Smarttale Secure Key Ръководство за потребителя за SmarttaleOS 0.01

Размер: px
Започни от страница:

Download "Smarttale Secure Key Ръководство за потребителя за SmarttaleOS 0.01"

Препис

1 Smarttale Secure Key Ръководство за потребителя за SmarttaleOS 0.01

2 2

3 Съдържание 5 Начални предупреждения 7 За Smarttale Secure Key USB Изисквания към ПИН Забележка за батерията 9 Събуждане на ключа 11 Използване за пръв път Смяна на администраторския ПИН 13 Администраторски режим 15 Състояния на светодиодите (LED) и значението им 17 Отключване на ключа Заключване на ключа 19 Създаване на нов потребителски ПИН 21 Изтриване на потребителския ПИН Смяна на потребителския ПИН 23 Смяна на администраторския ПИН 25 Задаване на еднократни ПИН-ове за възстановяване 26 Използване на еднократни ПИН-ове за възстановяване Задаване на режими само за четене / четене и запис от администраторски режим Задаване на режими само за четене / четене и запис от потребителски режим 31 Включване на проблясване на LED като индикатор на натиснатия бутон Задаване изискване за минимална дължина на ПИН Задаване на автоматичното заключване при отсъствие 33 Задаване на ПИН за саморазрушение 35 Защита на Smarttale Secure Key срещу груба сила 37 Изпълняване на цялостно нулиране Инициализация и форматиране на след цялостно нулиране 41 Хибернация и излизане от потребителски акаунт от MS Windows OS Настройване на Smarttale Secure Key за Mac OS 43 Режим на диагностика 45 Режим на отхвърляне на заключването 47 Отстраняване на проблеми / ЧЗВ 51 Техническа поддръжка 53 Гаранция и информация за връщане на неизправни артикули 3

4 4

5 Начални предупреждения Smarttale Secure Key USB 3.0 Не забравяйте да запишете своя администраторски ПИН на сигурно място. Ако забравите този ПИН, няма да има никакъв начин за достъп до данните на ключа. Това ръководство съдържа указания за цялостно НУЛИРАНЕ на Smarttale Secure Key. В случай на цялостно НУЛИРАНЕ всички данни, съхранявани на ключа, включително вградената операционна система Smarttale OS, се премахват безвъзвратно. 5

6 Copyright Smarttale, Ltd Всички права запазени. Всички търговски марки и авторски права, които са посочени, са притежание на съответните им собственици. Разпространението на модифицирани версии на този документ е забранено без изричното разрешение на притежателя на авторските права. Разпространението на произведението или производното произведение във всяка стандартна (хартиена) книжна форма за търговски цели е забранено, освен ако не е получено предварително разрешение от притежателя на авторските права. ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е ПРЕДОСТАВЕНА, КАКТО Е, И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО ТЕЗИ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ СА ПРАВНО НЕВАЛИДНИ. (Rev 0) / Frmwr 7.8 Bulgarian 6

7 За Smarttale Secure Key USB 3.0 Заб.: Нормално е за това устройство да се затопля по време на работа. 1 : Бутон ОТКЛ. 2 : Бутон ЗАКЛ. 3 : Индикаторни LED 7

8 Изисквания към ПИН ПИН-овете трябва да са с минимална дължина от седем цифри и максимална до 16 цифри. Не могат да се състоят от изцяло последователна поредица от цифри (например , ) и не може да се състоят изцяло от една и съща цифра (например , ). Заб: Като последователност 0 се намира преди 1, а не след 9. Важно: Поради размера си на флаш ключ Smarttale Secure Key има относително малки бутони. За по-голямо удобство и по-добър контрол над командите, въвеждани в ключа, въведете необходимите ПИН-ове и кодове за команди чрез клавиатурата на Smarttale Secure Key ПРЕДИ включването на устройството за използването му в USB порт. Ако не направите така, може да повредите USB порта, а ключът може да не функционира правилно. Забележка за батерията Smarttale Secure Key има вътрешна акумулаторна батерия с електроника за зареждане. За целите на безопасността всеки ключ се доставя с частичен заряд. Преди първоначално използване препоръчваме свръзването на ключа към захранен USB порт за 80 минути за пълно зареждане на батерията. Батерията ще се зарежда автоматично винаги, когато ключът е включен в захранен USB порт, независимо от неговия текущ режим на работа. В режим на готовност ЧЕРВЕНИЯТ LED бавно променя яркостта си, за да покаже, че се зарежда, и свети в постоянно ЧЕРВЕНО, за да покаже, че ключът е напълно зареден. Ако батерията е напълно разредена, ключът ще премине през автоматичен тест (което се указва от последователно светене на ЧЕРВЕНИЯ, ЗЕЛЕНИЯ и СИНИЯ LED), когато е свързан към USB порт. 8

9 СЪБУЖДАНЕ НА КЛЮЧА Когато ключът не се използва, той ще влезе в спящо състояние. Докато е в това състояние, ключът е заключен и до него не може да се осъществи достъп. За събуждане на ключа, така че той да може да приеме въвеждане от клавиатурата, натиснете бутона ОТКЛ. веднъж. ЧЕРВЕНИЯТ LED ще свети постоянно (състояние на готовност.) Забележка: След пълно нулиране на ключа СИНИЯТ и ЗЕЛЕН LED ще светят постоянно, указващи, че първо трябва да бъде създаден администраторският ПИН, преди ключът да може да бъде използван. Забележка 2: В случай на пълно нулиране всички данни, включително вградената в ключа операционна система Smarttale OS, се премахват безвъзвратно. 9

10 10

11 Използване за пръв път Всеки Smarttale Secure Key се доставя с предварително зададен в ключа администраторски персонален идентификационен номер (ПИН), който може да бъде открит на Картата с паролите, осигурена заедно със Smarttale Secure Key. Отговорност на потребителя е да го смени с нов администраторски ПИН с дължина между 7 и 16 цифри, така че да може да бъде постигната максимална сигурност. Този администраторски ПИН може да се използва за задаване на всяко и всички от свойствата на администраторския режим на ключа, както и за получаване на достъп до данните в ключа. Отговорност на потребителя е също така да създаде потребителски ПИН и ПИН-ове за еднократно въвеждане за възстановяване на достъпа до ключа, ако такива са необходими. Промяна на администраторския ПИН Промени на администраторския ПИН могат да бъдат направени само докато ключът е в администраторски режим. 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди и отпуснете при примигващ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.). СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете ОТКЛ СИНИЯТ LED ще свети постоянно, а ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва. 3. Въведете новия администраторски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти. 4. Въведете отново новия администраторски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за две секунди и след това ще се върне в администраторски режим, указано от СИНИЯ LED, светещ постоянно. 5. Запомнете новия администраторски ПИН. Ако нямате достъп до администраторския ПИН, без да са създадени никакви други ПИН-ове, никой, включително Вие, няма да има достъп до съдържанието на Smarttale Secure Key. По тази причина запомнете новия администраторски ПИН. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате Smarttale Configurator, за да настроите своя Smarttale Secure Key или друго сигурно 11

