Автор и авторски колектив. Наименование на учебника

Размер: px
Започни от страница:

Download "Автор и авторски колектив. Наименование на учебника"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ПЛЕВЕН СПИСЪК на учебниците, по които ще се обучават учениците от 9 а клас, спец. Кетъринг, проф. Ресторантьор през учебната 2021/2022 г. Учебен предмет и вид подготовка 1. Български език, Наименование на учебника Български език 2. Литература, Литература /печатно 3. Английски език Първи чужд език, 4. Испански език Втори чужд език, Английски език Учебник THINK for Bulgaria, B1.1 Учебна тетрадка THINK for Bulgaria, B1.1 Испански език печатно издание с електорнен вариант Учебник Con gusto Tomo 1 Учебна Tomo 1 Учебник Con gusto para Bulgaria, A1, Tomo 2 Учебна Tomo 2 5. Математика, Математика /печатно 6. Информационни технологии, 7. История и цивилизация, Информационни технологии /печатно История и цивилизации за 9. Автор и авторски В. Михайлова и Албена Хранова и Хърбърт Пухта Джеф Щранкс Питър Люис Джоунс Ева Мария Лорет Ивора и Теодоси Витанов и Николина Николова и Михаил Груев и Издателство Година на издаване София АД 5

2 клас /печатно издание с 8. География и икономика, География и икономика за 9. клас електронен вариант / 9. Философия, Философия /печатно 10. Биология и здравно образование, 11. Физика и астрономия, 12. Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование за 9. клас/ печатно издание с Физика и астрономия за 9. клас/ печатно Химия и опазване на околната среда за 9. клас / печатно 13. Музика, Музика /печатно 15. Изобразително изкуство, 16. Кулинарни техники и технологии в кетъринга 17. Гостоприемство в туристическата индустрия 18. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта 19. Здравословни и безопасни условия на труд Изобразително изкуство /печатно Организация и функциониране на кухнята и ресторанта Гостоприемство в туристическата индустрия Въведение в професията Здравословни и безопасни условия на труд Стела Дерменджиева и Евелина Петрова Иванова - Варджийска и Майя Маркова и Евгения Бенова и Донка Ташева и Янна Рускова и Петер Кънчев и Г. Сомов, Л. Илиев Първа част - М. Воденска, М. Ушева Втора част Л. Борисова, Е. Александрова М. Воденска, М. Асенова Атанаска Миленкова СД Педагог 6 Торнадо НВ 2000 г. Матком Матком 2000 и 2004 Нови знания 2012

3 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ПЛЕВЕН СПИСЪК на учебниците, по които ще се обучават учениците от 9 а клас, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки, проф. Готвач през учебната 2021/2022 г. Учебен предмет и вид подготовка 1. Български език, Наименование на учебника Български език 2. Литература, Литература /печатно 3. Английски език Първи чужд език, 4. Испански език Втори чужд език, Английски език Учебник THINK for Bulgaria, B1.1 Учебна тетрадка THINK for Bulgaria, B1.1 Испански език печатно издание с електорнен вариант Учебник Con gusto Tomo 1 Учебна Tomo 1 Учебник Con gusto para Bulgaria, A1, Tomo 2 Учебна Tomo 2 5. Математика, Математика /печатно 6. Информационни технологии, 7. История и цивилизация, Информационни технологии /печатно История и цивилизации за 9. Автор и авторски В. Михайлова и Албена Хранова и Хърбърт Пухта Джеф Щранкс Питър Люис Джоунс Ева Мария Лорет Ивора и Теодоси Витанов и Николина Николова и Михаил Груев и Издателство Година на издаване София АД 5

4 клас /печатно издание с 8. География и икономика, География и икономика за 9. клас електронен вариант / 9. Философия, Философия /печатно 10. Биология и здравно образование, 11. Физика и астрономия, 12. Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование за 9. клас/ печатно издание с Физика и астрономия за 9. клас/ печатно Химия и опазване на околната среда за 9. клас / печатно 13. Музика, Музика /печатно 15. Изобразително изкуство, 16. Гостоприемство в туристическата индустрия 17. Кулинарни техники и технологии в кетъринга 18. Здравословни и безопасни условия на труд Изобразително изкуство /печатно Гостоприемство в туристическата индустрия Организация и функциониране на кухнята и ресторанта Здравословни и безопасни условия на труд Стела Дерменджиева и Евелина Петрова Иванова - Варджийска и Майя Маркова и Евгения Бенова и Донка Ташева и Янна Рускова и Петер Кънчев и Първа част - М. Воденска, М. Ушева Втора част Л. Борисова, Е. Александрова Г. Сомов, Л. Илиев Атанаска Миленкова СД Педагог Матком Торнадо НВ 2000 г. Нови знания 2012

