ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)"

Препис

1 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 18 - РАЗГРАДСКИ ОБЩИНА ЗАВЕТ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЗАВЕТ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ адрес на избирателната секция: Читалище, ул. Лудогорие 19 А СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ АДЕМ ХРЮСТЕМ МЕСТАН АЗЕЛ ОСМАН МОХАРЕМ АЙГЮЗЕЛ РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ АЙДЖАН СЕРДЖАН ЮСЕИН АЙДЪН АХМЕД МУСТАФА АЙЛИН АЛИ САЛИ АЙЛЯ ЗЕЙТИ ХАЛИЛ АЙНУР ГЮЛСЕВЕНОВА САБРИ АЙРИЕ САБРИ РАИМ АЙСЕЛ МЕТИН ХАЛИЛ АЙТЕН ЕРОЛ МЕХМЕД АЙХАН МЕТИН ЮСЕИН АЙХАН СЕВДЖАНОВ МУСТАФОВ АЙШЕ АЛИ КАСИМ АЙШЕ АХМЕД АХМЕД АЙШЕ АХМЕДОВА КУРТЕВА АЙШЕ ДАХИЛ ИСМАИЛ АЙШЕ ИСУФОВА ИБРЯМ АЙШЕ РАМАДАН КАДИР АЙШЕ СЕЙФИДИН АХМЕД АЙШЕ ЮСЕИН АРИФ АЙШЕГЮЛ ХЮСЕИН МУРАД АКИФ АХМЕД АЛИ АКИФ ТАХИР АКИФ АЛДИН ЮЛИЯНОВ РАЧЕВ АЛЕКСИ РУМЕНОВ РУСЕВ АЛИ ИСМАИЛ ЮНУЗ АЛИ КАСИМОВ ФЕРАДОВ АЛИЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН АЛИМЕ САБРИЕВА ЧАКЪРОВА АЛИНА МИХАЛЧУК АЛИШ АХМЕД АЛИШ АНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА АНГЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ АНГЕЛ ИГНАТОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛИНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА АНЕЛИЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА АНЕЛИЯ ЦЕНКОВА АНГЕЛОВА АНЕТА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА АНЕТА ТЕОХАРИЕВА СЪБЕВА АНИФЕ АХМЕД КУРТИ

2 АНИФЕ АХМЕД ХАСАН АНИФЕ ХАСАН ЮНУЗ АНКА НАСКОВА КОЕВА АНКА ХРИСТОВА НЕДЕВА АНЧО ЙОСИФОВ РАДЕВ АНЪМСЕР НАДЖИ РУФИ АРИФ МЕТИН АРИФ АСАН СЕЗГИН МАХМУД АСЕН АНГЕЛОВ ИГНАТОВ АСЕН СЪБЕВ РУСЕВ АСЯ АСЕНОВА МАРИНОВА АСЯ ИСАЙЕВА ЕНЕВА АТАНАСКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА АТИКЕ ФЕВЗИЕВА ХАСАН АТЧЕ ИСМАИЛОВА ДЖАМБАЗ АХМЕД АЛИ ЮМЕР АХМЕД АХМЕД КАДИР АХМЕД ВЕЛИ АЛИ АХМЕД МУСТАФА АХМЕД АХМЕД САЛИ АХМЕД АХМЕД САЛИ МУСТАФА АШИМЕ ЕРДЖАН ИБРЯМ БАСРИ САЛИ СЮЛЕЙМАН БАХАР РАМАДАН ХЮСЕИН БАХРИЕ ИСМЕТ ХАСАН БАХРИЕ КРЕМЕНОВА ЮЛИЯНОВА БАЯЗИД ВЕЙСАЛ ВЕЙСАЛ БЕДРИ КАСИМ ФЕРАД БЕДРИЕ АЙШОВА ИБРЯМОВА БЕДРИШ МЕХМЕДОВА ДАИЛ БЕЙДЖЕ СУНАЙ АХМЕД БЕРКАНТ ИЛМАЗ КАДИР БЕРНА ОРХАН ЮМЕР БИРГЮЛ ХЮСЕИН АДЕМ БИРОЛ ОРХАН ЮМЕР БИРСЕНЕР ИВАНОВА АНТОНОВА БИСЕР ИСАЕВ ДЖАМБАЗОВ БИСЕР МАКСИМОВ РАЧЕВ БОГОМИЛКА МИХАЙЛОВА ИЛКОВА БОЖКО СТОЯНОВ ФИЛЕВ БОНЬО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ БОРИСЛАВ НЕНЧЕВ КАЛЕВ БОРЯНА РОСЕНОВА КОЛАРОВА БОЯН АСЕНОВ АТАНАСОВ БУРЧИН ИСМЕТ ХАЛИЛ БЯРКИЗ ОСМАН ЮСЕИН ВАЙДЕ ИСУФ АХМЕД ВАЛЕНТИН БОБЕВ ЙОРДАНОВ ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ АВРАМОВ ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛ НЕНОВ ПЕНЧЕВ ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА КЛИМОВА ВЕЙСАЛ МАЙРЯМ ВЕЙСАЛ ВЕЛА АНТОНОВА АНДРЕЕВА

