ПРОТОКОЛ. Редовно призовани се явяват свидетелите Барие Небиева Шалганова, Рамадан Ахмедов Шалганов, Георги Стоянов Петров и Валери Запринов Шопов.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ. Редовно призовани се явяват свидетелите Барие Небиева Шалганова, Рамадан Ахмедов Шалганов, Георги Стоянов Петров и Валери Запринов Шопов."

Препис

1 ПРОТОКОЛ 56 гр. Смолян, г. ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН, ВТОРИ ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ в публично заседание на двадесет и първи юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав: Председател: Меденка М. Недкова при участието на секретаря Зорка Т. Янчева Сложи за разглеждане докладваното от Меденка М. Недкова Търговско дело по описа за 2021 година. На именното повикване в 10:30 часа се явиха: ИЩЕЦЪТ ДЖАМАЛ САЛИХОВ ЕФЕНДИЕВ- редовно призован, не се явява. Вместо него се явяват пълномощници адв. Гергана Недева и адв. Емилиян Топчиев, които са надлежно преупълномощени от днес от адв. Ралица Мутафова - редовно упълномощена отпреди. ОТВЕТНИКЪТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ"гр.София- редовно призован, се представлява от пълномощника му адв. Иво Ефтимов - надлежно преупълномощен от днес от адв. Детелина Ханчева - редовно упълномощена отпреди. Редовно призовани се явяват свидетелите Барие Небиева Шалганова, Рамадан Ахмедов Шалганов, Георги Стоянов Петров и Валери Запринов Шопов. Адв. Недева: Да се даде ход на делото. Адв. Топчиев: Да се даде ход на делото. Адв. Евтимов: Да се даде ход на делото. Съдът счита, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което О П Р Е Д Е Л И : 1

2 Дава ход на делото. Съдът сне самоличността на редовно призованите и допуснати до разпит свидетели както следва: БАРИЕ НЕБИЕВА ШАЛГАНОВ А- българска гражданка, 46 години, омъжена, неосъждана, вуйна на ищеца. Св. Шалганова: Желая да свидетелствам. РАМАД АХМЕДОВ ШАЛГАНОВ- български гражданин, 48 години, женен, неосъждан, вуйчо на Джамал Ефендиев. Св. Шалганов: Желая да свидетелствам. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТРОВ- български гражданин, 50 години, женен, неосъждан, без родствени връзки и дела със страните по настоящото дело. ВАЛЕРИ ЗАПРИНОВ ШОПОВ- български гражданин, 57 години, женен, неосъждан, без родствени връзки и дела със страните по настоящото дело. САЛИХ ХАЛИЛОВ ЕФЕНДИЕВ- български гражданин, 43 години, във фактическо брачно съжителство, неосъждан, баща на Джамал Ефендиев. Св. Ефендиев: Желая да свидетелствам. ДЖЕМИЛЕ РЕДЖЕПОВА ИСРЕФОВА- българска гражданка, 33 години, във фактическо брачно съжителство, неосъждана, доведена майка на Джамал Ефендиев. Св. Исрефова: Желая да свидетелствам. На всички свидетеля Съдът напомни за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Свидетелите обещаха да кажат истината и Съдът изведе всички свидетели от залата. Адв. Недева: Уважаема госпожо Съдия, Поддържам подадената искова молба, допълнителна искова молба, всички 2