12 устройство на Smarttale, първо се уверете, че устройството, което се конфигурира, има лого configurable на долната част на защитния ръкав, и второ, НЕ правете никоя от следващите стъпки за ръчно НАСТРОЙВАНЕ на АДМИНИСТРАТОРСКИ и ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПИН-ове по-долу; Smarttale Configurator ще изпълни тези стъпки по настройването и ще разпознае само устройства в тяхното фабрично чисто ново състояние на устройствата, когато те са изцяло нулирани. Забележка: Операционната система Smarttale OS не подлежи на архивиране и при нулиране на устройството операционната система Smarttale OS ще бъде изтрита от него. Задаване на администраторски ПИН Ако Smarttale Secure Key е бил вътрешно форматиран (при което всички ПИНове и данни в ключа са невъзвратимо изтрити), следвайте стъпките по-долу, за да зададете нов администраторски ПИН: 1. Събудете ключа чрез натискане на бутона ОТКЛ. СИНИЯТ и ЗЕЛЕНИЯТ LED ще светят постоянно едновременно. 2. Натиснете ОТКЛ. + 9 едновременно. СИНИЯТ LED ще свети постоянно, а ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва. 3. Въведете последователността от цифри, която ще използвате за администраторски ПИН (вижте изискванията за ПИН на страница 8) и натиснете бутона ОТКЛ.* 4. Въведете повторно същия ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. отново. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети за една секунда, последван от СИНИЯ LED, светещ постоянно самостоятелно. 5. Ключът сега е в администраторски режим и могат да бъдат настроени другите администраторски функции (например добавяне на потребител.) 6. За да излезете от администраторския режим, натиснете бутона ЗАКЛ. Ключът ще се върне в заключено състояние на готовност. Ако не бъде предприето никакво действие до 30 секунди, ключът ще се върне в заключено спящо състояние. * ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва, ако ПИН-ът е приет; ако ПИН-ът НЕ е приет, ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва върнете се в стъпка 4, за да продължите процеса по задаване на администраторски ПИН. 12

13 Администраторски режим За да настроите която и да е от администраторските функции на ключа, първо трябва да се влезе в администраторски режим. След като се влезе в администраторски режим, всяка от функциите на ключа може да бъде осъществена с подходящите бутонни команди. Докато е в администраторски режим, данните на ключа няма да са достъпни. Преди първото използване на Smarttale Secure Key трябва да смените администраторския ПИН. Ако не го направите, излагате на риск собствените си данни, разположени на ключа. Само и единствено Вие носите отговорност за смяната на администраторския ПИН. Незабавно след промяната на Вашия администраторски ПИН можете да продължите с настройването на останалите функции. Ако не направите нищо за период от 30 секунди, ключът ще се върне в своето състояние на готовност. За да влезете повторно в администраторския режим, извършете стъпките, посочени по-долу. 1. Натиснете и задръжте ОТКЛ.+ 0 за пет секунди, докато ЧЕРВЕНИЯТ LED започне да примигва. (Това указва, че можете да влезете в администраторски режим.) 2. Влезте в администраторски режим и натиснете бутона ОТКЛ. 3. Администраторският режим се указва от постоянно светещ СИН LED. 4. За да излезете от администраторския режим или позволете 30 секунди бездействие, или натиснете бутона ЗАКЛ. 13

14 14

15 Състояния на LED и значението им 15

16 16

17 Отключване на ключа 1. Натиснете бутона ОТКЛ., за да събудите ключа от сън (както е описано по-горе.) ЧЕРВЕНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Въведете или потребителски ПИН, или администраторски ПИН, и натиснете бутона ОТКЛ. Ако ПИН-ът е приет, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне бързо три пъти, след това ще намали честотата до едно мигване в секунда, докато бъде включен в USB порт, след което ще свети постоянно. (Ако ПИН-ът е неправилен, ще примигва ЧЕРВЕНИЯТ LED.) 3. Примигващ ЗЕЛЕН LED указва, че ключът е отключен и е готов за употреба. Сега ключът е готов да бъде свързан към USB порт и ще действа като външно устройство или операционната система Smarttale OS да бъде заредена от него (в зависимост състоянието на компютъра, към чийто USB порт свързвате ключа). Ако не е свързан към USB порт до 30 секунди, ключът ще се заключи и ще се върне към спящо състояние. Заключване на ключа Натиснете бутона ЗАКЛ. Когато е успешно заключен, ЧЕРВЕНИЯТ LED ще свети постоянно, указващ, че ключът е в своето състояние на готовност. Smarttale Secure Key няма да се разпознава от операционната система, докато е в своето състояние на готовност. Забележка: Ако данните все още се записват на ключа, Smarttale Secure Key ще изчака операцията да бъде завършена и след това ще се заключи автоматично. 17

18 18

19 Създаване на потребителски ПИН Ако на никакъв допълнителен потребител, освен на администратора, няма да бъде позволен достъп до данните в ключа, пренебрегнете съдържанието на следващите страници, тъй като то е свързано само с потребителския ПИН. Smarttale Secure Key може да има един администратор и един потребител, имайки по този начин общо два работни ПИН-а. Добавянето на потребител е съвършеният начин безопасно да се сподели ключа или да се разгърне за употреба, когато потребителят няма нужда от достъп до администраторските функции на ключа. Макар потребителят да има ограничени функционални и никакви администраторски права върху ключа, той все пак може да има достъп до данните в ключа, да променя своя собствен потребителски ПИН и да въвежда ключа в режим само за четене или четене/запис. Има два начина за създаване на потребителски ПИН: Администраторът го генерира, докато е в администраторски режим, или потребителят го генерира, докато ключът е в състояние на принудително вписване на потребител. A.) ГЕНЕРИРАН ОТ АДМИНИСТРАТОРА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПИН 1. Влезте в администраторски режим, като задържите ОТКЛ. + 0 за пет секунди; при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете заедно бутоните ОТКЛ. + 1, докато СИНИЯТ LED започне да свети постоянно, а ЗЕЛЕНИЯТ LED започне да примигва. 3. Въведете потребителския ПИН* и натиснете ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне сам три пъти, след това СИНИЯТ LED ще свети постоянно, докато ЗЕЛЕНИЯТ LED продължи да примигва. 4. Въведете повторно същия потребителски ПИН и натиснете ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за три секунди, потвърждавайки че потребителския ПИН е успешно добавен, и след това ще бъде заменен от постоянно светещ СИН LED, указващ, че ключът се е върнал в администраторски режим. 19

