13:30-14:10 13:30-14:10 3. Боряна Тодорова Ванева Немски език 8 клас понеделник 13:30-14:10

Размер: px
Започни от страница:

Download "13:30-14:10 13:30-14:10 3. Боряна Тодорова Ванева Немски език 8 клас понеделник 13:30-14:10"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Заповед РД / г. ИНЖ. ФОТИНКА ВЪРГОВА Директор на ПГТ Проф. д-р Асен Златаров Приложение 2 Учител Предмет/ Ден I смяна 1. Анна Георгиева Тодорова Професионална подготовка 8,9,12 2. Бисер Георгиев Минчев Български език и литература 11,12 Час Ден II смяна Час 11:10-11:50 14:20-15:00 петък 3. Боряна Тодорова Ванева Немски език 8 4. Валентина Иванова Янева- Имперова Професионална подготовка 8,9,10 5. Ваня Петрова Тунева - Юнгарева Английски език 8,12 12:40-13:20 6. Васил Александров Кизирян Физическо възпитание и спорт 11 вторник 15:10-15:50 7. Венета Боева Панкова Математика 11,12 12:40-13:20 8. Веселин Гецов Гръцманов История и цивилизация и гражданско образование 9,10,11 9. Виолета Пенева Давидова Физическо възпитание и спорт Ганка Атанасова Ангелова Професионална подготовка 11,12 вторник 11:10-11:50 вторник 17:00 17: Георги Кирилов Костуров Английски език 8,12 12:40-13:20 14:20-15:00

2 12. Данка Иванова Василева Професионална подготовка 9, 10,11 12:40-13:20 петък 13. Димитрина Михнева Запрянова Немски език Еожени Агоп Иванова Музика и изобразително изкуство вторник 15. Жанет Проданова Кацахян Френски и испански език 9,10, Женя Пенкова Гюлева Български език и литература 9, Здравко Ангелов Златев Информационни технологии 8,9, Ива Милчева Миткова - Ангелова История и цивилизация и свят и личност 10, Ивайло Радостинов Минчев Професионална подготовка 11, 12 11:10-11:50 12:40-13:20 вторник 12:40-13:20 8:30-9: Иван Вълчев Вълчев Руски език 8,9,10 вторник 12:40-13: Иван Енчев Димов Професионална подготовка 9, 11,12 петък 12:40-13:20 9:20-10: Ивелина Кирчева Начева Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 8, Илияна Божанова Казакова Физическо възпитание и спорт 11:55-12: Илияна Бойчева Илиева Професионална подготовка 10,11, Катя Иванова Пройкова Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 9,10 9:20-10:00 вторник 26. Константин Янков Янков География и икономика 8,9,10 12:40-13:20

3 27. Кремена Драганова Драганова Английски език 9,10,11 11:55-12:35 14:20-15: Любомир Георгиев Георгиев История и цивилизация и свят и личност 8,11, Магдалена Здравкова Шипковенска Английски език 8,9,10,11 Руски език 9:20-10:00 15:10-15:50 10:20-11:00 9:20-10:00 14:20-15: Мадлена Димитрова Георгиева Физическо възпитание и спорт петък 12:40-13: Мариана Николова Костадинова Френски език 8,9,10,11 вторник 11:55-12:35 18:30-19: Мария Иванова Тонева Професионална подготовка 8, 9,10, 11 петък 11:55-12:35 вторник 14:20-15: Милена Момчилова Ковачева Немски език 9,11,12 11:10-11: Минко Димитров Добрев Физическо възпитание и спорт 8, Мирослава Колева Павлова Професионална подготовка 8,10,11 вторник 8:30-9: Надя Костадинова Пенева Физика и астрономия 9,10 вторник 9:20-10:00 15:10-15: Невена Иванова Господинова- Димитрова Български език и литература 8, Нейко Петров Решовски Български език и литература 8,9,11 петък 9:20-10:00 16:10-16:50 петък 11:10-11:50 петък 39. Николина Петкова Анигностова Математика 9, 10 петък 9:20-10:00 вторник 14:20-15: Никола Димитров Биволов Професионална подготовка 11 10:20-11:00 17:00-17: Петя Георгиева Динева Немски език 8,9,10 вторник 10:20-11:00

4 42. Петя Мирчева Желязкова Професионална подготовка 9,10,11, Радостина Гочева Костова Биология и здравно образование и география и икономика 8,9, Росен Димитров Янакиев Професионална подготовка 9,10,11,12 петък 8:30-9:10 11:55-12:35 14:20-15:00 вторник 45. Румяна Желязкова Димитрова Български език и литература 8, Светла Стоянова Чапкънова Български език и литература 11, Светла Тодорова Тодорова Професионална подготовка 11, Снежана Кънчева Димитрова Професионална подготовка 11, Соня Радиева Динева Професионална подготовка 10,11, Станислава Любчева Георгакиева Професионална подготовка 11, Станислава Димитрова Тенева Информационни технологии и математика 8,9,10,11 14:20-15:00 вторник 9:20-10:00 12:40-13:20 12:40-13:20 вторник 12:40-13:20 вторник 52. Стефан Димитров Георгиев Математика 8 вторник 53. Стоянка Русева Шурелова Професионална подготовка 9,10,11, Таня Атанасова Караверлерска История и цивилизация и география и икономика 9, Таня Дончева Николова Професионална подготовка 8,9,10,11 12:40-13:20 17:00-17:40

5 56. Тонка Иванова Костадинова Професионална подготовка 9,10,11, Христина Петкова Гоцева Професионална подготовка 8,10,11,12 12:40-13:20 9:20-10:00 вторник 58. Хрусана Николова Стоянова Математика 9,10 вторник 9:20-10:00 14:20-15: Яна Георгиева Илиева Професионална подготовка 10,11, Янка Георгиева Шурелова Физика и астрономия 8 8:30-9: Янко Георгиев Алексиев Философия 8, 9, 10 8:30-9:10 17:45-18:25 18:30-19:10