3 ВЕЛИКО НЕДЕВ НЕДЕВ ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА ВЕЛИЧКА НЕНОВА МИХОВА ВЕНЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА САШКОВА ВЕРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ВЕРГИЛ АСПАРУХОВ СТЕФАНОВ ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА СТАНЕВА ВЕСЕЛИН СВЕТЛАНОВ ВЕСЕЛИНОВ ВЕСИЛЕ МУСТАФА ДОНЧЕВА ВИЛДАН РАМАДАН АЛИ ВИОЛЕТА ВИКТОРОВА ЙОРДАНОВА ГАБРИЕЛА СВЕТЛИНОВА АСЕНОВА ГАЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА ГАЛИНА ДИМИТРОВА КЪНЕВА ГАЛИНА МЛАДЕНОВА ЙОСИФОВА ГАМЗЕ СЕВДИЕВА МЛАДЕНОВА ГАНКА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИ ДИЯНОВ СТАНЧЕВ ГЕОРГИ МИНЕВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИ МИНКОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ПЕТКОВ НЕШКОВ ГИНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА ГРЕТА МАРТИНОВА БИСЕРОВА ГЮЛА ЙОСИФОВА ЯНКОВА ГЮЛБАХАР АЛИ ЯХЯ ГЮЛБИЯЗ ХАСАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА ГЮЛВЕР БАСРИ МЕХМЕД ГЮЛВЕР РУМЕНОВА ИЛИНОВА ГЮЛДЖАН АЙДЪНОВА РУЖДИЕВА ГЮЛДЖИХАН ХАМДИЕВА ХАМИДОВА ГЮЛЕРИЗ ИБРЯМ ЙОСИФОВА ГЮЛИН ГЮНЕР БАСРИ ГЮЛСЕР ИБРЯМ ШАБАН ГЮЛТЕН ЮСМЕН СЮЛЕЙМАН ГЮЛХАН ИЛХАН ШЕФКЕТ ГЮЛШЕН ХАСАН МОЛА ГЮНАЙДЪН АЛИЕВ САЛИЕВ ГЮНАЙДЪН САЛИЕВ ИСУФОВ ГЮНЕР ЕТЕМ НУРИ ГЮНЕР КЕМАЛ ХАСАН ГЮРГА ГОРАНОВА МИШЕВА ГЮРСЕЛ МЮЛЯЙДИН АДЕМ ГЮСЮМ САЛИМ ШАБАН ДАВИД ИСАЕВ КОЕВ ДАМЛА ОРХАН ХАСАН ДАНИЕЛ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ ДАНЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ДАРИН НАНЕВ ДОНЧЕВ ДЕАНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА ДЕНИЗ СУЗАНОВА СИМЕОНОВА ДЕНИС КРАСИМИРОВ ЯНАКИЕВ ДЕНИС ЮКСЕЛ ЕФРАИМ ДЕНИСЛАВ БОРИСОВ НИКОЛОВ ДЕНЦИСЛАВ НАНЕВ НАНЕВ ДЕРИЯ АЛИШ АХМЕД ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ

4 ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА МАНЕВА ДЕСИСЛАВА ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА МИТЕВА ДЖАНЕР МАРГАРИТОВ СТРАХИЛОВ ДЖЕВДЕТ ЕМИН ЗЮЛКЯР ДЖЕВРИЕ БАСРИ ЮМЕР ДЖЕЙЛЯН НЕДЖАТИ РАМАДАН ДЖЕЙЛЯН ХАСАН ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ СЕЛИМ ЮСЕИН ДЖЕНГИС АНТОНОВ КИРИЛОВ ДЖЕНГИС ЕРОЛ МЕХМЕД ДИМИТРИНА ИВАНОВА НАНЕВА ДИМИТЪР БОНЕВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ДОСЕВ ДИНЧЕР АХМЕД АЛИШ ДОБРИНА БОЯНОВА АСЕНОВА ДОБРОМИР ДЕНЦИСЛАВОВ НАНЕВ ДОНКА ИВАНОВА МИНЕВА ДРАГАН МЯНКОВ ДРАГАНОВ ЕБРУ ЕРОЛ ИСМАИЛ ЕВДА АЛДИНОВА ЮЛИЯНОВА ЕВДА ЯНКОВА ЯКОВА ЕВТИМ ЕВТИМОВ МАРИНОВ ЕЛВЕДА СЕБАЙДИН ШУКРИ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА ЕЛЕНКА ИВАНОВА МАРИНОВА ЕЛЕНКА МАРИНОВА ИВАНОВА ЕЛЕНКА СТАНЧЕВА ДЯНКОВА ЕЛИС САБРИЕВА ЕМИНОВА ЕЛИС СЕРГЕЕВА ЯНАКИЕВА ЕЛИС ФИКРЕТ АЛИШ ЕЛИЦА МАЛЧЕВА МАТЕЕВА ЕМЕЛ АЛИ ШЕФКЕТ ЕМЕЛ АХМЕД МЕХМЕД ЕМЕЛ СЮЛЮМАН АХМЕД ЕМИЛ ВЕНЕТОВ ВЕНЦИСЛАВОВ ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ ЕМИЛ КАЛИНОВ СТЕФАНОВ ЕМИЛ СЪБЕВ РУСЕВ ЕМИЛ ШУКРИ ЮНУЗ ЕМИНЕ АКИФ МЕХМЕД ЕМИНЕ ИБРЯМ САБРИ ЕМИНЕ ИСЛЯМ СЕЛИМ ЕМИНЕ МАХМУД ЮСЕИН ЕМИНЕ МЕХМЕД ИБРЯМ ЕМИНЕ ФЕВЗИ МУСТАФА ЕМИНЕ ШЮКРИ ИБРЯМ ЕМИНЕ ЮКСЕЛ БАСРИ ЕМИНЕ ЮСМЕН ХАСАН ЕМРАН ЕРДЖАН ИБРЯМ ЕМРАН СЕВГИН ИБРАХИМ ЕМРАХ ИБРЯМ ШАБАН ЕМРАХ КРАСИМИРОВ АСЕНОВ ЕМРАХ РУМЕНОВ ИГНАТОВ ЕНГИН ЕМИН САЛИ

