МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, Съгласно Заповед Р от г. Ви представям график за провеждане на изпити (извънредна изпитна сесия), на студенти от Медицински колеж-варна с неуспешно положени изпити от предходни години в периода г. до г., както следва: СПЕЦИАЛНОСТ РЕХАБИЛИТАТОР Дисциплина Комисия Дата Час Зала Забележка 1. Анатомия и биомеханика г ч. МУ-312 Катедра по доц. д-р М.Минков, дм 2. Ортопедия, травматология и ортотика доц. д-р Д.Райков, дмн г ч. МК-112 СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Дисциплина Комисия Дата Час Зала Забележка 1. Основи на образната диагностика. М.Купенова г ч. МК-209 Рентгенографски методи - І част С.Мавродинова 2. Основи на образната диагностика. М.Купенова г ч. МК-209 Рентгенографски методи ІІІ част С.Мавродинова 3. Анатомия доц. д-р М.Минков, дм д-р Ст.Терзиева, дм г ч. МУ 6-та уч. зала Катедра по 4. Лъчелечение доц. д-р Е.Енчева г ч. МК-209 Мицова, дм 5. Образна анатомия проф. д-р Б.Балев, дм д-р Дарина Иванова г ч. Зала Пранчев МБАЛ Св.Марина СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

2 1. Микро и вирусология г ч. РЗИ ІІ част доц. д-р Т.Стоева, дм 2. Аналитична химия г ч. ФФ-305 доц. С. Георгиева, дх 3. Обща патология г ч. МБАЛ доц. д-р П. Генев, дм Св.Марина 4. Хистология с хистотехника г ч. Зала-303 Катедра по ІІ част гл. ас. д-р С. Павлов, дм 5. Неорганична и органична химия доц. С. Георгиева, дх г ч. ФФ-305 СПЕЦИАЛНОСТ ЗЪБОТЕХНИК 1. Анатомия на човека доц. д-р М.Минков, дм г ч. МУ Технология на зъбните протези - І част доц. Св.Пенева, д-р 3. Технология на зъбните протези ІІ част 4. Технология на зъбните протези - ІІІ част доц. Св.Пенева, д-р доц. Св.Пенева, д-р 5. Зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум - І част доц. М.Симов, д-р Р.Радев 6. Ортодонтия доц. М.Варнева, дм А.Атанасова г ч. МК г.- теория г.- практика ч ч. МК-114 МК-113 СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК г ч. МУ-433 Комуникативни умения доц. А.Добрева, дф 2

3 2. Учебна практика - II част Станчева,Ласкова,Гешева 3. Специална дерматология 1 студент доц.д-р И.Бакърджиев, дм 4. Медицинска етика и деонтология доц. В.Славова, дф 5. Обща дерматология доц.д-р И.Бакърджиев, дм 6. Анатомия на човека доц. д-р М.Минков, дм д-р Ст.Терзиева, дм г ч. МК г ч. МК г ч. МК г ч. МК г ч. МУ-6-та уч. зала 7. Физиология на човека д-р Пламен Димитров г ч. МК-212 Катедра по 8. Психология на здравните и козметичните грижи 9. Медицинска физика и апаратура доц. д-р Хр.Кожухаров, дм г. 09:00 ч. Ет. 3 Аудиторна зала доц. Ст.Кръстев, дф г ч. МК-408 К-ра Психиатрия УМБАЛ Св. Марина СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ОПТИК 1. Медицинска физика доц. Ст.Кръстев, д.ф г ч. МК Латински език пр. Ст.Петрова г ч. ФДМ Очна оптика доц. д-р Я.Манолова, дм г ч. 214 СБОБАЛ 4. Изследване на рефракцията на окото. Централно и периферно зрение. доц. д-р З.Златарова- Ангелова, дмн г ч. 210 СБОБАЛ 3

4 5. Оптика и оптични уреди доц. д-р З.Златарова- Ангелова, дмн г ч. 214 СБОБАЛ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ 1. Технология на лекарствата с доц. Ст.Титева г ч. МК-325 биофармация 2. Органична химия г ч. МК-215 доц. Р.Черкезова 3. Фармацевтична ботаника г ч. ФФ-809 доц. Д.Иванов 4. Технология на лекарствата с доц. Ст.Титева г ч. МК-325 биофармация ІІ част 5. Социална фармация и доц. А.Цветкова г ч. МК-305 фармацевтично законодателство - ІІІ част 6. Фармакология и токсикология на лекарствените продукти: обща фармакология доц. К.Георгиев г ч. МК-305 С уважение, проф. д-р ДИМИТРИЧКА БЛИЗНАКОВА, д.м. Директор на Медицински колеж - Варна Съгласувал: ас. Николай Недев Заместник-директор МК-Варна Изготвил: Ива Цанева-Петкова - Организатор МК-Варна 4

5 5