3 направени доказателствени искания. Оспорвам отговора на ответното дружество. Нямам възражения по проекто-доклада на съда. Адв. Евтимов: Оспорвам предявения иск. Поддържам отговора на исковата молба и допълнителния отговор. Нямам възражения по проектодоклада на съда. След като изслуша предварителното становище на пълномощниците на страните и на основание чл. 146, ал. 1 от ГПК Съдът О П Р Е Д Е Л И: Приема за доклад по делото на проекто-доклада, изготвен с Определение 47/ година по т.д. 5/2021 г. на СмОС. По доказателствата и на основание чл. 157 от ГПК Съдът О П Р Е Д Е Л И: Приема и прилага като доказателства по настоящото дело служебно изисканите и представени документи, както следва: Писмо рег. РД / г. на МБАЛ Пазарджик ЕАД гр. Пазарджик, ведно с всички приложени към него документи за заболяването на Джамал Ефендиев; Писмо изх. 2795/ година на УМБАЛ Св. Георги ЕАД гр. Пловдив, ведно с приложените къмнего всички документи във връзка с лечението на Джамал Ефендиев и Писмо изх. РД / година на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД гр. София, ведно с приложения към него диск,съдържащ направените на Джамал Ефендиев изследвания. Съдът съобщи на страните, че е изискал ДП 461/2019г. по описа на Районно управление-септември, като с Писмо рег / г. на Районно управление- Септември е посочено от разследващия полицай Проданова,че в досъдебното производство и материалите по него са изпратени на на Окръжна прокуратура Пазарджик. С разпореждане на Съда от година досъдебното производство е изискано от Окръжна прокуратура Пазарджик, като с писмо изх. 3611/ г. прокурор Паун Савов е уведомил Смолянския окръжен 3

4 съд, че в изпълнение на протоколно определение от г. по т.д. 418/2021 г. на Окръжен съд Пловдив, 19 състав, ДП 461/2019 г. по описа на РУ на МВР-Септември и пр.пр. 3611/ 2019 г. по описа на Окръжна прокуратура Пазарджик, са изпратени за послужване на Окръжен съд - Пловдив и не може да бъде доставено на Смолянски окръжен съд, поради невръщането им. Адв. Недева: Госпожо Съдия, Ние лично нямаме друг заведен иск в ОС-Пловдив. Не ми е известно дали другите пострадали лица от самата катастрофа са завели искове в ОС- Пловдив. Други доказателства на този етап не представяме. Адв.Евтимов-Представям на съда като доказателство писмо-отговор рег. РД / год. от МБАЛ"Пазарджик"АДгр.Пазарджик,тъй като едва вчера го получихме. По доказателствата и на основание чл. 157 от ГПК Съдът О П Р Е Д Е Л И: Приема и прилага като доказателство по настоящото дело писмо-отговор с рег. РД / година на МБАЛ Пазарджик АД гр. Пазарджик, ведно с доказателства към него. Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Георги Петров. Разпитан свидетелят Георги Стоянов Петров обясни на съда: Св. Петров: Спомням си за ПТП станало на година. Същият ден на същото място бяха станали 5 катастрофи. Аз притежавам Пътната помощ и с камиона извозвах предишния пострадал автомобил от катастрофа. Пътната помощ беше паркирана на автомагистрала Тракия,на резервното платно в посока към София и беше натоварен предишния катастрофирал автомобил. Бяхме готови, приключвахме и тъкмо да се качваме и да потегляме чухме свистене покрай нас, удар, обърнахме се и видяхме как автомобила се премята, преобърна два-три пъти и отиде на метра в полето. Веднага се притекохме на помощ. Аз, заедно с другият свидетел, който ще разпитвате Валери Шопов, който е баща на момчето, което е 4

5 управлявало автомобила, който беше катастрофирал и който бях натоварил, за да транспортирам, веднага се притекохме на помощ. Като отидохме и видяхме двама човека лежаха до автомобила. Фактически видяхме четирима човека, че са пътували в автомобила. Единият беше прав и се суетеше около автомобила, другият беше на земята, четвъртият човек- жена беше в автомобила и викаше от болка. Всички бяха живи в момента, в който видяхме. Веднага се обадихме на тел Първо дойдоха полицаите и доста по-късно дойде и линейката. Жената първо я погледнахме, защото само тя беше в автомобила. Беше закопчана с колан. Аз лично се опитах да го откопчая, но не можах, беше блокирал колана. Отидох до моя автомобил и взех нож, с който отрязах колана, но жената не беше способна да излезе от колата и затова предпочетохме да остане в колата. Веднага се притекохме на помощ на другите двама пострадали. Те бяха в съзнание. Едното момче, което е оцеляло, аз лично му оказах първа помощ. Той храчеше кръв, задъхваше се, не можеше да диша. Наклоних главата му настрана, опитахме се с тялото на ляво на дясно да видим как му е удобно да го поставим. Валери Шопов пък помагаше на другия мъж, той беше от другата страна на колата. Не виждах какво става там. В това състоя ни завари Полицията и от там те помагаха, ние помагахме каквото можем. Автомобилът, след превъртането няколко пъти накрая беше паднал на колелата. Със сигурност бяха изпочупени доста стъкла на автомобила. Кои са били здрави не мога да кажа. Целият автомобил беше деформиран. Момчето на което указах помощ и храчеше кръв, се намираше от страната на шофьора, но беше зад шофьора, явно беше изхвръкнал от задната врата, доста в страни от задната врата, на 3-4 метра от автомобила го намерих паднал на земята. От моята кола, която беше паркирана в аварийното платно на автомагистралата, пострадалият автомобил беше на около метра. Много бързо, за половин минута стигнахме до пострадалите лица. Катастрофата се случи зад гърба ми. В този момент аз бях обърнат към моя автомобил и щях да се качвам, за да потегляме към София, така че катастрофата стана зад гърба ми и аз не видях самата катастрофа. Чухме шумът от удара и като се обърнахме, видяхме само преобръщането на автомобила и падането му на метра. Автомобилът се обръщаше странично. Имаше храсти и не съм видял пострадалите как са излезнали от автомобила и дали са изхвърчали. Когато отидохме на място ги видяхме как Ви ги описах. Свистене от гумите чух, но дали е използвал водачът на 5

6 автомобила спирачки, или е от самото излитане на автомобила, аз не мога да кажа. На свидетелят Георги Стоянов Петров да се изплатят разноски в размер на 35 лева от внесения от ответника депозит за разпит на свидетели. Разпитан свидетелят Валери Запринов Шопов обясни на съда: Св. Шопов: Спомням си за катастрофата, която стана през м. ноември 2019 година на автомагистрала Тракия. Същият ден моят син, на същото място направи катастрофа. И моят син беше катастрофирал на същото място. Автомобилът на сина ми беше качен на автомобила на Пътната помощ на предходния свидетел Георги Петров. Бяхме готови и щяхме да тръгваме за София с Георги Петров. Ние щяхме да пътуваме към Пазарджик, но трябваше да обърнем посоката, за да отидем в Пазарджик. Чух един шум от автомобил - едно свистене, един удар и нищо повече. Като се обърнах видяхме една кола долу, която явно се е обръщала, но ние видяхме, че беше паднала върху гумите. На метра беше изхвърчала колата от магистралата. Ние със свидетеля Георги Петров отидохме да видим. Видяхме починалия, беше в едни храсти. Тогава беше още жив. Аз като отидох до колата видях водача на автомобила, който беше още жив. Като дойде Бърза помощ и той в носилката почина. Видях го на 4-5 метра от колата беше изхвърчало момчето, което е управлявало автомобила. Каквото можах направих сърдечен масаж, дишане уста в уста направих. Той беше неадекватен, неподвижен и като го качиха на носилката почина. Отзад в колата беше една жена, която беше притисната от обезопасителния колан. Георги Петров отиде горе, взе нож, сряза колана и я освободи. Не сме я извадили от колата, защото не знаехме какво е състоянието й. Зад автомобила беше другото момче, също на 3-4 метра от автомобила и Георги Петров беше при него и му оказваше бърза помощ. Другият свидетел, който го виждам отвън, беше според мен четвъртия човек. Той беше отвън до автомобила и се чудеше на къде да ходи. Явно и той е бил неадекватно състояние, но поне беше на крака. Човекът, който се движеше и беше извън автомобил не съм го питал как и какво се е случило. Доколкото знам човекът, който беше излязъл, жената му е била съпруга и той отиде да види какво е, а момчето, което почина в последствие му беше дете и той и при него отида да види какво е състоянието. Не си спомням коя врата беше 6

