Kaabo Mantis. Ръководство за употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате своя нов скутер!

Размер: px
Започни от страница:

Download "Kaabo Mantis. Ръководство за употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате своя нов скутер!"

Препис

1 Kaabo Mantis Ръководство за употреба Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате своя нов скутер! 1

2 СЪДЪРЖАНИЕ 2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 3 ПРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ 4 ПРЕГЛЕД НА СЪДЪРЖАНИЕТО В КАШОНА 5 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 6 ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 7 СГЛОБЯВАНЕ НА MANTIS 8 СГЪВАНЕ. ВАШЕТО ПЪРВО КАРАНЕ 9 ПРАВИЛНО СПИРАНЕ. СПИРАЧКИ 10 НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ И БУТОНИ 11 ЗАРЕЖДАНЕ НА MANTIS 16 ПОДДРЪЖАКА НА БАТЕРИЯТА 17 ПОДДРЪЖКА И ТРАНСПОРТ НА СКУТЕРА 18 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ 19 2

3 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Благодарим Ви, че избрахте електрически скутер от е-point, единствен дистрибутор за България на всички скутери на Kaabo. Това Ръководство е написано, за да ви помогне да разберете начините за правилното използване, безопасност и поддръжка на Kaabo Mantis. За Вас е важно да се запознаете с новия си скутер, включително и с неговите технически характеристики, производителност и части, за да можете да се наслаждавате и безпроблемно да го използвате. Препоръчваме Ви, първото използване на скутерът да бъде на място без много препятствия и натоварен трафик с хора или превозни средства, за да можете по-лесно да свикнете с начина на управление и използване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вие, носите отговорност за правилната експлоатация и поддръжка на вашия електрически скутер. Ето защо, прочетете внимателно това ръководство и следвайте неговите инструкции. Те ще ви помогнат да избегнете нежелани рискове. Винаги спазвайте законовите разпоредби в България, свързани с правилата за движение по пътищата. Никога не използвайте скутерът в лоши атмосферни условия мъгла, дъжд, поледица, сняг и др. Не правете каскади или опасни маневри, например като скокове от високи места, качвания или слизания по стъпала, резки маневри (завивания, кръгове и др.), тъй като това увеличава рисковете от наранявания и повреди на вашия електрически скутер. Винаги използвайте предпазни аксесоари, когато се возите на вашия скутер каска, ръкавици, наколенки и налакътници. Вашия скутер е предназначен да вози само по един човек, като вашето тегло не трябва да надхвърля товаримостта посочена в техническите характеристики. ВНИМАНИЕ Влагата или водата, ще доведат до забавяне на работата на спирачките. След почистване на корпуса на скутера изсушете спирачките. Тези скутери не трябва да се използват при тежки климатични условия (като дъжд, сняг, лед и лоша видимост). Винаги проверявайте преди всяко използване, дали спирачките функционират нормално. 3

4 ПРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ Електрически скутер/тротинетка е Индивидуално електрическо превозно средство, което е описано по-подробно в ЗзДП. След като го управлявате на обществени мяста, това крие възможни рискове за безопасността Ви, както при използването на всички видове превозни средства. Спазвайте стриктно инструкциите в това ръководство за да предпазите себе си и околните в най-голяма степен. Винаги спазвайте Закона за движение по пътищата (ЗзДП) и подзаконовите нормативни актове в Република България и свързаните с тях. Трябва да сте наясно, че след като електрическият скутер се движи по обществени пътища или други обществени места, дори ако сте в пълно съответствие с инструкциите за безопасно ползване, за Вас, съществува риск от инциденти свързани с несъобразено шофиране или поведение на други лица. Съобразявайте скоростта спрямо ситуацията и спазвайте безопасна дистанция с другите. Останете нащрек и намалете скоростта при навлизане в непознат терен. Съобразявайте се с пешеходците, за да не ги изплашите или нараните. Особено много ВНИМАВАЙТЕ с децата. Когато се движите срещу пешеходци, карайте възможно най-вдясно от тях и намалете скоростта. Спазвайте стриктно изискванията за безопасност на това ръководство. Не давайте електрическия скутер/тротинетка на човек, който не знае как да го използва. Ако предоставите електрическия скутер на приятели, моля, погрижете се за тяхната безопасност. Запознайте го/я с правилната употреба на скутера и инструкциите за безопасност в това ръководство. Моля, проверявайте електрическия скутер преди всяко каране. В случай, че има слаба батерия, спаднали гуми, откриете теч или някои части са разхлабени, издават необичайни звуци или липсват, моля, преустановете употребата веднага. Можете да се обадите на телефонния номер на сервиза или да посетите нашия уебсайт, за да 4

