ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ. СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2021/2022 г. ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ. СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2021/2022 г. ВТОРО КЛАСИРАНЕ"

Препис

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2021/2022 г. ВТОРО КЛАСИРАНЕ Специалност Приобщаващо образование. Специална педагогика,, от същото направление, 1. Таня Илиева Панайотова 5,69 2. Албена Николаева Атанасова 4,76 Специалност Приобщаващо образование. Специална педагогика,, от същото направление, 1. Даниела Боянова Маркова 5,72 2. Ралица Калинчева Божилова 5,63 3. Весела Андреева Кацарова 5,06 4. Александра Валериева Александрова 5,05 5. Снежина Валентинова Цветанова 4,91 6. Лилия Петрова Маринова 4,78 7. Вероника Алошева Манолова 4,50 Специалност Социалнопедагогическа работа с деца в риск, 1. Стилияна Пепиева Каменова 5,94 2. Ралица Ивайлова Лекова 5,82 3. Павлета Иванова Панчева 5,37 4. Симона Симеонова Иванова 5,16 5. Йоанна Николаева Йотова 5,05 6. Калина Иванова Владимирова 4,56 7. Пламен Мариянов Георгиев 4,40 8. Камелия Илиева Каменова 4,32 9. Свилен Петков Стоянов 3, Виктория Тодорова Вълова 3,86 1

2 Специалност Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности, 1. Лора Жан Маркова 5,71 2. Петя Николова Недева 5,67 3. Ирина Анатолиева Терзиева 5,18 4. Теодора Мирославова Петрова 4,50 редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри държавна поръчка, 2 семестъра 1. Айсен Илмаз Язаджи 5,79 2. Мая Димова Иванова 5,58 3. Искра Николаева Илиева 5,31 4. Илина Даниелова Вълчева 4,47 5. Таня Иванова Иванова 4,19 1. Джахиде Реджебова Османова 4,52 2. Габриела Димитрова Стойчева 4,62 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри държавна поръчка, 2 семестъра 1. Зейджан Адем Дахил 5,41 Филиал Враца 1. Цветомира Миткова Курташка 5,47 2. Десислава Атанасова Николова 5,00 3. Галина Красимирова Матеева 5,00 4. Гергана Пламенова Димитрова 4,45 5. Гергана Лъчезарова Кожухарска 4,44 2

3 Специалност Съвременни образователни технологии, в същото професионално направление или с професионална квалификация учител, 1. Маргарита Ценкова Мехмедалиева 6,00 2. Полина Пламенова Милева 5,67 3. Памела Петрова Сарафова 5,05 4. Милослава Ценкова Павлова 4,78 5. Мария Дончева Лалева 4,75 6. Моника Тодорова Дишева-Владимирова 4,49 7. Моника Валериева Тодорова 4,23 8. Ваня Ботева Арнаудова 3,73 9. Красимира Иванова Христова Рано рани Специалност Информационни и комуникационни технологии в началното училище, 1. Деница Стоянова Георгиева 5,80 2. Марияна Георгиева Савидж 5,64 3. Анета Михайлова Димитрова 5,54 4. Надежда Минкова Керешка 5,46 5. Антония Иванова Николова 5,12 6. Надежда Цветанова Стоянова 4,91 7. Маргарита Костадинова Баткова 4,50 специалност Информационни и комуникационни технологии в образованието, дистанционно обучение, за кандидати, които бакалаври или магистри от същото професионално направление, 1. Станислава Галинова Стефанова 5,94 2. Елица Йорданова Василева 5,85 3. Христина Руменова Димитрова 5,22 4. Христина Димитрова Караколева 5,03 5. Моника Ивайлова Ангелова 4,98 6. Ангелина Вельова Коченджиева 4,25 3

4 Специалност Педагогика на деца със специални образователни потребности,, 1. Деница Петкова Бонева 5,93 2. Милена Петрова Атанасова 5,66 3. Ани Цветанова Дженимова 5,58 4. Петя Величкова Йорданова 5,51 5. Димитрина Ганчева Чолакова 5,47 6. Галина Викторовна Йорданова 5,46 7. Петя Желязкова Димитрова 5,38 8. Ирена Бисерова Кундева-Дженимова 5,36 9. Мариана Динева Радиева 5, Ива Стилиянова Попова 5, Иванка Георгиева Рупова 5, Даниела Великова Кирилова 4, Магдалена Русимова Давидова 4, Галя Гаврилова Миткова 4, Галина Атанасова Ненкова 4, Венета Трифонова Петрова 4, Таня Велкова Георгиева 4, Таня Бончева Бъчварова 4,19 Специалност Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности, 1. Теодора Славчева Славова 5,31 2. Поля Йорданова Петкова 5,08 3. Даниела Иванова Петрова 4,74 специалност Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски, задочно обучение, за кандидати, които са бакалаври 1. Андреан Тошев Георгиев 5,84 2. Валя Тихомирова Стоилова 5,67 3. Кристина Йорданова Кирова 5,34 4. Мерина Иванова Моллова 5,18 5. Даяна Найденова Ненкова от Рано рани 6. Иления Георгиева Йовчева от Рано рани 4