5 ЕНГИНДЖАН МУСТАФА ХЮСЕИН ЕРГЮН ЕМИЛОВ КАЛИНОВ ЕРДЖАН ГЮНЕР КЕМАЛ ЕРДЖАН ИБРЯМ ХАСАН ЕРДЖАН КЕМАЛ ХАСАН ЕРДИНЧ ШЕФКЕТ САЛИ ЕРЖАН АККАЕВ ЧАНЖИ ЕРКИН ОСМАН АСАН ЕРСИН СЕВДИМ МУСТАФА ЕРХАН ЕМИЛОВ КАЛИНОВ ЕСИН ДУРХАН ДАУД-ФИКРИ ЕЮБ МАХМУД ХАСАН ЖЕЧКА СТЕФАНОВА МИТЕВА ЖИВКА СТОЯНОВА АСЕНОВА ЖЮЛВЕН РУМЕНОВА СТЕФАНОВА ЖЮЛЕН СЕВЕРИНОВ АНГЕЛОВ ЗАХАРИНКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА ЗВЕЗДА РУМЕНОВА СТОЯНОВА ЗДРАВКА ПЕТКОВА БАНКОВА ЗЕЙРА НАЗИФ ЮСМЕН ЗЕЙТИ ХАСАН СЕЛИМ ЗЕКИ ШУКРИ ЮСУФ ЗЕКИЕ НАЗИФОВА МЕМИШЕВА ЗЕЛИХА САБРИЕВА ИВАНОВА ЗЕЛИХА ХЮСЕИН МЕХМЕД ЗЕЛИХА ШАБАН ХЮСЕИН ЗЕХРА МУСТАФА ХАСАН ЗИКРИ ВАИД ФИКРИ ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ ЗЛАТИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ИСУФ ЗЛАТКА ИВАНОВА ИВАНОВА ЗЛАТКО НИКОЛОВ ИЛИЕВ ЗЮЛКЯР ЗЮЛКЯР ЕМИН ЗЮЛЯЙ ЗЕХНИЕВА АХМЕДОВА ЗЮМБЮЛА АРСОВА ЯНКОВА ЗЮМРЮТ АХМЕД ТЕКЛЕ ИБРАИМ САЛИМ ШАБАН ИБРЯМ ЕРДЖАН ИБРЯМ ИБРЯМ ШАБАН ИБРЯМ ИБРЯМ ЮСЕИН ИБРЯМ ИВАН БОЯНОВ МИНЧЕВ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ИВАН ИЛИЕВ МИТЕВ ИВАН КОЛЕВ МИТЕВ ИВАН НИКОЛОВ ЦАНКОВ ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА ИВАНКА БОНЕВА МИЛЕВА ИВАНКА НЕНОВА МОСКОВА ИВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ДОНЧЕВА ИЗАБЕЛ ГОРАНОВА ХРИСТОВА ИЛИН АНГЕЛОВ ИВАНОВ ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ ИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА ИЛМАЗ КАДИР ДАУД

