ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IX/1. 1. Ставай, за градина приготви се! 2. Лятото си отива Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. IX/2. 3. Музикалните пиеси, които помня и обичам 4. Песните, които помня и обичам X/5. 5. Знам и мога 6. Знам и мога X/4. 7. Знам и мога 8. Знам и мога X/5. 9. Приказка, разказана с песен X/ Есенно настроение 11. Есенна звукова картина Взема участие в музикалните дейности. Изслушва с внимание музикалните творби. Взема участие в музикалните дейности. Включва се с интерес и желание в певческата дейност. Установяване на умението да изслушва с интерес и внимание музикалните пиеси. Установяване на умението за изпълнение на музикални игри и на ритмични движения. Установяване на умението да изслушва с интерес и внимание музикалните пиеси. Установяване на умението за изпълнение на музикални игри и на ритмични движения. Установяване на умението за възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности. Установяване на умението за възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности. Пресъздава с подходящи движения характера на музиката. Пресъздава съдържанието и характера на музиката с подходящи движения. Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. Свири с желание на детските музикални инструменти. РЛ 1, песни: Ставай, за градина приготви се!, Здравей, детска градина, Тръгва детския ни влак песни и пиеси по избор песни: Ставай, за градина приготви се!, Здравей, детска градина, Есенни листа, Танц на облаците РЛ 2, пиеси по избор РЛ 3, игри: Познай по мелодията, Кълвач, песни по избор РЛ4, пиеси: Игра на кончета, Кучето Джаф, Ежко, Безгрижната кукувичка игри по избор пиеси: Игра на кончета, Кучето Джаф, Ежко, Безгрижната кукувичка, игри по избор песни по избор песни по избор песни: Чудо ряпа, Вълкът от приказките, игра: Дядовата ръкавичка песен: Есенни листа, пиеса: Танц на облаците РЛ 5, табло Буря, песен: Чудо ряпа 80

2 12. Съпровод с детски музикални инструменти X/ Музиката е XI/8. XI/9. XI/10. Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. РЛ 6, игра: Малки музиканти, песни и пиеси по избор Свири с желание на детските музикални инструменти. Възпроизвежда различно настроение в музикални творби весело, РЛ 7, табла: Музиката е различна, Марш, Валс, различна радостно, тъжно. песни по избор, пиеси: Марш (Р. Шуман), Валс Открива разлики в характера на музиката при съпоставка на отделни изпълнение на акордеон, Хорце Диливтворби. дилив гайда 14. Измисли движения Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки. песни по избор според Отразява двигателно темпови промени. пиеси: Марш (Р. Шуман), Валс изпълнение на музиката Открива разлики в характера на музиката и ги пресъздава с различни движения. акордеон, Хорце Дилив-дилив гайда 15. Музика за Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки. РЛ 8, песен: Валс (английска песен), пиеси: Валс танци Отразява двигателно темпови промени. изпълнение на акордеон, Хорце Дилив-дилив Изпълнява ритмично танцовите движения. гайда, Ръченица изпълнение на гъдулка 16. Аз танцувам Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по песен: Валс (английска песен), пиеси: Ръченица двойки. изпълнение на гъдулка, Отразява двигателно темпови промени. Хорце Дилив-дилив гайда, модерни ритми Е Акордеон двойки. акордеон, Марш изпълнение на акордеон, 17. Музикални Визуално и слухово разпознава музикалния инструмент акордеон. РЛ 9, песни по избор, пиеси: Валс изпълнение инструменти. Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по на акордеон, Ръченица изпълнение на табла: Акордеон, Валс, Ръченица 18. Какво може игра: Познай по мелодията Е двойки. акордеон, Ръченица изпълнение на акордеон, акордеонът Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по песни по избор, пиеси: Валс изпълнение на Марш изпълнение на акордеон, табла: Акордеон, Валс, Ръченица Е песен, Къщичка за птици 19. Високи и Рзграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. РЛ 10, игра Гъбки, песни по избор, пиеси: Из Унгарски ниски тонове танц 9, ми минор, Старинна френска 20. Народни музикални Е ти. Кавал инструмен- Разпознава визулно и по тембъра (звучността) кавала в солово изпълнение. РЛ 11, песен Зажени се кавалче, песни по избор, пиеса: Право хоро изпълнение на кавал 81