20 B.) ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПИН (ПРИНУДИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ) Забележка: Състоянието на принудително вписване на потребителя може да бъде приложено там, където няма настройване на генериран от администратора потребителски ПИН, както е описано в процеса по-горе. Предупреждение за безопасността, свързано с принудителното вписване на потребител: Когато устройството е в състояние на принудително вписване на потребител, то по същество е отключено, докато не бъде създаден потребителски ПИН. По тази причина НЕ зареждайте чувствителни данни на устройството, ако все още предстои да се приложи принудително вписване на потребителя. 1. Влезте в администраторски режим, като задържите ОТКЛ. + 0 за пет секунди; при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете и ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, след това ще бъде заменен от СИНИЯ LED, светещ постоянно. Натиснете бутона ЗАКЛ. за връщане на ключа в неговото заключно състояние. Сега ключът е в състояние на принудително вписване на потребител, позволявайки на потребителя да създаде свой собствен потребителски ПИН. ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПИН В СЪСТОЯНИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНО ВПИСВАНЕ 1. Натиснете ОТКЛ. и се уверете, че СИНИЯТ и ЗЕЛЕНИЯТ LED светят постоянно. 2. Натиснете ОТКЛ. + 1 и се уверете, че СИНИЯТ LED продължава да свети постоянно, докато ЗЕЛЕНИЯТ LED примигва. Въведете новия потребителски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти сам, а след това към него ще се присъедини СИНИЯТ LED, светещ постоянно. 3. До 30 секунди въведете същия потребителски ПИН още веднъж и натиснете отново бутона ОТКЛ. Този път ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно 20

21 за няколко секунди, след това устройството ще се върне към своето заключено състояние, указано от ЧЕРВЕНИЯТ LED, светещ постоянно. Сега достъп до данните в ключа може да бъде получен както чрез потребителския, така и чрез администраторския ПИН. *Забележка: Зададената по премълчаване минимална дължина на ПИН-а е 7 знака, а максимумът е 16. Изтриване на потребителския ПИН Можете да изтриете потребителския ПИН, като направите следното: 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди. При мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете и задръжте бутоните за пет секунди. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва три пъти, а след това ще бъде последван от ЧЕРВЕНИЯТ и СИНИЯТ LED, примигващи последователно един след друг. 3. Отново натиснете и задръжте бутоните за пет секунди. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за две секунди. 4. Ключът ще се върне в администраторски режим, указано от СИНИЯ LED, светещ постоянно. *ЗАБЕЛЕЖКА: Изтриването на потребителския ПИН също така изтрива ПИН-а за саморазрушение (ако той е бил зададен.) Смяна на потребителския ПИН Потребителският ПИН може да бъде променен в потребителски режим (отключен ключ, примигващ ЗЕЛЕН LED) *Забележка: Администраторският ПИН не може да бъде променен, когато ключът е в потребителски режим. Администраторският ПИН може да бъде променен само когато ключът е в администраторски режим. Можете да промените потребителския ПИН, като направите следното: 1. Отключете Smarttale Secure Key с потребителския ПИН (ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва.) 21

22 2. Натиснете и задръжте ОТКЛ. + 1 за пет секунди (ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва.) 3. Въведете текущия потребителски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. (СИНИЯТ LED ще свети постоянно, а ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва.) 4. Въведете новият потребителски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. (ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, последван от СИНИЯ LED, светещ постоянно, и ЗЕЛЕНИЯТ LED - примигващ.) 5. Въведете отново новия потребителски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. (ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за две секунди, след това ключът ще се върне към потребителски режим, указан от примигващ ЗЕЛЕН LED.) 22

23 Промяна на администраторския ПИН Промени на администраторския ПИН могат да бъдат направени само докато ключът е в администраторски режим. 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди и отпуснете с примигващ ЧЕРВЕН LED, въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете ОТКЛ СИНИЯТ LED ще свети постоянно, а ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва. 3. Въведете новия администраторски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти. 4. Въведете отново новия администраторски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за две секунди и след това ще се върне в администраторски режим, указано от СИНИЯ LED, светещ постоянно. 5. Запомнете новия администраторски ПИН. Ако нямате достъп до администраторския ПИН, без да са създадени никакви други ПИН-ове, никой, включително Вие, няма да има достъп до съдържанието на Smarttale Secure Key. По тази причина запомнете новия администраторски ПИН. 23

24 24

25 Задаване на еднократни ПИН-ове за възстановяване Дава способност на администратора да зададе ПИН-ове за възстановяване, които ще позволят на потребителя да получи достъп до данните в Smarttale Secure Key в случай на забравен ПИН чрез създаването на ново състояние на принудително вписване на потребител, при което новият потребителски ПИН може да бъде създаден, без да се изтриват никакви данни от устройството. Администраторът може да създаде до четири еднократни ПИН-ове за възстановяване. След като е използван даден ПИН за възстановяване, за да се получи достъп до Smarttale Secure Key, той вече не е наличен. ЗАБЕЛЕЖКА: ПИН-ът за възстановяване няма да отключи устройството, а ще постави Smarttale Secure Key в състояние на принудително вписване на потребител, в което потребителят може след това да създаде нов потребителски ПИН и тогава да получи достъп до данните в ключа. 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди. При мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете бутоните UNLOCK + 8. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти сам, а след това към него ще се присъедини СИНИЯТ LED, светещ постоянно. 3. Въведете ПИН-а за възстановяване и натиснете бутона ОТКЛ. Ако ПИНът е приет, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва три пъти. 4. Повторете въвеждането на същия този ПИН за възстановяване и натиснете отново бутона ОТКЛ. Ако ПИН-ът е приет за последен път, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти и след това Smarttale Secure Key ще се върне в администраторски режим, указано от постоянно светещ СИН LED. 5. За да добавите още ПИН-ове за възстановяване, повторете стъпки 2-4. Когато приключите, натиснете бутона ЗАКЛ., за да върнете ключа в неговия режим на готовност. 25