6 ИЛХАН ШЕФКЕТ ФЕРАД ИНДЖИХАН НАЗМИ ТАХИР ИРИНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА ИРИНА СОЛОМОНОВНА ВАСИЛЕВА ИСАЙ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ ИСКРА СТАНЧЕВА ЧИФТЧИ ИСМАИЛ РУМЕНОВ ИЛИНОВ ИСМАИЛ СЕРГИЕВ ИСАЙЕВ ИСМАИЛ СИДИКОВ ИСМАИЛОВ ИСМЕТ ХАЛИЛ ЮНУЗ ИСМИГЮЛ ФЕВЗИЕВА АХМЕДОВА ИСУФ АХМЕД АХМЕД ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАН РУМЕНОВ ХРИСТОВ ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА ЙОРДАНКА НЕДЕВА НЕДЕЛЧЕВА ЙОСИФ МИНЧЕВ ЙОСИФОВ КАДИР АНТОНОВ КИРИЛОВ КАДРИЕ МЕХМЕД АЛИШ КАЙМЕТ ХАЛИЛ ЮНУЗ КАМИЛА РУМЕНОВА ИВАНОВА КАРАНИ ВЕЙСАЛ ЯХЯ КАТЯ БРАТОЕВА СТОЯНОВА КЕБАРИЕ СЕРГИН САБРИ КЕМАЛ ЕРЖАН КЕМАЛ КЕМАЛ ХАСАН АХМЕД КЕМАЛ ЮСУФ КЪСА КЕМРАН ИЛМАЗ КАДИР КЕНАН РУМЕНОВ ИГНАТОВ КЕНАН ЮСУФ КЪСА КЕРИМЕ АЛИ ЕМИН КИРИЛ ТАШЕВ БОЯНОВ КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ КАЦАРСКИ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ЙОРДАНОВ КРАСЕН НАНЕВ ДОНЧЕВ КРАСИМИР КАТЕВ АСЕНОВ КРАСИМИР МЛАДЕНОВ ЧАКЪРОВ КРАСИМИР РУМЕНОВ НАНЕВ КРАСИМИР СТАНЧЕВ МИХАЙЛОВ КРАСИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ КРАСИМИРА РУМЕНОВА НАНЕВА КРЕМЕНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА КРИСТИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ КРЪСТИНА ЙОРДАНОВА БАНКОВА КЪДРИН МАКСИМОВ РАЧЕВ КЯЗИМ МУСТАФА ЕМИН ЛЕВЕН АСЕНОВ СЪБЕВ ЛЕВЕН ЕМИЛОВ ЕМИЛОВ ЛЕВЕН СЕВДОВ ЮЛИАНОВ ЛЕВЕНТ ЛЮТФИ ШУКРИ ЛЕВЕНТ ХЮСЕИН МУСТАФА ЛЕМАН НИКОЛАЕВА КОЛЕВА ЛИЛЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ЛЮБЕН МИШЕВ ГЕНОВ ЛЮБОМИР СПАСОВ СТЕФАНОВ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ТОДОРОВА

7 ЛЮТФИ ШУКРИ ЮСЕИН МАКСИМ РАЧЕВ МАРИНОВ МАЛИН ИВАЙЛОВ СТЕФАНОВ МАНЧО ТЕОХАРИЕВ ДЖАМБАЗОВ МАРИЕЛА ТОДОРОВА ЗАРКОВА МАРИЙКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА МАРИЙКА КОЛЕВА РАЧЕВА МАРИЙКА ЛЮЦКАНОВА ВЕЛИКОВА МАРИН ХРИСТОВ ДЯНКОВ МАРИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА МАРИЯ ДИМИТРОВА КОНДОВА МАРИЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА МАРИЯ МАРТИНОВА БИСЕРОВА МАРИЯ МИНОВА ДИМИТРОВА МАРИЯ СЕЙКОВА СПАСОВА МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА МАРУСЯ ВАСИЛЕВА МАРКОВА МАХМУД ХАСАН МУРАД МАЯ НИКОВА СЕВДАЛИНОВА МАЯ ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА МЕЙРЯМ ОСМАН ОГНЯНОВА МЕЛЕК ЛЕВЕНТ ХЮСЕИН МЕЛИСА МУСТАФА ШУКРИ МЕЛИХА БАЙРАМ ХАСАН МЕЛТЕМ СТОЯНОВА НЕВЕНОВА МЕРГЮЛ ДАИЛ АХМЕД МЕРГЮЛ МЕХМЕД ДАУД МЕРДЖАН МАЕВ ЮЛИЯНОВ МЕРЕЛ АХМЕД ФЕРАД МЕРЕЛИН БЕЛГИН МУСТАФА МЕРЛИН МЮРБЕЯН МЕХМЕД МЕТИН АХМЕД ИБРЯМ МЕТИН ЕРДЖАН КЕМАЛ МЕТИН ХЮСЕИН ШАБАН МЕХМЕД САЛИ АХМЕД МЕХНУР АХМЕД ФЕРАД МИГЛЕН НАНЕВ ДОНЧЕВ МИЛЕН ЕМИЛОВ ФИЛИПОВ МИЛЕН КОНСТАНТИНОВ ЙОРДАНОВ МИЛЕНА МЛАДЕНОВА ДЮЛГЕРОВА МИЛЕНА СЕВДОВА ХРИСТОВА МИЛКА МИНКОВА ИВАНОВА МИЛКА НИКОЛАЕВА ДАВИДОВА МИЛКАНА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА МИНЕВЕР ХАСАН БУНАК МИНКА КАЛЕВА ХАДЖИСИМЕОНОВА МИРОСЛАВ АНЧЕВ ЙОСИФОВ МИРЯМ ХАСАН СЕЛИМ МИХРИДЖАН МИРОСЛАВОВА АСЕНОВА МЛАДЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ МЛАДЕН ДЯНКОВ ЧАКЪРОВ МЛАДЕН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ МОНИКА ЕВГЕНИЕВА САШЕВА МУЗАФЕР АБИЛ ХАЛАЧ МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА МУСТАФА АХМЕД ХАСАН