3 XI/ Писмо до Дядо Коледа Е 22. Познай по мелодията! XII/ Музиката и зимните празници 24. Коледа наближава XII/ Да посрещнем Коледа с музика 26. Коледните песни XII/ Коледен концерт 28. Звезда Витлеемска XII/ Новогодишни песни песни: Писмо, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев), пиеси по избор Рзграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. РЛ 12, игри: Музика в шише, Познай по мелодията пиеси: Из Унгарски танц 9, ми минор, Старинна френска песен, Къщичка за птици, песни: Писмо, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев) песни: Писмо, Станенине, господине, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев), пиеси: Дядо Коледа, Снежинки (муз. Кл. Дебюси) песни: Писмо, Станенине, господине, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев), пиеси: Дядо Коледа, Снежинки (муз. Кл. Дебюси) РЛ 13, игра: Гатанките на кълвача, песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Коледно звънче, Коледни меденки, пиеса: Дядо Коледа игра: Гатанки с песни песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Чудна звезда, Коледно звънче, Коледни меденки, пиеса: Дядо Коледа песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Чудна звезда, Коледно звънче, Коледни меденки РЛ 14, песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Чудна звезда, Коледно звънче, Коледни меденки, Звезда Витлеемска песни: Здрава, здрава годинчица, Сурва, весела година (муз. Н. Николаев), Сурвакари (муз. Х. Агасян), песни и пиеси по избор 82

4 30. Нова година е! песни: Здрава, здрава годинчица, Сурва, весела година (муз. Н. Николаев), Сурвакари (муз. Х. 35. Избери подходящото Агасян), песни и пиеси по избор I/ Музикални Разпознава визулно и по тембъра (звучността) пианото в солово изпълнение РЛ 15, песен Ранна зима Е инструменти. пиеси: Марш, Р. Шуман, Валс, Ф. Шопен, Прис- Пиано Преживява емоционално съдържанието на творбите. пивна песен, В. Стоянов, клавирни пиеси по избор 32. Какво може песен Ранна зима Е пианото Определя и сравнява емоционалното съдържание на различни пиеси за пиеси: Марш, Р. Шуман, Валс, Ф. Шопен, Приспивна пиано. песен, В. Стоянов, клавирни пиеси по избор I/ Рожден ден РЛ 16, песни: Рожден ден, Сладоледен рожден ден, Мечо рожденик 34. Музиката и Разпознава музикално произведение от посочени две музикални произведения песни: Ранна зима муз. Д. Христов, Зима зимата и го свързва със заглавието му. муз. П. Хаджиев, Зима муз. М. Шоселова I/18. Разпознава музикално произведение от посочени две произведения и го РЛ 17, музикална игра: Избери име, песни: Открива разлики в характера на музиката при съпоставяне на отделни творби. Шоселова, пиеси: Танц, Гоненица име свързва правилно със заглавието му. Зима муз. П. Хаджиев, Зима муз. М. 36. Приказки, Храктеризира звученето на музика, като използва 1 2 определения. песни: Зима муз. П. Хаджиев, Зима муз. разказани с М. Шоселова, Чудо ряпа, Вълкът от приказките, музика пиеса Храбрият оловен войник I/19. Внимателно изслушва от началото до края произведението. песни: Зима муз. П. Хаджиев, Зима муз. 37. Музиката разказва 38. На концерт сме. Да слушаме! II/ Горска дискотека М. Шоселова, пиеси: Храбрият оловен войник Кого срещнала житената питка ( Заека, Вълка, Мечката, Лисицата ) Съпоставя настроението в творби с различно емоционално съдържание. РЛ 18, песни по избор, пиеси: Кого срещнала житената питка ( Заека, Вълка, Мечката, Лисицата ) Разпознава визулно и по тембъра (звучността) пианото в солово изпълнениетека, Кого срещнала житената питка ( Заека, песни: Снежинки, Хей, бодливко, Горска диско- Преживява емоционално съдържанието на творбите. Вълка, Мечката, Лисицата ) 83

5 40. Музиката и животните II/ Звукова картина В гората Преживява емоционално съдържанието на творбите. песни: Снежинки, Горска дискотека, Две петлета муз. П. Хаджиев, Къде спят децата на животните, Седем лунички, пиеси: Кого срещнала житената питка ( Заека, Вълка, Мечката, Лисицата ), Скарали се две петлета муз. Ал. Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. Пресъздава звукоизобразителни интонации с детски музикални инструменти. 45. Празникът на 47. Пролетта 42. Песни гатанки Свири с желание на детски музикални инструменти. Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. II/ Добрата Баба Пресъздава настроението на песните. Марта Свири с желание на детски музикални инструменти. 44. Пролетта наближава Развива изпълнителски умения за пеене и свирене с детски музикални инструменти. Свири с желание на детски музикални инструменти. II/23. Пресъздава настроението на песните. Артистично и изразително изпълнява песните. мама наближава 46. Да се подготвим Пресъздава настроението на песните. ските тържества за мартен- III/24. пристига с песен 48. Пролет и песни Райчев, Персони с дълги уши РЛ 19, игра Инструменти близнаци, песни: Снежинки, Горска дискотека, табло В гората песни: Песни гатанки (крава, прасе, овца, мечка), пиеси по избор песни: Добрата Баба Марта, Мартеничка песни: Здравей, пролет муз. М. Шоселова, Добрата Баба Марта, Мартеничка, пиеса: Пролет муз. А. Вивалди песни: Братче и сестриче, Празникът на мама, Здравей, пролет муз. М. Шоселова, Мартеничка песни: Празникът на мама, Здравей, пролет муз. М. Шоселова, Братче и сестриче, Мартеничка пиеси по избор РЛ 20, песни: Жабешка песен, Пролет иде муз. Маестро Г. Атанасов, Празникът на мама, Здравей, пролет муз. М. Шоселова, Братче и сестриче, Мартеничка пиеси по избор песни: Жабешка песен, Пролет иде муз. Маестро Г. Атанасов, Празникът на мама, Здравей, пролет муз. М. Шоселова, Братче и сестриче 84

6 III/ Пролетните музиката празници и Е III/26. Е Е 50. Музикални инструменти. Цигулка 51. Как се свири на 52. Бързо и бавно в музиката III/ На концерт сме. Да пеем! 54. Познай по мелодията Разпознава визулно и по тембъра (звучността) цигулката в солово изпълнение. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) акордеона, пианото и кавала в солово изпълнение. Различава бързо и бавно в музиката при съпоставяне на творби в различно темпо. Разпознава музикално произведение от посочени две музикални произведения и го свързва със заглавието му. Разпознава музикално произведение от посочени две музикални произведения и го свързва със заглавието му. песни: Жабешка песен, Пролет иде муз. Маестро Г. Атанасов, Здравей, пролет муз. М. Шоселова пиеса Пролет муз. А. Вивалди РЛ 21, пиеси: Из Унгарски танц 9, ми минор, изпълнение на цигулка, Персони с дълги уши, Полетът на бръмбара, песни по избор игра Инструменти близнаци пиеси: инструментални пиеси за акордеон, пиано, кавал, тъпан по избор, песни по избор песен Кончета популярна мелодия, пиеси: Игра на кончета П. И. Чайковски, Ежко, Гоненица, Приспивна песен В. Стоянов песни по избор игра Познай по мелодията, инструментални пиеси и песни, които децата познават III/ Пролетни обичаи Е IV/ Познай инструмента 57. Чук-чук, яйчице Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. песни по избор, игра Гатанки с песни, песни: Здравей, пролет муз. М. Шоселова, Пролет иде муз. Маестро Г. Атанасов, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче Разпознава визулно и по тембъра (звучността) пианото, цигулката, кавала в РЛ 22, игри: Инструменти близнаци, Познай солово изпълнение. инструмента, Познай по гласа (Кой стои зад теб), пиеси за пиано, цигулка, кавал по избор, песни: Ой, Лазаре, Цветница, Великденче Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. песни: Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче 85

7 58. Великден е! Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. игра Наум и на глас песни: Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче IV/ Пролетен календар музикален IV/31. Е Е 60. Пролетен музикален календар 61. Знам и мога 62. Знам и мога IV/ Знам и мога V/33. Е 64. Знам и мога 65. Да маршируваме Има обобщена представа за пролетните фолклорни обичаи. игра На театър Установяване на уменията за: разпознаване на изучавани творби; разпознаване на музикални инструменти; разпознаване на музикални игри; изпълнение на ритмични движения. Установяване на уменията за: разпознаване на изучавани творби; разпознаване на музикални инструменти; разпознаване на музикални игри; изпълнение на ритмични движения. Установяване на уменията за: възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности; подражателно изпълнение с детските музикални инструменти. Установяване на уменията за: възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности; подражателно изпълнение с детските музикални инструменти. Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. музикални игри: Гатанки с песни, Познай по мелодията, песни: Ой, Лазаре, Цветница, Великденче, Лаленце се люлее, Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, творби по избор песни: Песен за пролетта, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче, Лаленце се люлее, Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, творби по избор РЛ 23, творби по избор творби по избор творби по избор РЛ 24, творби по избор Пресъздава настроението на творбите с маршови движения. маршови песни и инструментални пиеси 86

8 Е V/ Аз марширувам 67. Песни за първи юни 68. Децата празнуват V/ Да посрещнем лятото с песни Пресъздава настроението на творбите с маршови движения. маршови песни и инструментални пиеси Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Познава, възприема и възпроизвежда с интерес и желание творбите от репертоара за възприемане и изпълнение. 70. Велосипед Познава, възприема и възпроизвежда с интерес и желание творбите от репертоара за възприемане и изпълнение. V/ Музикални гатанки 72. Да посрещнем песни лятото с песен Първи юни, песни по избор песен Първи юни песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане песен На море, песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане песни: На море, Велосипед, Сапунени балончета, песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане Разпознава и назовава произведения от репертоара за слушане и изпълнениечета, песни и пиеси от репертоара за изпълнение песни: На море, Велосипед, Сапунени балон- и възприемане Изявява предпочитание към определени музикални творби. песни: На море, Велосипед, Сапунени балончета, песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане 87