Телефонен указател. Телефонна централа ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Размер: px
Започни от страница:

Download "Телефонен указател. Телефонна централа ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО"

Препис

1 Телефонен указател Телефонна централа ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО Име,презиме и Длъжност Вътрешен телефон фамилия 1 Нида Намъков Ахмедов Кмет на община Тюрджан Мустафа Ферад Заместник кмет Билгин Османов Мюмюнов Заместник кмет 4 Фатме Сюлейманова Хасан Главен секретар Незиха Сюлейман Исмаил Директор Обща администрация 133 Ивайло Пламенов Иванов Старши Юрист консулт Верка Милева Ангелова Гл.специалист Човешки ресурси 7 Емине Ремзи Заид Гл.специалист Канцелария 8 Стоянка Янакиева Иванова Гл.специалист ГРАО 9 Орхан Вежди Ферад Гл.специалист Еколог 10 Гюлтен Исмаилова Махмуд Гл.сп. Образование, здравеопазване 140 и култура 11 Рекшен Рубил Ибрахим Ст.специалист Обществени 140 поръчки 12 Айсел Ахмед Мустафа Главен специалист 138 Наеми, приходи и такси 13 Янка Тотева Специалист Административно 138 обслужване 14 Назике Басри Хюсмен Директор Д Бюджет и финанси Мюжгян Кязим Хаккъ Главен счетоводител Недрет Ахмед Халил Началник на отдел 135 Инвестиции и устройство на територията 17 Светлана Димитрова Петкова Ст. счетоводител 143

2 18 Назмие Хасанова Мехмедова Финансов Контрольор Ахмед Салиев Мехмедалиев Главен експерт Управление на 134 собствеността 20 Евгения Филипова Емилова Ст. счетоводител Айсел Осман Осман Началник отдел МДТ Джеврие Садула Шериф Старши счетоводител МДТ Джемил Мехмед Сали Главен специалист МДТ Фахредин Сюлейман Ахмед Главен специалист МДТ Румяна Йорданова Тотева Директор на Д СА Неджмидин Мехмед Исмаил Гл.спец. строителен надзор и инвеститорски контрол Съдкъ Сеидов Еминов Гл.спец. Устройство на територията 139 кадъстър и регулация 28 Светослав Стоянов Охрана 126 Тамер Шакир Ремзи Хълмиев Ридван Юнуз 29 Ахмед Назми Шериф Технически сътрудник Домакин- ОбА-ел.техник 30 Яна Рафаилова Главен Архитект 139 Длъжност Кмет на Община Зам. кмет на Община Зам. кмет на Община Телефонен указател на Общинското ръководство Име,Презиме, Фамилия Нида Намъков Ахмедов Тюрджан Мустафа Ферад Билгин Османов Мюмюнов Телефон GSM: Адрес за кореспонденция гр гр гр. Председател на ОБС Зия Назиф Насуф гр.

3 Телефонен указател на кметове на кметства Име, презиме, фамилия Кметство GSM Адрес Сали Бейтула Юсуф Кмет на село Браничево с.браничево 31 Нихат Мехмед Осман Кмет на село Гусла с.гусла Бузлуджа 1 Енвер Халил Хасан Кмет на село Дойранци с.дойранци 12 Нурхан Мехмедов Ибрямов Кмет на село Долина с.долина Г.Димитров 11 Бейхан Ибрахим Сали Кмет на село Загориче с.загориче Витоша 11 Неджми Ибрям Халил Кмет на село Климент с.климент б Съединение 64 Ахмед Касим Динар Кмет на село Лятно с.лятно Тича 2 Гюрджан Ниязи Емин Кмет на село Наум с.наум 20-ти май Неджат Фикри Мустафа Кмет на село Пристое с.пристое Юри Гагарин 16 Февзи Али Юсни Кмет на село Сини вир Рефат Бахри Ахмед Кмет на село Средковец с.средковец Победа 28 Шинаси Исмаил Исмаил Кмет на село Тодор Икономово с.т. Икономово Т.Икономов 3 Метин Халил Ехлиман Кмет на село Тъкач с.тъкач Хюсеин Халил Ахмед Пълномощник Боймир Хайредин Самиев Ибрямов Пълномощник Кус Адриана Орлинова Ангелова Пълномощник Лиси връх Катя Райкова Михайлова Пълномощник Омарчево Г.Димитров 10

4 Телефонен указател технически сътрудници Кметство Име, презиме, фамилия Стационарен GSM Адрес Технически сътрудник с. Загориче Технически сътрудник с. Браничево Къймет Юмер Сали 05366/ с.загориче Витоша 11 Зехра Фикри Исмаил 05366/ с.браничево 31 Технически сътрудник с. Гусла Бехчет Ислям Ахмед 05363/ с.гусла Бузлуджа 1 Тех. сътрудник с. Средковец Джошкун Сали Махмуд 05363/ с.средковец Победа 28 Тех. сътрудник с. Пристое Сайме Назиф Хасан 05361/ с.пристое Юри Гагарин 16 Тех. сътрудник с. Климент Нилфер Халидова Ахмед 05362/ с.климент б Съединение 64 Тех. сътрудник с. Наум Вайде Халил Шабан 05362/ с.наум 20-ти май Технически сътрудник с. Тъкач Сабрие Рахимова Хаккъ 05368/ с.тъкач Г.Димитров 10 Тех. сътрудник с. Сини вир Бейсим Билял Мусин 05365/ с.сини вир Ленин 14 Тех. сътрудник с. Лятно Синан Кабил Касим 05365/ с.лятно Тех. сътрудник с. Долина Севим Аляйдинова Ахмедова Тича / с.долина Г.Димитров 11 Тех. сътрудник с. Дойранци Месут Закир Заид 05367/ с.дойранци

5 Тех. сътрудник с. Тодор Икономово Айлин Айдънова Ембие ГРАО-Перихан Ахмед Ибярям 05367/ Септември 12 с.т. Икономово Т.Икономов 3 листа по кметства: Кметство село Браничево Кметство село Гусла Кметство село Дойранци Кметство село Долина Кметство село Загориче Кметство село Климент Кметство село Лятно Кметство село Наум Кметство село Пристое Кметство село Сини вир Кметство село Средковец Кметство село Тодор Икономово Кметство село Тъкач