8 МУСТАФА БИСЕРОВ МАКСИМОВ МУСТАФА МАИРЯМ ВЕЙСАЛ МУСТАФА ТАХИР МЪСТЪК МУСТАФА ХЮСЕИН АХМЕД МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА МЮЛЯЕДИН АДЕМ ХАСАН МЮРВЕТ РЕЙХАН ХАСАН НАДЕЖДА АЛБЕНОВА КАЛИНОВА НАДЕЖДА НЕНОВА СТОЯНОВА НАДЕЖДА ПЕНЕВА ПЕНЕВА НАДЕЖДА СЪБЕВА ДОБРЕВА НАДЖИ РУФИ МЕХМЕДЕМИН НАДКА МЕТОДИЕВА НАЧЕВА НАДКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА НАДЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА НАЗЕНДЕ ДАУД ХАЛИЛ НАЗИКЕ МЕХМЕД ЧЬОЛ НАЗИЛЕ МЕТИН АХМЕД НАЗИФ ЮСЕИН ХАСАН НАЗИФЕ САЛИ ИБРАИМ НАЗИФЕ САЛИЕВА МЪСТЪК НАЗИФЕ ХЮСМЕН ХАСАН НАЗМИ МЕХМЕДОВ ЧАКЪРОВ НАЗМИ ХЪЛМИ ХАСАН НАЗМИ ЮНУЗ ЮНУЗ НАЗМИЕ АРИФОВА ИБРЯМ НАЗМИЕ РУМЕНОВА МИТЕВА НАЗМИЕ СЕБАЙДИН ШУКРИ НАРГЮЛ НАЗИФ ФЕРАД НАСКО СТОЯНОВ КЛИМОВ НАТАЛИ ДЕНЦИСЛАВОВА НАНЕВА НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА ГЮЛ НАТАЛЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЙОРДАНОВА НЕВЕНА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА НЕВРИЕ АРИФ МЕХМЕДАЛИ НЕДКО ВЕЛИКОВ НЕДЕВ НЕДКО РУМЕНОВ РУСЕВ НЕДРЕТ МЮЛЯЕДИН АДЕМ НЕДЮ ВЕЛИКОВ НЕДЕВ НЕЖДАН ДАВИДОВА ИСАЕВА НЕЗАКЕТ САЛИ САЛИ НЕЛА ИВАНОВА ПАВЛИНОВА НЕНО АСЕНОВ ХРИСТОВ НЕНЧО КАЛЕВ ДОНЧЕВ НЕРГИЗ ШУКРИЕВА ПОЛАТ НЕРГИН МЕХМЕД ОСМАН НЕРГИС РИДВАН ТАИР НЕРМАН НИКОЛАЕВА АСЕНОВА НЕХИРЕ МЕХМЕД ИБРЯМОВА НЕШКО НАЙДЕНОВ ЗЛАТЕВ НИДЕЛЧО ИЛИЕВ НИДЕЛЧЕВ НИКОЛА ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ АНЕЛИЕВ ЙОРДАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ БОРИСОВ НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СТАНЕВ