5 потърсите напътствия от професионалист или други услуги по поддръжка. За всички неблагоприятни събития, имуществени вреди, лични загуби, злополуки, правни спорове и др., произтичащи от не спазването на това ръководство, Смарт Електрик Пойнт ООД не носи отговорност. ПРЕГЛЕД НА СЪДЪРЖАНИЕТО В КАШОНА Mantis Електрически скутер (със сваляемо кормило) Наръчник Комплект инструменти Зарядно устройство ВНИМАНИЕ Използването на не оригинални части или компоненти, или неправилно инсталирани части и компоненти, може да доведе до повреда на Mantis и дори до нараняване. Моля, не се опитвайте да използвате Mantis, който не е правилно, ефективно и напълно слобен. Не разглобявайте, не поправяйте скутерът без разрешение! Това ще 5

6 доведе до отпадане на гаранцията или до непоправима повреда на скутерът и може да доведе до нараняване. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Конфигурация Mantis Single Mantis Single Mantis Dual Мотор (W) x 1000 Батерия Li-ion 48V/18 Ah 60V 18.2 Ah 60V 24.5Ah FST Li-Ion LG Li-ion LG Li-Ion Максимална скорост Gear 3: 48 km/h Gear 2: 35 km/h Gear 3: 60 km/h Gear 2: 45 km/h Макс. пробег км (еко режим) Пробег (нормален режим) Gear 1: 20 km/h Gear 1: 25 km/h 70 km 70 km 100 km 48 km 48 km 65 km Спирачки Предна и задна хидравлични дискови + EABS Предна и задна хидравлични дискови + EABS Предна и задна хидравлични дискови + EABS Окачване Размер на гумите Преден и заден пружинен амортисьор 10 x 3.0 (Пневматични) Тегло на скутер (кг) 24 kg 28 kg 30 kg Максимална товароносимост (кг) до 120 кг до 140 кг Вход / изход на зарядното устройство V / 2A 6

7 ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 7

8 СГЛОБЯВАНЕ НА MANTIS Внимателно отворете кашона и извадете скутера с две ръце. Не издърпвайте кормилото сам, тъй като той е прикрепен към останалата част чрез кабелна връзка. Обърнете внимание да не загубите металната планка с логото, която ще трябва да завиете, за да закрепите добре кормилото на скутера. 1. Поставете скутера на пода и го закрепете, като издърпате степенката. 2. Повдигнете дръжката във вертикално положение. Обърнете внимание, тъй като кормилото все още не е фиксирано към кормилната стойка, а е свързана само слабо чрез кабелна връзка. 3. Плъзнете фиксиращата скоба надолу. Това предотвратява преместването на кормилната стойка от вертикалното си положение. Затворете двете катарами за бързо освобождаване около фиксиращия пръстен и се уверете, че катарамите са стегнати. Преди всяко използване, уверете се, че катарамите са фиксирани плътно около фиксиращата скоба. 4. Поставете кормилото върху кормилната стойка и завийте металната планка върху нея с помощта на четирите предоставени винта. 8

9 СГЪВАНЕ 1.Разхлабете катарамите за бързо освобождаване и плъзнете заключващата скоба нагоре. 2. Сгънете кормилната стойка надолу докато докосне борда на скутера и я прикрепете към куката в задната част. Това ще заключи дръжката в сгънато положение и ще ви позволи да носите скутера си с една ръка, докато е сгънат. ВАШЕТО ПЪРВО КАРАНЕ Преди да използвате своя скутер, проверете за признаци на повреда или разхлабени части / винтове. Всеки скутер се тества индивидуално както от производителят, така и от страна на търговеца, но трябва да се има предвид, че все пак е пътувал и в редки случаи може да се повреди по време на транспортиране. Ако откриете проблем, моля да се свържете с нас. Дръпнете спирачните лостове и се уверете, че има достатъчно напрежение на спирачките преди първото и всяко следващо използване. Тествайте скутера на открито място, без препятствия, хора, автомобили. Не използвайте скутера на закрито. Поставете двете си ръце на кормилото. Стъпете с единия крак на скутера, избутайте го леко с другия крак, за да го приведете в движение. След това поставете и втория си крак върху основата, дръжте се здраво и леко подайте ускорение. Стойте изправен, без да се силно накланяте напред, назад или в страни. Пазете винаги равновесие и концентрация. Не се возете просто, управлявайте своя скутер! 9