26 Използване на еднократни ПИН-ове за възстановяване Запомнете, че използването на ПИН за възстановяване за поставянето на Smarttale Secure Key в състояние на принудително вписване на потребител прави този ПИН недостъпен. 1. Поставете Smarttale Secure Key в режим на готовност, натиснете и задръжте заедно бутоните ОТКЛ. + 7 за пет секунди и отпуснете, щом ЧЕРВЕНИЯТ LED започне да примигва. 2. Въведете ПИН за възстановяване (като администратор) и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти сам, а след това към него ще се присъедини СИНИЯТ LED, светещ постоянно, указващи, ключът е в режим на принудително вписване на потребител. 3. Въведете новия потребителски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, ако е приет. 4. Въведете повторно същия този нов потребителски ПИН и натиснете отново бутона ОТКЛ., за да го потвърдите. Ако е приет, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти и след това will blink three times and then the Smarttale Secure Key ще се върне в своето състояние на готовност, указано от постоянно светещия ЧЕРВЕН LED. Smarttale Secure Key сега ще е достъпен с помощта на този нов потребителски ПИН. 26

27 Задаване на режимите само за четене и четене и запис от администраторски режим При големия брой вируси и троянски коне, които се прилепват по USB ключовете, това свойство е особено полезно, ако трябва да осъществите достъп до данни в обществена среда. В допълнение, само за четене е важно свойство за разследващите приложения, където данните трябва да се съхранят в своето оригинално, непроменено състояните и да не може да се записва върху тях или да бъдат променяни. Администраторът може да настрои ключа в режим само за четене, както за администратора, така и за потребителя. Когато е настроен от администратора, администраторът е единственият, който може да върне ключа към режим четене и запис. Когато ключът е отключен в режим само за четене и е свързан към USB порт, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно, а ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва веднъж на всеки три секунди. За да се настрои ключа в режим само за четене : 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди - при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете и задръжте заедно бутоните r + o (7 + 6) за три секунди. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти. 3. Ключът ще се върне в администраторски режим. СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 4. Докато не бъде променено, от ключа може само да се чете. За да се върне на ключа към четене и запис : 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 27

28 2. Натиснете и задръжте заедно бутоните r + w (7+ 9); ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти. 3. Ключът ще се върне в администраторски режим, указано от СИНИЯ LED, светещ постоянно, и ключът ще възстанови своето нормално състояние четене и запис. Важна забележка Задаването на ключа на режим четене и запис от администраторски режим изцяло ще отмени режима само за четене, когато е зададен от потребителя. Задаване на режимите само за четене и четене и запис от потребителски режим ЗАБЕЛЕЖКА: Когато променяте настройките само за четене или четене и запис, не извършвайте тези промени, когато ключът е свързан към външна операционна система. Това може да причини объркване във външната операционна система относно правилния статус на ключа и ключът може да не функционира правилно до момента, в който външната операционна система бъде рестартирана. Този режим ще позволи на потребителя да зададе статус четене и запис на ключа, без да има достъп до администраторските функции. Когато ключът е отключен в режим само за четене и е свързан към USB порт, ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва веднъж на всеки три секунди, а ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно. Ако ключът е настроен да бъде само за четене в администраторски режим, потребителят не може да отхвърли тази настройка. Само администраторът може да върне ключа в режим четене и запис. За да се настрои ключа в режим само за четене : 1. Натиснете бутона ОТКЛ., за да събудите ключа. ЧЕРВЕНИЯТ LED ще свети постоянно. 28

29 2. Натиснете заедно бутоните r + o (7 + 6) за три секунди. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти. 3. Въведете потребителски/администраторски ПИН и натиснете ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва. 4. Ключът ще бъде в режим само за четене следващия път, когато бъде отключен. За да се върне на ключа към четене и запис : 1. Натиснете бутона ОТКЛ., за да събудите ключа. ЧЕРВЕНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете и задръжте r + w (7+ 9) за три секунди. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти. 3. Въведете потребителски/администраторски ПИН и натиснете ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно. 4. Ключът ще се върне към отключен режим и в него сега ще може да се записва, указано от мигащия ЗЕЛЕН LED. Важна забележка Задаването на ключа на четене и запис от потребителски режим няма да отмени настройката само за четене, когато е поставена от администратора. За да зададете ключът да бъде в режим само за четене, както за потребителя, така и за администратора, задайте режим само за четене с помощта на администраторската функция. 29

30 30

31 Включване на проблясване на LED като индикатор на натиснатия бутон Създава ефект на проблясване на LED, указващ потвърждение за натискането на бутон. 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. След като сте в администраторски режим, натиснете заедно 0 + 3, за да разрешите режима на проблясване на LED. 3. За да забраните режима на проблясване на LED, (докато сте в администраторски режим,) натиснете заедно бутоните Задаване на изискване за минимална дължина на ПИН Настройката по премълчаване за минималната дължина на ПИН за Smarttale Secure Key е 7, но за по-голяма сигурност тя може да се допълни до 16 знака. 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете бутоните ОТКЛ. + 4; ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва. 3. Като натиснете две цифри, въведете новата минимална дължина на ПИН; например: 08 = 8 знака, 11 = 11 знака, и така нататък. 4. Ако е приета, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти и Smarttale Secure Key ще се върне в администраторски режим, указан от постоянно светещия СИН LED. Ако числената стойност е под 07, или е по-голяма 16, ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, указвайки грешно въвеждане и Вашата команда няма да бъде приета. Задаване на автоматичното заключване при отсъствие 31

32 За да се предпазите от неупълномощен достъп, ако ключът е отключен и без наблюдение, Smarttale Secure Key може да се настрои да се заключва автоматично след предварително зададен срок на бездействие. В състоянието си по премълчаване функцията на Smarttale Secure Key Автоматично заключване при отсъствие на е изключена. Функцията Автоматично заключване при отсъствие може да бъде настроена да се задейства след 5, 10 или 20 минути на бездействие. За да настроите функцията Автоматично заключване при отсъствие, изпълнете следните стъпки: 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. След като сте в администраторски режим, натиснете ОТКЛ ЧЕРВЕНИЯТ и СИНИЯТ LEDs ще примигват последователно. 3. Натиснете една от цифрите по-долу, които съответстват на продължителността на бездействие, след която бихте искали ключът да се заключи: 0 = ИЗКЛ. (За тази функция ИЗКЛ. е настройката по премълчаване.) 1 = 5 минути 2 = 10 минути 3 = 20 минути 4. След като сте въвели желаната продължителност на позволено бездействие, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, указващ приемане на командата, а след това ключът ще се върне в администраторски режим, указано от постоянно светещ BLUE LED. 32