9 НИЛЯН ЮСМЕН НУРИ НОРА БОЯНОВА ХРИСТОВА НОРА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА НУРАЙ ЮКСЕЛ БАСРИ НУРАН СЕРГИЕВ ЦЕНКОВ НУРДЖАН СУНАЙ МУСТАФА НУРДЖИХАН ХАСАН МЕМИШ НУРИ ГЮНЕР ЕТЕМ НУРСЕВЕН ГЮНЕР КЕМАЛ НУРСЕН СЕВДИМ МУСТАФА НУРТЕН РЕМЗИ ЗЕКЕРИЕ НУРХАН ДЖЕВДЕТ ЕМИН НУРХАЯТ АХМЕДОВА СЕВИМ НУРХАЯТ НАДЖИ МЕХМЕД ОКТАЙ БАСРИ САЛИ ОЛЧАН ОРХАН ЮСЕИН ОНУР МЕНТЕШЕ ОРЛИН СЕВДАЛИНОВ АНГЕЛОВ ОРХАН СЪБЕВ ДОБРЕВ ОРХАН ЮМЕР ОСМАН ОСМАН ЕЮБ АСАН ОСМАН ИЛИЯНОВ ОГНЯНОВ ОСМАН ЮСМЕНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ ПАВЛИНА ИВАНОВА МИТЕВА ПЕМБИШ АХМЕД ИБРЯМ ПЕНА ХРИСТОВА ГАНЕВА ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКА СТЕФАНОВА РАЧЕВА ПЕНКА ЯНКОВА ДОСЕВА ПЕПА СТАНЧЕВА КОЛЕВА ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА ПЕТРАНКА ХРИСТОВА СТАНЕВА ПЕТЪР МАРЧЕВ МАРКОВ ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДАНАИЛОВ ПЕТЯ МАРИНОВА ДОНЧЕВА ПЕТЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА ПЕТЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА ПЛАМЕН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ ПЛАМЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ ПЛАМЕН ИВАНОВ ДОНЧЕВ ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ПЕТКОВ ПЛАМЕН ЦОНЕВ СИМЕОНОВ ПЛАМЕНА СВЕТЛАНОВА ВЕСЕЛИНОВА ПРЕСИЯНА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА РАДКА ИВАНОВА КОСТОВА РАДКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА РАДОМИР ГАНЧЕВ ЙОСИФОВ РАДОСЛАВ ИВАНОВ МИТЕВ РАДОСТИН БОЯНОВ АСЕНОВ РАИМ СЕРГИН САБРИ РАЙНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА РАМАДАН ЮСЕИН АРИФ РАСИМ МЕХМЕД ХАСАН РЕВАСИЕ АХМЕД ВЕЛИ

10 РЕМЗИЕ МЕХМЕД МЪСТЪК РЕМЗИЯ НИЯЗИ ОСМАН РЕНЕТА СТОЕВА ДРАГАНОВА РЕСМИЕ ШУКРИ НАСУФ РОЗА АСЕНОВА ЙОСИФОВА РОЗАЛИЕ САБИНОВА КИРИЛОВА РОСЕН ВЕСЕЛИНОВ МИТКОВ РОСИЦА АНЧОВА ЙОРДАНОВА РОСИЦА ВЕЛИКОВА СПАСОВА РОСИЦА ПЕТКОВА ПЕТКОВА РОСИЦА РУМЕНОВА НАНЕВА РУЖДИ ХАСАН МЕМИШ РУМЕН АСЕНОВ СЪБЕВ РУМЕН ИГНАТОВ АНГЕЛОВ РУМЕН ИЛИНОВ АНГЕЛОВ РУМЕН МИТЕВ МИХАЙЛОВ РУМЕН МЛАДЕНОВ ЙОСИФОВ РУМЕН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ РУМЕН ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ РУМЯНА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА РУСАНКА МИНЧЕВА ЮНУЗ РУСКА АНГЕЛОВА ЮНУЗ РУСКА ДЯНКОВА ЗЛАТЕВА РЮКИЕ ЛЕВЕНОВА ХИНКОВА СААЛЕ АХМЕД АХМЕД САЛИ АДЕМ АЛИОСМАН САЛИ МУСТАФА АХМЕД САЛИ СУНАЙ САЛИ САЛИХА АХМЕД ХЮСЕИН САЛИХА АХМЕДОВА КУРТЕВА СВЕТЛАН ВЕСЕЛИНОВ НЕДЕЛЧЕВ СВЕТЛАНА ИЦКОВА МИХАЙЛОВА СВЕТОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА СВИЛЕН БОЯНОВ АСЕНОВ СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ СЕБАЙДИН ШУКРИ ХАСАН СЕБИЛЯ ЕРЕДЖЕБ ВЕЙСАЛ СЕВГЮЛ МЮЗЕИР ШАКИР СЕВГЮЛ ХЪЛМИ ХАСАН СЕВДА ДАВИДОВА АЛИ СЕВДА ДАНАИЛОВА АНДРЕЕВА СЕВДА ИВАНОВА АНТОНОВА СЕВДА МЛАДЕНОВА ЙОСИФОВА СЕВДА ПЕЛЕВА БРАТОЕВА СЕВДА ЮЛИАНОВА ИВАНОВА СЕВДАЛИН АКИФ АЛИ СЕВДЖИХАН ДЖЕВАТ ДЖЕМАЛ СЕВДИЕ ИСУФ ХАЛАЧ СЕВДИЕ САБРИ ЮСУФ СЕВДИЕ СИДИКА ИСМАИЛ СЕВДИН МУСТАФА ТАХИР СЕВДИН СУНАЙ МУСТАФА СЕВЕРИН АНГЕЛОВ БРАТОЕВ СЕВЕРИН МАРГАРИТОВ ЙОСИФОВ СЕВЕРИН РУМЕНОВ АЛЕКОВ СЕВЕРИН СЕВЕРИНОВ АНГЕЛОВ СЕВЕРИН ШИБИЛЕВ НАНЕВ СЕВЕРИНА АНЕВА ИВАНОВА

