Антропогенеза - произход и еволюция на човека

Размер: px
Започни от страница:

Download "Антропогенеза - произход и еволюция на човека"

Препис

1 Антропогенеза - произход и еволюция на човека

2 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Запознаване с антропогенезата - теория за произход и еволюция на човека Запознаване с доказателствата за родството на човека с животните

3 Проследяване на етапите на развитие на човечеството Обогатяване на представите ни за произхода на човека

4 Австралопитек Хомо Хабилис Хомо еректус Неандерталец Съвременен човек

5 Антропогенеза /гр. антропос човек, генезис произход/ - теория за произхода и еволюцията на човека. Обект на изследване не само на биологията, но и на социологията.

6 В биологията - човекът като биологичен вид, развиващ се главно под влияние на биологичните фактори. В социологията - ролята на социалните фактори като основни движещи сили на еволюцията на човека.

7 За първи път биологична теория за произхода на човека е разработена от Чарлз Дарвин през 1871 година Произход на човека и половият отбор. Той обяснява произхода на човека от древните човекоподобни маймуни.

8 Чарлз Дарвин

9 Днес съществуват множество аргументи за естествения произход на човека. Анатомични доказателства са естествената прилика в анатомичните белези и в телесните функции между човека и животните /особено с гръбначните и най-вече с бозайниците/.

10 Ембриологични доказателства В различните етапи от развитието на човешкия зародиш се наблюдават приликите с риби тяло с опашна част, сърце с предсърдие и камера; със земноводните плавателна ципа между пръстите; с влечугите непълна преграда между камерите на сърцето и др.

11 Палеонтологична история /филогенеза/ на човека

12 Прачовеци австралопитек преди около 4 млн. г. Имали изправено тяло и се придвижвали на два крака. Обемът на мозъка им е бил около см³. Обитавали са открити пространства и са живеели в пещери. Освободените им ръце са изработвали найпримитивни оръдия на труда.

13 Череп на австралопитек Останки от австралопитек са открити в Източна Африка и Южна Африка. Австралопитеците са изчезнали преди 1,5 млн. години.

14 Най-древен човек Архантроппоява на първите представители на род Хомо: - хомо хабилис - сръчен човек и - хомо еректус изправен човек Хомо Хабилис сръчен човек

15 Представлявал двукрако същество с ръст см и обем на мозъка около см³. Ръката му е била способна да изработва груби каменни оръдия на труда. Сръчният човек е най-древният прародител на човека, но той все още не е бил типичен човек. Анатомичният му строеж е бил твърде примитивен, а създадените оръдия на труда елементарни.

16 Череп на Хомо Хабилис

17 Лов

18 Хомо Хабилис

19 Древен човек - ПАЛЕОАНТРОП (Неандерталец )

20 Живял преди около години в Западна Европа и Централна Азия. Висок около см, пропорциите на тялото му са били близки до тези на съвременния човек. Ръцете са били с широки длани. Челото е било ниско и леко наклонено, надочните дъги силно изпъкнали, лицето широко. Обемът на мозъка е бил около см³. Използвал е разнообразни оръдия на труда, с които е ловувал колективно. Обитавал е пещери и е използвал огъня. Появила се членоразделната реч, развили се първите елементи на родовото общество и култура погребвали мъртвите, жените отглеждали децата. Последните си дни неандерталците доживели сред хора от съвременен тип нашите прародители кроманьонците.

21 Откриване на неандерталеца: През 1856 г. в долината Неандер край Дюселдорф е открит скелет на изкопаем човек. И докато откривателят, скромният учител Фулрот, отдавна е забравен, намереният от него човек (неандерталец) не само влязъл в историята, но и станал най-известният" сред изкопаемите си събратя.

22

23 Неандерталци

24 На лов

25 Промените се извършвали бавно. Необходими били стотици хиляди години, за да се появи в края на родословното дърво разумният човек".

26 Неоантроп съвременен човек (кроманьонец ) Останки от първия съвременен човек Хомо сапиенс /разумен човек/, са намерени в Южна Африка и Европа. Появил се е преди около 100 хил. Г. Носи всички белези на съвременния човек: висок см, с голям и развит главен мозък - обем до 1660 см³, високо чело; S-образно извит гръбначен стълб; ръка способна на сложни трудови операции; ходило с висок вътрешен свод, приспособено за прав стоеж и вървеж; говор. Кроманьонецът извършвал активна трудова дейност и използвал речта като средство за общуване.

27 За първи път останки от кроманьонец са били открити в пещерата Кро Маньон Франция. В сравнение с неандерталеца, бил по-висок на ръст и главният му мозък бил много добре развит.

28 За разлика от своите предшественици кроманьонците умеели да изработват оръдия не само от камък, но и от рога и кости.

29

30

31 Еволюцията

32