10 ПРАВИЛНО СПИРАНЕ Моделите Mantis имат двойни предни и задни дискови (хидравлични) спирачки. При спиране първо използвайте задната спирачка за намаляване на скоростта (ляв спирачен лост на дръжката), след което постепенно (не рязко) натиснете лоста на предната спирачка (десния лост), за да стигнете до пълно спиране. Никога не използвайте при спиране само предната спирачка и то рязко, т. к има риск от падане! Проверка на механичните дискови спирачки Издърпайте спирачния лост и се уверете, че има достатъчно напрежение на дисковата спирачка преди да карате. Често проверявайте дали спирачките работят правилно. В случай, че забележете приплъзване на спирачния диск м/у накладките, трябва да обтегнете жилото чрез винтовете за обтегане, които се намират на горния лост или на самата спирачка. Ако не успеете сами да решите проблема, не карайте скутера и моля да се обърнете към epoint. Проверка на хидравлични дискови спирачки Издърпайте спирачния лост и се уверете, че има достатъчно напрежение на дисковата спирачка преди да карате. Често проверявайте целостта на хидравличната система (да няма изтичане на масло), за да се уверите, че спирачките работят правилно. В случай, че забележете приплъзване на спирачния диск м/у накладките, не карайте скутера и моля да се обърнете към epoint. 10

11 НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ И БУТОНИ Бутони ECO/ TURBO режими - регулират мощността на вашия скутер. Еко Режим (икономичен) - при натиснат жълт бутон. В този режим скутерът не може да развие повече от 30км/ч. Турбо режим при не натиснат жълт бутон. В този режим скутерът повишава мощността, като максимална мощност достига при режим 3. Режимите са описани по-долу. SINGLE/DUAL режими (червен бутон). Single - при не натиснат червен бутон, скутерът работи само с един мотор (заден). Dual при натиснат червен бутон, скутерът работи на два мотора. Ако искате да постигнете максимално дълъг пробег, то трябва да карате на Eco режим и един мотор. Ако искате максимална мощност, то трябва да карате скутера на Turbo режим, два мотора и режим 3. Настройки на дисплея Смяна на режимите/скоростите. За да смените режимите/скоростите (1=бавен, 2=среден, 3=бърз), когато скутерът е включен, първо натиснете червеният бутон. След като показанията за режим на скорост започне да премигва, натиснете белият бутон (Mode) за да смените режима. Така процедирате всеки път, когато искате да смените режима на скоростта. 1. Скоростомер. Показва скоростта с която се движите. 2. Индикатор за заряда на батерията. Заредете вашия скутер, след като останат две черти на индикатора. 3. Бутон за включване. За да включите дисплея, задръжте червения бутон около 2 сек. 11

12 4. Бутон за ускорение. 5. Mode бутон. При еднократни натискания можете да видите следната информация: MODE TIME TRIP ODO VOL CH2:00 COMMENT Изминалото време от включване на скутера. Изминатите километри след включване на скутера (т. А до т. Б) Общо изминати километри. Текущ волтаж Време за зареждане на телефон през USB на дисплея. Максимум 2 часа. След това, ще се прекъсне захранването. Допълнителни настройки на дисплея. За да влезете в режимите за допълнителни настройки е необходимо първо да натиснете едновременно двата бутона POWER [3] and MODE [5] за 2 секунди. Ако се появят 4 черти, това означава да въведете код Въвеждането на цифрите кода става от бутона MODE, като всяко едно натискане изписва съответните цифри от 0 д0 9. С бутона MODE отивате на следващата позиция за въвеждане. След въвеждане на кода, задържате за 2-3 сек. бутона POWER. След това трябва да се появи режим P0. Преминаването от режим в режим се извършва с бутона MODE, след като се запамети всяка настройка (след спиране на премигването). Корекциите във всеки режим (смяна на стойностите) се прави с еднократни натискания на бутона POWER. P0 P1 P2 P3 P-SETTINGS Размер на гумите (10 = 10 inch). Не се променя. Единствено на 8H са 8 инча. При колко волта да се изключи контролера. На 53V за всички батерии на 60V На 42.5V за всички батерии на 48V На 31.5V за всички батерии на 36V. Не трябва се променят фабричните настойки в режим P1 Броя на магнитите в мотора. Не трябва се променят фабричните настойки. Фабрично е 0. Не трябва се променят фабричните настойки. 12

13 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC Настройка за измерване в километри или мили. Начин на тръгване: в позиция 1= с леко избутване (Kick-and- Go). В позиция 0=директен старт (без избутване) Cruise control. 0=cruise control е изключен, 1=cruise control е включен Първоначално ускорение. В позиция 0=рязък старт. В позиция 1=леко ускорение. Електрическа (регенеративна) спирачка (E-ABS). В позиция 0=E-ABS е изключен,в позиция 1=E-ABS е включен. Лимитиране на максималната скорост. На 100% - максимална скорост. Намалявайки процента, намалявате максималната скорост на скутера. Нулиране на километража (ODO). Време, след което скутерът да се самоизключи. Яркост на дисплея (1=ниска, 2=средна, 3=максимална) Настройка на дисплей Minimotors (Mantis Dual). 1. Скоростомер. Показва скоростта, с която се движите. 2. Индикатор за заряда на батерията. Заредете вашия скутер, след като останат две черти на индикатора. 3. Режим на скорост. Показва на кой режим е скутера. 13

14 4. Бутон за смяна на режимите на скорост. (1=бавен, 2=среден, 3=бърз). 5. Бутон за включване. За да включите дисплея, задръжте червения бутон около 2 сек. 6. Бутон за ускорение. Mode бутон. При еднократни натискания можете да видите следната информация: MODE TIME TRIP ODO VOL CHA COMMENT Изминалото време от включване на скутера. Изминатите километри след включване на скутера (т. А до т. Б) Общо изминати километри. Моментен волтаж на батерията. Брой цикли на зареждане на батерията (отчита само пълните цикли на зареждане) Допълнителни настройки на дисплея. За да влезете в режима за допълнителни настройки е необходимо да задържите бутонът MODE [7] за 2-3 секунди. Преминаването от режим в режим става с еднократно натискане на бутонът MODE [7]. Ако желаете да промените стойностите на дадена настойка, трябва да натиснете бутонът за смяна на режимите на скорост [4]. P0 P1 P2 P3 P4 P-SETTINGS Размер на гумите (10 = 10 inch). Не трябва се променят фабричните настойки. Волтаж на батерията. Заложен е 60V. Не трябва се променят фабричните настойки. Брой на магнитите в мотора. Фабрично са 15. Не трябва се променят фабричните настойки. Фабрично е 0. Не трябва се променят фабричните настойки. Настройка за измерване в километри или мили. 14

15 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC PD Начин на тръгване: в позиция 1= с леко избутване (Kick-and- Go). В позиция 0=директен старт (без избутване) Cruise control. 0=cruise control е изключен, 1=cruise control е включен Първоначално ускорение на скутера. 0= максимално. Всяка следваща степен намалява бързото ускорение при тръгване. 5= най-бавно ускорение. Лимитиране на максималната скорост. На 100% - максимална скорост. Намалявайки процента, намалявате максималната скорост на скутера. Регулиране на въртящия момент на моторите. 1=50% от макс. въртящ момент, 2=75% от макс. въртящ момент, 3= макс. въртящ момент Електрическа (регенеративна) спирачка (E-ABS). 0=Изключена, 1=Слаба, 2=Средна, 3=Максимална. Яркост на дисплея (0=изключена, 5=максимална) Време, след което скутерът да се самоизключи (1-30 мин.) ABS (anti-lock braking system) setting. 0=ABS изключен, 1=ABS е включен. ВНИМАНИЕ: Поради възникващите вибрации, проверявайте периодично за разхлабване болтовете и гайките по ходовата част. 15

16 ЗАРЕЖДАНЕ НА MANTIS 1. Първо - изключете скутера. 2. Второ - отворете капачката на порта за зареждане. 3. Трето - свържете зарядното устройство към скутера. 4. Четвърто - включете зарядното устройство в контакта. След включване, светодиодът на зарядното устройство свети в червено. Когато батерията е заредена напълно, индикаторът светва в зелено. След като се зареди, изключете първо зарядното от контакта, след което от порта за зареждане на скутера. Времето за зареждане с включеното 2А зарядно е около 8 часа за версията на Mantis Single 18 Ah и около 12 часа за версията на Mantis Dual 24.5 Ah. Важно: 1. Не се препоръчва след зареждане на батерията да се оставя зарядното включено в контакта. Винаги изключвайте зарядното след като се зареди батерията. 2. Не зареждайте скутерът веднага след каране! Изчакайте около 30 мин. за да се темперира и уравновеси батерията. 3. Зареждайте скутера си само в безопасна, чиста и суха среда. Дръжте зарядното устройство и скутера далеч от запалими материали. 4. Използвайте само оригиналните батерии и оригиналното зарядно устройство, доставено с вашия електрически скутер. Свържете се с нас, ако се нуждаете от подмяна. Използването на други модели или марки може да не е безопасно. 5. Не докосвайте вътрешната част на порта за зареждане на скутера с метални предмети, напр. отвертка, т. к ще предизвикате късо съединение и риск за вашето здраве. 6. Винаги тапата на порта за зареждане трябва да бъде затворена. 7. Спрете зареждането, ако батерията не успее да се зареди в рамките на приблизителното време за зареждане или ако усетите неприятна миризма, странен звук и др. Това ще предотврати прегряване, повреда или запалване на батерията. 8. Не зареждайте батерията при температури под -5 C или над 40 C, тъй като това може да попречи на работата, да доведе 16

17 до повреда, прегряване или възпламеняване, което може да причини нараняване или пожар. 9. Не зареждайте скутера си, ако зареждащият порт на скутера е повреден или мокър. Не зареждайте, ако от батерията има прекомерна топлина, миризма или изтичане. 10. Незабавно издърпайте щепсела от захранването в случай на повреда. ПОДДРЪЖКА НА БАТЕРИЯТА Уверете се, че батерията е заредена и скутерът е изключен, преди да съхранявате скутера за продължително време. Съхранявайте скутера си в затворени помещения с температура м/у C. Не го съхранявайте на открито за дълъг период от време, тъй като прекомерния студ, топлина, слънчева светлина, дъжд или други неблагоприятни условия на околната среда, могат да повлияят негативно на батерията. Зареждайте батерията минимум на всеки 3 месеца, за да предотвратите пълното и разреждане. Батериите работят неефективно при ниски температури. Например, ако температурата е около -10 C, капацитетът на батерията намалява с 50%. Капацитетът ще се възстанови до нормалното, когато температурата се повиши. Животът на батерията и пробег, ще варират в зависимост от начина на употребата, температура, условия на съхранение, теглото на водача, терена, начина на каране, правилните грижи и поддръжка. Не изхвърляйте батерията чрез депониране, изгаряне или домакински боклук. Повредените батерии трябва да се връщат на epoint или на местата за връщане на батерии. Не поставяйте батерията в пряк контакт с топлина или близо до високи температури. Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина. Не оставяйте скутера дълго време в автомобила през летните месеци. Не отваряйте и не повреждайте целостта на батерията с остри предмети. Не я подлагайте на удар или сила. 17

18 Никога не се опитвайте да разглобявате, модифицирате, да извършвате ремонт или поддръжка на батерията. Рискувате да повредите защитните и предпазни компоненти, които предотвратяват инциденти, телесни наранявания или материални щети. Не правилното използване или не правилната употреба на батерията може да доведе до по-ниска производителност, по-кратък живот, разкъсване, запалване или други инциденти и може да увеличи риска от сериозни телесни наранявания. Не разреждайте батерията, използвайки друг продукт освен скутера, с който се предлага. Това може да доведе до повреда на другия продукт или батерията и намаляване на живота. Батерията може да прегрее, да се спука или запали и да причини телесни наранявания или материални щети. ПОДДРЪЖКА И ТРАНСПОРТ НА СКУТЕРА Никога не извършвайте поддръжка/ремонт на този продукт, докато устройството е включено или се зарежда. Винаги изключвайте захранването преди извършване на поддръжка. Не се опитвайте сами да извършвате ремонти или да променяте части по скутера. В случай на проблем, моля да се свържете с оторизирания сервиз на epoint. Почиствайте след всяко каране вашия скутер с влажна кърпа и четка с меки власинки. Не използвайте алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химикали. Никога не мийте вашия скутер с пароструйка, маркуч, кофа с вода и други, т. к има риск от навлизане на вода и късо съединение. Уверете се, че скутерът е изключен от дисплея и от контакта по време на почистване. Когато транспортирате скутера си, имайте предвид, че той съдържа литиево-йонни батерии, които се считат за опасен материал. Винаги бъдете внимателни и спазвайте приложимите правила и разпоредби, когато транспортирате скутера си. Забранено е транспортиране на скутери по въздушен транспорт. 18