7 отворена. Стъклото не беше счупено, а беше много напукано. Мисля, че дясната предна врата беше отворена. Мисля, че дясната задна врата на жената беше затворена, ние я отворихме, за да видим как е. Не съм обърнал внимание на вратите от лявата страна. Аз се обадих на тел За 2-3 минути от колата, до която бяхме спрели, отидохме до колата, която катастрофира. Не сме видели кога някой е излязъл от колата. То стана много бързо и затова не можах да забележка какво точно стана. Това момче, на което св. Георги Петров указа помощ беше адекватно, говореше с него. Да, каза, че не може да диша. Не, не можеше да става. Беше паднал на земята. Нито единия, този който почина, нито момчето, който оживя, можеха да се движат. Аз бях в гръб, когато чух шумът и не съм видял нито удара, нито как е излетял автомобила. Чух един шум и един удар, нищо повече. На свидетеля Валери Запринов Шопов да се изплатят разноски в размер на 35 лева от внесения от ответника депозит за свидетели. Разпитан свидетелят Рамадан Ахмедов Шалганов обясни на съда: Св. Шалганов: Аз съм вуйчо на ищеца Джамал Ефендиев. През м. ноември 2019 г. пътувахме за София. Автомобилът, който катастрофира, беше собственост на Ерхан Шабанов Шалганов. Той ми е зет. От с. Късак пътувахме за София, бяхме уговорили да ходим на лекар с жена ми, следващата свидетелка Барие Шалганова, а Джамал Ефендиев щеше да пътува за Англия при баща си и той пътуваше с нас, за да го закараме до летището. Ерхан Шалганов не пие алкохол, беше трезвен. Когато се движехме по автомагистрала Тракия автомобилът се движеше с около 130 км/ч. При самото качване на самата автомагистрала, колата малко занесе, защото постоянно валеше. Беше дъждовно, валеше дъжд непрекъснато, на моменти по-силно, на моменти по-слабо. Автомагистралата беше наводнена и при затруднени условия на пътуване. Като видях, че автомобилът занесе, когато излизахме на автомагистрала Тракия, аз казах на Ерхан да намали скоростта, защото не бързаме за никъде и той намали на км/ч и така продължихме около 4-5 километра, не знам точно колко и стана инцидента. Ерхан Шалганов караше автомобила. Аз стоях на дясната седалка отпред до водача. Съпругата ми стоеше на задна дясна седалка, а Джамал стоеше на лява задна седалка. Аз бях сложил обезопасителния колан. Съпругата и тя беше 7

8 сложила обезопасителния колан, Ерхан не беше сложил обезопасителен колан, аз му казах три пъти да сложи колана, той не го сложи. За Джамал не мога да кажа дали беше с колан или без колан, защото на Варвара спряхме и ходихме на тоалетна. Джамал не ходи на тоалетна. Не мога да кажа дали Джамал е сложил колана. Колата занесе, получи се аквапланинг, колата тръгна леко надясно и зет ми Ерхан се опита да я овладени, обаче не можа и задна дясна гума забра в банкета и след това колата започна да се обръща. Колата последно след преобръщането падна върху гумите. Аз сам успях да излезна от колата. Ерхан беше пред колата, до самата кола, на см от колата, краката му бяха към колата, а главата в обратна посока. Джамал беше в лявата страна Аз не знам, аз вдигнах дясната си ръка. Джамал беше от лявата страна на автомобила, на 5, 6 метра ли, на 10 метра ли, не видях. Като се обърсах видях, че съпругата ми е зад мен, тя ме попита какво стана, тя ми каза да слезна и видя къде са Джамал и Ерхан. Преди да стане инцидента пред нас беше спрял автомобил на пътна помощ с натоварен катастрофирал лек автомобил, свидетелите, които видях вън и сега като говорих с тях, се оказа, че те са слезнали да окажат първа помощ. Нито ги познавам, нито съм ги виждал преди. Движехме се в лентата за изпреварване на магистралата, движехме се в лявата лента, защото много по-назад бяхме изпреварили един тир и останахме да се движим в лявата лента, и в лявата лента стана аквапланинга и започна обръщането. Участъкът където стана катастрофата, доколкото си спомням беше прав. Валеше дъжд, на моменти валеше по-слабо, на моменти валеше по-силно. Нямаше много голяма мъгла. Когато вали и е леко мъгливо. Имаше видимост при дъждовно време. От с. Късак и до мястото на катастрофата валеше дъжд непрекъснато. А от Варвара, където спряхме, и до мястото на катастрофата валеше по-силно. Когато се движеше автомобила със 130 км/ч беше на автопилот, но като направих забележка да намали скоростта, Ерхан остана на автопилот, но я намали на км/ч. Не знам какво е направил Ерхан, най-вероятно е натиснал спирачка, защото се опита да овладее автомобила, която занесе леко надясно. Ерхан Шалганов беше много добър шофьор. Не беше професионален шофьор, но беше пътувал много из Европа. Той работи в една пловдивска фирма и те ги пращат на много места в Европа и е пътувал на много по пътищата на Европа. Не си спомням колко пъти се преобърна колата два ли, три ли пъти. Знам, че се обърна колата. Странично се преобръщаше колата, но колко пъти - не мога да 8

9 кажа. Имаше счупени стъкла и вратите бяха деформирани, особено от лявата страна. Задната лява врата висеше, а шофьорската врата беше там, но беше силно деформирана. Стъкла имаше счупени. От дясната страна вратите бяха деформирани, но нямаше счупени стъкла. Целият таван беше огънат като пирамида ли, но беше огънат. Ударът беше от лявата страна на автомобила и на тавана, и самият таван при удара не е хлътнал навътре, а се е издигнал отляво към дясната страна. За Джамал не знам как беше облечен, дори и аз не мога да си спомня как съм бил облечен, но доколкото си спомням бяхме с якета, защото беше студено и валеше. С по-дебели дрехи бяхме, защото горе в Доспат беше много студено. Не мога точно да кажа на колко метра от магистралата беше колата когато излетя. Лично аз сам слезнах от автомобила. След като дойдоха линейките извадихме жена ми. Свидетелят бе освободен. Разпитана свидетелката Барие Небиева Шалганова обясни на съда: Св. Шалганова: През м. ноември 2019 г. тръгнахме за София. Зет ми Ерхан Шалганов караше колата. Зет ми и Джамал Ефендиев и ние ъсс съпруга ми пътувахме в колата. Аз седях на задната дясна седалка, зад съпругът ми, който беше на предната дясна седалка. Джамал пътуваше на задна лява седалка. Джамал пътуваше, защото имаше полет от София за Англия, защото отиваше при баща му. Аз бях сложила обезопасителния колан. Не си спомням дали Джамал си беше сложил обезопасителен колан. Да, съпругът ми беше сложил обезопасителен колан, защото го видях когато го откопчаваше. Ерхан не видях дали е сложил обезопасителен колан. Валеше дъжд постоянно. Пътят беше мокър. Аз не мога да преценя с каква скорост се е движил Ерхан. Изведнъж колата започна да шикалкави и аз повече не помня нищо. Нищо не помня от онзи момент. Осъзнах се когато колата беше паднала на гумите и съпругът ми пред мен и двамата ги нямаше в колата. Двамата мъже, които видях че разпитахте като свидетели, единият от тях ми сряза колана, за да ме освободи. Когато дойдоха линейките, медицинските лица ме изкараха от колата. Моят съпруг сам излезе от колата. Ерхан и Джамал не съм видяла къде са били. Аз не можех да мръдна. Имах счупена ключица вътре в таза. Само счупена ключица. Имах синини от колана. Други счупвания нямах. Охлузвания имах, но счупвания не. Аз не си спомням в коя пътна лента се 9

10 движехме. И се виждаше и не се, имаше и мъгла. Като вали знаете какво е времето!? Аз видях, че водачът започна с кормилото да се опитва да овладее колата. Доколкото си спомням вратата от към страната на Джамал я нямаше. Не си спомням за тавана на колата в какво състояние беше. Доколкото си спомням участъкът, по който се движихме по автомагистралата, беше прав и колата започна да се движи зигзагообразно и изхвърча. Мисля, че деформацията на тавана не стигаше до моята глава, защото нямам наранявания по главата. Свидетелката бе освободена. Разпитан свидетелят Салих Халилов Ефендиев обясни на съда: Св. Халилов: Аз съм баща на Джамал Ефендиев. Аз работех и живеех в Англия. За катастрофата разбрах от Рамадан Шалганов. Поръчах веднага билети и на г. се прибрах в България. Веднага отидох при детето, то беше в болницата в гр. Пазарджик. Детето беше в интензивно отделение и не можеше да мърда, беше му направена операция на белия дроб, за да може да диша. В последствие разбрах, след като говорих с детето и доктора, разбрах, че има четири счупени ребра. Не можеше да движи краката си. Тогава ми казаха, че 7-8 и 9 прешлени са счупени, като 8-ми прешлен беше много счупен и една костица се е забила в гръбначния мозък. Говорих с лекаря и той ми каза, че ще слагат титаниеви пластини на счупените прешлени и чакаха лекар от София. Операцията стана. Дълго време продължи, но мина успешно. След една седмица закарахме Джамал на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), за да видят дали всичко е успешно. Откриха хематом пак на същото място при 7, 8 и 9 прешлен. Направиха втора операция,като детето го преживя много тежко, защото две операции на веднъж в толкова близък интервал от време. Много силни болки имаше. Вечер не можеше да спи. Даваха му обезболяващи, но пак усещаше болки. Десет дена беше с много силни болки и не можеше да мърда без моя помощ. Не можеше да става. Аз го вдигах, помагах да извършва физиологичните си нужди. С ръцете можеше да се храни, но не можеше да се движи. Аз се грижех за него- хранене, обличане, къпане, физиологични нужди, аз го носех. И до сега Джамал е на памперси. От пъпа надолу той не усеща нищо. В Пазарджик първо ми казаха, че шансовете за възстановяване са минимални. В 10

11 Пазарджик направо ми казаха, че гръбначният мозък е прекъснат и няма да се възстанови движението на краката. В УМБАЛ в Пловдив ми казаха, че има разкъсване на гръбначния мозък, но е останал една малка част, която ги свързва и има шанс за възстановяване. Шансът е 5 %. След това го закарахме в Пирогов, направиха му всички видове образни изследвания три ЯМР и д-р Габровски също каза, че гръбначния мозък е разкъсан, останала е една много малка свързваща част и има 5 % вероятност за възстановяване на долните крайници. Каза ми, че трябва много рехабилитация, упорита, непрекъсната и след това е Божа работа дали ще се възстанови движението на долните крайници. Болки имаше непрекъснато, три операции. За сега други операции не са се налагали. Водил съм го един път в УМБАЛ в Пловдив и шест пъти в Турция на рехабилитация. В Пловдив бяхме 7 дни, в Турция също сме ходили 6 пъти по 7 дни. При рехабилитацията Джамал не усеща много болки, усеща само в лявата страна болка, но не усеща болки в краката. Нищо не усеща в краката. Краката ги усеща като тежест, като олово. В горната част болките бяха до зарастването на счупените ребра и от операцията на белия дроб. В началото бях купил специален матрак, лежеше на него, имаше рани. Докторите ми изписаха разни мехлеми, за да го мажа. Той не може сам да се обръща, обръщах го. Ортопедичен матрак съм му купил, за да не се получат разни рани от залежаване, но те се получиха, затова лекарите ми предписаха различни мехлеми. В резултат на рехабилитацията Джамал вече може да седи и го вдигам да стои, но с моя помощ. Не се доверява на себе си и няма сили. Някой път ми казва Тате, по-добре да бях починал в тази катастрофа. Джамал сега е на 19 години, тогава е бил на 17 години. На стана катастрофата, а на 22 ноември е рожденния ден на Джамал. Джамал е силно депресиран. Давам му непрекъснато надежда, но има периоди, когато гледа в една точка, нито ме чува, не реагира и е силно обезкуражен. Все пак аз съм родител и му давам кураж. В момента отново ще пътуваме за рехабилитация за един месец в Истанбул,но всичко там се плаща. Изкарвам Джамал на разходка с количка. От количката го слагам в колата и го разхождам малко. Джамал не може да се придвижва сам. Може в леглото да застане само до седнало положение и пак с моя помощ. Детето лежи и не става от леглото. Когато пристигнах аз от Англия и Джамал се намираше в интензивно отделение на болницата в Пазарджик, Джамал храчеше кръв и не можеше да диша. След изписването от болницата Джамал все още имаше затруднение в 11

12 дишането и това продължи много време. Джамал не може да контролира физиологичните си нужди, защото няма усещане в никакви нерви от кръста надолу и затова през цялото време е с памперс. Използвам специални катетри, с който източвам урината и махам катетъра след това. Когато го оперираха също му слагаха катетър. Тези катетри ги слагам през 4 часа. Имам дете на 11 години, което е инвалид. То е с неизграден гръбначен стълб, цифроцефалия е болестта. Заради другото дете имам такава количка, в която като се сложи детето, то се изхожда по голяма нужда и с тази количка го карам в банята и го къпя. Непрекъснато трябва да съм до него. Ако ходя, пътувам до някъде оставям до него майка ми, брат ми или жена ми. От както съм си дошъл от Англия, аз съм плътно до него. През нощта също има нужда. Като го усетя, че има болки го обръщам, за физиологични нужди също го обслужвам. Джамал е голямо момче и най-вече се притеснява от жена ми. От мен няма притеснения, защото аз съм му родител - баща, пък и е видял как се грижа за братчето му. Видими белези от операцията са му, и най-вече травмата в краката, защото не може да си ги движи. Белези по краката няма. Джамал не иска да излиза, не иска да общува с приятели, затвори се в себе си, депресиран е. Чувства се много непълноценен, защото преди е бил нормален човек и е ходил, сега не може да ходи. Преди да стане катастрофата беше много жизнено момче. Общителен. Откакто стана катастрофата е много затворен и е силно депресиран. Към момента на катастрофата Джамал беше 12 клас. Той не успя да завърши училище. Аз исках да го закарам на бала, но той отказа, защото не иска съучениците му да го виждат в това състояние. Джамал искаше да учи, да стане студент. Автомобилната техника го влечеше. Щеше да идва при мен да работи в Англия, да си изкарва някой лев и да може да следва спокойно. Преди да дойде при мен в Англия, караше шофьорски курсове. Листовките ги взе, имаше голямо желание, но Някой път като засиля скоростта на колата и той веднага казва: Татко, намали скоростта! Не се е случвало Джамал да застане самостоятелно изправен. Имам снимки при рехабилитацията в Турция как го изправяме, но има шини на краката, и на проходилка е изправен, но самостоятелно не може да стои на краката си. Свидетелят бе освободен. Разпитана свидетелката Джемиле Исрефова обясни на съда. 12

