯТОВА СЕРБЕЗОВА-МЕХМЕД ФИКРЕТ БЮЛТЕКИН НЕЗИР ФИКРЕТ ИБРЯМ РАИМ ФИКРЕТ НЕДРЕТ АХМЕД ФИКРИ ШУКРИ САЛИ

13 ФИКРИЕ КЯЗИМ ЗЮЛКЯР ХАЙРИ ЗИКРИ ХАЛИЛ ХАЙРИЕ КАДИР БАШЕВА ХАЙРИЕ НУРИ ИБРАХИМ ХАЙРИЕ ШАБАН КЬОСЕОЛУ ХАЛИЛ ХАКЪЕВ ИСМАИЛОВ ХАЛИМЕ ВЕЛИЕВА ТОПЧИЕВА-АЛИ ХАЛИМЕ ОСМАН ЮМЕР ХАСАН ШАБАН МЕХМЕД ХАФИЗЕ КАСИМОВА ИСМАИЛОВА ХРИСТИНА МЛАДЕНОВА ВЪРБАНОВА ХРИСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА ХРИСТИНА ПЕТКОВА НАНЕВА ХРИСТИЯНА ЯВОРОВА ВАСИЛЕВА ХРИСТО БОТЕВ ХРИСТОВ ХРИСТО ГАНЧЕВ КАСАБОВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ ХРИСТО МИТЕВ ХРИСТОВ ХЮЛЕЙА САБРИ ВЕЙСАЛ ХЮЛИЯ АЙХАН ХЮСНЮ ХЮЛИЯ ЕРОЛ ВЕЛИ ХЮСЕИН ВЕСЕЛИНОВ МИТКОВ ХЮСЕИН ХАЙРИ РУФИ ЦАНКА ПЕНЧЕВА СТАНЕВА ЦАНКА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА ЦАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА ЦАНКА ЦВЕТАНОВА СТАНЕВА ЦВЕТА ЛЮБОМИРОВА МИТЕВА ЦВЕТАЛИН ИВАНОВ КОЛЕВ ЦВЕТАЛИНА ГАНЧЕВА ХРИСТОВА ЦВЕТАЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ЦВЕТАН СТАНЧЕВ ПРОДАНОВ ЦВЕТАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА ИЛИЕВА ЦВЕТОМИР МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ ЦВЯТА ЛАЗАРОВА ЯНКОВА ЦЕНА СТЕФАНОВА КЛИМОВА ЦЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА ЦЕНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ЦОНКА НЕНОВА СТАНЧЕВА ЦОНЬО СПАСОВ НЕДЕЛЧЕВ ЧАВДАР ТОДОРОВ ХРИСТОВ ШЕНОЛ БЕДРИЕВ ШУКРИЕВ ЩЕРЮ КИРОВ АТАНАСОВ ЮЛИАНА СПАСОВА СТАНЕВА-ЦВЯТКОВА ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ ЮЛИЯН ЯНКОВ ЙОРДАНОВ ЮЛМИ ДАУД ХАСАН ЮМЕР ЮЗЕИР ЮМЕР ЮМИТ ГЮЛЕР ЮРИ АУРЕЛОВИЧ ЛУПАШКО ЮСУФ ИСУФ ВЕЙСАЛ ЯВОР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ЯВОР РУМЕНОВ ЯНКОВ ЯКИМ СТОЯНОВ НАНЕВ ЯНКА ПЕТРОВА ЦВЯТКОВА ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ

14 Кмет/Кметски наместник: Секретар на община/район: