Приложение 1 към Заповед РД / г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 към Заповед РД / г."

Препис

1 Прложене 1 към Заповед РД / г. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА - ДНЕВНА И ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Общна БОЖУРИЩЕ Наменоване на учлще, населено място Средно учлще "Летец Хрсто Топракчев", ГР.БОЖУРИЩЕ Наменова не на профла професя Наменоване та на професята спецал ност от профес я Наменоване наспецалност Форма на обучене хардуерн наук дневна 5 годн Срок на обучене Брой паралелк Общо места Брой места в STEM профл Брой места в В STEM профес Степен на професонална квалфкаця Чужд езк Англйск езк Начн на зучаване нтензвно Балообразуване БОЖУРИЩЕ Средно учлще "Летец Хрсто Топракчев", ГР.БОЖУРИЩЕ Хумантарн наук дневна 5 годн Англйск езк нт. разшрено Професонална гмназя по технка менджмънт "Хрсто Ботев", ГР Офс менджър Бзнес адмнстраця дневна 5 годн Англйск езк нтензвно Професонална гмназя по технка менджмънт "Хрсто Ботев", ГР Технк на компютърн сстем технка технолог дневна 5 годн Англйск езк нтензвно Професонална гмназя по технка менджмънт "Хрсто Ботев", ГР Технк по технка Автотранспортн а технка дневна 5 годн Англйск езк нтензвно Професонална гмназя по технка менджмънт "Хрсто Ботев", ГР Технк на електронна технка Промшлена електронка дуална 5 годн Англйск езк нт. разшрено Профлрана прродоматематческа гмназя"акад.проф.др Асен Златаров", ГР Математч еск дневна 5 годн Англйск езк нтензвно

2 Профлрана прродоматематческа гмназя"акад.проф.др Асен Златаров", ГР хардуерн наук дневна 5 годн Англйск езк нтензвно Профлрана прродоматематческа гмназя"акад.проф.др Асен Златаров", ГР Прродн наук дневна 5 годн Немск езк нтензвно Профлрана прродоматематческа гмназя"акад.проф.др Асен Златаров", ГР Предпрем аческ дневна 5 годн Англйск езк нтензвно Технческа професонална гмназя "Стамен Панчев", ГР Монтьор на технка Автотранспортн а технка дневна 5 годн Англйск езк разшрено (1 * БЕЛ + 1 * ТП) ГОДЕЧ ГОРНА МАЛИНА ГОРНА МАЛИНА ДОЛНА БАНЯ Технческа професонална гмназя "Стамен Панчев", ГР Монтьор по комункацон н сстем Телекомункац онн сстем дневна 5 годн Технческа професонална гмназя "Стамен Панчев", ГР Средно учлще "Проф. д-р Асен Златаров", ГР.ГОДЕЧ Обеднено учлще "Свет Свет Крл Методй", С.АПРИЛОВО Машнен Машн технк сстем с ЦПУ дневна 5 годн Обществен наук дневна 5 годн Работнк в хрантелно - вкусовата промшленост Хрантелно - вкусова промшленост дневна 3 годн Първа Средно учлще Сътруднк в "Хрсто Ботев", С.ГОРНА малък среден Малък среден МАЛИНА бзнес бзнес дневна 5 годн Професонална Горско гмназя "Хрсто Технк- стопанство Ботев", ГР.ДОЛНА БАНЯ лесовъд дърводобв дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено (1 * БЕЛ + 1 * ТП) (1 * БЕЛ + 1 * ТП) (1 * ИЦ + 1 * ГИ) (1 * ГИ + 1 * БЗО) (1 * ГИ + 1 * ИТ) (1 * БЗО + 1 * ХООС)

3 ДОЛНА БАНЯ ДОЛНА БАНЯ ДРАГОМАН Професонална гмназя "Хрсто Ботев", ГР.ДОЛНА БАНЯ Средно учлще "Неофт Рлск", ГР.ДОЛНА БАНЯ Средно учлще "Хрсто Ботев", ГР.ДРАГОМАН Средно учлще "Васл Левск", ГР.ЕЛИН ПЕЛИН Средно учлще "Васл Левск", ГР.ЕЛИН ПЕЛИН Оператор в Прозводство прозводствот на облекло от о на облекло текстл дневна 5 годн Предпрем аческ дневна 5 годн Икономче ско развте дневна 5 годн хардуерн наук дневна 5 годн Средно учлще "Васл Левск", ГР.ЕЛИН ПЕЛИН Предпрем аческ дневна 5 годн Професонална гмназя по керамка, С. (ГАРА ЕЛИН П Дзайнер Професонална гмназя по керамка, С. (ГАРА ЕЛИН П Компютърен графк графка дневна 5 годн Спедтор - логстк Професонална гмназя по керамка, С. (ГАРА Електромонтьо Електрообзавеж дане на ЕЛИН П р Професонална гмназя по керамка, С. (ГАРА ЕЛИН П Професонална гмназя "Тодор Пеев", ГР Професонална гмназя "Тодор Пеев", ГР Професонална гмназя "Тодор Пеев", ГР Професонална гмназя "Тодор Пеев", ГР Средно учлще "Хрсто Ясенов", ГР. Спедтор - логстк Монтьор на технка Слкатен дзайн дневна 5 годн Спедця, складова логстка дуална 5 годн прозводството дневна 5 годн Спедця, складова логстка дневна 5 годн Пътностротелн а технка дневна 5 годн Монтьор на Пътностротелн технка а технка дуална 5 годн Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Електромонтьо Електрческ р нсталац дневна 5 годн Руск езк Електромонтьо Електрческ р нсталац дуална 5 годн Руск езк Чужд езц дневна 5 годн Англйск езк нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нтензвно разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нтензвно (1 * ФА + 1 * ХООС) (1 * М + 1 * ИТ) (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) (1 * ГИ + 1 * ФА) (1 * ГИ + 1 * ФА) (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)

4 Средно учлще "Хрсто Ясенов", ГР. Средно учлще "Хрсто Ясенов", ГР. Предпрем аческ дневна 5 годн хардуерн наук дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк нт. разшрено нтензвно (1 * ГИ + 1 * ИТ) (1 * М + 1 * ЧЕз) ЗЛАТИЦА ПРОФЕСИОНАЛНА Машн ГИМНАЗИЯ "Златца", Машнен съоръженя за ГР.ЗЛАТИЦА технк заваряване дуална 5 годн Англйск езк разшрено (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) ЗЛАТИЦА ПРОФЕСИОНАЛНА Електрообзавеж ГИМНАЗИЯ "Златца", дане на ГР.ЗЛАТИЦА Електротехнк прозводството дуална 5 годн Англйск езк разшрено (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) ЗЛАТИЦА Средно учлще "Свет Пасй Хлендарск", ГР.ЗЛАТИЦА Предпрем аческ дневна 5 годн Англйск езк нтензвно (1 * ГИ + 1 * ИТ) КОПРИВЩИЦА Професонална гмназя "Васл Левск", ГР Професонална гмназя "Васл Земеделско Левск", ГР Икономст Конструране, моделране Професонална Моделер - технологя на гмназя "Васл технолог на облекло от Левск", ГР облекло Средно учлще "Хрсто Ботев", ГР Средно учлще "Хрсто Ботев", ГР Обеднено Учлще "Хрсто Смрненск", С.ВАКАРЕЛ Органзатор по експлоатаця на автомоблня транспорт Експлоатаця на автомоблня транспорт дневна 5 годн стопанство дневна 5 годн текстл дневна 5 годн Технологя на фармацевтчн парфюмерйно - козметчн продукт дневна 5 годн Хмк - технолог Органзатор Интернет Електронна прложеня търговя дневна 5 годн Оператор на Текстообработв Първа компютър ане дневна 3 годн Средно учлще "Любен Каравелов", Прложен Прложно ГР.КОПРИВЩИЦА програмст програмране дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено разшрено нт. разшрено разшрено (1 * М + 1 * ГИ) (1 * М + 1 * ГИ) (1 * М + 1 * ГИ) (1 * М + 1 * ИТ) (1 * М + 1 * ЧЕз)

5 КОПРИВЩИЦА Средно учлще Сътруднк в "Любен Каравелов", малък среден Малък среден ГР.КОПРИВЩИЦА бзнес бзнес дневна 5 годн Англйск езк разшрено (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) КОСТИНБРОД КОСТИНБРОД КОСТИНБРОД Професонална гмназя "Георг Сава Раковск", ГР Органзатор на турстческа агентска дейност Професонална Моделер - гмназя "Георг Сава технолог на Раковск", ГР облекло Органзаця на турзма свободното време дневна 5 годн Конструране, моделране технологя на облекло от текстл дневна 5 годн Професонална гмназя "Георг Сава Машнен Металообработ Раковск", ГР монтьор ващ машн дневна 5 годн Професонална гмназя "Георг Сава Раковск", ГР Средно учлще "Св. Клмент Охрдск", ГР. Средно учлще "Св. Клмент Охрдск", ГР. Средно учлще "Св. Клмент Охрдск", ГР. Технк по Автотранспортн технка а технка дневна 5 годн Чужд езц дневна 5 годн Прродн наук дневна 5 годн Предпрем аческ дневна 5 годн Професонална гмназя по ветернарна медцна селско стопанство "Св. Г. Победоносец", ГР.КОСТИНБРОД Ветернарен технк Ветернарен технк дневна 5 годн Професонална гмназя по ветернарна медцна селско стопанство "Св. Г. Победоносец", ГР.КОСТИНБРОД Ресторантьор Кетърнг дневна 5 годн Средно учлще "Д-р Петър Берон", ГР.КОСТИНБРОД Предпрем аческ дневна 5 годн Професонална гмназя по механаноелектротехнк а, ГР. Монтьор по автоматзаця Автоматзран сстем дневна 5 годн Испанск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк разшрено нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено нтензвно разшрено разшрено нт. разшрено разшрено нтензвно нт. разшрено (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) (1 * М + 1 * ИИ) (1 * БЗО + 1 * ХООС) (1 * БЗО + 1 * ХООС) (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) (1 * ГИ + 1 * ИТ)

6 Професонална гмназя по механаноелектротехнк а, ГР Професонална гмназя по механаноелектротехнк а, ГР Професонална гмназя по механаноелектротехнк а, ГР Електрообзавеж Електромонтьо дане на р прозводството дневна 5 годн Машнен Металообработ монтьор ващ машн дневна 5 годн Икономст - Икономческа нформатк нформатка дневна 5 годн Професонална гмназя по турзъм хрантелн технолог "Нкола Дмов", ГР Ресторантьор Кетърнг дневна 5 годн Професонална гмназя по турзъм хрантелн технолог "Нкола Дмов", ГР Сътруднк в малък среден Малък среден бзнес бзнес дневна 5 годн Средно учлще "Саво Ценов Савов", Компютърен ГР графк графка дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк нт. разшрено нт. разшрено нт. разшрено разшрено разшрено нтензвно (1 * ИИ + 1 * ИТ) ПРАВЕЦ Профлрана гмназя с преподаване на чужд езц "Алеко Константнов", ГР.ПРАВЕЦ Екскурзовод Екскурзоводско обслужване дневна 5 годн Англйск езк нтензвно (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) ПРАВЕЦ Профлрана гмназя с преподаване на чужд езц "Алеко Константнов", ГР.ПРАВЕЦ Чужд езц дневна 5 годн Англйск езк нтензвно (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) ПРАВЕЦ Профлрана гмназя с преподаване на чужд езц "Алеко Константнов", ГР.ПРАВЕЦ Чужд езц дневна 5 годн Немск езк нтензвно (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) ПРАВЕЦ Профлрана гмназя с преподаване на чужд езц "Алеко Константнов", ГР.ПРАВЕЦ Хотелер Органзаця на хотелерството дневна 5 годн Обеднено учлще "Неофт Рлск", Оператор на Текстообработв Първа ГР компютър ане дневна 3 годн Англйск езк нт. разшрено нт. разшрено (1 * М + 1 * ИТ)

7 Професонална гмназя по турзъм, ГР Ресторантьор Прозводство обслужване в заведенята за хранене развлеченя дневна 5 годн Англйск езк нт. разшрено Професонална гмназя по турзъм, Органзаця на ГР Хотелер хотелерството дневна 5 годн Англйск езк разшрено Професонална гмназя по турзъм, Оператор в хрантелно - вкусовата Прозводство на захар ГР промшленост Професонална гмназя по турзъм, ГР Готвач захарн зделя дуална 5 годн Прозводство на кулнарн зделя наптк дуална 5 годн Англйск езк Англйск езк разшрено разшрено Професонална технческа гмназя "Нкола Й. Вапцаров", ГР Икономст Икономка менджмънт дневна 5 годн Англйск езк разшрено Професонална технческа гмназя "Нкола Й. Вапцаров", ГР. Сстемен програмст Сстемно програмране дневна 5 годн Англйск езк разшрено Професонална технческа гмназя "Нкола Й. Вапцаров", ГР. Технк на компютърн сстем технка технолог дневна 5 годн Англйск езк разшрено Професонална технческа гмназя "Нкола Й. Вапцаров", ГР Електротехнк Електрообзавеж дане на прозводството дневна 5 годн Немск езк разшрено Професонална технческа гмназя "Нкола Й. Вапцаров", ГР. Технк лесовъд Горско ловно стопанство дневна 5 годн Немск езк разшрено (1 * ГИ + 1 * БЗО) Профлрана гмназя "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", ГР. Прродн наук дневна 5 годн Немск езк нтензвно (1 * БЕЛ + 1 * ХООС)

8 Профлрана гмназя "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", ГР. Средно учлще "Отец Пасй", ГР. хардуерн наук дневна 5 годн хардуерн наук дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк нтензвно нтензвно (1 * БЕЛ + 1 * ИТ) (1 * ИТ + 1 * ЧЕз) Средно учлще "Отец Пасй", ГР. Предпрем аческ дневна 5 годн Професонална гмназя "Велзар Компютърен Пеев", ГР графк графка дневна 5 годн Професонална Технк по Електрческ гмназя "Велзар превозн Пеев", ГР технка средства дневна 5 годн Професонална гмназя "Велзар Пеев", ГР Икономст Професонална гмназя "Велзар Пеев", ГР Технк на компютърн сстем Икономка менджмънт дневна 5 годн технка технолог дневна 5 годн Професонална гмназя "Велзар Пеев", ГР Ресторантьор Кетърнг дневна 5 годн Професонална гмназя "Велзар Пеев", ГР Електротехнк Електрческ машн апарат дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк Англйск езк нтензвно разшрено разшрено разшрено разшрено разшрено разшрено (1 * ГИ + 1 * ИТ) (1 * М + 1 * ИИ) (1 * М + 1 * ГИ) СЛИВНИЦА Средно учлще "Иван Вазов", ГР. Чужд езц дневна 5 годн Професонална гмназя по транспорт "Нкола Йонков Технк по Вапцаров", Автотранспортн ГР.СЛИВНИЦА технка а технка дневна 5 годн Англйск езк Англйск езк нтензвно нт. разшрено (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) СЛИВНИЦА Средно учлще,,св.св. Крл Методй", ГР.СЛИВНИЦА Обществен наук дневна 5 годн Англйск езк нтензвно (1 * ИЦ + 1 * ГИ) СЛИВНИЦА Обеднено Учлще "Иван Вазов", С.АЛДОМИРОВЦИ Работнк в хрантелно - вкусовата промшленост Хрантелно - вкусова промшленост дневна 3 годн Първа Англйск езк нт. разшрено (1 * БЗО + 1 * ХООС) Всчко за областта

9 Прложене 2 Заповед РД / г. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ към Общна Наменоване на учлще, населено място Наменова не на профла професя Наменоване та на професята спецал ност от профес я Наменоване наспецалност Форма на обучене Срок на обучене Брой паралелк Общо места Брой места в STEM профл Брой места в В STEM профес Степен на професонална квалфкаця Чужд езк Начн на зучаване Балообразуване КОПРИВЩИЦА Средно учлще "Любен Каравелов", ГР.КОПРИВЩИЦА Професонална гмназя по турзъм хрантелн технолог "Нкола Дмов", ГР Готвач Сътруднк в малък среден Малък среден бзнес бзнес задочна 5 годн Прозводство на кулнарн зделя наптк задочна 5 годн Всчко за областта Англйск езк Англйск езк нт. разшрено нт. разшрено Без балообразуване Без балообразуване

10 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО (УЧИЛИЩЕ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ) ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, утвърден със Заповед / г. на мнстъра на образоването науката Общна, наменоване на учлще, населено място Общна Правец, Нацонална професонална гмназя по компютърн технолог сстем, Наменова не на профла профес ята Наменоване на професята спецал ност от профес я Наменоване наспецалност Форма на обучене Сстемен Сстемно ГР.ПРАВЕЦ програмст програмране дневна 5 годн Общо за учлщето Срок на обучене Брой паралелк Общо места Брой места в STEM профл Брой места в В STEM профес Степен на професонална квалфкаця Чужд езк Англйск езк Начн на зучаване нтензвно Балообразуване (1 * М + 1 * ИТ)