БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"

Препис

1 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ Работни листове за подобряване на пространствената ориентация; концентрацията и др.

2 ВАРИАНТ 2 УПЪТВАНЕ: В горния лабиринт е схемата на движението. В средния е наборът от букви, върху който трябва да пренесете схемата, като започнете от стрелката и завършите с точката. Прочетете името на приказката, получено в средния лабиринт, и после го напишете върху празните редове. ВАЖНО: в средния лабиринт големите букви отбелязвят началото на приказката или името на герой.

3 Прочети схемата и запиши името на приказката: С т Я а с ж л е Ч в х а ш т е ъ е н ч м п р б а н л о к е л Т о М щ и т е т к н л б ж г м и ц и т щ

4 Прочети схемата и запиши името на приказката: С т Я е л ш л е Ч в х а ш т е ж е н ч м п р и я н г о к е л р ч М щ и э т о к н л б ж г м а л к т щ

5 Прочети схемата и запиши името на приказката: у м т н в м л е п ш К а с а и Я Ж н ч с я Л и с Е Ф ж к о д у я о г ж ю е н з ц ь а ж т к о Б в м ч

6 Прочети схемата и запиши името на приказката: у м щ ъ д а т а к ш я р е К е Я Ж н с с я Л и с л Ф ц а р д у я о г е ю и н з ц ь а ж т ш ъ т в м ч

7 Прочети схемата и запиши името на приказката: у м т н в м а б р ш К а с а и Я з н а с я ш а д Е Ф е я в д у о о у м ю с н з ц ь Л ж т а н е в м ч

8 Прочети схемата и запиши името на приказката: С К Я а в ш л е Ч в х о ш р и ж е о п м к й и п - г и г р л а ч М о н о с е а н к в о т а с е б в и

9 ВАРИАНТ 1 УПЪТВАНЕ: Най-отгоре (над лабиринта има цифри и стрелки) е указана посоката на движение, която трябва да се нарисува върху лабиринта. В него е наборът от букви, върху който трябва да пренесете схемата на движението. Започнете от звездичката и завършете с точката. Прочетете името на приказката, получено в средния лабиринт, и после го напишете върху празните редове. ВАЖНО: в лабиринта големите букви отбелязвят началото на приказката или името на героя. Пример: К р т г н р а м ч ц п т б о д х у н ч с

10 Следвайте указанията със стрелките, като започнете от клетката със звездичката и завършите с клетката с точката. Нанесете получения път с химикал върху лабиринта. След това прочетете приказката и я запишете върху празните редове И о н а у щ с к д в г ъ а щ о с ь й ю ф х л З С р л м л ч д ж ъ й ш е ъ у ь ъ ф у е и ш щ н к с д з в м ц ч м ц н г ж о а е и о т е ю й ъ ф ф х п н е п е н и п р е и ш с е ж ж а й я у и щ к т г ж г т

11 Следвайте указанията със стрелките, като започнете от клетката със звездичката и завършите с клетката с точката. Нанесете получения път с химикал върху лабиринта. След това прочетете приказката и я запишете върху празните редове И о н а у щ н и д о г ъ а щ о с и й ю г х л З С р л м л ч т ж ъ т, щ ъ у ь ъ е у к и ш о н к т и п в а ц ч б ц н е ж о Ю н и о о е ю с ъ ф ф х п н з п е е и п р е и ш а е а д а й я у и щ л д в ж г т

12 Следвайте указанията със стрелките, като започнете от клетката със звездичката и завършите с клетката с точката. Нанесете получения път с химикал върху лабиринта. След това прочетете приказката и я запишете върху празните редове И о К а у щ н и д о г ъ о щ о с и й ю г х л й С р л м л ч т ж ъ т н щ ъ у ь ъ е у к о б в а к т и п в а н я б д н е ж о а р е р о а ю с ъ ф б х п т з я д е и п о, н е а е а д а й т и и щ л д в ж г т

13 Следвайте указанията със стрелките, като започнете от клетката със звездичката и завършите с клетката с точката. Нанесете получения път с химикал върху лабиринта. След това прочетете приказката и я запишете върху празните редове И о к а у щ н а д о г ъ о щ о с и щ ю г х л й С р л м ъ ч т ж ъ т н щ ъ у р в е у к о б Н а к т и с в а н е а з н е ж о а р е м о а ю с ъ н б х п б з я д е и а о ц н р а ш н о п к т и и щ л д в т ъ т