33 Задаване на ПИН за саморазрушение За определени потребители е важно да имат ниво на сигурността тип краен случай, когато попадането на чувствителни данни в ръцете на неподходящите хора трябва да бъде избегнато. ПИН за саморазрушение защитава срещу ситуации на физическо компрометиране чрез изтриване съдържанието на ключа, оставяйки го в състояние, в което изглежда така, сякаш никога не са били записвани данни в него. *ИЗПОЛЗВАЙТЕ С ВНИМАНИЕ* Когато този режим е активиран и ключът е отключен с ПИН за саморазрушение, той действително ще извърши крипто-изтриване на ключа, изтривайки всички свои данни. В допълнение, криптиращият ключ ще бъде изтрит и на негово място ще бъде създаден нов криптиращ ключ. Когато бъде използван този ПИН за саморазрушение, ключът ще се отключи и ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно, сякаш ключът е отключен нормално. Ключът, обаче, ще трябва да бъде разделен и форматиран, преди да може отново да бъде използван. Предишните кодове за администратор и потребител ще са изтрити при криптоизтриването и ПИН-ът за саморазрушение след това ще стане новият администраторски ПИН за отключване на ключа. ПИН за саморазрушение може да бъде зададен и от администратора, и от потребителя. Ако администраторът зададе ПИН-а за саморазрушение, само администраторът ще може да забрани или промени ПИН-а. Ако потребителят зададе ПИН-а за саморазрушение, както потребителят, така и администраторът ще могат да променят или презаписват ПИН-а. Забележка: ПИН за саморазрушение трябва да е различен от администраторския ПИН и потребителския ПИН. 1. По премълчаване функцията за саморазрушение е забранена. За да позволите Smarttale Secure Key да бъде настроен с ПИН за саморазрушение, влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете заедно бутоните * ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти и в този момент ПИН-ът за саморазрушение може да бъде зададен от администратора, докато ключът е в администраторски режим, или може да 33

34 бъде зададен по друго време от потребителя (след като ключът е отключен с потребителския ПИН) със следните стъпки: 3. Натиснете ОТКЛ. + 3 за пет секунди. ЧЕРВЕНИЯТ и СИНИЯТ LED ще примигват последователно. 4. Въведете ПИН-а за саморазрушение и натиснете ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти и след това индикацията ще се върне към ЧЕРВЕН и СИН LED, примигващи последователно. 5. Въведете повторно ПИН-а за саморазрушение и натиснете ОТКЛ. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за три секунди и следо това ключът ще се върне към администраторски режим (указано от постоянно светещ СИН LED ) или в отключено състояние, ако е създаден от потребителя. *ЗАБЕЛЕЖКА: За да забраните / изтриете ПИН-а за саморазрушение, натиснете заедно бутоните за една или две секунди; успешното забраняване / изтриване ще бъде указано от три примигвания на ЧЕРВЕНИЯ LED. За повторно разрешаване на режима на ПИН за саморазрушение натиснете отново бутоните и три примигвания на ЗЕЛЕНИЯ LED ще укажат, че ключът е готов да приеме нов ПИН за саморазрушение. Повторете стъпки от 3 до 5. 34

35 Защита на Smarttale Secure Key срещу груба сила Какво е атака с груба сила? Атака с груба сила (Brute-force Attack) е средство за нарушаване на защитната схема на криптографските данни чрез провеждане систематично на огромен брой опити за декриптиране. Тъй като криптиращият алгоритъм AES с 256-битова дължина на ключа никога не е бил разбиван, данните, съхранявани на Smarttale Secure Key, са повече от добре защитени срещу груба сила (bruteforce). Но атаките с груба сила не са непременно насочени към големия обем данни, а вместо това срещу ПИН-овете за достъп до устройството. В края на краищата, ПИН-овете обикновено са най-слабите връзки в който и да е план за защита на данните, и като такива, ПИН-овете по същество са всичко, което е нужно атаката с груба сила да декриптира. Функцията груба сила 1. След три неуспешни опита Smarttale Secure Key ще добави допълнително време в забавянето на всеки следващ опит оттам нататък. ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва с броя на неуспешните опити след три, чак до десетия (и последен) опит. 2. След до десет неуспешни опита ключът ще се заключи, никакви функции няма да работят и ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигва с честота три пъти в секунда. 3. От този момент ключът ще позволи само до десет допълнителни опита, преди да приеме, че се намира под атака с груба сила и автоматично да изтрие всички свои данни. 4. За да получите достъп до тези допълнителни до десет опита, натиснете и задръжте бутона 5 и след това натиснете бутона ОТКЛ., докато ЧЕРВЕНИЯТ и ЗЕЛЕНИЯТ LED примигват последователно. 5. Въведете кода LastTry ( ) и натиснете бутона ОТКЛ. --Сега ще имате до десет допълнителни опита. 6. След като ключът е успешно отключен, броячът срещу груба сила ще се върне на нула. 35

36 Броят на възможните опити, както преди, така и след като е въведен кодът LastTry ( ), може да бъде зададен (в администраторски режим) да бъде между два и десет (стойност по премълчаване). Задаването на опитите преди/след до минималните два ще позволи общо четири опита (два преди въвеждането на кода за последен опит и два след.) За да намалите броя на опитите при груба сила: 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете и задръжте бутоните ОТКЛ. + 5 за три секунди. ЧЕРВЕНИЯТ LED ще примигне два пъти. 3. Натиснете желания брой опити преди/след чрез цифровата клавиатура (2 9). ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне същия брой пъти, който съответства на числото, който сте въвели (например: бутонът 8 ще доведе до осем примигвания, и дава осем опита преди кода LastTry и още осем опита след, давайки общо 16). За да върнете ключа в неговата настройка по премълчаване, натиснете бутон 1 и след това 0, за да промените броя на опитите обратно на десет. Забележка: Броят опити преди и след са еднакви, тоест 4 преди / 4 след, 8 преди / 8 след, и така нататък. 36