5 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ПЛЕВЕН СПИСЪК на учебниците, по които ще се обучават учениците от 9 б клас, спец. Съдебна администрация, проф. Съдебен служител през учебната 2021/2022 г. Учебен предмет и вид подготовка 1. Български език, Наименование на учебника Български език 2. Литература, Литература /печатно 3. Английски език Първи чужд език, 4. Испански език Втори чужд език, Английски език Учебник THINK for Bulgaria, B1.1 Учебна тетрадка THINK for Bulgaria, B1.1 Испански език печатно издание с електорнен вариант Учебник Con gusto Tomo 1 Учебна Tomo 1 Учебник Con gusto para Bulgaria, A1, Tomo 2 Учебна Tomo 2 5. Математика, Математика /печатно 6. Информационни технологии, Информационни технологии /печатно Автор и авторски В. Михайлова и Албена Хранова и Хърбърт Пухта Джеф Щранкс Питър Люис Джоунс Ева Мария Лорет Ивора и Теодоси Витанов и Николина Николова и Издателство Година на издаване София АД 5

6 7. История и цивилизация, 8. География и икономика, История и цивилизации за 9. клас /печатно издание с География и икономика за 9. клас електронен вариант / 9. Философия, Философия /печатно 10. Биология и здравно образование, 11. Физика и астрономия, 12. Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование за 9. клас/ печатно издание с Физика и астрономия за 9. клас/ печатно Химия и опазване на околната среда за 9. клас / печатно 13. Музика, Музика /печатно 15. Изобразително изкуство, 16. Здравословни и безопасни условия на труд 17. Институции и право на Европейския съюз Изобразително изкуство /печатно Здравословни и безопасни условия на труд Право на Европейския съюз Михаил Груев и Стела Дерменджиева и Евелина Петрова Иванова - Варджийска и Майя Маркова и Евгения Бенова и Донка Ташева и Янна Рускова и Петер Кънчев и Атанаска Миленкова СД Педагог 6 Нови знания 2012 Ж. Попова Сиела София

7 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ ПЛЕВЕН СПИСЪК на учебниците, по които ще се обучават учениците от 9 б клас, специалност и професия Асистент на лекар по дентална медицина през учебната 2021/2022 г. Учебен предмет и вид подготовка 1. Български език, Наименование на учебника Български език 2. Литература, Литература /печатно 3. Английски език Първи чужд език, 4. Испански език Втори чужд език, Английски език Учебник THINK for Bulgaria, B1.1 Учебна тетрадка THINK for Bulgaria, B1.1 Испански език печатно издание с електорнен вариант Учебник Con gusto Tomo 1 Учебна Tomo 1 Учебник Con gusto para Bulgaria, A1, Tomo 2 Учебна Tomo 2 5. Математика, Математика /печатно 6. Информационни технологии, Информационни технологии /печатно Автор и авторски В. Михайлова и Албена Хранова и Хърбърт Пухта Джеф Щранкс Питър Люис Джоунс Ева Мария Лорет Ивора и Теодоси Витанов и Николина Николова и Издателство Година на издаване София АД 5

8 7. История и цивилизация, 8. География и икономика, История и цивилизации за 9. клас /печатно издание с География и икономика за 9. клас електронен вариант / 9. Философия, Философия /печатно 10. Биология и здравно образование, 11. Физика и астрономия, 12. Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование за 9. клас/ печатно издание с Физика и астрономия за 9. клас/ печатно Химия и опазване на околната среда за 9. клас / печатно 13. Музика, Музика /печатно 15. Изобразително изкуство, 16. Здравословни и безопасни условия на труд Изобразително изкуство /печатно Здравословни и безопасни условия на труд Михаил Груев и Стела Дерменджиева и Евелина Петрова Иванова - Варджийска и Майя Маркова и Евгения Бенова и Донка Ташева и Янна Рускова и Петер Кънчев и Атанаска Миленкова СД Педагог Нови знания 2012