19 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ Преди употреба, моля прочетете внимателно това Ръководство за експлоатация на Kaabo скутерите. Запознайте се и спазвайте правилата за движение по пътищата. Бъдете толерантни. Не позволявайте на лице, което не се е запознало внимателно с Ръководството за експлоатация на скутерa, да го използва. Всички съставни части на скутерът, трябва да се монтират точно в съответствие с Ръководството за експлоатация. Неправилният монтаж може да доведе до риск от загуба на управление, сблъсък или падане. Преди монтаж и поддръжка, изключете захранването. Правилният монтаж на частите води до наличие на по-добра ефективност на скутера. Възможно е скутерът да се повреди или да възникне неизправност, ако мощността е твърде голяма или твърде малка. Не зареждайте, ако контактът или щепселът е влажен. По време на зареждането, захранващият кабел трябва да бъде поставен в контакта и да се държи далеч от деца, домашни любимци и леснозапалими вещества. Не излагайте батерията на температури, по-високи от +40 С или на такива по-ниски от -10 C. Не продължавайте да използвате батерията, в случай че е повредена, отделя особенна миризма, дим или е прекалено гореща. Избягвайте досег на изтекла батерия с други предмети. Поради наличието на опасни за здравето ви вещества в батерията, не се опитвайте да я отваряте или демонтирате. Проверявайте внимателно вашият скутер всеки път непросредствено преди каране. Позволена е употребата му, само след като сте се уверили, че няма разхлабена или повредена част по него. Внимавайте и бъдете концентрирани, когато карате, пресичате улици и по време на спиране, така че да избягнете излишни наранявания, причинени от предмети, хора, други превозни средства, животни и др. Ако забележите, че някоя от гумите е разхлабена или спукана, преустановете карането, за да избегнете възникването на възможни рискове след това. Носете специфично защитно облекло при използването му - каска, наколенки, налакътници, ръкавици, светлоотразителни елементи. Не носете обувки с висок ток. 19

20 Скутерът не може да се използва по време на лоши метеорологични условия - дъжд, сняг, поледици, бури и др. Не използвайте водна струя при измиване на скутера. Гаранцията по време на следпродажбеното обслужване не покрива повреди, причинени от намокрения. Бъдете внимателни при извършването на завои. Бързото взимане на завои може да доведе до загуба на управление на скутера и наранявания Не предприемайте рискове. С оглед на личната Ви безопасност, не карайте скутера по стръмни наклони, пътища с неравности и дупки и по неподходящи терени. По време на каране е нужно да притежавате добро чувство за самосъхранение, както и грижа за собствената Ви безопасност и тази на останалите участници с движението. По време на каране не се хващайте с ръка за пешеходец или за превозно средство. Не извършвайте непозволени движения с тяло по време на каране. Не използвайте скутера при много ниска видимост (мъгла, разсъмване, здрачаване, тъмнина) или в моменти на преумора, тъй като рискът от злополука значително нараства Не е позволено возенето на допълнителни лица. Забранено е едновременното возене на двама души на скутера, както и превозването на деца или домашни любимци. Не карайте, ако сте в лошо здравословно състояние или под влиянието на алкохол, наркотици или други медикаменти, влияещи на правилната ви преценка. Не карайте гледайки назад. Препоръчва се, скутерът да не се кара по наклони по-големи от 15 градуса. Не е позволено каране по стълби, в асансьори и при преминаване през въртящи се врати. Забранено е използването на скутера за превоз на стоки. С цел да не се отклонява вниманието на водача по време на каране и да се следи внимателно околната среда, не се позволява използването на телефон, както и участието в други дейности, които могат да нарушат концентрацията Ви при използването на скутера. Възрастови ограничения за каране на скутера: Допуска се използването само от лица на възраст над 16 г. Специални съвети към родителите: С 20

21 цел запазване на безопасността на непълнолетните ви деца, не трябва да им позволявате да управляват сами и без ваш надзор електрически скутер. При каране през лятото трябва да обърнете внимание на следното: използвайте скутерът в относително безопасна околна среда и при температура, не по-висока от 45. Скутерът не може да бъде излаган на слънце продължително време. Избягвайте внезапното слизане или скачане от скутера. При каране през зимата, трябва да се обърне внимание на следното: използвайте скутера в рамките на относително безопасна околна среда и при температура, не по- ниска от -10 C. Ако температурата на околната среда е по-ниска от 0 C, първо преместете скутера на потопло място (стайна температура), като след това може вече да го зареждате. Използването на скутерът след промяна на фабричните настройки може да застраши вашето надеждно шофиране. Преди употреба се запознайте и спазвайте Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове, свързани с него. При установяване на проблеми с настоящия продукт, може да се свържете с нас на оказаните данни за контакт в сайта на еpoint: 21