37 Изпълняване на цялостно нулиране ЗАБЕЛЕЖКА: Цялостното нулиране ще изтрие криптографските ключове и ПИН-ове и ще остави Smarttale Secure Key в неформатирано състояние. Това нулиране също така ще изтрие операционната система Smarttale OS, инсталирана на Smarttale Secure Key! Може да има обстоятелства (забравен ПИН, предаване за ползване на друг човек, възстановяване на първоначалните фабрични настройки), когато имате нужда да направите цялостно нулиране на ключа. Функцията цялостно нулиране ще извърши крипто-изтриване на ключа, ще създаде нов криптиращ ключ, изтриване на всички потребители (администратор и потребител) и ще върне всички настройки към фабричните по премълчаване. Цялостното нулиране също така ще изтрие операционната система Smarttale OS, инсталирана на Smarttale Secure Key! Забележка: Ако желаете да направите фабрично възстановяване на операционната система Smarttale OS (разположена на Smarttale Secure Key), така че да може да възстановите настройките по премълчаване на Smarttale OS и да нулирате Smarttale OS, направете справка с раздела за фабрично възстановяване на Smarttale OS в ръководството за потребителя на Smarttale OS. За да осъществите цялостно нулиране на ключа, извършете следното: 1. Натиснете и задръжте заедно за десет секунди ОТКЛ. + ЗАКЛ ЧЕРВЕНИЯТ и СИНИЯТ LED ще примигват последователно. 2. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за три секунди, последван от ЗЕЛЕНИЯ и СИНИЯ LED, светещи постоянно, когато нулирането завърши. 3. Ще е необходимо да бъде въведен нов администраторски ПИН и ключът ще е необходимо да бъде повторно форматиран. Инициализация и форматиране на Smarttale Secure Key след цялостно нулиране 37

38 Цялостното нулиране на Smarttale Secure Key ще изтрие цялата информация и настройките за дяловете. Ще е необходимо да инициализирате и форматирате отново Smarttale Secure Key след нулирането. Забележка: Ако желаете да направите фабрично възстановяване на операционната система Smarttale OS (разположена на Smarttale Secure Key), така че да може да възстановите настройките по премълчаване на Smarttale OS и да нулирате Smarttale OS, направете справка с раздела за фабрично възстановяване на Smarttale OS в ръководството за потребителя на Smarttale OS. За да инициализирате своя Smarttale Secure Key, изпълнете следните стъпки: 1. След цялостно нулиране натиснете ОТКЛ СИНИЯТ LED ще свети постоянно и ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигва. 2. Въведете новият администраторски ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. Ако е приет, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти бързо, след това ще се върне към постоянно светещ СИН LED и примигващ ЗЕЛЕН LED. 3. Въведете повторно администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. Ако е приет, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще свети постоянно за две секунди. 4. СИНИЯТ LED ще свети постоянно за 30 секунди (или докато бъде натиснат бутонът ЗАКЛ., което ще върне ключа в неговото състояние на готовност.) 5. Администраторският ПИН сега е настроен и ще позволи достъп до ключа или до администраторските функции. 6. За ОТКЛЮЧВАНЕ на ключа въведете новия администраторски ПИН и натиснете ОТКЛ. 7. За MS Windows 7 и по-ранни версии: Натиснете с десен бутон на мишката My Computer, а след това изберете Manage от контекстното меню. MS Windows 8: Натиснете с десен бутон на мишката левия ъгъл на работния плот (Desktop) и изберете Disk Management. MS Windows 10: Натиснете с десен бутон на мишката My Computer, а след това изберете Manage от контекстното меню. 38

39 8. В прозореца Computer Manage изберете Disk Management. В прозореца Disk Management Smarttale Secure Key е разпознат като неизвестно устройство, което е неинициализирано и без разпределени дялове. 9. Извършете следното, за да направите ключа разпознаваем като базов ключ. Ако се отвори прозорецът Initialize and Convert Disk Wizard, изберете Cancel и инициализирайте диска ръчно с помощта на следните стъпки: a. Изберете с десен бутон на мишката Unknown Disk и след това изберете Initialize Disk. b. В прозореца Initialize Disk изберете OK. 10. Изберете с десен бутон на мишката празната област под Unallocated section, а след това изберете New Partition. Отваря се прозорецът Welcome to the New Partition Wizard. 11. Изберете Next. 12. Изберете Primary Partition и след това изберете Next. 13. Ако се нуждаете само от един дял, приемете размера на дяла по премълчаване, като изберете Next. 14. Изберете Next. 15. Създайте етикет на дяла, изберете Perform a quick format, а след това изберете Next. 16. Изберете Finish. 17. Изчакайте, докато процесът на форматиране приключи. Smarttale Secure Key ще е разпознаваем и на разположение за употреба. 39

40 40

41 Хибернация, режим на готовност или излизане от акаунта в MS Windows OS Забележка: Описанието в този раздел се отнася за Вас в случай, че Вашият Smarttale Secure Key притежава дял, форматиран под FAT32 или NTFS, и използвате този дял за работа под MS Windows. Уверете се, че сте записали и затворили всички файлове от своя Smarttale Secure Key преди преминаване в хибернация, режим на готовност или излизане от акаунта в операционната система MS Windows. Препоръчително е да заключите ръчно Smarttale Secure Key, преди преминаване в хибернация, режим на готовност или излизане от акаунта в MS Windows. За да излезете от Smarttale Secure Key, натиснете два пъти Safely Remove Hardware от системната лента (до часовника) на MS Windows и от появилия се прозорец изберете Smarttale Secure Key, за да премахнете връзката му с Вашия компютър. Внимание: За да се гарантирате цялостта на данните във Вашия Smarttale Secure Key, уверете се, че сте заключили или сте разкачили Вашия Smarttale Secure Key, ако: Вие сте далеч от компютъра си Използвате функцията за превключване на потребители на MS Windows, когато споделяте един компютър с други потребители Настройване на Smarttale Secure Key за работа под Mac OS Забележка: Описаното в този раздел се отнася за Васв случай, че Вашият Smarttale Secure Key съдържа дял, който е предварително форматиран под FAT32 или NTFS, и Вие можете да използвате този дял, за да работите под MS Windows OS. 41

42 Вашият Smarttale Secure Key съдържа дял, който е предварително форматиран под FAT32 или NTFS, и Вие може да използвате този дял за работа под MS Windows. За да форматирате този дял до съвместим с Mac формат, моля, направете следното: След като ключът от отключен, отворете Disk Utility от Applications/Utilities/Disk Utilities. За да форматирате този дял: 1. Изберете Smarttale Secure Key от списъка с ключове и дялове. Всеки ключ в списъка ще покаже своя обем, производител и продуктово име, като например Smarttale Secure Key. 2. Изберете раздела Erase. 3. Въведете име за дяла. Името по премълчаване е Untitled. Накрая името на дяла ще се появи на работния плот. 4. Изберете формат за дяла. Падащото меню Volume Format изрежда наличните формати за дяла, които Mac поддържа. Препоръчваният тип формат е Mac OS Extended (Journaled.) 5. Изберете бутона Erase. Disk Utility ще премахне дяла от работния плот, ще го изтрие, и ще го покаже отново на работния плот. 42