5 Специалност ПОФВ. Спортна педагогика, задочно обучение,за кандидати, които са бакалаври или магистри от същото професионално направление, 1. Валентин Светославов Кенаров 5,42 2. Ралица Юлианова Райчева 5,27 3. Севделин Аделинов Коларов 5,01 4. Дилян Иванов Димов 4,96 5. Даниела Даниелова Великова 4,90 6. Иван Цветанов Тодоров 4,17 Специалност Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП 1. Алекс Николов Казаков 5,70 2. Николай Стоянов Колев 5,60 3. Никола Георгиев Калчев 5,56 4. Габриела Галинова Маркова 5,55 5. Януш Георгиев Мирчев 5,49 6. Виктория Давидова Миткова 5,26 7. Георги Руменов Денев 5,22 8. Марин Ганчев Маринов 4,88 Специалност Управление на образованието,, притежаващи учителска правоспособност, 1. Василена Христинова Спасова 5,23 Специалност Управление на образованието,, притежаващи учителска правоспособност, 1. Медиха Летифова Маданска 5,27 2. Иван Константинов Николов 5,26 5

6 Специалност Социална педагогика, от друго професионално направление притежаващи учителска правоспособност, 1. Милена Николаева Стоянова 4,98 2. Силвия Николова Кьосева 4,90 3. Даниел Янков Евдокимов 4,68 Специалност Социална педагогика, от друго професионално направление без учителска правоспособност, 1. Петя Младенова Толумбова-Стефанова 5,67 2. Марина Дойнова Маринова 5,50 3. Десислава Добринова Михова 5,47 4. Ивелина Йовкова Михайлова 5,31 5. Таня Иванова Божанова 5,22 6. Вяра Венциславова Герасимова 5,00 7. Стоянка Георгиева Гогова 4,60 8. Десислава Ганчева Георгиева 4,32 9. Нина Наскова Петрова 3,98 от друго професионално направление, 1. Добромира Галинова Василева 5,76 2. Десислава Михайлова Дулева 5,31 3. Тереза Валентинова Коларова-Иванова 5,12 4. Михаела Стефанова Панева 5,11 5. Биляна Христова Герчева 5,07 6. Борислава Кирилова Кирова 4,45 7. Ася Миткова Векирова 4,14 8. Донка Стойчева Няголова 3,72 от друго професионално направление, Филиал гр. Враца 1. Севда Сергеева Давидова-Янчева 5,83 2. Христина Николаева Войнска 5,46 6

7 от друго професионално направление, Педагогически колеж гр. Плевен 1. Евгения Петкова Мушатова 5,78 2. Цветелина Светославова Христова 5,62 3. Александра Димитрова Йорданова 4,72 Специалност Информационни и комуникационни технологии в образованието, с учителска правоспособност, независимо от специалността, 1. Весела Звонимирова Бакалова 5,23 2. Крум Васков Пенчев 5,22 специалност Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски, задочно обучение, за кандидати, които са бакалаври в друго професионално направление, 1. Стефка Димитрова Пенчева-Алексиева 5,88 2. Анелия Пенева Антонова 4,87 3. Михаела Дончева Стоянова 4,79 4. Кристина Атанасова Димова 4,77 Специалност ПОФВ. Спортна педагогика, задочно обучение,за кандидати, които са бакалаври или магистри от друго професионално направление, 1. Георги Теодосиев Стоянов 5,89 2. Стефан Стефанов Йорданов 5,86 3. Христо Колев Христов 5,72 4. Маринела Мирославова Митева 5,28 5. Нели Светланова Георгиева 5,26 6. Десислава Огнянова Тодорова 5,08 7. Виктория Руменова Гинкова 4,50 8. Константин Вълчев Коев 4,48 7

8 Специалност Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП в друго професионално направление, 1. Анатоли Александров Александров 5,64 2. Десислава Георгиева Стефанова 5,31 задочно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври 1. Ванеса Станиславова Иванова 5,21 2. Венета Георгиева Мангова 3,57 3. Пенка Лалева Сопотска 3,50 задочно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври Педагогически колеж гр. Плевен 1. Катя Иванова Маринова 5,49 2. Цветомир Михайлов Цанков 5,41 3. Биляна Радославова Борисова 5,27 4. Симона Руменова Моцева 5,12 5. Лилия Петева Петрова 5,11 Специалност Социална педагогика, дистанционно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври в професионално направление 1.2. Педагогика, 1. Галя Георгиева Петрова 4,44 2. Кремена Александрова Димитрова 4,43 Специалност Ръководство и мениджмънт на музикални състави, редовно обучение, за кандидати от същото професионално направление, държавна поръчка, 2 семестъра 1. Пламен Петров Петров 5,63 2. Цветелина Веселинова Николова 5,50 8

9 Специалност Педагогика на обучението по музика, задочно обучение за кандидати, завършили музикални специалности, 1. Валерия Пейчева Стоянова 5,13 9