13 Св. Исрефова: Аз съм във фактическо брачно съжителство със Салих Ефендиев и съм доведена майка на Джамал Ефендиев. Видях Джамал след като се прибраха от болницата за първи път. Аз живея в с. Късак, не бях отишла с моят съпруг в Англия. Джамал не беше в добро състояние. Джамал не може да се движи. Нормално си диша. Имаше счупени ребра. Изпитваше болки от счупените ребра. По принцип баща му се грижи за него, той го къпе, за физиологични нужди. В началото Джамал не можеше да се храни сам, но сега се храни сам. Знам, че си има някакви болки, баща му може да каже повече. Понякога му помагам. Той се срамува от мен, защото съм жена, а той е голямо момче вече и затова по-рядко му помагам. Придвижването на Джамал става с инвалиден стол. Джамал не може сам да седне на леглото, някой трябва да го изправи и тогава стои така. Джамал не може да стои на краката. Джамал е с памперси и използва катетър. Баща му го къпе. Не може сам да се къпе. Познавам го от преди катастрофата, беше весело и енергично момче. Сега е затворен в себе си. Не иска да излиза, да се среща с приятели. Мислите му сега са да се оправи. Други мисли за бъдещето няма. Това е найважното. Аз научих за катастрофата от баща му. Аз не съм ходила в болницата, защото другото дете също е неподвижно,така се роди и трябва някой да се грижи за него. Джамал ми помагаше в грижите за другото дете. Свидетелката беше освободена. Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа страна. Основателно е искането да бъде назначена Съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на въпросите,посочени в исковата молба, в допълнителната искова молба и с уточненията посочени от ответника, поради което и на основание чл. 197, ал. 1 от ГПК и затова О П Р Е Д Е Л И: Назначава комплексна Съдебно-медицинска експертиза, която възлага на вещото лице д-р Марин Балтов главен асистент в УМБАЛ Св. Георги ЕАДгр.Пловдив и неврохирурга д-р Димчо Стоев,на работа също в УМБАЛ"Свети Георги"ЕАДгр.Пловдив, които да отговорят на въпросите, посочени в исковата молба, допълнителната искова молба и уточненията от ответника, при възнаграждение в размер на 700 лева, вносими в 7-днвевен срок, считано от днес по сметка на СмОС за вещи лица и свидетели, от 13

14 застрахователя ОЗК Застраховане АД. Съдът указва на лекарите-вещи лица да извършат личен преглед на Джамал Салихов Ефендиев и да отговорят на въпросът: Възможно ли е излекуване и ако да-до каква степен. Тъй като досъдебното производство и материалите по него, е приложено като доказателство по т.д. 418/2021г. по описа на Пловдивски окръжен съд, 19 състав, Съдът ще следва да издаде съдебно удостоверение на пълномощника на ищеца Джамал Салихов Ефендиев - адв. Ралица Мутафова, чрез което същата да направи пълно ксерокопие на ДП 461/2019 г. по описа на Районно управление на МВР-Септември и пр.пр. 3611/201 г. по описа на ОП Пазарджик, което е приложено като доказателство по т.д. 418/2021 г. по описа на Окръжен съд Пловдив, 19 състав. Съдът счита за основателно искането да бъде назначена Съдебноавтотехническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите посочени в исковата молба и конкретизирани от ответника с отговора на исковата молба, поради което и на основание чл. 197, ал. 1 от ГПК Съдът О П Р Е Д Е Л И: Назначава Съдебна аавтотехническа експертиза, която възлага на вещото лице инж. Георги Тонков, при депозит в размер на 350 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес по сметка са СмОС за вещи лица и свидетели от застрахователното дружество, със задачи, посочени в исковата молба и конкретизирани с отговора на исковата молба. Адв. Недева: Госпожо Съдия, Ако може да се допълни задачата, като вещото лице да отговори на въпросите, след оглед на наличните по процесния лек автомобил деформации, има ли данни за деформирани детайли или елементи вътре в салона на автомобила, които могат или са наранили пътуващия на задната лява седалка Джамал Ефендиев. Ако има такива, то те да се изброят и да се посочат по какъв начин са нанесли увреждания на Джамал Ефендиев; с оглед метеорологичните условия и другите условия на движение, каква е била безопасната скорост от техническа гледна точка движение, с която е следвало 14

15 да се движи лекия автомобил по автомагистрала Тракия. Съдът предложи на страните да отложи делото за 6 или 13 октомври 2021 година, при което същите заявиха, че са служебно ангажирани по други дела в София и в Пловдив. Отлага и насрочва делото за година от часа, за която дата и час страните са надлежно уведомени чрез пълномощниците им. Да се призоват редовно вещите лица д-р Марин Балтов, д-р Димчо Стоев и инж.георги Тонков, като Съдът указва на пълномощниците на страните, че делото се предава на вещите лица за изготвяне на заключения, след като се представят доказателства за внесения депозит и след като пълномощниците на ищеца представят надлежно ксерокопие на досъдебното производство. Заседанието бе закрито в ч. Съдия при Окръжен съд Смолян: Секретар: 15