43 Режим на диагностика Клавиатурата има вграден ръчен режим за диагностика за проверка на правилната работа на клавиатурата и отстраняване на проблеми с ключа. Този режим няма да позволи достъп до каквито и да са данни, нито до администраторските функции. Той може да бъде използван само за идентификация на версията на фърмуера и проверка на разпознаването на бутоните. За да влезете във функцията за диагностика: 1. Press ОТКЛ., след това натиснете ЗАКЛ. +1, след това натиснете и задръжте 0 за около пет секунди (ЧЕРВЕНИЯТ и СИНИЯТ LED ще примигват последователно), докато ЧЕРВЕНИЯТ, ЗЕЛЕНИЯТ и СИНИЯТ LED примигнат веднъж едновременно. 2. След това СИНИЯТ LED ще примигне същия брой пъти, колкото са версията и подверсията на фърмуера. Десетичният разделител ще бъде представен от единично примигване на ЧЕРВЕНИЯ LED. При завършване СИНИЯТ LED ще свети постоянно. (Пример: VERSION 7.8 би била указана от седем примигвания на СИНИЯ LED, едно примигване на ЧЕРВЕНИЯ LED, осем примигвания на СИНИЯ LED и едно примигване на ЧЕРВЕНИЯ LED, след което ключът ще се върне към постоянно светещ СИН LED.) 3. За да проверите работата на бутоните от клавиатурата, натиснете всеки бутон и номерът на бутона ще се представи чрез примигването на ЧЕРВЕНИЯ LED blinking. (Пример: бутон 1 = 1 примигване, бутон 2 = 2 примигвания, бутон 3 = 3 примигвания... бутон 0 = 10 примигвания, бутон ОТКЛ. = 11 примигвания, бутон ЗАКЛ. = 12 примигвания.) 4. За да излезете от режима на диагностика, изчакайте за период на бездействие от 20 секунди, за да се върне ключа към своята нормална работа. Самодиагностика: По време на началното зареждане, след като ключът е свързан към USB порт, ключът ще извърши самодиагностика на криптиращия алгоритъм и критичните хардуерни компоненти. Ако ЧЕРВЕНИЯТ LED примигва с честота едно примигване в секунда за 15 секунди, върне се към режим на готовност и не се отключи, извадете ключа от USB порта и опитайте отново. Ако ЧЕРВЕНИЯТ 43

44 LED продължи да примигва по същия начин, описан по-горе, и ключът не се отключи при повторното му свързване към USB порта, някой критичен компонент е дефектирал и ключът повече не може да работи. Ако ключът примигва като повтарящ семодел три пъти с ЧЕРВЕН LED на всеки две секунди, когато е отключен, настъпил е дефект, котйто няма незабавно да спре работата на устройството, нито ще има въздействие върху безопасността на устройството, но трябва да се счита за предупреждение, че устройството трябва да бъде заменено в близко бъдеще. Освен това, възможно е администраторските функции да са ограничени в този режим. Ако никое състояние не се прояви, извадете устройството от USB порта и позволете на ключа да заспи, след това се опитайте да отключите отново ключа. Събитие на диагностициране на какъвто и да е дефект ще бъде много рядко, но ако ключът не може да се възстанови, той трябва да бъде заменен. 44

45 Режим на отхвърляне на заключването Определени потребители може да се натъкнат на случай, в който те имат нужда ключът да остане отключен по време на рестартиране на компютъра, към чийто USB порт е свързан ключа, преминаване на ключа през виртуална машина или друга подобна ситуация, която, при нормални обстоятелства, би накарала ключа да се заключи. За да помогне с решаването на този случай на употреба, режимът на отхвърляне на заключването ще позволи ключът да остане отключен през инициализацията на USB порта и няма да се заключи отново, докато захранването през USB порта не прекъсне. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е в този режим, ключът е уязвим спрямо преместване от един компютър и свързване към друг компютър, при условие, чезахранвато по USB е непрекъснато. Поради тази уязвимост силно препоръчваме този режим да се използва САМО при обстоятелства, при които ключът може да бъде физически обезопасен (като в заключена сървърна зала) или на място, където може физически да бъде наблюдаван, докато е в този режим. Използването на захранен хъб или Y-образен кабел повишава този риск на сигурността. Винаги връщайте ключа към състоянието по премълчаване - режим на отхвърляне на заключването ИЗКЛ., когато го връщате към нормална работа. За да включите отхвърляне на заключването : 1. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ.) СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 2. Натиснете и задръжте 7 +1 за три секунди, ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, след това СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 3. Когато ключът е отключен и свързан към USB порт в режим на отхвърляне на заключването, СИНИЯТ LED ще примигва веднъж на всеки три секунди, за да Ви дава сигнал, че режимът отхвърляне на заключването е активен. Забележка: Ако е включен режимът Автоматично заключване при отсъствие mode, отхвърляне на заключването няма да го отвърли; ключът ще се заключи при изтичане на избрания период на бездействие. 45

46 Ако ключът трябва да остане отключен, влезте във функцията Автоматично заключване при отсъствие и задайте таймерът на 0 (0 = ИЗКЛ.). Вижте страница 31. За да изключите режима на отхвърляне на заключването и да се върнете към нормална работа: 4. Влезте в администраторски режим. (Задръжте ОТКЛ. + 0 за пет секунди при мигащ ЧЕРВЕН LED въведете администраторския ПИН и натиснете бутона ОТКЛ. СИНИЯТ LED ще свети постоянно.) 5. Натиснете и задръжте за три секунди. ЗЕЛЕНИЯТ LED ще примигне три пъти, след това СИНИЯТ LED ще свети постоянно. 6. За да проверите, отключете ключа в потребителски режим и потвърдете, че СИНИЯТ LED вече не примигва. 46

47 Отстраняване на проблеми / ЧЗВ Този раздел съдържа информация за отстраняване на проблеми при Smarttale Secure Key. Ако се натъкнете на някой от следните проблеми по време на използване на Smarttale Secure Key, направете справка със съответните отговори. Въпрос: Какво мога да направя, ако забравя потребителския ПИН? Отговор: Използвайте администраторския ПИН, за да влезете в администраторски режим и да създадете друг потребителски ПИН, или (ако е програмиран при конфигурирането) използвайте един от ПИН-овете за възстановяване, програмирани в устройството, за да създадете състояние на принудително вписване на потребител. След като е създаден нов потребителски ПИН, потребителят ще възстанови достъпа си до данните в устройството. В: Какво мога да направя, ако забравя администраторския ПИН? О: В случай на забравен администраторски и потребителски ПИН-ове, ако са настроени ПИН-ове за възстановяване в устройството, то можете да използвате един от тях, за да създадете състояние за принудително вписване на потребител и да създадете нов потребителски ПИН, за да получите достъп до (и да архивирате) съдържанието на устройството. След като завършите, трябва да направите цялостно нулиране на Smarttale Secure Key, при което всички ПИН-ове и данни ще бъдат изтрити и Вие ще трябва да настроите наново / да форматирате повторно Smarttale Secure Key, създавайки нов администраторски ПИН, който ще Ви позволи да заредите отново архивираните данни обратно на устройството. Забележка: Операционната система Smarttale OS не подлежи на архивиране и при нулиране на устройството операционната система Smarttale OS ще бъде изтрита от него. 47