11 СЕВЕРИНА ИЛИЕВА АСЕНОВА СЕВИЛ ИСМАИЛ АХМЕД СЕВИНЧ ХЪЛМИ РАЧЕВА СЕЗГИН МАХМУД ХАСАН СЕЗЕЛ БЕДРИ КАСИМ СЕЗЕН ИСМЕТОВА ИСМАИЛОВА СЕЗЕР КАРАНИ ВЕЙСАЛ СЕЗЕР ФИКРЕТ ХАЛИЛ СЕЙДЕ МЕТИН ШЮКРИ СЕЙДЖАН АСЕНОВА ИХТИМАНСКА СЕЙНУР ЕРДИНЧ ШЕФКЕТ СЕЙНУР СЕРГИЕВА ЦЕНКОВА СЕЙФЕДИН ЮСМЕН ТАИР СЕЛЖАН СЕВДОВА ИВАНОВА СЕЛИЙМЕ ИСМАИЛ ЮМЕР СЕЛИМ РАСИМ ХАЛИЛ СЕЛИН ГЮНЕР БАСРИ СЕМА АСЕНОВА РУСЕВА СЕМРА БЕЙЗАТ РАМАДАН СЕМРА ЕМИЛОВА СЪБКОВА СЕМРА МУСТАФА МУСТАФА СЕМРА СЕРГЕЕВА ЯСЕНОВА СЕНИХА МУСТАФА АХМЕД СЕНИХА ХАСАНОВА ИБРЯМ СЕРВЕТ ХАЛИЛ РАСИМ СЕРГЕЙ АСЕНОВ АТАНАСОВ СЕРГЕЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ СЕРГЕЙ СЕВЕРИНОВ АНГЕЛОВ СЕРГИ ИСАЙЕВ ИСАЕВ СЕРГИ ЦЕНКОВ ИСАЕВ СЕРГИН САБРИ РАИМ СЕРГЮЛ АЙРИЕ САБРИ СЕРДЖАН ШУКРИ НАСУФ СЕРДЖАН ЮСЕИН АХМЕД СЕРХАН БЕДРИ КАСИМ СЕСИЛ ОРХАН МУСТАФА СИБЕЛ БИСЕРОВА МАКСИМОВА СИБЕЛ ЕРДЖАН ИБРЯМ СИБЕЛ ЗВЕЗДОВА РУМЕНОВА СИБЕЛ КИРИЛОВА ТАШЕВА СИБЕЛ ОРХАН МУСТАФА СИБЕЛ СИНАНОВА КЕМАЛ СИБИЛЖАН МУСТАФА САЛИ СИЛВИЕ МЕХМЕД АХМЕД СИЛВИЯ АНЕВА ИВАНОВА СИЛВИЯ ИВАНОВА АНТОНОВА СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ЕМИЛОВА СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА НЕНОВА СИЛВИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА СИМЕОН СТОЯНОВ СИМЕОНОВ СИНАН МАХМУД ХАСАН СИНЕМ АЛИЕВА ЮСЕИНОВА СИЯНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА СНЕЖАНА СТОЯНОВА ИСАЕВА СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА СОНЯ МИТКОВА АНГЕЛОВА СПАС ИЛИЕВ СПАСОВ

12 СПАС СТЕФАНОВ СПАСОВ СТАНИМИР ДИЯНОВ СТАНЧЕВ СТАНИМИР МОМЧИЛОВ МАРИНОВ СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ СТАНИСЛАВ ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ХАДЖИПЕНЧЕВ СТАНИСЛАВА БОРИСОВА СИМЕОНОВА СТАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА СТАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА СТАНЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ СТАНЧО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ СТЕЛА МИТЕВА ХАДЖИПЕНЧЕВА СТЕФАН ВЛАДИСЛАВОВ СТЕФАНОВ СТЕФАН ДАНАИЛОВ АНДРЕЕВ СТЕФАН МАРИНОВ ДАНАИЛОВ СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ СТЕФАН СТАНИМИРОВ ПЕНЧЕВ СТЕФАН СТЕФАНОВ МИТЕВ СТЕФКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА СТОЯН НЕВЕНОВ КОЛАРОВ СТОЯН НЕНОВ СТОЯНОВ СТОЯН НИКОЛОВ МИНЕВ СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ СТОЯН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ СТОЯН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ СТОЯНКА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА СУЗАНА ДАВИДОВА СИМЕОНОВА СУЗАНА РАЙЧЕВА АТАНАСОВА СУЗАНА СЕВДАНОВА СЪБЕВА СУЛТАНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА СУНАЙ АХМЕД АХМЕД СУНАЙ МУЗАФЕР АБИЛ СУНАЙ МУСТАФА ИБРЯМ СУНАЙ САЛИ АХМЕД СУРДЖЕТ ИСУФ АХМЕД СУРЖЕТ СЕВЕЛИНОВ АСЕНОВ СЪЛЗИЦА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА СЮЛЮМАН АХМЕД МУСТАФА ТАНЯ МАРИНОВА ФИЛЕВА ТАХИР АКИФ МЪСТЪК ТЕЙНУР АКИФ ТАХИР ТОДОР НЕДЕВ ВЕЛИКОВ ТОДОР НЕНКОВ НЕДЕЛЧЕВ ТОДОР СТОЕВ ТОДОРОВ ТОНКА ИВАНОВА ТАШЕВА-ДИМИТРОВА ТОТКА БОРИСОВА СТЕФАНОВА ТОТЬО АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ ТУНАЙ СЕВГЮЛ ХАСАН ТУНДЖАЙ АЛИШ АХМЕД ТУНДЖАЙ МУСТАФА ТАХИР ТУНЧЕР ВИОЛЕТОВ ВИКТОРОВ ТЮРКЯН РЕМЗИЕВА АХМЕДОВА ФАТМА АЛИ ТЕКЛЕ ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ХЮСЕИН ФАТМЕ НАЗИКЕ ОСМАН ФАТМЕ ПЕМБЕ РАИМ

13 ФАТМЕ САЛИ АШИМ ФАТМЕ ХЮСЕИН МУСТАФА ФАТМЕ ШАБАН АЛИ ФАТМЕ ШЕФКЕТ ИСМАИЛ ФАТМЕ ЮМЕР ОСМАНОВА ФАХРИЕ ХЮСЕИН ИБРЯМ ФЕРАДИН АЛИЕВ ИСМАИЛОВ ФЕТИЕ АЛИ ДАНАИЛОВА ФЕТИЕ АЛИЕВА САЛИЕВА ФИКРЕТ СИДИКА ИСМАИЛ ФИКРИЕ ЕЮБ ХАСАН ХАВА ДЖЕМАЛ ХАСАН ХАВА ЮЗЕИР ЗЮЛКЯР ХАДЖЕР ВЕЙСАЛ ХАСАН ХАЙРЕДИН ФЕТТА ИБРЯМ ХАЛИЛ ИСМЕТ ХАЛИЛ ХАЛИЛ РАСИМ СЕЛИМ ХАРИТОН ТЕОХАРИЕВ ДЖАМБАЗОВ ХАСАН ИБРЯМ КУРТИ ХАСАН МЕМИШ ХАСАН ХАСАН СЮЛЕЙМАНОВ ХАСАНОВ ХАСАН ЮНУЗ ЮНУЗ ХАТИДЖЕ ИСУФ АХМЕД ХАФИЗЕ МАХМУД ОСМАН ХРИСТЕНА ИВАНОВА МИТЕВА ХРИСТО ДАНЧЕВ ПЕТКОВ ХРИСТО КЪНЧЕВ ДОБРЕВ ХЪЛМИ ХАСАН ХЮСЕИН ХЮЛИЯ МАКСУДОВА ЯШАРОВА ХЮСЕИН АХМЕД ХАСАН ХЮСЕИН БЕЙЗАТ РАМАДАН ХЮСЕИН МЕТИН ЮСЕИН ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИН ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИН ЦВЕТАЛИН МАРИНОВ ХРИСТОВ ЦВЕТОМИР ДЕСИСЛАВОВ ИВАНОВ ЦВЕТОМИРА МЛАДЕНОВА САМЧИК ЦВЯТА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА ЦЕНКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА ЦЕНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА ЦЕНКА КОСТАДИНОВА ЧАКЪРОВА ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ЧЕТИН МЕТИН АХМЕД ШАБАН МЕХМЕД АХМЕД ШАЗИЕ НАЗМИ ЮНУЗ ШЕЙНУР СУНАЙ ЗЕКЕРИЕ ШЕМСИЕ АЛИ ЕМИН ШЕНАЙ ТАХИР ШУКРИ ШЕНГЮЛ МУСТАФА АХМЕД ШЕФКЕТ АЛЕКСАНДРОВ РУМЕНОВ ШИБИЛ АНГЕЛОВ ШИБИЛОВ ШИРИН ЮНУЗ ИБРЯМ ШУКРИ ЮНУЗ АХМЕД ШУКРИЕ КРАСИМИРОВА АСЕНОВА ШУКРИЕ САЛИ ХАСАНОВА ШУКРИЕ ХАСАН ШЕРИФ ЩЕРЬО ТЕОХАРИЕВ ДЖАМБАЗОВ ЮКСЕЛ БАСРИ ЕРЕДЖЕБ

14 Кмет/Кметски наместник: Секретар на община/район: ЮЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ЦЕНКОВ ЮЛИЯН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ ЮМИГЮЛ МЕХМЕД ОСМАН ЮНАЛ НИХАТОВ НЕЖАТИЕВ ЮНУЗ НАЗМИ ЮНУЗ ЮСЕИН АХМЕД АЛИ ЮСУФ ИБРАИМ ФИАЛКОВСКИ ЮСУФ НАЗИФ ЮСЕИН ЯНКО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ ЯНКО КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ ЯРЕН ПЪНАРДЖЪ