48 В: Защо операционната система не разпознава Smarttale Secure Key, след като съм направил пълно нулиране на устройството? О: Трябва да го инициализирате, разделите и форматирате ръчно Smarttale Secure Key. За повече информация, направете справка с Инициализация и форматиране на Smarttale Secure Key след цялостно нулиране в това ръководство, страница 37. Забележка: Операционната система Smarttale OS не подлежи на архивиране и при нулиране на устройството операционната система Smarttale OS ще бъде изтрита от него. В: Как мога да използвам Smarttale Secure Key без ПИН? A: Като продукт с цялостно криптиране на диска, Smarttale Secure Key никога не може да се използва без ПИН. В: Какъв алгоритъм на криптиране се използва в този продукт? A: Smarttale Secure Key използва алгоритъм AES с 256-битова дължина на ключа. Q: Защо не мога да инициализирам, разделя или форматирам the Smarttale Secure Key под операционната система MS Windows? О: Уверете се, че имате администраторски привилегии. Необходими са Ви администраторски привилегии, за да използвате Disk Management Utility. В: ЧЕРВЕНИЯТ LED примигва и не мога да въеда код. Защо? 48

49 О: Някой се е опитал да получи достъп до ключа и кодът е бил въведен до 10 пъти неправилно (вижте раздела за защита срещу груба сила в това ръководство, страница 35.) В: Ключът изглежда топъл при докосване, нормално ли е това? A: Да. Твърдотелният диск в случая загрява повече от стандартен флаш ключ. Технологията на охлаждане използва корпуса, за да разпръсне топлината. В: Има ли какъвто и да е начин да възстановя данните си, ако забравя ПИН-а? A: Ако преди е бил зададен администраторски ПИН, администраторският ПИН може да бъде използван за отключване на ключа и възстановяване на данните. Ако сте забравили ПИН-а и нямате администраторски ПИН, нито сте настроили ПИН-ове за възставяноване в миналото, ключът може да бъде нулиран, за да го използвате отново, но данните и вградената операционна система Smarttale OS не могат да бъдат възстановени. Q: Защо LED указва грешка, когато се опитам да променя ПИН-а? A: Изискванията за ПИН за този ключ трябва да отговарят на минимално ниво за сигурност. Има няколко комбинации, които не са позволени, като например повтарящи се цифри или последователни цифри. ПИН-ът трябва да е от поне седем цифри и не по-дълъг от 16 цифри. 49

50 50

51 Техническа поддръжка Smarttale осигурява следните помощни ресурси: 1. Уеб-сайт на Smarttale: Това Ви дава възможност да проверявате най-актуалната информация. 2. Можете да се свържете чрез електронна поща на 51

52 52

53 Гаранция и информация за връщане на неизправни артикули Ограничена гаранция за една година: Smarttale предлага една година ограничена гаранция за Smarttale Secure Key срещу дефекти в материалите и изработката при нормална употреба. Гаранционният срок влиза в сила от датата на покупката директно от Smarttale или от оторизиран търговец. Отказ от отговорност и условия на гаранциите: ГАРАНЦИЯТА ВЛИЗА В СИЛА НА ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОТВЪРДЕНА ЧРЕЗ ВАШАТА КАСОВА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРА, ПОКАЗВАЩА ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТА. SMARTTALE, БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ, ЩЕ ПОПРАВИ ИЛИ ЗАМЕНИ ДЕФЕКТНИТЕ ЧАСТИ С НОВИ ЧАСТИ ИЛИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖЕНИ ИЗПОЛЗВАНИ ЧАСТИ, КОИТО СА РАВНОСТОЙНИ НА НОВИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. ВСИЧКИ ОБМЕНЕНИ ЧАСТИ И ПРОДУКТИ, ЗАМЕНЕНИ ПОД ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, ЩЕ СТАНАТ СОБСТВЕНОСТ НА SMARTTALE. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРОСТИРА ДО НИКАКЪВ ПРОДУКТ, КОЙТО НЕ Е ЗАКУПЕН ДИРЕКТНО ОТ SMARTTALE ИЛИ ОТОРИЗИРАН ТЪРГОВЕЦ, НИТО НИКАКЪВ ПРОДУКТ, КОЙТО Е БИЛ УВРЕДЕН ИЛИ С ПРИЧИНЕН ДЕФЕКТ: 1. В РЕЗУЛТАТ НА ИНЦИДЕНТ, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, НЕБРЕЖНОСТ, ЗЛОУПОТРЕБА И/ИЛИ НЕУСПЕХ И/ИЛИ НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ СЛЕДВАТ ПИСМЕНИТЕ УКАЗАНИЯ, ОСИГУРЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ; 2. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ, КОИТО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ИЛИ ПРОДАВАНИ ОТ SMARTTALE; 3. ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРОДУКТА; ИЛИ 4. КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ОБСЛУЖВАНЕ, СМЯНА ИЛИ ПОПРАВКА ОТ КОГОТО И 53

54 ДА БИЛО, РАЗЛИЧЕН ОТ SMARTTALE, И ЩЕ БЪДЕ НИЩОЖНА. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА НОРМАЛНОТО ИЗНОСВАНЕ. НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ЯВНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ Е НАПРАВЕНА В МИНАЛОТО, В НАСТОЯЩЕТО ИЛИ В БЪДЕЩЕ ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА SMARTTALE ИЛИ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ИЛИ НЕГОВОТО МОНТИРАНЕ, УПОТРЕБА, ДЕЙСТВИЕ, ЗАМЯНА ИЛИ ПОПРАВКА. SMARTTALE НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ПО СИЛАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, ИЛИ ДРУГОЯЧЕ, ЗА КАКВИТО И ДА СА СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ДАННИ В СЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБАТА ИЛИ ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОДУКТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ SMARTTALE Е ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. 54

55 Smarttale, Ltd Всички права запазени ул. Васил Априлов 2, етаж 2 Бургас, п.к. 8000, България 55